fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 26 februari 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 21-02-26:

Missa inte förra utgåvan av Asylnytt: Vad sysslar Frontex med? till sidans topp

I Asylnytt 8 februari: EU:s gränsbyrå Frontex anklagas för våldsamma avvisningar vid gränserna. Detta är ett stort ämne i föregående utgåva av Asylnytt, som publicerades tidigare idag. Här finns även Frontex tidslinje från 2004 och avslöjanden om Frontex roll i uppbygget av ett militärindustriellt komplex.

Mer i förra utgåvan:

+ De dödliga gränserna, i Medelhavet, Östeuropa, Östafrika, USA-Mexiko

+ Ny forskning om migrationspolitiken och välfärdsstaten efter 2015

+ I debatten: Rättssäkerhet, vaccin för papperslösa och humanitär ventil

Som vanligt förstår finns även i denna utgåva många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Asylnytt för 8 februari 2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

TT / AB 21-02-08:

Oklar effekt av migrationsförslag till sidans topp

Regeringen har föreslagit nya möjligheter för asylsökande att få stanna av humanitära skäl.

Men konsekvenserna av förslaget är oklara.

Liberalerna har hotat att hoppa av budgetsamarbetet med regeringen om inte förslaget dras tillbaka. Partiet befarar att det kan bli allt för kostsamt.

- Regeringens förslag är så ogenomtänkt och hastigt framtaget att det är svårt att överblicka konsekvenserna, annat än att man kan konstatera att det blir betydligt mer generöst, säger L:s migrationspolitiske talesperson Fredrik Malm till TT.

Samtidigt hävdar migrationsminister Morgan Johansson (S) att det bara rör sig om ett "mikroförslag i marginalen" sett till migrationspolitiken i stort.

Förslaget ska ingå i den nya migrationslagstiftning som är tänkt att träda i kraft i sommar. En proposition ska vara klar 8 april och en lagrådsremiss betydligt tidigare.

Saknar analys

Migrationsverket har i sitt remissvar efterlyst en konsekvensanalys av den samlade effekten av de förslag som berör möjligheten att få stanna i Sverige av humanitära skäl.

En oklarhet är vad förslaget innebär för ensamkommande unga som i dag har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. De kan i dag få permanent uppehållstillstånd efter gymnasiestudierna om de inom sex månader skaffat egen försörjning. Men det kan vara svårt.

Totalt 7 605 unga, många från Afghanistan, har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av den så kallade gymnasielagen. Hittills har bara 127 personer beviljats permanent uppehållstillstånd.

Däremot har 7 480 ansökt om förlängt tillstånd för studier och 6 120 har fått ja. Men när studierna är slutförda så måste de lämna landet om de inte hittar jobb.

Ny möjlighet

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om de olika tolkningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-02-10:

Lagförslag: Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier till sidans topp

I detta utkast till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.

Det föreslås att

+ tiden som en utlänning har på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning efter att ha fullföljt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader,

+ studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt,

+ en viss form av subventionerad anställning, en så kallad yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Förslagen lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläge som har uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.

Hämta utkastet till lagrådsremiss (Extern länk)

Remissinstanser och inkommande remissvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-01-10:

C kan sänka förslag om ensamkommande till sidans topp

Regeringen saknar stöd i riksdagen för att lätta på kraven för att ensamkommande gymnasiestuderande ska få stanna.

Men regeringspartierna hoppas att Centern ska ändra sig.

- Jag hoppas att Centerpartiet kan se att detta faktiskt är något som behövs och att de kan förmås att ändra sig, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling.

Drygt 7 600 unga ensamkommande som fått avslag på asylansökan har beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

När studierna är avklarade har de, enligt den nuvarande så kallade nya gymnasielagen, sex månader på sig att hitta jobb och försörjning. Det krävs för att få stanna i Sverige.

Regeringen anser att pandemin gjort det orimligt svårt att klara kraven för permanent uppehållstillstånd och föreslår nu lättnader.

- Nu när det blivit svårare på arbetsmarknaden så finns det argument för att ge dem lite bättre möjligheter att kunna jobba sig in i Sverige, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

C säger nej

Förslaget aviserades i december och C gav redan då beskedet att man inte tänker stödja lagförslagen. Det överraskade de två regeringspartierna S och MP, eftersom C förra våren var positiv till lättnader.

MP:s Rasmus Ling hoppas att C ska ändra sig ännu en gång.

- Det finns ett tryck hos många av deras medlemmar, som tycker att de borde göra det, säger han.

I ett skriftligt uttalande till TT skriver dock C:s migrationspolitiske talesperson Jonny Cato att man inte vill ha mer "lappande och lagande" i migrationspolitiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 21-02-10: Oppositionen kritisk till ändringar i gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 21-02-15:

Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet till sidans topp

Promemorian innehåller förslag på nya bestämmelser om de uppehållstillstånd som Regeringskansliet beviljar för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ. I promemorian föreslås bl.a. att sådana uppehållstillstånd ska kunna återkallas om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånden inte längre är uppfyllda.

Hämta promemorian (Extern länk)

Remissinstanser och inkommande remissvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

IOM 21-02-15:

Från Afghanistan/ Explosion damages IOM centre, stalls services to returnees till sidans topp

A catastrophic fire on the border between Afghanistan and Iran, which injured 17 people according to Afghan officials, and caused USD hundreds of millions worth of destruction on Saturday, also damaged the International Organization for Migration (IOM) Islam Qala Reception Centre. The facility provided humanitarian assistance to tens of thousands of returning Afghans in 2020.

The fire at the Islam Qala border point, located 120 kilometres to the west of Herat city, was sparked when small arms fire ignited hundreds of oil tankers parked at the border crossing's customs depot, causing multiple explosions.

An initial assessment of the reception facility for returnees revealed extensive damage to the roof and ceiling. A more detailed structural assessment is to be carried out in coming days. Neither IOM staff nor returning migrants were injured in the blaze.

"Fortunately, all returnees who registered that day at our reception centre already had moved onward to their next destination before the fire began," explained Nick Bishop, programme manager of IOM's cross-border return response.

Rates of return have significantly increased over the past year as COVID-19 caused many Afghans working in neighbouring Iran to lose jobs and livelihoods. 2020 was the largest return year on record, with nearly 860,000 undocumented Afghan migrants coming back from Iran. Approximately 15,000 people cross the Islam Qala border point daily, while nearly 1,500 per day are in need of humanitarian assistance.

"We hope to rapidly repair all damage to the reception facility as soon as possible and continue vital humanitarian services to Afghans returning through this major transit route, but we will require increased support to do so," Bishop added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-02-11:

Från Belarus/ Tyskland välkomnar förföljda belarusier till sidans topp

Tyskland kommer snarast möjligt välkomna 50 belarusier som utsätts för politisk förföljelse i hemlandet.

"Inrikes- och utrikesdepartementen har gått med på att låta upp till 50 politiskt förföljda personer och deras anhöriga komma till Tyskland", svarar den tyska regeringen på en formell fråga om detta som lagts fram i förbundsdagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 21-02-08:

Från Etiopien/ Oroande utveckling i Tigray hotar barns liv till sidans topp

Många barn och familjer har tvingats på flykt sedan våld utbröt i regionen Tigray i norra Etiopien i början av november. Situationen är extremt oroande och FN har fått rapporter om svåra människorättsbrott. Den humanitära hjälpen måste få komma fram.

- Humanitära organisationer har haft extremt begränsad tillgång till området sedan konflikten bröt ut, men det lilla vi vet om hur barnen drabbats i Tigray är mycket oroande, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Vaccinationer har upphört och sjukhus och vårdcentraler har skadats eller förstörts. Lager med livräddande produkter och utrustning har plundrats, och det är brist på bränsle för att hålla igång sanitära system.

Till stor del har barnen i Etiopien nu kunnat återvända till skolan efter covid-19-restriktioner, men inte de 1,3 miljoner skolbarn som lever i Tigray. Omkring 300 ensamma barn har rapporterats bland de över 57 000 människor som flytt till Sudan, och troligen finns många fler bland de hundratusentals människor som nu befinner sig på flykt inom landet.

Kraftig ökning av undernäring

En undersökning som genomfördes tidigt i januari i Shire-området visade att antalet svårt undernärda barn i åldrarna under fem år ökat med upp till tio procent. Det är högt över vad WHO räknar som katastrofnivå, tre procent, och riskerar nu 70 000 barns liv. Sammantaget är risken nu hög att barn som drabbas av konflikten också riskerar allvarlig undernäring.

Vi kämpar för att ge barnen vad de behöver

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även rapporten om fördrivning från Benishangul Gumuz i västra Etiopien:

UNHCR 21-02-23: Thousands of Ethiopians seek asylum in Sudan's Blue Nile State (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-02-09:

Från Irak/ EASO publishes updated 'Country Guidance: Iraq' till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published an update of the 'Country Guidance: Iraq'. The January 2021 update replaces the first edition of the guidance of June 2019.

In 2020, Iraq remained one of the top five countries of origin of applicants for international protection in the EU+. According to EASO Early warning and Preparedness System (EPS) data, applicants from Iraq lodged some 18200 applications for international protection in 2020. Similarly to other countries of origin, the number of applicants from Iraq declined significantly since March, when the COVID-19 pandemic reached Europe, resulting in a 40 % decrease.

Some 22 200 first instance decisions were issued to Iraqi applicants in 2020 and, similarly to 2019, almost two in every five decisions were positive, granting refugee status or subsidiary protection. At the end of the year, the number of Iraqi pending cases at first instance stabilised to fewer than 15 000 cases, the smallest backlog since late 2014.

The 'Country Guidance: Iraq' publication provides an in-depth country-specific analysis in a practical tool for asylum officials examining the cases of Iraqi applicants. It addresses all elements considered in the examination of international protection needs of Iraqi nationals and stateless persons whose former habitual residence was in Iraq. Without replacing the individual assessment required in each case, the Country Guidance aims to assist decision-makers and to ensure that similar cases are treated and decided on in a similar manner and in accordance with the applicable international and EU legislation.

In this update, the following sections have been reviewed in light of up-to-date common country of origin information, published by EASO in 2020:

+ Main actors of persecution or serious harm;

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-02-12:

Från Venezuela/ Colombia ger laglig status till venezuelanska migranter till sidans topp

De venezuelanska migranter som hittills illegalt befunnit sig i Colombia kommer att få laglig rätt att vistas i landet i tio år. President Iván Duque säger att beslutet underlättar för landets säkerhetstjänst och sjukvårdsinrättningar.

Omkring en miljon människor som illegalt kommit till Colombia från Venezuela kommer att få laglig rätt att vistas i landet, meddelade Colombias president Iván Duque i veckan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 21-02-08: UNHCR and IOM welcome Colombia's decision to regularize Venezuelan refugees and migrants (Extern länk)

ECRE 21-02-12: Colombia: 1.7 million displaced Venezuelans to receive ten-year temporary protection status (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Mare Liberum 21-02-11:

Grekland/ De facto suspension of human rights for refugees in the Aegean till sidans topp

A new report by the organization Mare Liberum shows an unprecedented escalation of human rights violations in the Aegean during the last year, both at sea and on land. Mare Liberum documented that from March to December alone, over 9,000 people on the move were violently pushed back to Turkey and thus deprived of their right to asylum. In addition, the report highlights that besides the Greek Coast Guard as the main actor, the European border agency Frontex and ships under NATO command are also involved in these systematic and illegal expulsions.

Mare Liberum's new report shows an escalation of violence against refugees in Greece over the past year. By reconstructing pushback cases, for example through testimonies of survivors, Mare Liberum documented 321 incidents in which 9,798 people were illegally pushed back from March to December 2020. In most cases, the inflatable boats of people seeking protection are destroyed and the people inside, including children, are deliberately subjected to physical and psychological violence. In some cases, refugees were even pushed back after they had already reached Greek soil.

"These pushbacks are not isolated or extreme instances of European deterrence, but rather the current and everyday "modus operandi" at the EU's external border. Pushbacks can only be understood as part of an inhumane and deadly policy of deterrence that is visible far beyond the borders of the Aegean Sea. We live in a Europe where people are abandoned at sea in tiny life rafts, instead of legally accepting people seeking protection", said Paul Hanewinkel of Mare Liberum, one of the authors of the report.

Last year clearly showed that pushbacks are not carried out by the Greek authorities alone, but rather in cooperation with the European border protection agency Frontex. Mare Liberum's report also documents the involvement of the German federal police (Bundespolizei) in human rights violations against refugees.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Statewatch 21-02-18: Joint statement on push backs in Greece from civil society organisations: Ongoing impunity for rights violations at the borders is "inhuman" (Extern länk)

AYS 21-02-09: 'CommemorAction' for 91 people lost in Central Med last year (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-12:

Medelhavet/ The Cycle of Interceptions, Rescues and Arrivals Continues till sidans topp

Since the beginning of February, activity on the Mediterranean continues to be intense with departures from Libya, interceptions by the so-called Libyan coast guard, and rescues. About 1,500 people have been intercepted and returned to Libya within one week, where they face arbitrary detention and a vicious cycle of violence. 422 survivors, rescued by the civilian ship Ocean Viking, disembarked in Italy.

Within only one week, about 2,000 people attempted to escape Libya where migrants face hellish conditions including arbitrary detention, torture, and exploitation. 1,487 people departing from Libya were intercepted at sea and returned by the country's so-called coast guard between 2 and 8 February. 800 people were intercepted and taken to detention centres within just 24 hours, the International Organization for Migration (IOM) reported on 5 February. The same day, a new interim government for Libya was formed at the Libyan dialogue forum held in Geneva with support of the UN.

Six bodies were recovered in the Central Mediterranean over the last week and at least three more people remain missing. According to IOM's Missing Migrant Project, this brings this year's death toll in the Mediterranean Sea to 135 lives that were lost within only six weeks.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Torture Vol 30 No 3 2020

Östeuropa/ Torture against migrants attempting to reach the EU till sidans topp

Marta Guarch-Rubio Researcher, Steven Byrne, Antonio L. Manzanero

This paper presents a study of traumatic experiences, including torture, among refugees and migrants at the border between Croatia and Bosnia. The number of people being forcefully displaced is increasing and militarized border enforcement efforts have made migration a dangerous endeavour. The European Union is externalizing its borders, but migrants and refugees have not ceased arriving in Western societies despite facing violence and torture both throughout their journey, and at the gates of Europe.

Method: 54 participants were assessed, 51 males and 3 females, 26 were self-declared economic migrants and 28 stated that they fled due to political or religious persecution. The Iraqi version of the Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) was adapted to collect traumatic and torture stressors experienced by the migrants/refugees during their stay in Western Bosnia, and more specifically during their detention and refoulement (push-backs) when attempting to cross the border between Bosnia-Herzegovina and Croatia.

Results: 98.14% reported experiencing multiple forms of torture, 81.5% reported having their property looted, and 70.4% stated that they had been physically harmed on the mentioned border during migratory transit. Torture experiences were associated with the migratory and confinement phases such as exposure to the rain and cold (92.6%) or lack of food, water and medical care (66.7%). Finally, 50% of participants fulfilled the criteria for post-traumatic stress disorder (PTSD) due to the cumulative effect of traumatic experiences.

Differences were found only in the amount of traumatic experiences between economic migrants and refugees who fled for political or religious reasons. No differences were found in torture experiences and PTSD diagnosis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-02-22:

Indien/ Rohingya stranded in Indian Ocean must be rescued and disembarked till sidans topp

Responding to reports that a group of Rohingya refugees and at least three Bangladeshi nationals are stranded on a boat in the Andaman Sea and are in urgent need of rescue and disembarkation, Saad Hammadi, Amnesty International's South Asia Campaigner, said:

"Instead of passing on responsibility to other states, governments in the region must immediately deploy search and rescue measures to assist those stranded in the vessel, who are in desperate need of food, water and a safe place to disembark free of discrimination.

"Too many lives have already been lost at sea as the result of countries refusing to assist Rohingya people on boats. Another repeat of those shameful incidents must be avoided here.

"After years of limbo in Bangladesh and following the recent coup in Myanmar, Rohingya people feel they have no option but to undertake these perilous journeys. With a new 'sailing season' already underway, thousands more could yet take to boats. Regional governments must adhere to their international obligations to rescue and disembark people in distress at sea."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-02-24:

USA/ UN agencies begin processing at Matamoros till sidans topp

UN agencies today will begin to prepare individuals and families in the informal camp in Matamoros, Mexico for entry to the United States in line with the U.S. plan to terminate a policy known as the Migrant Protection Protocols (MPP) that forced asylum-seekers to wait for their U.S. immigration hearings in Mexico.

UNHCR, the UN Refugee Agency, on Wednesday begins in-person registration of an estimated 750 people who have been living in the informal camp at Matamoros. A first group could be permitted to enter the United States later this week, pending authorization from U.S. authorities, who decide who will enter and when.

In addition to registration by UNHCR, the International Organization for Migration (IOM) is conducting COVID-19 tests to ensure protection of public health while the United Nations Children's Fund (UNICEF) is ensuring humane treatment of children and their families.

This action from UN agencies comes at the request of the U.S. and Mexican governments to assist with the re-entry into the United States of an estimated 25,000 people who have active immigration proceedings in the U.S. but were returned to wait in Mexico under the MPP program.

Both governments have prioritized the Matamoros camp due to the difficult humanitarian conditions there. Other individuals with active MPP cases residing outside the Matamoros camp will also be processed.

Following termination of the MPP program, a first group with active MPP cases entered the United States on February 19 at the San Ysidro port of entry between Tijuana and San Diego.

UNHCR, IOM and UNICEF support the termination of the MPP program and the addressing of the grave humanitarian situation of the thousands of people who have been waiting at the United States-Mexico border since as early as 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 21-02-12:

När rätt till statlig ersättning inträder för barn utan vårdnadshavare till sidans topp

Rättsligt ställningstagande RS/002/2021, ersätter tidigare meddelat SR 01/2017

Från vilken tidpunkt kommuner och regioner ska ha rätt till ersättning för kostnader för asylsökande barn utan vårdnadshavare innan formell asylansökan är registrerad hos Migrationsverket

Av asylprocedurdirektivet följer att en viljeyttring ska ske till en myndighet som är behörig att ta emot en asylansökan. En asylansökan ges in till Migrationsverket2. Enligt lagstiftaren är de myndigheter som typiskt sett kan komma i kontakt med personer som vill söka asyl även Polismyndigheten (särskilt gränspolisen), Tullverket och Kustbevakningen3. De ska därmed även ses som behöriga myndigheter att ta emot en viljeyttring om att ansöka om asyl. En socialnämnd i en kommun kan inte ansöka om asyl för ett barns räkning4.

Ett barn utan vårdnadshavare ska betraktas som asylsökande från den tidpunkt när denne uttrycker en vilja om att ansöka om asyl inför en behörig myndighet även om själva asylansökan inte handläggs förrän den har blivit bekräftad av god man eller ett offentligt biträde. Kommuner, regioner och öppenvårdsapotek har därför rätt till statlig ersättning för kostnader redan från datumet för viljeyttringen förutsatt att asylansökan sedan fullföljs.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-02-11:

Migrationsverket ser ingen tydlig effekt av nya ebo-lagen till sidans topp

I somras ändrades lagen om eget boende, så att asylsökande som flyttar till utsatta områden utpekade av kommunen, inte längre har rätt till dagersättning.

Syftet var att minska segregationen, men enligt Migrationsverket har ändringen ännu inte fått någon tydlig effekt.

- Fler än vi trodde väljer att inte ansöka om dagersättning. De väljer att helt enkelt bosätta sig i ett anmält område, utan pengar från Migrationsverket, säger Jaqueline Bajo Lundberg, processledare på Migrationsverket.

Sedan 1994 har asylsökande i Sverige enligt ebo-lagen rätt att välja om de under asylprocessen vill bo på ett av Migrationsverkets boenden, eller hitta en egen bostad och då få en ersättning på 71 kronor om dagen utbetald.

"Den effekten har vi inte sett"

För att minska segregationen bestämde regeringen i fjol att lagen skulle ändras. Man gav då 32 kommuner som sedan tidigare hade tagit emot en stor andel av de asylsökande möjlighet att undanta bostadsområden med socioekonomiska utmaningar från ebo-lagen, så att de asylsökande som flyttar dit inte längre har rätt till dagersättning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 21-02-13: Efter EBO-skärpningen: 23 asylsökande förlorade ersättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-02-11:

Morgan Johansson (S) om ebo-lagen: Går åt rätt håll till sidans topp

Trots den nya ebo-lagen väljer lika stor andel asylsökande att flytta till utsatta områden.

Det väcker kritik från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Men justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att det är för tidigt att utvärdera lagändringen.

En ny rapport från Migrationsverket visar att det trots den förlorade dagersättningen är lika stor andel asylsökande som väljer att bosätta sig i utsatta områden, som före lagändringen.

- Det är väldigt tidigt att dra några långtgående slutsatser men det går åt rätt håll, säger den ansvarige ministern Morgan Johansson.

"Kan fasas ut helt"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Riksdagen 21-02-24: Skriftlig fråga 2020/21:1798 av Maria Malmer Stenergard (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-02-17:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya behov och förutsättningar. Därför anmäler Migrationsverket idag, onsdag, varsel till arbetsförmedlingen gällande 192 anställda.

Migrationsverket har under flera års tid minskat på verksamheten som en följd av att antalet som söker asyl i Sverige minskat kraftigt.

- I vårt mottagningssystem har vi idag ungefär en fjärdedel så många inskrivna som vi hade under 2016. Det påverkar hela myndigheten och det behöver vi anpassa oss efter, säger Mari Mild, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Hon menar att varslet ska ses i skenet av att Migrationsverket under flyktingsituationen 2015 behövde växa kraftigt och som mest har 8 400 medarbetare varit anställda på myndigheten. Idag har Migrationsverket 5 900 anställda.

- Idag ser myndighetens uppdrag också helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Vi har gått från att domineras av asylprövning och mottagningsfrågor till att hantera förlängningsärenden och andra typer av tillståndsfrågor, säger Mari Mild.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar sammanlagt sex län. Hur många av de 192 medarbetarna som varslet berör och som slutligen sägs upp är för tidigt att säga. Ett varsel till Arbetsförmedlingen ska endast ses som en indikation om att det kan komma att ske uppsägningar. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp på grund av arbetsbrist.

- Vad som händer nu är att vi inom kort kommer att inleda förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, säger Mari Mild.

(...)

Artikeln med tabell över var neddragningarna görs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-02-14:

Italien/ 2020, not only Covid-19. Deportation, invisibility, detention and lack of reception till sidans topp

2020 will be remembered by all of us as 'the year of Covid-19'.

On one hand this label acts as a magnifying glass for chronic system failures - in the health care sector, for example - which continuously show how much the private has devastated the public. On the other, it conceals and justifies a series of practices that have characterised the whole year:

the mass deportations to countries of origin;

the use of quarantine sites for migrants that are completely invisible to the outside world and totally unreachable, such as quarantine ships;

the incalculable slowness of bureaucracy in terms of renewal of residence permits;

the reception of asylum seekers and refugees in an ever-deepening dilapidation.

In 2020, the LasciateCIEntrare Campaign continuously monitored administrative detention centres (CPR), quarantine ships and the people left on the street after receiving expulsion papers - which Tunisians call "7 day permits". The campaign denounced repatriation practices, often carried out with impressive speed while completely detrimental to many legal rights: to information, to health, to legal counsel, to asylum.

This phenomenon affects ALL Tunisian citizens arriving in Italy, but in even greater numbers since the visit of the Italian Ministers of Interior and Foreign Affairs and two European Commissioners to Tunisia last July and their subsequent agreements, although no official documents have emerged in this regard.

Hotspots

(...)

Hela artikeln - PART I (Extern länk)

AYS 21-02-21: Italien/ 2020, not only Covid-19. Deportation, invisibility, detention and lack of reception - PART II (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Pulse 21-02-14:

Grekland/ Triple Crisis: Impact of COVID-19 on Female Refugees in the Aegean Islands till sidans topp

The refugee camps across the Greek Aegean islands are sites of hostility, protracted volatility, and crisis. For the women and girls in these camps COVID-19 has brought new and unique challenges, leading to a rise in sexual and gender-based violence (SGBV), mental health problems, and period poverty.

GENDER BASED VIOLENCE IN THE AEGEAN AS A RESULT OF COVID-19

It is evident that COVID-19 has exacerbated pre-existing gender inequalities worldwide. Calls to women's domestic abuse helplines have sky-rocketed and Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, has described violence against women and girls as a 'shadow pandemic'. While it is important to note that COVID-19 has had a significant impact on male refugees globally, the consequences of COVID-19 seem to effect female refugees disproportionately as they are locked in a unique 'triple crisis' of a pandemic, displacement and the vulnerability they face as women and girls.

As of December 2020, there were some 18,300 refugees residing across the Greek Aegean Islands, of which 21% were women and 12% were girls. For many women and girls in lockdown in these camps, the 'triple crisis' has manifested itself in the form of sexual and gender-based violence, either at the hands of their partners, or strangers. Liska Bernet, the founder of NGO Glocal Roots, commented that "since the lockdown, we've been confronted with more cases of domestic violence of women who live in the camp but also in self-accommodated flats. People start fighting a lot more because now everyone is at home all the time."

The risk of SGBV against women in the camp is exacerbated by gender-neutral toilets and showers, lack of security, and inadequate lighting. In 2017, Human Rights Watch issued a report describing the camps on the Greek Islands as posing 'dire risks' for female asylum seekers, labelling them unhygienic and unsafe, yet three years later conditions remain much the same.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-02-19:

Grekland/ Authorities deny problems in Moria 2.0 amid record winter till sidans topp

Across the Greek islands and mainland, camp residents are facing harsh winter adding freezing temperatures and storms to already critical conditions. Reports from Malakasa where tents are covered in snow, Elonas where some residents living in tents are being transferred to shared containers or evacuated to a local gym, and Schistos where children and vulnerable people are isolated from residential areas, confirm a chaos of power cuts, lack of heating and freezing temperatures.

A recent report from Mobile Info Team confirms the continued situation of homelessness and destitution for many people sleeping rough on the Greek mainland, with winter setting in the situation is increasingly critical.

In the so-called Moria 2.0 in Kara Tepe on Lesvos, the extraordinary weather with storm, hail and freezing temperatures combined with power cuts create miserable living conditions for a camp population of close to 7,000 people of which an estimated 40% are children. While media are banned from the camp allegedly due to the COVID pandemic, the circulation of images by residents and NGOs has generated questions for Greek officials.

Secretary General of reception of Asylum Seekers, Manos Logothetis denied that the weather had created any problems at Moria 2.0 and that the government is working every day to improve infrastructure in camps across Greece. A statement that was confirmed by Minister of Migration and Asylum, Notis Mitarakis during a recent visit to the frozen camp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 21-02-12: Growing local tensions and hostility towards asylum seekers and refugees as government continues to implement permanent camp solutions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-02-16:

Storbritannien/ Migrants win the right to challenge Napier Barracks till sidans topp

Finally some good news! On Tuesday, the High Court ruled that six migrants will be allowed to continue their case against the use of Napier Barracks to house migrants.

Lawyers brought evidence on how the conditions in Napier Barracks breached the rights of asylum seekers, therefore showing how the Home Office had failed in its duty to provide adequate accommodation. Care4Calais celebrated this news and provided this in depth insight into the case:

"The High Court was told that asylum seekers housed there were left "powerless to protect themselves" because the Home Office has "failed to prevent the spread of Covid-19". Just 63 people are still housed at the site and none are currently "under isolation", the court heard. Six men who were previously housed at the site, all said to be "survivors of torture and/or human trafficking", argue that the Home Office is unlawfully accommodating people at the barracks, which are not "Covid-secure" as it is "impossible to socially distance".

Shu Shin Luh, representing two of the men, said in written submissions that there are "present and continuing" risks to asylum seekers at Napier Barracks because of the danger of Covid-19. Ms. Luh said asylum seekers had been "put in the barracks in these circumstances on a no-choice basis", and were "unable to self-isolate" or "avoid close contact with someone who has tested positive". Asylum seekers housed at Napier Barracks "were entirely reliant on the defendant to implement measures to protect them from the risks of infection, with potential and unpredictable risks of fatalities," she said. Ms. Luh also argued that the barracks were particularly unsuitable for vulnerable individuals. She said: "The barbed wires and fencing, and the regime of curfew and restrictions, served as recurring triggers for flashbacks to past torture and serious ill-treatment."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 21-02-16: Home Office ignored covid advice not to put asylum seekers in barracks (Extern länk)

ECRE News 21-02-19: Success in asylum seeker's fight for justice, army barracks used to house asylum seekers under scrutiny (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-02-12:

CostaRica/ UNHCR commends Costa Rica for commitment to those forced to flee till sidans topp

UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi thanked President Carlos Alvarado for Costa Rica´s commitment to protect and promote the inclusion of refugees and asylum seekers through an agreement with UNHCR, the UN Refugee Agency, to extend health insurance to 10,000 of those who are most vulnerable.

"Costa Rica's generosity in assisting people in need of international protection is an example to countries the world over," said Grandi.

President Alvarado also announced his decision to extend Costa Rica´s commitments to address the challenges of forced displacement, as part of its participation in the MIRPS, a regional framework for protection and solutions for those forced to flee. Grandi celebrated the decision as another demonstration of Costa Rica´s leadership in the region.

Costa Rica hosts more than 85,000 Nicaraguan refugees and asylum seekers who have fled their country since 2018. Grandi lauded the government's efforts to strengthen its asylum system to be able to continue receiving asylum claims, including during the pandemic, and provide alternative protection solutions for persons who require such arrangements.

"These extraordinary times call upon the international community to assist countries that welcome, host and support people who are fleeing persecution," Grandi said.

During his three-day visit, Grandi traveled to the northern city of Upala, to hear directly from Nicaraguan refugees and asylum seekers about their needs and struggles to integrate. Grandi met with mayors from the northern region to learn about the host communities' integration efforts and called for additional development plans. Later, he visited a local market supported by UNHCR, where nationals and asylum seekers sell their goods to the community, in an example of economic reactivation and peaceful coexistence.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

UNHCR 21-02-10: UNHCR welcomes expansion of Guatemala's asylum capacity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-02-26:

EU-domstolen: Dublinöverföring får överklagas utan att det ses som att inte samarbeta till sidans topp

EU-domstolen har behandlat två mål som sammanlagt rör fyra personer i liknande situation. Personerna har sökt asyl i Irland men fått beslut om överföring till annat EU-land, enligt Dublinförordningen. De har överklagat överföringsbesluten och samtidigt ansökt om tillstånd att arbeta under processen i Irland. De har alla fått avslag med hänvisning till att den som ska överföras till annat EU-land inte har rätt att arbeta. Även dessa beslut har överklagats. Irländsk lag föreskriver att asylsökande som fått vänta på beslut i asylärendet i nio månader har rätt att arbeta, om tidsutdräkten inte beror på den sökande. En domstol i Irland har bett EU-domstolen om förhandsavgörande rörande bland annat om den som fått Dublinbeslut ska räknas som sökande enligt asylprocedurdiektivet och om vilket agerande från den sökandes sida som kan göra att denne räknas som ansvarig för en fördröjd procedur. EU-domstolens svar är att det är i strid med mottagandedirektivet att utestänga någon från arbetsmarknaden enbart för att ett Dublinbeslut har tagits. En asylsökande som inte samarbetar kan anses ansvarig för att ett ärende drar ut på tiden. Men att personen låtit bli att söka asyl i första möjliga land eller överklagar en Dublinöverföring ska inte leda till att denne räknas som ansvarig för en tidsutdräkt.

Läs domen i målen C-322/19 och C-385/19 (Extern länk)

Läs utförligt referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Generaladvokat: Dublinbeslut kan överklagas på grund av händelser efter beslutet till sidans topp

En person från Palestina sökte asyl i Belgien. Myndigheten där fann att Spanien borde vara ansvarigt för ansökan och skickade en förfrågan som Spanien accepterade. Efter detta anlände mannens bror till Belgien och skulle få sin asylansökan prövad där. Eftersom deras ärenden hängde ihop begärde mannen uppskov och överklagade överföringen. Den belgiska domstolen avvisade överklagandet med motivering att beslutets lagenlighet inte kunde påverkas av händelser som inträffat senare. Mannen överklagade till högsta förvaltningsdomstolen överlämnade ärendet till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. EU-domstolens generaladvokat konstaterar att EU-domstolen redan prövat liknande fall. Överklagande har ansetts tillåtet dels då den asylsökande riskerar omänsklig eller förnedrande behandling i den ansvariga staten och även då det efter beslutet uppkommit nya omständigheter som är avgörande för en korrekt tillämpning av förordningen. Generaladvokaten anser alltså att den sökande ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel om det uppstått nya relevanta omständigheter. Nästa steg är att EU-domstolen ska ta ställning i frågan.

Läs generaladvokatens yttrande i mål C-194/19, H.A. mot Belgien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 21-02-23:

Elva års väntan på medborgarskap - har inte träffat sin sjuka mamma på tio år till sidans topp

Mohammed Hassani kom till Sverige från Afghanistan i slutet av 2010. Han har inte träffat sin mamma på tio år. Hon bor i USA, är 80 år gammal och kan på grund av sjukdomar och demens inte lämna landet. Samtidigt är det väldigt svårt för Mohammad att få visum till USA utan svenskt medborgarskap.

Han är bara en av tusentals som fått vänta länge på besked på om de får bli svenska medborgare eller inte.

2018 kom en ny lag i Sverige som skulle påskynda besluten för de tiotusentals människor som ansökt om att få bli svenska medborgare. Den som väntat i över sex månader på besked kan sedan dess med stöd av förvaltningslagen kräva att få sitt ärende avgjort inom en månad.

Skyndsamheten vagt formulerad

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 21-02-23: Migrationsverket följer inte lagen - lång väntan på besked om medborgarskap (Extern länk)

SvT Småland 21-02-23: Migrationsverket: "Vi beklagar att de får vänta på beslut" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Migrationsöverdomstolen skickar tillbaka mål som avgjorts utan offentligt biträde till sidans topp

En familj som sökt asyl kom inte överens med sitt offentliga biträde inför att de skulle överklaga Migrationsverkets avslag. De ville anföra nya asylskäl och biträdet bad att få entlediga sig. Domstolen förordnade en annan person som biträde, men meddelade inte famliijen. Utredningen hade sänts till det biträde som inte längre var ombud. Det nya biträdet fick möjlighet att yttra sig men svarade inte. Kvinnan i den sökande familjen mailade domstolen och bad om information men fick inget svar. När hon väl fått reda på biträdesbytet så har hon sökt det nya offentliga biträdet men kontaktuppgifterna fungerade inte. Domstolen skickade ytterligare information till biträdet som inte heller nu yttrade sig. Därefter avgjordes målet. De sökande fick inte reda på att dom fallit förrän efter tre månader. Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd och undanröjer domen på grund av den bristfälliga handläggningen som gjort att de sökande inte fått möjlighet att yttra sig. Migrationsöverdomstolen anser också att det finns synnerliga skäl att bevilja byte av offentligt biträde en andra gång och förordnar den person som familjen har föreslagit. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-02-16:

Så påverkas barns ärenden av ny dom om barnkonventionen till sidans topp

Migrationsverket får just nu många frågor om hur ärenden förhåller sig till barnkonventionen och särskilt ett avgörande från Migrationsöverdomstolen den 22 december 2020. Domen handlar om prövningen av barnets bästa och vilka omständigheter som ska vägas in när man ska pröva om ett barn har det som i lagstiftningen kallas särskilt ömmande skäl.

- Det finns en förväntan om att avgörandet innebär att alla barn som har befunnit sig länge i Sverige nu beviljas uppehållstillstånd, men det är fortfarande en individuell bedömning som ska göras, säger Carl Bexelius, tillförordnad rättschef vid Migrationsverket.

Avgörandet (2020:24) som meddelades av Migrationsöverdomstolen i december 2020 rör ett nu 14-årigt barn som är född och uppvuxen i Sverige. Migrationsöverdomstolen ansåg att barnet hade fått en så pass stark anknytning till Sverige att det vid en sammantagen bedömning ansågs vara oproportionerligt att utvisa barnet. Barnet hade ingen släkt kvar i hemlandet, talade flytande svenska, gick i svensk skola och hade ett socialt nätverk här.

I det här fallet vägde barnets bästa sammantaget över de omständigheter som talade mot att barnet skulle ha rätt till uppehållstillstånd. Domstolen bedömde att den illegala vistelsen inte var en omständighet som kunde belasta barnet eftersom barnet inte har haft samma möjlighet att påverka det beslutet som en vuxen person.

Domstolen var samtidigt tydlig med att barnkonventionen i sig inte kan grunda rätt till uppehållstillstånd.

I en prövning ska man ta hänsyn till barnets bästa i särskild ordning, betonar domstolen. Det betyder att om exempelvis Migrationsverket ska pröva om en familj ska få uppehållstillstånd, ska det göras en bedömning av just barnets omständigheter, inte enbart barnens föräldrar. Barn är individuella rättighetsbärare, framhåller domstolen.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Se även Migrationsverkets formella rättsliga kommentar, länk i notisen nedan

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Migrationsverkets rättsliga kommentar till vägledande mål om barnets bästa till sidans topp

Den nya kommentaren tolkar Migrationsöverdomstolens avgörande om en 14-årig flicka som bott hela sitt liv i Sverige, (se referat av MIG 2020:24 i Asylnytt 21-01-25). Det centrala i domen är enligt Migrationsverket att barnet är en självständig rättighetsbärare och ska ges möjlighet att komma till tals. Domstolen har även vägt in barnets synpunkter i domen. Men Migrationsverket påpekar att det ska göras en proportionalitetsbedömning och i ett annat fall kan resultatet ändå bli att barnets bästa inte väger över andra intressen. Domen var den första där Migrationsöverdomstolen bedömt att en utvisning skulle bryta mot ett åtagande i barnkonventionen. Det var även första gången som Migrationsöverdomstolen grundligt prövade barnets bästa sedan barnkonventionen blev svensk lag. Men att barnkonventionen blivit lag är inte avgörande, enligt Migrationsverket, eftersom reglerna för uppehållstillstånd finns i Utlänningslagen och just regeln om barnets bästa finns även där. Principen om barnets bästa kan i sig inte ge uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket ger domen inte utrymme för en mer generös bedömning av ömmande omständigheter än tidigare. Däremot är det prejudicerande att illegal vistelse för ett barn kan bidra till anpassning, även om legal vistelse väger tyngre.

Hämta den rättsliga kommentaren, RK/002/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-02-21:

Christalline, 36, utvisas - trots fem års äktenskap och två små barn till sidans topp

Trots ett femårigt äktenskap och två små barn.

Nu utvisas Christalline, 36, och tvingas vara ifrån sin familj på obestämd tid.

- De tar bort svenska barns rätt att bo med sin mamma, säger hon.

Syskonen Astor, 4, och Elsa, 2, kommer snart bli av med sin mamma på obestämd tid. Trots att Christalline Santos Larsson från Filippinerna sedan fem år tillbaka är gift med svenska Joel Larsson, 33, har hon i veckan utvisats från makens hemland. Migrationsverket bedömer inte barnen som unga nog för att hon ska få ansöka uppehållstillstånd i Sverige och vara med dem i väntan på ett beslut - en process som enligt myndighetens hemsida kan ta över ett år.

- De tar bort svenska barns rätt att bo med sin mamma och för mig är det ofattbart, säger Christalline, 36.

- Jag har mått så dåligt och gråtit så många gånger över detta. Först när vi fick avslag från Migrationsverket och sedan från Förvaltningsrätten. Hur skulle vi kunna ha gjort detta på ett mer korrekt sätt?

"Skrek på oss"

Joel är mjukvaruutvecklare och flyttade 2014 till Filippinerna för att öppna ett svenskt företags kontor där. Redan första veckan träffade han Christalline och de blev ett par. 2016 gifte de sig i Sverige och fick sonen Astor.

Efter att lillasyster Elsa fötts 2018 bestämde paret sig för att barnen skulle växa upp i Sverige. Astors astma hade inte blivit bättre av luften i miljonstaden Manila och året därpå gick flyttlasset hem till Mjönäs i norra Skåne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Change.org namninsamling: Mamman till två svenska barn utvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylrättscentrum 21-02-18:

EU-staters ansvar för att säkerställa ordnat mottagande till sidans topp

Måste EU:s medlemsstater försäkra sig om ordnat mottagande för att kunna besluta att utvisa ensamkommande barn? Det är frågan som står i centrum för en dom i mål C-441/19 i EU-domstolen. Asylrättscentrums jurist Anna-Pia Beier har läst domen och sammanfattar den här.

Bakgrund

I juni 2017 ansökte ett ensamkommande barn, som då var 15 år, om asyl i Nederländerna. I mars 2018 beslutade Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid att barnet inte kunde beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Enligt nederländsk rätt innebär Staatssecretaris beslut också ett beslut om återvändande. I april 2018 överklagade barnet beslutet och gjorde bland annat gällande att han inte vet var hans föräldrar bor och att han inte skulle känna igen dem när han återvänder. Han känner ingen annan familjemedlem och vet inte ens om sådana existerar.

I den nederländska lagstiftningen görs en åtskillnad utifrån ensamkommande barns ålder. När det gäller barn som är under 15 år vid tidpunkten för inlämnandet av asylansökan görs en utredning av om det finns ett ordnat mottagande i mottagarlandet innan ett beslut fattas avseende asylansökan. Om det inte finns något sådant mottagande beviljas dessa barn ett ordinarie uppehållstillstånd. För barn som är 15 år eller äldre vid tidpunkten för inlämnandet av asylansökan genomförs inte någon sådan utredning.

Det är mot denna bakgrund som domstolen i Nederländerna beslutat att fråga EU-domstolen om den skillnad som görs i den nederländska lagstiftningen mellan ensamkommande barn över 15 år och ensamkommande barn under 15 år är förenlig med unionsrätten.

EU-domstolens bedömning

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-domen refererades i Asylnytt 21-01-25. Nu finns den även publicerad med ett kort referat av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets sammanfattning av målet C-441/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Europadomstolen: Utvisning får verkställas till Irak trots att personen blivit dement till sidans topp

En man från Irak sökte asyl i Sverige tillsammans med sin familj 2007. Han berättade att han riskerade förföljelse på grund av sitt politiska engagemang. Berättelsens avfärdades på grund av trovärdighetsbrister och utvisningsbeslut vann laga kraft 2009. Familjen anförde verkställighetshinder bestående i nya hot som uppstått. Efter att detta avslagits vände familjen sig till Europadomstolen utan framgång. Efter att ärendet preskriberats i Sverige sökte mannen asyl på nytt 2015 och framhöll nu vissa andra risker. Han tog också upp hälsoproblem och att han saknade nätverk i Irak. Bland annat hade han en begynnande demens som gjorde att han inte skulle klara sig. När ärendet behandlades gjorde den tillfälliga lagen att en utvisning måste bryta mot ett internationellt åtagande för att tillstånd skulle kunna ges av ömmande omständigheter. Efter ännu ett slutligt avslag påtalade mannen verkställighetshinder igen, nu fokuserat på sin tilltagande demens. När saken nu tas upp av Europadomstolen är det i huvudsak utvisningen av en dement person utan nätverk som prövas. Mannen är skild sedan länge men hävdar att han behöver sin son, och att han inte kan få vård i Irak. Europadomstolen anser dock inte att förhållandet till den utflyttade vuxne sonen skyddas av artikel 8. Det finns demensvård i Irak och sonen kan arrangera detta på avstånd. Ansökan tas inte upp till vidare prövning.

Läs beslutet i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Europadomstolen: Grekland borde ha behandlat klagomål över förhållandena i förvar till sidans topp

En person från Turkiet reste in illegalt i Grekland, i juni 2013. Han togs i förvar för utvisning. Efter att han lämnat in en asylansökan förlängdes förvarstagandet till 90 dagar för att genomföra asylutredningen, ett beslut som meddelades honom på "syriska", ett språk han inte förstod. Han flyttades först mellan polishäkten och senare förvar för asylsökande. I nästa beslut förlängdes förvarsperioden till maximalt sex månader, på grund av risken för att mannen skulle avvika. Hans överklaganden avslogs med hänvisning till att förvarstagande behövdes för en snabb procedur och för att han inte skulle avvika. I december beviljades mannen asyl och släpptes kort därefter. Mannen har vänt sig till Europadomstolen och klagat på förhållandena i förvaren, skälen för att förvarsta honom och hur hans klagomål hade bemötts. Till skillnad från i tidigare ärenden bedömer nu Europadomstolen att förhållandena i de olika förvarslokalerna är acceptabla. De anser också att orsakerna till förvarstagandet och tidsperioden är tillåtna. Däremot kritiseras Grekland för att inte ha utrett förhållandena i förvaren när mannen påtalat vad han ansåg vara brister, utan bara svarat att förvarstagandet var nödvändigt. Detta är ett brott mot artikel 5:4 i konventionen.

Case of E.K. v. Greece, application 73700/13, enbart på franska (Extern länk)

Hämta pressmeddelande på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

EU-domstolen: Förbättrat socialt stöd är inte tillräckligt för att återkalla flyktingstatus till sidans topp

En man från Somalia fick flyktingstatus i Storbritannien år 2003. År 2014 fick han beslut från inrikesministeriet om att hans status skulle återkallas på grund av varaktigt ändrade omständigheter i hemlandet. Hans överklagande avslogs men en överdomstol har nu bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande. De omständigheter som inrikesministeriet lagt fram rör att det inte längre förekommer klanvåld i Mogadishu och den förbättrade möjligheten även för minoritetsklaner att erbjuda socialt stöd. Den hänskjutande domstolen anser också att mannen kan finna arbete i Mogadishu och få ekonomiskt stöd från sin familj där. Mannen hävdar att han fortfarande har välgrundad fruktan för förföljelse som myndigheterna inte kan skydda honom från. Frågorna till EU-domstolen gäller vilken typ av skyddsbedömning som ska göras och om skyddet måste utgå från staten. EU-domstolens svar är tydligt. Samma kriterier ska tillämpas vid återkallande av flyktingstatus som vid beviljande av statusen. Det handlar om välgrundad fruktan för förföljelse. Eventuellt socialt eller ekonomiskt stöd från familj eller privata aktörer är inte relevant för att avgöra om det finns en välgrundad fruktan för förföljelse.

Läs avgörandet i mål C-255/19 (Extern länk)

Läs referat från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hufvudstadsbladet 21-02-09:

Finland beviljade inte asyl till regnbågsfamilj - bröt mot barnets rättigheter till sidans topp

FN:s kommitté för barnets rättigheter har för första gången fällt Finland för brott mot barnets rättigheter.

En rysk regnbågsfamilj sökte asyl i Finland efter att barnets hälsa äventyrats i hemlandet. Finland beviljade dock inte familjen asyl och avvisade familjen till Ryssland 2017.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Förvaltningsrätten i Göteborg 21-02-15:

Asylsökande beviljas flyktingstatus pga. könsidentitet som transperson till sidans topp

En asylsökande har berättat att hon riskerar skyddsgrundande behandling i Irak och Kuwait pga. sin könsidentitet som transperson.

Rådmannen Lars I. Magnusson, som tillsammans med nämndemän har dömt i målet, lämnade följande kommentar i anslutning till att domen meddelades i dag:

- Det är ovanligt att en asylsökande åberopar en könsidentitet som transperson som skyddsskäl. Rätten har i detta fall varit enig om att den asylsökande har redogjort för sina reflektioner om att hon identifierar sig som kvinna på ett klart och detaljerat sätt.

Migrationsdomstolens bedömning

Domstolen har alltså lagt kvinnans berättelse till grund för bedömningen av hennes behov av skydd. Den asylsökande har inte gjort någon särskild hemvist sannolik och har därför prövats mot både Kuwait och Irak. Migrationsdomstolen har ansett att det mot bakgrund av åberopad landinformation och Migrationsverkets bedömning framstår som sannolikt att hotbilden sträcker sig över hela de båda länderna. Utöver detta framhåller Lars I. Magnusson följande:

- Kvinnan skulle inte ha möjlighet att öppet berätta om sin bakgrund för människor vare sig i Irak eller i Kuwait och risken är då att hon måste utstå repressalier på den ort där hon bosätter sig som transperson. I domen konstateras även att det sannolikt saknas möjligheter för kvinnan att få ett adekvat myndighetsskydd.

Läs mer och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-02-13:

Glädjebeskedet: Systrarna får stanna i Sverige till sidans topp

Systrarna Rudmila, 16, och Montaha, 13, som bott större delen av sitt liv i Sverige riskerade att utvisas ur landet.

Nu kommer glädjebeskedet - systrarna beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

- När jag förstod att det var sant började jag gråta, säger Rudmila.

16-åriga Rudmila och 13-åriga Montaha riskerade att utvisas till Bangladesh - ett land som de lämnade när de var sex respektive tre år. De skulle utvisas tillsammans med sin mamma, som de inte bott med på fem år, och som socialtjänsten har bedömt inte kan ta hand om sina barn.

För Rudmila och Montaha har det varit de värsta dagarna i livet sedan Migrationsverkets besked kom.

Utvisningen överklagades till Migrationsdomstolen som nu fattat ett beslut.

Rudmila och Montaha beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av särskilda ömmande omständigheter. Även deras mamma har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd.

"Kändes overkligt"

När Aftonbladet når systrarnas ombud har varken Rudmila, Montaha eller ombudet fått glädjebeskedet.

Sen kom tårarna.

- Jag trodde först att de skojade med mig. När jag förstod att det var sant började jag gråta, säger Rudmila.

Hon berättar att det kändes overkligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Pressmeddelande från domstolen 21-02-12: Två systrar beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter (Extern länk)

Bakgrunden, om Migrationsverkets beslut:

Aftonbladet 21-02-06: Systrarna riskerar att utvisas: "Våra liv kommer förstöras rejält" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vimmerby Tidning 21-02-08:

Migrationsverkets svar om utvisningshotade familjen: "Räcker inte" till sidans topp

Tidigare har Dagens Vimmerby skrivit om familjen Berishas stiuation om att vara utvisningshotade efter 15 år i Sverige. Nu svarar Migrationsverket på Dagens Vimmerbys frågor gällande familjen Berishas utvisningsbeslut.

Tidigare har Dagens Vimmerby skrivit om vimmerbyfamiljen Berisha som varit i Sverige i 15 år. Två av deras tre barn är födda här och pappan i familjen har chans till ett vikariat på ett av Vimmerbys äldreboende. Mamman i familjen utsattes för grova övergrepp i sitt hemland och är därmed rädd för att återvända.

Nu svarar Migrationsverket på varför man har tagit beslut om att utvisa familjen efter så lång tid i Sverige. Anledningarna är flera enligt Robert Haeks, presskommunikatör, och menar att det inte förelåg någon hotbild mot barnen då de sökte asyl 2008.

- I Migrationsverkets beslut (2008), som familjen senare överklagade och som prövades av domstol, framgår att vi inte ansåg att det fanns ett hot riktat mot barnen. Av beslutet framgår det även att det är upp till de rättsvårdande myndigheterna i hemlandet att säkerställa skydd mot brottsliga gärningar utförda av enskilda personer, svarar han i ett mejl.

Alla prövningar sker individuellt och när familjen sökte asyl igen 2011 hade de konverterat till kristendomen. Den handläggare som prövade fallet var muslim och familjen har en känsla att det påverkade beslutet negativt. Enligt Robert Haeks registrerar inte Migrationsverket religion, etnicitet, politisk uppfattning eller sexuell läggning hos de handläggare som arbetar där.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Europadomstolen tillåter utvisning från Danmark efter upprepad brottslighet till sidans topp

I Asylnytt 21-01-25 refererades Europadomstolens domar rörande två personer som skulle utvisas från Danmark trots att de var uppväxta i Danmark. Dessa domar har nu även refererats av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta Europadomstolens pressmeddelande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

JO 21-02-18:

JO anser att det behövs en rutin för offentliga biträdens besök i förvar till sidans topp

Anmälan mot Migrationsverket för utformningen av rutiner för offentliga biträdens besök hos klienter vid förvaret i Åstorp

Migrationsverkets förvar i Åstorp har en rutin för offentliga biträdens besök hos förvarstagna klienter som innebär att besöket sker i ett låst begränsat utrymme.

I beslutet uttalar JO att Migrationsverket bär ansvaret för att biträdets besök hos klienten kan genomföras i enlighet med utlänningslagens bestämmelser och på ett säkert sätt.

JO konstaterar att en förvarstagens rätt enligt utlänningslagen till besök av sitt offentliga biträde inte begränsas av de rutiner som tillämpas vid förvaret i Åstorp.

JO har inte grund för att kritisera Migrationsverket men uttalar att det finns anledning för verket att ta fram en nationell rutin för offentliga biträdens besök hos förvarstagna klienter och att det i det arbetet kan finnas skäl att samråda med exempelvis Sveriges advokatsamfund.

Hämta beslutet i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Migr-överdomstolen: Förvar för sannolik avvisning kan strida mot EU-direktiv till sidans topp

En man som greps med falsk id-handling vid en flygplatskontroll sökte asyl. Han visade sig vara asylsökande i ett annat EU-land och fick därför ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen. Han togs i förvar men släpptes och ställdes under uppsikt. Överföringen kunde inte genomföras och mannens ansökan skulle prövas i Sverige. Efter Migrationsverkets beslut om avslag togs mannen i förvar på nytt, enligt Utlänningslagens regel om att en person som "sannolikt" kommer att avisas eller utvisas under vissa förhållanden kan tas i förvar. Förutom Utlänningslagens regler måste dock förvarstagande också vara tillåtet enligt EU:s mottagandedirektiv. Enligt direktivet får en person som fortfarande är asylsökande enbart tas i förvar av vissa bestämda skäl. Det skäl som Migrationsverket åberopade var att personen ansökt om internationellt skydd enbart för att försena eller förhindra verkställigheten. Men detta skäl kan enligt direktivet bara bli aktuellt om personen redan hålls i förvar för verkställighet. Därför upphävs beslutet om förvarstagande av Migrationsöverdomstolen. Avgörandet är vägledande.

Hämta avgörandet, målnummer UM 13190-20, MIG 2021:3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Person som tvångsvårdas kan få beslut om förvar, enligt MIgrationsöverdomstolen till sidans topp

En person fick ett beslut om överföring till ett annat EU-land. Personen är intagen på sluten avdelning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Domstolen avslog överklagan och beslutade att personen skulle tas i förvar på grund av risken för avvikande, något som polismyndigheten hade begärt. Samtidigt beslutade domstolen att förvarstagandet inte skulle verkställas så länge personen tvångsvårdas. Personen överklagade förvarstagandet med motivering att han redan är under samhällets kontroll samt att hans agerande bottnar i psykisk ohälsa. Migrationsöverdomstolen citerar LPT där det föreskrivs att verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning av en person som vårdas enligt LPT får ske om det begärs av den verkställande myndigheten och chefsöverläkaren tillåter det. Migrationsöverdomstolen anser att motsvarande bör gälla i fråga om överföring enligt Dublinförordningen. Förvar är berättigat på grund av personens tidigare uppträdande. Eftersom förvarstagandet inte ska verkställas så länge personen vårdas enligt LPT så finns det inget skäl att ändra domen. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet. Källa kammarrätten i Stockholm.

Hämta domstolens referat av mål UM 840-21 från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-02-18:

Malaysia/ Deportation to Myanmar puts lives in danger till sidans topp

Amnesty International Malaysia is aghast at the Malaysian government's planned efforts with the Myanmar military to deport 1,200 people back to Myanmar on 23 February 2021.

Mass deportation exercises carried out with little transparency contravenes Malaysia's obligations to respect and protect the rights of migrants and refugees, and risks endangering their lives. Widespread crackdown on dissidents following the military coup in Myanmar on 1 February puts those due to be deported at further risk of human rights violations.

"The Malaysian Immigration authorities claim their 'repatriation program' does not involve refugees or asylum seekers, but how have they determined this if the UN has been prevented from accessing people in immigration detention for over one and a half years?," asked Katrina Jorene Maliamauv, Executive Director of Amnesty International Malaysia.

"The Malaysian government is recklessly imperilling the lives of over 1,000 Myanmar people by deporting them under a curtain of secrecy to a country in the middle of a coup marred by human rights violations."

The Malaysian government has not permitted the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) to access immigration detention centres since August 2019. The international body has not been able to visit detention centres to identify asylum seekers and refugees, and facilitate their release, leaving them to languish in captivity. The arbitrary and indefinite detention of migrants, asylum seekers and refugees is in violation of international human rights law.

"The Malaysian government must ensure there is a guarantee of safety for returnees," said Katrina.

(...)

Läs mer (Extern länk)

OHCHR News 21-02-24: UN experts appalled by deportation of migrants to Myanmar despite court order (Extern länk)

Reuters 21-02-20: UN, U.S. voice concern as Myanmar ships arrive to pick up detainees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Riksdagen 21-02-10:

Svar på skriftlig fråga: Utsatta EU-medborgares rätt till vård till sidans topp

Fråga 2020/21: av Christina Höj Larsen (V)

I december 2020 frågade jag socialminister Lena Hallengren om hon avsåg att "ta initiativ till lagstiftning som klargör att alla unionsmedborgare i Sverige, både under de första tre månaderna i Sverige och därefter, och oberoende av om de har det europeiska sjukförsäkringskortet, har rätt till subventionerad hälso- och sjukvård åtminstone i samma omfattning som så kallade papperslösa?" (2020/21:1041).

Statsrådet svarade: "Att erbjuda EU-medborgare vård i enlighet med lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd minskar incitamenten för EU-medborgarnas hemland att säkerställa att samtliga av deras medborgare omfattas av en sjukförsäkring." De utsatta EU-medborgare som frågan rör utsätts för systematisk diskriminering och rasism i sina hemländer. Det är den främsta anledningen till att de befinner sig i Sverige och att de saknar flera grundläggande rättigheter i sina hemländer. Det är svårt att förstå hur detta ska avhjälpas genom att utsätta dem för ytterligare diskriminering.

Statsrådet svarar vidare: "Av förarbetena framgår att det inte är uteslutet att lagen om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd i enstaka fall kan komma att bli tillämplig även på unionsmedborgare (prop. 2012/13:109, s. 41)."

(...)

Frågan med svar av Socialminister Lena Hallengren (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 21-02-16:

Notan efter fyra dagar på sjukhus: 186 000 kronor till sidans topp

Olle Wahlgren och Milli Baraik Wahlgren fick en nota från Region Uppsala på 186 000 kronor efter sonen Ezekiels födsel.

- Jag förstår att det är dyrt med sjukvård. Men jag tycker det är ett systemfel, säger Olle Wahlgren.

Olle Wahlgren och Milli Baraik Wahlgren träffades under ett bönemöte i norra Indien 2016. De blev kära direkt och gifte sig året efter.

Under ett besök hos Olles familj i Sverige våren 2019 blev Milli gravid.

- Vi blev så glada. Vi hade försökt få barn i två år, säger hon.

"Förlossningen kan bli kostsam"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-02-12:

Frankrike/ Evictions continue amid winter emergency till sidans topp

Constant evictions of makeshift camps and confiscation of people's personal belongings continue in northern France despite winter emergency. The Council of State have dismissed complaints from journalists, effectively allowing the prevention of media oversight of police operations in the area.

According to the Human Rights Observers (HRO) collecting data on the human rights status of people in Calais and Dunkirk, 973 evictions were conducted in Calais in 2020, with police confiscating and destroying belongings. Reports of abuse, excessive force and violence have described children being teargassed, a person inside a tent being dragged by a tractor, and a man shot in the face with a rubber bullet from 10 metres, hospitalising him for two months. In December 2020 alone, 526 tents were seized and 41 arrests were made. The constant evictions are continuing in 2021 with reported incidents on 5 February and 8 February with arbitrary arrests made, shelters destroyed, tents confiscated along with sleeping bags, clothes and shoes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PICUM 21-02-11:

Europa/ The covid-19 vaccination campaigns and undocumented migrants till sidans topp

International and EU bodies have recommended addressing marginalised communities, including migrants in situations of vulnerability, in national vaccination strategies. In Europe, however, national approaches vary a lot.

For undocumented people, who are excluded from the health systems of most European countries, the pandemic and the lockdown measures have exacerbated pre-existing conditions of social exclusion and destitution. Several European countries, regions and cities adopted measures to support this population during the pandemic, including through targeted regularisation programmes. But what is being done with regards to the vaccination campaign, one of the most important tools we have to protect people against COVID-19?

We have been monitoring the news and exchanging with our members and followers, and we have compiled a map that shows which countries are explicitly including undocumented migrants in their vaccination strategies, and which ones are explicitly excluding them. Regardless of whether the strategies mention undocumented migrants or not, it's crucial to note that practical barriers to the vaccines exist in virtually all countries.

(...)

Läs mer och se kartan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 2020:

FARR:s årsmöte 28 mars till sidans topp

FARR-medlemmar är välkomna till digitalt årsmöte den 28 mars 2021, kl 10-14.

Mötet 28 mars är FARR:s ordinarie årsmöte med val av ordförande, styrelse och andra förtroendeposter. Årsmötet diskuterar förra årets verksamhet och planer för nästa år. På grund av pandemin äger årsmötet rum via Zoom. En länk för att koppla upp sig på mötet skickas till alla som anmält sig. Om du behöver hjälp med tekniken kan du koppla upp dig från 09.30!

Anmäl dig senast 25 mars!

Alla medlemmar, såväl direktanslutna som medlemmar i FARRs medlemsföreningar, har rätt att närvara. Enskild medlem som betalat medlemsavgift för 2020 har rösträtt. Representant för medlemsförening som betalat medlemsavgift för 2020 har rösträtt med två röster. Årsmöteshandlingar, som dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomihandlingar, mm, skickas per mail till medlemmar som anmält sig med kupongen.

Du behöver ditt medlemsnummer för att använda kupongen. Medlemsnumret står i det brev du har fått från FARR med vanlig post och som även innehåller inbetalningskort för årsavgiften. Saknar du brevet, skicka ett mail och kolla att vi har rätt adress till dig och att du har betalat. Skriv till: adress at farr.se.

Glöm inte betala årsavgiften! Allt FARR gör bygger på medlemsavgifter och gåvor!

Om du inte deltar i årsmötet men vill ha tillgång till verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning, hör av dig till mailadressen: kansliet at farr.se, och uppge även ditt medlemsnummer!

Du kan också skicka ett brev till FARR, Box 391,10127 Stockholm

Tipsa senast den 7 mars om personer du vill föreslå ordförande eller styrelsemedlemmar. Maila till: valberedning at farr.se. Vi behöver en ny ordförande och nya ledamöter! I nomineringen ska finnas en kort motivering, kontaktuppgifter till den som nomineras och namn på den person som nominerar.

(...)

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-02-11:

Tyskland/ Opposition to ongoing deportations to Afghanistan till sidans topp

96 organizations and initiatives in Germany have condemned the government's ongoing deportations to Afghanistan, a country still at war and in the midst of dealing with the coronavirus pandemic.

Having restarted its monthly deportations to Afghanistan in December last year, Germany will continue with them in 2021. Deportations to a country which in 2020 was classified for the second time in a row by the Institute for Economics & Peace in its Global Peace Index 2020 as the most dangerous country in the world. [1]

On 31 January, the Federal Foreign Office designated Afghanistan as an area with a particularly high risk of infection and, as a consequence, tightened its travel and security warnings even further, as Afghanistan is particularly hard hit by COVID-19 and the health system cannot withstand the strain. [2]

In September 2020 the Higher Administrative Court of Bremen [3] and in December 2020 the Administrative Court of Baden-Württemberg [4] also determined that even healthy, single men without a social network in Afghanistan may not be deported there. The courts ruled that due to the worsening economic situation caused by the pandemic, they would not be able to cover their most elementary needs foreseeably.

Regardless of this, Germany is planning the next deportation flight to Afghanistan on 9 February, in which experience has shown that many federal states will participate again. While in Germany on the one hand every life is fought for, on the other hand people are deported to a COVID-19 high-risk and war zone and the life-threatening situation there is knowingly accepted.

(...)

Hela uttalandet och undertecknarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 21-02-09:

Migration and asylum: updates to the EU-Africa 'Joint Valletta Action Plan' on the way till sidans topp

In November 2015 European and African heads of state met at a summit in Valletta, Malta, "to discuss a coordinated answer to the crisis of migration and refugee governance in Europe." Since then joint activities on migration and asylum have increased significantly, according to documents published here by Statewatch. The Council is now examining an update to the 'Joint Valletta Action Plan' (JVAP) and considering how to give it "a renewed sense of purpose".

From discussion paper (Council document 5721/21, LIMITE, 9 February 2021) emphasis in original):

"The JVAP has an important bearing within the GAMM [Global Approach on Migration and Mobility] and in the EU migration policies context, since it established the first ever framework for exchanges and monitoring of migration priorities involving a significant number of both European and African partners. The JVAP plays an important role in the implementation of the proposed new Pact on Migration and Asylum, tabled by the Commission in September 2020.

"Over the last five years, the JVAP's operational focus has grown in size and scope, as evidenced by the JVAP database.

Several other benefits stem from the strategic linkage between the JVAP and the two Processes. One worth mentioning is the growing operationalisation of the regional migration dialogues through, in particular, the development of resources with an operational focus and the participant profiling, increasingly adapted to the stakes of the meetings. For example, the Rabat Process has developed the labelling mechanism, the reference countries system and the laboratory of ideas to step up the implementation and monitoring of each area of the Marrakesh Action Plan."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Joint Valetta plan - Updated version (Extern länk till pdf-fil)

Five years after the adoption of the Joint Valetta Action Plan: debate on the way forward - discussion paper (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-12:

MEPs vote for respect for human rights at the EUs external borders till sidans topp

Members of the European Parliament approved a report calling for respect for human rights at the EU's external borders. The approval comes amid continued revelations of mismanagement and misconduct by the European Border and Coast Guard Agency, Frontex and ongoing violations by EU Member States.

A report by MEP and rapporteur for the Greens/EFA, Erik Marquardt entitled 'Implementation of Article 43 of the Asylum Procedures Directive' was approved by the European Parliament on 10 February with 505 votes to 124 and 55 abstentions. The report is based on an implementation assessment covering the use of border procedure under Article 43 prepared by ECRE. Commenting on the approval Marquardt underlined the need for an independent monitoring of the EUs external borders given the widespread human rights abuse and pushbacks perpetrated by EU Member States. The UN Refugee Agency (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM) has recently released statements strongly condemning violations at the EUs external borders. Marquardt further noted: ""The Frontex files revelations show that there are serious issues with the governance of the EU's border agency that need addressing without delay". MEPs from the Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) agreed on 29 January to establish a Frontex Scrutiny Working Group to investigate mounting reports of the agency's role in the illegal 'pushbacks' of asylum seekers.

(...)

Hela artikeln med källor och länkar (Extern länk)

EU-parlamentet 21-02-10 (Texts adopted): Implementation of Article 43 of the Asylum Procedures Directive (Extern länk)

Se även:

IOM 21-02-09: IOM calls for end to pushbacks and violence against migrants at EU external borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-02-15:

Management Board adopts the new Frontex Fundamental Rights Strategy till sidans topp

The Frontex Management Board has adopted an updated Fundamental Rights Strategy that governs the way the agency applies fundamental rights standards and principles in all its activities. The document, which replaces a 2011 version, is the result of thorough consultations between all in-house units and partners, started shortly after the EBCG Regulation 2019/1896 came into force.

The Fundamental Rights Strategy describes the impact fundamental rights have on Frontex activities related to integrated border management. It contains the requirements to comply with the agency's international and European obligations, while explaining what it means to respect, protect and promote fundamental rights of those who cross the EU borders.

The practical guidance of fundamental rights in the context of the agency's activities further relates to analysis-based planning, joint operations and return, cooperation with the Member States, as well as officers and authorities of non-EU countries. The Fundamental Rights Strategy also covers the responsibilities of participants in Frontex operational activities and the fundamental rights in education and training, research and innovation.

The Fundamental Rights Strategy will be elaborated into an Action Plan. This will include practical fundamental rights safeguards that guide the implementation of Frontex operational activities. The Action Plan will align with the Work Programme of the agency, to comply with its mission and operational goals within the framework of European Integrated Border Management.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Frontex 21-01-21: Conclusions of the Frontex Management Board's meeting of 20-21 January 2021 (Extern länk)

Vänsterpartiet pressmeddelande 21-02-12: "Det räcker inte att Frontex chef avgår" (Extern länk)

Romain Lanneau in EU Migration Law Blog 21-02-22: Independent Monitoring Mechanism: a necessary but limited mechanism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-19:

Frontex faces another investigation by ombudsman, legal actions from NGOs till sidans topp

Following months of controversy, scrutiny and complaints over the conduct of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), the European Ombudsman has opened another investigation, this time into access to information concerning the location of agency vessels on the Aegean Sea. Separately, NGOs are threatening legal action before the Court of Justice of the European Union (CJEU) if Frontex Executive Director, Fabrice Leggeri does not end the agency's missions on the Aegean Sea.

European Ombudsman Emily O'Reilly has opened a new investigation into Frontex, based on a complaint by Spanish MEP Sira Rego, after the agency denied a request for information from Light House Reports concerning the positions of 16 vessels used in Frontex's maritime operations on the Aegean. The journalists investigating Frontex involvement in pushback operations requested information from the agency in March 2020 based on suspicions of their Automatic Identification System (AIS) transponders being switched off during controversial operations making them impossible to track. In its initial response to an official request for information by Sira Rego from 16 November 2020, Frontex referred to a regulation guiding public access to European Parliament and Council and Commission documents, and denied access on the grounds that it involved sharing personal data and sensitive information and alleged risks of such information being used by human smugglers. Upon several additional requests by Sira Rego clarifying the lack of such a risk, the agency gave a second reply on 27 January 2021, stating that the required documents did not exist or were not accessible.

(...)

Hela artikeln med källor och länkar (Extern länk)

Läs mer om anmälan från Front-Lex och Legal Center Lesvos:

abcNews 21-02-16: Lawyers give EU agency notice over Greece migrant pushbacks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-02-10:

Anklagelser hopar sig mot Frontex till sidans topp

Skandalerna kring Frontex - EU:s gränspolismyndighet - blir alltfler.

Misstankarna handlar om finansiella oegentligheter, lagbrott mot migranter och möten med vapenlobbyister. I centrum står chefen Fabrice Leggeri.

Både Europaparlamentariker och EU-kommissionen är djupt oroade för att gränspolismyndigheten missköts.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-02-12: Trots anklagelserna: Fortsatt förtroende för Frontex-chefen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-02-11:

Legal migration in the "New Pact": modesty or unease in the Berlaymont? till sidans topp

Sylvie Sarolea, and Jean-Baptiste Farcy, Université Catholique de Louvain

Creating legal avenues to the European Union is undoubtedly a central component of a comprehensive and balanced immigration policy. Although asylum attracts most of the media coverage and the political attention, the vast majority of the 3 million first residence permits issued by the Member States in 2019 were not delivered for the purpose of international protection. This could suggest that the EU legal migration system is working well. To be sure, immigration for family and educational purposes are addressed almost comprehensively by secondary EU legislation. While Directives 2003/86/EC and 2004/38/EC set out the conditions of family reunification, the admission of students and researchers is now spelt out in the recast Directive (EU) 2016/801.

However, when it comes to labour migration, the EU policy is relatively underdeveloped. Harmonisation in this field is limited both in scope and intensity: EU directives regulate the admission and stay of a few categories of workers only and the flexibility provided by the existing EU legislation protects rather than challenges the autonomy of national authorities. As a result, it should not come as a surprise that the recent "fitness check" concluded that "the current legal migration framework had a limited impact vis-ā-vis the overall migration challenges that Europe is facing" (here, p. 105).

Given the limited added value of EU directives on labour migration, it wasn't unreasonable to expect a new look, or even a "fresh start", on this issue. While the European Commission timidly tries to design new schemes, it fails to convince (1). Unlike other issues addressed in the "New Pact", no legislative proposal is put forward and a number of core dilemmas remain unresolved (2). Written in evasive terms, the Communication on a New Pact on Migration and Asylum raises more questions than it provides answers to.

1. New instruments or more of the same?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-02-23:

EU takes Hungary to court over anti- solidarity law till sidans topp

Since the beginning of the Covid-19 pandemic, individuals and NGOs across Europe have come under more scrutiny and experienced more crackdowns for providing aid and assistance to people-on-the-move. On Lesvos, for example, NGOs working on the north shore were told they would no longer be allowed to attend boat landings, and were also prohibited from even approaching a new quarantine facility with clothes, food and toys. A Bavarian nun is being threatened with a prison sentence for sheltering asylum seekers in her church.

Many of these recent restrictions or simple intimidations are couched, of course, in the name of public health, but we who work in the field know how to read the writing on the wall. Our governments-and the EU, for that matter-are sending us a clear message: we no longer want you helping, because we want these asylum-seekers to just go away.

But now, one country famous for its anti-migrant stance is heading to court over a law in its books that effectively criminalizes solidarity on the non-profit level.

The European Commission has launched an infringement procedure against Hungary for its 'Stop Soros' law, which bans foreign-funded organizations from providing aid to people-on-the-move, Info Migrants reported.

The law was passed in Hungarian parliament back in June 2018, and made NGO workers eligible for prison time if they tried to help people-on-the-move seek asylum when they were not entitled to it.

Prime Minister Viktor Orban and his right-wing party Fidesz have long opposed EU quotas that aim to distribute asylum-seekers evenly across the bloc. In 2016, Hungary held a public referendum on the EU relocation scheme, but the turnout was not high enough to see through Orban's agenda.

Orban did not admit defeat, though. "We will make Brussels understand that it cannot ignore the will of Hungarian voters," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Advocate General's Opinion in Case C-821/19, Criminalisation of assistance for asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-12:

Commission publishes findings of third countries' cooperation on readmission till sidans topp

Following changes to the Visa Code in 2019, the Commission assessed the level of readmission cooperation with third countries and submitted a report to the Council. While the report itself is not public, a Communication published this week summarises the main findings of this assessment and sets out next steps regarding the EU's own return policy and in relation to third countries.

The Commission has completed its first factual assessment on readmission cooperation, an obligation that stems from the recently introduced Article 25a of the Visa Code. It is based on quantitative and qualitative data provided by Member States and Schengen Associated Countries and data collected by Eurostat and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) on return and irregular arrivals. The third countries covered by the assessment are not listed but based on the information regarding the selection criteria, it is likely to include around 50 countries.

While the actual report which the Commission prepared for the consideration of the Council is not publicly available, a Communication published alongside it summarises the challenges of return procedures within the EU and highlights the gap between the number of return orders issues and readmission requests to third countries.

The different obstacles that Member States face in returning people range from the level of cooperation of third country governments in the identification and issuance of travel documents to the refusal of some countries to accept non-voluntary returnees. Those obstacles are experienced differently, depending on which type of cooperation framework is used. Cooperation on readmission is improved through the deployment of electronic platforms for processing readmission applications (Readmission Case Management Systems - RCMS) and European Return or Migration Liaison Officers who are based in third countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 21-02-10: Return and readmission: improving cooperation within the EU and external partners (Extern länk)

Hämta dokumentet COM/2021/56 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21.02-11:

EU-rapport: Knackigt samarbete om återtagande av migranter till sidans topp

EU-kommissionen vill öka pressen på länder att ta tillbaka sina medborgare som nekas asyl i EU. Bara med en tredjedel av migranternas ursprungsländer fungerar återtagande bra, hävdas i en kommissionsrapport.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sin första rapport över hur samarbetet med länder utanför unionen fungerar när det gäller att ta tillbaka avvisade personer från EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-02-11:

Ylva Johansson: "Vi måste ha ett fungerande återvändande-system" till sidans topp

EU har svårigheter att få dem som fått avslag på sin asylansökan att återvända till ursprungslandet. Ungefär en tredjedel återvänder, enligt en rapport som kom på onsdagen. En siffra som rimmar illa med EU:s ambitioner för en ny gemensam migrationspolitik.

Ett nej ska vara ett nej, det är budskapet från EU-kommissionen. Det är en utmaning, konstaterar rapporten som kom på onsdagen.

"Måste få till ordentliga avtal"

Av dem som får avslag på sin asylansökan i EU återvänder ungefär en tredjedel till ursprungslandet och av dem så är det mindre än 30 procent som gör det frivilligt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-02-10: Ylva Johansson vill skynda på utvisningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-02-23:

EU vill se fler utvisningar av asylsökande som fått avslag till sidans topp

EU-kommissionen vill se fler utvisningar av personer som fått avslag på sin asylansökan men länderna möter stora hinder för att verkställa detta

Ungern och Polen vill varken underlätta för andra medlemsländer genom att dela på ansvaret för asylsökande eller ta ett större ansvar för utvisningar från Europa, men förhandlingarna i Bryssel går trögt.

Vår migrationskorrespondent har mött asylsökande som sökt sig till Italien där de tror att chanserna att undkomma utvisning och att få dokument är större än i Sverige.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-02-23: Många migranter i Europa som ska utvisas stannar ändå kvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Dagens Nyheter 21-02-16:

Han utvisas för misstag hans tidigare chefer gjort till sidans topp

Lagen om arbetskraftsinvandring kom till för att sätta dit oseriösa arbetsgivare som utnyttjar billig arbetskraft från utlandet.

Men samma lag används för att utvisa högkvalificerade it-specialister som svenska företag säger sig behöva för sin överlevnad.

En av dem är Rameez Hussain från Indien.

Hösten 2010 landade Rameez Hussain på Umeå flygplats för att ta en mastersexamen i datavetenskap vid Umeå universitet. Först hade han tänkt välja Australien eller Tyskland.

- Men eftersom jag är en nyfiken person ville jag välja ett land som jag aldrig hade upplevt, säger Rameez.

Fyra år senare var han klar, fick arbetstillstånd och började jobba på två mindre it-företag, så kallade startup-företag.

I januari 2016 fick han jobb på Dynamo som är ett medelstort företag som är specialiserat på apputveckling och har ett trettiotal anställda i Stockholms innerstad.

I augusti 2017 blev han utvisad från Sverige. Orsaken var att de första arbetsgivarna hade gjort fel när de tecknade hans försäkringar, bland annat hade de registrerat honom som arbetare i stället för tjänsteman vilket gjorde att han inte hade något giltigt försäkringsskydd.

- De mådde jättedåligt för att de hade gjort fel och frågade om de kunde göra något i efterhand, men det gick inte, säger Rameez Hussain när vi träffar honom på Dynamo där han i dag jobbar som systemingenjör.

Rameez åkte tillbaka till Bangalore men efter åtta månader, i maj 2018, var han tillbaka på Dynamo med ett nytt arbetstillstånd.

Det var en optimistisk Rameez Hussain som i mars förra året återigen ansökte om permanent uppehållstillstånd eftersom han nu hade hunnit jobba i mer än fyra år på Dynamo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-02-18:

Så ser Sveriges flyktingkvot ut för 2021 till sidans topp

Regeringen har nu gett Migrationsverket i uppdrag att överföra 5 000 kvotflyktingar till Sverige under året. Dessutom får myndigheten i uppdrag att överföra de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde föras över förra året.

Regeringen har beslutat att under 2021 ska 5 000 personer ska få varaktigt skydd i Sverige genom så kallat vidarebosättning - det som i dagligt tal kallas kvotflyktingar. Utöver det har regeringen gett Migrationsverket ett särskilt tilläggsuppdrag om att ordna ett mottagande för de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde resa till Sverige förra året också tas emot i år.

- Totalt handlar det om cirka 1400 flyktingar som redan blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Vår bedömning är att vi har en god beredskap för att klara detta, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Ökningen av kvotflyktingar kommer inte innebära några förändringar för kommunernas anvisningstal, alltså de antal nyanlända (personer med uppehållstillstånd) som varje kommun behöver ta emot under ett år.

- De tidigare beräkningarna är de som gäller. Skillnaden är att kommunerna kommer få ta emot en större andel kvotflyktingar eftersom vi samtidigt anvisar färre personer från asylmottagandet. Men det blir inte fler anvisningar totalt sett, säger Oskar Ekblad.

Tät dialog

Sedan den 6 februari i år måste personer som reser in till Sverige kunna uppvisa ett negativt covid-test som inte är äldre än 48 timmar. Kvotflyktingar är dock undantagna det kravet men genomgår en omfattande hälsoundersökning före avresa.

- I den undersökningen ingår även ett covid-test och visar det positivt får resan till Sverige skjutas upp. På så sätt kan vi garantera att de kvotflyktingar som kommer hit är friska, säger Oskar Ekblad.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-02-18:

Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar i år till sidans topp

Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att ta emot även de som inte kunde komma förra året på grund av pandemin.

(...) Sverige har sedan flyktingkrisen ett åtagande, som regeringen och de fyra borgerliga partierna ställde sig bakom, att öka mottagandet av kvotflyktingar från knappt 1900 till 5000 per år.

Förra året togs omkring 3500 av planerade 5000 emot, på grund av att pandemin satte hinder i vägen för resor och möjligheterna att göra utredningar.

Det totala antalet kvotflyktingar som fick det som kallas vidarebosättning sjönk kraftigt i världen förra året till knappt 23000, en minskning från nästan 64000 år 2019.

Sverige världstvåa

Sverige var förra året det land som tog emot näst mest kvotflyktingar i världen efter USA, som kraftigt har minskat sitt mottagande under den avgångne presidenten Donald Trumps år vid makten.

Kanada, Norge och Storbritannien brukar ligga högt på listan över mottagarländer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-02-18:

EU asylum decisions exceed applications for first time since 2017 due to COVID-19 till sidans topp

Applications for asylum in the EU+1 in 2020 decreased by 31% compared to 2019, down to the lowest levels since 2013, largely as a result of emergency travel restrictions. Despite the pandemic, national asylum authorities showed resilience in sustaining many activities, resulting in a decrease in backlogs of pending applications.

Analysis released by the European Asylum Support Office (EASO) on asylum trends in 2020 shows that 461300 applications were lodged, compared to 671200 in 2019. The considerable decrease (-31%) reflects the impact of the COVID-19 pandemic and related emergency measures, such as movement restrictions, while national asylum authorities made efforts to ensure that applications could be lodged, and decisions still issued. Approximately 4% of all applications in the EU+ in 2020 were lodged by self-claimed unaccompanied minors (UAMs), an increase of one percentage point from the previous year.

The top countries of origin remained unchanged from 2019, although applications decreased for almost all citizenships. Syrians lodged the most applications (64 540; -9% from 2019), accounting for 14% of all applications in the EU+. With 48 578 applications (-16%), Afghans became the second most frequent citizenship, followed by Venezuelans (30 643; -32%), Colombians (29 438; -9%) and Iraqis (18 167; -40%). Together, the five top nationalities lodged over two fifths of all asylum applications in the EU+.

Pakistanis, Turks, Nigerians, Bangladeshis and Somalis also lodged a significant number of applications, but fewer than in the previous year. This was especially the case for Nigerians (13 031, -44%) and Turks (15 834; -38%). The impact of the COVID-19 pandemic was further highlighted by substantial decreases for most other citizenships, including applicants from Albania (6 498; -66%), Georgia (8 508; -61%), and Iran (7 721; -60%).

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 21-02-23: COVID-19 leads to 73% drop in migration from Horn of Africa to Gulf countries (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-02-11:

In focus: Facial recognition tech stories and rights harms from around the world till sidans topp

A new report by the International Network of Civil Liberties Organisations looks at the use and abuse of facial recognition technology by states across the globe, providing detailed case studies from the Americas, Africa, Asia, Australia and Europe.

From Delhi to Detroit, Budapest to Bogota, Facial Recognition Technology (FRT) is being rapidly deployed in public and private spaces across the world.

As of 2019, 64 out of 176 countries were using facial recognition surveillance systems. In the US alone, more than 50 percent of all American adults were in a police recognition database, as of 2016. Law enforcement agencies say they use FRT for law enforcement purposes. For example, the FBI in the US has testified that FRT "produces a potential investigative lead".

Traditionally, FRT surveillance systems work by locating one or more faces in a moving or still image from a camera before determining unique facial features from that image. The system then runs that image, without consent, against an existing database or 'watch list' of images derived from police mugshot databases in the pursuit of a match. Other FRT systems can examine demographic trends or carry out sentiment analysis by scanning crowds, again without consent.

These systems have renowned ethnic, racial and gender biases4 against people of colour and women. This means that image-matching FRT systems, used by law enforcement agencies, are more likely to misidentify people of colour and females than white males. Such inaccuracies were illustrated in 2019 when the UK's Metropolitan Police FRT system was found to have an error rate of 81 per cent. One can only contemplate the grave implications of such inaccuracies, and consequent chilling effect on the right to protest, when one considers the indiscriminate screening of crowds during protests. For example, police in India used FRT and driving licence and voter identity databases to 'identify' 1,900 protesters during riots in Delhi in February 2020.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statsrådet (Finland) 21-02-16:

Undersökning om samlade effekter av ändringarna i utlänningslagen till sidans topp

Forskningsprojektet utredde vilka samlade effekter ändringarna i utlänningslagen och tillämpningspraxis har haft för personer som sökt och beviljats internationellt skydd. Undersökningen begränsades till ändringar som godkändes eller trädde i kraft under regeringsperioden 2015-2019. Den visar att lagändringarna, som gjordes för att effektivisera asylprocessen, också har försvagat de sökandes ställning.

I och med lagändringarna har det blivit vanligare att en person inte beviljas asyl eller annat uppehållstillstånd. Eftersom alla inte i den situationen lämnar landet och inte nödvändigtvis kan avlägsnas genom myndighetsåtgärder har det uppstått olika grupper av förlorare. Vissa ändringar i asylförfarandet verkar också ha ökat behovet av ändringssökande och förnyade ansökningar. Lagändringarna har alltså delvis gett motsatta resultat än vad som eftersträvades med dem. Samtidigt har utlänningslagen som helhet blivit svårare att greppa.

Undersökningen fokuserade särskilt på lagändringarnas samlade effekt för tillgodoseendet av barnets bästa. Barnens ställning förbättrades på många sätt under granskningsperioden. Förbättringarna gällde dock i huvudsak ensamkommande barn, medan ställningen för barn som kommer med sina familjer ägnats mindre uppmärksamhet. Därför har förbättringarna inte till fullo förebyggt de allmänna ändringarnas negativa konsekvenser för barn.

Som slutledning rekommenderar forskarna att följande åtgärder vidtas:

1 Kartlägga möjligheten för personer som saknar uppehållstillstånd att få uppehållstillstånd på andra grunder än internationellt skydd.

2 Justera förutsättningarna för beviljande av främlingspass.

3 Trygga stabiliteten och kontinuiteten i barnets livssituation när beslut fattas om barnets fortsatta uppehållstillstånd.

4 Trygga lika rätt till familjeåterförening för alla som beviljats internationellt skydd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE 21-02-16:

Finland/ Regeringsrapport: Mänskliga rättigheter och barnens bästa kom i kläm till sidans topp

Utlänningslagen har blivit svårare att greppa. Många ändringar som gjordes för att hjälpa asylsökande har gett motsatta resultat. Speciellt barnens rättigheter har blivit eftersatta. Det visar en utredning om de samlade effekterna av utlänningslagens ändringar under den förra regeringsperioden.

Regeringen Marin ville utreda hur de mänskliga rättigheterna förverkligades - och försämrades - i föregående regerings lagändringar. Ett forskningsprojekt under ledning av professor Elina Pirjatanniemi är nu klart. En rapport presenterades med åtgärdsrekommendationer på tisdagen.

Den visar på en splittrad lagstiftning där många har hållit i pennan. I fråga om internationellt skydd har de senaste årens ändringar i utlänningslagen beretts som flera separata projekt vid Inrikesministeriet och Justitieministeriet.

Inrikesminister Maria Ohisalo (de Gröna) tog emot rapporten och rekommendationerna, men ville inte ännu uttala sig om exakt vilka följder den kan få. Men arbetet är redan i gång, sa hon. Bland annat ska det bli lättare att återförena familjer i Finland.

- Vi måste värna om rättsstatsfrågorna - och barnen. Det gäller hur man tillgodoser rättigheterna för de människor som har det sämst ställt. Det handlar om rätten till liv, familjeliv och rättsskydd för de asylsökande. Människornas grundläggande fri- och rättigheter måste tillgodoses, sa minister Ohisalo.

Rättssäkerheten ifrågasatt

Under granskningsperioden skärptes förutsättningarna för familjeåterförening. Besvärstiderna förkortades och förutsättningarna för behandling av förnyade ansökningar preciserades. Finlands egen nationella tillståndskategori, humanitärt skydd, slopades.

Regeringen Marin ville ha en utredning om vilka de samlade effekterna har varit för dem som sökte och beviljades internationellt skydd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Science Norway 21-02-08:

How the Syrian war affected Norway and Sweden till sidans topp

The war in Syria has had dramatic consequences. While the Syrian population has suffered the most dire effects, many neighbouring countries have also been affected.

But even in Sweden and Norway, far from the conflict area, people have felt the effect of the war. The demographic impact on these countries' populations is especially notable.

A new study shows that the war in Syria has had a large effect on population growth in the two Nordic countries.

One in ten municipalities went from minus to plus

Without the war, the number of births would have been three per cent lower in Sweden and one per cent lower in Norway in 2017.

In addition, the Syrians changed the population trajectory in many Norwegian and Swedish municipalities.

Approximately one in ten municipalities that would otherwise have experienced a decline in population instead experienced population growth in 2016.

Many refugees came to Sweden

The war in Syria started in 2011. Since then, almost half the population has been forced to flee.

Both government forces and other armed groups have committed serious war crimes against civilians. The Islamic State (IS) has subjected people to torture and rape.

In 2015, the flow of refugees from Syria also reached Norway.

Sweden chose to receive far more refugees than Norway. They were one of the countries in Europe that opened their doors to the most refugees from Syria relative to the country's population.

By the end of 2018, the proportion of Syrians in the foreign-born population had increased to 9 per cent in Sweden, compared with 3.5 per cent in Norway.

Several factors contributed to why more people came to Sweden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Industri 21-02-18:

Rekordintresse för nyanlända med spetskompetens - "guldgruva" till sidans topp

Allt fler arbetsgivare tar emot nyanlända akademiker via IVA:s satsning Jobbsprånget. Nya på företagslistan är ABB och Ikea som nu rekryterar kandidater till vårens praktikomgång, till vilken ansökningarna ökade med 40 procent.

Jobbsprånget, som hjälper nyanlända akademiker till en karriär i Sverige, befarade att pandemin skulle dämpa företagens intresse att ta emot praktikanter.

I stället blev det tvärtom, konstaterar Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget. Inför vårens praktikomgång steg intresset starkt från både arbetsgivare och sökande, konstaterar hon.

"När vi stängde ansökan i januari hade vi över 1.500 sökande. Det är en ökning med 40 procent."

Arbetsgivare i alla storlekar har hakat på praktikprogrammet som är fyra månader och ges två gånger om året. ABB ABB +1,1% och Ikea är två av dem som är nya på listan. Volvo har varit med sedan starten 2016 och har även tagit emot flest praktikanter.

"Vi samarbetar med 450 arbetsgivare i hela landet, både privata och offentliga. Gemensamt för dem som utmärker sig framgångsrikt är att kompetensförsörjningsfrågan löper som strategi genom hela organisationen", säger Alexandra Ridderstad.

Hon poängterar att det inte handlar om goodwill - att ordna praktik är ett sätt att tacka den rekryteringsutmaning som många brottas med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 21-02-24:

Nyanlända lärare får hjälp ut i arbetslivet till sidans topp

Svenska för akademikers pedagogiska spår i Arboga hjälper nyanlända med förberedande utbildning och praktik för ta kunna de första stegen till lärarjobb.

P4 Västmanland har tidigare rapporterat om att det kan vara mycket svårt för nyanlända akademiker att få jobb inom sitt utbildningsområde.

"Våra elever får vikariat väldigt tidigt och det är fantastiskt att de kan studera hos oss och jobba samtidigt", säger Liza Stenlund, samordnare och en av lärarna i Arboga.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 21-02-21: Guide ska hjälpa nyanlända akademiker snabbare ut i arbetslivet (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 21-02-21: Universitetsutbildad och sökt hundratals jobb - Ruza får inte ens en intervju (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Norrbotten 21-02-16:

Desperat jakt på fast jobb för unga ensamkommande i Kiruna till sidans topp

Den som vill få permanent uppehållstillstånd genom gymnasielagen måste hitta ett fast jobb inom sex månader efter avslutad utbildning. För Ibrahim, Yosef och Alisina i Kiruna pågår just nu en kamp mot klockan.

I oktober 2020 var det högtidlig avslutning på Lärcentrum i Kiruna. Det var examen för klassen som hade genomgått utbildningen till vårdbiträde. Förhoppningen var att det skulle ge dem möjligheter att slå sig in på arbetsmarknaden inom vård och omsorg.

Riskerar utvisning

För Ibrahim Chaman, Yosef Ali Hassani och Alisina Alizadeh är det ingen obekant bransch. Under studietiden har de jobbat extra som timvikarier på äldreboenden och inom hemtjänsten i Kiruna kommun.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-02-16: Omdebatterad redan från början - det här är gymnasielagen (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-02-16: Få ensamkommande får stanna - gymnasielagen en paradox enligt stödpersoner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-02-20:

Betalar 10 000 kronor i månaden till chefen - för att få jobba till sidans topp

Arbetet på pizzerian skulle rädda Amir, 21, från utvisning.

Nu tvingas han arbeta tolv timmar om dagen - och blir bestulen på lönen.

- Jag måste betala tillbaka 10 000 kronor varje månad till chefen, annars får jag sparken, säger Amir.

Pizzerian ligger i en stad i mellersta Sverige, inklämt mellan ett LO-fack och en skola.

Amir öppnar dörren och kliver ut på gatan. Det är hans lediga dag. För första gången på en vecka kan han andas luft som inte är mättad av frityrolja och matos.

Snöflingorna yr i februarikvällen. Han huttrar, drar jackan åt sig.

Snart sex år har gått sedan han bröt upp från familjen och livet som afghansk migrant i Iran för att bygga en framtid.

Nu har han fastnat i en svensk mardröm.

Vi slår oss ner vid ett bord i en öde lokal, några kvarter bort. Amir kastar blickar över axeln, för att försäkra sig om att han inte syns från gatan.

Han kom till Sverige som sextonåring, hösten 2015. Det nya landet uppfyllde alla hans drömmar. Han fick bo i en svensk familj. Spelade fotboll och gick i skolan.

Det första avslaget dröjde två och ett halvt år och följdes kort därpå av ett motstridigt besked - att han och tusentals andra afghanska ungdomar skulle få stanna.

Nya gymnasielagen antogs av riksdagen sommaren 2018, trots att några av landets högsta jurister dömt ut den som godtycklig och rättsosäker.

Tusentals ensamkommande fick i ett slag möjlighet att läsa klart gymnasiet. Om de lyckades hitta ett fast jobb inom sex månader efter studenten skulle de få stanna permanent i Sverige.

Amir tog studenten från Restaurang- och livsmedelsprogrammet i juni 2020. Före den 15 december behövde han skicka in underlag till Migrationsverket som visade att han hade fast jobb till avtalsenliga villkor. Annars hotade utvisning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-22:

EU-level Report on the status of refugee-led community organisations till sidans topp

In the framework of the project ''Training Kit for Empowering Refugee-led Community Organisations'', ECRE has released a report based on data from existing studies, interviews with Refugee-led Community Organisations (RCOs) and relevant research from other stake-holders.

RCOs have been established across member states in response to a feeling of marginalisation and lack of political influence in refugee communities. The majority of RCOs are voluntary grassroots organisations working at the local level providing immediate assistance to new arrivals, helping them with the integration process and organising cultural activities. It is worth highlighting RCOs responses to the Covid-19 pandemic through a variety of vital initiatives such as running awareness campaigns among the refugee communities and new arrivals, distributing food packages among poor people and supporting the elderly people with buying their groceries.

However, at the EU level, despite the interest of RCOs in being involved in the policy and advocacy domain, their presence is ad hoc and mainly a question of attending events. While RCOs are considered an important player, acting as a bridge between refugee communities and host society and providing immediate support for their communities, they continue to be excluded from the decision making process defining the very policies that shape their lives and futures. Their unique personal expertise and experience is not fully recognised and they are often reduced to case stories delivering the personal anecdotes for 'European' panels to discuss.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-02-09:

Utrikesfödda och ökat välstånd går hand i hand till sidans topp

Städer med många utlandsfödda och mycket mångfald har bättre ekonomisk utveckling än städer med färre utlandsfödda och mindre mångfald, visar ny brittisk studie.

Det finns en stark koppling mellan mångfald och välstånd visar en brittisk studie från välgörenhetsorganisationen Hope not Hate.

Rapportförfattarna har tittat på 285 mindre städer och områden, bortom de stora städerna, i Storbritannien och jämfört faktorer såsom ekonomisk utveckling, bostadspriser, arbetslöshetssiffror och löner under åren 2011-2019 med bland anat andel av befolkningen som är utlandsfödda, andel med utlandsfödda föräldrar och hur befolkningssammansättningen förändrats över tid.

Tydliga resultat

Resultatet visar en stark korrelation mellan ökat välstånd och ökad mångfald, nästan oavsett vilken kategori som undersöktes. Exempelvis har de femtio platser som har störst BNP-tillväxt under 2010-talet haft en ökningstakt som är mer än det dubbla i invandringstäta områden, jämfört med de femtio platser i landet som har lägst ekonomisk utveckling.

Även löneutveckling och bopriser följde samma mönster; största ökningen av bopriser fanns i de städer där antalet nyfödda från invandrade mammor var tre gånger så hög som i de femtio områdena med sämst utveckling av boendepriser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

TT / AB 21-02-23:

M svänger - vill se färre kvotflyktingar till sidans topp

Moderaterna (M) backar från 2015 års migrationsöverenskommelse om att ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Antalet kvotflyktingar måste ner kraftigt, anser partiet.

Regeringen undrar om en uppgörelse med M är värd något.

- Vi bör backa Sveriges mottagande till det som gällde före migrationsöverenskommelsen, till 1 900 personer, säger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard till TT.

M vill också att Sverige ställer högre krav på vilka kvotflyktingar FN:s flyktingorgan UNHCR väljer ut, till exempel utifrån deras integrationsförmåga. Malmer Stenergard pekar också på att fler flickor bör vara bland dem som får skydd i Sverige.

Kvotflyktingar är personer som väljs ut på plats, ofta i flyktingläger utanför det egna hemlandet. Genom UNHCR:s avtal med ett 30-tal länder kan personerna sedan under ordnade former tas emot där, så kallad vidarebosättning.

- Det här är ju ofta de mest utsatta människorna, men vi kan inte från Sveriges sida fortsätta att sticka ut jämfört med andra länder. I princip alla andra ställer någon form av integrationskrav, det är rimligt att Sverige gör det också, säger Malmer Stenergard.

Johansson kritisk

Partiet anser att så länge Sverige inte har ett volymmål för det totala antalet asylinvandrare så måste antalet kvotflyktingar minska. M anser också att regeringen i praktiken själv lämnat uppgörelsen från 2015, genom beslut som M menar ökar invandringen.

"Att göra upp med moderaterna är som att skriva i vatten. De håller aldrig några överenskommelser nuförtiden", skriver migrationsministern Morgan Johansson (S) i en kommentar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norran debatt 21-02-15:

Det finns ett systemfel i svensk migrationspolitik till sidans topp

Håkan Jansson, Charlotta Enqvist (KD)

Ovissheten bryter ner människor. Här behövs en förändring som gör att besked kan lämnas snabbare.

Ali kom till Sverige under den stora flyktingvågen 2015.

Hans far hade blivit bortförd av talibanerna några år tidigare.

Hans äldsta bror flydde till Sverige och fick uppehållstillstånd 2011.

Två år senare kommer Alis mamma och småsyskon till Sverige som anhöriginvandrare. Men Ali, som vid den tiden befann sig i Iran, dit hans mamma skickat honom för att jobba, har ingen möjlighet att följa med.

Åter i Afghanistan inser Ali att han inte har någon familj kvar i landet. Han tar beslutet att bege sig till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 21-02-10:

Nu känner jag sorg och förakt för Sveriges politiker till sidans topp

Fram till 2015 var Sverige ett land präglat av humanitet. På bara fem år har det helt förändrats. Sverige har stängt sitt hjärta, skriver Jan Molin.

2015 hade vi ett parti vars drivkraft var främlingsfientlighet. Alla övriga partier tog avstånd från SD, men främlingsfientligheten gav röster. Därför har S, M, KD och L ändrat sin politik och följer SD i spåren. Man tror sig kunna locka till sig röster från SD genom att vara lika främlingsfientliga. En populism som gått ut över humaniteten. Dessutom är den resultatlös - vem väljer kopian framför originalet?

Det kanske mest häpnadsväckande exemplet är en "liberal" partiledare som vill bryta ett regeringssamarbete därför att S vill ha en pytteliten öppning för att låta synnerliga humanitära skäl kunna ge asyl.

Stryker näthatare medhårs

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad ledare 21-02-08:

Vad bråkar de om? Vad är humanitär skyddsgrund? till sidans topp

Migrationspolitikens senaste turer visar att förvirringen i det närmaste är total.

Liberalernas Nyamko Sabuni hotade nyligen med att lämna januariavtalet om regeringen inte backar från det förslag om en humanitär grund som hon anser skulle göra migrationspolitiken alltför generös och dessutom bryta mot januariöverenskommelsen.

Först kontrade C-ledaren Annie Lööf. Hon menar att L:s hållning kan leda till en regeringskris, som i sin tur kan leda till ett extra val. Underförstått: skyll er själva, liberalpartister, ert stöd i opinionen ligger kring 3 procent, ribban till riksdagen på 4 procent.

Inte blev det bättre när statsministern i Ekots lördagsintervju i helgen gav Lööf eldunderstöd. "Det är Liberalerna som väljer väg nu", sade Stefan Löfven (S).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-02-08:

Varför slirar du på sanningen i SVT, Morgan Johansson? till sidans topp

Antingen har justitieminister Morgan Johansson (S) inte läst sitt eget migrationsförslag eller så vilseleder han medvetet Agendas tittare. Frågan är vilket som är värst.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är en fascinerande politisk kameleont. Ena stunden attackerar han från vänster och varnar för katastrofala följder om SD ges politiskt inflytande. I nästa stund intar han rollen som den tuffa ministern, som ska knäcka gängen och se till att flyktingvågen 2015 aldrig upprepar sig.

Det finns kort sagt en Morgan Johansson för alla väder.

Få lyckas vara så självsäkra i tv-rutan. Det spelar ingen roll vilken hopplös sak han ska försvara - han får det alltid till att regeringen är på god väg att lösa problemet - som de rödgröna givetvis har ärvt från Moderaterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-02-09:

Olika besked från regeringen till ensamkommande till sidans topp

Regeringspartierna ger olika besked till de ensamkommande: Många ska få chans att stanna med hjälp av den humanitära skyddsgrunden, enligt Miljöpartiet. Nej, förslaget hjälper inte dem, enligt migrationsminister Morgan Johansson (S).

För de unga människor, de flesta från Afghanistan, som fått möjlighet att stanna i Sverige för gymnasiestudier men som nu hotas av utvisning tändes i höstas ett nytt hopp: Förslaget om en humanitär skyddsgrund som regeringen skickat ut på remiss. Enligt detta ska personer som tidigare haft uppehållstillstånd få chans att stanna i Sverige om de rotat sig så i landet att de bedöms ha "stark anknytning".

Men efter att Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni hotat att lämna janurariavtalet med regeringen och Centerpartiet tonade migrationsminister Morgan Johansson (S) ned betydelsen av förslaget i söndagens Agenda.

- Det är ett mikroförslag i marginalen på migrationspolitiken. Det ska man inte rycka ut och förstora upp, sa Morgan Johansson.

Han tillbakavisar att det skulle ge de ensamkommande en chans att stanna. I stället menar han det är tänkt att lösa situationen för exempelvis en familj som varit i Sverige 8-10 år med barn som går i skolan som inte längre anses ha skyddsskäl eftersom det blivit fred i hemlandet under tiden.

- Jag har tänkt mycket på det här och jag tycker att i ett sådant läge så ska det finnas möjlighet att förlänga deras uppehållstillstånd, däremot inte ge dem permanent uppehållstillstånd, sa Morgan Johansson.

Oro för domstolarnas tolkning

Men Miljöpartiet står fast vid vad de tidigare påstått, att förslaget kommer innebära en möjlighet för en del av dem som haft uppehållstillstånd men som sedan inte lyckats få det jobb som krävs för att få förnyat uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-02-16: Regeringen oense om humanitära skäl i nya migrationslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / DI 21-02-13:

Stenevi: L inte intresserade av att förhandla om nya migrationsförslaget till sidans topp

Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi hoppas att Liberalerna ser vikten av att gå fram med det nya migrationsförslaget om humanitär skyddsgrund. Men hon uppfattar inte att Liberalerna är intresserade av att förhandla, säger hon i Ekots lördagsintervju.

Samtidigt har hon själv en kompromisslös inställning.

"Vi lägger fram det här förslaget, och sedan får Liberalerna ta ställning till det."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 21-02-19:

Sorgligt om debatten om "humanitär grund" leder till regeringskris till sidans topp

Just nu pågår en intensiv debatt kring den så kallade humanitära grunden som föreslås i den kommande migrationslagstiftningen. Det vill säga en möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av särskilt ömmande omständigheter. Då Sverige är ett land som värnar om mänskliga rättigheter, och i synnerhet barns rättigheter, är det förvånande och oroväckande att just denna grund skapar så starka reaktioner, skriver Helena Thybell, generalsekreterare Rädda barnen.

"Jag har varit i Sverige i 5 år, jag har gått i skolan, lärt mig flytande svenska. Jag tänker som en svensk 11-åring och jag tycker om samma saker som ett svenskt barn. Jag kan inte åka tillbaka [...]. Finns det inte en lag för barn? Varför gäller den inte för mig?" Så säger en flicka i familj som Rädda Barnen mött genom sin verksamhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-02-15:

Sverige, svik inte barnen till sidans topp

Sveriges migrationspolitik sviker barnen, trots att Barnkonventionen nu är svensk lag. Vi måste låta barn som har en förankring i Sverige stanna här, skriver fyra företrädare för Unga Örnar.

Debatten om invandring och migration går på högvarv. Trots att alla partier pratar om en reglerad invandring som ska vara mer human är det flera barn som möter fruktansvärda livsöden när nya migrationslagar vill nöja högljudda debattörer.

Vi är övertygade om att humanismen och medmänskligheten fortsatt är stark förankrad i det svenska samhället. Människors tillvaro har försämrats med massiva nedskärningar i välfärden och en politik som centrerat rikedomarna till ett fåtal. De som har drabbats hårdast av detta är barnen som lever i ekonomisk utsatthet - en utsatthet som ökat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-02-23:

"Ovärdigt att utvisa placerade barn" till sidans topp

Socialtjänsten har skyldighet att agera vid oro för att ett asyl?sökande barn far illa. Men när Migrationsverket kan besluta om utvisning under pågående vård försvåras läget avsevärt, skriver forskare med flera.

För några år sedan uppmärksammades ett antal fall där barn utvisades eller hotades av utvisning tillsammans med sina föräldrar under pågående samhällsvård, det vill säga placering via socialtjänsten. Detta trots att skälet till placeringen var att föräldrarna brustit i omsorgen om barnen. Ett fall gällde två små barn som var omhändertagna och placerade i familjehem på grund av att föräldrarna misshandlat dem. Barnen utvisades tillsammans med dessa föräldrar (DN 2011-09-27).

Den senaste tiden har vi åter fått ta del av fall där barn som är omhändertagna av socialtjänsten har meddelats utvisningsbeslut. Det gäller till exempel ettåriga Mio som omhändertogs redan på BB (DN 2021-02-03) och två systrar som har varit placerade i familjehem i fem år på grund av svåra hemförhållanden (SVT 2021-02-10, systrarna har nu fått ett tillfälligt uppehållstillstånd).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 21-02-08:

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett? till sidans topp

Under 2021 publiceras en bok med den preliminära titeln "Rättssäkerheten och flyktingarna 2015-2020". Där kommer att finnas två kapitel om åldersbedömningar. Här är en sammanfattning.

Vår hantering av flyktingarna som kom 2015-2016 kommer att gå till historieböckerna - dock inte med någon positiv kommentar. Det blev aldrig någon kris då - myndigheter och civilsamhället klarade tillsammans av att ge dem mat, tak över huvudet, skolor, integration.

Krisen kom senare, då det blev klart att regeringen aktivt verkade för att göra de 35 000 ensamkommande ungdomarna utvisningsbara. "Vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns tonårspojkar" sade migrationsminister Morgan Johansson hösten 2016 - innan majoriteten av afghanska asylsökande ens fått påbörja sin asylprövning i Sverige (1).

Den komponent i asylprocessen som mest diskuterats i media har varit de medicinska åldersbedömningarna som inleddes 2017 med en ny metod.

Enligt FN:s barnkonvention är personer under 18 år att betrakta som barn. De har rätt till särskilda omsorg från samhällets sida, t.ex. skolgång, god man eller annan vårdnadshavare och hälso- och sjukvård (2). Principen om barnets bästa gäller även asylsökande barn (3). Åldersbedömning får aldrig användas rutinmässigt, utan enbart när uppgiven ålder ifrågasätts.

Enligt EU:s asylbyrå EASO ska åldersbedömning användas bara när det finns dokumenterade tvivel om huruvida en person är ett barn eller ej, och tvivelsmålets fördel ska användas generöst (4). I första hand ska tillgängliga bevis granskas, i andra hand icke-medicinska metoder som intervju och psykologisk bedömning. Först därefter kan man ta till undersökning med magnetkamera (MR) och röntgen. Felmarginaler ska anges, och det är felmarginalens lägsta ålder som ska användas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Pressmeddelandet innehåller även 43 referenser till artiklar och rapporter

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre debatt 21-02-09:

Låt de unga stanna - för de äldres skull till sidans topp

Hanna O Drammeh - författare och frilansande skribent

Under pandemin har svensk vårdpersonal gått på knäna, och den grupp som framför allt drabbas är de äldre. Situationen på äldreboenden runt om i landet har varit på allas läppar, och inte minst är det i vår. Många av dem är dessutom utbildade inom just vård och omsorg, men på grund av omständigheterna kan de inte söka jobben där de behövs som mest. De kan inte söka de osäkra anställningar vården erbjuder, för de måste hitta en anställning som varar minst två år, inom sex månader.

För den som fått tillfälligt uppehållstillstånd till följd av den nya gymnasielagen är reglerna tydliga. Klara din utbildning och skaffa fast jobb inom sex månader. Något som kan låta svårt till och med för ungdomar med stabil tillvaro och som inte tillhör en diskriminerad minoritet. Det lät även omöjligt innan den globala pandemin bröt ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 21-02-12:

"Biståndet måste kunna användas som ett utrikespolitiskt verktyg." till sidans topp

Det är orimligt att inte frysa eller se över stöd till länder som vägrar ta emot sina egna medborgare som utvisats från Sverige, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder, Moderaterna.

För idag en vecka sedan utsågs nya statsråd i regeringen. Ett av dem var Per Olsson Fridh (MP). Vi välkomnar honom till det nya jobbet som biståndsminister och ser fram mot en levande och aktiv debatt.

Sverige har en unikt stor biståndsbudget. Den motsvarar nästan halva EU:s budget för bistånd och i antal kronor tvingas svenska skattebetalare lägga mer pengar än till exempel medborgarna i Kanada, trots att det är ett land som har tre gånger så stor ekonomi som Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Replik av Per Olsson Fridh (MP): "Sverige kan inte ta sig an världens utmaningar genom att backa." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-02-12:

M:s utspel om papperslösa riskerar skada folkhälsan till sidans topp

Flera ledande moderater har kritiserat Folkhälsomyndighetens beslut att prioritera samhällets mest utsatta i vaccineringen - Ulf Kristersson har påstått att det är en "farlig väg att vandra".

Vi som arbetar med att ge vård till bland annat papperslösa kan upplysa Moderaterna om att det är en betydligt större fara för samhället att inte prioritera de mest utsatta människorna, skriver Thomas Avén, Agmall Sarwari och Klas Ytterbrink Nordenskiöld från Läkare i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-02-12:

Vaccinet är ingen belöning till sidans topp

Det är märkligt att det här ska behöva sägas mitt i en pandemi, men: sjukvård ska ges efter behov. Därför är det stötande när Moderaterna ifrågasätter att socialt utsatta grupper kan komma att prioriteras för vaccinering.

Att hälsa är en klassfråga är ett välkänt faktum. Pandemin har dock blottlagt klyftorna i vårt samhälle på ett brutalt sätt. I den första vågen var risken att dö i covid-19 betydligt större för människor med låg inkomst i de mest utsatta områdena i Stockholm.

Risken att smittas och att dö av covid-19 är en klassfråga. Detta borde få vem som helst att bli arg. Och Ulf Kristersson är arg. Men tyvärr inte på detta.

Kristersson är istället upprörd över att faktorer såsom socioekonomi och materiella förhållanden ska beaktas i prioriteringsordningen för vaccinering.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård (M) i Vestmanlands Läns Tidning 21-02-14: S tar ytterligare steg från en ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 21-02-17: Svar av Lena Hallengren (S) på skriftliga frågor om "Förtur till vaccination för illegala invandrare" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen debatt 21-02-09:

Så kan populismens onda cirkel brytas till sidans topp

Mindre invandring och fler äldre leder till minskad tillväxt. Stagnerande regioner och allt äldre väljare tenderar att stödja nationalistiska partier med anti-migrationsprogram vilket i sin tur leder till minskad tillväxt och ekonomisk stagnation. Men metoder från klimatpolitikens område kan hjälpa till att bryta den onda cirkeln. Det skriver Gregor Noll, professor i internationell rätt, Göteborgs universitet.

Vi är på väg in i en ond cirkel: EU:s etablerade ekonomiska modell, baserad på fri rörlighet, håller på att förlora sin trovärdighet samtidigt som dess befolkningar blir allt äldre, vilket leder till avmattning av ekonomin. Sedan 1950-talet har unionen drivit en migrationspolitik vars huvudpoäng har varit att främja tillväxten genom att underlätta mobilitet mellan medlemsstaterna. Nu närmar sig EU vägs ände när det gäller att anta nya medlemmar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-02-09:

Prata med oss, Löfven - annars går vi till M till sidans topp

V: Regeringen måste stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandring bidrar till vårt lands utveckling. Människor från andra delar av världen kan fylla luckor på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt förbättra sina livsvillkor. Men det förutsätter att regelverken fungerar.

Det regelverk som Reinfeldt-regeringen och MP införde 2008 har tyvärr lett till en helt annan situation, vilket Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen förutsåg redan då.

Människor luras hit från andra länder, utnyttjas under slavliknande arbetsförhållanden och riskerar att straffas om de anmäler arbetsgivaren. Det förstärker den ojämlika maktbalansen på arbetsmarknaden och försämrar villkoren för landets löntagare. Inom vissa branscher sker utnyttjandet närmast systematiskt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-02-24:

Svar på skriftlig fråga: Säkerhetsärenden till sidans topp

Fråga 2020/21:1827 av Maria Malmer Stenergard (M)

Säkerhetsärenden är enligt utlänningslagen ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet exempelvis förordar att en utlänning utvisas. Migrationsverkets utvisningsbeslut i dessa ärenden kan många gånger inte verkställas på grund av så kallade verkställighetshinder. Tidsbegränsade tillstånd ska då beviljas.

Migrationsverket och Säkerhetspolisen har framfört invändningar mot att bevilja tidsbegränsade tillstånd. Migrationsöverdomstolen har uttalat att det finns goda grunder för invändningarna men att det saknas stöd i lag för att meddela anstånd med verkställigheten av ett utvisningsbeslut när det inte är möjligt att förutse när en verkställighet kommer att kunna ske (MIG 2018:21).

De tidsbegränsade tillstånd som beviljas i säkerhetsärenden är bara en månad kortare än tillstånd som i dag beviljas asylsökande som bedöms som alternativt skyddsbehövande. Med tillstånden följer ett antal rättigheter: Personerna får arbeta i Sverige och återreseförbud eller andra spärrar kan inte registreras i Schengen Information System, Schengenländernas system för informationsutbyte inom ramen för polissamarbete, straffrättsligt samarbete och immigrationskontroll. Med tanke på att det rör sig om personer som Säkerhetspolisen bedömer som säkerhetsrisker är detta ytterst otillfredsställande.

(...)

Frågan med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-02-19:

Skarp kritik mot Åkessons ordval: "Ovärdigt en partiledare" till sidans topp

Jimmie Åkesson (SD) kräver totalstopp för all asyl- och anhöriginvandring, som han menar utgör "en social, kulturell eller ekonomisk belastning". Utspelet har väckt skarp kritik från flera andra toppolitiker.

"Det är ovärdigt en partiledare för ett riksdagsparti", skriver Nyamko Sabuni (L).

På fredagen svarade Åkesson på kritiken.

Det var i torsdags eftermiddag som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skrev på Twitter: "Vårt land behöver ett totalstopp för all asyl- och anhöriginvandring, inklusive kvotflyktingar. Sverige behöver ett totalstopp, för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning och ett moratorium för mottagande av kvotflyktingar."

Utspelet har nu fått flera av Åkessons politiska motståndare att se rött. Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet skriver följande på Twitter:

Lööf: "Politik och retorik radikaliseras"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Alex Voronov i Katrineholms-Kuriren 21-02-20: M och KD närmar sig SD medan SD släpper spärrarna (Extern länk)

SVT:s Mats Knutson 21-02-19: "Uttalandet höjer trösklarna för ett samarbete med M och KD" (Extern länk)

Aylin Fazelian (S) och Jeanette Olsson (S) i Göteborgs-Posten 21-02-22: Åkessons tal om "kulturell belastning" uppenbar radikalisering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 21-02-22:

"Åkesson och hans rasism är en belastning för Sverige" till sidans topp

Med flyktingvågen från Syrien får Sverige färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer som kan bidra till samhället. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson och hans rasism utgör däremot en belastning för Sverige, skriver Abdulla Miri, flykting från Syrien.

Under 2015 gick jag en kurs vid Uppsala universitet som heter "Korta vägen". Det är en utbildning som vänder sig till nyanlända akademiker med syfte att öka chanserna att få jobb som matchar den kompetens man har.

Vi var mer än 40 deltagare som kom från Syrien. En av våra föreläsare en dag sade till oss: "Ni är en gåva till landet som måste användas på rätt sätt. Utvecklingen i Sverige går mot att befolkningen blir äldre och det finns ett behov av mer arbetskraft, vi måste arbeta längre och mer för att kunna behålla vår välfärd."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Åke Boa Lundberg i Dagens Nyheter insändare 21-02-23: "Högerpopulismen är en kulturell belastning" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Ingen Människa är Illegal Göteborg 2021:

IMÄI gbg släpper fanzine! till sidans topp

Världen står stilla, migrationspolitiken hårdnar, att leva gömd blir allt svårare. Politisk organisering är minst sagt utmanande.

Men mitt i allt detta är Ingen Människa är Illegal Göteborg ändå stolta över att presentera ett fantastiskt fanzine fyllt av texter, konst och serier!

Du hittar bland annat nyskriven poesi av Johannes Anyuru och en rapport från Liv utan gränsers strejk mot utvisningar till Afghanistan.

Fanzinet är ett sätt att skapa aktivism under pandemin och för att göra röster hörda i protest mot en migrationspolitik som blir allt mer inhuman.

Vi vill lyfta berättelser om flykt, att kämpa sig fram i den labyrint som är Sveriges asylsystem, att leva som papperslös. Och inte minst: kampen mot detta.

Pengarna går oavkortat till papperslösa.

Vi blir jätteglada om du också bjuder in vänner till evenemanget och sprider ordet bland nära och kära.

Medverkande: Aida Ghardagian, Annie Hellquist, Athena Farrokhzad, Caroline Kämeräinen, Elyas Alavi, Fatemeh Khavari, Haky Jasim, Henri Gylander, Johannes Anyuru, Katja Palo, Linda Persson, Maja Karlström, Masoud Vatankhah, Mohi Eddin Bilal, Samira Motazedi, Valdemar Möller, Zahra Hosseiny, Ylva Oknelid, Åsa Åmand Nilsson.

Och ett stort tack till Olga Kalinina, Hamid, Isaias och Mujtaba som bidragit med sina berättelser.

FÖR EN VÄRLD UTAN GRÄNSER!

Facebook-event: Beställ fanzinet, bli månadsgivare och få fanzinet på köpet, med mer information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Helsingborgs Dagblad 21-02-11:

Nya stipendier till krisböcker till sidans topp

Intäkterna från Sverker Sörlins bok "Kris! Från Estonia till Corona." går till två stipendier för två olika bokprojekt: Rasmus Landström ska skriva om klimatkrisens dolda utvägar, och Ingrid Eckerman, Jan Stattin, och Karin Fridell Anter ska skriva om flyktingkrisen, civilsamhället och rättssäkerheten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-02-19:

Därför tar sig färre migranter över Medelhavet till sidans topp

I linje med vad EU-länderna enats om har nu antalet migranter som försöker ta sig över Medelhavet blivit betydligt färre. 2015 tog sig över en miljon människor in i Europa med fartyg och gummibåtar, i fjol handlade det om cirka 100 000 migranter.

I boken "Till varje pris" får läsaren följa migranter från Eritrea, Gambia, Nigeria och Sydsudan men också en beskrivning av den politik som gjort att resan blivit allt svårare.

Hör journalisten Anna Roxvall som ligger bakom boken tillsammans med fotografen Johan Persson, och radions migrationskorrespondent Alice Petrén.

Hela inslaget (Extern länk)

Kristina Lindquist i Dagens Nyheter 21-02-17: I dag skriker ingen längre om migranternas öde (Extern länk)

Beställ boken från Bokus (Extern länk)

Beställ direkt från Myteri förlag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-02-12:

Människor och Migration: Uppehållstillstånd och vaccin till sidans topp

Innan remisstiden för betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik gått ut skickades kompletterande förslag ut på remiss. Förslagen har följts av en het migrationspolitisk debatt och frågan om regeringskris och nyval har lyfts. Men vad innebär förslagen och vad handlar debatten om?

I det här avsnittet av Människor & Migration reder Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvariga Maja Dahl ut turerna runt förslagen. Innebär kompletteringarna att de som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen får en ny möjlighet till uppehållstillstånd? Vilka omfattas av särskilt ömmande skäl för vuxna? Varför har förslagen lett till en diskussion om regeringskris?

I avsnittet gör även juristen Tomas Alvarsson podd-debut och reder ut de socialjuridiska delarna av förslagen. Dessutom hjälper Tomas oss att förstå turerna runt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprioritering och frågan om papperslösas rätt till vaccin.

I avsnittet pratar vi om svårigheten att nå ut med information om covid, vaccin och rätten till vård till människor som lever papperslöst i Sverige. Asylrättscentrum har samlat viktig information här.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.