fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Dublinförordningen

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180831:

Riksdagen 18-08-22:

Svar på skriftlig fråga: Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen till sidans topp

Fråga 2017/18:1614 av Markus Wiechel (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Tyskland och Spanien har nyligen tecknat ett avtal som gör det möjligt att inom 48 timmar skicka tillbaka migranter som landstigit i Spanien och därefter rest vidare till Tyskland. Det är väl känt att Tyskland och Spanien, precis som Sverige, undertecknat Dublinförordningen enligt vilken en asylsökande ska söka asyl i första säkra ankomstland. Som bekant väljer dock många migranter när de nått ett säkert land att bege sig vidare då de inte helt oväntat hellre stannar i länder med mer generösa system för uppehållstillstånd och offentlig välfärd. Detta resulterar i stora problem, såväl socialt som ekonomiskt, för de länder som blir migranternas slutdestination, vilket vi ser i Tyskland och Sverige.

I en intervju med Dagens industri den 14 augusti i år sa statsminister Stefan Löfven något som inte minst Sverigedemokraterna sagt ända sedan vi kom in i riksdagen 2010. Han lyfte fram de omfattande problem som uppstått till följd av den omfattande migrationen. Vidare lyfte statsministern fram det faktum att det är osannolikt att Sverige kommer att kunna återinföra regler som gör det lättare att få asyl, och han menade även att den nuvarande regeringen borde ha varit hårdare i fråga om den lagstiftning som gällde när den tillträdde.

Med anledning av det avtal som Tyskland tecknat med Spanien och med anledning av Stefan Löfvens uppvaknande vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:

Är det aktuellt för regeringen att verka för liknande avtal med olika länder för att enklare kunna följa Dublinförordningens intentioner, och hur ser ministern på det avtal som tecknats mellan Tyskland och Spanien?

Svar av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150929:

FARR 15-09-24:

Överföring till Ungern? till sidans topp

Asylansökningar som lämnas in i EU-området (plus Norge, Island och Schweiz) ska enligt Dublinförordningen behandlas i det land som är ansvarigt för att ha släppt in den asylsökande i området. Ungern, som blivit ett av de vanligaste inreseländerna, för nu en uttalad signalpolitik med nya lagar som ska avskräcka asylsökande. Risken är stor att asylsökande som överförs dit kommer att behandlas illa.

Sverige har inte stoppat överföringar till Ungern. För att detta ska ske krävs starka bevis för att Ungern inte kommer att sköta asylmottagandet som andra länder. Här har vi därför samlat ett antal nya rapporter om lagändringarna och asylmottagandet i Ungern, som kan användas för att argumentera mot överföring och förhoppningsvis påverka svenska myndigheter.

Alla överförs inte

Alla som kommit in i EU genom Ungern får inte beslut om att skickas tillbaka dit, inte ens alla som lämnat fingeravtryck. Tvärtom har relativt få fått sådana beslut. Det kan bero på svårigheten att bevisa Ungerns ansvar eller på Ungerns ovilja att acceptera överföringar, men också på att Grekland var det första inreselandet. Av de drygt 5000 Dublinbeslut som fattades i Sverige förra året, efter att det andra landet accepterat att ta emot personen, gällde 190 Ungern.

Det är svårt att bedöma hur det kommer att bli i år, då Ungern periodvis har intensifierat registreringen av asylsökande eller olagligt inresta. Det kan därför bli viktigt att Migrationsverket och domstolarna nås av många vittnesmål och rapporter om situationen. Lagändringarna från 15 september gäller främst bestraffning av intrång över gränsen och snabbutvisning till Serbien, som betraktas som säkert första asylland. Human Rights Watch har nyss kritiserat att människor hålls i gränsförvar under omänskliga förhållanden.

(...)

Artikeln med länkar till rapporter mm (Extern länk)

Feministiskt Initiativ 15-09-24: uppmanar regeringen att stoppa alla överföringar av asylsökande till Ungern. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.