fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Krav på amnesti

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190826:

Svenska Dagbladet debatt 19-08-06:

"Omänskligt leva i vakuum - amnesti är enda rätta nu" till sidans topp

Djeno Mahic, tidigare rektor i Trollhättan, skriver om den egna upplevelsen av att vara ensamkommande ungdom. Och den stora betydelsen av att veta att man får stanna och att kunna planera för sin framtid.

För 26 år sedan vid denna tid sa jag adjö till mina föräldrar och min hund Fabian. Klädd som kroatisk soldat smugglades jag ut ur Mostar och hamnade i Makarska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 18-11-27:

Behovet av amnesti blir tydligare efter nya avslöjanden från Ekot till sidans topp

Efter SR Ekots avslöjande att kriminalvården hemlighåller utvisningar för ansvarig myndighet, vill Socialdemokrater för tro och solidaritet se förnyade ansträngningar för de ensamkommandes rättssäkerhet.

- Det som framkommer i SR:s Daniel Öhmans avslöjande är oroande. Den bristande transparensen hotar rättssäkerheten, till exempel genom att försvåra för en människa att få juridiskt stöd om det finns verkställighetshinder. Här gäller det människoliv och det är viktigt att kriminalvården inte går bakom ryggen på Migrationsverket, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Kriminalvårdens utvisningar i det fördolda gäller inte bara ensamkommande, men visar på ytterligare en myndighet som inte förmått hantera flyktingsituationen på ett rättssäkert sätt. Tidigare har Socialstyrelsen backat från sin utredning om rättsmedicinska åldersbedömningar, Rättsmedicinalverkets agerande har väckt stark kritik, och även Migrationsverket har kritiserats för brister i handläggningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Aftonbladet debatt 18-10-26:

Amnesti är nödvändig för ensamkommande till sidans topp

Ulf Bjereld, Förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

År 2015 sökte mer än 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, majoriteten av dem var afghaner. Antalet var mångdubbelt mot tidigare, och de svenska ambitionerna om ett ordnat asylmottagande har prövats till och förbi bristningsgränsen. I över ett års tid har Svenska Dagbladets Negra Efendic avslöjat grava felaktigheter hos tre viktiga myndigheter.

Socialstyrelsen har släppt en rapport med uppgifter som visat sig vara felaktiga om möjligheterna att använda magnetkamera för att göra medicinska åldersbedömningar. Riksmedicinalverket har tagit fram bristfälliga mätmetoder som har bidragit till hundratals uppskrivningar i ålder för asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Aftonbladet 18-07-20:

Hur länge ska barnen våndas i väntrummet? till sidans topp

Fatemeh Khavari, Talesperson för rörelsen Ung i Sverige

Politikernas och myndigheternas behandling av de flyktingar som kom runt 2015 har från första ankomst varit under all kritik.

De upprepade trauman som drabbat de ensamkommande ungdomarna är beslutsfattarna direkt ansvariga för när de kastade om lagar och regler som gjorde rättssäkra asylprocesser omöjliga.

Politikernas vårdslösa handlande sliter hårt på vårt samhälle och bryter på flera punkter mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Flyktingbarn behandlas som vuxna och vuxna flyktingar behandlas som värdelösa. Hur många år till?

Den nya gymnasielagen skulle fungera som plåster på såren men är indirekt ett erkännande från politikerna om att de inte har skött mottagandet och asylprocessen för de ensamkommande barnen och ungdomarna.

En majoritet i riksdagen har redan gett oss rätt i den frågan genom att rösta för vad man tänkte skulle bli en ny chans för många unga. Men vi hinner inte mer än andas ut förrän nästa svek kommer - domstolarna menar att de inte kan tillämpa lagen i sin helhet.

Att kastas mellan hopp och förtvivlan under flera års tid är så oerhört brutalt. Förutsättningarna för asyl såg annorlunda ut när man flydde och kom till Sverige.

"Välkommen hit, vårt Europa bygger inte murar", sa statsminister Stefan Löfven och utlovade en fristad för alla som flytt hit. Ingen kunde förutse den tvärvändning som följde.

Det fanns - och finns - alla möjligheter att bygga på den kraft av medmänsklighet och vilja som civilsamhället demonstrerade i mottagandet. Svenska folket kan och vill växa och vara välkomnande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.