fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om socialdemokraterna

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190302:

Stoppa Utvisningarna av afghanska ungdomar 19-03-01:

Brev till socialdemokratiska kongressombuden till sidans topp

Ett brev med nedanstående lydelse skickas till alla socialdemokratiska arbetarkommuner och många kongressombud, inför kongressen

Till arbetarekommunerna i Sverige och ombuden till Socialdemokraternas kongress i mars 2019

Vid kongressen 22-24 mars ska socialdemokratin som folkrörelse och det politiska samtalet diskuteras. Vi vill lyfta fram den folkrörelse som handlar om flyktingpolitik. Sedan den stora flyktingströmmens år 2015 är bortemot 200 000 människor på olika sätt engagerade i att stötta dem som sökt asyl. Inledningsvis fanns ett gott samarbete mellan civilsamhälle, stat och kommuner, med en gemensam drivkraft att ge de asylsökande en snabb och rättssäker prövning och en god start i det nya landet.

Efter 24 november 2015, då regeringen presenterade den tillfälliga begränsningslagen, har allt mer av ansvaret för flyktingarna tagits av frivilliga krafter. Det har skapats ett direkt motsatsförhållande mellan folkrörelsen för flyktingarnas rätt och de myndigheter som i allt högra grad inriktas på att få ut flyktingar ur Sverige.

Vi, några representanter för denna folkrörelse, hoppas nu att socialdemokratins kärnvärden medmänsklighet och solidaritet ska leda fram till att den tillfälliga lagens inskränkningar av asylsökandes skyddsskäl tas bort och att det öppnas för en återgång till en mer generös flyktingpolitik.

Den folkrörelse som handlar om flyktingmottagande har funnits i många år och blev speciellt synlig i samband med diskussionerna om de apatiska barnen i början av 2000-talet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Människor och Migration 17-04-07:

Vad vill sossarna med migrationspolitiken? till sidans topp

Den 8-12 april går Socialdemokraterna till kongress. Migration har alltid varit en fråga där konfliktlinjerna har varit skarpa inom partiet. Efter hösten 2015 är konflikterna hårdare än någonsin. I det här avsnittet diskuterar statsvetaren Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita vilket parti det egentligen är som går till kongress, vilka motioner som lagts inför kongressen och vad vi kan förvänta oss för migrationspolitik från regeringspartiet Socialdemokraterna framöver.

Migration

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

Socialdemokratiska Studentförbundet 15-09-08:

Socialdemokratiska studentförbundet kräver att Sverige och Löfven gör mer till sidans topp

Sverige gör mycket, men kan göra mycket mer. Det engagemang som människor visar är enormt och det gör skillnad. Men varken enskilda individer eller välgörenhet kan ta hela ansvaret. Det krävs politiska svar och lösningar.

Inför statsminister Stefan Löfvens möte med Angela Merkel kräver Socialdemokratiska studentförbundet att Sverige gör mer. Vi har stora förhoppningar inför mötet. Läget är akut och något land måste visa vägen.

Socialdemokratiska studentförbundet presenterar därför flera politiska förändringar vi önskar Sverige ska göra:

+ Säkra och lagliga vägar in i Europa. Problemet är att människor måste riskera livet för att ta sig in i Europa och Sverige. Därför anser vi att transportörsansvaret ska avskaffas. Vi vill också att människor ges möjligheten att söka asyl vid EU-ländernas ambassader utomlands eller genom att utfärda asylviseringar där asylsökande ges visum för att resa till Sverige för en säker asylprövning.

+ Höj flyktingkvoten. Sverige tar idag emot 1900 av de mest utsatta flyktingarna som fortfarande befinner sig i konfliktens närområde. Denna kvot bör omedelbart höjas.

+ Sluta tillämpa Dublinförordningen. Tyskland har beslutat att sluta tillämpa Dublinförordningen, och slutat skicka tillbaka flyktingar till länder som Ungern och Grekland. Även Sverige bör sluta tillämpa Dublinförordningen.

+ Hela Europa måste ta ansvar och hjälpas åt. Men läget är akut och något land måste visa vägen. Sverige gör mycket men kan göra så mycket mer.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.