fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Hinder för verkställighet

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 200224:

GT debatt 20-02-20:

Låt statslösa palestinier få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

På Gustav Adolfs torg i Göteborg står ett tält där den svenska flaggan vajar bredvid den palestinska. Människorna i tältet har sittstrejkat sedan den 8 januari för att uppmärksamma den limbo som tusentals statslösa palestinier i Sverige befinner sig i. De får inte uppehållstillstånd, men de kan inte heller utvisas, vilket är helt orimligt skriver Grön Ungdom.

Att vara statslös innebär att du inte har medborgarskap i något land någonstans i världen. De som sitter på Gustav Adolfs torg tillhör en grupp människor som varit på flykt ända sedan Israel/Palestina-konflikten inleddes 1948. De är av palestinskt ursprung men har inte medborgarskap någonstans. Många har växt upp i andra länder än Palestina, kanske till föräldrar som flydde 1948, men inte fått rättigheter eller medborgarskap i det nya landet heller. De har sökt sig till Sverige i hopp om ett bättre liv i ett av världens bästa länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

Dagens Nyheter debatt 20-02-03:

"Asylsystemet utmanas av oklara regler för återvändande" till sidans topp

Joakim Palme och Henrik Malm Lindberg, Delmi: Från politiskt håll sägs återvändandefrågorna vara viktiga, men resurser och stöd ges inte.

Regelverket måste bli mycket tydligare. Asylsystemets legitimitet utmanas av att betydligt färre än hälften återvänder självmant efter ett avslagsbesked.

Migranters återvändande till sina ursprungsländer är ett av de hetaste ämnena i migrationsdebatten. Trots det saknas det i stort sett forskning på området. Det finns alltså stora kunskapsluckor att fylla om debatten ska kunna föras på en upplyst grund. I dag publicerar Delegationen för migrationsstudier (Delmi) en rapport om implementeringen av den del av återvändandepolitiken som gäller asylsökande som inte bedömts vara skyddsbehövande. Den ger nya insikter och ställer viktiga frågor till såväl politiker som andra beslutsfattare på området.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 20-02-04: Gymnasielagen kritiseras av forskare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 20-02-07:

"Ogenomförbara utvisningsbeslut kan inte effektiviseras" till sidans topp

Företrädare för Flyktinggruppernas riksråd: Med mer humanitet och rättssäkerhet hade färre omöjliga beslut om återvändande fattats.

I debattartikeln presenterar artikelförfattarna rapporten från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) om skillnaden mellan hur många utvisningsbeslut som fattas och hur många som verkligen lämnar Sverige. Anslaget känns igen från många debattinlägg: Återvändandet behöver effektiviseras och prioriteras mer.

Vi håller med om att det är ett stort problem att allt fler lever i ett skuggsamhälle och riskerar hamna i misär utan sociala rättigheter. Men rapporten bortser från verkligheten bakom de förhållanden som kritiseras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blekinge Läns Tidning ledare 20-02-06:

Sätt press på mottagarländerna! till sidans topp

Biståndet är det kraftfullaste diplomatiska verktyget Sverige har gentemot de stater som inte vill ta emot sina medborgare. Självklart ska vi använda oss av det.

i dagarna kom Moderaterna med ett förslag för att öka pressen på de länder som vägrar ta emot sina egna medborgare: dra in biståndet. På sin Facebook-sida skriver de att "Idag stannar många istället kvar och blir en del av ett växande skuggsamhälle. Det är fel. Vi vill att den som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet. För att öka pressen på hemländerna vill vi dra in biståndet om de vägrar ta emot sina egna medborgare."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Göteborgs-Posten debatt 20-01-17:

Låt dem som inte kan återvända stanna till sidans topp

Sedan de tillfälliga migrationslagarna infördes i Sverige 2016 har de de statslösas möjlighet till skydd och trygghet kraftigt försämrats. Deras limbosituation kan närmast beskrivas som ett utdraget Kafka-tillstånd, skriver Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning.

I det råa januariregnet pågår en strejk på Gustav Adolfs Torg. Palestinier, de flesta statslösa, försöker skapa uppmärksamhet kring sin limbosituation av att få avslag på asylansökan men inte kunna utvisas någonstans. Statslösa är en kategori vars möjligheter till skydd kraftigt försämrats i Sverige med de tillfälliga migrationslagarna som infördes 2016. Att vara "statslös" innebär att inte inneha medborgarskap eller nationalitet i något land. Som statslös saknar du helt medborgerliga rättigheter, du saknar skydd, trygghet och säkerhet.

I Sverige är de flesta statslösa palestinier från Syrien, från Gazaremsan och andra delar av Arabvärlden. Statslösa palestinier från Syrien erhöll under 2013-2016 omedelbart permanent uppehållstillstånd och kunde ansöka om medborgarskap efter fyra år i Sverige. Sedan den tillfälliga lagstiftningen implementerades är detta inte möjligt. Statslösa flyktingar och asylsökande erhåller tillfälliga uppehållstillstånd (om alls).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Dagens Juridik debatt 19-11-26:

"Allt fler strandsatta i Sverige utanför alla skyddssystem" till sidans topp

av Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och tidigare utredare i utredningen om praktiska verkställighetshinder och preskription

En ung man besöker en frivilliggrupp som erbjuder rådgivning om asyl. Han har meddelats beslut om utvisning från Sverige, men kan inte lämna landet. Mannen förklarar att han inte vet när, eller ens om, något kommer hända i hans ärende. Migrationsverkets avslag får inte överklagas och han har inte någon rätt till offentligt finansierad juridisk hjälp i processen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

Svenska Dagbladet debatt 19-08-31:

"Så kan Sverige utvisa fler farliga individer" till sidans topp

Hade ett system för avtal med diplomatiska garantier funnits på plats sedan några år tillbaka hade otaliga personer, som ingen sund politiker vill ha i Sverige, kunnat utvisas. Det skriver Ludvig Aspling (SD).

Regeringen ska nu avgöra frågan om den grupp imamer som ska utvisas med hänsyn till rikets säkerhet. Migrationsöverdomstolen har i tre av fallen beslutat att utvisningarna inte går att verkställa, men att personerna fortsatt ska hållas i förvar. Imamerna har hamnat i en typ av juridisk limbo som tyvärr inte är ovanlig men som går att lösa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Upsala Nya Tidning ledare 19-01-09:

Acceptabelt lidande? till sidans topp

De är hänvisade till gatan, missbruk, prostitution, exploatering.

Ja, det är Afghanistan vi talar om, nu klassat som världens farligaste land och dit Sverige sänder unga, ensamma individer med afghanskt ursprung och "mogna knäleder". I landet, där många av dem aldrig varit och inte har något socioekonomiskt nätverk, blir de enligt Rädda Barnen måltavlor för extremister och andra kriminella.

Men, ja! Det är också Sverige vi syftar på – ett av världens bästa länder att leva i, där unga, ensamma afghaner förpassats till ett limbo mellan asylprocess och prövning till "gymnasielagen" – i sig ett eldprov för den starka. Här, där de formats som unga, lärt sig språket, fått vänner, slängs de ut ur systemen och blir medellösa, i oviss väntan på tillfälligt, villkorat uppehållstillstånd – eller en flight till Kabul.

Gatan i Afghanistan, gatan i Sverige, spelpjäser för en undre värld.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 19-01-06:

Det får inte vara så lätt att hålla sig undan utvisning till sidans topp

I ett avsnitt av The Simpsons hamnar Homer i japanskt fängelse. Med karakteristisk sömngångarblick knallar han dock snabbt ut genom cellväggen - som är gjord av rispapper.

Expressen har i flera artiklar berättat om två kriminella bröder i Ronneby. Det är samtidigt en skildring av en migrationspolitik som tycks lika funktionell som en cell med järnlås och pappersväggar.

När brödernas mor, för drygt tio år sedan, fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, gjorde hon klart för Migrationsverket att hon inte tänkte lämna Sverige. Trots det fick hon fortsatt dagpenning, om än nedsatt, och verket ordnade en lägenhet åt henne och de två sönerna - som också fick avslag - i Ronneby.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Svenska Dagbladet debatt 18-10-24:

"Flyktingar som inte kan utvisas bör få stanna" till sidans topp

För människor som varit i Sverige i många år och som inte kan utvisas, måste det vara möjligt att få stanna och starta sitt liv. Debattören Annika Johannesson skriver om en ung man som varit i Sverige i tio år, som pratar bra svenska och vill jobba, men som fastnat i en ändlös väntan.

Under valrörelsen var asyl- och migrationspolitiken på agendan. Mycket handlade om att den som fått avslag ska lämna landet. Det låter rimligt, men i praktiken är det omöjligt för en del av dem som idag vistas i vårt land. Det handlar om dem som är statslösa, det vill säga saknar medborgarskap eller handlingar som kan bekräfta detta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Svenska Dagbladet debatt 18-09-29:

"De som inte kan återvända bör få stanna" till sidans topp

En del av de personer som fått avslag på sin ansökan om asyl kan inte återvända. Med hårdare regler som nu föreslås, riskerar Sverige och Europa få en grupp papperslösa som hamnar i en helt utblottad situation utan några möjligheter till en framtid. Det skriver professor Anna Lundberg, tidigare särskild utredare för regeringen.

Nyligen föreslog EU-kommissionen hårdare regler för att få fler asylsökande som fått avslag att återvända. Fler människor ska kunna placeras i fängsligt förvar och möjligheten till frivilligt återvändande begränsas. För att signalera att det är allvar efterfrågar kommissionen en uppdatering av det så kallade återvändandedirektivet från 2008. I en ny paragraf vill man lista detaljerade kriterier för när det ska anses finnas en risk att en person avviker, till exempel att hen saknar fast bostad eller inkomst.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.