fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Hinder för verkställighet

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190111:

Upsala Nya Tidning ledare 19-01-09:

Acceptabelt lidande? till sidans topp

De är hänvisade till gatan, missbruk, prostitution, exploatering.

Ja, det är Afghanistan vi talar om, nu klassat som världens farligaste land och dit Sverige sänder unga, ensamma individer med afghanskt ursprung och "mogna knäleder". I landet, där många av dem aldrig varit och inte har något socioekonomiskt nätverk, blir de enligt Rädda Barnen måltavlor för extremister och andra kriminella.

Men, ja! Det är också Sverige vi syftar på – ett av världens bästa länder att leva i, där unga, ensamma afghaner förpassats till ett limbo mellan asylprocess och prövning till "gymnasielagen" – i sig ett eldprov för den starka. Här, där de formats som unga, lärt sig språket, fått vänner, slängs de ut ur systemen och blir medellösa, i oviss väntan på tillfälligt, villkorat uppehållstillstånd – eller en flight till Kabul.

Gatan i Afghanistan, gatan i Sverige, spelpjäser för en undre värld.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 19-01-06:

Det får inte vara så lätt att hålla sig undan utvisning till sidans topp

I ett avsnitt av The Simpsons hamnar Homer i japanskt fängelse. Med karakteristisk sömngångarblick knallar han dock snabbt ut genom cellväggen - som är gjord av rispapper.

Expressen har i flera artiklar berättat om två kriminella bröder i Ronneby. Det är samtidigt en skildring av en migrationspolitik som tycks lika funktionell som en cell med järnlås och pappersväggar.

När brödernas mor, för drygt tio år sedan, fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, gjorde hon klart för Migrationsverket att hon inte tänkte lämna Sverige. Trots det fick hon fortsatt dagpenning, om än nedsatt, och verket ordnade en lägenhet åt henne och de två sönerna - som också fick avslag - i Ronneby.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Svenska Dagbladet debatt 18-10-24:

"Flyktingar som inte kan utvisas bör få stanna" till sidans topp

För människor som varit i Sverige i många år och som inte kan utvisas, måste det vara möjligt att få stanna och starta sitt liv. Debattören Annika Johannesson skriver om en ung man som varit i Sverige i tio år, som pratar bra svenska och vill jobba, men som fastnat i en ändlös väntan.

Under valrörelsen var asyl- och migrationspolitiken på agendan. Mycket handlade om att den som fått avslag ska lämna landet. Det låter rimligt, men i praktiken är det omöjligt för en del av dem som idag vistas i vårt land. Det handlar om dem som är statslösa, det vill säga saknar medborgarskap eller handlingar som kan bekräfta detta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Svenska Dagbladet debatt 18-09-29:

"De som inte kan återvända bör få stanna" till sidans topp

En del av de personer som fått avslag på sin ansökan om asyl kan inte återvända. Med hårdare regler som nu föreslås, riskerar Sverige och Europa få en grupp papperslösa som hamnar i en helt utblottad situation utan några möjligheter till en framtid. Det skriver professor Anna Lundberg, tidigare särskild utredare för regeringen.

Nyligen föreslog EU-kommissionen hårdare regler för att få fler asylsökande som fått avslag att återvända. Fler människor ska kunna placeras i fängsligt förvar och möjligheten till frivilligt återvändande begränsas. För att signalera att det är allvar efterfrågar kommissionen en uppdatering av det så kallade återvändandedirektivet från 2008. I en ny paragraf vill man lista detaljerade kriterier för när det ska anses finnas en risk att en person avviker, till exempel att hen saknar fast bostad eller inkomst.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.