fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Dublinförordningen

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180119:

EU Migration Blog 17-12-20:

The Report of the Parliament on the Dublin system: certainly bold, but pragmatic? till sidans topp

By Francesco Maiani, Centre for Comparative, European and International Law (CDCEI)

A new chapter is being written in the troubled history of responsibility-allocation in asylum matters among the Member States. The Dublin system, (hastily) declared dead at the height of the crisis' of 2015, has been (belatedly) judged unfit for purpose by a whole range of actors including the Commission and Parliament. A fundamental reform has therefore been placed on the agenda as matter of urgency.

Except that the Commission proposal of May 2016 (examined previously on this blog), did not propose a fundamental reform of the system. To the contrary, it retained all the structural elements that doomed the system to failure: its disregard for the needs, aspirations and life circumstances of applicants; its 'asylum lottery' effects; its unfairness towards a select few Member States - border and 'first application' States; its naïve trust in the willingness of Member States to cooperate in sharing responsibilities; its heavily bureaucratic approach to responsibility-allocation. If anything, the 'Dublin IV' proposal aggravated the defects of the system by accentuating its coercive character and its unbalanced distributive effects, while attaching to it an unworkable 'corrective allocation mechanism' (see one study commissioned by the European Parliament and another one ).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll


Arkivet innehåller inga klipp om detta ämne från de senaste tolv månaderna. Återgå till huvudrubriken för att välja ett annat ämne!

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.