fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Kalender

Denna sida innehåller tips om namninsamlingar, möten, kurser mm i asyl- och flyktingfrågor. De flesta tipsen är hämtade från arrangörernas hemsidor.


Pågående aktioner:

Ingen Människa är Illegal Göteborg 2021:

IMÄI gbg släpper fanzine! till sidans topp

Världen står stilla, migrationspolitiken hårdnar, att leva gömd blir allt svårare. Politisk organisering är minst sagt utmanande.

Men mitt i allt detta är Ingen Människa är Illegal Göteborg ändå stolta över att presentera ett fantastiskt fanzine fyllt av texter, konst och serier!

Du hittar bland annat nyskriven poesi av Johannes Anyuru och en rapport från Liv utan gränsers strejk mot utvisningar till Afghanistan.

Fanzinet är ett sätt att skapa aktivism under pandemin och för att göra röster hörda i protest mot en migrationspolitik som blir allt mer inhuman.

Vi vill lyfta berättelser om flykt, att kämpa sig fram i den labyrint som är Sveriges asylsystem, att leva som papperslös. Och inte minst: kampen mot detta.

Pengarna går oavkortat till papperslösa.

Vi blir jätteglada om du också bjuder in vänner till evenemanget och sprider ordet bland nära och kära.

Medverkande: Aida Ghardagian, Annie Hellquist, Athena Farrokhzad, Caroline Kämeräinen, Elyas Alavi, Fatemeh Khavari, Haky Jasim, Henri Gylander, Johannes Anyuru, Katja Palo, Linda Persson, Maja Karlström, Masoud Vatankhah, Mohi Eddin Bilal, Samira Motazedi, Valdemar Möller, Zahra Hosseiny, Ylva Oknelid, Åsa Åmand Nilsson.

Och ett stort tack till Olga Kalinina, Hamid, Isaias och Mujtaba som bidragit med sina berättelser.

FÖR EN VÄRLD UTAN GRÄNSER!

Facebook-event: Beställ fanzinet, bli månadsgivare och få fanzinet på köpet, med mer information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Böcker, filmer och utställningar:

FARR 21-06-18:

Filmer om den nya lagen: Humanitära skäl, familjeåterförening och gymnasielagen till sidans topp

Asad behövs här

Riksdagen fattar snart beslut om en ny asyllag. Asad är en av drygt 7 000 unga som fick möjlighet att gå en gymnasieutbildning i stället för att deporteras. Han talar svenska, är integrerad och behövs här.

Den nya lagen kommer göra det mycket svårt för många, men Asads och de andras möjligheter att bli kvar i Sverige underlättas om riksdagen antar regeringens förslag om humanitära ventiler. Sverige har en åldrande befolkning och de nyanlända behövs för vår framtid och välfärd.

Rehab berättar om familjeåterförening

För att familjer som har splittrats genom flykten ska få leva tillsammans i Sverige krävs egen försörjning och bra bostad för familjen. Görs ansökan inom tre månader från uppehållstillståndet finns inte dessa krav. Men tremånadersregeln är omöjlig att klara för många. Rehab i filmen sökte inom tre månader och hennes man/barnens far är förhoppningsvis snart på väg till Sverige. Följ Rehab när hon berättar om sin och andras situation.

Samir och Abbe om Gymnasielagen

Genom den tillfälliga gymnasielagen fick ett antal unga ensamkommande flyktingar möjlighet att tillfälligt stanna i Sverige för att slutföra sina studier, trots att de nekats internationellt skydd. För de som omfattats av den här lagen finns en möjlighet till permanent uppehållstillstånd, förutsatt att man efter examen får en anställning på minst två år.

Kraven för att omfattas av den här lagen var komplicerade och det var i många fall slumpen som avgjorde vem som omfattas och inte.

Se filmerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning 21-06-17:

Två böcker: Svenskt asylnej och sveket mot unga afghaner till sidans topp

Språkkafé och omsorg i en församling mötte många av pojkarna och de yngre männen som kom till Sverige i den stora flyktingvågen.

Efter några år sa Sverige nej till asyl. Frankrike blev nästa stopp på vägen till en tillvaro utan kaos och död.

Kajsa Söderberg läser två böcker som sätter fokus på svenskafghanernas flykt till Paris.

När Kyrkans Tidning som första tidning uppmärksammade unga afghaner som flytt Sverige till Paris för att undvika utvisning var läget förtvivlat. Efter flera år i Sverige, i Borlänge, Blomstermåla och Oskarhamn, i svensk skola och med det svenska språket alltmer flytande, hade de afghanska pojkarna och unga männen tvingats bryta upp sedan Sverige avslagit deras asylansökan.

Hoppet sattes i stället till det franska systemet.

På nytt fick de unga männen lämna sina fingeravtryck, nu hos franska myndigheter. Om fingeravtrycken redan fanns i systemet från Sverige inleddes en så kallad Dublinprocess som innebar att Frankrike hade ett halvår på sig att skicka tillbaka den asylsökande till Sverige.

Om fingeravtrycken inte fanns, följde en så kallad normal process då den asylsökande startade om sin asylansökan i EU. Ofta gjorde Frankrike en annan bedömning av skyddsskälen än de svenska myndigheterna.

Svenska kyrkan i Paris blev en samlingspunkt med start våren och sommaren 2017. Här kunde telefonen laddas, här kunde man duscha, äta lite, prata med någon som orkade lyssna. Församlingen bjöd på en stunds vila från livet i tältläger i miljonstadens utkanter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 21-06-20:

Ny bok berättar flyktingflickornas historier till sidans topp

Flyktingflickorna, så heter en nyutgiven bok av pastor Bengt Sjöberg i Filipstad.

I den får läsaren följa sex flickors öden, deras uppväxt och flykt till Sverige.

"Det är så många som skäms över att berätta vad som hänt i deras familj och jag tycker inte de ska skämmas över att berätta sin historia" säger Selam Yohannes som är en av flickorna vars berättelser får ta plats i den nya boken.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 21-05-17:

Så har ändrade asyllagar påverkat människors liv och vardag till sidans topp

Hur har barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige påverkats av en allt mer restriktiv migrationspolitik? Den frågan står i fokus i en ny bok. En bredd av röster beskriver och analyserar hur den förändrade asyllagstiftningen har påverkat livsvillkor och vardagsliv.

I november 2015 meddelade den svenska regeringen förändringar i asyllagstiftningen som till stor del innebar en mer restriktiv migrationspolitik. I antologin Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? ger personer från olika verksamheter och med olika erfarenheter sina perspektiv på vilka konsekvenser förändringarna fått. Författarna till kapitlen är personer med egna erfarenheter av att söka asyl i Sverige, representanter från civilsamhället, personer som arbetar inom välfärdssektorn och forskare.

Det är många som vittnar om bland annat en oförutsägbar asylprocess, om familjesplittring, våld, bostadslöshet, psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet, menar bokens redaktörer Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och Sabine Gruber, universitetslektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet, samt Torun Elsrud, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Boken är skriven inom ramen för Asylkommissionen, som är ett samarbete mellan forskning och civilsamhälle.

Speciellt tydligt är det hur de skydds- och asylsökandes hälsa allvarligt påverkas, visar boken. Men också de som arbetar stödjande känner av förändringarna.

- De restriktiva asyllagarna och förskjutningar i praxis drabbar både människor som söker skydd, civilsamhällets aktörer och professioner som försöker stötta, säger Torun Elsrud.

Boken visar också att civilsamhället tar ett stort och ökat ansvar för grundläggande välfärd. Tidigare låg detta ansvar på välfärdsinstitutionerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Info om beställning av tryckt exemplar, se Asylkommissionens hemsida (Extern länk)

Hämta boken i pdf-format (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bokus 21-05-17:

Ameenas resa av Anna Lindberg till sidans topp

Ameena föds år 2013 i en by styrd av talibaner i östra Afghanistan och tvingas tillsammans med sin familj ut på en riskfylld och prövande flykt mot ett tryggare liv. Längs vägen splittras familjen och ingen vet om en återförening är möjlig. It-teknikern Zakaria arbetar ständigt och är alltid på språng för att skingra tankarna. Han, som själv var flykting och nu väntar på att få återförenas med sin hustru, ska bli den nod i Sverige som väver samman Ameenas familjs livsöde med flera andra familjers oväntade lott.

Ameenas resa är en gripande berättelse om orättvisor på jorden och är inspirerad av autentiska livsöden. Här spinns livstrådar samman, och människor vars vägar aldrig skulle korsas blir plötsligt del av en och samma historia.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 21-05-12:

Nya "Berlin Alexanderplatz" står mycket säkert på egna ben till sidans topp

Glöm boken. Glöm tv-serien.

Nya "Berlin Alexanderplatz" står mycket säkert på egna ben.

Huvudpersonernas namn, yrken och inbördes förhållanden och att historien utspelas i centrala Berlin anspelar visserligen tydligt på sina förlagor, två av tysk kulturs storverk, Alfred Döblin-romanen (1929) och Rainer Werner Fassbinder-serien på 15 timmar (1980).

Men annars känns verkligen nyinspelningen av "Berlin Alexanderplatz" som här och nu. Neonljus, dunkande musik och huvudpersonen Francis (Welket Bungué), som blir Franz på tyska, är en flykting från Guinea-Bissau. Kanske en av många som kom under flyktingkrisen 2015. I ett rasistiskt Europa får de ta de jobb som erbjuds, att langa knark och begå diverse andra brott under ledning av psykopaten Reinhold (Albrecht Schuch).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Kultur 21-05-12: Uppdaterad "Berlin Alexanderplatz" skildrar vår tids proletariat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bokus 21-04-22:

Ny bok: Jag bodde i Sverige: om unga svenskafghaners flykt till Frankrike till sidans topp

Aldrig trodde jag att människor skulle tvingas fly från Sverige.

Orden kommer från en svensk anhörig till ungdomar som flydde från Afghanistan till Sverige och sedan flydde vidare.

Asyl och migration är laddade ämnen, och i Sverige säger politiker att vårt land har gjort tillräckligt. Lagar, regler och attityder till människor på flykt ändrades efter 2015 och har tvingat många att fly från Sverige efter tre-fyra år. En del har varit på flykt mycket längre än så. Flera tusen har sökt sig till Frankrike med kanske större möjlighet att få stanna. Men det innebär nytt språk, nya regler, nya sammanhang. Till en början bor de på gatan, saknar de goda sidorna av Sverige men är oroliga över att tvingas dit för att sedan deporteras till Afghanistan.

Annette Rosengren har följt många unga svensktalande afghaner i Paris under deras steg in i det franska samhället. De unga berättar om Sverige och Frankrike, varför de lämnade Sverige, och om sina liv. De visar upp "sitt" Paris och författaren vandrar omkring på gator, i tältläger, söker upp köerna utanför daghärbärgen, och fortsätter hålla kontakt och reser till Paris.

Boken beskriver också Frankrikes och EU:s lagar och praxis, det franska civilsamhällets stöd till flyktingar och migranter och hur de unga försöker ta sig fram i allt detta. Olikt Sverige har de flesta hittills fått stanna i Frankrike även om vägen dit kan bli lång. Ett kapitel tar upp Afghanistan och den svårt utsatta minoritetsbefolkningen hazarer, som många i Sverige tillhör. Slutkapitlet resonerar kring Frankrike avseende migration och immigranter.

Flykten från Sverige har inte upphört och många som flyr nu har bott fem år i Sverige, ibland mer.

(...)

Bokens presentation på Bokus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-04- 23:

"The man who sold his skin" - inför Oscars till sidans topp

I helgen delas världens mest eftertraktade filmpris ut på Oscarsgalan. I klassen bästa internationella film, finns den uppmärksammade The Man who sold his Skin av tunisiska Kaouther Ben Hania.

En film som oväntat kombinerar de två ämnena konst och flyktingkris. Den handlar om flyktingen Sam Aly från Syrien som lånar ut sin rygg till en känd konstnär som på flyktingens ryggtavla tatuerar ett gigantiskt Schengenvisum som möjliggör en resa till oåtkomliga Europa.

Vår Mellanösternkorrespondent har sett filmen och intervjuat regissören Kaouther Ben Hania som också skrivit filmens manus.

Konstnären i filmen talar och förklarar att genom att tatuera ett Schengenvisum på den syriske flyktingens rygg, har han förvandlat honom till ett konstverk, dvs en vara, vilket paradoxalt nog gör att han fritt kan korsa gränser, till skillnad från om han varit en vanlig palestinier eller syrier.

Kaouther Ben Hania fick idén och inspirationen efter att ha sett ett liknande konstverk, en ryggtatuering, av den belgiske konstnären Wim Delvoye, utställd på Louvren i Paris.

- Efter att ha funderat mycket över människan under konstverket och varför man går med på att låta sig tatueras och ställas ut, tänkte jag omedelbart på en syrisk flykting i ett läge där den rika världen höjer sina murar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna 21-04-06:

Ny bok om "flyktingkrisen", rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna till sidans topp

Boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021" har just utkommit i en elektronisk version.

I boken beskrivs sådant som de nya lagar och regler som tillskapats sedan 2015, och asylprocesserna, främst utifrån de ensamkommande ungdomarna. Även följderna av den nya asylpolitiken beskrivs. Boken avslutas med exempel från civilsamhällets stora engagemang och dess upplevelse av svek från regering och riksdag. Förutom de fem redaktörerna har över 15 skribenter bidragit.

Bokens redaktörer är djupt kritiska över den omsvängning i synen på flyktingar som skett sedan 2015. Det är inte bara flyktingarna själva som drabbas, utan även de 100 000 eller 200 000 som, på regeringens uppmaning, engagerade sig i flyktingarna. För Sverige är det en ekonomisk förlust då de investeringar i flyktingarna som gjorts inte tas till vara. I stället för skattepengar får staten ytterligare kostnader för förvarstagning och chartrade plan, medan den svarta ekonomin får ett uppsving.

Boken är, när den publiceras digitalt, ännu inte riktigt klar. Flera kapitel saknas. Ingrid Eckerman är läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon har skrivit de två kapitlen om åldersbedömningar och förklarar.

- Just nu pågår intensiva förhandlingar i regeringen om den framtida migrationslagstiftningen. Med den här boken vill vi väcka diskussionen till liv igen. Vi vill att ingen ska kunna säga "det hade vi ingen aning om!" innan de röstar i riksdagen. Det gäller även den kommitté som nu granskar de medicinska åldersbedömningarna.

Karin Fridell Anter är ordförande i föreningen Stöttepelaren som hjälper papperslösa ungdomar.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hemsida för Den onödiga flyktingkrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 21-04-13:

Barnen som levde granne med döden - Mahad i Nordingrå skrev en bok om sitt liv till sidans topp

Mahad Malingur vet vad det innebär att leva granne med döden. Uppvuxen i inbördeskrigets Somalia överlevde han oskadd mot alla odds - och lyckades dessutom fly till Sverige.

- De människor jag har träffat, i Härnösand och inte minst här i Nordingrå, har förändrat mitt liv för alltid, säger han.

Vårsolen strålar över världsarvet Höga Kusten. Den lilla grusvägen ut mot Kåstaänget ringlar fridfullt längsmed kanten av Sörleviken; havet är ett silverskimmer långt där ute, björkarna knoppas, två barn leker i den sista smältande snön utanför ett hus.

Mahad Malingur, 46 år och chef på Arbetsförmedlingens analysavdelning, vinkar från gårdsplanen. Här i Nordingrå har han och familjen sitt sommarhus sedan några år tillbaka - och det är ingen slump. Han viftar lite med armen mot norr.

- Där borta vid Själandssjön har jag min svenska familj, Börje och Ingrid Hägglund, som tog hand om mig när jag kom som nyanländ till Härnösand. De har betytt allt för mig, säger han.

Mahad Malingur har för en tid sedan gett ut sin första bok, "Att färdas utan skyddsnät". Det är en personlig berättelse om uppväxten i Somalia, livet med (ännu oftare utan) en distanserad pappa i ett samhälle som sedan mer än 30 år befinner sig på olika nivåer av krig och konflikt.

- Mitt liv började tufft, och blev tuffare, säger han.

- Men just då förstod jag det inte, det kan jag se först nu när jag tittar i backspegeln. Det var vardag för mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Värmland 21-04-19: Mohammed från Syrien debuterar med bok på svenska

 till innehållsförteckningen innehåll

September 2021:

Transkulturellt Centrum 2021:

29-30 september, Online: Nationell konferens: Rätten till hälsa och vård för alla till sidans topp

Generellt sett har vår hälsa och våra livsvillkor förbättrats över tid. Det gäller dock inte utrikesfödda jämfört med inrikesfödda. Där har skillnaderna dessutom ökat, vilket blivit särskilt tydligt under pandemin. Välkommen 29-30 september för att diskutera befintlig kunskap om läget, kunskapsluckor och lärdomar från pandemin.

Vi arrangerar - den kostnadsfria - konferensen online tillsammans med våra systercenter, Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne och Lärandecentrum migration och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Målgrupp: Personal inom vård och omsorg, chefer, strateger, kommunala och regionala politiker samt andra som vill lära mer om jämlik vård med fokus på personer med migrationsbakgrund.

(...)

Informationen på hemsidan med anmälan (Extern länk)

Program (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oktober 2021:

ECRE 2021:

1-2 oktober, Marseille: Advanded ELENA Course 2021 till sidans topp

'Strengthening International Protection in Europe and Thinking Ahead' -Now open for registration!

The 2021 Advanced ELENA Course will take place on Friday 1 October and Saturday 2 October 2021. The Course will be held at the Hôtel Mercure Marseille Vieux-Port in Marseille, France.

Participants will have the opportunity to learn about the latest developments in European asylum and migration law and to engage with practitioners, academics and decision-makers from all over Europe.

This year's course will explore recent jurisprudence and practices of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, including practices related to interim measures in asylum cases and the entry into force of Protocol No. 15 to the ECHR; the impact of Covid-19 and the use of blockchain technology on migrants' health; the end of international protection; as well as the European Ombudsman's complaint mechanism and rules of procedure.

Three workshops will offer participants the chance to gain practical knowledge of crucial topics such as alternatives to detention; challenging medical age assessment; and access to classified information in national security cases, encouraging the exchange of national practices and legal strategies.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Register here (Extern länk)

See programme (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll