fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Krav på amnesti

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181108:

#vistårinteut 18-10-29:

Vi går in i fas 3.0 till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi har lyckats med mycket men vi har mycket kvar att göra. Därför går vi nu in i fas 3.0.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut grundades september 2016 och består av 11000 personer som kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bland annat har nätverket genom ett samordnat, envist och kreativt opinionsarbete bidragit till att riksdagen klubbat igenom ett beslut om nya möjligheter till uppehållstillstånd för unga ensamkommande.

Omflyttningar, hemlöshet och svält inom gruppen ensamkommande

Nätverket kräver bland annat att Sverige stoppar omflyttningar av barn och unga i asylprocess. Detta krav tillgodosågs delvis av politikerna för drygt ett år sedan i och med det statsbidrag man betalade ut till kommunerna. Tanken med bidraget var att stoppa omflyttningarna och därmed möjliggöra att artikel 25 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna uppfylldes. Men eftersom pengarna inte var öronmärkta fungerade bidraget inte särskilt bra, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för nätverket:

- Många kommuner bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att man struntat i att säkerställa att unga ensamkommande får mat, sjukvård och tak över huvudet. Så många unga ensamkommande som fortfarande är hemlösa och lever under extremt otrygga förhållanden. Hur tänker kommunpolitikerna? Kan de verkligen stå för att unga bor på bussar eller under broar? Eller svälter?!

Permanent uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

Luleå FN-förening debatt 18-01-03:

Amnesti för ensamkommande barn och unga till sidans topp

FN föreningen i Luleå vill att alla våra riksdagsledamöter i Norrbotten verkar för att vår riksdag snarast tar beslut om amnesti för alla barn och unga som varit i Sverige mer än ett år, och ingen ska hamna mellan stolarna pga ändrade förutsättningar i asylprocessen

Vi vill att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

Ensamkommande barn och unga som på egen hand kommit till Sverige har genomlevt stora trauman. Många av ungdomarna har ingen kontakt med sina familjer eller så finns inte familjerna längre. Flera av de som kommer från exempelvis Afghanistan har inga nätverk där, då de växt upp i andra närliggande länder.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Svenska Alliansmissionen 17-06-21:

Omänsklig hantering av unga flyktingar till sidans topp

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Trots det alltmer osäkra läget i Afghanistan, fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till landet. Detta är helt oacceptabelt!

Vi vill lyfta fram den psykiska ohälsa och oro som vi möter hos ensamkommande barn och unga vi kommer i kontakt med. Det gäller särskilt de unga från Afghanistan, men även unga ensamkommande från andra länder. De riskerar att drabbas av osäkra åldersuppskrivningar, flytt från HVB-hem, fråntagande av god man och omflyttningar mellan olika asylboenden. De får lämna skola och vänner, och på kort varsel flytta till nya orter. Många oroar sig också för utvisning till ett land där säkerhetsläget är instabilt. Osäkerheten skapar oro för framtiden och leder till stora svårigheter att genomföra påbörjade studier. Situationen är ohållbar och omänsklig! Vi anar att många av dessa ungdomar kommer att gå under jorden, och därmed bli ett socialt bekymmer för samhället. Men om de ges möjlighet att bygga en framtid i Sverige kan de bli en enorm resurs.

SAM och SAU uppmanar regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:

+ ta unga flyktingars psykiska ohälsa på allvar, och ge dem en LÅNGSIKTIG LÖSNING FÖR HEM OCH SKOLA med möjlighet till trygghet och framtidstro.

+ på grund av det rådande säkerhetsläget, STOPPA UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN.

+ införa AMNESTI för de ensamkommande flyktingungdomar som varit här mer än ett år.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.