fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Kalender

Denna sida innehåller tips om namninsamlingar, möten, kurser mm i asyl- och flyktingfrågor. De flesta tipsen är hämtade från arrangörernas hemsidor.


Pågående aktioner:

FARR 21-07-26:

Goda råd är dyra... till sidans topp

"Goda råd till dig som söker asyl i Sverige" är en skrift framtagen av Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Goda Råd ger information om den svenska asyllagstiftningen och asylsökandes rättigheter. Goda Råd finns just nu på sex olika språk: Svenska, engelska, arabiska, persiska, ryska och spanska. Nu har den blivit delvis inaktuell, eftersom den utgår från vad som gällt under den tillfälliga lagen. Uppdatering pågår med hjälp av juridiskt kunniga personer men det är också ett stort arbete med översättningar och ny layout. Stötta gärna FARR i detta arbete!

Swish: 123 327 89 83

Annonsen (Extern länk)

Hämta aktuell version av "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" (Extern länk)

Länk till enkät för användare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Böcker, filmer och utställningar:

Sveriges Radio Kulturnytt 21-08-20:

Recension: Animerade dokumentären "Flykt" till sidans topp

I den animerade dokumentären "Flykt" berättar den danska flyktingen Amin för första gången sin historia och om sin fem år långa flykt från krigets Afghanistan under 1990-talet.

Jonas Poher Rasmussens prisbelönta och bioaktuella film har fått förnyad aktualitet i och med senaste tidens händelser i Afghanistan.

Kulturnytts Bella Stenberg har sett en film som lyckas vara både fin och fruktansvärd.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-07-23:

VadstenaAkademiens "Zebran" - intensiv kärlek under flykt till sidans topp

Operan handlar om kärleken mellan två män som älskar varandra i ett land där det är förbjudet - den ena kan fly, den andra blir fängslad.

VadstenaAkademiens "Zebran" är skriven av en Sveriges betydande tonsättare i mellangenerationen: Tebogo Monnakgotla.

Vår kritiker Per Feltzin har sett en opera som visar sorg - Ett hårt stycke sorg.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen kultur 21-07-29:

Därför har flyktingarna börjat fly - från Sverige till sidans topp

Om de unga svenskafghaner som flytt ett fientligt Sverige till förmån för Frankrike handlar Annette Rosengrens nya bok.

Per Wirtén läser en noggrann och överflödande skildring i "Jag bodde i Sverige", som smärtsamt utmanar den svenska självbilden.

Den här historien känner de flesta svenskar inte till. Den är alldeles för smärtsam för självbilden. Vem orkar smälta tanken att människor börjat fly från den svenska fientligheten, till andra mer upplysta länder i Europa?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-06-18:

Filmer om den nya lagen: Humanitära skäl, familjeåterförening och gymnasielagen till sidans topp

Asad behövs här

Riksdagen fattar snart beslut om en ny asyllag. Asad är en av drygt 7 000 unga som fick möjlighet att gå en gymnasieutbildning i stället för att deporteras. Han talar svenska, är integrerad och behövs här.

Den nya lagen kommer göra det mycket svårt för många, men Asads och de andras möjligheter att bli kvar i Sverige underlättas om riksdagen antar regeringens förslag om humanitära ventiler. Sverige har en åldrande befolkning och de nyanlända behövs för vår framtid och välfärd.

Rehab berättar om familjeåterförening

För att familjer som har splittrats genom flykten ska få leva tillsammans i Sverige krävs egen försörjning och bra bostad för familjen. Görs ansökan inom tre månader från uppehållstillståndet finns inte dessa krav. Men tremånadersregeln är omöjlig att klara för många. Rehab i filmen sökte inom tre månader och hennes man/barnens far är förhoppningsvis snart på väg till Sverige. Följ Rehab när hon berättar om sin och andras situation.

Samir och Abbe om Gymnasielagen

Genom den tillfälliga gymnasielagen fick ett antal unga ensamkommande flyktingar möjlighet att tillfälligt stanna i Sverige för att slutföra sina studier, trots att de nekats internationellt skydd. För de som omfattats av den här lagen finns en möjlighet till permanent uppehållstillstånd, förutsatt att man efter examen får en anställning på minst två år.

Kraven för att omfattas av den här lagen var komplicerade och det var i många fall slumpen som avgjorde vem som omfattas och inte.

Se filmerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning 21-06-17:

Två böcker: Svenskt asylnej och sveket mot unga afghaner till sidans topp

Språkkafé och omsorg i en församling mötte många av pojkarna och de yngre männen som kom till Sverige i den stora flyktingvågen.

Efter några år sa Sverige nej till asyl. Frankrike blev nästa stopp på vägen till en tillvaro utan kaos och död.

Kajsa Söderberg läser två böcker som sätter fokus på svenskafghanernas flykt till Paris.

När Kyrkans Tidning som första tidning uppmärksammade unga afghaner som flytt Sverige till Paris för att undvika utvisning var läget förtvivlat. Efter flera år i Sverige, i Borlänge, Blomstermåla och Oskarhamn, i svensk skola och med det svenska språket alltmer flytande, hade de afghanska pojkarna och unga männen tvingats bryta upp sedan Sverige avslagit deras asylansökan.

Hoppet sattes i stället till det franska systemet.

På nytt fick de unga männen lämna sina fingeravtryck, nu hos franska myndigheter. Om fingeravtrycken redan fanns i systemet från Sverige inleddes en så kallad Dublinprocess som innebar att Frankrike hade ett halvår på sig att skicka tillbaka den asylsökande till Sverige.

Om fingeravtrycken inte fanns, följde en så kallad normal process då den asylsökande startade om sin asylansökan i EU. Ofta gjorde Frankrike en annan bedömning av skyddsskälen än de svenska myndigheterna.

Svenska kyrkan i Paris blev en samlingspunkt med start våren och sommaren 2017. Här kunde telefonen laddas, här kunde man duscha, äta lite, prata med någon som orkade lyssna. Församlingen bjöd på en stunds vila från livet i tältläger i miljonstadens utkanter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 21-06-20:

Ny bok berättar flyktingflickornas historier till sidans topp

Flyktingflickorna, så heter en nyutgiven bok av pastor Bengt Sjöberg i Filipstad.

I den får läsaren följa sex flickors öden, deras uppväxt och flykt till Sverige.

"Det är så många som skäms över att berätta vad som hänt i deras familj och jag tycker inte de ska skämmas över att berätta sin historia" säger Selam Yohannes som är en av flickorna vars berättelser får ta plats i den nya boken.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 21-05-17:

Så har ändrade asyllagar påverkat människors liv och vardag till sidans topp

Hur har barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige påverkats av en allt mer restriktiv migrationspolitik? Den frågan står i fokus i en ny bok. En bredd av röster beskriver och analyserar hur den förändrade asyllagstiftningen har påverkat livsvillkor och vardagsliv.

I november 2015 meddelade den svenska regeringen förändringar i asyllagstiftningen som till stor del innebar en mer restriktiv migrationspolitik. I antologin Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? ger personer från olika verksamheter och med olika erfarenheter sina perspektiv på vilka konsekvenser förändringarna fått. Författarna till kapitlen är personer med egna erfarenheter av att söka asyl i Sverige, representanter från civilsamhället, personer som arbetar inom välfärdssektorn och forskare.

Det är många som vittnar om bland annat en oförutsägbar asylprocess, om familjesplittring, våld, bostadslöshet, psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet, menar bokens redaktörer Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och Sabine Gruber, universitetslektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet, samt Torun Elsrud, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Boken är skriven inom ramen för Asylkommissionen, som är ett samarbete mellan forskning och civilsamhälle.

Speciellt tydligt är det hur de skydds- och asylsökandes hälsa allvarligt påverkas, visar boken. Men också de som arbetar stödjande känner av förändringarna.

- De restriktiva asyllagarna och förskjutningar i praxis drabbar både människor som söker skydd, civilsamhällets aktörer och professioner som försöker stötta, säger Torun Elsrud.

Boken visar också att civilsamhället tar ett stort och ökat ansvar för grundläggande välfärd. Tidigare låg detta ansvar på välfärdsinstitutionerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Info om beställning av tryckt exemplar, se Asylkommissionens hemsida (Extern länk)

Hämta boken i pdf-format (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bokus 21-05-17:

Ameenas resa av Anna Lindberg till sidans topp

Ameena föds år 2013 i en by styrd av talibaner i östra Afghanistan och tvingas tillsammans med sin familj ut på en riskfylld och prövande flykt mot ett tryggare liv. Längs vägen splittras familjen och ingen vet om en återförening är möjlig. It-teknikern Zakaria arbetar ständigt och är alltid på språng för att skingra tankarna. Han, som själv var flykting och nu väntar på att få återförenas med sin hustru, ska bli den nod i Sverige som väver samman Ameenas familjs livsöde med flera andra familjers oväntade lott.

Ameenas resa är en gripande berättelse om orättvisor på jorden och är inspirerad av autentiska livsöden. Här spinns livstrådar samman, och människor vars vägar aldrig skulle korsas blir plötsligt del av en och samma historia.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 21-05-12:

Nya "Berlin Alexanderplatz" står mycket säkert på egna ben till sidans topp

Glöm boken. Glöm tv-serien.

Nya "Berlin Alexanderplatz" står mycket säkert på egna ben.

Huvudpersonernas namn, yrken och inbördes förhållanden och att historien utspelas i centrala Berlin anspelar visserligen tydligt på sina förlagor, två av tysk kulturs storverk, Alfred Döblin-romanen (1929) och Rainer Werner Fassbinder-serien på 15 timmar (1980).

Men annars känns verkligen nyinspelningen av "Berlin Alexanderplatz" som här och nu. Neonljus, dunkande musik och huvudpersonen Francis (Welket Bungué), som blir Franz på tyska, är en flykting från Guinea-Bissau. Kanske en av många som kom under flyktingkrisen 2015. I ett rasistiskt Europa får de ta de jobb som erbjuds, att langa knark och begå diverse andra brott under ledning av psykopaten Reinhold (Albrecht Schuch).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Kultur 21-05-12: Uppdaterad "Berlin Alexanderplatz" skildrar vår tids proletariat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

September 2021:

Fridh Advokatbyrå 2021

20 september, online: Frågestund om Afghanistan till sidans topp

Vid Fridh Advokatbyrås senaste uppdatering avseende rättsläget efter händelseutvecklingen i Afghanistan fick vi motta en mängd frågor inom många områden av både direkt berörda och kontaktpersoner. Vi beslutade oss därför för att följa upp inlägget med en öppen frågestund angående samma frågor via vår Facebooksida.

Den 20 september kl 17-18 kommer flera jurister på Fridh Advokatbyrå finnas tillgängliga för att besvara era frågor avseende följderna för afghanska medborgare som befinner sig i Sverige just nu och vars rättsliga status är oklar. Frågorna kan handla om allt från flyktingstatus och prövning av rätten till skydd, anhöriginvandring och arbetstillstånd för afghanska medborgare till rätten att erhålla stöd enligt LMA eller annan lagstiftning och möjligheten att återfå sin rätt att arbeta som asylsökande, AT-UND.

I själva facebook-evenemanget kan de som anmäler sig skriva frågor i diskussionsfältet som vi besvarar löpande. Om ni vill ställa frågorna mer anonymt kan ni i stället skicka direktmeddelanden till vår facebook-sida, som vi besvarar så många vi hinner. Frågorna måste inom detta forum hålla sig på ett generellt plan - vi kan inte gå in i detaljer i något enskilt ärende eller titta på handlingar. Vi lovar också bara att svara på så många frågor vi hinner.

Vi ser fram emot att träffas, höra era frågor och försöka att reda ut så många olika frågor som möjligt inom detta nu mycket aktuella område.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Transkulturellt Centrum 2021:

29-30 september, Online: Nationell konferens: Rätten till hälsa och vård för alla till sidans topp

Generellt sett har vår hälsa och våra livsvillkor förbättrats över tid. Det gäller dock inte utrikesfödda jämfört med inrikesfödda. Där har skillnaderna dessutom ökat, vilket blivit särskilt tydligt under pandemin. Välkommen 29-30 september för att diskutera befintlig kunskap om läget, kunskapsluckor och lärdomar från pandemin.

Vi arrangerar - den kostnadsfria - konferensen online tillsammans med våra systercenter, Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne och Lärandecentrum migration och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Målgrupp: Personal inom vård och omsorg, chefer, strateger, kommunala och regionala politiker samt andra som vill lära mer om jämlik vård med fokus på personer med migrationsbakgrund.

(...)

Informationen på hemsidan med anmälan (Extern länk)

Program (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oktober 2021:

ECRE 2021:

1-2 oktober, Marseille: Advanded ELENA Course 2021 till sidans topp

'Strengthening International Protection in Europe and Thinking Ahead' -Now open for registration!

The 2021 Advanced ELENA Course will take place on Friday 1 October and Saturday 2 October 2021. The Course will be held at the Hôtel Mercure Marseille Vieux-Port in Marseille, France.

Participants will have the opportunity to learn about the latest developments in European asylum and migration law and to engage with practitioners, academics and decision-makers from all over Europe.

This year's course will explore recent jurisprudence and practices of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, including practices related to interim measures in asylum cases and the entry into force of Protocol No. 15 to the ECHR; the impact of Covid-19 and the use of blockchain technology on migrants' health; the end of international protection; as well as the European Ombudsman's complaint mechanism and rules of procedure.

Three workshops will offer participants the chance to gain practical knowledge of crucial topics such as alternatives to detention; challenging medical age assessment; and access to classified information in national security cases, encouraging the exchange of national practices and legal strategies.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Register here (Extern länk)

See programme (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

November 2021:

ECRE 2021:

4-5 november, Bryssel, Belgien: Training Seminar on EU advocacy till sidans topp

Are you actively engaged in advocating for refugee rights? Are you a refugee advocate or working in a refugee-led organisation? Are you interested in deepening and broadening your knowledge about advocacy on EU asylum policy and law?

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) are organizing a two-day (in person) training seminar on EU advocacy. Preference for participation will be given to people with a refugee background, representatives of refugee-led organizations, and refugee advocates (self defined) based in the EU member states.

Objectives and content:

+ Provide an introduction to EU advocacy on asylum and related migration issues

+ Introduce participants to EU policy-making and the role of the main EU institutions and actors working on EU asylum law and policy (with some reference to wider migration issues where relevant)

+ Provide an overview of the role of the EU in asylum policy and politics both inside Europe and in its external relations

+ Illustrate how EU policy can be influenced with reference to advocacy tactics and tools and through use of a case study

The seminar will include sessions that cover the following issues:

+ Developing advocacy skills and strategies

+ Introduction to EU policy making

+ Role and responsibilities of EU institutions and agencies working on asylum and migration

+ Basic introduction into the Common European Asylum System with reference to the Pact on Migration and Asylum

+ Exchange with policy-makers

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll