fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 24 november 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 20-11-24:

Asylnytt för fyra veckor till sidans topp

Asylnytts utgåva för 11 november har publicerats samtidigt som denna för 24 november.

Alla Asylnytts egna referat av Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och domar från Migrationsöverdomstolen och internationella instanse från hela denna period finns samlade i dagens utgåva, som därför innehåller många praxis-notiser.

Utgåvan från 11 november innehåller bland annat rapporter från USA om familjesplittringspolitiken och pushbacks av barn, krav från Amnesty, Vårdförbundet och många andra att rätten till vård ska gälla alla, en studie från Asylrättscentrum: Finns det en europeisk nivå? Debatt inlägg från Röda Korskretsar, Fryshuset mfl: "Ta bort orimliga krav i den nya gymnasielagen."

Som vanligt också många länkar till artiklar om integration, stöd och solidaritet samt mängder av inslag från den politiska debatten om EU-pakten, migrationskommitténs förslag mm.

Läs utgåvan från 11 november (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-11-23:

Promemoria: Tidsbegränsade anställningars varaktighet för att bevilja permanent till sidans topp

Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

I promemorian föreslås en ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år från beslutstillfället ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget lämnas mot bakgrund av det arbetsmarknadsläge som utbrottet av covid-19 har gett upphov till.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 november 2020.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 3 december 2020.

Ladda ned promemorian (Extern länk)

Se vilka remissinstanser som promemorian har remitterats till (Extern länk)

Se även: Svar på skriftlig fråga av Christina Höj Larsen (V): Lättnader i gymnasielagen till följd av coronapandemin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-11-23:

Nya jobbkrav för ensamkommande till sidans topp

Reglerna ändras nu för ensamkommande unga som vill stanna permanent i Sverige. De behöver inte längre hitta ett jobb som varar i två år för att visa att de kan försörja sig själva, utan det räcker med ett år.

Lättnaderna beror på att det har blivit mycket svårare att hitta jobb under pandemin.

Förslaget skickas nu på snabbremiss och tanken är att reglerna ska gälla redan från den 3 december. Detta för att det finns personer som avslutade sina studier innan sommaren och vars uppehållstillstånd nu löper ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CNN 20-11-19:

USA/ Trump administration tries to push last-minute immigration limits till sidans topp

With Inauguration Day nearing, there's added urgency within the Trump administration to ram through any last-minute policies that would limit immigration to the United States, according to multiple sources.

For instance, the Department of Homeland Security is trying to ramp up agreements to send asylum seekers to Central American countries, plans that have largely been under the radar during the coronavirus pandemic, according to three sources familiar with the discussions, as well as rules regarding student visas and work permits.

The push is in line with a years-long effort to usher forward a slew of policy changes that have overhauled the US immigration system -- and in part, a concession that a new administration is incoming.

"It's the same thing that happens in the twilight of every administration -- you want to finish what you started and give it as much staying power as you possibly can," said Jessica Vaughan, director of policy studies at the Center for Immigration Studies, a group that advocates reduced immigration.

Donald Trump's presidency offered an opportunity to tighten immigration rules and curtail the flow of migration to the United States. Behind that push is Stephen Miller, Trump's lead immigration adviser and the architect of his hard-line immigration agenda. Immigrant advocates have slammed Miller and the administration for their actions, arguing that the changes have betrayed the country's posture of welcoming immigrants.

Over the last four years, administration officials, some of whom hailed from groups advocating reduced immigration, have leaned on immigration opponents to discuss policy changes. That continues to be the case now, with more urgency.

"There's always going to be a higher level of intensity when time is limited," said Chris Chmielenski, deputy director at NumbersUSA. "There has been constant communication between us and administration officials on what we still want done."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 20-11-12:

Från Azerbajdzjan/ Nagorno-Karabakh: EASO publishes chronology of conflict till sidans topp

On 11 November, the European Asylum Support Office (EASO) published a chronology of the armed conflict in the Nagorno-Karabakh region. The chronology lists major events between 27 September 2020, when the conflict started, and 10 November 2020, when the cease-fire agreement was announced by Armenia, Azerbaijan, and the Russian Federation, and focuses on the impact of the conflict on the civilian population.

The document can be utilised by EU asylum officials as an objective resource when assessing applications for international protection relating to the events in question.

Ladda ned dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-11-13:

Från Azerbajdzjan/ Oviss framtid för flyktingar från Nagorno-Karabach till sidans topp

Vapenvilan mellan Armenien och Azerbaijdzjan som trädde i kraft i början av veckan fortsätter att väcka starka känslor bland många armenier. Avtalet innebär att Armenien förlorat kontrollen över stora delar av utbrytarregionen Nagorno-Karabach. En fråga är vad som ska hända med de tiotusentals människor som flytt därifrån.

- Naturligtvis är det bra att kriget är över, att inga fler människor dödas, säger Gajane Ambartsumjan. I början av oktober flydde hon sin hemstad Sjusji och befinner sig i Armeniens huvudstad Jerevan.

Vad som händer nu vet hon inte, inte heller om hon och hennes familj kan återvända hem.

- Om det kommer bo både azerier och armenier där, då åker jag inte tillbaka, säger hon.

Misstron mellan folken efter två krig är stor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-11-17:

Från Etiopien/ Rättsligt ställningstagande angående situationen i Etiopiens region Tigray till sidans topp

/Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som innehåller en kort rapport om läget i Tigray samt en rättslig bedömning. Den rättsliga bedömningen lyder som följer./

Säkerhetsläget

Den senaste händelseutvecklingen med stridigheter i Etiopiens norra region Tigray har medfört en osäkerhet och instabilitet i landet. Vi konstaterar att det förekommer stridigheter i Tigray, men att informationen om situationen för närvarande är begränsad. Bilden kompliceras även av svårbedömda partsinlagor och desinformation. Omfattningen av stridigheterna och om en eskalering av händelserna kommer att ske är för tidigt att uttala sig om.

Verkställighet

Med hänsyn till den osäkerhet som för närvarande präglar säkerhetssituationen i Tigray bör i nuläget inte verkställighet ske av lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut till denna region.

Det föränderliga läget bör även uppmärksammas vid bedömningen av individuella skyddsskäl, i synnerhet för personer av tigreansk etnicitet.

Migrationsverket bevakar noggrant händelseutvecklingen i hela Etiopien och närliggande områden.

Hämta dokumentet, RS/019/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-11-17:

Från Etiopien/ Tiotusentals på flykt undan striderna i Etiopien till sidans topp

Striderna i Etiopien håller på att utveckla sig till en omfattande humanitär kris enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

Konflikten i regionen Tigray har pågått i två veckor och enligt FN-organet har redan 27 000 människor drivits på flykt.

- Jag vet inte var min man är. Jag har letat efter honom i fem dagar, säger en kvinna med tårar i ögonen och på flykt undan striderna. Hon heter Azeeb och det är en FN-tjänsteman som talar med henne.

En annan lite äldre kvinna, Gannite, vittnar om våldsamma attacker:

- Alla flydde, säger hon.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-11-13:

Från irak/ UNHCR ramps up support to returnees amid large-scale closure of camps till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is boosting support to internally displaced Iraqis returning to their towns and villages in an effort to mitigate some of the adverse effects of the government-led large-scale camp closures so near to the onset of winter.

Following the government's announcement to accelerate solutions for over 250,000 internally displaced people (IDPs), the authorities initiated the closure of 10 sites in Baghdad, Kerbala, Diyala, Anbar, Ninewa and Kirkuk governorates since 18 October. The Government has signalled that more camp closures should be expected before the end of 2020.

So far, around 48,000 IDPs have been informed that the camps where they shelter will be closed before the end of this month. Government information about camp closures and timelines have changed rapidly, creating uncertainty for many IDP families. Many have objected to leaving camps now over concerns about conditions and destruction, tensions and insecurity in the areas of return. Some IDPs say they were given only two-days' notice to leave their shelters.

Some IDPs have moved from the camps to rented accommodation, but fear eviction given their limited resources. Others, citing lack of information about alternatives and unable to return to their homes, have joined crowded accommodation with friends and family.

We have raised our concerns with the Government, stressing that some of the closures have been conducted without adequate notice and consultations with IDP representatives and aid agencies working in the camps. We are particularly worried about IDPs who say they are unable to return in the absence of organized dialogue with communities and local authorities in the return areas in central and western Iraq which were heavily affected by the years of terror and fighting.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

ECRE 10-11-13: 100,000 internally displaced people left in limbo as authorities close down camps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 20-11-18:

Belarusier kvar på svenska ambassaden till sidans topp

De två män som i september tog sig in på Sveriges ambassad i Belarus huvudstad Minsk är fortfarande kvar där. Enligt männen riskerar de att gripas, misshandlas och ställas inför rätta om de lämnar ambassaden.

För första gången uttalar sig nu utrikesminister Ann Linde om fallet.

- Vi har en dialog med dem. De befinner sig ju olovligen på svenska ambassaden. Det är inte, vilket man felaktigt tror - svenskt territorium - utan man har ju gått in där olovandes och är nu där. Och vi har nu en dialog med dem för att försöka lösa situationen, säger utrikesminister Ann Linde.

Den 11 september ringde far och son, Vitalij och Vladislav Kuznetjik, på dörren till svenska ambassaden i Minsk och meddelade att de ville söka asyl. När de inte blev insläppta, eftersom det inte går att söka asyl på ambassader, tog de sig över staketet och in på ambassadområdet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-11-13:

Malta/ Constitutional case filed over pushback, death-toll climbing and returns continue till sidans topp

A constitutional case has been filed by 50 people over breach of rights by Maltese authorities in pushback operation to Libya in April. After a series of shipwrecks the death-toll rapidly climbs on the Med and returns to Libya continue.

On 11 April the NGO hotline Alarmphone alerted Maltese authorities to a boat heading for the Maltese SAR zone. Three days after the initial alert and after 39 hours in the Maltese SAR zone the people onboard, whose physical and psychological condition was deteriorating, were picked up by a fishing vessel acting as an agent of state. After being 'pushed back' to Libya, they were placed in a detention centre where they were made to suffer further inhuman and degrading treatment. 50 applicants, and two siblings of people who lost their life during the pushback operation in April, have filed a constitutional case against the Maltese prime minister, the home affairs minister and the commander of the Armed Forces over breaches of their human rights under the Constitution, the European Convention and the EU Charter of human rights. Violations include inhuman and degrading treatment, the right to life, collective expulsion, the right to seek asylum and to contest the pushback, and a lack of effective remedy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-11-13:

Italien/ Italy considers patrols off Tunisia to halt sea arrivals till sidans topp

Italy is considering patrols off Tunisian territorial waters to reduce sea arrivals. Human rights advocates, including Council of Europe Commissioner for Human Rights Dunja Mijatovi?, condemn the use of quarantine ships as the approach would raise human rights concerns.

Italy is considering to deploy ships and planes off Tunisian territorial waters to monitor migratory movements, said Italian Interior Minister Luciana Lamorgese during a press conference with her French counterpart Gerald Darmanin. The plan aims at strengthening information channels between Italy and Tunisia for the sake of reducing migratory movement across the Mediterranean Sea. "We would give an alert to Tunisian authorities to make it easier to track down the boats that leave from those territories to come to Italian shores," she said.

More than 11,000 Tunisian nationals have reached Italy by sea in 2020, but most receive removal decisions. Based on an agreement between the two countries, up to eighty people are deported to Tunisia on a weekly basis. The new plan on increasing surveillance capacity in the Mediterranean Sea follows the non-disclosure of an agreement reached in August that, according to media reports, includes financial support of 11 million euro for the strengthening of border control systems and training of security forces aimed at both preventing the departure of migrants and intercepting vessels in Tunisian territorial waters.

High numbers in arrivals at Italian shores continued in November, with 2,430 people who disembarked in Lampedusa within six days. After health checks and identity screening, 650 people were transferred from the island's overcrowded hotspot to the Rhapsody quarantine ship and more than 200 people boarded the Suprema quarantine ship.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 20-11-19:

Grekland/ Anti-torture Committee calls on Greece to reform detention, stop pushbacks till sidans topp

In a report published today on a rapid reaction ad hoc visit to Greece in March 2020, the Council of Europe's anti-torture committee (CPT) once again urges the Greek authorities to change their approach towards immigration detention and to ensure that migrants deprived of their liberty are treated both with dignity and humanity.

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its ad hoc visit to Greece, which took place from 13 to 17 March 2020, together with the response of the Greek authorities.

In the report, the CPT acknowledges the significant challenges faced by the Greek authorities in dealing with large numbers of migrants entering the country and that it requires a coordinated European approach. However, this cannot absolve the Greek State from their human rights obligations and the duty of care owed to all migrants that the Greek authorities detain.

The CPT found that the conditions of detention in which migrants were held in certain facilities in the Evros region and on the island of Samos could amount to inhuman and degrading treatment. The report again underlines the structural deficiencies in Greece's immigration detention policy. Migrants continue to be held in detention centres composed of large barred cells crammed with beds, with poor lighting and ventilation, dilapidated and broken toilets and washrooms, insufficient personal hygiene products and cleaning materials, inadequate food and no access to outdoor daily exercise. The situation was further aggravated by extreme overcrowding in several of the facilities. In addition, migrants were not provided with clear information about their situation.

(...)

Läs mer och hämta rapporten och Greklands svar (Extern länk)

Statewatcj 20-11-20: Addicted to denial: Greek government dismisses official report documenting pushbacks to Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-12:

Grekland/ 13 people drowned, 70 left hungry and freezing on an island! till sidans topp

The Turkish authorities fired warning shots at the people who tried to return to Turkish territory, while everything allegedly started with a Greek repatriation to an island when the Greek authorities illegally deported these people to the island (on the border between the two countries). Before pushback, the Greek authorities held them in custody without food and water for an entire day.

Josoor first reported about the situation:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 20-11-18:

Grekland/ Revealed: Official Greek order to illegally pushback migrants till sidans topp

New evidence of Greek state-sanctioned illegal pushbacks of migrants has emerged in documents obtained by EUobserver.

A redacted chain email from the EU's border agency, Frontex, made available following a freedom of information request, clearly shows that the Hellenic Coast Guard (HCG) received orders to push migrants back into Turkish territorial waters.

Such pushbacks are illegal under international law given that people have the right to enter Greece to claim asylum.

Whether they then receive asylum or not is up to well-established asylum procedures.

The email, dated 6 March 2020, describes an incident where the Danish coast guard refused orders to force migrants and asylum seekers on a small boat near the Greek island coastline back to Turkey.

Frontex chief Fabrice Leggeri has repeatedly described that incident as a "misunderstanding", telling the European Parliament that it was an isolated incident.

But the nine-page Frontex email chain casts that assessment into doubt, given it was direct order.

The incriminating line in the emails says that the Hellenic Coast Guard had in fact taken orders to transport migrants on a rubber boat back to Turkish waters.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-11-12:

Medelhavet/ Minst 74 migranter har drunknat utanför Libyens kust till sidans topp

Minst 74 migranter har drunknat utanför Libyens kust efter att ett fartyg på väg mot Europa kapsejsat utanför Libyens kust, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Fartyget var på väg till Europa från hamnen i staden al-Khums i Libyen när olyckan inträffade.

Ombord ska det ha funnits omkring 120 människor varav flera kvinnor och barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 20-11-13: More than 100 lives lost in the Mediterranean Sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-16:

Medelhavet/ 3 years in Libya, a testimony till sidans topp

At least 267 people were returned over the weekend to Libya. IOM spokesperson Safa Msehli reports that 190 people were intercepted by the Libyan coast guard on Saturday. Alarm Phone report that one boat, carrying 77 people, was returned on Sunday. This week more than a hundred people have died in the stretch of sea that divides Italy and Malta from Libya and Tunisia, the central Mediterranean.

Once more, European coast guards have failed in their duties towards those in distress at sea.

Once more, European governments are content with witnessing a hundred lives lost at sea, rather than a hundred of people reaching European shores to flee war, persecution and poverty.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-11-19:

Internationellt/ UNHCR warns 2020 risks lowest resettlement levels in recent history till sidans topp

2020 will be a record low for refugee resettlement, UNHCR, the UN Refugee Agency, warns today.

"We are dealing with a disappointingly low resettlement ceiling to begin with - a quota of less than 50,000 for the entire year - and this was further impacted by COVID-19 delaying departures and pausing some states' resettlement programs," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

According to latest UNHCR data, only 15,425 refugees were resettled from January to the end of September this year, compared to 50,086 over the same period last year.

"Current rates point to one of the lowest levels of resettlement witnessed in almost two decades. This is a blow for refugee protection and for the ability to save lives and protect those most at risk," said Triggs.

UNHCR is urging states to resettle as many refugees as possible in 2020 in order not to lose those resettlement opportunities for refugees, and to maintain resettlement quotas for 2021.

Some countries have established or expanded their capacities to apply flexible processing modalities and are safely managing resettlement travel with recommended protocols in place. UNHCR is encouraging others to do the same.

"Expanding safe and legal pathways to protection, including through resettlement, saves refugees' lives and it can also mitigate their resort to dangerous journeys by land or sea," Triggs said.

The impact of COVID-19 put on hold life-saving evacuation of refugees from Libya on 12 March, only restarting again on 15 October. Some 280 refugees who were previously evacuated to emergency transit facilities in Niger and Rwanda are currently waiting to depart to resettlement countries, while 354 people are waiting for decisions from resettlement countries.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 20-10-21: US, Australia Hit New Lows on Refugee Resettlement (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Ekot 20-11-16:

Portugal/ Portugal ser tydlig ökning av asylsökande till sidans topp

Portugal ser numera en tydligt ökning av asylsökande. Båtar har anlänt direkt från Afrika och många kommer också landvägen. Jämfört med grannlandet Spanien och med Italien och Grekland är siffrorna låga, men för landet som sett sina egna medborgare emigrera i hundratusental är detta nytt.

23-årige Lamin Samdoa från Gambia befinner sig på ett asylcenter i Lissabon. Han kom redan för flera år sedan till Europa, till Sardinien i Italien.

- Men livet där är mycket svårt, i Italien finns också mycket mer rasism tycker jag därför är jag nöjd med att ha sökt sig vidare till Portugal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 20-11-16:

Spanien/ Explosionsartad ökning av migranter till Kanarieöarna till sidans topp

Den senaste månaden har tusentals flyktingar och migranter kommit från Afrika i träbåtar till Kanarieöarna. Sammantaget i år handlar det om över 17 000 människor som stigit i land på Gran Canaria och några av de andra spanska öarna i Atlanten.

Spanska ministrar åker till Kanarieöarna för att se hur situationen ska kunna lösas. År 2006 var det också en stor migrantvåg, men annars överträffar det som händer nu allt som tidigare hänt i Kanarieöarnas historia, sade den mycket oroade regionpresidenten nyligen.

Hör reportage och samtal med vår migrationskorrespondent Alice Petrén, som har besökt Gran Canaria och träffat bland många andra också nyanlända.

Det var en mycket komplicerad färd hit över Atlanten. Du vet väl hur den går till? För oss tog den 11 dagar med mycket höga vågor, säger 26-årige Abdhu, som är från Senegal.

Ja, det handlar en lång distans över öppet hav i långa, smala träbåtar.

Abdhu kommer gående ihop med den något yngre Ibrahim och är på väg till en fotbollsplan.

Röda Korset och spanska myndigheter har tagit emot oss mycket bra, säger de i mun på varandra.

Flyktingar och migranter brukar vara lätta att få kontakt med, men här på Gran Canaria väjer migranterna och ser skrämda ut och polis och personal där migranterna bor säger hotfullt åt mig att försvinna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-11-21:

Spanien/ Spanien ska bygga läger för 7 000 migranter på Kanarieöarna till sidans topp

Spaniens regering har lovat att bygga läger för runt 7 000 migranter på Kanarieöarna för att möta den stora mängd människor som tagit sig till ögruppen och tvingat tusentals att sova utomhus, rapporterar Reuters.

Regeringens löfte kom efter att myndighetsrepresentanter besökt hamnen i Arguineguin på Gran Canaria. Besöket gjordes sedan den lokala borgmästaren larmat om "omänskliga förhållanden" med över 1 000 migranter fortfarande strandade vid kajen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-11-17:

Frankrike/ Migrantläger evakueras - många uppges vara afghaner som lämnat Sverige till sidans topp

Omkring 2.400 migranter, varav flera hundra uppges vara afghaner som lämnat Sverige, började på tisdagen evakueras från ett tältläger utanför Stade de France i norra Paris.

Situationen i lägret har försämrats under höstmånaderna på grund av kylan och det utegångsförbud som råder i det coronadrabbade Frankrike.

Fransk polis anlände tidigt på tisdagsmorgonen till lägret, som är beläget under ett par motorvägsbroar nära nationalarenan. Migranterna fick köa till ett 70-tal bussar och tas nu till 26 olika härbärgen och gymnastiksalar runt om i Frankrike, där de erbjuds tillfälliga sovplatser.

De som vill ansöka om asyl ska normalt sett sedan få en mer hållbar lösning på en flyktingförläggning.

Merparten av de omkring 2.400 migranterna är afghaner, men i lägret fanns även personer från Somalia, Etiopien och Sudan. Uppemot 400 av migranterna ska ha varit afghaner som fått avslag på sin asylansökan i Sverige och rest vidare till Frankrike med hopp om att undkomma utvisning, enligt svenska asylrättsaktivister som har kontakt med personer i lägret.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-11-18: Violent Dismantling of Camp Saint-Denis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-20:

Libanon/ AYS Special from Lebanon: Escalating vulnerability in current crisis till sidans topp

The explosion at the port of Beirut on August 4th has worsened a widespread economic, social and political crisis. Migrant and refugee women are particularly vulnerable to the combined effects of the pandemic and the dire economic situation, in a country where their rights are not recognised.

A 4 year old girl runs up to me while walking in Hamra, Beirut. Her tiny hands are wide open asking for money. I tell her softly to return to her mother, and she runs back to her with her pigtails swaying side to side. I can tell it is the first time she has begged; because children who have been begging longer, continue to insist on money. I later spoke to her mother, Zahra. She tells me she is a single mother with 4 children, she also has to take care of her mother who lives with her and is sick. They are from Homs, Syria. Her husband left them a few years ago, went back to Syria and she hasn't heard from him since. She doesn't stay on the street long, just enough to collect the month's rent of 300,000 Lebanese Pounds (LBP) - with today's economy it is equivalent to $40 US Dollars. She tells me "no one will sit on these streets unless they have to". She said she works in the morning cleaning homes but it is impossible to make enough for rent.

Lebanon is currently undergoing a devastating economic crisis that began last year around January with a fluctuating Lebanese Lira, often rising to 9,000 LBP per US dollar ($) compared to the original exchange rate of 1,500 LBP per US dollar. This is in addition to the general turmoil and struggles caused by the demand for political change, COVID-19, and the chemical explosion in the port of Beirut on August 4th. The income that used to provide basic necessities for a family like Zahra's, is no longer providing the minimum. As a result, Syrian refugees who are in Lebanon experience more difficulties and oppressions with the current crisis. There are Syrian citizens who cannot travel - to Europe or the United States - nor return to Syria because they lack legal documents or have been exiled by the Syrian government.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

RFSL 20-11-19:

Hbtqi-asylsökande nekas asyl med otillåtna avslag till sidans topp

En ny rättsutredning från RFSL visar att hbtqi-asylärenden avslås med otillåtna motiveringar. Asylsökande förväntas dölja att de är hbtqi, transpersoners asylskäl missas och rättsosäkerheten är stor i hbtqi-asylärenden.

I RFSL:s rättsutredning har asylrättsjurist Aino Gröndahl granskat över 2000 enskilda beslut och domar i hbtqi-asylärenden från Migrationsverket och migrationsdomstolarna mellan åren 2012-2020.

Migrationsmyndigheterna ställer ett antal krav för att sökande ska göra trovärdigt och tillförlitligt sina hbtqi-asylskäl: Hen ska ha genomgått en inre process fram till insikt om sin sexuella läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck. Hen ska ha känt eller åtminstone kunna reflektera kring känslor av olikhet, stigma och skam. Ju mer tabu hbtqi är i hemlandet, desto mer krävs att sökande kan prata om det. Kravet är ologiskt och strider mot utlänningslagen. Den som tagit "för stora risker" anses inte trovärdig och får avslag. Detta baserar sig på fördomen att hbtqi-personer inte tar risker.

Kraven utgår från den felaktiga, stereotypa föreställningen att hbtqi-personer har universellt gemensamma erfarenheter som kan utredas och bedömas. Skyddsberättigade hbtqi-personer som inte har eller kan beskriva dessa erfarenheter anses inte trovärdiga, får avslag och utvisas. Kraven strider mot UNHCR:s riktlinjer, EU-rätten, EU-domstolens praxis, utlänningslagens förarbeten och Migrationsverkets eget rättsliga ställningstagande.

(...)

Läs mer och hämta utredningen samt statistikbilaga (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 20-11-23: Migrationsverket kräver bevis för sexuell läggning (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 20-11-23: Migrationsverket välkomnar utredning om HBTQI-personers asylärenden (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 20-11-23: Åsa Coenraads (M): Migrationsverket brister i kunskapen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Newcomers Youth 20-11-16:

Rapport: Jag vill vara fri till sidans topp

/Observera att detta är inte samma rapport som refereras ovan!/

Jag vill vara fri är en rapport från Newcomers Youth - RFSL Ungdoms projekt för hbtqi-ungdomar med asylerfarenhet. Rapporten innehåller dels en rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och i synnerhet användandet av tillförlitlighetskriterier i trovärdighetsbedömningar. Men den innehåller även nio hbtqi-ungdomars berättelser om deras erfarenheter av att söka asyl i Sverige.

Det rättsliga perspektivet har vävts samman med berättelserna eftersom den juridiska verkligheten och den upplevda erfarenheten inte alltid stämmer överens. Newcomers Youth har sedan år 2016 erbjudit nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtqi-ungdomar sociala mötesplatser och juridisk rådgivning. Projektets erfarenheter efter dessa fyra år är att dessa barn och ungdomar är en mycket utsatt grupp och att de ofta har svårt att tillvarata sina rättigheter inom asylsystemet. Syftet med rapporten är att lyfta situationen för projektets målgrupp samt komma med rekommendationer till relevanta makthavare för att åstadkomma en förbättring.

"Jag mådde så bra när jag fick komma till Sverige, då jag äntligen kunde få vara mig själv. Inte behöva vara rädd för att någon skulle vara efter mig. Men det var svårt att leva som öppet gay i en småstad som Boden. Jag bodde med tre andra män, som jag inte kände mig bekväm med på grund av att de kom från samma kultur som mig och dessutom var heterosexuella. Jag fick ta emot massa kränkande kommentarer och det var ingen som hjälpte mig."

David, 23 år från Marocko

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Rättsligt ställningstagande om permanentning av uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett omarbetat rättsligt ställningstagande om permanentning av uppehållstillstånd. Den väsentliga skillnaden är att ställningstagandet nu omfattar även de personer som haft uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen" och står inför att söka arbete för att få permanent tillstånd. En förändring är dock att provanställning enligt det omarbetade ställningstagandet i vissa fall kan räknas som varaktig försörjning och leda till permanent uppehållstillstånd när övriga villkor är uppfyllda. För att en provanställning ska bedömas tillräcklig kan den sökande behöva visa att arbetsgivaren alltid använder provanställning eller att de flesta som provanställs på den arbetsplatsen brukar få fast jobb. Det framgår också att sjukskrivning eller föräldraledighet räknas som anställning (däremot inte tjänstledighet). Andra tillägg rör vilken slags brottslighet eller hot mot allmän ordning och säkerhet som kan föranleda avslag. Ställningstagandet är inte särskilt tydligt kring detta, men hänvisar till motsvarande paragraf i Utlänningslagen för tolkningen.

Hämta ställningstagandet RS/017/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om gymnasiereglerna till sidans topp

Det ställningstagande som ersätts är SR 40/2018, det som handlar om alla gymnasiereglerna, alltså inte bara "nya gymnasielagen". Ändringarna rör främst förtydliganden. Det handlar till exempel om vilka utbildningar och kursbyten som är tillåtna, hur länge tillstånd kan ges för introduktionskurs och i vilka situationer deltidsstudier eller inslag av studier på lägre nivå kan godkännas. I ställningstagandet förklaras att sjukskrivning eller föräldraledighet kan vara skäl för deltidsstudier - och möjligen för kortvarigt avbrott. En utbildning kan godkännas om den har påbörjats då beslutet fattas, men ansökan måste enligt Migrationsverket göras innan uppehållstillståndet löpt ut (den frågan kommer att prövas av Migrationsöverdomstolen). Avsnittet om vad det innebär att studera aktivt är utbyggt och uppdelat för de olika utbildningsvägarna. Det framgår nu att underkända betyg kan spela roll, åtminstone om personen inte kan bevisa sitt aktiva deltagande på annat sätt. Detta gäller särskilt komvux. Nytt i detta sammanhang är en skrivning om situationen när en person har fått ett uppehållstillstånd (till exempel fyraårigt) som sträcker sig längre än sex månader efter att studierna avslutats. I sådana fall ska avslutade studier räknas som att studera aktivt, det vill säga att tillståndet behöver inte återkallas. Ett avsnitt om vandels- och säkerhetsprövningen har tillkommit. Det klargörs att den som haft tillstånd enbart på grund av gymnasiestudierna i normalfallet inte kan byta spår till en annan typ av tillstånd utan att lämna Sverige.

Hämta dokumentet RS/018/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om barns ålder i anknytningsärenden till sidans topp

Som Asylnytt har rapporterat i utgåva 20-08-05, så har EU-domstolen uttalat att när barn ansöker om att återförenas med föräldrar i ett EU-land så ska bedömningen av barnets ålder utgå från ansökningsdagen, inte beslutsdagen. Detta innebär att Sveriges praxis ändras. EU-domen gäller situationer som omfattas av familjeåterföreningsdirektivet, dvs när föräldern har uppehållstillstånd med flyktingstatus. Migrationsverkets rättsliga kommentar klargör nu att alla andra kategorier som enligt Utlänningslagen har rätt till återförening enligt samma paragraf som flyktingar också kommer att omfattas. Det innebär att även barn till alternativt skyddsbehövande och barn till svenska medborgare omfattas. Detsamma gäller barn till forskare och till föräldrar med EU-blåkort eller ICT-tillstånd (flyttande inom företag). Däremot omfattas inte barn till föräldrar som själva fått uppehållstillstånd enligt Utlänningslagens paragraf 5:3a. Det kan till exempel vara en förälder som fått uppehållstillstånd för att gifta sig eller bli sambo i Sverige eller på grund av anknytning till ett annat barn i Sverige. Barn till föräldrar som har uppehållstillstånd på grund av studier eller arbete omfattas inte heller.

Hämta den rättsliga kommentaren, RK/002/2020 (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 20-10-29: Uppdaterad rättslig styrning angående betydelsen av personens ålder vid ansökningsdatum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner biträdeslista, nu utvidgas användningen till sidans topp

Migrationsverket för en lista över personer som kan förordnas till offentliga biträden när den asylsökande inte har önskat någon särskild person. De som vill vara med på listan anmäler sig själva men Migrationsverket bedömer om personen är lämplig. Om någon avförs från listan kan hen inte få uppdrag på Migrationsverkets initiativ. Efter kritik från JO gjorde Migrationsverket det möjligt att överklaga ett sådant beslut. Denna ordning beskrivs i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RS/003/2020.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen handlar om en advokat som avfördes från listan på grund av att hen uteslutits ur advokatsamfundet efter att uppsåtligen ha gjort orätt i sin verksamhet. Personen överklagade avlistningen. Förvaltningsrätt och kammarrätt biföll överklagan med motivering att Migrationsverket bara har befogenhet att avvisa ett ombud i ett enskilt mål som misskötts. Högsta förvaltningsdomstolen däremot godkänner i sitt resonemang listan, eftersom den bara är ett "internt beslutsstöd" och inte hindrar att enskilda beslutsfattare förordnar någon som offentligt biträde, till exempel på begäran av en sökande. Formellt fattade domstolen dock inte beslut om detta. Eftersom ett internt beslutsstöd inte kan överklagas skulle domstolarna inte ha prövat ärendet och deras avgöranden upphävs därför av Högsta förvaltningsdomstolen.

Migrationsverket har därefter tagit ett nytt rättsligt ställningstagande, RS/021/2020, där verket går längre än Högsta förvaltningsdomstolen och utvidgar kompetens- och lämplighetskraven till förordnanden som enskilda har begärt. Nekad listning eller avlistning ska inte längre gå att överklaga. Se separat nyhet från Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2859-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-11-19:

Migrationsverket skärper kraven för offentliga biträden till sidans topp

Migrationsverket har rätt att ta bort offentliga biträden från biträdesförteckningen om de missköter sig. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast tidigare i år. Migrationsverket har nu uppdaterat den rättsliga styrningen utifrån domen och skärper samtidigt kraven.

Det var i juli som Högsta förvaltningsdomstolen gav Migrationsverket rätt att ta bort offentliga biträden som är olämpliga från verkets biträdesförteckning.

- Efter vägledningen från Högsta förvaltningsdomstolen har vi nu tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande som ger oss bättre möjligheter att säkerställa att personerna i vår biträdesförteckning uppfyller våra kompetenskrav, säger Migrationsverkets tf rättschef, Carl Bexelius.

Enligt den rättsliga styrningen krävs svensk juristexamen eller motsvarande kunskaper i migrationsrätt, familjerätt och förvaltningsrätt samt processvana i svensk domstol, för att förordnas som offentligt biträde av Migrationsverket. Dessutom krävs också att personen har en ansvarsförsäkring och har registrerat sig för F-skatt.

Personer som inte uppfyller kompetenskraven eller som bedöms vara olämpliga att företräda asylsökande, exempelvis för att de uteslutits från advokatsamfundet eller har begått brott, kan avregistreras från Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden. Verkets beslut att avregistrera någon från förteckningen går inte att överklaga, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Även fortsättningsvis kan sökande föreslå en person som Migrationsverket kan förordna som offentligt biträde. Det förutsätter dock att personen uppfyller både kompetenskraven och är lämplig för uppdraget, det vill säga uppfyller kraven för att ingå i verkets biträdesförteckning. Tidigare fanns inga formella kompetenskrav utan det räckte att personen var lämplig för att kunna förordnas som offentligt biträde, efter önskemål från den sökande.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Läs det rättsliga ställningstagandet om kvalitetskrav på offentliga biträden, RS 021/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-11-17:

Rättsligt ställningstagande angående rätt till derivativ skyddsstatus i asylärenden till sidans topp

/Ur Syfte och bakgrund:/

Principen om familjens enhet härrör från 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen). De konventionsbundna staterna rekommenderas att säkerställa att en flyktingfamiljs enhet respekteras. Det innebär att familjemedlemmar till flyktingar ska kunna åtnjuta samma skydd och status i mottagarlandet. UNHCR gör här skillnad på flyktingstatus på grund av individuella skäl (refugee status) och flyktingstatus på grund av att en familjemedlem har härledda flyktingskäl från flyktingen1 (derivative refugee status).

Principen om familjens enhet har i svensk rätt också använts i en annan betydelse. Det handlar då inte om huruvida familjemedlemmar till en flykting ska beviljas flyktingstatus, utan i stället om att undvika familjesplittring enligt Europakonventionen. Om ett beslut om avvisning/utvisning eller ett beslut att avslå en ansökan om uppehållstillstånd resulterar i att en familj splittras, kan en sådan familjesplittring vara oproportionerlig och strida mot artikel 8 Europakonventionen och därmed 11 eller 13 §§ den tillfälliga lagen. 2 Det är en annan bedömning än om en familjemedlem till en flykting ska beviljas derivativ status.

Det här rättsliga ställningstagandet ger ledning för när derivativ skyddsstatus för familjemedlemmar kan ges i asylärenden.

Hämta dokumentet, RS 020/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-11-20:

FN-kritiken mot Sverige och allvarliga hälsotillstånd till sidans topp

Vilket ansvar har Sverige att utreda den faktiska tillgången till vård när det gäller psykisk ohälsa? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar vi om det ärende som lett till att Sverige får kritik av en FN-kommitté och hur det är att driva ärenden internationellt.

I maj 2019 lämnade Asylrättscentrums jurist Linnea Midtsian in ett klagomål till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Ärendet gäller en kvinna som trots att hon lider av svår depression och hennes hälsotillstånd bedömts som livshotande, skulle utvisas från Sverige. Asylrättscentrum menade att genom att svenska myndigheter inte utrett om hon har tillgång till vård i hemlandet kränker hennes rättigheter. Det är första gången CRPD prövar ett utvisningsärende, så beslutet är historiskt.

I avsnittet diskuterar Linnea Midtsian och Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad ärendet, vad beslutet betyder för kvinnan och vad det kan få för konsekvenser för andra människor som sökt asyl i Sverige. De pratar också om vad det innebär att driva ärenden internationellt och vad som händer när Sverige får kritik av FN.

Podden produceras och samtalsleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvariga Maja Dahl.

Lyssna till podden (Extern länk)

Läs mer om det enskilda ärendet, nedan under rubriken "Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Ingen resning i mål där praxis har ändrats efter att det överklagade beslutet togs till sidans topp

Migrationsöverdomstolen beviljade vid ett tillfälle resning i ett mål om "nya gymnasielagen". Personen hade fått utvisningsbeslut från Migrationsverket när han var 17. Efter att ärendet återförvisats fick han ett nytt "första beslut" då han fyllt 18. Hans ansökan enligt nya gymnasielagen avslogs senare med motivering att han bara var 17 vid det första beslutet. Domstolen höll med och Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd, men senare beviljades personen resning och fick rätt. Att utgå från det första första beslutet var felaktig rättstillämpning enligt Migrationsöverdomstolen - ett upphävt beslut har ingen rättsverkan. Efter detta har Migrationsöverdomstolen i grundärende fattat liknande beslut. Men flera personer i samma situation som redan hade lagakraftvunna beslut har nekats resning med den korta motiveringen att det inte fanns "synnerliga skäl att pröva saken på nytt". I ett nytt ärende där resning nekades har Migrationsöverdomstolen nu gett en längre förklaring, nämligen att den praxis som nu gäller har tillkommit efter personens beslut om utvisning. "Senare klarlagd rättstillämpning är inte resningsgrundande". Ytterligare ett skäl är att argumenten är desamma som vid den tidigare beviljade resningsansökan. Resningsinstitutet ska bara användas för nya omständigheter som behöver prövas, inte för regelmässig överprövning. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Migrationsöverdomstolen: Muntlighet borde gällt i mål där HD sagt nej till utlämning till sidans topp

En person från Tadzjikistan hävdade att han var misstänkt för ett fabricerat brott i hemlandet och riskerade tortyr i häkte om han skulle återsändas. Tadzjikistan har begärt mannen utlämnad men detta har Högsta domstolen avrått från med motivering att det finns en verklig risk för att en person som utlämnats till Tadzjikistan skulle behandlas på ett sätt som skulle bryta mot Europakonventionen. Regeringen följde rådet och avslog begäran om utlämning. Men när mannen sökte asyl fick han avslag och migrationsdomstolen nekade muntlig förhandling. Motiveringen var att målet i hemlandet inte rör något politiskt brott eller liknande utan en civilrättslig tvist. Enligt Migrationsdomstolen var det bara spekulationer att brottsmisstankarna skulle vara fabricerade och det straff mannen riskerar är inte oproportionerligt. Migrationsöverdomstolen anser att migrationsdomstolen inte har utrett fallet tillräckligt. Bland annat har Högsta domstolens och regeringens beslut inte vägts in. Eftersom det finns en reell risk att mannen häktas i hemlandet borde migrationsdomstolen ha gjort en grundligare utredning innefattande mannens egna uppgifter. Muntlig förhandling var inte obehövlig. Målet återförvisas till migrationsdomstolen.

Läs Migrationsverkets referat samt hämta domen i mål nr 2475-20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24

Dragkamp mellan Migrationsverket och domstol i fråga om sent inkommen ansökan till sidans topp

En person som haft ett första uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt den tillfälliga lagens paragraf 16f (den "nya gymnasielagen") ansökte om förlängning för att gå en en gymnasial utbildning. Ansökan lämnades in efter att hans första tillstånd löpt ut. Migrationsverket avvisade ansökan som för sent inkommen. Migrationsdomstolen i Göteborg återförvisade ärendet för behandling i sak, eftersom lagen inte föreskriver att ansökan ska göras inom någon viss tid. Nu har Migrationsverket behandlat ansökan på nytt. Denna gång avslås ansökan (inte avvisas) men av samma skäl, nämligen att den har kommit in för sent. När Migrationsdomstolen åter fick ärendet bedömde domstolen att det rör sig om en avvisning - och tar samma beslut som förra gången. Målet återförvisas alltså än en gång till Migrationsverket för behandling i sak. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

Ett annat ärende som rör samma situation har släppts upp för prövning i Migrationsöverdomstolen, men denna har inte behandlat saken ännu.

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 20-11-24:

Europadomstolen prickar Belgien för snabb utvisning till Sudan till sidans topp

Målet rör en sudanes som tagit sig via Italien till Belgien, med avsikt att fortsätta till Storbritannien. Liksom många andra sudaneser sommaren 2017 sov han i en park i Bryssel. Han greps av polisen och togs till ett förvar vid flygplatsen. Han berättade för en tjänsteman att han var förföljd och lämnade in en asylansökan, men tog tillbaka den sedan han läst att belgiska myndigheter skulle samarbeta med de sudanesiska. Ambassadtjänstemän från Sudan besökte förvaret och utfärdade resedokument. Mannen fick kontakt med en advokat och överklagade förvarstagandet. Domstolen avgjorde att utvisningen inte fick verkställas förrän saken var avgjord men trots det togs mannen till planet där han hotades med hårdare åtgärder och medicinering om han inte samarbetade. Han skrev då under och flögs till Sudan. Europadomstolen påpekar att mr-sitationen i Sudan var allvarlig och att mannen flera gånger framfört sin rädsla. Den enda intervjun skedde utan föregående varning i samband med förvarstagandet, utan tolk och utan att relevanta frågor om riskerna ställdes. Att utvisningen sedan genomfördes trots att en domstol inhiberat den innebär att mannen inte fick en effektiv möjlighet att överklaga. Belgien har enligt domstolen brutit mot Europakonventionen, artiklarna 3 och 13.

Dom i målet 19656/18, endast på franska (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

FN:s barnrättskommitté prickar Spanien för ogrundad åldersbedömning till sidans topp

En sjuttonåring från Guinea greps på en båt på väg till Spanien. Han berättade för Röda Korset och polisen att han var minderårig, men bedömdes utan någon undersökning som flera år äldre och sattes i förvar. Hans ombud kunde skicka efter och lämna in hans födelsebevis, men enligt spanska myndigheter bevisade det inget eftersom det inte innehöll foto eller fingeravtryck. Efter 52 dagar släpptes han men flyttades till en förläggning för vuxna. FN:s barnrättskommitté, som övervakar hur Barnkonventionen följs, konstaterar att bristen på procedur för åldersbedömning, avsaknad av god man och att ingen hänsyn togs till barnets id-handlingar innebär att Spanien har brutit mot konventionens artikel om att sätta barnets bästa främst. Genom att förse barnet med ett födelsedatum som inte stämde med hans officiella id-handling utan att ha försökt verifiera dokumentet, har Spanien också brutit mot artikeln om att respektera barnets identitet. Att han behandlades som vuxen var ett brott mot den artikel som handlar om skydd för barn som berövats sin familj. Kommittén ger en rad rekommendationer till Spanien om garantier för ensamkommande barn, inklusive en möjlighet till upprättelse för barn som fått sin ålder ändrad utan nödvändiga garantier för barnets rättigheter.

Hämta beslutet, endast på spanska (Extern länk)

Referat på engelska från ELENA legal update (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

FN-kommitté begär att Sverige ska ompröva utvisning av psykiskt sjuk kvinna till Irak till sidans topp

Målet gäller en kvinna som sökte asyl i Sverige på grund av hedersrelaterade skäl. Hon blev inte trodd och fick ett utvisningsbeslut som vann laga kraft 2018. I grundärendet åberopade kvinnan också diabetes, högt blodtryck, sömnproblem och självmordstankar. Med tiden har de psykiska problemen förvärrats med självmordsförsök som krävt vård. Kvinnan har även varit tvångsintagen i psykiatrin och dessemellan tungt medicinerad för depressioner med hallucinationer och inslag av psykotiska border line symtom. Enligt läkarintygen är tillståndet livshotande och medicineringen nödvändig. Kvinnan har påtalat verkställighetshinder flera gånger med motivering att hon inte kommer att få den nödvändiga vården i Irak. De svenska myndigheterna håller fast vid att tillståndet beror på utvisningsbeslutet och inte är så bestående att det är skäl för uppehållstillstånd. Ärendet har nu behandlats av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén anser inte att kvinnan bevisat att hon diskriminerats. Men Sverige kritiseras för att inte ha undersökt om kvinnan i praktiken skulle få adekvat behandling i Irak för det diagnosticerade allvarliga och livshotande tillståndet. Därmed har Sverige brutit mot funktionshinderkonventionens artikel 15 om omänsklig behandling mm.

Communication No 60/2019, N.L. v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Europadomstolen stoppar utvisning av homosexuell man till Gambia till sidans topp

Målet gäller en man från Gambia som sökt asyl i Schweiz. Han hävdade dels att utvisningen skulle bryta mot Europakonventionens artikel 3 på grund av hur han skulle behandlas som homosexuell där, dels att det skulle bryta mot artikel 8 att skilja honom från hans partner i Schweiz. Partnern var svårt sjuk i cancer och avled innan Europadomstolen avgjort målet. Mannen har inte blivit trodd i sin asylprocedur på grund av en rad motstridiga uppgifter och även fått avslag när han ansökt om att få stanna på grund av anknytningen, främst på grund av brottslighet som lett till fängelse och bristande integration. När det gäller risken vid en utvisning har schweiziska myndigheter bedömt att mannen inte behöver bli uppmärksammad och inte riskerar framtida förföljelse, speciellt inte sedan en ny president tillträdde 2016. En rad internationella organisationer såsom ECRE, IJC and IlGA har yttrat sig i målet, bland annat rörande att homosexualitet fortfarande är straffbart i Gambia och att förföljelse, tortyr och diskriminerande bestraffning förekommer. Domstolens slutsats blir att utvisningen skulle bryta mot konventionen så länge Schweiz inte har utrett risken för att mannen skulle behandlas illa av icke-statliga aktörer.

Case of B and C v. Switzerland, Applications nos. 889/19 and 43987/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

EU-domstolen om värnpliktsvägran som skyddsgrund i pågående krig till sidans topp

Målet gäller en man från Syrien som sökte asyl i Tyskland 2015 och uppgav att han flytt för att inte behöva göra militärtjänst. Han fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men begärde flyktinstatus. Det hör till saken att militärtjänst i den syriska armén kan göra personen medskyldig till krigsförbrytelser. Vapenvägran i en sådan situation finns som en särskild skyddsgrund i EU-direktivet. En tysk domstol har frågat EU-domstolen bland annat om det kan räknas som värnpliktsvägran om personen inte vägrat i någon formell procedur utan bara hållit sig undan och ifall det spelar någon roll om personen inte vet vilken uppgift hen skulle få i armén. Andra frågor rör kravet på samband mellan skälet till vägran och risken att straffas. EU-domstolens förhandsavgörande innebär att vägran inte behöver göras enligt någon formell procedur när hemlandet inte erbjuder någon sådan möjlighet. Är det ett fullskaligt inbördeskrig där armén begår upprepade brott mot mänskligheten så kan man räkna med att personen tvingas delta även om placeringen inte är känd. För att straffet ska utgöra förföljelse krävs att vägran har samband med ett av de fem skälen (ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp) - men det finns en stark presumtion för att det är så. Det räcker med att personen tillskrivs till exempel en politisk eller religiös uppfattning som lett till vägran.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Mål C-238/19 i sin helhet, på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

FN:s barnkommitté prickar Schweiz för att inte ha hört barn i Dublinärende till sidans topp

Målet rör en familj från Azerbajdzjan som sökt asyl i Schweiz en gång tidigare. De hade då återvänt självmant till Azerbajdzjan, efter att ha upplevt ett dåligt mottagande, saknat tolk mm. Efter återkomsten greps dock mannen. Kvinnan fortsatte att verka som journalist, men hotades vid flera tillfällen med syfte att få henne att sluta skriva artiklar och delta i demonstrationer mm. Kvinnan och barnen tog sig till Schweiz på nytt, denna gång med hjälp av visum från Italien, vilket ledde till beslut om överföring dit enligt Dublinförordningen. Kvinnan överklagade med hänvisning till sitt eget och barnens mående och att barnen inte skulle ryckas upp igen, bristerna i Italiens mottagande mm. Familjen fick ett nytt boende och det äldre barnet placerades i skola, vilket enligt kvinnan invaggade dem i säkerhet. Trots detta väcktes de kl två på natten för att föras till Italien. Poliserna uppges ha visat barnen ett foto på en fjättrad person för att förklara hur det går om man inte medverkar frivilligt. Överföringen kunde inte genomföras på grund av att kvinnan bröt samman. Kvinnan har för barnens räkning vänt sig till FN:s barnrättskommitté och hävdar att barnkonventionen kränkts på flera sätt, bla att de inte hörts. Kommittén anser inte att det är visat att överföringen till Italien skulle utgöra en kränkning eftersom det inte finns bevis om mottagandet i Italien. Däremot anser kommittén att Schweiz borde ha vägt in barnens trauman när de övervägde om Schweiz skulle överta ärendet. Schweiz har brutit mot principen om barnets bästa och rätt att höras (artiklarna 3 och 12) och ska därför pröva saken på nytt.

Läs eller hämta communication No. 56/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#Vistårinteut 20-11-12:

Sverige vid skampålen till sidans topp

Ännu ett klagomål har skickats in till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (HCR).

Saken handlar om Abdolah "Abbe" Hoseini som kom som minderårig och utan sin familj till Sverige 2015. Abbe är afghan som har vuxit upp som papperslös flykting i Iran och han är öppet homosexuell.

FN har nu bekräftat att de kommer att ta upp hans fall, samtidigt jagas han av gränspolisen här i Sverige.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter består av 18 oberoende människorättsexperter från olika länder. De övervakar FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. När en sådan anmälan görs får Sverige möjlighet att yttra sig och då är det Utrikesdepartementet (UD) som som står för yttrandet.

Abbe är alltså gay och han har rest land och rike runt och pratat om hur det är leva som homosexuell och att vara afghan. Sommaren 2019 talade han inför tusentals personer på invigningen av Pride West i Göteborg. Abbe är en välkänd HBTQ-person och han har blivit intervjuad i tidningar, radio, Nyhetsmorgon på TV4 och synts på sociala medier som når ut till väldigt många.

I augusti 2020 fick Abbe, tillsammans med Samaiullah "Sami" Amiri, utmärkelsen Ungt Kurage av Raoul Wallenberg Academy. Motiveringen från juryns sida var att de "med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle i sin vardag." Utmärkelsen Ungt Kurage syftar till att uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe verkligen har gjort.

Under 2019 mottog Abbe och Sami "Jörn Svensson-priset" för att "de och deras föreläsningar utmanar normer och visar att ett liv i öppenhet är möjligt. Genom sin kamp utmanar de rådande värderingar i Afghanistan och bland afghaner i Sverige."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Migrationsdomstol: Femtonåring får flyktingstatus då förföljelse bevisats i ny prövning till sidans topp

En pojke från Ogaden i Etiopien och som tillhör minoritetsklanen Madiban sökte asyl på grund av den misshandel han utsatts för. Hans familj har tvingats lämna hemorten på grund av fejd med en familj av majoritetsklanen. I grundärendet hade hans uppgifter om klantillhörighet och misshandeln inte ifrågasatts men de bedömdes inte som så allvarliga att det skulle ses som förföljelse. Eftersom pojken inte kunnat bevisa att han inte har kontakt med sina föräldrar fick han utvisningsbeslut. I den nya prövningen tillkom bland annat läkarintyg och journalutdrag som visade ett stort antal ärr, dels flera runda ärr troligen efter stickvapen, dels åtta avlånga ärr på olika delar av kroppen, de längsta ca 10x1 cm. Till detta kommer pojkens berättelse om hur han kontinuerligt blivit slagen med olika tillhyggen. Migrationsverket anser fortfarande att det inte är förföljelse, men migrationsdomstolen bedömer att våldet haft sådan intensitet och omfattning att det rör sig om skyddsgrundande behandling och att pojken behöver skydd mot fortsatt förföljelse på grund av sin klantillhörighet. Eftersom han skadats då han bodde med sin familj saknar det betydelse om han kan återförenas med dem. Myndighetsskydd och internflyktsalternativ saknas och därför beviljas pojken uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24

Migrationsdomstol: Att söka asyl utomlands betraktas som förräderi i Turkmenistan till sidans topp

En person från Turkmenistan har överskridit sitt utresevisum med några år och en anhörig har redan uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Migrationsverket ansåg att personen kunde utvisas, men migrationsdomstolen anser att redan dessa omständigheter räcker för att personen skulle uppmärksammas vid återkomsten och att ett gripande innebär risk för skyddsgrundande behandling. Enligt domstolen bedriver regimen i Turkmenistan en omfattande övervakning med olika metoder, särskilt efter ett attentat mot dåvarande presidenten 2002. Staten förbjuder i stor omfattning utlandsresor och släktingar till utresta utsätts för utpressning. Turkmenska medborgare som söker asyl utomlands betraktas som förrädare. Eftersom personen enligt domstolen har lämnat en detaljerad och oförändrad berättelse om myndigheternas agerande i hemlandet mot henne och hennes familj och att hon ses som oppositionell så bedöms hon som flykting och beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Surplace-skäl för politisk aktivitet erkänns av domstol efter att agent dömts i Sverige till sidans topp

En person från en regional minoritetsgrupp i Iran hade grundat en organisation för att bevara folkkgruppens kultur och språk. Efter en razzia mot organisationen flydde han. Migrationsverket anser att hans berättelse är vag och inte verkar självupplevd och att hans aktivitet i Sverige inte är så omfattande att den skulle "misshaga" regimen i hemlandet. När saken kom till domstol redovisade mannen fortsatta aktiviteter i Sverige med koppling till en exilorganisation, videor från demonstrationer mm. Han åberopade även en dom mot en person som dömts för flyktingspionage i Sverige mot hans folkgrupp. Eftersom han har haft personlig kontakt med denna person och varit med i samma chattgrupper är det troligt att iranska myndigheter har kännedom om honom. Migrationsdomstolen anser att mannen på ett övertygande sätt berättat om sitt engagemang och bevisat en del aktiviteter i Sverige samt att han varit verksam under den tid som den avslöjade spionen var aktiv. Därför bedöms han som flykting och beviljas tre års uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Migrationsdomstol: Kvinna som anklagats för att missionera för Ahmadiyya får stanna till sidans topp

Målet gäller en kvinna från Pakistan som tillhör en trosriktning, ahmaiyyamuslimer, som är illa sedda och har begränsade möjligheter att utöva sin tro. En ahmadiyyamuslim kan dömas till hårt straff för att ha kallat sig själv för muslim eller för att ha predikat eller förordat sin religion. Kvinnan studerade på en ort där hon kunde undanhålla sin tro. Men i hemtrakten har hon trakasserats. När hon varit i Sverige ett halvår med uppehållstillstånd för studier och återvänt till Pakistan blev hon anklagad och polisanmäld för att ha försökt omvända två flickor. Därför återvände hon till Sverige och sökte asyl. Migrationsverket fann motsägelser i uppgifterna om trakasserier och ansåg berättelsen om polisärendet vag och detaljfattig. Migrationsdomstolen avslog begäran om muntlig förhandlig och anser att landinformationen tillsammans med de uppgifter och förklaringar kvinnan lämnat sammantaget gör att det saknas anledning att ifrågasätta att hon har anklagats och polisanmälts. Oavsett vad polisanmälan leder till riskerar hon förföljelse i hemlandet. De internflyktsalternativ som Migrationsverket föreslagit är inte rimliga med tanke på att kvinnan inte har något nätverk där och tillhör en utsatt minoritet. Hon beviljas uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Mer än sju års laglig vistelse för barnen är skäl för tillstånd enligt domstol till sidans topp

En barnfamilj från Afghanistan kom till Sverige genom arbetstillstånd i januari 2013. I samband med att tillståndet behövde förlängas sökte familjen asyl, en ansökan som behandlades först i augusti 2018. Föräldrarna hade då berättat om en konflikt mellan fadern och en konkurrent som lett till att fadern tvingats lova bort en dotter till konkurrenten som ersättning för en skada. Han ska också ha anklagats för att vara en otrogen. Migrationsverket ansåg inte berättelsen trovärdig. Det talade emot paret att de inte framfört skyddsskäl förrän efter flera år. Familjen har bott i Iran bortsett från en kort tid, men barnens anknytning till Sverige ansågs ändå inte ha blivit så stark att de inte kunde utvisas till Afghanistan. När saken nu prövats i domstol har ytterligare drygt två år förflutit. Inte heller domstolen anser asylskälen tillräckliga. Men åtminstone det barn som nu är 16 har vistats så lång tid i Sverige under sina formbara år att det skulle bryta mot hans privatliv enligt Europakonventionen att utvisa honom, enligt domstolen. Det vägs in att hela vistelsen har varit laglig och att barnen inte har någon anknytning i hemlandet. I och med att 16-åringen får uppehållstillstånd ska hela familjen, inklusive en flicka som fyllt 18, få tillstånd för att inte kränka rätten till familjeliv. Tillstånden på grund av ömmande omständigheter gäller 13 månader. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Domstol: Tvivelsmålets fördel gör att en person bedöms som barn som behöver skydd till sidans topp

En pojke som är född i Afghanistan men har växt upp i Iran sökte asyl på grund av att han tagit avstånd från islam, att han är hazar och att han riskerar drabbas av det väpnade våldet i sin hemprovins. En medicinsk åldersbedömning visade att lårbenets nedre tillväxtzon uppnått slutstadiet, däremot inte visdomstanden. I Grekland hade han bedömts som barn och ombudet påpekade att hans sätt att svara visar att han är mycket ung. Han bedömdes dock som vuxen och asylskälen prövades mot hela Afghanistan. Avståndstagandet från islam bedöms inte som genuint och övriga skäl är inte tillräckliga. Migrationsdomstolen gör i flera delar samma bedömning. Men domstolen påpekar att om det fortfarande råder tveksamhet om åldern efter en medicinsk bedömning ska staten utgå från att den sökande är underårig, enligt EU:s asylprocedurdirektiv. Även av UNHCR:s riktlinjer framgår att barnets uppgivna ålder ska ges tvivelsmålets fördel i tveksamma fall. Därför bedömer domstolen att pojken är minderårig. Eftersom barn utan nätverk i Afghanistan är särskilt utsatta t.ex. för våld, barnarbete, utnyttjande och rekrytering riskerar han omänsklig eller förnedrande behandling. Domstolen beviljar uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Om familjeåterförening söks före 18-årsdagen kan bevislättnad ges enligt domstol till sidans topp

En kvinna med två barn från Eritrea sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken/fadern som bor i Sverige. Besluten avslogs bl.a. på att familjemedlemmarna som befann sig i Etiopien saknade pass. Ärendet återförvisades från domstolen för att pröva frågor om rätt till familjeliv och bevislättnad, dvs att sätta ned kravet på styrkt identitet om DNA-test visar släktskapet. Bevislättnad ska enligt praxis från Migrationsöverdomstolen ges när det är för riskfyllt att hänvisa någon att söka pass från en eritreansk myndighet. När Migrationsverket tog upp saken på nytt hade familjens sextonåring hunnit fylla 18. Hans DNA-test visade att han med 99.99 procents sannolikhet är son till sin pappa men detta test fick inte användas eftersom bevislättnad bara tillåts för barn. Mamman och syskonet beviljades uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen refererar EU-domstolens avgörande som säger att åldern vid ansökan avgör vem som ska bedömas som barn vid familjeåterförening. Domstolen anser att samma bedömning av åldern ska gälla rörande bevislättnad. Ärendet återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Upprepade ringa narkotikabrott hindrar tillstånd för gymnasiestudier enligt domstol till sidans topp

En person som först fått avslag i asylärendet och sedan fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och även fått förlängt tillstånd, sökte för ytterligare en förlängning då han inte blivit klar med studierna. Denna gång fick han avslag på grund av att han hade dömts till böter för två ringa narkotikabrott och godkänt ett straffföreläggande. Dessa brott var kända när han fick sitt andra tillstånd, men enligt Migrationsverket har praxis skärpts genom ett beslut i Migrationsöverdomstolen. Fängelsedom behövs inte utan det räcker att fängelse finns i straffskalan för att brottslighet ska väga tungt mot en svag tillståndsgrund som gymnasiestudier. I överklagandet hävdade personen att han nu är drogfri och har stark anknytning till Sverige samt att hans missbruk berodde på hur dåligt han mådde i sin utsatta situation. Han hade dock dragit på sig åtal för ytterligare två ringa narkotikabrott. Domstolen ansåg att brottsligheten vägde tillräckligt tungt för att han inte skulle beviljas uppehållstillstånd. Däremot upphävdes ett återreseförbud som låg kvar trots att personen haft uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Mitt-i-Södermalm 20-11-15:

Systrarna ska utvisas efter nästan hela uppväxten i Sverige till sidans topp

Systrarna Rudmila, 15, och Montaha, 12, har bott i Sverige större delen av sina liv. Nu riskerar de att utvisas till Bangladesh, ett land de knappt minns. - Jag kan bara svenska, och känner bara till den svenska kulturen, säger Rudmila.

I Stockholm närmar sig vintern med stormsteg. Höstlovet har nyss gett stadens barn och unga lite andrum i terminen.

Men systrarna Rudmila, 15, och Montaha, 12, är mitt uppe i den värsta perioden i sina liv.

De har nyss fått besked att Migrationsverket beslutat att de ska utvisas till Bangladesh, ett land de lämnade för nio år sedan. Då var Rudmila sju år, och Montaha var tre.

Rudmila har bara vaga minnen från sitt hemland. Montaha har inga alls.

Placerades på familjehem

Systrarna kom till Sverige med sina föräldrar för nio år sedan. Modern skulle studera, men det blev inte som tänkt.

Systrarna har de senaste fyra åren bott på jour- och familjehem eftersom modern lider av psykisk ohälsa. Mammans tillstånd kan bland annat berott på stress över att flickorna och mamman inte haft uppehållstillstånd, menar socialtjänsten.

Pappan flyttade tillbaka till Bangladesh efter bara några månader.

Byggt upp ett liv

I Sverige har Rudmila och Montaha ändå byggt upp ett liv. Så när utvisningsbeskedet kom i september var det som en blixt från klar himmel.

- Jag minns att jag stod i köket när jag fick reda på det. Jag kunde inte tro att det var sant, jag var som i chock. Allt blev bara svart. Alla mina drömmar, att jag inte har en framtid i Sverige, säger Rudmila.

- Jag började gråta när jag hörde det, och blev rädd för vad som ska hända. Det är lika jobbigt idag, säger Montaha.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 20-11-24:

Många får inte ta hit sin familj efter hårdare regler till sidans topp

För fem år sedan blev det svårare att ta hit sin familj från hemlandet. Den som har fått uppehållstillstånd måste kunna försörja sin familj nu, om de ska få komma hit. De hårdare reglerna drabbar många familjer. Många får inte ta hit sin familj för att de tjänar för lite.

Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige och vill ta hit sin familj måste kunna försörja familjen. Det betyder att hen måste ha ett jobb och en bostad, där familjen får plats. Hen måste ha en lön som hela familjen kan leva på.

Så var det inte förut. Då kunde en person i familjen söka uppehållstillstånd i Sverige. När hen fått det, kunde resten av familjen komma hit. Familjen fick nästan alltid uppehållstillstånd tidigare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-11-24: Skärpta försörjningskrav har stoppat tusentals anhöriginvandrare (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-11-24: Så har skärpt regelverk påverkat anhöriginvandringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

JO 20-11-12:

Initiativärende om förvarstagna som säkerhetsplaceras inom kriminalvården till sidans topp

Sammanfattning

JO har under många år granskat förhållandena för förvarstagna som placeras inom Kriminalvården. Granskningen har lett till flera kritiska uttalanden från JO:s sida och till att regeringen flera gånger uppmärksammats på behovet av ändrade regler. Sverige har också från internationellt håll rekommenderats att upphöra med att placera personer som är förvarstagna med stöd av utlänningslagen hos Kriminalvården.

Efter det att chefsJO inom ramen för JO:s Opcat-verksamhet under vintern 2017 inspekterade flera häkten där det fanns förvarstagna, beslutade hon att granska situationen för främst förvarstagna som säkerhetsplacerats inom kriminalvården.

I detta beslut konstaterar chefsJO att det är uppenbart att Kriminalvården inte har lyckats skapa de praktiska förutsättningar som krävs för att alla förvarstagna som vistas i häkten och anstalter fullt ut ska kunna få sina lagstadgade rättigheter tillgodosedda. Situationen för de säkerhetsplacerade framstår enligt chefsJO som särskilt oroande. ChefsJO ser mycket allvarligt på att Kriminalvården inte har nått längre i sitt arbete och kritiserar myndigheten för att de förvarstagnas lagstadgade rättigheter fortfarande inte tillgodoses.

(...)

Läs eller hämta beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-11-14:

Skarp kritik mot förvarstagna på häkte till sidans topp

Utländska medborgare som förvartagits i väntan på avvisning eller utvisning kan, om de är våldsamma eller hotfulla, placeras på häkten. Nu slår JO larm om långvarig isolering och omotiverade restriktioner.

- Det handlar många gånger om personer som inte är misstänkta för brott och som har rätt till att ha helt andra möjligheter att ha kontakt med omvärlden än vad exempelvis en häktad person har. Men jag kan konstatera att Kriminalvården har inte lyckats med att tillgodose de här människornas lagstadgade rättigheter, säger chefs-JO Elisabet Rynning till TT.

JO har under flera år granskat förhållandena för förvarstagna som placerats inom Kriminalvården.

Det handlar om utländska medborgare där det finns ett beslut om utvisning eller avvisning och som tagits i förvar av Migrationsverket eftersom de riskerar att avvika eller hålla sig undan. En del av dem bedöms dock som för våldsamma eller hotfulla för Migrationsverket att ta hand om och placeras då i stället inom Kriminalvården - i häkte eller på anstalt - eller i polisens arrest.

Stora begränsningar

De senaste åren har det rört sig om mellan 40-50 personer per år. Och tillvaron de mötte brast alltså på flera plan, enligt JO:s granskning.

Möjligheterna till gemenskap var små, liksom möjligheterna att ta emot besök. De förvarstagna fick i många fall inte heller ha mobiler eller tillgång till internet, vilket de hade fått om de varit placerade i Migrationsverkets förvar.

- I förvaret får man vara tillsammans med andra hur mycket man vill. Man kan ringa och ha tillgång till dator och internet. Men i ett vanligt häkte blir det väldigt mycket begränsningar för den förvarstagne, konstaterar Elisabeth Rynning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Asylnytt 20-11-24:

Inget bistånd då utvisningsbeslutet preskriberats enligt Högsta förvaltningsdomstolen till sidans topp

Ett par från Libanon fick ett utvisningsbeslut som inte har kunnat verkställas. Paret har ett barn som de bor tillsammans med vilket innebär att de trots utvisningsbeslutet har kunnat få visst bistånd enligt Lagen om mottagande av asylsökande, LMA-lagen. Men när utvisningsbeslutet preskriberades beslutade Migrationsverket att de inte var berättigade till bistånd, eftersom de inte längre tillhörde personkretsen som LMA-lagen omfattar. Förvaltningsrätten och så småningom även kammarrätten i Jönköping tyckte annorlunda och ansåg att LMA-lagen ska tillämpas. Vid det laget hade paret sökt asyl på nytt och därmed åter fått bistånd. Frågan har ändå tagits upp av Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att Migrationsverkets tolkning är den rätta. Domstolen gör en slags rimlighetsbedömning och skriver att "enbart den omständigheten att en person tidigare har ansökt om uppehållstillstånd som asylsökande inte innebära att personen för all framtid ska anses vara asylsökande". Paret var enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte asylsökande under perioden från preskriptionen fram till den nya asylansökan och hade då inte rätt till bistånd enligt LMA-lagen.

Hämta beslutet i mål 1262-20 (Extern länk)

Läs Migrationsverets referat av målet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / VK 20-10-24:

Många asylsökande kvar - trots avslag till sidans topp

Flera tusen av de flyktingar som kom till Sverige 2015 och som fått avslag har ändå inte lämnat landet. En stor grupp har avvikit och eftersöks av polis.

Trots politikernas ambitioner att fler ska utvisas har möjligheterna för asylsökande att gå under jord inte minskat - och polisens förmåga har inte stärkts, enligt gränspolischef Patrik Engström.

Rekordåret 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Av dessa har 47 000 fått avslag. Hur många av dessa som lämnat landet kan Migrationsverket inte svara på.

Däremot vet man att 9 000 fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket, bland annat efter att ha sökt asyl på nytt. 13 000 är bosatta i kommuner runt om i landet utan att ha uppehållstillstånd. Och ytterligare 14 000 är avvikna, de har alltså gått under jord och försvunnit.

Forskare på Delegationen för migrationsstudier har tidigare konstaterat att betydligt färre än hälften av de asylsökande återvänder självmant när de fått avslag.

Gränspolisen arbetar inte med någon aktiv spaning för att hitta dem som gått under jord och gömt sig, enligt Patrik Engström, chef vid gränspolisen vid Nationella operativa avdelningen (Noa).

- Vi registrerar dem som efterlysta. Är det så att det kommer in tips följer vi upp det. I övrigt arbetar vi med vårt ordinarie kontrollarbete där vi hittar en del av dem, säger han.

Söker på arbetsplatser

Det ordinarie kontrollarbetet är de inre utlänningskontrollerna, som de senaste åren stadigt sjunkit i antal. Enligt Patrik Engström som en följd av att gränspolisen behövt omprioritera sina resurser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 20-10-27: Zahra får inte stanna i Sverige - men inte heller återvända till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-10-24:

"De vet att polisen inte kan göra nånting" till sidans topp

Brist på förvarsplatser, personer som försvinner eller som vägrar att återvända självmant. Utmaningarna för Migrationsverket att få asylsökande med avslag att återvända är många.

- För att vi ska kunna verkställa en utvisning krävs att vi har en person framför oss som medverkar, säger Hanna Hansdotter, chef inom återvändandet på Migrationsverket.

Hon framhåller att det ofta handlar om personer som lämnat allt de har för att satsa på en framtid i Sverige.

- Sedan får man ett avslag, man överklagar och överklagar igen, och till slut vinner det laga kraft - och då ska man börja tänka i andra banor, säger hon.

"Bättre stanna illegalt"

Det är först efter att beslutet vunnit laga kraft som Migrationsverket kan agera, betonar Hanna Hansdotter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 20-11-15:

Han håller sig gömd i Östersund för att undvika utvisning: "Vill inte fly längre" till sidans topp

"M" kom som flykting till Östersund för fem år sedan. Han kom efter den 24 november - gränsen för att få tillfälligt uppehållstillstånd. När utvisningsbeskedet kom valde han att gömma sig och leva som papperlös.

- Jag orkar inte fly vidare längre, säger han.

När det slutgiltiga utvisningsbeskedet kom och M varken fick fortsätta studera eller jobba så beslöt han att leva som papperslös.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Jämtland 20-11-15: Kyrkan om de ensamkommande: "De har inga föräldrar att flytta hem till" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statens medicinsk-etiska råd 20-11-23:

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd till sidans topp

Etiska aspekter på behanding som kräver eftervård

/ Ur rapportens Inledning:/

I Sverige vistas i dag ett stort antal personer utan permanent uppehållstillstånd. En del av dessa individer kan komma i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver längre varaktighet eller tillgång till eftervård, såsom exempelvis organtransplantation.

I dag råder oklarhet hos professionen om, när och under vilka för- utsättningar personer utan permanent uppehållstillstånd ska erbjudas sådan behandling. Företrädare för läkarkåren har vänt sig till Statens medicinsk-etiska råd, Smer, för att få etisk och juridisk vägledning vad gäller organtransplantation till personer utan permanent uppehålls- tillstånd. Denna fråga innefattar flera svåra principiellt viktiga etiska frågor med vidare samhälleliga implikationer. Många av dessa etiska frågor aktualiseras även vid ställningstaganden om erbjudande av andra hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver längre varaktighet eller tillgång till eftervård.

En av den medicinska etikens mest grundläggande principer är att människors tillgång till vård ska vara lika för alla och enbart styras av det medicinska behovet. Rätten till hälsa betraktas som en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och formulerades redan 1946 i WHO:s stadga och kom sedan kort därefter till uttryck i FN:s all- männa förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Smer har efter den nämnda begäran tagit fram denna rapport om etiska aspekter vad gäller viss hälso- och sjukvård för personer utan permanent uppehållstillstånd, med organtransplantation som exempel.

Rådet vill med rapporten öka kunskapen om frågans etiska kom- plexitet samt ge stöd till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Smer önskar även att rapporten ska utgöra underlag för framtida åtgärder och policyer. Smer hoppas också att rapporten ska stimulera till debatt om dessa frågor i samhället.

Hämta rapporten (Extern länk)

SMER pressmeddelande 20-11-23: Transplantation bör erbjudas personer utan permanent uppehållstillstånd (Extern länk)

Se även debattartiklar, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 20-11-12:

Hamid utvisades till Afghanistan: "Omöjligt att leva här" till sidans topp

För drygt ett år sedan utvisades Hamid Hasani till Afghanistan.

- Det är omöjligt att leva här. Man får inget jobb, säger han.

I videon berättar Hamid om hur han har det i Afghanistan efter att ha bott som flykting i Iran och därefter i Jämtland.

Hamid Hasani kom till Sverige hösten 2015. Precis som många andra ensamkommande hade han då levt större delen av sitt liv som illegal i Iran.

- Jag var fem år gammal när min familj flydde från Afghanistan till Iran, säger han.

I Sverige och Jämtland bodde han först på ett HVB-hem. Sedan när han blev 18 år flyttades han till Grytans asylboende. Men kort därefter fick han kontakt med en familj i Brunflo.

- Jag fick bo hos dem. De blev som min familj.

Har du kontakt med dem idag?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om Östersundsföreningen som hyr ett hus i Kabul för utvisade ungdomar, nedan under rubriken "Stöd och Solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 20-11-13:

Nasrullah om livet på flykt: "Vet inte vad som händer" till sidans topp

Han var en av många som kom från Syrien och Afghanistan under flyktingkrisen för fem år sedan.

Nasrullah hamnade i Jönköping hos Eva Britt och Magnus Apelqvist där han bodde, gick i skolan och blev som en i familjen tills han för två år sedan tvingades lämna Sverige och sedan dess har han levt på flykt.

"Jag vill tillbaka till Sverige. Jag vill vara hos min svenska familj. Jag är murare, jag ska jobba i Sverige", säger Nasrullah.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-10-25:

Zarah, 12, får övertala sin familj att inte fly till sidans topp

Tre gånger har tolvåriga Zarahs föräldrar varit på väg att fly från Sverige.

Varje gång har hon lyckats stoppa dem - i sista stund.

- Mitt liv är redan jobbigt och jag vill inte att det ska bli ännu jobbigare, säger hon.

I samma stund som lägenhetsdörren gick igen den där augustidagen 2018 förstod Zarah Barati att något hade hänt. Pappa Bismilah var utom sig av oro och försökte inte längre dölja det.

- Vi har just fått vårt tredje avslag och jag har ingen aning om vad vi ska göra nu, sa han.

Under veckorna som följde försvann pappan allt oftare in i sina tankar. Han slutade att leka och göra kul saker.

- Vi brukade spela fotboll tillsammans. Men nu ville han inte det mer, säger 12-åriga Zarah.

Det mörka håret faller ner över hennes ljusgrå huvtröja. Hållningen är vaksam, blicken observant.

Drygt två år har gått. Migrationsverkets beslut att utvisa familjen till Afghanistan ligger fast, men går inte att verkställa eftersom landet inte tar emot tvångsutvisade barnfamiljer.

Precis som sin mamma är Zarah Barati född i Iran och har aldrig varit i Afghanistan. Allt hon vet om landet är sådant som hon hört i skolan och sett på nyheterna.

- Man kommer inte överens och spränger bomber överallt. Och flickor måste täcka sig och får kanske inte ens gå i skolan, säger Zarah på flytande svenska.

Händerna vilar i knät. Hon tar ett andetag.

- Jag kan inte tänka mig hur det skulle vara att resa till Afghanistan. Det känns jätteläskigt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-10-24:

Flyktingadvokaten: "Förödande för barnen att ryckas upp" till sidans topp

Barnen glöms bort i asylprocesserna - trots att barnkonventionen nu är svensk lag.

Det hävdar advokaten Emilie Hillert.

- För barnen är det helt förödande att ryckas upp från det enda land de känner till, säger hon.

Emilie Hillert är advokat och har företrätt många afghanska barnfamiljer som fått utvisningsbeslut de senaste åren.

Hon menar att många har hamnat i ett moment 22. Afghanistan tar inte emot barnfamiljer som utvisas med tvång - då kan de inte deporteras.

Samtidigt gör svenska myndigheter vad de kan för att familjerna frivilligt ska lämna landet, enligt Hillert.

"Vågar inte återvända"

- Man separerar barn som fyller 18 år från den övriga familjen, rycker upp dem ur sin invanda miljö och flyttar dem runt mellan olika boenden och orter. De över 18 år drabbas av nedsatt dagersättning, hot om förvar och återreseförbud. Men Afghanistan är ett av världens farligaste länder och många vågar ändå inte återvända, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-11-22:

Frankrike/ Så här lever Amir Ali, 5 - efter flykten från Sverige till sidans topp

Amir Ali, 5, behövde fly från det enda landet han kände till - Sverige.

Nu försöker familjen bygga upp en ny tillvaro i Frankrike.

- Vi vill att våra barn ska få leva utan rädsla och stress, säger pappan.

Amir Ali Hosseini föddes i november 2015 på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Föräldrarna hade anlänt till Sverige bara ett par veckor tidigare. De levde tidigare som afghanska migranter i Iran, men bestämde sig för att fly efter att ha utsatts för hot.

Aftonbladet träffade familjen i oktober i år hemma i nordskånska Hanaskog. De hade då fått sitt tredje avslag på sin asylansökan och skulle utvisas. Föräldrarna Amir, 30, och Maryam, 24, kunde inte tänka sig att se barnen växa upp i Afghanistan. I stället började de planera för att fly vidare - till Frankrike.

Landet genomför till skillnad från Sverige ytterst få utvisningar till Afghanistan och chansen att få uppehållstillstånd är betydligt större. Minst 3 000 migranter har de senaste åren tagit sig dit från Sverige.

Flydde med nattfärjan

Under våren gjorde coronakrisen det omöjligt för familjen att bryta upp och ge sig av. Och i augusti föddes lillasyster Sofia, också hon på Centralsjukhuset.

Men på kvällen den 18 oktober kunde familjen till sist lämna Sverige med nattfärjan.

Att korsa EU-gränser är olagligt för asylsökande och redan följande morgon greps familjen av tysk gränspolis. De förhördes och kroppsvisiterades, fick packningen genomsökt och tvingades att lämna fingeravtryck.

Därpå släpptes de mot löfte om att lämna Tyskland inom 48 timmar.

De fortsatte resan med tåg till en tysk gränsstad, tog svarttaxi över den franska gränsen och tåg till Paris, dit de anlände utmattade mitt i natten.

Rädda för tältläger

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-11-22:

Tyskland/ Ali och tusentals andra flyr Sverige - Eva köpte hans biljett till sidans topp

22-årige afghanske Ali flydde Sverige under radarn, fem år efter att han anlänt, livrädd att bli inlåst i förvar igen.

Nyligen reste han till Tyskland med färjan m/s Nils Holgersson. Biljetten köptes av Eva Hållsten, 61-årig glaskonstnär från Gotland. "God människosmuggling" kallar hon det själv.

Tysk gränspolis vittnar denna höst om att fler migranter kommer med färjor från Sverige. Många är barnfamiljer. DN:s Niklas Orrenius och Alexander Mahmoud berättar om hur Sverige blev ett land som människor flyr ifrån.

Ali, färjan Trelleborg-Travemünde

Ali tittar ut genom fönstret medan nattfärjan m/s Nils Holgersson lägger ut från Trelleborgs hamn. Svart vatten, svart himmel. Ringarna runt Alis ögon är också svarta. Han har knappt sovit på flera dygn, av nervositet och oro.

- Det känns jättedåligt att fly. Jag gillade Sverige mycket, människorna och samhället. Men jag har inget val.

Rederiet TT-Line utlovar en svensk känsla. "SCHWEDISCHES FEELING AN BORD!" står det på ett reklamfoto av en glad flicka med blomsterkrans i håret.

Ali bär svarta mjukbyxor och en svart luvtröja med texten "NASA". I fickan ligger ett utgånget id-kort från Migrationsverket och en tågbiljett till Köln. Eva har köpt biljetten - hans nya vän Eva Hållsten.

Ali hörde talas om Eva efter att han släpptes ur Migrationsverkets förvar i Märsta. Han var ett nervvrak efter nio månaders inlåsning. Förvaret var en giftig plats, full av desperata människor som likt Ali hade fått avslag på sina asylansökningar.

Eva hjälper afghaner, hade Ali hört. Han skickade ett meddelande på Messenger. Eva svarade direkt:

"Javisst - vad vill du ha hjälp med?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-10-26:

Tyskland/ Kerstin, 73, köpte tågbiljetter - dömdes för människosmuggling till sidans topp

Kerstin Larnesjö, 73, köpte tågbiljetter åt flyktingar så att de skulle kunna lämna Sverige.

Nu har hon dömts - för människosmuggling.

- Jag trodde inte att polisen skulle lägga kraft på en gammal tant, säger hon.

En sensommardag i år fick Kerstin Larnesjö ett överraskande meddelande. Polisen ville att hon skulle ringa upp.

Tankarna for genom den pensionerade lärarens huvud medan signalerna gick fram. Vad kunde det handla om?

Inte hade hon väl gjort något olagligt?

Hon fick beskedet att hon måste inställa sig personligen på stationen i västmanländska Lindesberg. En kort bilfärd senare satt hon på en bänk inne i ett kalt förhörsrum.

- Tyska polisen har kallat dig till förhör genom oss, sa polismannen.

De tyska kollegorna hade kopplat hennes bankkort och mejladress till tågbiljetter, fick hon veta. Och hon stod nu anklagad för människosmuggling.

- Det kändes overkligt. Men jag kunde inte tänka mig att jag skulle bli dömd, att tysk polis inte skulle lägga energi på en 73-årig tant, säger hon.

De nya orden studsar mellan väggarna.

Boll. Badkar. Familj.

Kerstin Larnesjö håller språkkafé för flyktingar inne i den åttakantiga stenkyrkan i bruksorten Vedevåg. Elva kvinnor och två män läser barnboken "Babar" tillsammans.

I gruppen i kyrkan finns allt i från analfabeter till högskoleutbildade. Alla utom en har fått sitt tredje och sista avslag.

Småbarnen kryper runt i altargången mellan legoklossarna.

Här finns uppgivenhet och rädsla. Men också något annat. En kämpaglöd, när det svenska språket nöts in ord för ord.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Jämtland 20-11-15:

Han har valt att gömma en ensamkommande till sidans topp

"Peter" och hans familj gömmer en ensamkommande.

- För oss är han som en son. Och vad gör man inte för sitt barn? Man gör vad som helst, säger han.

Peter, som egentligen heter något annat, bor med sin familj i Jämtlands län. För några år sedan flyttade en ensamkommande kille in till dem.

- Vi hade hört att unga människor behövde någonstans att bo, säger Peter.

Killen blev snabbt som en del i familjen.

- Nu kallar vi honom vår son. Han är vår son.

Killen är en av dem som fått avslag på sin asylansökan. Han har fått beslut om utvisning, men är alltså kvar i länet. Istället lever han gömd hos Peters familj.

- Han är papperslös. Han har inga rättigheter överhuvudtaget, säger Peter.

Var ett självklart beslut

- Vi ser till att han har mat på bordet och en säng att sova i, fortsätter han.

Varför har ni tagit det beslutet?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Göteborg november 2020:

Stöd oss - bli medlem eller bli månadsgivare till sidans topp

Bli medlem

För att bli medlem i nätverket gör du en inbetalning på 50 kr (eller mer) på vårt PlusGiro 27 63 64-7 och skriver ditt namn ihop med texten "Medlemsavgift". Medlemskapet gäller i ett år.

Bli månadsgivare

Göteborgsgruppen av Ingen Människa är Illegal har autogiro, genom vilket du varje månad kan ge ett stort eller litet bidrag. Det är enkelt och smidigt och du ger så mycket du vill utan att behöva tänka på det.

Följ länken nedan för att fylla i ett elektronisk medgivande. Du fyller i blanketten och godkänner sedan med Bank-ID.

Ett annat alternativ är att anmäla sig via sin internetbank, gå då tillväga på följande sätt:

Logga in på din internetbank och sök dig fram till "Autogiro", finns oftast under Betalningar/Överföringar Välj "Lägg till företag" Sök efter "ingen människa är illegal" och välj därefter "Ingen människa är illegal - Göteborg" Följ instruktionerna för att ansluta. Där du ombeds att uppge betalar- eller kundnummer så ska det bestå av ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck. Skicka därefter ett mail till goteborg@ingenillegal.org. Skriv att du vill bli autogirogivare, samt vilken summa per månad du vill skänka.

Det går även bra att fylla i en pappersblankett och posta till oss:

Ingen människa är illegal, c/o Syndikalistiskt forum, Linnégatan 21, 41304 Göteborg

Skänk pengar via PlusGiro

Vill du ge en enstaka summa går det bra att sätta in pengar på vårt PlusGiro-konto: 27 63 64-7

Swisha ett bidrag

Stöd vårt arbete genom att swisha valfri summa till: 123 395 6620

Bidra med annat än pengar

(...)

Läs mer (Extern länk)

Till elektronisk autogiroanmälan (Extern länk)

Till autogiroblanketten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 20-11-17:

Häpnadsväckande att Malmöpolitiker inte tar större ansvar för ungdomarnas utsatthet till sidans topp

Vi ser en ökande missbruksproblematik och möter unga utan tak över huvudet, utan pengar till mat, unga som kämpar med skolan och med att hitta jobb för att få stanna i Sverige, och unga som försöker ta sitt liv. Det skriver företrädare för den ideella sektorn i Malmö.

Den nya gymnasielagen är en av landets mest utskällda lagar. En lag som först ingav hopp och nu visar sig snarare vara en långdragen utvisning av dem som anlände som ensamkommande 2015. Och som medför stort psykiskt lidande.

Regeringen valde 2018 att ge Skåne, Göteborgs och Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och Rädda Barnen 120 miljoner kronor per år i tre års tid för att utveckla arbetet kring hemlöshet bland unga vuxna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 20-11-12:

Föreningen I Do i Östersund hyr ett hus i Kabul för att hjälpa utvisade ungdomar till sidans topp

Föreningen I Do ville göra något konkret för de ungdomar som de lärt känna i Östersund och som nu utvisats till Afghanistan. De beslöt att hyra ett hus i huvudstaden Kabul för att säkra att ungdomarna har tak över huvudet.

Ulla Landenmark sätter på datorn och får kontakt med killarna, medlemmarna, som bor i huset i Kabul. Föreningens möte kan börja.

Mohammad Hoseinzada kommer direkt till mötet från sin praktik på sågen i Hissmofors.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 20-11-11:

Frontex startar internutredning efter medieuppgifter till sidans topp

Efter medieuppgifter om att EU:s gränspolismyndighet Frontex ska ha kränkt människor på Medelhavet och stoppat dem från att kunna söka asyl säger Frontex att man ska förbättra sitt arbete för att skydda mänskliga rättigheter.

Det framgår av ett pressmeddelande efter ett efter ett extrainsatt styrelsemöte.

Frontex medger ännu inte några av de övergrepp, som EU-myndigheten har anklagats för, men rättstänkandet hos poliser och tjänstemän, som dagligen ingår i operationer ute på plats måste stärkas, så att de tillämpar gällande lagar.

Och övervakningen av vad som sker till havs ska förbättras. Det är beskedet efter Frontex extrainsatta styrelsemöte. Gällande ordning är uppenbarligen inte tillfredsställande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

EU-kommissionen 20-11-11: Extraordinary meeting of Frontex Management Board on the alleged push backs (Extern länk)

Frontex 20-11-12: Conclusions of the Chairperson of the Frontex Management Board (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-11-19:

EASO more than doubles operational productivity in 2020 till sidans topp

Despite challenges posed by COVID-19 in 2020, the European Asylum Support Office (EASO) has dramatically upscaled its operational presence and increased support to Cyprus, Greece, Italy and Malta, in some cases by between twice and three times 2019 levels.

EASO currently has 1 600 personnel deployed operationally providing support to the respective asylum and reception authorities. With approximately 900 personnel in Greece, 500 in Italy, 110 in Cyprus and 85 in Malta, this equates to more than a 50 % increase over the end of 2019, with personnel in Greece almost doubling.

Up to the end of September 2020, the Agency substantially reinforced its operational productivity when compared to the same period in 2019. This includes carrying out over 12 400 asylum interviews (+74 %) and the drafting of close to 12 000 recommendations (+96 %) for decision by the authorities of Cyprus, Greece and Malta. Furthermore, over 23 000 registrations for international protection were carried out by EASO personnel in its operations during the same period.

Backlog of interviews on Aegean islands almost eliminated

Overall, in Greece, the Agency has increased productivity by 160 % and is now present in over 40 locations (out of almost 90 in all four Member States). EASO is currently working with the national authorities to reduce backlogs in the north of the country through 'Project North'. This will see the establishment of 7 new hub sites for asylum interviews, covering 14 locations.

On the Aegean islands, the dramatic increase in productivity for interviews conducted (+170 %) means that the backlog in interviews has almost been eliminated. Furthermore, between January and September 2020, EASO issued +211 % more recommendations in Greece than the same period in 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

RESPOND 20-11-21:

Horizon 2020 RESPOND Research project attests to ongoing governance failures till sidans topp

After three years of intense research on European migration and asylum governance in 11 European and non-European countries (Greece, Italy, Hungary, Austria, Germany, Sweden, UK, Poland, Iraq, Lebanon and Turkey), the final results of the EU financed research project "RESPOND" paint a gloomy picture of the European Union and member states' governance capacities and failures.

After the numbers of refugee-migrants increased in 2015, the research consortium of 14 partners observed that the EU and its member states are persistently in crisis mode. Given an on-going solid deadlock at the EU level blocking every substantive reform, the only solutions to the migration issue for the EU and its member states have become deterrence, restriction and return. The empirical insights of RESPOND substantiate existing findings, which pointed to increased securitization of the migration policy field leading to an enormous protection gap, the normalization of violence and a disregard by member states and EU actors (FRONTEX, EASO) of internationally and European enshrined human rights norms and the rule of law.

(...)

Läs mer och sök delrapporter på hemsidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 20-11-13:

För dem har ordet hem en annan betydelse till sidans topp

Ensamkommande flyktingungdomar har en annan tolkning av ordet hem jämfört med personer som inte har flytt. Det visar en ny forskning som Ulrika Börjesson, forskare i socialt arbete vid högskolan i Jönköping, har gjort.

På ett stödboende i Värnamo bor Iaser och han vittnar om de resultat som forskningen visar och menar att relationer är viktiga för att ett hem ska kännas som ett hem.

"Mitt riktiga hem är där jag känner mig trygg", säger Iaser.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Asylnytt 20-11-24:

Högsta förv-domstolen: Person med tillstånd enligt gymnasielagen kan ha rätt till LMA till sidans topp

En person som bodde på Migrationsverkets förläggning fick uppehållstillstånd för gymnasiestudier. När tillståndet beviljats beslutade Migrationsverket att personen inte längre skulle få bistånd enligt LMA-lagen (Lagen om mottagande av asylsökande). Paragraf 8 i LMA-lagen säger visserligen att den som vistas på förläggning och inte har anvisats till kommun ska få fortsatt bistånd. Men enligt Migrationsverket kan den paragrafen inte tillämpas när personen över huvud taget inte omfattas av Bosättningslagen och därmed av den krets som kan anvisas till kommun. Beslutet upphävdes av förvaltningsrätten, eftersom det faktiskt inte står så i paragrafen. Det räcker att personen inte anvisats plats i en kommun för att paragrafen ska gälla. Kammarrätten i Göteborgs beslutade på samma sätt och saken har nu hamnat i Högsta förvaltningsdomstolen. Även denna domstol slår nu fast att en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier har rätt till bistånd enligt LMA-lagen om personen vistas på förläggning och inte har anvisats plats i någon kommun.

Hämta domen i mål 1676-20 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat av domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-11-16:

Rapport: Kommuner medverkar till social dumpning till sidans topp

Många kommuner har tagit emot socialt utsatta personer som påverkats att flytta från sina tidigare hemkommuner. Så lyder slutsatsen i en ny rapport från Statskontoret där så kallad social dumpning kartlagts.

I början av året bjöd civilministern in 19 av de mest drabbade kommunerna och lovade att frågan om den sociala dumpningen ska utredas. Från norr till söder har många av landets kommuner vittnat om hur socialt utsatta, utan egen försörjning och bostad, plötsligt dyker upp och behöver hjälp med försörjning. I den enkätundersökning som TT genomförde i slutet av förra året uppgav drygt 70 procent - 113 kommuner - av totalt 159 svarande att de upplever att socialt utsatta människor kan ha uppmuntrats - till och med hänvisats - att söka bostad hos dem i stället för i hemkommunen. Siffran var högre - 79 procent - bland dem som definierar sig som landsbygds- eller glesbygdskommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Jämtland 20-11-18: Sigtuna uppmanar utsatta att flytta till Ragunda - "det är social dumpning" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-11-09:

Undersökning: En av tre från flyktingkrisen hade jobb 2019 till sidans topp

Det har varit svårt för de asylsökande som kom till Sverige under flyktingkrisen att få jobb. En tredjedel av dem som kom 2015 är nu förvärvsarbetande, visar siffror som Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram på SVT:s uppdrag.

Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige. Av dem har knappt 100 000 i dag fått uppehållstillstånd. Och av dem är 67 500 över 16 år.

SCB har på SVT:s begäran tagit fram siffror på hur de försörjer sig i dag. Enligt myndighetens inkomststatistik är det ungefär en tredjedel som betraktas som förvärvsarbetande, alltså har en årslön på mer än 96 000 kronor och inte andra inkomster som överstiger det.

De övriga två tredjedelarna har väldigt låga inkomster, studerar eller får olika typer av bidrag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 20-11-10: Lessebo har högst arbetslöshet i Sverige - få nyanlända får jobb (Extern länk)

SvT Småland 20-11-10: Han fick jobb i Sveriges mest arbetslösa kommun (Extern länk)

SvT Dalarna 20-11-11: "Ludvika är en bra stad men det finns inga jobb" - Hayat drömmer om ett fast arbete (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 20-11-10:

Fler flyktingar får jobb på landsbygden än nära storstäder till sidans topp

Jobb eller inte jobb. Möjligheten till arbete påverkas i hög grad av var man valt att bosätta sig.

Så ser det ut för de som kom som flyktingar till Sverige 2015, det visar siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram åt SVT.

Bäst har det gått för dem som bosatt sig i kommuner som klassas som landsbygdskommuner med besöksnäring. Där är 42 procent av dem som kom i den stora flyktingvågen 2015 förvärvsarbetande. Leksand är en sådan kommun.

- Vi har ett brett näringsliv, och jag tror också att det sociala sammanhanget är ganska lätt att komma in i, i en kommun som våran. Vi har ett öppet klimat som gör det lätt för människor att anpassa sig och även få jobb här, säger Göran Wigert, kommundirektör i Leksands kommun.

Svårt i pendlingskommuner

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Dalarna 20-11-10: Flyktingarna viktiga för Leksand - "Vi behöver arbetskraft" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-11-02: Blomstrande arbetsmarknad i Kiruna för nyanlända (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-11: Nora vände sin litenhet till en fördel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 20-11-10:

I Laxå integreras nyanlända i raketfart - få har bidrag efter etableringen till sidans topp

Sett till sin befolkningsmängd är Laxå den kommun i Sverige som tagit emot flest flyktingar under 2020. Men det stora flyktingmottagandet i kommunen började inte i år. Och för att klara utmaningen med att integrera och få nyanlända i arbete har man valt en egen väg. Den innebär att se vinsten - och individen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-09: Laxå tar emot mest nyanlända i landet - kommunalrådet: "En ekonomiskt bra affär" (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-11: Laxå tar emot fler nyanlända än de behöver (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-09: Ekonomen Hasan flydde från Syrien - fick fast jobb som ekonom (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-11-10:

Personer med låg utbildning har svårare att etablera sig till sidans topp

Bara omkring 30 procent av personerna som kom till Blekinge som flykting 2015 räknas som förvärvsarbetare i dag. Utbildningsgraden har stor påverkan på hur lång tid etableringen tar.

Enligt Arbetsförmedlingen har jobb utan kvalifikationskrav minskat de senaste åren. Kraven kring formell kompetens i form av utbildning har ökat vilket också ökar tiden från arbetslöshet till arbete.

- Kraven på den svenska arbetsmarknaden är relativt höga. Det finns inte så många jobb som endast kräver en kort utbildningsbakgrund. Det spelar en stor roll i varför det ser ut som det gör, säger David Fridlund, enhetschef på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

"Tuffare läge på arbetsmarknaden"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Jämtland 20-11-07: "Vi behöver hjälp att komma ut på arbetsmarknaden" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-11-12:

Förlängning och permanent uppehållstillstånd till sidans topp

Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller gymnasiereglerna. Reglerna är särskilt viktiga för dem som haft uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen" eftersom de riskerar utvisning.

Artikeln innehåller också information för ungdomar som fortfarande studerar på gymnasienivå och behöver förlänga tillståndet. Även i den situationen är reglerna särskilt viktiga för dem som har tillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men de kan också användas för personer som har korta tillstånd av andra skäl och kan få ett längre tillstånd om de går ett gymnasieprogram eller en yrkesutbildning.

Innehåll

+ Allmänt om förlängning

+ Villkor för permanent uppehållstillstånd

+ Särskilt om gymnasielagen och permanent uppehållstillstånd

+ Förlängning av uppehållstillstånd på grund av studier

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 20-11-17:

Ministern: De som inte uppfyller de krav som ställs ska inte stanna till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tycker att Sverige gjort en bra insats för de ensamkommande som kom 2015, däremot hade han velat att migrationslagstiftningen hade skärpts tidigare.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har inte möjlighet att ställa upp på någon videointervju med SVT. Vi ville prata med honom om hur situationen för ensamkommande är nu och vad regeringen har för planer framåt. Ministern lämnade däremot skriftliga svar på våra frågor.

Hur tycker du att Sverige har hanterat de ensamkommande?

Morgan Johansson: Sverige har generellt hanterat den situation som flyktingkrisen medförde på ett bra sätt. Vi har gjort en stor humanitär insats och gett skydd åt många. Många av de ensamkommande som saknade skyddsskäl gav vi dessutom en andra chans att stanna i Sverige.

Finns det något som borde ha gjorts annorlunda?

Morgan Johansson: När situationen var som mest kritisk kunde vi se hur hela samhället slöt upp och bidrog. Det handlar om allt ifrån kommuner, till organisationer och privatpersoner. Det som däremot hade kunnat hanterats annorlunda var om man redan tidigare skärpt upp migrationslagstiftningen. Då hade Sverige inte hamnat i en situation där man tog emot omkring 12 procent av alla asylsökande som kom till EU trots att vår befolkningsandel bara motsvarar omkring två procent.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sage Journals 20-11-13:

Life Planning and Habitus: ... Among Unaccompanied Young Refugees in Sweden till sidans topp

Philip Lalander, Marcus Herz

The article examines how unaccompanied young refugees in Sweden relate to and talk about their everyday lives and life plans during a time of transition from childhood to adulthood. We regard them as navigators and emotional beings embodying social situations, relationships and sentiments in their habitus throughout their lives affecting their life plans and acting to build capital in social fields. Their narratives show that they all have a life plan. However, disruptions and adjustments of life plans occur, often related to their birth families, deeply embodied in their habitus, to their everyday life, but also to socio-economic and political contexts both globally and locally. Their position as young 'unaccompanied minors' is fragile when it comes to realizing future goals. A stable social and economic structure, stability capital, appears to contribute to possibilities of adapting to or maintaining sustainable life plans.

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 20-11-20:

Interpellationsdebatt: En ny migrationslagstiftning till sidans topp

Interpellation 2020/21:116 av Maria Malmer Stenergard (M)

Den 15 september 2020 överlämnades betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik till regeringen. Titeln är ambitiös, med tanke på att många delar som utgör viktiga förutsättningar för en långsiktigt hållbar migrationspolitik faktiskt saknas helt i dag. Det handlar exempelvis om att ett nej ska vara ett nej, om att nyanlända successivt ska arbeta sig in i den svenska välfärden och om ett volymmål för mottagande av asylsökande. Dessutom framgår av konsekvensanalysen att nivåerna på asylsökande skulle stanna på samma nivåer som i dag, vilket innebär det sjätte högsta mottagandet i EU. Det är knappast långsiktigt.

I betänkandet ingick 26 förslag. Det enda parti som stod bakom samtliga var Socialdemokraterna. Regeringspartnern Miljöpartiet stod bara bakom tre. Sedan några veckor senare verkar Socialdemokraterna dock ha svängt i några av frågorna. Den 7 oktober 2020 meddelade nämligen Morgan Johansson och Isabella Lövin på en presskonferens att regeringen jobbar med ytterligare förslag som kommer att remitteras, varav några inte är förenliga med förslagen i betänkandet.

Det handlar om tillfälliga lättnader i gymnasielagen, så att det blir lättare för dem som omfattas av den att få permanent uppehållstillstånd. Det handlar också om nya grunder för uppehållstillstånd på humanitära skäl som står i direkt motsats till Migrationskommitténs förslag. Dessutom vill man genomföra lättnader vad gäller anhöriginvandring för kvotflyktingar.

De kompletterande förslagen ska tas fram och remitteras under samma tid som Migrationskommitténs betänkande är på remiss. Enligt Morgan Johansson ska en lagrådsremiss och proposition komma under våren 2021, för att träda i kraft den 20 juli 2021, då den tillfälliga lagen löper ut.

(...)

Riksdagsdebatten med svar av migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

Se även:

Interpellation av Ludvig Aspling (SD): Remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barometern 20-11-13:

"Sverige måste ha en medmänsklig migrationslagstiftning" till sidans topp

De förslag som migrationskommittén nyligen presenterade innebär att Sverige får en fortsatt restriktiv migrationspolitik med allvarliga konsekvenser.

Varje vecka möter vi på Rädda Barnen barn och unga som lever i långvarig otrygghet - de vet inte hur länge de får stanna eller när de får träffa sin familj.

Allt fler barn flyr krig och konflikter. Samtidigt har Sverige en av EU:s mest restriktiva migrationslagstiftningar. Vi ser att barn och unga med stark anknytning utvisas efter flera år i landet. Svårt sjuka barn får avslag. Familjer hålls splittrade.

Detta är inte vad det svenska folket vill, enligt en Novusundersökning från augusti i år. Vi kan bättre än så här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen blogg 20-11-10:

The new pact will further undermine the rights of asylum seekers-this is why till sidans topp

Idag skriver en gäst på vår blogg, Evie Papada. Författaren kommenterar vad den nya EU-pakten om migration skulle kunna innebära, genom en jämförelse med hur mottagandet fungerar redan idag i Grekland. Förslagen till gränsprocedur och urskiljande av sårbara=skyddsvärda personer påminner om proceduren i Grekland som fått diskriminerande effekter och underminerat rätten till asyl.

The New Pact on Asylum and Migration presented by Commissioner Ylva Johansson uses less contentious language than its predecessor, the 2015 European Agenda on Migration; at its core, however, lies the age-old EU asylum and migration strategy of preventing arrivals at all costs. Amongst other, the Pact proposes extended use of asylum and return border procedures for Member States. The proposed Common Procedures for International Protection (CPIP) is meant to repeal the 2013 EU Asylum Procedures Directive (APD). Border asylum procedures become mandatory for nationals enjoying less than 20% in EU refugee recognition rates, extending to nationals where the EU protection rate is under 75% during periods of crisis. This will invariably result to procedural unfairness, with individuals subjected to asylum procedures of differential standards depending on their nationality and point of entry. Findings from a recent study on the border asylum procedures implemented on the island of Lesbos draw attention to a number of problematic conclusions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 20-11-13:

Stor oenighet om EU:s nya migrationspolitik till sidans topp

Svenska politiker står fortsatt långt ifrån varandra om hur EU:s framtida asyl- och migrationspolitik ska se ut.

EU-kommissionen presenterade i slutet av september sitt förslag på hur unionens migrations- och asylpolitik bör utformas.

Frågan är en av de mest kontroversiella på EU-nivå. Det framkom inte minst under en debatt mellan svenska politiker om förslaget på fredagen anordnad av EU-parlamentets Sverigekontor.

- [Förslaget] är långt från tillräckligt. Det är en stor besvikelse och riskerar inte bara ett utan väldigt många fler Moria, sade EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke (MP) och syftade på det överfulla grekiska flyktinglägret.

Hon är kritisk till bland annat förslagets så kallade gränsförfaranden där migranter, som bedöms ha små chanser att få asyl i EU, ska få sin ansökan prövad direkt och snabbt vid de yttre gränserna. Bah Kuhnke menar att det riskerar att sätta den internationellt överenskomna asylrätten ur spel.

Invändningen delades av Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk.

- De här förfarandena ska ske i någon slags juridisk limbo vid gränserna. Det kommer innebära en systematisk internering. Det här kommer förvärra en situation som redan är ohållbar och oacceptabel, sade Björk.

Även EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C) lyfter rätten till en rättssäker asylprövning för migranter som fundamental.

Efter flyktingkrisen för fem år sedan lade kommissionen 2016 fram ett förslag på asyl- och migrationspolitik. Ett bärande inslag var att alla medlemsländer skulle ta emot flyktingar vid stora inflöden. Detta har dock helt blockerats i ministerrådet av bland annat Polen och Ungern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 20-11-13:

"S måste låta ensamkommande stanna" till sidans topp

Ett "nej" behöver inte alltid betyda nej. Det är dags att Socialdemokraterna backar och beviljar uppehållstillstånd för de ensamkommande som kom till Sverige i samband med den stora flyktingvågen 2015, skriver Maud Edgren Schori, före detta genusrådgivare i FN.

"Låt oss öppna våra hjärtan!" "I mitt Europa bygger vi inga murar!" Precis så ska vi tänka menar jag. Så ska vi möta människor som flyr krig och som söker skydd.

I Sverige har diskursen dock tvärvänt sedan 2015. Nu är ambitionen ett lågt antal beviljade asylansökningar (helst även lågt antal asylansökningar). Detta kan inte vara ett mål i sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 20-11-19:

Alla får inte en ljusnande framtid till sidans topp

Peter Franke

Fransk polis har rensat ett tältläger med 2 400 migranter under några motorvägsbroar utanför Paris. De använde rökgranater och eldade upp migranternas tält. Alla fick inte plats på bussarna som tog dem till olika asylboenden. Bland migranterna fanns ungefär 400 afghaner som lämnat Sverige, efter hot om utvisning.

Många av dem anlände som tonåringar till Sverige under den stora flyktingvågen hösten 2015. De som kom före 24 november, var under 18 år och sökte asyl som ensamkommande har genom nya gymnasielagen fått en chans att stanna.

Men pressen på dem är orimligt stor och kraven absurda. De ska sex månader efter avslutade gymnasiestudier ha fått ett fast jobb, annars ska de utvisas till krigets och fattigdomens Afghanistan, ett land som UD bestämt avråder från att överhuvudtaget besöka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-11-22:

"Papperslösa har rätt till transplantation" till sidans topp

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige, skriver företrädare för Smer.

I Sverige vistas ett stort antal människor utan permanent uppehållstillstånd. Denna växande grupp av människor som sökt sig till Sverige undan förföljelse, krig och fattigdom lever ofta under svåra omständigheter och osäkerhet.

Företrädare för den medicinska professionen har vänt sig till Statens medicinsk-etiska råd, Smer, för att få etisk och juridisk vägledning om organtransplantation till dessa patienter. Särskilt svåra etiska frågor uppstår när det gäller behandling som kräver livslång eftervård. Det finns flera exempel på när asylsökande personer har behövt livräddande transplantation men där ansvarig läkare varit osäker på vilket beslut som borde fattas. Smer publicerar i dag rapporten "Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på vård som kräver eftervård. 2020:6"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen ledare 20-11-23: Fel signal att papperslösa ska ha rätt till nya organ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 20-11-18:

Det är Löfven som ägnar sig åt social dumpning till sidans topp

Den S-ledda regeringen vältrar över ansvaret för flyktingmottagandet på sina partikamrater i Avesta, Åmål och Filipstad.

Sommaren 2018 är den syriske elektronikföretagaren Mahammad Sawwaf trött på att dela rum med fem andra nyanlända män på ett jourboende i Farsta. När en tjänsteman från stadsdelsförvaltningen förklarar att han kan få en egen lägenhet om han går med på att flytta från Stockholm, tackar han därför glatt ja.

Men när Sawwaf kliver in i lägenheten i värmländska Hagfors är den full av skadedjur och luktar mögel. Och i köket saknas både kylskåp och spis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Asylrättscentrum 20-10-29:

FN ställer frågor till Sverige om barns rättigheter till sidans topp

Vart femte år ska varje land rapportera till FN och berätta hur de lever upp till barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté (som består av 18 oberoende experter från hela världen) tar emot och granskar rapporterna. Barnrättskommittén ger också rekommendationer om hur länder kan och bör stärka sitt arbete för barns rättigheter

I Sverige är vi en grupp organisationer som jobbar med barn och barns rättigheter som arbetat med att tillsammans välja ut de frågor vi tycker är allra viktigast för barns rättigheter i Sverige idag. Vi har gjort det för att förbereda FN:s barnrättskommitté på vilka frågor vi tycker att det är viktigt att de tar upp med Sverige när den svenska regeringen rapporterar nästa gång. Vi sammanställde de frågor som vi tycker att Sveriges regering borde besvara och skickade till barnrättskommittén.

Nu när FN:s barnrättskommitté har skickat sina frågor till Sverige så ser vi att många av våra förslag finns med. Det är många och stora frågor som kommittén ställt till Sverige. Bland annat vill man att regeringen berättar om hur man gör för att säkerställa att principen om barnets bästa får större genomslag i beslut som rör barn. Det gäller både i politiska förslag, lagtext, budget och internationella åtaganden.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. En viktig aktuell fråga som kommittén tar upp är vilken effekt barnkonventionen som lag har fått i den praktiken.

Frågor om barns rättigheter i asyl- och migrationsprocessen

Barnrättskommittén ställer även frågor till Sveriges regering om barn i asyl- och migrationsprocessen. Kommittén vill att regeringen berättar om arbetet med att ändra i lagstiftningen för att säkerställa barns rätt och möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer:

Klicka här för att läsa en sammanfattning av de frågor som de 20 barnrättsorganisationerna tyckte att Sverige ska svara på (Extern länk till pdf-fil)

Klicka här för att läsa frågorna som FN:s barnrättskommitté skickade till Sverige (Extern länk till pdf-fil)

Klicka här för att läsa en lista över de frågor som är kopplade till barn som befinner sig på flykt (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN Economic and Social Council 20-11-16:

CESCR: List of issues prior to submission of the seventh periodic report of Sweden till sidans topp

1.The State party is requested to submit in writing the information requested below (21,200 words maximum) by 29 October 2021. The State party's replies to the list of issues prior to reporting will constitute its seventh periodic report under article 16 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

A.Issues of particular relevance

2.Please indicate the framework policy on poverty reduction and the definitions of poverty upon which the policy or plans of the State party are based. Please also provide information on:

(a)Any steps taken to ensure that the poverty reduction measures cover all individuals living in poverty, including those who are not registered with the social security system such as homeless people, asylum seekers and migrant workers and their families, particularly those in an irregular situation;

(...)

Please also provide information on the analysis conducted by the Agency for Health and Care Services Analysis on the impact of the COVID-19 pandemic (...) measures taken to ensure access, without any form of direct or indirect discrimination, to all such benefits and assistance by disadvantaged and vulnerable persons and groups, including stateless persons and migrants in an irregular situation.

(...)

17.In light of the Committee's previous concluding observations (E/C.12/SWE/CO/6, paras. 31-32), please specify how the right to family reunification is guaranteed in the Act on temporary restrictions on the possibility of being granted a residence permit in Sweden, which entered into force on 20 July 2016, and how the terms "family members" and "economic dependency" are defined in the Act. Please also provide information on the implementation of the Act, including statistical data on the number of applications for family reunification received and the number of applications granted.

Hämta eller läs dokumentet E/C.12/SWE/QPR/7 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Disabled Refugees Welcome 2020:

26 november, online: Disabled Refugees Welcome Projektkonferens med vänner till sidans topp

Kl 10-16

Disability Refugees Welcome (DRW) kommer att hålla i en projektkonferens den 26 november för att markera slutet på perioden som Arvsfondsprojekt. DRW kommer att fortsätta inom Independent Living Institute (ILI), utan särskild finansiering från den 31 december 2020.

Konferensen har som syfte att uppmärksamma livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. De erfarenheter DRW samlat ligger till grund för olika arbetssätt som olika aktörer redan arbetar med, men som fler skulle behöva lära sig av.

Programmet den 26 november har två delar och modereras av Malin Bernt. På morgonen mellan 10:00 - 12:30 presenteras DRWs resultat och rekommendationer. Röster från migranter med normbrytande funktionalitet kommer att höras. En paneldiskussion om livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet och juridikens påverkan kommer att hållas.

Eftermiddagen startar kl 14:00. Olika workshops (TBC) kommer att hållas i olika breakout rooms från 14:15 - 15:45. För att summera dagen samlas alla igen i det stora zoom-rummet för en sammanfattning och avslutning.

Facebook-event (Extern länk)

Se agenda på hemsidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen 2020

10 december, online: Seminarium: Unga i utsatthet - vad händer nu? till sidans topp

Kl 10-12

Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Göteborgs Stadsmission, Skåne Stadsmission och Stockholms Stadsmission bjuder in till ett seminarium där vi gemensamt presenterar erfarenheter och lärdomar från tre års arbete med ensamkommande unga i utsatthet.

Under seminariet kommer vi att lyfta de svårigheter som kvarstår men också de möjligheter som finns att åstadkomma skillnad. Vi diskuterar också vad som kommer hända efter årsskiftet, då det statliga stödet till våra och våra samverkanspartners verksamheter försvinner.

Facebook-event (Extern länk)

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 2020:

10 december, online: Pieces of the puzzle - Managing Migration in the EU till sidans topp

kl 12.00 - 12.40, Youtube

For the last two decades, the idea of a Common European Asylum System (CEAS) has been discussed in the EU. Negotiations on a reform has put the system under scrutiny, and shown its underlying systemic flaws. With diverging views between Member States, reaching a common solution is not an easy task. How can the EU collect all the pieces and complete the puzzle?

Together with the European Liberal Forum, FORES launches "Pieces of the puzzle - Managing Migration in the EU". In this study, the author Bernd Parusel puts CEAS in a historic context, discusses current challenges and possible solutions, and looks to future scenarios.

The lack of legal pathways to the EU, failure to achieve a fair responsibility-sharing mechanism or a harmonised asylum determination are core issues addressed in this study. Parusel elaborates on these shortcomings and suggests pragmatic reforms.

During this launch, a panel of experts will discuss both the publication, various policy recommendations and potential ways to move forward.

Panel

Bernd Parusel, Migration and Asylum Expert, PhD in Political Science, author of "Pieces of the puzzle - Managing Migration in the EU"

Catherine Woollard, Director and Secretary General, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

Rebecca Stern, Professor of Public International Law, Faculty of Law, Uppsala University

More panelists to be announced.

Moderator: Therese Lindström, Director of Migration and Integration Programme, FORES

Mer information, anmälan och beställning av studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-11-20:

New video for migrant children explaining their rights in age assessment procedures till sidans topp

On World's Children's Day the Council of Europe and the European Asylum Support Office (EASO) have launched an animated video on age assessment of migrant children and adolescents. Age assessment is a process carried out by authorities to estimate a person's age and determine whether he/she is an adult or a child, in order to take a decision on his/her entitlements, rights and duties. The key challenges in this process are the lack of a common approach to age assessment procedures in Europe and the low awareness among children of their rights.

This animated video seeks to inform children about these procedures in an adapted way, so that they understand that the age assessment should be conducted in a manner that respects their human rights and dignity , is conducted with their informed consent, and takes into account any particular vulnerabilities, their gender and cultural background. The animation has been developed by EASO in cooperation and consultation with the Council of Europe; this co-operation is in line with the Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the European Union of 23 May 2007, which covers the protection of the rights of the child. The video is released in English, French, Spanish and Portuguese, and will soon be available in Arabic, Pashto, Dari, Tigrinya, Somali and Punjabi.

Since the start of the latest migration influx in Europe in 2015-2016, the Council of Europe has been engaged with the issue of human rights-based age assessment procedures of migrant children in Europe. In 2017, it has published a comparative report "Age assessment: Council of Europe member States' policies, procedures and practices respectful of children's rights" analysing 37 European states. The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees focused on age assessment in the Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019) and intends to include it into the next Action plan currently developed.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Review November 2020:

Forced Migration Review No 65: Recognising refugees till sidans topp

FMR issue 65's main feature on Recognising refugees explores shortcomings, challenges and innovations (and their consequences for refugees/asylum seekers) in refugee status determination processes worldwide. A second feature offers reflections on lessons and good practice emerging from the 2018-20 GP20 Plan of Action for IDPs.

From the editors

The standards of accessibility, fairness, adaptability and efficiency in Refugee Status Determination (RSD) systems around the world have immense implications for the protection and assistance of people of concern, and therefore merit close examination. The 21 articles in the Recognising refugees feature (published in collaboration with the RefMig project at Hertie School/Refugee Studies Centre) debate some of the shortcomings in RSD systems, as well as the challenges faced by different actors and the consequences for asylum seekers and refugees. Authors also explore new developments and approaches.

The second feature in this issue offers reflections on lessons and good practice emerging from the 2018-20 GP20 Plan of Action for Advancing Prevention, Protection and Solutions for IDPs. This complements previous issues of FMR on the Guiding Principles of Internal Displacement marking their launch in 1998 and their 10th and 20th anniversaries. The Foreword is contributed by Cecilia Jimenez-Damary, UN Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs.

Läs eller hämta artiklarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 20-11-24:

Fatma en av de första volontärerna på Malmö central för fem år sedan till sidans topp

För fem år sedan kom drygt 160 tusen asylsökande till Sverige, den största delen var under hösten, och vi uppmärksammar detta i en rad reportage.

Vi ska höra om hur vågen av asylsökande engagerade tiotusentals frivilliga svenskar som på olika sätt började arbeta som volontärer för att hjälpa till att ta emot alla.

Vår reporter har träffat Fatma Sadek, som var en av de första som tog sig till Malmö central för fem år sedan.

Klockan är runt halv fem på eftermiddag på Malmö centralstation. Det är ett trettiotal personer totalt i vänthallen, en hel del bär munskydd. Myndigheterna har beslutat om skärpta råd som innebär att man ska undvika att resa med kollektivtrafik på grund av smittspridningen i Skåne.

Situationen var en helt annan under hösten 2015, när det kom rekordmånga asylsökande till Sverige.

– Vissa dagar kunde det vara flera tusen, andra dagar kunde det vara lugnare, 500 -600 människor.

Malmö blev inkörsporten för tiotusentusentals personer som ville söka asyl i Sverige, eller ta sig vidare till Finland eller Norge och söka asyl där istället. Fatma Sadek, som var på Malmö central för att hjälpa till med flyktingmottagandet blev intervjuad av Sveriges Radio för fem år sen, och så här lät hon då.

– De som stannar i Sverige försöker vi hjälpa genom att köra dem till Migrationsverket.

Det hela började med att Fatma Sadek såg ett inlägg på Facebook om att hjälp behövdes på Malmö Central för att ta emot flyktingar. Hon var en av de första som tog sig dit, och så här kommer hon ihåg den första gruppen asylsökande som klev av tåget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 20-11-24: Fem år sedan migrationsvågen: "Folk låg i gymnastiksalar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 20-11-12:

Fem år med gränskontroll till sidans topp

Den 12 november 2015 , samtidigt som det dagligen kom tusentals flyktingar och migranter till Sverige, skickade svenska regeringen ut ett pressmeddelande om att gränskontroller skulle införas. Till en början i tio dagar framåt.

Tio dagar har blivit fem år och de svenska gränskontrollerna har förlängts gång på gång. Så sent som förra veckan kom besked från regeringen att de kommer finnas kvar åtminstone ytterligare ett halvår.

I Öresundsregionen fick både gränskontrollerna och de efterföljande ID-kontrollerna extra stora konsekvenser.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-11-12: Dansksvenskt flyktingbråk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.