fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Gemensamma regler för asylprocedur

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190801:

Europaportalen 19-07-26:

EU stämmer Ungern för förbud att hjälpa migranter till sidans topp

EU-kommissionen drar Ungern inför EU-domstolen för en lag som gör det olagligt att hjälpa asylsökande och begränsar vilka som kan söka asyl i landet.

Det rör sig om den så kallade "Stoppa Soros"-lagen som dels kriminaliserar verksamheter som hjälper eller bistår asylsökande, med upp till ett års fängelse som straff. Dels ytterligare inskränker asylrätten genom att höja kraven för att få uppehållstillstånd.

"Stoppa Soros" anspelar på den ungersk-amerikanske filantropen och miljardären George Soros som den ungerska nationalkonservativa regeringen målar upp som sin ärkefiende.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Sveriges Radio Ekot 18-06-19:

EU vill exportera flyktingansvar till sidans topp

/Asylnytt: Denna artikel rör asylpaketet som förhandlats länge, ej de nya förslagen/

EU vill lägga över mer ansvar för flyktingar på länder utanför unionen. Det ska nu räcka att en asylsökande har rest igenom ett land för att hon eller han ska kunna skickas tillbaka dit.

Men hittills har det inte gått att få enighet kring detta. Den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström tycker att förslaget är oansvarigt.

- Att vi skulle vilja använda oss av den sortens brist på eget ledarskap och brist på förmåga att hantera vår egen situation - för att i stället lämpa över allt ansvar på länder utanför EU. Det är mycket djupt ovärdigt, säger Cecilia Wikström.

I det stora asylpaket som nu förhandlas inom EU är det alltså mycket som handlar om att länder utanför unionen ska ta emot fler.

En del i detta är en EU-gemensam lista på länder som betraktas som säkra att skicka tillbaka asylsökande till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.