fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 8 februari 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 21-02-02:

Utredning: Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Utredningen om arbetskraftsinvandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den övergripande målsättningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbetskraftsinvandring samtidigt som dagens system för arbetskraftsinvandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attrahera internationell kompetens och på åtgärder som avser att stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden.

Huvudsakligen har utredningens uppdrag varit att

+ lämna förslag på hur en ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer som har för avsikt att söka arbete och för den som vill starta företag i Sverige ska kunna utformas

+ ta ställning till om reglerna om uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet är ändamålsenliga och lämna förslag på förändringar

+ göra en bred analys av rättsläget och dess konsekvenser när det gäller s.k. kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare samt komma med förlag som syftar till att utvisningar som sker på grund av försumbara och ursäktliga brister ska upphöra

+ ta ställning till om det finns behov av regler till skydd för en arbetstagare som inte kan få förlängt uppehållstillstånd för arbete

+ ta ställning till om det ska införas en skyldighet för arbetsgivare att anmäla viktigare förändringar i arbetsvillkoren jämfört med de som låg till grund för beslutet om arbetstillstånd och en därmed förenad skyldighet för Migrationsverket att pröva om det finns förutsättningar för tillståndet

+ överväga en utökad möjlighet att ålägga företagsbot när det förekommit fel hos en arbetsgivare eller föreslå andra lämpliga åtgärder

+ lämna förslag på en ordning där ett anställningsavtal ska bifogas en ansökan om arbetstillstånd

(...)

Hämta dokumentet, SOU 2021:5 (Extern länk)

Remissinstanser och inkomna remissvar (Extern länk)

SvT 21-02-02: Förslag: Hårdare försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Innovation Law Lab 21-01-28:

USA/ Asylum Seekers & Immigrant Groups Successfully Block "Remain In Mexico" till sidans topp

On Friday, February 28, 2020, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit blocked the Trump Administration's cruel and unlawful policy that returns tens of thousands of asylum seekers back to Mexico and forces them to remain there while their cases are considered in U.S. immigration court. Since the "Remain in Mexico" policy, officially known as "Migrant Protection Protocols" (MPP), went into effect on January 2019, more than 59,000 asylum seekers have been returned to Mexico. The federal appeals court held that the policy violates both federal law and U.S. treaty obligations, holding that the authority on which the Trump Administration relied on to implement the policy "simply does not exist."

In its decision, the Ninth Circuit rejected the government's argument that its "Remain in Mexico" policy protects migrants who will face harm upon return to Mexico, even though the policy does not require asylum officers to ask whether the individual fears return to Mexico. The court noted that several features of the "Remain in Mexico" policy-including its higher standard for overcoming removal and its limitations on an individual's right to an attorney-run counter to the government's humanitarian obligations under international law.

"The United States has an international obligation and a longstanding tradition of providing refuge to those fleeing persecution in their home countries," Tess Hellgren, attorney at Innovation Law Lab, explained. "The Remain in Mexico policy runs counter to those humanitarian obligations by forcing asylum seekers into dangerous conditions and obstructing their ability to advocate for their rights in U.S. immigration court."

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 21-01-22: UNHCR brief before US Supreme Court on legality of "Stay in Mexico" program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The White House 21-02-04:

USA/ Executive order on resettling refugees and plan for climate impact on migration till sidans topp

Executive Order on Rebuilding and Enhancing Programs to Resettle Refugees and Planning for the Impact of Climate Change on Migration

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. 1101 et seq., I hereby order as follows:

Section 1. Policy. The long tradition of the United States as a leader in refugee resettlement provides a beacon of hope for persecuted people around the world, promotes stability in regions experiencing conflict, and facilitates international collaboration to address the global refugee crisis. Through the United States Refugee Admissions Program (USRAP), the Federal Government, cooperating with private partners and American citizens in communities across the country, demonstrates the generosity and core values of our Nation, while benefitting from the many contributions that refugees make to our country. Accordingly, it shall be the policy of my Administration that:

(a) USRAP and other humanitarian programs shall be administered in a manner that furthers our values as a Nation and is consistent with our domestic law, international obligations, and the humanitarian purposes expressed by the Congress in enacting the Refugee Act of 1980, Public Law 96-212.

(b) USRAP should be rebuilt and expanded, commensurate with global need and the purposes described above.

(c) Delays in administering USRAP and other humanitarian programs are counter to our national interests, can raise grave humanitarian concerns, and should be minimized.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Scott Roehm i Just Security 21-02-04: Biden's asylum EOs and where to go from here (Extern länk)

Roar 21-02-18: Biden's "business as usual" border regime (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-02-02:

USA/ Biden river upp Trumps lagar om migration till sidans topp

USA:s president Joe Biden avser underteckna tre presidentdekret som rör migration. Syftet är att riva upp hans företrädare Donald Trumps lagstiftning som bland annat ledde till att barn separerades från sina föräldrar vid den amerikanska gränsen till Mexiko.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-01-27: Domare vill sätta stopp för Bidens utvisningsstopp (Extern länk)

Immigration Impact 21-01-26: What you need to know about Biden's deportation moratorium (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 21-01-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes new country guidance note on Afghanistan till sidans topp

EASO has published the second update of the 'Country Guidance: Afghanistan' (December 2020), replacing its previous version from June 2019. The document reflects the common assessment of the situation in Afghanistan by EU Member States and has been endorsed by the EASO Management Board. It aims to support asylum decision-makers and policy-makers in the EU and beyond, by means of in-depth analysis and guidance on the main elements in the examination of applications for international protection by applicants from Afghanistan. Without replacing the individual assessment required in each case, this practical tool aims to foster convergence in the context of the Common European Asylum System, ensuring that similar cases are treated and decided on in a similar manner and in accordance with the applicable international and EU legislation.

In this update, most sections of the document have been reviewed in light of up-to-date common country of origin information, published by EASO in 2020. The reader will find updated analysis and guidance with regard to the main actors of persecution or serious harm in the country, the potential qualification for refugee status of some of the most commonly encountered profiles of applicants from Afghanistan, the applicability of subsidiary protection, the capacity of the Afghan State to provide protection, the potential internal protection alternative, and the applicability of exclusion clauses.

The 'Country Guidance: Afghanistan' is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf. It can be accessed here.

Country guidance is currently available on the following countries: Afghanistan, Iraq, Nigeria, and Syria. For more information about EASO's role in fostering Member States' efforts towards convergence in the assessment of international protection needs and the work on country guidance, visit here.

Pressmeddelandet med länk till dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-05:

Från Afghanistan/ New EU agreement amid deteriorating security situation till sidans topp

A new agreement called the "Joint Declaration on Migration Cooperation between Afghanistan and the EU' (JDMC) is set to be approved by the Council of the EU. The agreement which is leaked by Statewatch aims to increase deportations amid a deteriorating security situation for the civilian population and increased attacks by insurgent groups in Afghanistan.

The JDMC is the successor of the Joint Way Forward (JWF) on Migration between the EU and Afghanistan, which was signed on the 6 October 2016 during the Brussels donor conference on Afghanistan. The JWF was originally signed for a two-year period and expired in October 2020 after a two-year extension. Unlike the JWF, the JDMC provides the framework for cooperation for an indefinite period with the option for each party to suspend it only after prior consultation on an annual basis on the date of its signing. There are some changes in the new agreement compared to the JWF most of which reduce protection safeguards for individuals, particularly vulnerable groups, and introduces a set of measures that make it easier for Member States (MS) to deport Afghan nationals at a time of increasing instability and a deteriorating security situation in Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 21-02-07:

Två män kvar på svenska ambassaden i Minsk efter fem månader till sidans topp

De två belarusiska män som i september i fjol tog sin in på den svenska ambassaden i Belarus huvudstad Minsk för att söka asyl, är efter fem månader kvar där, bekräftar det svenska utrikesdepartementet för TT.

Det är en man och hans vuxne son, som tog sig in på ambassadområdet efter att de inte släppts in för att söka asyl på politiska grunder.

Männen menar att det skulle vara livsfarligt för dem att lämna ambassaden på grund av deras regimkritiska åsikter.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-02-05:

Migrationsverket genomför åtgärder med anledning av regeringens inresebeslut till sidans topp

Efter regeringens beslut om nya inreseregler på grund av pandemin har Migrationsverket beslutat att genomföra förändringar som berör nya asylsökande. Tre ankomstboenden anpassas så att nyligen inresta asylsökande som inte testats för covid-19 lättare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer. Vidare minskas de inledande momenten i processen när man söker asyl till att endast omfatta nödvändiga åtgärder under de första dagarna.

Regeringen har beslutat att det från och med lördag den 6 februari krävs ett negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Testet får som huvudregel vara högst 48 timmar gammalt. I beslutet anges ett antal undantag på kravet, bland annat:

+ Personer under 18 år,

+ personer som är i behov av internationellt skydd (asyl) eller som har andra humanitära skäl,

+ personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige och

+ personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige.

- Utifrån regeringens beslut har Migrationsverket fattat beslut om att göra vissa ytterligare anpassningar av ankomstverksamheten, utöver de som hittills vidtagits. Anpassningarna syftar till att stödja de asylsökande som kommer till Sverige, utan negativt covid-19-test, att följa rekommendationerna för nyligen inresta. Anpassningarna berör nya asylsökande från utlandet som reser in i Sverige från och med den 6 februari, säger Johan Harald, beslutsfattare, särskild händelse covid-19 på Migrationsverket.

De ankomstboenden som nu anpassas ytterligare finns i Stockholms, Skåne respektive Västra Götalands län. Syftet med beslutet är att ge asylsökande som bor där bästa möjliga förutsättningar att följa de aktuella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har meddelat. Ytterligare boenden för nya asylsökande kan komma att beröras av förändringarna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-01-22:

Spanien/ Atlantic route: Arrivals slowing as death toll continues till sidans topp

Over the first weeks of 2021 more than 1,000 people have arrived to the Canary Islands. The death toll of close to 2,000 in 2020 continues and with latest incidents 11 people have lost their life trying to reach the islands so far this year. Hundreds of people are detained at the Barranco Seco camp under harsh and cramped conditions for up to 10 days, well beyond the legal limit of 72 hours. The Spanish government is under critique for its slow and inadequate response to arrivals.

According to statistics from the Ministry of Interior 1,069 migrants in 28 dinghies and small boats have arrived to the Canary Islands over the first two weeks of 2021. While this represents a 234% increase compared to the same period in 2020, arrivals slowed down compared to 3,457 in December and 8,157 in November. Following recent loss of life at the Atlantic route the death toll continues to raise.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 21-01-29: Atlantic route: Further delay of camps in Canary Islands as local tensions grow, huge backlog age-assessment cases, 80 people in Arguineguín pier were COVID positive (Extern länk)

ECRE 21-02-05: Ombudsman demands free movement for asylum seekers, investigations into possible hate crimes, Covid outbreak in reception centre (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN Human Rights Commissioner 21-01-27:

Italien/ Italy failed to rescue more than 200 migrants, UN Committee finds till sidans topp

Italy failed to protect the right to life of more than 200 migrants who were on board a vessel that sank in the Mediterranean Sea in 2013, the UN Human Rights Committee has found.

In a decision published today, the Human Rights Committee said that Italy had failed to respond promptly to various distress calls from the sinking boat, which was carrying more than 400 adults and children. The State party also failed to explain the delay in dispatching its navy ship, ITS Libra, which was located only about an hour away from the scene.

The Committee's decision responds to a joint complaint lodged by three Syrians and a Palestine national, who survived the accident but lost their families. On 10 October 2013, they arrived in Zuwarah, a fishing port in Libya, and joined a large group of people mostly escaping from Syria. They boarded a fishing vessel and set to sea around 1:00am. A few hours later, water was flooding in after the vessel was shot by a boat flying a Berber flag in international waters, 113 km south of the Italian island of Lampedusa and 218 km south of Malta.

One of those on board called the Italian number for emergencies at sea, saying they were sinking and forwarding the boat's coordinates. He rang several times again in the following hours, only to be told after 1pm that as they were in the Maltese search and rescue zone and thus the Italian authorities had forwarded their distress call to the Maltese authority. In spite of the emergency, the Italian operator only passed on to them the phone number of Malta's Rescue Coordination Centre.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta dokumentet, CCPR/C/130/DR/3042/2017 (Extern länk)

ECRE 21-02-19: Fight for justice over pushback case amid continuing deaths, rescues, and pullbacks to Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-25:

Italien/ Ocean Viking rescues 373 people to Sicily till sidans topp

Ocean Viking updates:

Arriving off Augusta on Monday morning with 373 survivors. Over the span of 48 hours, they were rescued from three different boats. Everyone, including the crew, tested negative for COVID.

Luisa Albera, OceanViking's Search & Rescue Coordinator, said: "After weeks of bad weather, conditions off the Libyan coast improved earlier this week, which led to numerous departures of people trying to flee across the central Mediterranean on unseaworthy, overcrowded boats. Reports of shipwrecks and interceptions by the Libyan Coast Guard came in as the team on the Ocean Viking, the only civil rescue ship at sea this week, was engaged in intense search and rescue operations. EU member states must find a sustainable solution for a swift and predictable disembarkation mechanism, supporting European coastal states and working to uphold maritime law at our common southern shores."

Arrivals in Lampedusa:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elena Legal Update 21-01-29:

Serbien/ Removal of a group of Afghan nationals amounts to collective expulsion till sidans topp

On 29 December 2020, the Constitutional Court of the Republic of Serbia rendered decision No. U? 1823/2017.

The case concerned a forcible removal of 25 refugees (9 children) from Afghanistan, who entered Serbia from Bulgaria. The group was arrested by the border police officers and was detained for 12 hours in the basement of the Border Police Station Gradina. Later on, they were taken to the misdemeanour court to face trial for illegal entry to Serbia. An acting judge dropped the charges stating that the defendants are in need of international protection, that they should not be removed to Bulgaria due to poor living conditions in reception centres and because 'they might be victims of human trafficking'. The judge ordered the police to issue the applicants with asylum certificates and to take them to an asylum centre. Right after the trial, and upon being issued with asylum certificates, applicants were boarded in the back of the van and, instead of being taken to the reception centre, were taken to the green border area and collectively expelled to Bulgaria.

The Constitutional Court found that Gradina officers had violated the applicants' right to liberty and security (Article 27 (3) and Article 29 (1) of the Constitution) by denying them the possibility to challenge the lawfulness of their detention with the assistance of competent legal representative. The Court dismissed the applicants' claim that the material conditions of the basement amounted to inhumane and degrading treatment, stating that the period of 12 hours is not lengthy enough to reach the threshold of Article 25 of the Constitution (Article 3 of ECHR).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-05:

Kroatien/ MEPs blocked from visiting border where abuse also target children till sidans topp

Croatia has blocked MEPs from visiting its border with Bosnia and Herzegovina (BiH) and claims the intention of the visit was to damage the country's reputation. Several thousand people continue to fend for themselves in neighbouring BiH, including families with small children who are not exempted from abuse and pushbacks by Croatian police. Following Hungary's breach of an EU court ruling through continued pushbacks, the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) has announced the suspension of its operations in the country.

On 29 January, Croatian border police have denied a delegation of four Italian MEPs, all S&D group members, access to a check point near Bosanska Bojna at the border with BiH. The visit took place in the context of continued pushbacks by Croatian authorities and the general conditions people on the move face in this region. The four politicians and accompanying journalists tried to bypass the blockade without success. "The police probably have something to hide: if we have been treated like this, imagine how migrants and potential asylum seekers could be treated," one of the MEPs stated following the incident. The delegation managed to visit Lipa camp in BiH where they were informed by residents and aid workers about the inhumane living conditions and violent pushbacks by Croatian officials.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-01-28:

Europa/ UNHCR warns asylum under attack at Europe's borders till sidans topp

Alarmed at the increasing frequency of expulsions and pushbacks of refugees and asylum-seekers at Europe's land and sea borders, UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for states to investigate and halt these practices.

"UNHCR has received a continuous stream of reports of some European states restricting access to asylum, returning people after they have reached territory or territorial waters, and using violence against them at borders," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

"The pushbacks are carried out in a violent and apparently systematic way. Boats carrying refugees are being towed back. People are being rounded-up after they land and then pushed back to sea. Many have reported violence and abuse by state forces."

People arriving by land are also being informally detained and forcibly returned to neighboring countries without any consideration of their international protection needs.

The 1951 Refugee Convention, the European Convention on Human Rights and EU law require states to protect the right of people to seek asylum and protection from refoulement, even if they enter irregularly. Authorities cannot automatically deny entry to or return people without undertaking an individual assessment of those in need of protection.

"Respecting human lives and refugee rights is not a choice, it's a legal and moral obligation. While countries have the legitimate right to manage their borders in accordance with international law, they must also respect human rights. Pushbacks are simply illegal." said Triggs.

"The right to seek asylum is a fundamental human right. The COVID-19 pandemic provides no exception; it is possible to protect against the pandemic and to ensure access to fair and speedy asylum processes."

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-02-01:

Europa/ Submission to the special rapporteur on pushback practices and their impact till sidans topp

With reference to the upcoming report to the 47th session of the Human Rights Council, issued by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Human Rights Watch welcomes the opportunity to provide input on the human rights dimensions of pushbacks practices at international borders.

Human Rights Watch is an independent international organization dedicated to investigating, documenting, and exposing human rights violations worldwide. While recognizing that other countries are also perpetrating collective expulsions, we have chosen in this submission to focus on current practices and trends of pushbacks at international borders that we have documented in the following states: Croatia, Cyprus, France, Greece, Malaysia, Malta, and the United States, as well as the European Union/Frontex. Because of limitations on length of submissions, our focus has been on pushbacks at land and maritime borders and seas, but we have also documented and received reports of collective expulsions from the interiors of territories, including from Algeria, Saudi Arabia (from the interior and at the border), Tanzania, Trinidad and Tobago, Turkey, and Yemen.

(...)

Hämta yttrandet (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 21-02-10: Pushback practices and their impact on the human rights of migrants - Submission to the United Nations (UN) Special Rapporteur (Extern länk)

Amnesty International 21-02-12: East Africa: Pushback practices and their impact on the human rights of migrants and refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-01-30:

USA/ 2020 was deadliest year for migrants crossing unlawfully into US via Arizona till sidans topp

Remains of 227 migrants found last year, said Humane Borders, while at least 7,000 have died along US-Mexico border since 1998

When the remains of two undocumented migrants were found in the desert of south-western Arizona last July, one body lay next to an arrow drawn in the sand, pointing north, with the word "HELP" written beneath.

The men had perished while attempting to cross into the US from Mexico, according to border patrol. Out of a group of three, one survived and told the federal agents their human smuggler had left the other two behind in the remote wilderness area.

"These people are not just numbers," said Tony Banegas, executive director of the Colibri Center for Human Rights, an organization in Tucson working to identify migrant remains and helps families find missing loved ones.

"These are human beings with families and aspirations. They went to great lengths to make the journey, [only] to become just a grave in the desert."

Last year was the deadliest on record for migrants crossing unlawfully into the US via Arizona, with the remains of 227 migrants found on the border according to Humane Borders.

"This was the hottest summer ever, and we saw the most recorded deaths ever. It's a reminder of how dangerous the border can be," said Douglas Ruopp, chair of the non-profit, which maps migrant deaths and stashes emergency water supplies in the desert.

Since 1998, at least 7,000 migrants are believed to have died along the US-Mexico border, maybe many more, as record-keeping is patchy.

As the US walled more of the border off, a policy priority under Donald Trump, the risks to those still determined to make the journey only increased.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Karlstad 21-01-26:

Brist på familjehem när sista HVB-hemmet stänger till sidans topp

På grund av den minskade mängden asylsökande ensamkommande barn och unga så stänger nu Karlstads kommun sitt sista HVB-hem i maj.

För resursenheten på familjeavdelningen i Karlstad har man nu bråttom med att hitta familjehem till barnen, något som inte är helt lätt menar enhetschef Mia Willard.

"I vanliga fall är det ju inte lätt, men just nu är det ännu bökigare och svårare" säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 21-01-26:

Justin från Uganda tackar "änglarna" i Hägersten till sidans topp

När Tia Ojala såg en liten flicka med flip-flops och sommarkläder tvekade hon inte en sekund på att hjälpa de nyanlända familjerna vid modulboendet i Hägersten i södra Stockholm.

Hon var med och drog ihop initiativet Starthjälpen som snabbt fick över tusen medlemmar på Facebook.

"Låt mig få kalla dem Guds änglar", säger Justin som kom från ett flyktingläger i Uganda i november. "Jag har aldrig varit med om en sådan kyla, jag kunde inte gå ut för jag hade inte kläder att ta på mig".

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västernorrland 21-02-04:

ABF-anställd gav uppgifter till Migrationsverket om asylärende till sidans topp

Dina Davoudizadeh och hennes syster Termeh är flyktingar från Iran. När Dinas fall skulle prövas av Migrationsverket visade plötsligt handläggaren upp ett mail sänt från ABF i Västernorrland där en person hävdade att systrarnas berättelse var helt falsk.

- Både jag och min advokat blev helt chockade, berättar Dina.

Enligt mailet beskrev ABF-företrädaren att systrarnas skäl för att få stanna i Sverige påhittade - och företrädaren beskrev deras beslut att gå över till kristendomen som falsk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-04: Migrationsverket: Vi har inte frågat efter information om asylsökande (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-04: ABF tar avstånd från angiveritipset till Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-04: ABF: Vi har inget förtroende för medarbetaren (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-04: Risk för förtroendekris för ABF efter hemliga tips om kursdeltagare (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-09: ABF-anställde säger att det var Härnösands kommun som bad honom tipsa (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-09: Härnösands kommun: Vi håller inte på med flyktingangiveri (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-04: Ängekyrkan rasar mot ABF:s flyktingangivare: Han ljuger om oss (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-05: Flyktingarnas ombud: Tipsaren har

inget fog för sitt tips till sidans topp

Anna Dasler, ombud och offentligt biträde för de två iranska systrarna, anser att Migrationsverket gett tipset tyngd genom att ta med det i avslagsbeslutet och därför borde man också gjort en bedömning av tipsarens trovärdighet.

Tipsaren var ansvarig för asylverksamheten hos ABF i Härnösand och samtidigt lämnade han negativa omdömen om kursdeltagare till Migrationsverket.

"Jag har aldrig varit med om nåt liknande och läser man tipset så förstår man att den här tipsaren inte har nått fog för sitt tips", säger Anna Dasler.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-02-05: Dina Davoudizadeh: Det som står i tipset är inte sant (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Times of Malta 21-01-31:

Malta/ Detained migrants have reported being tortured in Malta till sidans topp

EASO says it has 'discussed' reports with Maltese authorities

The European Asylum Support Office headquartered in Valletta has received several reports from migrants detained at the Lyster and Safi barracks of physical torture, beatings, solitary confinement, denial or delay of medical care and, in some cases, electrocution.

The EASO says it has "discussed" these reports with the Maltese authorities but the ministry responsible denies ever receiving reports of physical ill-treatment of detainees.

After a tip-off from an anonymous source, I asked EASO whether they could confirm that several detainees had reported to them having been beaten, having their teeth damaged by beatings to their face and being taken to a room to be beaten up and left alone for several hours.

Annis Cassar, a spokesperson for EASO, told me: "EASO is aware of some allegations which you have mentioned. This includes claims made by applicants directly to our personnel."

EASO does not have any direct authority to intervene in the running of Malta's detention centres. But "naturally, our personnel are very present on the ground, including at the Safi detention centre. Furthermore, our personnel are in continuous contact with asylum applicants in the course of carrying out their duties supporting the Maltese authorities."

I asked Cassar what they did with the allegations once they became aware of them. "EASO takes these allegations extremely seriously," Cassar told me, "and all such information is brought to the immediate attention of the responsible Maltese authorities. They have also been raised with the national authorities in discussions on several occasions and at several levels."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-01-29:

Cypern/ Protests in locked-down camp over inhumane conditions till sidans topp

Detention under inhumane living conditions sparked protests among residents in locked-down Pournara camp near Nicosia. Syrians are banned from settling in a coastal village following a decree from the interior ministry.

Last weekend, more than 1,000 asylum seekers protested over their detention in inhumane living conditions at the Pournara reception centre near Nicosia in Cyprus.

(...)

Artikeln med länkar om Cypern (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-01-27:

Grekland/ Migrant camp lead contamination till sidans topp

The Greek government should release test results and other vital information about lead contamination in a migrant camp on Lesbos island to protect the health of residents and workers, Human Rights Watch said today.

After testing soil samples in November, the government confirmed publicly on January 23, 2021 the presence of dangerous levels of lead in the soil in the administrative area of the Lesbos camp. It says that samples from residential areas showed lead levels below relevant standards but did not release the locations where samples were collected or the actual test results. The government has yet to indicate that it will take the necessary steps to adequately assess and mitigate the risk, including comprehensive testing and measures to remove people from areas that could be contaminated.

"The Greek government knowingly built a migrant camp on a firing range and then turned a blind eye to the potential health risks for residents and workers there," said Belkis Wille, senior crisis and conflict researcher at Human Rights Watch. "After weeks of prodding, it took soil samples to test for lead contamination while denying that a risk of lead exposure existed. It did not make the results public for over seven weeks, and has yet to allow independent experts to analyze them or vow to take the necessary steps to protect residents and workers and inform them about the potential health risks."

Human Rights Watch published a report in December documenting that thousands of asylum seekers, aid workers, and United Nations, Greek, and European Union employees may be at risk of lead poisoning in the Lesbos camp. Greek authorities built the new camp, Mavrovouni (also known as new Kara Tepe), on a repurposed military firing range. It now houses 6,500 people. According to a government announcement on January 23, one out of 12 soil samples taken in November came back on December 8 with lead levels that "exceeded the acceptable limit." The announcement also mentions some steps to mitigate the risk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-31:

Grekland/ Another 'Surprise' Winter on Chios, Samos and Lesvos till sidans topp

CHIOS

The word winter here has become synonymous with 'struggle'. In the past few weeks, temperatures have been bitingly cold, dropping down to -5 at nights. Snow capped the nearby mountains and residents would awake to nightly snow showers, lifting the roofs and walls of the shelters. The elevation and exposure of Vial Camp results in more extreme temperatures and weather fronts.

This time of the winter we the immigrants in vial camp are really suffering a lot. Because we don't have no water, no electricity an no toilet's

In the morning we have to go and fetch for fire-woods an make sure that we make a camp fair to warm our bodies, not only that the water that at the tap is no more coming an we have to go to the stream or to the well to have water

Coupled with the cold is the constant wet. It has been a rainy winter, with entire weeks where the rain seemed unceasing. Residents are then often reluctant to wear appropriate layers, citing that once the clothes are wet they will never dry again and children in particular are often seen without socks and shoes. This constant flow of water means the camp is regularly flooded and the trash, which sits around in piles until it can be cleared, floats from shelter to shelter, bringing along with it rats and insects.

Water inside the well is not always there, but when it rains, to get there is a problem. And we used the water at the stream to take shower an cook food with an even sometimes some people drink from it when there is no water

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-01-28:

Bosnien/ "Det finns ingen mat här, ingen läkare" till sidans topp

Det var dagen före julafton som lägret Lipa i Bosnien brändes och stängdes. Boende i lägret fanns omkring 1 200 personer, hälften av de bor nu i provisoriska tält.

- Det finns ingen mat här, ingen läkare. Det är ett stort problem, säger en av männen som bor i tälten till SVT.

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 21-02-21: Bosnia and Herzegovina: Migrants Left in the Cold (Extern länk)

Human Rights Watch 21-02-20: Commissioner's visit underscores Eu responsibility to find solutions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-01-28:

Bosnien/ "Alla sjuka" - hård migrantvinter i Bosnien till sidans topp

Ingen vill ha dem där och få vill hjälpa dem bort. Vintern är allt annat än ljus för tusentals flyktingar och migranter på tröskeln till EU.

I Velika Kladusa, alldeles vid gränsen mellan Bosnien-Hercegovina och Kroatien, saknar elvaåriga Zeinaf Jabar att gå i skolan.

- Jag är kvar här, går inte i skolan. Jag saknar skolan mycket. Vi bara gör "The Game" och kommer tillbaka om och om igen, berättar hon för nyhetsbyrån Reuters utsände.

"The Game" är vad migranterna och flyktingarna i området kallar försöken att smita in i EU över gränsen till Kroatien, utan att bli upptäckt.

Det är inte enkelt. Kroatiska gränsvakter stoppar nästan alla - och ofta med tuffa tag, som lett till fördömanden från allehanda hjälporganisationer.

Zeinaf kommer från Irak. Hon bor med två syskon och föräldrar i ett övergivet hus som de delar med en familj från Afghanistan.

- Titta! Hon är sjuk. Han är sjuk. Alla är sjuka. Var är våra mänskliga rättigheter? undrar pappa Halaf

"Oacceptabelt"

I området kring Velika Kladusa beräknas ett par hundra flyktingar och migranter uppehålla sig i enkla tält och övergivna byggnader.

Totalt hyser Bosnien-Hercegovina runt 8 000 migranter och flyktingar från främst Asien och Afrika. Merparten är i officiella läger, även om drygt 3 000 på sistone fått klara sig själva under allt värre förhållanden, enligt uppgifter från Danska flyktingrådet (DRC).

De senaste dagarna har såväl Human Rights Watch (HRW) som International Rescue Committee (IRC) larmat om situationen.

"Det är oacceptabelt att tusentals sitter fast i så omänskliga förhållanden vid Europas gräns. Den fruktansvärda situationen är också ett vittnesmål om de stora bristerna i EU:s migrationssystem", säger Imogen Sudbury från IRC i ett uttalande från i måndags.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes krönika av David Boati 21-01-28: "The game" - med livet som insats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-27:

Serbien/ Alarming conditions for over 700 people in Sombor till sidans topp

Very difficult conditions for over 700 people who live in Sombor has been reported by the field teams of Asylum Protection Centre in Serbia.

Only 200 people at the camp possess camp cards, most of the people there have no access to medical services, food and water.

Reportedly, there is no hot water in the camp, nor is the health condition and Covid-19 status checked with the people inside. According to the reports, one doctor is available daily for an hour. Given the number of people at the camp and the dire need for medical assistance, it is safe to say that for most people - the is no access to health care.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 21-02-05:

Frankrike/ Fatima, as unaccompanied minor, spent more than a year in hotel rooms till sidans topp

'Living in a hotel is terrifying':

In January, the French state secretary for children and families announced a future "ban on the placement of children in hotels". The vast majority of young people placed in hotels by the child welfare agency are unaccompanied foreign minors. Fatima*, now an adult, remembers her time being moved from hotel to hotel. This is her story.

Fatima is now 19 years old. When she arrived in France at the end of 2018 as a minor, this young girl from a West African country (which she does not wish to name) was taken into care by the Child Welfare Agency (ASE) and spent many months moving around hotels in the Paris region. Now living in a hostel for young workers, she has traumatic memories from those months of solitude in tiny and sometimes extremely unsanitary rooms.

"I arrived in France in December 2018. I went first to the Red Cross [to have my status as a minor assessed]. They sent me to stay in an Ibis hotel for a few days and then I was taken into the care of ASE.

They transferred me to a hotel in Paris, near the Strasbourg Saint-Denis metro station. It was tiny and not clean. There were cockroaches and bedbugs in my room and I got bitten. I stayed there from January to March 2019.

Then I was moved to a hotel in Vaujours [in Seine-Saint-Denis]. When I arrived, the room was very, very dirty. I went to ask the manager if I could have a brush to clean the room. He gave me a broken one. When I pointed out that I couldn't use it, he said, 'Fuck you, I don't know who you think you are.' He pushed me and he pulled the brush out of my hands.

I only stayed in that hotel for a week and then I just left by myself because it was no longer possible to stay there. I went to a friend's house.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian comment 21-01-27:

Storbritannien/ Locked in a barracks with Covid running rampant till sidans topp

Jack Shenker

For a place that lies at the centre of Britain's fractious debates over migration, identity, and our post-Brexit role in the world, Napier Barracks - at first glance, at least - appears fairly unassuming. Its low-slung, redbrick accommodation blocks run alongside a public park on the western fringes of Folkestone, where teenagers smoke and dog walkers stroll and parents gather at the end of the day to pick up children from the adjacent preschool.

It's only up close that you can make out the locked security gates, the coils of barbed wire installed atop 3 metre fences, and the privately employed guards on the other side, patrolling with walkie-talkies. "We died once already when we left our families, friends, homes and identities, so death is not something we are afraid of," one of the more than 400 people locked up within the site told me in a text message last week. "But here we feel hopeless."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-01-29:

Storbritannien/ Asylum claims at risk if asylum seekers 'misbehave' till sidans topp

People at temporary refugee camps in the UK are being threatened that their asylum claims will be adversely affected if they 'misbehave.' Asylum seekers at Napier Barracks in Kent, plead for help as Covid sweeps through the camp. (...)

Statements have been collected alleging that staff employed by private contractors responsible for temporary accommodation, have been telling asylum seekers that their applications will be jeopardised if they speak out about conditions or go on hunger strike. One person was told that he would be added to a "blacklist" which would affect his claim if he complained about the food. Others stated that they were told their asylum claim would be impaired if they did not return to their accommodation by 10pm. Residents at the Napier barracks camp and the heavily criticized Penally barracks were warned about sharing concerns about their accommodation with media. Reportedly, between 30 and 40 individuals received a letter warning them to "behave at all times in a reasonable manner" and that people who are deemed to have breached the regulations would be reported to the Home Office "and a copy of this letter will be held on (..) file." Refugee groups are calling on the Home Office to stop private contractor's from "weaponizing' asylum applications.

Reportedly, 120 out of 400 asylum seeking men at the Napier barracks camp have tested positive for Covid-19. The Home Office has not confirmed the numbers of positive cases on the site. When details of the outbreak emerged, the immigration minister, Chris Philp, released a statement accusing some of the residents of "refusing to self-isolate or follow social distancing rules" or be tested. In an open letter, 200 asylum seekers held at the Napier barracks insists it is not possible to social distance in the camp and states:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty international 21-01-24:

Bangladesh/ "We wish to overcome decades of marginalization that brought us here" till sidans topp

By Ro Yassin Abdumonab, Cox's Bazar, Bangladesh

I used to be a teacher in my village and now I teach in the refugee camp in Cox's Bazar. It was never easy in Myanmar. Throughout my academic years, I had to endure so many forms of racial slurs for being a Rohingya. They would call us names that were humiliating. The Rohingya students were not given the attention that their peers from the mainstream Rakhine community would receive from teachers.

In March 2017, while I was still in Myanmar, my friends and I formed an organization called Rohingya Community Development Campaign, which sought to empower Rohingya children through education. We continued the work after we arrived in Bangladesh following the violence in Myanmar in August 2017.

In the camps, we do not have schools. We use our shelters and mosques as spaces to teach children the Myanmar curriculum. It's a community service for which we receive no fees. We have about 700 students from 6 years to 10 years old studying between class one and 10.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 21-02-04:

Libanon/ Syrienkriget är långtifrån över till sidans topp

Pressen på syriska flyktingar i Libanon att återvända har aldrig varit större. Nio av tio lever i nu extrem fattigdom. Men läget är för farligt, säger Rawda Mazloum från Homs.

Det är en klar och vacker dag i Bekaa nära Libanons gräns mot Syrien.

Solljuset gnistrar i snön och smältvattnet porlar längs gatorna.

Rawda Mazloum öser upp kikärter och bulgur ur en jättelik gryta. Strax ska hon servera lunch till 200 personer. För många är det det enda målet mat de får i dag.

Flydde från Syrien - driver hjälporganisation

- Jag hade det svårt när jag kom hit till Libanon. Jag var ensam med mina fem döttrar. Men det skapade en slags utmaning för mig - jag bestämde mig för att försöka hjälpa mina landsmän, och då kom idén att starta ett kök, berättar hon.

Rawda flydde från Homs i Syrien för nio år sedan. I dag driver hon en liten hjälporganisation som serverar mat till syriska flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

TT / AB 21-02-02:

Nu granskas domstolarnas effektivitet till sidans topp

Migrationsärenden i domstol ska i regel vara avgjorda inom 4-5 månader. Snittiden under 2019 uppgick till 21 månader. Nu ska domstolarnas effektivitet granskas.

Migrationsdomstolarna inrättades 2006 som en ny instans för att hantera migrationsärenden. De är förlagda under förvaltningsrätterna.

Enligt regleringsbrevet ska 90 procent av asylmålen vara avgjorda inom fyra månader och 90 procent av övriga migrationsmål inom fem månader. Men på senare år har detta inte följts.

Ökningen av den genomsnittliga handläggningstiden har ökat sedan 2016 och uppgick 2019 till 21 månader för asylmål.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Domstol tillåter mödrar att söka uppehållstillstånd utan att lämna Sverige till sidans topp

En kvinna från Filippiinerna hade bott i Sverige i 20 år men sedan frånsagt sig sitt svenska medborgarskap och återvänt till Filippinerna där hon var politiskt aktiv. Nu har hon åter rest till sin man i Sverige tillsammans med deras gemensamma barn, en tvååring. I det andra fallet hade även maken fillipinskt ursprung men var svensk medborgare sedan 10 år. Deras gemensamma barn föddes i Filippinerna och ca ett år senare reste modern med barnet till Sverige och ansökte om uppehållstillstånd efter någon månad. I båda fallen har Migrationsverket avslagit och hänvisat kvinnorna till att göra ansökan från hemlandet. Migrationsdomstolen påpekar att handläggningstiden är uppemot 17 månader. Under nuvarande förhållanden med pandemin är det enligt domstolen inte rimligt att hänvisa familjerna att träffas genom besök eller att fadern skulle följa med till Fillipinerna. Domstolen nämner både karantänsreglerna och det olämpliga i att göra sådana resor på grund av risken för smittspridning. Det står klart att övriga villkor för familjeåterförening är uppfyllda. Därför beviljar domstolen uppehållstillstånd på grund av anknytningen i båda fallen.

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-01-22:

Tyskland/ Rules for Church Asylum Loosened till sidans topp

The BAMF has loosened its restrictive rules for church asylum and will resume to apply the regular six-month time limit for Dublin returns. In 2018, the conference of interior ministers had extended the period to eighteen months based on Dublin III Art. 29 (2) which allows member states to extend the time limit for returns "up to a maximum of eighteen months if the person concerned absconds". In June, the Federal Administrative Court had ruled against this interpretation for people in church asylum whose whereabouts are known by the authorities. Charities welcomed that the BAMF is finally implementing the court's decision. In 2020, there were 355 church asylum cases in Germany and in total 506 people were concerned. The extension of the time limit had hampered church asylum significantly.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ELENA legal update 21-02-05:

German court cancels removal of international protection beneficiary to Greece till sidans topp

On 21 January 2021, the Higher Administrative Court of North Rhine Westphalia published its judgment concerning the removal of an Eritrean national to Greece.

The applicant made an application for international protection in Germany in July 2018. A EURODAC search revealed that the applicant had previously received international protection in Greece in January 2015. The Federal Office for Migration and Refugees subsequently rejected the applicant's asylum application as inadmissible and issued a deportation order against him to Greece. The applicant unsuccessfully appealed to the Administrative Court. The applicant further appealed to the Higher Administrative Court.

Referring to, inter alia, the CJEU's judgment in Ibrahim, the Higher Administrative Court, stated that Art. 33(2)(a) of the Procedures Directive (Directive 2013/32/EU) is transposed into domestic law in such a way as to prohibit the rejection of an application for international protection as inadmissible when an applicant has already received refugee status or subsidiary protection in another Member State, if the living conditions in that Member State would expose him to a serious risk of inhuman or degrading treatment under Article 4 of the Charter or the corresponding Article 3 ECHR. It further recalled that the CJEU assumes a violation of Article 4 of the Charter if the indifference of the authorities of a Member State would have the effect of placing a person wholly dependent on public assistance, irrespective of their will or personal choices, in a situation of extreme material poverty which would not allow him to satisfy his most basic needs- in particular the ability to feed himself, to wash himself and to find accommodation.

On the basis of publicly available information, the Court considered that it would be unlikely for the applicant to find decent accommodation and gainful employment in Greece. Moreover, it also noted that he would not have access to social benefits and therefore would not be a position to reasonably secure the minimum level of subsistence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alingsås Tidning 21-01-27:

Alingsåsfamiljen fast i Aten - Manal vill få sitt fall omprövat till sidans topp

Manal Al Mohamad utvisades ur Sverige förra året. Från Aten försöker hon och partnern Bjärlanda-bördige Henning Johansson få sitt fall prövat igen. Hittills har dock Migrationsverket sagt nej, trots att Henning och Manal har ett gemensamt barn, som fötts i Sverige.

- De bryr sig inte om barnkonventionen, säger Henning.

År 2014, strax före den stora flyktingvågen, kom Manal Al Mohamad från Syrien, via Turkiet, till Grekland. Sju år senare är hon tillbaka i Aten. Och framtiden är lika oviss som den var när hon först kom till Europa.

Manals fall har i omgångar prövats av svenska myndigheter. Hon anses inte uppfylla kraven för varken asyl eller uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet har inneburit att Manal fått åka tillbaka till det första EU-land hon kom till för att försöka förnya sitt grekiska uppehållstillstånd. Den här gången har hon dock med sig Henning och deras gemensamma son Adam.

- Vi har varit här nere sedan den femte oktober, säger Henning över telefon, till AT. Vi har inte lyckats att få någon kontakt med grekiska migrationsmyndigheter, eftersom de på grund av coronan inte svarar i telefon eller på mejl och de har naturligtvis inga besök. De ska tydligen börja i mars igen.

Och på frågan om vad som händer i deras liv just nu svarar Henning kort: "inte mycket, vi väntar".

- Det kan nog bli att det dröjer ett år innan vi kommer hem. Visst, jag och Adam kan åka hem. Men han har just fyllt ett år så det blir svårt för honom att separeras från sin mamma.

Då, 2014, demonstrerade syriska flyktingar i Grekland för att få komma vidare in i Europa. Och de gavs också rätt att åka vidare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Alingsås Tidning 21-01-27: Migrationsverket: "Hon har redan skydd i ett annat land" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Domstol: Återförvisning då tortyrutredning och palestiniers särskilda regler missats till sidans topp

En man från Gaza sökte asyl och berättade att han arbetat åt den palestinska säkerhetstjänsten fram till 2007 och även fortsatt efter det att informera om Hamas och Jihad. Han uppgav också att han frihetsberövats av Hamas och utsatts för tortyr. Migrationsverket ansåg det inte bevisat att mannen arbetat för säkerhetstjänsten och bedömde att berättelsen inte var tillförlitlig. Migrationsdomstolen kallade till muntlig förhandling men valde därefter att ställa in förhandlingen och återförvisa ärendet till Migrationsverket. Det framgick av handlingarna att mannen varit registrerad av den internationella organisationen för palestinska flyktingar, UNRWA. Därmed borde Migrationsverket ha prövat ärendet enligt de särskilda regler som gäller i dessa fall. Om personen inte kan få UNRWA:s skydd kan flyktingstatus föreligga. Vidare hade mannen lämnat in läkarintyg som stödde att hans skador kan ha uppstått vid tortyr. Migrationsverket borde i det läget ha ordnat en tortyrutredning. En sådan behöver inte göras om berättelsen helt saknar trovärdighet, men Migrationsverket har i det här fallet accepterat flera av mannens uppgifter. Ärendet återförvisas till Migrationsverket. Beslutet är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Landinformationen om jakt på Gülenrörelsen leder till flyktingstatus av domstol till sidans topp

En familj från Turkiet sökte asyl på grund av engagemang i Gülenrörelsen. De hade gått på möten, barnen hade gått i rörelsens skolor, de hade använt appen ByLock och haft konto i den nu förbjudna banken Bank Asya. Allt detta bedömdes som sannolikt av Migrationsverket. Mannen visade också handlingar från en advokat som skulle visa att en formell rättsprocess pågår mot honom. Migrationsverket misstrodde handlingarna och trodde inte heller på att mannens pass var spärrat. Att det pågick en rättsprocess sågs därför inte som sannolikt. Uppgifter om att mannen nämnts som ansvarig för transaktioner med Gülenrörelsen i ett domstolsbeslut om en annan person bedömdes inte som trovärdiga. Andra incidenter låg långt tillbaka i tiden. Sammantaget trodde inte Migrationsverket att de skulle riskera något. Migrationdomstolen avslog begäran om muntlig förhandling, uppenbarligen eftersom landinformationen ansågs tillräcklig. Domstolen refererar information om "häxjakt" mot alla med anknytning till Gülenrörelsen. Tiotusentals medborgare som användt appen ByLock har arresterats. HRW har rapporterat om tortyr och misshandel. Klappjakten pågår fortfarande och det finns inget som talar för förändring. Det måste ändå göras en individuell bedömning enligt domstolen, men i detta fall har familjen haft ett omfattande engagemang och det finns ingen anledning att misstro uppgifterna. Personerna får uppehållstillstånd och flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Konvertiter från Afghanistan övertygar domstolar om seriös omvändelse till sidans topp

Migrationsdomstolen i Göteborg har liksom migrationsdomstolen i Stockholm beviljat uppehållstillstånd till konvertiter från Iran. Det är ostridigt att en person som konverterat till kristendomen riskerar förföljelse i Iran. Men Migrationsverket har bedömt att konversionen inte varit genuin, t.ex. för att berättelserna varit odetaljerade och opersonliga. I det ena fallet hade personen besökt en hemkyrka i Iran ett fåtal gånger och hotats av sin familj, men Migrationsverket bedömde inte detta som trovärdigt. Det hölls också emot henne att hon lämnat landet lagligt. I det andra fallet redovisades ett aktivt engagemang redan i hemlandet men detaljerna i berättelsen ansågs motstridiga. Efter muntlig förhandling i respektive domstol har personerna blivit trodda. De dokument som lämnats in har inte räckt för att övertyga domstolarna, men den personliga muntliga beskrivningen av själsliga upplevelser, reflektioner över tron, överväganden inför konversion etc blir avgörande. I båda fallen har personerna även missionerat offentligt och reflekterat över riskerna kring detta. I det andra fallet intygade prästen i församlingen i Sverige att tre församlingsmedlemmar i Iran gripits och att kyrkan hjälpt dessa med borgen inför rättegång. Fallen kan ses som exempel. Det förekommer i fler ärenden att den muntliga förhandlingen blir avgörande för att flyktingstatus beviljas, vilket skedde i dessa fall. Domarna är dock inte vägledande. Källa förvaltningsrätterna i Göteborg och Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Par som rymt och fått barn utanför äktenskapet är flyktingar enligt domstol till sidans topp

Ett ungt par i Afghanistan träffades vid sina sysslor och fattade tycke. När mannen bad om kvinnans hand påskyndades istället hennes äktenskap med en kusin som hon var bortlovad till. Efter bröllopet reste maken till Pakistan där han arbetade. Det förälskade paret fortsatte träffas vilket ledde till att kvinnan blev gravid och att maken uppenbart inte kunde vara far. De båda misshandlades svårt av makens släktingar och låstes in i väntan på hans hemkomst. De fick hjälp att fly och tog sig till Iran men har blivit uppsökta även där. De har nu två barn. Migrationsverket har misstrott berättelsen för att den inte varit tillräckligt detaljerad eller tillförlitlig. Migrationsdomstolen gör efter muntlig förhandling motsatt bedömning. Berättelserna är sammanhängande och detaljrika och oförändrade och oklarheter har retts ut. De stämmer överens med landinformation. Paret har alltså gjort sannolikt att de är flyktingar samt att barnen som är födda utanför äktenskapet riskerar skyddsgrundande behandling. Internflyktsalternativ saknas på grund av att mannen inte är fullt arbetsför och det inte finns ett nätverk utanför den hotande familjen. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Domstol: Id-fråga skickas tillbaka till Migrationsverket för utredning en andra gång till sidans topp

Målet rör en person som vill fastställa sin uppehållsrätt som anhörig till en EU-medborgare men kärnfrågan är om id-handlingar ska utredas och kunna läggas till grund för styrkt identitet även om personen vid något tillfälle uppgivit fel identitet. Personen har i detta fall uppgivit en falsk identitet för att undkomma Dublinöverföring. Detta uppdagades snabbt och allt sedan dess har personen hållit fast vid sin identitet som även styrkts med originalpass samt flera andra handlingar. Mannen är gift med en EU-medborgare som han även har barn med i Sverige. Eftersom passets äkthet inte ens utretts återförvisades ärendet från domstol till Migrationsverket. När ärendet skulle prövas på nytt valde Migrationsverket att ännu en gång avslå på grund av att identiteten inte styrkts utan att granska passet. Detta leder nu till att migrationsdomstolen återförvisar ärendet på nytt. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Domstol väger in anknytning i arbetslivet för uppehållstillstånd efter brustet äktenskap till sidans topp

En person hade efter ett par misslyckade asylansökningar lämnat Sverige och sökt arbetstillstånd från utlandet, vilket beviljades. Senare ansökte han om statusbyte och fick uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin sambo i Sverige. När det var dags för omprövning var förhållandet brustet och han framförde då asylskäl på nytt. Migrationsverket bedömde asylskäl, varaktig bosättning och ömmande omständigheter men avslog på alla punkter. Mannen anförde i överklagande även att han genom anställningar och egen näringsverksamhet dels kvalificerat sig för permanent uppehållstillstånd på grund av arbete, dels för särskild anknytning som kan vara skäl för fortsatt uppehållstillstånd efter ett brustet förhållande. Migrationsverket svarade att kriteriet om fyra års arbete inte ska räknas under den period då tillståndet var grundat på anknytning. Verket ifrågasatte också om anknytningen till hustrun varit seriös från början. Migrationsdomstolen påpekar att Migrationsverket inte framfört några bevis för att förhållandet skulle vara oseriöst. Domstolen tar fasta på att mannen försörjt sig sedan 2011, bland annat genom egen restaurangverksamhet med kund- och klientrelationer som bör ha lett till språk- och samhällskunskaper. Migrationsdomstolen beviljar uppehållstillstånd på grund av särsklid anknytning, enligt UtlL 5:16. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Vimmerby 21-02-02:

Vimmerbyfamilj ska utvisas efter 15 år i Sverige - vädjar till statsministern till sidans topp

I mitten av januari meddelade Migrationsverket familjen Berisha att de ska utvisas efter att de bott i Sverige i 15 år. Nu vädjar barnens svenske farfar i ett brev till statsministern.

I mitten på januari fick familjen Berisha i Vimmerby ett brev från Migrationsverket som meddelade att de ska utvisas från Sverige, vilket Vimmerby Tidning var först att uppmärksamma.

Familjen har bott här i 15 år men på grund av flera omständigheter har de inte fått uppehållstillstånd. Lennart Nilsson i Vimmerby har varit god vän till familjen under alla år och barnen kallar honom farfar.

- Det är förfärligt och det råder ett kaos hos familjen just nu, säger han.

Traumatiska upplevelser

Familjens historia tar sin början redan när Halil och Spresha blev kära i varandra då de fortfarande levde i Kosovo i forna Jugoslavien. Mot deras föräldrars vilja bildade de familj och fick ett barn. Spänningen inom familjen växte och när Spresha arbetade som ambulanssjuksköterska i en organisation som var stödd av EU gav gerillan henne traumatiska upplevelser. Det gjorde att den nybildade lilla familjen fick fly.

- 2006 kom de till Sverige och fick så småningom bo i Göteborg på en flyktingförläggning. Inte förrän 2008 tog Migrationsverket i ärendet och utvisade dem utan att ta några som helst hänsyn till Spreshas upplevelser med gerillan eller föräldrarnas hat över familjebildningen, säger Lennart Nilsson.

Gömde sig i en bil

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-02-02:

Nyfödd omhändertogs enligt LVU - utvisas med biologiska föräldrarna till sidans topp

Mio, 1, omhändertogs av socialtjänsten redan på BB eftersom hans föräldrar inte ansågs kunna "säkerställa hans överlevnad". Han bor nu i ett familjehem i Stockholm, som hoppas att han ska få växa upp hos dem.

Men efter avslag i migrationsdomstolen ska han utvisas med sina biologiska föräldrar - som han knappt träffat.

- Hur kan det vara barnets bästa att ta honom ifrån en familj där han är älskad och omhändertagen? säger Jessica Ivarsson, från föreningen "Brinn för barnen".

Utanför huset ligger snön tung, på fasaden syns en stjärna i snö med glad mun, som Mios syskon gjort. De har inga biologiska band, men i deras ögon har det ingen betydelse. Mio, som bott hos dem sedan han var fyra månader gammal, är en del av familjen.

- Det har aldrig varit någon skillnad för dem. Han har varit vår sedan dag ett, berättar Malin, som är familjehemsmamma åt Mio.

Mios biologiska föräldrar kom till Sverige från Belarus sommaren 2019. Mio låg då i magen. Föräldrarna sökte asyl men Migrationsverket avslog deras ansökan samma år. De överklagade beslutet och stannade kvar i Sverige.

En vecka innan sonen föddes, vintern 2019, överföll och våldtog pappan en kvinna som var på väg hem från krogen.

Mio omhändertogs enligt Lagen om vård av unga, LVU, på BB direkt efter födseln. Modern, som har en psykiatrisk diagnos, hade då under en månads tid vårdats på psykiatrisk intensivvårdsavdelning i Stockholm, och återkommande försökt skada sig själv och barnet i sin mage. Något som inneburit "en hög grad av tillsyn" och att sjukvården övervägt att förlösa bebisen innan fullgången graviditet, enligt handlingar från förvaltningsrätten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalabygden 21-01-27:

Baqer tvingades slakta djuren och lämna Sverige till sidans topp

rendet med Sveriges yngste fäbodbrukare har hamnat på regeringens bord.

Dalabygden har under hösten berättat om Sveriges yngste fäbodbrukare Baqer Mosawi i flertalet artiklar. Baqer som drev Prästbodarnas fäbod i Rättviks kommun som egen företagare under fyra år tvingades slakta och sälja sina djur, för att resa tillbaka till Afghanistan. Sedan en tid tillbaka håller Baqer sig gömd.

Baqers pass beslagtogs av gränspolisen i samband med att han skulle leverera ost till en kund. Nu bekräftar gränspolisen via mail att "återresan har skett enligt planen". Gränspolisen har lämnat ut pass och biljetter strax innan avresan, står det att läsa i dokumentet som Dalabygden har tagit del av. Kollegorna och vännerna i Sverige har nu ingen aning om var Baqer finns just nu.

- Baqer mår mycket dåligt och vågar inte berätta var han befinner sig för någon. Av rädsla för att bli förföljd på grund av sin uttalade ateism har han också raderat Facebook och sin mail. Den enda kontakten är att Baqer har bett om bilder på de djur som finns kvar, berättar kollegan Bertil Johansson.

Sveriges yngste fäbodbrukare

Baqer kom till Sverige från Afghanistan i samband med flyktingkrisen 2015. Året efter tog han över verksamheten vid Prästbodarnas fäbod i Rättviks kommun, som egen företagare. I samband med det blev han Sveriges yngste fäbodbrukare.

I höstas stod det klart att Baqers asylansökan nekades av Migrationsverket, trots att det hade gått fem år sedan han kom till Sverige och trots att han kunde försörja sig via sitt eget företag.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 21-01-31:

Jan Guillou: Regeringen kan rädda tvåbarnsmamman om viljan finns till sidans topp

I ett allt kallare och alltmer utlänningsfientligt Sverige skulle få svenskar, alltför få svenskar, bry sig om den olycka som drabbat Zozan Büyük, ung tvåbarnsmor i Örebro.

Hon är nämligen kurd. Det var kurderna som visserligen inte mördade Olof Palme, som vettvillingen Hans Holmér och hans hejdukar i Expressen hävdade. Men sen dess har kurderna varit bland Säpos favoritobjekt.

Säpo påstår att Zozan utgör en synnerlig fara för rikets säkerhet och därför måste utvisas ur riket på minst tio år, ungefär som om hon dömts för mord.

Hur en 31-årig mamma till två små barn, fyra och två år gamla, anställd inom vården, gift med en lagerarbetare, nyinflyttad i en mindre bostadsrätt, skulle kunna utgöra en synnerlig fara för riket är en så kallad utmaning att försöka föreställa sig. I all synnerhet som hon varken begått brott eller varit politiskt aktiv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 20-12-17:

2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020, och för utvecklingen av den internationella terrorismen samt för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat tolv beslut med stöd av lagen. Åtta av besluten innebar avslag på överklaganden av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Tre av besluten innebar avslag på begäran om omprövning av utvisningsbeslut efter begäran från den enskilde. Ett beslut innebar avslag på en begäran från den enskilde om att beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Läs skrivelsen (Extern länk)

Följdmotion av Adam Marttinen m.fl. (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Book Aid International 21-02-02:

Grekland/ Books change lives in Greece's refugee camps till sidans topp

ECHO is a mobile library based in Athens, Greece. Founded in the summer of 2016, its mission is to provide people seeking asylum with books, learning resources and a shared community space whilst they live in the camps.

Since 2017 we've sent over 2,000 books, including 326 books in 2020, to support ECHO with their mission and help reach those who need books more than ever.

We spoke to one of the coordinators of ECHO, Becka, about the library, the people who use it and the ways it impacts the many lives it reaches.

"The educational services within the camps are extremely limited, the WiFi is patchy or non-existent and these camps are not safe places. There is no neutral community space, nowhere you can just relax that's warm and comfortable, like a library. If we wanted to set up permanent library spaces it would be extremely challenging, so we bring in our lending library service once a week. Even though it's just once a week and it's an outside space, which isn't ideal, we have a rug for children and we have spaces for adults so people come to us to relax and learn.

There's very little to look forward to in these camps, and one of the very few things you can actually do is sit and read a book, either for study or for the sake of exploring a different world.

With the pandemic affecting our access to the camps, it's clear that people notice when we're not there. Covid-19 has exacerbated a situation which was already very bad.

Getting the desired books for the camps is a constant source of stress. Thanks to Book Aid International, English books are fortunately one of our less stressful things. These are one of our most used resources because they support people who are learning English. Greek is a very challenging language, and not everyone living in the camps will settle in Greece for life.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 21-01-29:

Frankrike/ How apprentice baker became a symbol for the struggle of young migrants till sidans topp

Ever since Laye Traoré, a young apprentice baker from Guinea, was saved from deportation after his boss staged a hunger strike, the demands to help other young migrant workers stay in France have multiplied. Laye has become a symbol for the struggles many unaccompanied minors in France face after turning 18.

"When I saw that Laye had been granted residency, I was like: 'Why can't we do that?' So we launched an online petition to help our apprentice Mamadou get the papers he needs," says Nejla Boukortt, who together with her husband runs a bakery in the south-eastern town of Fontaine.

Ever since reading about how Stéphane Ravacley, a baker in the eastern town of Beçanson, saved his migrant apprentice from deportation by staging a hunger strike campaign, Boukortt and her husband have been determined to help their own apprentice, Mamadou, stay in France.

Mamadou is from Mali and turned 18 last year. In April, he had his residency application rejected, and in November, he received a deportation order - despite having a work contract and the support from his employer. "We sent letters to the prefecture and to lawmakers [to protest Mamadou's deportation] but all the returns were negative," she says.

Laye and Mamadou, as well as thousands of others tell more or less the same story: They arrived in France as minors, received protection under the French social services for children (ASE), learned a trade, and then, when they turned 18, they were sent a deportation order. After Laye was granted residency two weeks ago, a storm of petitions have surfaced online to help other young migrant apprentices get legal status.

An emblematic case

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-29:

Storbritannien/ "Stansted 15" Activists win appeal against terrorist accusation till sidans topp

A High Court in the UK has overturned the previous sentencing of 15 activists who peacefully attempted to prevent the deportation of 60 people at Stansted Airport in 2017. The appeal of the so-called "Stansted 15" has been upheld, challenging their initial convictions made under terrorism laws.

The "Stansted 15" were tried in relation to their non-violent attempt to prevent the deportation of 60 people on a charter flight bound for Ghana and Nigeria at Stansted Airport in 2017. Of the 60 individuals due to have been deported, at least four have since been granted permission to remain in the UK, with others still pursuing their claims.

This is a great victory not only for the 15 activists who saw themselves unjustly accused and sentenced under terrorist (!) laws, but for all of those people who continue fighting unlawful and risky deportations.

It is worth re-sharing here the contribution of one of those people whose deportation was stopped by the "Stansted 15".

Fire at Folkestone

A fire has broken out and fire engines have been called to Napier Barracks in Folkestone following an upsetting afternoon for the residents. They each received an impersonal letter from Clearspings, the accommodation provider, saying they would be split into new 'bubbles' and would need to self-isolate for a further ten days. Following last week's transfers, many had thought they had a chance of leaving the camp. The letter was a great disappointment.

There is an ongoing investigation as to whether the fire was started deliberately, but the local authorities' response was one of display of force and aggressiveness, as riot police was sent to the scene.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Human Rights Here 21-01-31:

The New Pact and the recommendations on legal pathways to protection in the EU till sidans topp

At the end of September 2020, the European Commission adopted its New Pact on Migration and Asylum. Among other objectives, the Pact aims at promoting sustainable and safe legal pathways for people in need of international protection. This blog outlines the main aspects of the Commission's recommendations in this regard.

It should be noted from the very beginning, that each Member State has the right to determine the volume of admission for people from third countries. In other words, the Commission cannot oblige Member States to admit people in need of international protection, but it can only try to influence their decisions through recommendations, funding, capacity building, coordination of existing efforts, etc. On the basis such soft instruments, the Commission included in the recently published Pact its "Recommendations on Legal Pathways to Protection in the EU", focusing on the promotion of three main channels of admission of people in need of protection: resettlement, humanitarian admission and complementary pathways.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-01-25:

Frontex and Mediterranean military force: cooperation on pullbacks to Libya? till sidans topp

A new agreement between Frontex and Operation Irini aims to increase cooperation on "the promotion of European integrated border management standards" and "situational awareness and risk analysis". Critics are likely to question whether the agreement will support 'pullbacks' by the so-called Libyan coast guard.

Cooperation will primarily focus on "cross-border crime, such as arms trafficking and the disruption of the human smuggling business model and trafficking networks," says the agreement (pdf).

Given that both Frontex and Operation Irini provide data to the Libyan coast guard that allows it to carry out 'pullbacks' of people attempting to flee Libya, many are likely to be curious as to quite what this cooperation on "the disruption of the human smuggling business model" entails.

A Frontex press release said the agency "will be supporting Operation IRINI with information gathered as part of the agency's risk analysis activities, such as tracking vessels of interests on the high seas, as well as data from its aerial surveillance in the Central Mediterranean."

This appears to build on cooperation undertaken through the 'Crime Information Cell' (CIC), set up during Operation Irini's predecessor, Operation Sophia. The purpose of the CIC is to "facilitate timely and two-way information exchange for analytical and operational use between Op Sophia and the relevant JHA agencies without creating new entities or changing their legal framework."

Artikeln med dokumentation och länkar (Extern länk)

Frontex 21-01-29: Frontex deploys first Return Team at Rome Fiumicino Airport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PICUM 21-01-29:

PICUM is no longer part of the Frontex Consultative Forum till sidans topp

PICUM is no longer a member of the Frontex Consultative Forum, a body which is meant for non-governmental, international organisations and EU agencies to assist the European Border and Coast Agency (Frontex) by providing independent advice in fundamental rights matters.

In May 2020, PICUM wrote a private letter to Frontex's Executive Director Fabrice Leggeri to raise our concerns in relation to both media reports on the agency's involvement in human rights violations, as well as concerning the Forum's working methods.

After seven years of membership in the Consultative Forum (between 2012 and 2019), and after long discussions internally, PICUM came to the conclusion that the Consultative Forum's working methods did not allow for our meaningful participation. As a membership organisation representing more than 160 NGOs, our ability to provide inputs within the Forum was strongly limited by a very strict confidentiality clause, which entailed risks of criminal liability if we shared sensitive or non-public information with our members. While the Consultative Forum has had some key achievements in the past years, we regret that the modalities of the Forum consultation often failed to provide us with the space for meaningful inputs. In some cases, the Consultative Forum was not consulted on human rights related matters, or was consulted only after key decisions were taken. We were often not given enough time to review and process information from the agency in a meaningful way. And Frontex often failed to acknowledge or consider the Consultative Forum's comments.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reliefweb 21-01-31:

Frontex: Accountability declined - Systematic cover-ups of illegal migrant pushbacks till sidans topp

Ahead of EU Commission inquiry, Euro-Med Monitor's report slams EU's Best-Funded Agency for Repeatedly Violating International and EU Laws

Today, Euro-Med Human Rights Monitor published a new report that documents and analyses the involvement of Frontex in Greece's illegal pushbacks of migrants and asylum seekers to Turkish waters and the various violations of International and EU human rights laws entailed.

The report, entitled "Frontex: Accountability Declined", highlights a pattern of the excessive and alarming autonomy of Frontex, as its budget, role and staff are augmented by the EU without clear legal boundaries.

In the 10 pushbacks presented, carried out by the Greek Coast Guard in the Aegean Sea between March and October 2020, Frontex vessels were either in close proximity or directly involved. Yet they did not immediately rescue the migrants in distress at sea nor did they report the abuses witnessed, as international and European law, together with the Frontex Code of Conduct itself, demand. On the contrary, Frontex dismissed the allegations, discouraged crews from filing reports on pushbacks, and, in some cases, stopped initial alerts of violations from being filed.

The episodes presented in the report stand out for the severity of the violations committed, the detailed evidence reported, and the reactions provoked so far at the European level.

The allegations led the EU Ombudsman to open an inquiry and the EU Home Affairs Commissioner to call for two extraordinary Frontex Management Board meetings and to establish a Working Group on fundamental rights. It will verify the allegations and deliver its first report next meeting, on January 21, 2021. In the meanwhile, several European MEPs have called for the immediate resignation of Frontex Executive Director.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Statewatch 21-02-04: Frontex: Management Board pushes back against secrecy proposals in preliminary report (Extern länk)

Statewatch 21-02-24: Frontex: Agency's initial response to alleged involvement in pushbacks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Corporate Europe Observatory 21-02-05:

Lobbying Fortress Europe - The making of a border-industrial complex till sidans topp

The massive expansion of the budget, personnel, and powers of the EU's border agency Frontex has also seen increasingly privileged access for industry. This perpetuates a vision of border control based on more and more firearms and biometric surveillance that has major human rights implications.

Executive Summary

The massive expansion of EU border agency Frontex in recent years has not been matched by a corresponding increase in transparency, accountability, nor scrutiny.

Access to document requests reveal a disturbing trend by which arms, surveillance, and biometrics companies are being given an outsized role - unmatched by other voices - in shaping EU's border control regime.

This report gives the first comprehensive overview of this phenomenon, finding that:

+ Frontex holds special events for security industry lobbyists where they work hand in hand to promote 'solutions' based on techno-fixes, from biometric surveillance to firepower.

+ These corporate interests are not neutral parties but de facto seek to shape Frontex's approach to border control in their interests, and benefit from procurement contracts.

+ Meanwhile the agency has no real transparency or lobbying accountability mechanisms in place, and indeed denies that it is a target for lobbyists at all.

+ At the same time as the agency has open doors for corporate lobbyists selling defence and surveillance solutions which have major human rights implications, groups working to defend human rights are left on the sidelines.

The European Union's response to travellers, migrants, and refugees should be guided by the protection of human rights. This is too important an issue to be shaped by the interests of defence companies instrumentalising migration for profit.

Introduction

(...)

Hela sammanfattningen (Extern länk)

Read and download The Frontex Files in full (Extern länk)

AYS 21-02-06: Frontex's close ties to security industry lobbyists finally exposed (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-01-28:

EU:s gränspolis lämnar Ungern till sidans topp

EU:s gränspolismyndighet Frontex avbryter sitt arbete i Ungern.

Anledningen är att ungerska myndigheter vägrar att följa ett beslut i EU-domstolen som säger att Ungern inte har rätt att pressa bort asylsökande vilket landet gör.

Gränspolismyndigheten Frontex har redan nog med granskningar av sin egen verksamhet och vill inte kunna ses som medansvarig för det som pågår i Ungern.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Matthias Monroy blog 21-01-31:

EU has spent over 300 million on surveillance with drones in four years till sidans topp

Unmanned systems have been flying regularly for the European Union's agencies since 2017. Now, member states are also receiving funding for drones at their external borders. Soon, remote-controlled patrol boats could be deployed.

The EU Maritime Safety Agency (EMSA) has published a new call for unmanned surveillance of European maritime areas. A company is being sought via the European tendering platform „Ted" to carry out an initial 2,300 flight hours with larger drones for 20 million Euros. They are to operate in a radius of at least 500 kilometres and remain in the air for more than ten hours. According to the plans, the drones will operate without a runway. This should make it possible to decide quickly and flexibly on their deployment to an operational area.

With the new order, the EU Commission has spent at least 308 million Euros on the use of drones since 2017. That does not include research and development of drone services. A study presented in 2014 by the British non-governmental organisation Statewatch, for example, put this at around 500 million euros.

With over 200 million Euros, EMSA, based in Lisbon, has paid the most for unmanned surveillance. Drones are flown in all maritime areas of the European Union and the European Free Trade Association. This also includes Iceland and Norway.

Operational purposes are missions that EMSA carries out in cooperation with border agency Frontex and the fisheries agency EFCA. This includes border surveillance, the detection of pollution at sea or the pursuit of illegal fishing.

The unmanned systems complement the maritime surveillance of the three agencies. The joint situational picture of Frontex, EMSA and EFCA also includes satellite images, information on ship movements and from surveillance with chartered aircraft, according to a joint agreement. At Frontex, the information can be processed in a new „threat map".

Automatic counting of people on inflatable boats

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-02-07:

Frontex and Human Rights - How did we arrive here? Part 4 (2021 So Far) till sidans topp

Working on an article about Frontex is not an easy task. Information and allegations about the agency are piling up on a daily basis. The purpose of this article is to give an overview of Frontex's increasing role in EU border management - with no accountability or respect for fundamental rights in its operation.

This is the fourth and last part of the Frontex timeline, on the events of 2021. We will update it every first Sunday of the month, starting now. As the previous parts, it starts with the most recent entry.

2021

Provisional estimate of budget: €543.5m (+18% from 2020)

Staff: It is envisaged that Frontex staff numbers will reach 2,000 in 2021. 1,000 headquarter staff and 1,000 members of the agency's standing corps. (See table below). 700 members of the standing corps should have been ready for deployment as of January 1, 2021, but by January 31, only 255 met these requirements.

JANUARY

January 29: Extremely busy day for Frontex.

> The agency deploy its first Standing Corps Return Team to support return activities at Italy's Fiumicino Airport, Rome. The 11-strong Return Team consists of Frontex Standing Corps officers performing ground support in returns, including those transiting from other EU Member States, and occasionally escorting tasks in return operations.

(...)

Del 4 av Frontex timeline (Extern länk)

Part 3 (2020) (Extern länk)

Part 2 (2017-2019) (Extern länk)

Part 1 (2004-2016) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-01-29:

Eurodac: From the Dublin system's sidekick to a database in support of EU policies till sidans topp

This working paper, by Dr Niovi Vavoula, provides us with an overview of subsequent amendments to the Eurodac Regulation, including the latest Amended proposal of the European Commission, one of the legislative files that accompanied the Pact on Asylum and Migration, published in September 2020.

Eurodac, which stands for European Dactyloscopy, is an EU-wide information system that primarily processes the fingerprints of asylum seekers and certain categories of irregular migrants. Operational since 2003, Eurodac constitutes the EU's first experiment with biometric identifiers and was designed to assist in the implementation of the Dublin system for the determination of the Member State responsible for examining an application for international protection.

On 4 May 2016, the Commission adopted a recast Eurodac proposal in the framework of revising the CEAS-related legal instruments. The proposal essentially detached Eurodac from its asylum framework and re-packaged it as a system pursuing "wider immigration purposes". On 23 September 2020, the Commission proposed further amendments to the Eurodac regime. The amended proposal prescribes several amendments to the functionalities of Eurodac both in the framework of CEAS and migration control and in an interoperable environment, whilst taking into account the 2018 interinstitutional agreement between the Council and the Parliament.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-01-29:

Ecre policy note: Moving on with the EU Asylum Agency till sidans topp

In this policy note, ECRE in cooperation with Dutch Council for Refugees (DCR) presents its adapted recommendations for the EUAA based on research it carried out on the operations of EASO, and drawing on its Comments on the 2016 proposal and previous policy note on the role of the EUAA.

In September 2020, the European Commission presented a New Pact on Migration and Asylum. Even though the Communication on a New Pact on Migration and Asylum was presented together with a set of legislative proposals, the Commission did not throw the 2016 proposals overboard.

In its Communication, the Commission clarified that the previous proposals to reform the Common European Asylum System (CEAS) remain valid, unless explicitly revoked or amended, and that the new Pact maintains as far as possible the compromises reached between the European Parliament and the Council. This is where the file on the new EU Asylum Agency (EUAA) is to be found: negotiations will continue based on the 2016 proposal and the interinstitutional agreement that was reached between the European Parliament and the Council on 27 June 2017.

Two linked issues arise. First, process: will the EUAA file move forward or will the "package" approach prevail, meaning that nothing is agreed until everything is agreed? Recent events indicate that certain Member States will not allow the EUAA proposal to advance without progress on all files. Indeed, the outgoing German Presidency had hoped that it would broker an agreement among the Member States on the EUAA but its Presidency Progress Report, shows that has not happened. It is now up to the Portuguese Presidency to achieve further progress on this file.

ECRE proposes separating the EUAA debate from the rest of the proposals in order to allow the EUAA to reach its full potential and also to ensure that the role of the EUAA is not adapted based on a more restrictive vision of limiting asylum in Europe.

As for content, the question arises whether the co-legislators will agree on an agency with a stronger protection-oriented mandate, based on a long-term vision?

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-01-27:

Ylva Johansson: Behöver invandring - men färre ska komma oreglerat till sidans topp

Svenska EU-kommissionären Ylva Johansson pressades idag i Europaparlamentet i Bryssel om förbättrad intergration av invandrare i EU. Trots att det är ländernas ansvar så ligger frågan högt på agendan för EU-kommissionen, som nyligen lade fram en ny handlingsplan.

- En bra integration uppmuntrar inte oreglerad invandring, säger Ylva Johansson under en utfrågning i utskottet för rättsliga och inrikesfrågor.

- Det flesta av oss är nog eniga att vi ska ha färre som kommer oreglerat. Men jag tror också att de flesta av oss förstår att vi behöver invandring, fortsätter hon

I slutet av november presenterades en ny integrationsplan för EU-länderna. Integration är främst en nationell fråga som länderna kan utforma fritt. Men den nya EU-kommissionen har velat lyfta frågan om integration till en nyckelfråga.

Vill nå kvinnor och fler än nyanlända

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Nyheter 21-02-07:

Maein kom till Sverige för att jobba - lurades på lön och arbetstillstånd till sidans topp

När Maein Uddin Bhuyin lyckades få ett nytt jobb efter att ha blivit uppsagd blev det inte som han hade tänkt sig. I stället blev han lurad på både lön och det utlovade arbetstillståndet.

Maein Uddin Bhuyin kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-02-05:

Ny prognos visar att Migrationsverket går mot kortare handläggningstider till sidans topp

I årets första prognos konstaterar Migrationsverket att sökande kommer att få besked i sina ärenden snabbare framöver. Samtidigt präglas den globala migrationen och myndighetens arbete även i år av fortsatta reserestriktioner på grund av pandemin.

Migrationsverket har under senaste åren anpassat verksamheten i takt med att förutsättningarna förändrats. Antalet asylsökande har minskat, samtidigt som historiskt många ansöker om svenskt medborgarskap.

- Nyligen genomfördes en större omorganisation som innebar en halvering av antalet regioner. Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet för att säkerställa flexibilitet och att vi har kompetens på rätt plats. Under året fortsätter vår resa mot att bli en mindre och mer effektiv myndighet där den digitala utvecklingen är central, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Kortare tid från ansökan till beslut

I prognosen konstateras att Migrationsverket fortsätter arbeta för att minska tiden från ansökan till beslut inom samtliga ärendeslag. Under året räknar myndigheten bland annat med att nå målet om att 90 procent av förstagångsärendena inom asyl ska avgöras inom sex månader. Det innebär en genomsnittlig handläggningstid på tre till fyra månader. Framöver väntas även handläggningstiderna inom övriga ärendeslag successivt minska till de tidsramar myndigheten har att förhålla sig till.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-02-05:

Fler asylsökande väntas efter sommaren till sidans topp

Något fler asylsökande kan komma till Sverige i år, jämfört med förra året.

Samtidigt är det allt fler som vill bli svenska medborgare - förra året slog ärendena rekord.

- I år väntas det komma ungefär 16 000 personer och söka asyl i Sverige. Det är något fler än förra året då vi hade 13 000 sökande, vilket var den lägsta noteringen på 20 år, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Pandemin kommer även fortsättningsvis att påverka migrationen, bedömer myndigheten i årets första prognos. Även om det är svårt att förutspå hur restriktionerna över världen utvecklas utgår Migrationsverket från att situationen efter sommaren kommer att vara mer normaliserad.

- Vi tror då att vi kommer att se en liten ökning jämfört med förra året i antal asylsökande, säger Henrik Holmer.

Även återvändandet påverkas. Flighter ställs in med kort varsel, och flera länder kräver intyg på negativt covidtest.

Avvikna redovisas inte

I år väntas 10 000 personer resa tillbaka till sina hemländer självmant. Hur många som beräknas avvika, det vill säga gå under jord, redovisas däremot inte längre i Migrationsverkets rapporter.

Samtidigt fortsätter antalet ansökningar om svenskt medborgarskap att ligga på historiskt höga nivåer. I fjol slog antalet ansökningar rekord med 87 000. I år väntas 73 000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-01-25:

Refugee resettlement at a record low in 2020, UNHCR calls on States to save lives till sidans topp

Despite an estimated 1.44 million refugees in urgent need of resettlement globally, only 22,770 were resettled through UNHCR, the UN Refugee Agency, last year. This is according to annual statistics released by the agency today.

These are the lowest refugee resettlement numbers the agency has witnessed in almost two decades. The drop stems from low quotas put forward by states, as well as the impact of the COVID-19 pandemic, which delayed departures and programmes.

"We can only hope that 2020 will be an extreme anomaly for refugee resettlement. We urgently call on governments to boost their programmes this year, offer more places, expedite the processing of cases and help us save lives of those most in need and at greatest risk," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

"Last year was an extremely challenging one for people across the globe, but even more so for so many refugees who are already living on the margins, struggling to survive."

Though the pandemic greatly impacted the numbers of refugees able to be resettled in 2020, UNHCR is encouraged by the fact that 20 countries still resumed their programmes, processing and receiving refugees throughout the year. Many of these implemented innovative and flexible ways to process cases throughout the pandemic.

"We have seen that refugee resettlement can be managed, even during a global health emergency, as long as there are proper and adequate health and safety protocols in place," said Triggs.

The largest numbers of resettled refugees in 2020 originated from Syria, the Democratic Republic of the Congo, and Myanmar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-01-30:

600 personer fick asyl i Danmark i fjol till sidans topp

Totalt 600 personer beviljades asyl i Danmark under förra året, det lägsta antalet sedan 1992, rapporterar danska Ritzau. Landets integrationsminister är nöjd över siffrorna.

- Det är färre som man ska hitta en bostad till, färre som ska tilldelas en läkare och färre som behöver hjälp av arbetsförmedlingarna med anställning, säger Mattias Tesfaye (S).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-01-27:

FN-organet UNHCR lade fram ny flyktingstrategi till sidans topp

Det internationella samfundet måste göra mer för att rädda liv, vi måste hitta alternativ till de farliga resvägar som flyktingar använder sig av i dag. Det säger FN:s flyktingorganisation UNHCR som i dag presenterade sin strategi för 2021 vars mål är att skapa tryggare resvägar för flyktingar i medelhavsområdet.

Det är framförallt de väpnade konflikterna i Sahelområdet, det stora området söder om Sahara som oroar UNHCR. 2.9 miljoner har tvingats lämna sina hem i området. På grund av otryggheten, den ekonomiska nöden, ibland orsakad av Covid-krisen eller av klimatförändringar med extrem torka som följd, väljer många att ge sig ut på de riskfyllda vägarna till Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SSRN 21-02-05:

The Do-Gooders' Dilemma: Scandinavian Migration Policies in the Aftermath of 2015 till sidans topp

Thomas Gammeltoft-Hansen

Abstract

This chapter analyses and compares regulatory responses to the 2015 'European asylum crisis.' 2015 can be seen as a significant turning point in terms of both intensifying restrictions and changing the internal policy dynamics in this area across the Scandinavian countries.

The chapter argues, firstly, that the vast majority of these measures a designed around a common logic focused on making conditions for asylum-seekers and refugees in the Scandinavian countries as unattractive as possible and thereby push asylum-seekers towards other countries and regions. It is secondly argued that this kind of policy-making can be conceptualized as a unique form of negative nation-branding and that, in order to achieve the deterrent effect of these policies, Scandinavian states are prompted to actively advertise new restrictions both in public discourse and through targeted campaigns towards migrants and refugees.

The chapter finally discusses whether and to what extent negative nation branding in regard to asylum and migration have international spill-over effects. How do the new and more restrictive domestic policies impact the Scandinavian humanitarian brand internationally? And to what extent can restrictive policies at the domestic levels co-exist with Scandinavian aspirations to continue playing a leading role in regard to international refugee and IDP protection?

Hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-02-01:

'Welcoming' welfare states are forcing refugees through mazes of harmful rules till sidans topp

Dalia Abdelhady, Martin Joormann, Nina Gren, Lund University

When we think of the gruelling journeys refugees often take to reach Europe, our minds often cast back to 2015, when more than a million people fled danger in search of a better life.

For many refugees, destinations in northern Europe such as Germany and Sweden were the ultimate goal. Word-of-mouth had it that in these welfare states, the stability, democracy and human rights they were looking for would bring about new beginnings and accomplished dreams.

Yet arriving in these countries often revealed a different picture. Official government responses to refugees, many of whom had escaped wars in countries like Syria, Afghanistan and Iraq, were somewhat hostile.

In our recently published book, Refugees and the Violence of Welfare Bureaucracies in Northern Europe, we analyse how refugees are treated by welfare states and the results of that reception on their lives and experiences.

One of the contributors, Wendy Pearlman, interviewed Mahmoud, a young engineer from Damascus living in Germany who fled Syria and encountered under-employment and exploitation in Turkey. When asked why he decided to risk his life and move to Europe, he explained his choice of Germany as a destination:

I heard that here education is almost free. They teach you the language, they put you in a house and so on ... So I decided that either I live in humiliation in Turkey or I grab my future in Germany.

So, what happened to the refugees who made it to northern Europe? What were their experiences, and did they get a better life as they had hoped?

Asylum seekers as a risk

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

International Migration 21-01-20:

Integration policy and refugees' economic performance: Evidence from Sweden till sidans topp

Haodong Qi, Nahikari Irastorza, Henrik Emilsson, Pieter Bevelander

In this paper, we investigate whether integration policy improves refugees' economic performance, specifically examining the effects on refugees' income of Sweden's 2010 reform of the introduction programme (or IP). We also evaluate how the reform effects vary depending on refugees' gender and educational attainment. Our key finding shows a strong positive effect of the reform on refugees' income, immediately after the completion of the IP. More importantly, this positive effect intensifies over time, with no signs of diminishing, which implies a longer?term effect of the reform. Furthermore, the effects of the reform do not significantly vary between men and women or between the highly educated and the less?educated, suggesting that the new Swedish IP benefits refugees to the same extent, regardless of their gender and educational attainment.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ResearchGate February 2021:

The relationship between human rights and refugee protection: an empirical analysis till sidans topp

Lamis Abdelaaty, Syracuse University

Abstract and Figures

What is the relationship between a government's respect for the rights of its own citizens and that government's regard for refugee rights?

(...)

Lär eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-02-06:

Grupp anser att "S vräker invandrare" - polisanmäls för hembesök till sidans topp

Svarar: "Vår intention var aldrig att skrämmas"

Kommunpolitiker i Sundbyberg har polisanmält flera obehagliga hembesök.

Den utpekade vänsterorganisationen vill att nyanlända som fått tvåårskontrakt på lägenheter ska få bo kvar.

- Det är rena rama maffiametoderna, säger kommunalrådet Peter Schilling (S).

Förtroendevalda från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i Sundbyberg fick i torsdags kväll hembesök av aktivister från en vänsterorganisation, skriver de i ett pressmeddelande.

"Ingen har skadats, men flera upplevde dessa besök som mycket obehagliga och att syftet var att skrämmas. Händelserna har polisanmälts", skriver det så kallade mittenstyret i Sundbyberg.

- Under dagen har vi fått rapporter om att även moderater och en vänsterpartist har fått besök, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling till Aftonbladet.

Vill att nyanlända får bo kvar

Kommunalrådet känner till sex besök varav fyra hittills har polisanmälts. Han har inte drabbats själv.

- Ska jag vara riktigt ärlig så är jag skitförbannad på att man beter sig så här. Jag menar att det är ett indirekt hot här. Man ställer krav och kommer hem till folk - det är ju rena rama maffiametoderna.

Den senaste kampanjen mot styret i Sundbyberg har enligt kommunalrådet pågått i ett par månader. Gruppen är kritisk mot att nyanlända som fått tillfälligt boende i Sundbybergs kommun måste flytta efter två år.

Organisationen kallar det vräkning - kommunalrådet menar att allt sker helt enligt bosättningslagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 21-01-27:

16 av 18 ensamkommande ungdomar i Gislaved har jobb till sidans topp

Hitta ett jobb eller riskera att bli utvisad - under det kravet lever många ensamkommande ungdomar i Jönköpings län. Det handlar om ungdomar som har fått bo kvar i Sverige medan de pluggat på gymnasiet, i och med gymnasielagen som trädde i kraft 2018.

I Gislaveds kommun har samhället gått samman för att hjälpa ungdomarna att kunna bo kvar i kommunen och 16 av 18 elever som har gått klart sina utbildningar har nu kommit ut i arbete.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 21-02-02:

Bor gratis - det kan kosta honom uppehållstillståndet till sidans topp

I flera år har Hassan Alarfi, 27, försökt visa för Migrationsverket att han försörjer sig själv - förutom på macken i Burgsvik jobbar han i hemtjänsten och på ännu ett extrajobb.

För att spara pengar bor han hemma hos sina föräldrar, men just därför nekas han permanent uppehållstillstånd - Migrationsverket tar till en schablonhyra för en trerummare på 7 147 kr i månaden.

"Jag tycker jag gör så gott jag kan, jag jobbar dag och natt, jag pluggar", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Landets Fria 21-02-02:

Kommuner missar äldreomsorgslyft för NGL-ungdomar till sidans topp

Nyligen meddelade regeringen att äldreomsorgslyftet, som presenterades i höstas, kommer att få ännu mer pengar. Men många kommuner vet inte hur pengarna ska användas. De känner till exempel inte till att de ungdomar som ingår i den nya gymnasielagen och som jobbar extra inom äldreomsorgen, men saknar utbildning, innefattas.

- Det här är väldigt olyckligt, inte bara för ungdomarna utan också för kommunerna som verkligen behöver deras arbetskraft. Att inte ta tillvara på de här ungdomarna som redan är inne i systemet är rent slöseri, säger Kinna Skoglund från Arbetskraftsförmedlingen Redo, som förmedlar jobb mellan nyanlända och arbetsgivare.

Sammanlagt satsar regeringen 3,3 miljarder kronor på äldreomsorgslyftet under 2021.

Pengarna ska ge kommunerna möjlighet att ge dem som jobbar extra eller har visstidsanställningar, men som saknar rätt utbildning, kompetensutveckling. Syftet är att öka antalet heltids- och tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen samtidigt som också kvaliteten ökar.

- Det är den största nationella satsningen på svensk äldreomsorg någonsin, sa statsminister Stefan Löfven när regeringen och samarbetspartierna i höstas presenterade äldreomsorgslyftet tillsammans med andra satsningar på välfärden.

"Genom att satsa på kompetensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten så att äldre och deras anhöriga ska kunna känna ökad trygghet", skriver regeringen i ett pressmeddelande ifrån mitten av januari.

"Jag känner att jag behövs"

En av dem som redan hunnit söka och få äldreomsorgslyftet är Javid Husseini, 20 år. I en intervju på Redos hemsida säger han: "Jag hade aldrig trott att det skulle hända! Att jag skulle kunna få ett fast jobb inom vården!"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 21-01-27:

Detta har hänt - Se Vlora Sylas kamp för familjens liv i Sverige till sidans topp

Vlora Syla flydde 2010 hedersvåldet i Kosovo och sökte asyl i Sverige med sina två barn. Efter åtta år i landet och flera försök till uppehållstillstånd utvisades hon - trots att barnen bara pratade svenska.

Kampen för att Vlora Syla och hennes barn skulle få stanna i Sverige engagerade hennes arbetsgivare, kollegor, vänner och till och med riksdagspolitiker.

Vloras asylkamp fick ett lyckligt slut - se den tårfyllda historien sammanfattad i videon.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Öst 21-01-27: Varför blev kampen så lång? (Extern länk)

SvT Öst 21-01-27: Glädjetårar på Skavsta - här kommer familjen Syla tillbaka till Sverige (Extern länk)

SvT Öst 21-01-27: Så lever Vlora idag - SVT har följt fallet i tre år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköpiing 21-02-01:

Omvända afghaner stannar kvar i kyrkan: "Vi tror från hjärtat" till sidans topp

Åren efter flyktingkrisen 2015 har 116 afghaner och iranier döpts i pingstkyrkan i Jönköping. Nästintill alla av dem som har fått uppehållstillstånd har ändå stannat kvar i kyrkan.

Asylsökande som konverterat till kristendom i Sverige har väckt debatt i landet och det har misstänkts att somliga anslöt till kyrkan för att få asylskäl.

"Det här är ett bevis på att vi är troende från hjärtat", säger Sakhi Mohammadi.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 21-02-01:

Grekland/ Få uppehållstillstånd i Grekland innebär vräkning och hemlöshet till sidans topp

Grekland har inte haft mycket till integrationsprogram för flyktingar som fått uppehållstillstånd även om Syriza regeringen hade långt framskridna planer på det. Det finns städer och orter i Grekland där flyktingar har mottagits väl och har integrerats med arbete och bostad. Men ofta har det varit tvärtom. Många har fått bo kvar i sina asylboenden och haft kvar asylbidraget. Tills nu under 2020. Det finns till exempel ingen statlig språkundervisning. Men värre är byråkratins rundgång där de inte får nödvändiga dokument för att de saknar andra dokument, som de inte får för att de inte har de första dokumenten. Ungefär så.

Vårvintern 2019 förvarnade Syrizaregeringen plötsligt om vräkningar från asylboenden för dem som fortfarande bodde kvar sex månader efter att de hade fått uppehållstillstånd. Våren 2020 gjorde högerregeringen vräkningar till en omfattande brutal verklighet redan en månad efter uppehållstillståndet, möjlig att göra genom tillägg i nya asyllagen. Plötsligt fanns det tusentals hemlösa flyktingar med uppehållstillstånd. De flesta syntes i Aten. Många samlades på Viktoria-torget, Platia Viktoria, där de levde sina liv dag och natt.

Utan bostad inget skattenummer, utan skattenummer varken arbete eller socialstöd

Enligt grekisk lag har flyktingar med uppehållstillstånd samma rättigheter till socialt stöd och hjälp som grekiska medborgare. Men man kan varken arbeta eller få socialt stöd om man inte har ett skattenummer, och man kan inte få ett skattenummer om man inte har en bostad och en bostadsadress. Flera andra former av socialt stöd förutsätter att man har bott i Grekland minst fem år. Och så vidare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 21-01-29:

Grekland/ 'Starting from zero': In Greece, refugee women forge new careers till sidans topp

A writer, nursing assistant trainee and hairdresser are among the young women building lives and careers in Greece.

In recent years, Greece has become a focal point for refugees into the European Union, but many of the women who have arrived are portrayed by the media in a stereotypical manner.They are seen in traditional roles - as mothers, wives, and often as victims.

"Many stories about women asylum-seekers frame them either as abject victims or as subjects in need of empowerment, both narratives can fail to capture the full texture of these women's experiences," Roxani Krystalli, a lecturer of International Relations at the University of St Andrews who focuses on the politics and hierarchies of victimhood, told Al Jazeera.

"Empowerment can often be patronising and limited in its understanding of how women already experience and exercise power: women are not summed up in their victimisation, nor is the status of being a victim or survivor of war entirely void of agency and power."

The wide and varied experience of female asylum seekers and refugees cannot be reduced to one stereotype, one narrative or even one article.

Al Jazeera spoke to three young women about their lives in Greece:

'Let's open this discussion about who has a voice'

Parwana, 17, writer and activist from Afghanistan:

When I was in Afghanistan, writing was one of my hobbies. I really liked to write about what I am observing from the environment. When we started our refugee journey and we arrived in Greece, I saw the inhumane conditions of Moria and I started writing about the realities.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-02-03:

Tyskland/ Good News: First Syrian national is running for German parliament till sidans topp

Tareq Alaows is a political person in the best sense of the word. In Damascus he studied law. With the beginning of the civil uprising in Syria, Tareq started to document human rights violations for the Red Crescent. In 2015 he left Syria, afraid of having to serve in Assad's army. He went to Turkey, then crossed the Aegean, arrived in Lesvos and continued along the Balkan route. On 4 September 2015 he arrived inthe German city Dortmund where he applied for asylum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Svenska Dagbladet debatt 21-01-24:

"Minska invandringen genom hjälp i närområdet" till sidans topp

Migration är inte en permanent lösning på världens orättvisor. I stället behöver dess grundorsaker adresseras. EU bör använda sitt ekonomiska och politiska kapital till hjälp i närområdet och ökade krav på mottagarländerna, skriver Tomas Tobé (M).

Under 2019 lämnades det in totalt två miljoner asylansökningar världen över. Samtidigt är 80 miljoner människor på flykt, varav en majoritet befinner sig i sina hemländer. Ofta är det kvinnor och barn som blir fast i flyktingläger utan möjlighet att ta sig därifrån.

Skälen till migration är olika. I dag är det fler som fördrivs på grund av naturkatastrofer, som jordbävningar och orkaner, än som flyr på grund av krig och konflikter. Flykt till följd av naturkatastrofer sker dock oftast under en kort tid, och de allra flesta återvänder så snart läget stabiliserats. Flykt undan väpnade konflikter kan däremot komma att bli mer långvarig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Malin Björk (V) i Svenska Dagbladet 21-01-26: "Tomas Tobé låter som en sverigedemokrat" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylum Insight January 2021:

The end of the right to seek asylum? Covid-19 and refugee protection till sidans topp

Daniel Ghezelbash and Nikolas Feith Tan

The global pandemic stopped asylum seekers in their tracks, as states across the world have sealed their borders, suspended asylum procedures and - in some cases - deported asylum seekers without hearing their protection claims. The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on the institution of asylum, exacerbating longer term trends limiting the ability of asylum seekers to cross borders to seek protection. This contribution gives an overview of the right to seek asylum during the first months of the pandemic in Australia, Europe and the United States.

The individual right to seek asylum amounts to a procedural right to claim international protection from state authorities and to receive a fair and effective procedure assessing the veracity of that claim. To comply with this obligation, states are obliged to conduct an individual, fair and efficient procedure to determine the protection needs of an asylum seeker. The right does not amount to a right of enter the country, but does require that states conduct an assessment of the claims of the asylum seeker.

The right to seek asylum was under pressure in the Global North long before COVID-19. Governments built border walls, intercepted and returned boats carrying asylum seekers and visa regimes and carrier sanctions were used to stop asylum seekers from travelling by air. We saw policies blocking asylum seekers from travelling by plane, sea and land across the entire travel continuum. Alongside these measures, states have also developed a number to remove asylum seekers who manage to circumvent those controls and physically reach sovereign territory.

In sum, the right to seek asylum stood on shaky ground prior to COVID-19. Then came the pandemic.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-02-04:

Riksdagens frågestund: Att söka asyl vid gränsen trots pandemin till sidans topp

Anf. 87 Jennie Åfeldt (SD)

Fru talman! Häromdagen fattade regeringen äntligen, långt efter många andra länder, beslut om att det ska krävas ett negativt testresultat för covid-19 för att en utlänning ska få komma in i Sverige. Denna förändring är välkommen. Man kan bara föreställa sig hur många tusentals svenskar som hade varit i livet om en sådan regel hade kommit på plats redan förra våren.

Dock förekommer vissa undantag från kravet på negativt testresultat. Vissa är självklara, såsom svenska medborgare och personer som är bosatta i Sverige. Men asylsökande - personer som vi inte vilka de är, varifrån de kommer och om de verkligen har ett skyddsbehov eller bara hittar på - ska släppas in utan att ta test.

Jag vill fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om det verkligen är rimligt att vem som helst ska kunna säga "Jag behöver skydd" och då få komma in i Sverige, trots att man kan sprida coronasmittan?

Anf. 88 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Sverige är liksom alla andra länder bundet av de internationella regelverk som finns för asylsökande. Det innebär att den som kommer till gränsen och söker asyl för att man behöver skydd också ska tas emot av det landet. I det avseendet skiljer sig inte Sverige från några andra länder, såvitt jag vet. Om vi skulle börja säga något annat och utestänga människor på grund av pandemin skulle vi bryta mot de internationella regelverken.

(...)

Hela frågestunden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa 21-01-31:

EU-kommissionens Pakt om migration och asyl praktiseras delvis redan i Grekland till sidans topp

Annette Rosengren

Sedan fyra månader har vi ett förslag från EU-kommissionen om en ny Pakt för migration och asyl. Den har kritiserats hårt ur mänskliga rättighetsperspektiv. Pakten lägger fokus på återvändande och hävdar att de flesta som kommer irreguljärt till EU har inte behov av internationellt skydd. Avgörande beslut ska fattas vid EU:s yttre gräns genom snabbprocedurer, och många ska skickas tillbaka direkt. Resultatet kan bland annat bli att människor inte får sina skyddsskäl korrekt behandlade, omfattande förvarstaganden och att de nya EU-lägren på de grekiska öarna i praktiken blir fängelser.

Pakten smyger sig på oss innan den är tagen. Strax efter Moriabranden beslutade kommissionen om en särskild arbetsgrupp för Grekland och i december 2020 slöts ett Memorandum of Understanding mellan kommissionen med fyra av sina myndigheter (EASO, Frontex, Europol och FRA) och grekiska migrationsministeriet om ett nytt stort mottagningsläger på Lesvos, ett gemensamt pilotprojekt. Mottagandet ska vara i linje med EU-lag och asyl- och återvändandeprocedurerna ska vara smidigt sammanvävda, ett avdelat område inom lägret ska vara förvar. Till det kommer de tre redan beslutade mindre lägren, och det blir nog ett fjärde så att alla fem öarna med hotspots finns med. Kommissionen ser överenskommelsen om Lesvos som ett sätt att jämna vägen för att praktisera principerna i den nya Pakten om migration och asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vårt Europa blogg 21-02-01: Ingen människa är illegal - "Illegala gränspassager" och olagliga pushbacks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 21-02-05:

"Mina barns mamma får inte något uppehållstillstånd" till sidans topp

Regeltolkning och ologiskheter i lagen hindrar tvillingarna Erik och Allison att leva med sin mor. Fallet bör få förtur i domstolen och att beslutet ska bli att uppehållstillstånd beviljas. Allt annat är ologiskt och orättfärdigt och strider mot barnkonventionen, skriver Johan Broström och Lars Rådh.

Vi som skriver detta är Johan Broström, stolt far till tvillingarna Erik och Allison samt Lars Rådh, tidigare borgarråd och stadsdirektör i Stockholm. Vårat fall har tidigare tagits upp i flera medier, och nu vill vi ännu en gång uppmärksamma på vad vi anser är ologiska och omänskliga effekter av de beslut Migrationsverket och Migrationsdomstolen fattar med hänvisning till gällande lagar och politikinriktning.

Beslut där barnens bästa enligt barnkonventionen inte haft någon avgörande betydelse. Besluten innebär att barnen förnekas möjligheten att i Sverige leva med båda sina föräldrar. Pappa Johan är liksom barnen födda i Sverige och är svenska medborgare medan mamma Ruth är peruansk medborgare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-02-04:

Lättnader för utlandssvenskar som vill ta sin familj till Sverige till sidans topp

Den tillfälliga migrationslagstiftningen som infördes för fem år sedan har gjort det svårt för utlandssvenskar att flytta till Sverige med sin utländska partner och familj. Många har tvingats att leva isär i över ett års tid på grund av försörjningskrav och långa handläggningstider.

Migrationskommittén har föreslagit att försörjningskravet ska slopas för svenska medborgare som vill ta hit anhöriga. Men organisationen Svenskar i Världen tycker inte att det räcker och kräver att det ska bli möjligt att leva i Sverige medan man ansöker om uppehållstillstånd.

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson säger att han ska göra vad han kan för att se till att handläggningstiderna kortas. När det kommer till kravet om att kunna ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige hänvisar han till den fortsatta beredningen.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-02-04: Svårt för utlandssvenskar att ta med sig familjen tillbaka (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf 21-02-03:

Bristande rättssäkerhet i migrationsdomstolarna till sidans topp

/undertecknat av 46 advokater och biträdande jurister/

Det pågår en viktig rättspolitisk debatt om brottmål och de principer som gäller för rättegångar. Debatten handlar om att personer som är misstänkta för brott kan undvika straff genom att vara tysta, eftersom det bara är vad som kommer fram i rättegången som domstolarna ska döma över. Det är en konsekvens av muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna.

Diskussionen handlar också i hög grad om avvägningen mellan att kunna straffa rätt person för rätt brott, kontra den mänskliga rättigheten att inte bidra till att utreda sin egen skuld samt att upprätthålla Sveriges höga grad av rättssäkerhet. Den handlar också om liv, människoöden och statens maktutövning.

Ett område som hamnat i skymundan i den rättspolitiska debatten är migrationsrätten, i vilket rättssäkerheten är rejält eftersatt. Eftersom samtliga delar av den svenska rättskedjan är avsedda att vara rättssäkra är detta ett allvarligt problem.

De prövningar som sker inom migrationsrätten är behäftade med många brister, vilka också drabbar liv och människoöden.

I migrationsmål ligger bevisbördan inte på staten, utan på den enskilde som söker t.ex. asyl. Utgångspunkten i asylärenden är att processen är skriftlig med ett tydligt muntligt inslag. Ofta saknas skriftlig eller digital bevisning. De gånger sådan finns avfärdas den på olika grunder.

Migrationsverket har en svår uppgift, men myndighetsutövningen de senaste åren håller inte måttet. Migrationsverkets prövningar är rättsosäkra i många avseenden.

Alltför enkel värdering av skriftliga bevis, ovilja att tro enkla verifierbara fakta, vägran att verifiera handlingar, tvivelaktiga språkanalyser, rättsosäkra medicinska åldersbedömningar och avsaknad av adekvat tillämpning av tvivelsmålets fördel är bara några brister att nämna. Listan är lång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledare 21-01-25:

Lisa Magnusson: Migrationsverkets verksamhet måste hålla högre kvalitet till sidans topp

Det finns en gräns där effektiviseringar blir orealistiska - inte minst när de pågår år efter år, och allt färre ska hinna allt mer.

Att en företagsledning drar ned på budgeten och kallar det "effektivisering" är en klassiker. Ibland är det rimligt, förstås. Men det finns också en gräns där nedskärningar blir orealistiska, inte minst när de pågår år efter år, och allt färre ska hinna allt mer. När det dessutom handlar om offentlig sektor äventyrar det kvaliteten på samhällsviktig service.

Som på Migrationsverket. De som väntar på besked därifrån sätter hela sina liv på paus: Kommer jag att få stanna i Sverige? Kommer min familj att få komma hit? Det handlar om livsavgörande ärenden. Ändå har väntetiderna länge legat på upp till tre år. Det är oacceptabelt länge, inte minst i de fall då det finns minderåriga involverade, vars halva barndom försvinner i denna meningslösa väntan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagen 21-02-03: Svar på skriftlig fråga av Alexandra Anstrell (M): Migrationsverkets handläggningstider (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-02-05:

Interpellationsdebatt: Uppehållstillstånd av humanitära skäl till sidans topp

Interpellation 2020/21:326 av Maria Malmer Stenergard (M)

Efter mycket kort remisstid har de sista remissvaren inkommit till Justitiedepartementet på den remitterade promemorian Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

I promemorian föreslår regeringen ett antal lättnader. I förslaget rörande uppehållstillstånd av humanitära skäl föreslås att vuxna ska kunna få uppehållstillstånd om situationen är särskilt ömmande, vilket innebär ett betydligt lättare krav än de synnerliga skäl som tidigare har krävts.

Vid bedömningen av om det finns en särskild anknytning får även sådan anknytning beaktas som har uppstått under tiden från det att ansökan om asyl gavs in till dess att uppehållstillstånd beviljas.

I sitt remissvar skriver Migrationsverket, regeringens egen expertmyndighet, med anledning av förslaget:

"Genom de nu föreslagna ändringarna vidgas tillämpningsområdet för bestämmelsen i förhållande till vad som gällt tidigare enligt utlänningslagen. (...) Migrationsverket bedömer att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall."

Det handlar alltså om ett undantag som tidigare varit tänkt att träffa ett fåtal personer, som riskerar att förvandlas till en helt ny grund för uppehållstillstånd för vuxna som saknar skyddsskäl. Det kommer ofrånkomligen att leda till ökad invandring, när Sverige i stället behöver en stram migrationspolitik under överskådlig tid.

När Ulf Kristersson i partiledardebatten frågade statsminister Stefan Löfven varför regeringen inte lagt fram ett färdigt förslag om att ta bort den så kallade ungdomsrabatten svarade statsministern:

(...)

Interpellationen och riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-02-03:

Sabuni: Vi lämnar januariavtalet om inte Löfven backar till sidans topp

Liberalerna kommer att lämna januariavtalet och regeringssamarbetet om regeringen lägger fram ett förslag till ny migrationspolitik som skiljer sig från det förslag som den parlamentariska migrationskommittén lade fram, säger partiledaren Nyamko Sabuni till SVT.

Sabuni uppger också att hon aldrig hotat med extraval, det är däremot något som Stefan Löfven och Annie Lööf gjort.

I december skickade regeringen förslag om en ny migrationspolitik på remiss. Förslagen är mer liberala än de som den parlamentariska migrationskommittén tagit fram och enligt Nyamko Sabuni bryter de därför mot Januariavtalet.

Hon upprepar därför sitt tidigare besked om att regeringen måste backa från förslagen, annars hedrar man inte avtalet och då lämnar Liberalerna samarbetet.

- Ja, finns inget avtal så finns inget samarbete heller, säger hon i SVT:s intervjuprogram "30 minuter".

- Då lämnar vi förhandlingsbordet, tillägger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 21-02-03: Mats Knutson: "Sabuni surrar fast sig vid masten" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-02-05: Lööf: "Inget regelrätt samarbete om migrationspolitiken" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-02-07: Johansson (S): "Jobbar med att förtydliga texten i lagförslaget" (Extern länk)

Sveriges Radio 21-02-08: L mildrar tonen i migrationsbråket med regeringen (Extern länk)

Aftonbladet 21-02-07: Miljöpartiet om att ändra migrationsförslaget: Inte aktuellt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-02-05:

Ska socialt utsatta gå före i vaccinationskön? till sidans topp

Socialt utsatta grupper ska prioriteras i vaccinationen mot covid 19. Det enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prioriteringsordning där till exempel hem och papperslösa nu alltså ska ingå i fas tre, tillsammans med andra riskgrupper och före den breda allmänheten.

Men detta har väckt debatt på sociala medier. Att prioritera människor utifrån socioekonomisk status är orättvist och ineffektivt, tycker kritikerna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 21-02-05: M-kritiken: Vaccinationsordningen skapar polarisering (Extern länk)

Svenska Dagbladet 21-02-05: Papperslösa plockas bort från FHM:s exempel (Extern länk)

Borås Tidning ledare 21-02-05: Hemlösa och papperslösa kan också bära på smittan (Extern länk)

Eskilstuna-Kuriren ledare 21-02-07: Självklart bör papperslösa ges vaccin tidigt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 21-02-07:

Oisín Cantwell: Någon jävla ordning måste det vara i ett land till sidans topp

Det var för väl att Folkhälsomyndigheten nyanserade sin plan för hur vaccinationen ska gå till.

Vi kan ju inte ha ett samhälle där de som löper störst risk att dö av coronan prioriteras.

Frågan vi nu måste ställa oss är hur myndigheten kunde förfalla till någonting så vänsterextremistiskt som att påpeka att ursprung och samhällsklass har betydelse för om en människa ska överleva pandemin.

Eländet, om ni nu har missat det, inleddes i torsdags, då någon lömsk epidemiolog plötsligt uppdaterade föreskriften om i vilken turordning folk ska få sina sprutor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-02-04:

Interpellationsdebatt: Utvisningar till Inre Mongoliet till sidans topp

Interpellation 2020/21:353 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sverige har en lång tradition av att stå upp för de mänskliga rättigheterna i världen, asylrätten inkluderad. Det är därför med bestörtning och förvåning som jag konstaterar att Sverige nu hotar att utvisa personer till Kina, trots att de riskerar att sättas i fängelse och förföljas.

Vi vet vad som kan hända den som kritiserar den kinesiska regimen öppet. Den i Kina fängslade svensk-kinesiske bokhandlaren Gui Minhai är ett tydligt exempel på det.

Kina är en stenhård diktatur som systematiskt kränker en lång rad fundamentala mänskliga rättigheter, såsom yttrandefriheten, föreningsfriheten och religions- och övertygelsefriheten. Situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i Kina har under president Xi Jinping förvärrats ytterligare. Den kinesiska regimens övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna drabbar alla delar av det kinesiska samhället. De etniska och religiösa minoriteterna i Kina tillhör emellertid dem som drabbas allra hårdast av förtrycket från den kinesiska statsapparaten. Uigurer och tibetaner har drabbats hårt av förtryck och förföljelse, vilket har fått stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Tusentals uigurer har tvångsförflyttats till omskolningsläger. Tortyr används systematiskt mot den tibetanska och den uiguriska befolkningen.

Mindre känt är det växande förtrycket i Inre Mongoliet. Den kinesiska regimen har inlett en ny politik, med syfte att utrota det mongoliska språket och de mongoliska traditionerna. Inre Mongoliet är nu på väg att bli ett nytt Tibet, ett nytt Xinjiang. Enligt Southern Mongolia Human Rights Information Center (SMHRIC) har mellan 8 000 och 10 000 mongolkineser gripits av polis bara under augusti och september 2020. Väldigt få av dem har blivit offentligt arresterade.

(...)

Interpellationen och riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies 21-01-25:

The Slow Violence of Deportability till sidans topp

Karina Horsti and Päivi Pirkkalainen (University of Jyväskylä)

In 2015, an unprecedented number of asylum seekers arrived in Finland, like in other European countries. As a response, according to a recent study, the Finnish Immigration Service (Migri) significantly tightened its policies. Migri updated its country information on Somalia, Iraq and Afghanistan - the origin countries of most new arrivals - defining more areas as safe return destinations and therefore enabling negative asylum decisions based on the argument that internal displacement was available to asylum seekers. In addition, there was a decline in the number of cases in which fear of violence was accepted as a justification for asylum. Increasingly strict asylum criteria have resulted in more removal decisions. For instance, in March 2019 - February 2020 there were 2,5 times more decisions than in 2015.

Forced removals may involve physical coercion, and those who carry them out can potentially abuse their powers. For example, physical restraint in the moment of detention or during a deportation flight led to 17 deaths in Europe between 1991 and 2015. Several European countries have begun to monitor deportations in order to prevent the police or contracted agents from abusing human rights. Since 2017, the European border control agency Frontex requires that a monitor accompany every joint deportation flight. In Finland, monitors from the Office of the Non-Discrimination Ombudsman have been able to accompany deportees since 2014, and in the case of inhumane treatment, they can complain to the Parliamentary Ombudsman.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-02-02:

Moderaterna vill stoppa utlandsrekrytering av lågkvalificerad arbetskraft till sidans topp

Moderaterna vill stoppa arbetskraftinvandring för lägre kvalificerade arbeten då man anser att det finns gott om folk i Sverige som kan ta de jobben. Anställda där man tjänar mindre än den svenska medianlönen ska inte kunna rekryteras från utlandet.

Enligt Moderaterna har Sverige fortsatt stort behov av högkvalificerad arbetskraft. Men, genom att sätta stopp för mindre kvalificerad arbetssökande utanför EU så kan man bekämpa fusk och kriminalitet som är kopplad till arbetskraftinvandring och samtidigt få bukt med den höga arbetslösheten bland utlandsfödda.

- Det här är jobb som vi tycker att boende i Sverige borde kunna ta, säger partiets migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard vid en pressträff på tisdagen.

Det handlar bland annat om yrken som kockar, kallskänkor och städare.

Medianlön nytt riktmärke

Ny huvudregel för om ett jobb anses som lågkvalificerat eller inte bör enligt Moderaterna vara lönenivån. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas för arbeten med lön som ligger över den svenska medianlönen, något som varje år fastställs av Statistiska Centralbyrån (SCB). För närvarande uppgår den till 31 700 kronor i månaden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 21-02-07: Johansson (S): "Bättre om jobben gick till folk som redan befinner sig i Sverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-02-04:

Människor utnyttjas i välfärden till sidans topp

Det hänsynslösa utnyttjandet av människor och välfärdssystem måste stoppas. För att det ska vara möjligt måste vinsterna i välfärden stoppas och regelverket kring arbetskraftsinvandringen reformeras. Om S vill agera på riktigt måste de skrota flera av punkterna i januariavtalet, skriver ledande företrädare för V.

SVT har i flera reportage visat hur privata företag inom assistanssektorn utnyttjar regelverk och utsatta människor för att tjäna stora pengar från välfärden. Problemet är inte nytt. Genom att lura fattiga och utsatta människor som har barn med funktionsnedsättning till Sverige i hopp om ett bättre liv, har dessa företag tjänat stora pengar. Väl i Sverige är arbetsvillkoren usla och lönerna betydligt lägre än lovat. Förhoppningarna om ett bättre liv för barnen grusas. Den som klagar på villkoren riskerar utvisning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Europadomstolen 21-01-31:

Guide on Article 13 of the European Convention on Human Rights till sidans topp

Updated

This Guide is part of the series of Case-Law Guides published by the European Court of Human Rights (hereafter "the Court", "the European Court" or "the Strasbourg Court") to inform legal practitioners about the fundamental judgments and decisions delivered by the Strasbourg Court. This particular Guide analyses and sums up the case-law on Article 13 of the European Convention on Human Rights (hereafter "the Convention" or "the European Convention"). Readers will find herein the key principles in this area and the relevant precedents.

The case-law cited has been selected among the leading, major, and/or recent judgments and decisions.*

The Court's judgments and decisions serve not only to decide those cases brought before the Court but, more generally, to elucidate, safeguard and develop the rules instituted by the Convention, thereby contributing to the observance by the States of the engagements undertaken by them as Contracting Parties (Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, § 154, Series A no. 25, and, more recently, Jeronovi?s v. Latvia [GC], no. 44898/10, § 109, 5 July 2016).

The mission of the system set up by the Convention is thus to determine, in the general interest, issues of public policy, thereby raising the standards of protection of human rights and extending human rights jurisprudence throughout the community of the Convention States (Konstantin Markin v. Russia [GC], 30078/06, § 89, ECHR 2012). Indeed, the Court has emphasised the Convention's role as a "constitutional instrument of European public order" in the field of human rights (Bosphorus Hava Yollarž Turizm ve Ticaret Anonim ?irketi v. Ireland [GC], no. 45036/98, § 156, ECHR 2005-VI).

(...)

Hämta guiden (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylos December 2020:

What they don't teach you in school about refugee law till sidans topp

by Colin Yeo

Refugee law is very, very different to refugee casework

The transition from learning refugee law to representing refugees in their cases can be something of a baptism of fire. Students of refugee law learn that a refugee has a well-founded fear of being persecuted for one of five reasons - race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion - and is unable to obtain protection in their country of origin. This is the definition of 'refugee' set out in the Refugee Convention. Practitioners of refugee law learn that the vast majority of cases win or lose on evidence, not law. But evidence, unlike argument, is hard to come by.

Nuanced distinctions between subjective and objective fear, the precise boundaries of when ill-treatment tips over into persecution, the international variations on the interpretation of 'membership of a particular social group' and so on all fall away when an actual asylum seeker comes forward and needs to win their case. The key issues become whether the person is telling the truth about what happened to them in their country of origin, whether they would truly be at serious risk of harm if sent back, whether there is really a failure of state protection and whether there really is nowhere the person can relocate in their own country. These are what lawyers call questions of fact, not questions of law. A decision on a question of fact is determined - or at least should be determined - by the evidence available, whether the decision maker is a government official or an independent judge.

Lawyers are humans too, contrary to popular belief. But lawyers have their own problems.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 21-02-03:

Från fredagsmys till franskt tältläger till sidans topp

Den herrelösa hunden, den lortige afghanen - är det vad han har blivit? I sin nya ungdomsroman ger Annelie Drewsen röst åt en av de många ensamkommande ungdomar som efter år i Sverige nekats asyl och flytt till ett liv på gatan i Paris.

"En vit medelålders tant" kallar Annelie Drewsen, 40 år, sig själv. Ändå tycker hon sig förstå en ung kille från Afghanistan som efter sitt tredje nej från Migrationsverket kastas ner i mörkret.

- Jag tänker att det är ett slags skyldighet, och att skönlitteraturen är min metod. Både att läsa och skriva kräver inlevelse. Och de saker som jag inte förstår måste jag ta reda på mer om eller inte ta med alls.

- Rent mänsklig har vi mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.