fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Kostnader, finansiering och "systemkollaps"

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190826:

SvT Väst 19-08-01:

Ekonomiska underskottet skenar i Bengtsfors - skriver till regeringen till sidans topp

Jag är bekymrad, mycket bekymrad. Så inleder kommunalrådet i Bengtsfors ett brev till regeringen. Han skriver att kommunens kostnader rusar och att intäkterna inte räcker till. Nu vill han ser mer stöd från staten.

- Det är klart att jag är orolig, säger Stig Bertilsson (M).

Brevet till ministrarna är flera sidor långt. Den förklaring som Stig Bertilsson (M) själv lyfter fram som orsak till Bengtsfors dåliga ekonomi är att kommunen tagit emot många nya svenskar.

- Kostnaderna i kommuner som tagit emot nyanlända har fortsatt kraftigt även när de statliga intäkterna slutat. Det skapar ett stort negativt hål i kommunkassan.

Men kan det inte också ge skatteintäkter när det kommer nya människor till kommunen?

- Jo, på sikt så hoppas och tror jag att det gör det. Men när den tvååriga etableringsperioden går ut så innebär det inte att man direkt blir inkomsttagare. Utan i många fall har man långt kvar till den svenska arbetsmarknaden. Det är en obalans som staten borde ta ansvar för.

Beräknas gå back

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Sydsvenskan debatt 19-06-20:

"Det har aldrig funnits en flyktingkris i Sverige." till sidans topp

Hade det verkligen anlänt 680 000 syriska flyktingar till Skåne och länets befolkning därmed ökat med 50 procent hade man kanske kunnat tala om en kris. Det skriver Ronald Stade, professor i freds- och konfliktkunskap vid Malmö universitet.

Tänk dig följande scenario: Sedan slutet på 2011 har 680 000 syriska flyktingar kommit till Skåne. Tre fjärdedelar lever nu under fattigdomsgränsen. Många bor året runt i hastigt hopsatta tältläger mellan åkrar och på ödetomter eller så trängs flera familjer i små lägenheter.

Barnen går i skolan efter att de svenska barnen har gått hem och de syriska männen sliter tolv, fjorton timmar om dagen i jordbruket, på byggen eller med sophantering. Polisen gör ständiga räder i flyktingarnas bostäder. Hälften av flyktingarna saknar giltiga papper vilket leder till stora svårigheter att få jobb och fortsatt fattigdom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Arboga Tidning ledare 19-05-17:

Kommuner som har många arbetslösa nyanlända måste kompenseras till sidans topp

69 kommuner visade underskott under 2018 och bara en tredjedel av Sveriges 290 kommuner nådde det överskott på två procent som brukar ses som en indikation på god ekonomisk hushållning.

Det konstaterade Sveriges kommuner och landstings (SKL) chefsekonom Annika Wallenskog i en intervju häromdagen (Expressen, 190512). Att läget är så dåligt ute i kommunerna på toppen av en lång högkonjunktur understryker allvaret i situationen.

SKL har under lång tid varnat för hur möjligheterna att finansiera välfärden påverkas när allt färre i yrkesverksam ålder ska betala för en växande grupp äldre.

I många mindre kommuner blir denna utveckling högst konkret när unga yrkesarbetande flyttar till storstäderna, medan de äldre blir kvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Expressen krönika 19-04-13:

Anna Dahlberg: Vem hör nödropet från Filipstad? till sidans topp

Filipstad håller på att knäckas av skenande socialbidrag. Staten flyr sitt ansvar för flyktingvågen 2015 och lämnar utsatta kommuner i sticket.

Berggrunden norr om Filipstad är en av världens mest mineralrika. Under århundraden var traktens gruvor en källa till stolthet och rikedom.

Men 1980 lades den sista järnmalmsgruvan i Filipstads bergslag ned. Befolkningen har i det närmaste halverats sedan 1960-talet. I det lilla samhället Lesjöfors bor numera runt 800 invånare att jämföra med de 1 200 som en gång arbetade bara på bruket.

Filipstads kommun är typisk för det avfolknings-Sverige som har kommit att spela en central roll i det svenska flyktingmottagandet. Alltsedan 1990-talet har orten tagit emot ett stort antal asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

Svenska Dagbladet debatt 19-03-21:

"Asylpolitiken slår mot etableringen i norr" till sidans topp

Migrationsverkets senaste beslut att stänga kontor i norr kommer att få negativa konsekvenser för både integration och jobbtillväxt i hela Sverige. Myndigheten bör i fortsättningen ta hänsyn till regional utveckling och integrationsresultat när asylsökande fördelas över landet, skriver ett antal kommunalråd med flera.

Arbetsförmedlingens statistik över andelen nyanlända som fått jobb 90 dagar efter etableringen visar att norra Sverige lyckas mycket bra. Regionerna Jämtland/Härjedalen och Norrbotten ligger tvåa och trea. I ljuset av detta blir Migrationsverkets beslut att stänga sina kontor i Östersund och Kiruna obegripligt.

Att regioner i norr är duktiga på mottagande är ingen slump eftersom befolkningen i stor utsträckning välkomnar nyanlända och det bland annat finns ett stort behov av inflyttning av arbetsföra personer till dessa kommuner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Jyllands-Posten debatt 19-02-25:

Paradigmeskiftet på udlændingeområdet bliver et kæmpemæssigt økonomisk selvmål till sidans topp

Torben Eli Bager

Det giver ingen mening at sende alle flygtninge hjem, så snart forholdene i deres hjemlande tillader det. Samfundet kommer til at mangle de mange hænder, der i dag medvirker til at holde hjulene i gang - f.eks. i hotel- og restaurationsbranchen, rengøringsbranchen, fødevaresektoren samt social- og sundhedssektoren.

Regeringen, DF og Socialdemokratiet har d. 21. februar vedtaget det såkaldte paradigmeskifte, som indebærer, at alle flygtninge fra et land skal sendes hjem, når forholdene tillader det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Dagens Nyheter debatt 19-02-14:

"Låt de unga afghanerna stanna - de behövs här" till sidans topp

Att utvisa ungdomar som varit i Sverige i flera år är ett nationalekonomiskt slöseri. Vårdsektorn är bara en av de branscher som ropar efter folk och ungdomarna från Afghanistan är en stor resurs. Amnesti är det enda rationella, skriver läsaren Jan Stattin.

Ali går en vårdutbildning sedan hösten 2017. Efter den första praktiken på ett äldreboende erbjöds han sommarjobb. Hans respektfulla och omtänksamma sätt och hans öppna och positiva bemötande av både kollegor och patienter gjorde honom omtyckt. Ali kom till Sverige från Afghanistan sommaren 2015 och är väl integrerad i det svenska samhället.

Han kunde inte ta jobbet, trots att han behövdes, eftersom han saknade arbetstillstånd. En vanlig situation för dessa arbetsvilliga ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Peråke Jonsved, replik: "Afghanska ungdomar kan råda bot på hantverkarbrist" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Expressen 19-01-30:

Generösare regler - men inga löften om mer pengar till sidans topp

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innebär att reglerna för familjeåterförening kommer bli mer generösa.

Handläggningstiderna, som redan är otillåtet långa, riskerar då att bli ännu längre - om Migrationsverket inte får ytterligare 173 miljoner kronor.

Trots det vill inget av partierna svara på om myndigheten kommer att få pengarna - och migrationsminister Morgan Johansson (S) hänvisar fortsatt till siffror som bygger på att anslagen inte höjs.

I och med mittenöverenskommelsen får alternativt skyddsbehövande återigen rätt till familjeåterförening. Men hur många som kommer till Sverige till följd av de nya reglerna är ännu inte klarlagt.

Den nya konsekvensanalys som Migrationsverket gjort innehåller två scenarier:

+ Om Migrationsverket inte får ytterligare anslag kommer 8 400 anhöriga att beviljas uppehållstillstånd under tre års tid.

+ Om Migrationsverket får de anslag myndigheten behöver för sin verksamhet - och därmed hinner handlägga fler ärenden - kommer 11 900 personer beviljas uppehållstillstånd.

I förra veckan hänvisade migrationsminister Morgan Johansson först till en gammal konsekvensanalys, för att sedan ändra sig och hänvisa till den nya analysen. Men då enbart till den lägre siffran - 8 400 personer.

Ytterligare 173 miljoner för 2019

Det får Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, att reagera:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF i Aftonbladet debatt 19-01-29: Ni ökar invandringen - men vem ska betala? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 19-01-24:

Ensamkommande fastnar i välfärdens mellanrum till sidans topp

Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges Socialchefer, m fl

Ett ofullständigt reglerat ansvar och resurser som inte harmonierar med uppdraget gör att unga vuxna asylsökande riskerar att fastnar i välfärdens mellanrum. Den som hamnar i ett missbruk har mycket liten chans att få missbruksvård. Statlig finansiering behövs nu!

Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. I socialtjänstlagens portalparagraf fastställs vidare att kommunens socialtjänst ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, värna jämlikhet i levnadsvillkor samt främja aktivt deltagande i samhällslivet.

Kommunerna har höga ambitioner och krav på sig om att upprätthålla lagstiftarnas andemening, men då måste också förutsättningarna vara rimliga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

SvT Stockholm 18-11-14:

"Statsbidragen för ensamkommande måste vara kvar" till sidans topp

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) skriver till övergångsregeringen för att få den att förlänga statsbidragen som ska hjälpa kommunerna att ordna boenden för de ensamkommande som berörs av den nya gymnasielagen.

"Det kommer bli en svår utmaning för de olika stadsdelsnämnderna i Stockholm att ordna boende som ger de unga den trygghet de behöver för att klara av sina gymnasiestudier", skriver Jan Jönsson (L) i brevet.

Den nya gymnasielagen ger möjlighet till vissa ensamkommande att ansöka om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. I nuläget betalar staten ut statsbidrag till kommunerna för att ordna boende åt de ensamkommande. Men statsbidragen försvinner vid årsskiftet, som det ser ut i dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Expressen debatt 18-08-30:

Med SD:s logik borde vi sätta våra äldre i tältläger till sidans topp

Nej, Jimmie Åkesson. Att hjälpa flyktingar på plats är inte billigare än att ge asyl.

SD:s idé betraktas i dag som en sanning, men väldigt få har kritiskt granskat detta påstående, skriver pastor Micael Grenholm.

Sverigedemokraternas opinionsmässiga framgångar har varit enorma de senaste åren. Ett av de främsta exemplen på detta är hur deras humanitära argument för stängda gränser, idén att bistånd i flyktingkrisens närområde är billigare och effektivare än asyl, i dag närmast betraktas som en vedertagen sanning och upprepas av politiker och debattörer utanför SD. Väldigt få har kritiskt granskat detta påstående och ifrågasatt dess premisser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Aftonbladet ledare 18-05-29:

"Experter" luras om flyktingarna till sidans topp

Anders Lindberg

På torsdag kommer ESO, Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi, att presentera en rapport om att flyktingar är jättedyra för Sverige.

I snitt blir nettokostnaden för Sveriges offentliga finanser 74 000 kronor per flykting och år, de får ut mer i välfärd och pension än de betalar i skatt. Men författaren, docent Joakim Ruist, har gått ett steg längre och beräknat vad flyktingar från olika länder kostar, de dyraste går på 94 000 och de billigaste 53 000.

Rapporten passar som hand i handske på Ulf Kristerssons valstrategi om "enkla jobb" och sänkta löner. Som av en slump leds ESO av Anders Borgs tidigare statssekreterare Hans Lindblad (M).

"Så kan man inte räkna"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 18-05-30:

Efter flyktingkrisen går Sverige lysande till sidans topp

Anders Lindberg

I morgon kommer ESO, Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi, att presentera en rapport där de räknat på hur dyra olika flyktinggrupper är för Sverige.

Det är i grunden en lika enkel som missvisande bokföringsövning.

Hur mycket betalar flyktingarna under sin livstid in i skatt jämfört med kostnaden för välfärd, pensioner med mera. Ju lägre lön någon har desto större blir obalansen mellan vad den betalar in till statskassan och vad personen kostar. Är du lönsam lille vän?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Patrik Lundberg i Aftonbladet 18-06-12: S talar tyst om sina framgångar - och väljarna flyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-05-31:

Ny ESO-rapport: Flyktinginvandring en kostnad för Sverige till sidans topp

Under torsdagen presenteras en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som studerat sysselsättningsnivån hos flyktingar mellan 1983 och 2015. Studien visar bland annat att integrationen av flyktingar gradvis försämrats under perioden, och att en genomsnittlig flykting utgör en kostnad på 74 000 kronor per år för de offentliga finanserna.

Rapporten är skriven av Joakim Ruist vid ESO, en självständig kommitté under Finansdepartementet med uppdrag att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut.

Enligt Ruist har flyktingar i studien identifierats med precision från år 1990 - för åren dessförinnan utgår studien från att samtliga invandrare från ett antal länder, bland andra Irak, Ungern, Chile och Afghanistan, var flyktingar.

Gradvis försämring

ESO:s studie visar att flyktingars sysselsättningsutveckling gradvis försämrats under den undersökta tidsperioden. På 1980-talet uppges integrationen ha varit betydligt snabbare än under 1990-talet och framåt. Sedan 1990-talskrisen har integrationstakten varit något jämnare, men likväl kan en gradvis försämring ses.

Integrationen av flyktingar i Sverige kommer sannolikt aldrig att gå så snabbt som på 1980-talet, men att som många politiker beskriva den som misslyckad i dag är överdrivet, hävdar Joakim Ruist.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-05-31:

ESO-rapporten väcker starka reaktioner till sidans topp

Rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, visar att flyktinginvandringen är en nettokostnad för Sveriges offentliga finanser. Sandro Scocco, chefsekonom på den vänsterinriktade tankesmedjan Arena Idé menar att den är missvisande.

ESO:s rapport, skriven av Joakim Ruist, visar bland annat att sysselsättningsutvecklingen hos flyktingar och flyktinganhöriga gradvis försämrats under tidsperioden 1983-2015.

Därtill redovisas att en genomsnittlig flykting under sin livstid i Sverige innebär en kostnad för de offentliga finanserna.

"Missvisande"

Sandro Scocco är en av de som riktat kritik mot ESO-rapporten. Han menar att den inte bör tolkas i form av kostnader när det enligt honom handlar om en omfördelning mellan grupper.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-06-03:

Martin Ådahl: Magdalena Anderssons kalkyl brister i alla delar till sidans topp

Som kulmen på månader av hård retorik om invandring, gick finansminister Magdalena Andersson i en intervju i veckan ett steg till: barnfattigdomen ska ställas mot stramare flyktingpolitik. Det blev droppen för kulturminister Alice Bah-Kuhnke som gick till öppen attack inom regeringen: "Det är en ovärdig kalkyl att ställa barn mot varandra."

Men Bah-Kuhnke missar halva poängen. Magdalena Andersson har inte bara en "ovärdig kalkyl", det är också en felaktig kalkyl och en missvisande retorik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 18-05-29: Magdalena Anderssons svar: "Vi har inget att skämmas över" (Extern länk)

Aftonbladet 18-05-29: Öppet bråk i regeringen: "Ovärdigt sätta fattiga barn mot varandra" (Extern länk)

Karin Zelano i Svenska Dagbladet krönika 18-05-31: Socialdemokratin gör stillastående till ideal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Expressen debatt 18-05-24:

S väljer gratis busskort framför flyktingars liv till sidans topp

I sin iver att klamra sig fast vid makten har Morgan Johansson och Socialdemokraterna glömt vad som är viktigt.

Att prioritera sommarlovskort framför flyktingars liv är fullständigt förkastligt, skriver Luf:s Joar Forssell.

I sommar kommer skolungdomar i Skåne kunna åka kollektivtrafik gratis. Migrationsminister Morgan Johansson hävdade under måndagen på Twitter att subventionen möjliggjorts av åtstramningar i migrationspolitiken. Han menade dessutom att beslutet var modigt och ansvarsfullt. Att regeringen stängt gränsen och försvårat situationen för människor på flykt samtidigt som de strösslat bidrag över sina väljargrupper är knappast modigt eller svårt - det är fegt och enkelt. Att i stället våga prioritera de människor med störst behov vore modigt, om än lite svårare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Christina Höj Larsen (V) i Riksdagens frågestund 18-05-24, anförande 47: Busskort under sommarlovet ställs mot familjeåterförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 18-05-14:

När Sverige tar emot flyktingar stärks finanserna till sidans topp

Lögnen lever att flyktingmottagande skulle vara en kostnad för samhället.

I själva verket leder flyktinginvesteringar till nettointäkter, konstaterar Peo Hansen.

I över 30 år har den nyliberala brasan brunnit, och det är mycket som gått förlorat. Den starka välfärden, den fulla sysselsättningen, vår förmåga att dela ut post och förvalta 1800-talsuppfinningen "tåg". Nödvändiga offentliga investeringar uteblir eller läggs i malpåse för att vårt finanspolitiska ramverk till varje pris ska upprätthållas, krona-för-krona. Om framtida investeringar ska bli möjliga måste vi, heter det, först spara i ladorna.

I praktiken innebär det att vi låter bli att investera i dagens infrastruktur och välfärd. Och varje dag är ju en ny dag, med nya påpekanden om vikten av att spara idag för att kunna satsa i morgon. Därför är också varje dag en ny dag med nya rälsbrott och bostadsbrist.

Logiken är lika enkel som förnuftsvidrig. Likväl har den ekonomiska vetenskapen gett vår dysfunktionella finanspolitik namnet "sunda statsfinanser".

Sunda statsfinanser är idag den enda existerande finanspolitiken i Sverige och EU, och dessutom är den lagstadgad. Så har det varit sedan det tidiga 1990-talet och införandet av konvergenskriterierna för EMU och därefter EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Sunda offentliga finanser utgör kärnan i valutaunionen, och stabilitetspakten syftade från början till att permanenta en restriktiv finanspolitik med låga underskott och skuldnivåer. Detta gällde naturligtvis bara för de offentliga finanserna.

I och med att man tvingade dessa att gå på sparlåga fick den privata skuldsättningen driva ekonomin på ett ohållbart sätt, vilket finanskrisen snart skulle bekräfta. Sunda offentliga överskottsfinanser leder alltså till sjuka privata finanser, och det är precis det misstaget som vi nu håller på att upprepa.

Allmänhetens bästa

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-22:

Finansministern: "Det går inte att expandera ett välfärdssamhälle hur som helst" till sidans topp

Migrationsfrågan har skapat en djup spricka inom socialdemokratin.

Men finansminister Magdalena Andersson anser att skärpningarna är helt nödvändiga.

- Vi kan inte ha ett mottagande på större nivå än att vi kan upprätthålla vårt välfärdssamhälle, säger hon.

Det har stormat i S ända sedan statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon presenterade att man vill se en stram migrationspolitik för kommande mandatperiod. Särskilt stor har ilskan varit i frågor som rör familjeåterförening och tillfälliga uppehållstillstånd.

Magdalena Andersson har dock inga problem att försvara riktningen framåt.

- Jag står helt bakom det förslag som vi har lagt fram. För mig är det här en återgång till en klassisk S-politik. En reglerad invandring var den politik som fördes när jag gick med i SSU och sedan i partiet, säger hon.

Förlängning av dagens system

Egentligen handlar det om en förlängning av det system som redan gäller, till följd av regeringens överenskommelse med Alliansen hösten 2015, framhåller Andersson. Dessutom en politik som ligger i linje med S kongressbeslut om en migrationspolitik i nivå med övriga EU.

- När jag träffat medlemmar, kommunalråd och andra företrädare så står de allra flesta bakom den här politiken och ser också nödvändigheten i att vi ger besked före valet. Men det är klart att det finns individer som inte tycker att det här är bra. Vi är ett stort och brett parti och då finns det även medlemmar som har andra uppfattningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar debatt 18-05-23:

Nej, KD, det blir inte för dyrt att låta de ensamkommande gå ut gymnasiet till sidans topp

Agneta Romin, läkare, god man och stödfamilj

Blir det dyrt KD? Vet ni hur en investering fungerar?

En stor del av KD:s kärnväljare torde vara humanister. Vad man tror sig vinna på att ärva Ny Demokratis retorik vet jag inte. Det är dock tydligt hur opinionen och flera förtroendevalda inom (S) reagerat på deras partis hårda migrationsutspel.

Bristen på folkbokföring i Afghanistan gör att ID-handlingar saknas, och har man dessutom levt hela sitt liv som illegal flykting i ett grannland finns man inte. Vi som haft de ensamkommande i våra hem, på våra boenden och i våra skolor vet att knappast mer än några enstaka var vuxna vid ankomsten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dalarnas Tidningar 18-05-17: Dyrt låta ensamkommande gå ut gymnasiet i Sverige - billigare och lagenligare att skicka dem till hemlandet i stället (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.