fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 11 november 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 20-11-05:

Beslut angående direktåtkomst för Migrationsverket till sidans topp

Riksdagen vill se en analys av förenklad informationsinhämtning för Migrationsverket (SfU8)

Direktåtkomst till uppgifter hos andra myndigheter skulle kunna vara ett verktyg för Migrationsverket när det gäller ärenden om uppehållstillstånd för arbete med mera. I dag lämnar myndigheterna på begäran ut nödvändiga uppgifter till Migrationsverket, men direktåtkomst skulle kunna ge mer effektiv handläggning och kontroll.

Därför riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att låta göra en fullständig analys av hur direktåtkomst till aktuella myndigheters databaser förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om en analys av hur direktåtkomst för Migrationsverket förhåller sig till dataskyddsförordningen. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-11- 11:

Beslut om Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten till sidans topp

Ansvarsfördelningen bakom återvändande bör utredas (SfU6)

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning för Sveriges återvändandeverksamhet. Återvändandeverksamheten har till syfte att se till att en person som inte får vistas i Sverige återvänder till sitt hemland eller annat land.

Förslaget om tillkännagivande kom med anledning av fem motioner i samband med att socialförsäkringsutskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet. I rapporten lyfter Riksrevisionen ett antal exempel på bristande effektivitet och menar att bristerna delvis har att göra med hur ansvarsfördelningen är organiserad mellan de tre myndigheterna Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motioner om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över ansvarsfördelningen för återvändandeverksamheten.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med socialförsäkringsutskottets betänkande, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Sveriges Radio Ekot 20-11- 11:

Från Etiopien/ FN varnar för flyktingkatastrof efter strider i Etiopien till sidans topp

Striderna i Etiopien mellan de federala styrkorna och regionen Tigray har på en vecka skördat hundratals dödsoffer. Och nu varnar också FN för en flyktingkatastrof på Afrikas horn till följd av striderna.

Etiopiska federala styrkor har intagit en strategisk flygplats i norra Tigray, på gränsen mot Eritrea och Sudan. Stridsflygplan har angripit mål i regionen och på flera platser kommer uppgifter om intensiva strider mellan parterna, det talas om 600 döda på den tigreanska sidan och några hundra på den etiopiska, federala sidan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 20-11-13: Humanitarian crisis deepens amid ongoing clashes in Ethiopia's Tigray region (Extern länk)

UNHCR 20-11-10: Urgent support needed to help Ethiopian refugees reaching Sudan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-11-11:

Från Etiopien/ Tusentals flyr från Etiopien till Sudan - hundratusentals väntas till sidans topp

Minst 6 000 har flytt från norra Etiopiens dödliga konflikt till Sudan, och antalet kan öka markant. Uppemot 200 000 flyktingar kan komma att ta sig till Sudan, enligt lokala myndigheter.

Bland de flyende finns även ett 30-tal etiopiska soldater, enligt den sudanesiska flyktingbyrån.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-10-30:

Från Irak/ EASO publishes a COI report on Iraq: Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report on the security situation in Iraq. This report is the last of a series of Iraq reports produced in 2020, covering - besides the security situation - also key socio-economic indicators and the targeting of individuals of different profiles. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi applicants and will be used to update the EASO Country Guidance on Iraq 2020.

The report, Iraq: Security situation, should be read in conjunction with the other reports on Iraq published in 2020.

Iraqi applications for international protection in the EU+ have been decreasing since 2016. Nevertheless, Iraqi nationals ranked fifth among the most common citizenships in the EU+ in 2019 with over 30 000 applications. In the first quarter of 2020, Iraqis lodged some 6 100 applications, fewer than in the first quarter of 2019. Subsequently, the number decreased even more as asylum authorities in EU+ countries implemented restrictive measures to halt the spread of the COVID-19 pandemic. As a result, in the first six months of 2020, Iraqi nationals lodged just under 8 500 applications in EU+ countries, almost half compared to the same period in 2019. Nevertheless, Iraq kept the fifth position among the most common countries of origin. In the first six months of 2020, approximately 11 900 first-instance decisions were issued on Iraqi applicants, with a recognition rate for EU-regulated types of protection at 38 %. The number of pending cases at first instance has gradually decreased over the last six months, so that in the end of June 2020 there were some 15 800 cases awaiting a decision. Germany has been the main destination country for Iraqi applicants: from April 2019 to March 2020 almost half of all Iraqi applications in the EU+ were lodged in Germany.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-10- 30:

Från Pakistan/ EASO publishes a COI report: Pakistan - Security Situation till sidans topp

The newly released report provides information on the security situation in Pakistan, which is relevant for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection.

With just over 26 500 applications in 2019 and almost 12 000 from January to September 2020, Pakistan was the sixth most important country of origin for asylum applicants in the EU+ in both years. However, compared to the same period in 2019, the number of Pakistani applications between January and September 2020 decreased by 37 % due to the COVID-19 pandemic and related emergency measures. At the end of September 2020, close to 19 200 Pakistani cases were awaiting a first-instance decision, down from almost 21 200 cases at the end of 2019. The recognition rate for Pakistani nationals has been relatively low, with just 8 % receiving some form of EU-regulated protection between January and September 2020, down from 10 % during the same period in 2019.

The security situation in Pakistan has been influenced by both internal and external security issues. The main internal security challenges consist of political and economic instability, ethnic and sectarian conflicts, religious extremism and militancy; while external security challenges are linked to the relationship of Pakistan with neighbouring countries such as Afghanistan and India. Militant violence in the country is mainly caused by the separatist insurgency in Balochistan and the instability in the north-west of the country resulting from the 2001 toppling of the Taliban regime in Afghanistan.

The report is divided in two parts: the first part provides a general description on the security situation in Pakistan; the second part explains the security situation per province in more detail, including information on population, background of the conflict, actors active; as well as quantitative and qualitative information on recent security trends and impact of violence on the civilian population.

Läs eller ladda ned rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-09:

Från Tunisien/ No rights and no criteria for Tunisian people in Italy till sidans topp

Throughout the summer, Italian media and authorities pointed to Tunisian people arriving on Italian shores as public enemy number one. Over 11,000 people have arrived in Italy from the North African country since the beginning of 2020, and Italy is set to consider each of them a danger and an 'economic migrant', refusing to consider any asylum claim coming from Tunisian citizens.

"In Lampedusa hotspot, a pre-identification is carried out through the so-called 'foglio notizie' [...] They sign it without knowing what it is, without receiving information about their right to claim asylum, and they end up being automatically considered economic migrants" (Sami Aidoudi, cultural mediator, to Il Manifesto).

Over the last months, we have reported on the conditions on the quarantine ships, the lack of rules and criteria over who is sent to such ships and for how long. At the same time, Italian authorities have been pressuring their Tunisian counterparts to update the bilateral deal on deportations, which was done in August. The contents of the deal are secret, but the number of deportations were doubled from 40 to 80 people per week.

Following recent attacks in France and Austria, Tunisian people have become the centre of attention for European officials, and are now all considered possible terrorists. France has demanded that Tunisian authorities improve control over their borders and Italy has pledged to deploy "ships and aeroplanes to alert Tunisia to the departure of clandestine boats ferrying migrants north to Italian shores", media report. The same ships and planes that refuse to respond to distress calls in the central Med on a daily basis. As usual, everything that European countries should, but are not willing, to do to save lives at sea is done to stop people from reaching Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-11-09:

Från Uzbekistan/ Landinformation: Utsatta grupper och riskbeteenden (version 2.0) till sidans topp

/Ur inledningen:/

Det här är den andra av tre delar i en rapportserie som ger en introduktion till den uzbekiska staten och dess förhållningssätt till sin befolkning. Del ett "Uzbekistan - politisk utveckling och situationen på människorättsområdet" fokuserar på det politiska läget i Uzbekistan, landets samhällsstyrning och situationen på människorättsområdet på ett översiktligt plan. Den här rapporten beskriver närmare situationen för religiösa individer och människorättsaktivister samt situationen för hbtq-personer. Del tre, "Uzbekistan - migration och återvändande" behandlar synen på migration och återvändande migranter, med ett särskilt fokus på personer som återvänder efter att ha sökt asyl utomlands.

Hämta rapporten, del 2 enligt ovan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Refugee Law Initiative Blog 20-10- 20:

When refugees become migrants: State 'cherry-picking' for refugee protection till sidans topp

Blog post by Rachel Westerby, independent researcher

Alongside voluntary repatriation and local integration, resettlement to a third country is one of three durable solutions that the UN Refugee Agency (UNHCR) is mandated to provide for refugees. Although Refugee Status Determination (RSD) by UNHCR is a prerequisite for resettlement, receiving third countries generally grant formal refugee status in-country, after refugees arrive. Resettlement therefore represents a key pathway to the protection that international law affords those determined to be refugees.

Obligations (for states) and rights (for refugees) are largely non-existent in the resettlement process. UNHCR identifies refugees for whom resettlement is the 'most appropriate (durable) solution', and submits their cases for consideration by third countries. States receiving resettled refugees do so voluntarily, and are free to select or reject any case submitted to them. Refugees can neither apply for resettlement nor appeal a third country's decision to reject them.

To identify who is in need of resettlement, UNHCR uses submission categories related to protection risks and vulnerabilities. It urges their 'correct and consistent application', to ensure 'all refugees in need of resettlement receive the appropriate attention' and to 'avoid frustration and aggression' among refugees. It also explicitly rejects the notion of 'integration potential' ('educational level or other factors considered to be enhancing the prospects for integration') as a consideration in identifying those in need of resettlement and submitting their cases to potential receiving countries.

By contrast, third countries considering resettlement submissions from UNHCR are free to select or reject individual refugees using their own, bespoke criteria. It is important here to distinguish between:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-29:

Spanien/ Över 140 döda i båtolycka utanför Senegal till sidans topp

FN:s organisation för migration, IOM, uppger nu att minst 140 människor dog när en migrantbåt brann och kapsejsade utanför Senegal i lördags. Enligt FN:s organisation för migration, IOM, är det den dödligaste olyckan med en migrantbåt i år. Båten med var på väg till Kanarieöarna.

Spanska och senegalesiska fartyg och fiskare kunde rädda livet på omkring 60 av migranterna, men åtminstone 140 personer drunknade och dog.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet 20-11-05: Försvunnen migrantbåt på väg till Kanarieöarna hittad - alla ombord döda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 20-11-09:

Spanien/ Många asylsökande till Kanarieöarna till sidans topp

Coronapandemin med stor arbetslöshet får nu tusentals människor i Afrika att söka nya vägar mot Europa. Det här är åtminstone en förklaring som Spaniens regering har till att det på mycket kort tid har kommit tusentals migranter till Kanarieöarna.

Ökningen på Kanarieöarna började märkas i augusti, men under de senaste veckorna har det handlat om hundratals personer dagligen.

Hör migrationskorrespondent Alice Petrén rapporterar från Gran Canaria.

Poliserna blockerar piren här i Arguineguín. Det är en liten fiskehamn som ligger nere på sydspetsen här på Gran Canaria. Det är hit kustbevakningen med sina orangea fartyg för in afrikaner, som nu kommer i smala träbåtar över Atlanten.

Piren är kanske 150-200 meter lång och bortom poliserna står en rad av Röda Kors tält uppställd. Och ännu längre ut skymtar jag migranterna, jag ser färgen på deras kläder, men varken ansikte, kön eller ålder. Poliserna blir snabbt närmast brutala i ton.

Cirka 12 000 nyanlända i år och merparten nu under hösten, var den uppgift, som EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson fick när hon besökte den här hamnen i fredags. Men i lördags kom ytterligare 16 båtar hit till Gran Canaria och sammantaget till Kanarieöarna kom det på en dag nästan 1 100 personer.

Det är en explosionsartad ökning för tillfället.

Till Grekland har det i år, under hela året 2020 kommit 12 000, men hit alltså fler än tusen på en enda dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-11-09: Rekordmånga migranter till Kanarieöarna (Extern länk)

ECRE 20-10-23: Arrivals in Canary islands continue to rise, Children separated from their parents for months in order to prove kinship (Extern länk)

ECRE 20-10-30: People face death at sea and miserable conditions upon arrival in the Canary Islands, High prosecutor's office prohibits separation of children (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

HumanRights360 / Statewatch 20-10-23:

Grekland/ Defending human rights in times of border militarization till sidans topp

HumanRights360 presents its latest report on its work at the border of Evros, for the period May-September 2020.

"The new legal asylum framework in Greece, in fully harmony with the EU's proposal on the new pact on Asylum and Migration, have already raised concerns and have mobilized humanitarian organizations. Fast track procedures without relevant safeguards procedures for a fair and effective examination of applications of international protection have led to a non - individualized and reliable assessment of international protection's claims. Furthermore, the crisis in Evros region and its management by the European and Greek political leadership have raised human rights protection issues and concerns.

The militarization of borders at national level, the purchase of grenades and weapons "to combat migratory flows", the strengthening of FRONTEX, the constant and steady practice of illegal pushbacks create a pollical environment according to which the refugee-the immigrant is considered "unwelcomed", if not an "enemy"...

Unfortunately, human rights protection in the near future appears bleak. In HumanRights360, we are concerned that the restrictive measures imposed in all RICs in Greece including RIC of Fylakio, Orestiada due to the Covid-19 outbreak, in the police stations and in the border guards, have been imposed not only in the view of protection of asylum seekers' health, but, also in order to facilitate the implementation of a scheme which gradually would turn all reception and identification centers into closed ones. Furthermore, the limited access of humanitarian organizations in the RIC of Fylakio, Orestiada, during the prolonged lockdown, raises concerns about the possible consolidation and generalization of such a policy in the RICs." (emphasis added)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Just Security 20-10-26:

Grekland/ Torture by rescue: Asylum-seeker pushbacks in the Aegean till sidans topp

How summary expulsions from Greece have continued with impunity

by Itamar Mann and Niamh Keady-Tabbal

Images of migrants in bright orange tent-like structures, adrift on the Aegean, began to circulate online in March. In a new pattern of covert expulsions, spanning several Aegean islands, Greek authorities had begun weaponizing rescue equipment to violently expel asylum seekers.

Relying on migrants' testimonies, video and photographic evidence, we documented 11 incidents, between March and May 22, in which asylum seekers arriving on Greek islands and into territorial waters were dragged out to sea by the country's Hellenic Coast Guard. Authorities left them adrift in inflatable, motorless rafts. In August, the New York Times documented 31 expulsions, 27 of which involved this novel and dangerous tactic. According to the Times, more than 1,000 people were subject to such treatment.

The United Nations Refugee Agency (UNHCR) called on Greece to "refrain from such practices" and to "seriously investigate these reports." Yet, as dedicated aid-workers and volunteers - some of whom are refugees themselves - have documented, the summary expulsions of asylum seekers from Greek islands and territorial waters have continued with impunity.

As the new pushbacks have become systematic, the surreal images of these fluorescent, tent-shaped rafts have quickly become an icon of Greece's doctrine of border enforcement. In light of recent investigation revealing the extent of European Union (EU) complicity in this systematic practice, it's high time to re-examine what, as a matter of law, is at stake in this pattern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-10-28:

Grekland/ Frontex says "no evidence", videos and eye witnesses say otherwise till sidans topp

Frontex says they investigated themselves, found no evidence to "substantiate any accusations of violations of the law or Frontex Code of Conduct"

The investigative portal Bellingcat recently exposed how Frontex have been involved, either directly or indirectly, in at least six pushbacks between Turkey and the Greek islands since March this year. Their evidence includes videos of Frontex ships blocking a boat of people off the Greek coast and several eye witness accounts from Greek islanders. In a series of tweets on Tuesday, Frontex stated:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-10:

Grekland/ Greek authorities arrest father of 6-year-old who drowned till sidans topp

On Sunday night, a boat carrying 27 people was in distress off the coast of Samos. Choose Love says that we do not have the details of what exactly happened, but tragically a six-year-old ended up losing his life and six people (including two pregnant women) are still missing. While the survivors were taken to the camp on Samos to quarantine, the father of the boy was arrested along with the driver of the boat. The father was taken in for "suspicion of endangering a life" and if convicted, he could face up to 10 years in prison.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-10-29:

Kroatien/ Violent pushbacks on Croatia border require EU action till sidans topp

Recent reports by humanitarian groups and the media paint a gruesome picture of abuse on Croatia's border with Bosnia-Herzegovina. Photos show injuries consistent with beatings by police batons. Testimonies from migrants and asylum seekers speak of sexual abuse, violence, humiliation and robbery.

These harrowing stories are consistent with what I documented when I interviewed dozens of migrants brutally pushed back from Croatia to Serbia and Bosnia-Herzegovina between 2015 and 2019.

The vast majority of people I talked to then, including women and children, told me that persons they identified as Croatian police beat them, stole or destroyed belongings including bags, clothes, money and phones. Some said they were forced to undress, dumped in the forest, and left on their own in the middle of nowhere. Some were forced to cross freezing streams in the middle of winter.

Human rights groups are not the only ones denouncing this sickening treatment of migrants. Last week, the Council of Europe's Human Rights Commissioner Dunja Mijatovic expressed concerns about the reports of violence and pushbacks.

But Croatian authorities have repeatedly denied allegations of both pushbacks and violence by border officials.

Last week, EU Commissioner Ylva Johansson tweeted that she is "taking these reports very seriously." But as thousands of migrants have suffered abuse for years at the hands of Croatian border officials, the question remains why the EU Commission has turned a blind eye for so long despite this growing body of evidence. Two years ago, the Commission even gave money to Croatia to set up a fundamental rights mechanism that never saw the light of day.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 20-10-30: New brutal pushbacks from Croatia to Bosnia, where a humanitarian crisis unfolds (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-10-23:

Östeuropa/ Report on illegal pushbacks and border violence in the Balkan region till sidans topp

In the latest issue of its Illegal Pushbacks and Border Violence Report, the watchdog network Border Violence Monitoring analyses 40 cases of pushbacks along the Balkan Route and Greece that affected 1,548 people on the move in September 2020. According to the report, the collected testimonies are extremely alarming and demonstrate how the existing EU border regime is underpinned by horrendous abuse.

A number of pushbacks were documented in Tovarnik at the Croatian border with Bosnia and Herzegovina, which affected people intercepted across Croatia and through chain pushbacks people intercepted in Slovenian and Italian territories. The patterns of physical mistreatment during these operations by Croatian border police suggests a systematic use of violence. Recurrent abuse involved being beaten, forced to undress, and having belongings stolen or destroyed. Both men, women, and children were affected.

The report highlights the widespread use of weapons during violent pushback operations across the region including assault rifles, pistols, batons and tasers. Further, the use of more improvised and non-standard weapons emphasises the demonstrative nature of the abuse that exceeds regular policing practices. During an earlier reported case, Romanian police used an improvised whip consisting of an cable attached to a wooden baton to lash a group of Syrian nationals. And also the use of tree branches in beatings is frequently recorded.

Chain pushbacks across multiple countries continued to take place during the reporting period. In an incident from mid-September, a group of five was intercepted in the Austrian village of Laafeld and handed over to Slovenian police. Subsequently the group was further pushed back to Croatia and finally beyond EU borders to Bosnia and Herzegovina. A testimony report suggests that there was at least one more case of a chain pushback from Austria to Bosnia and Herzegovina in September.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-10-26:

Östeuropa/ Tragic end of 7 young lives trying to reach the EU till sidans topp

Just as one far right group is being finally labeled illegal in Greece, another one is getting more powerful, in their immediate Balkan neighborhood, Serbia. The country that's seen a slight spike in arrivals in the recent weeks, but has been unable to approach the situation in an organized and humane way, is now seeing radical groups gather around Serbia's capital. With a mission to "clean the city" of people on the move, who are uncared for, homeless and left on their own or the scarce capacities of the organisations and individuals still putting an effort into providing assistance.

"We have seen the peaceful and completely non-violent people on the move across the city of Belgrade being frisked and asked to raise their hands, brutally beeaten, verbally molested, and yelled at. They were commanded to leave the place, threatened their legs will be broken if they are seen around...", Info Park witnessed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10- 27:

Storbritannien/ Fyra migranter omkom i Engelska kanalen till sidans topp

Åtminstone fyra personer, varav två barn, omkom idag i Engelska Kanalen efter att deras båt kapsejsat. Samtliga ombord på båten var migranter som försökte ta sig från Frankrike till Storbritannien för att öka asyl där.

Olycksbåten med ett okänt antal migranter ombord hamnade i sjönöd idag på förmiddagen i kraftig sjö och starka vindar i vattnen utanför den franska staden Dunquerque.

En fritidsseglare slog larm och den franska och belgiska kustbevakningen inledde en räddningsoperation.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 20-10-28:

Storbritannien/ Channel migrants: Deaths should be 'a wake-up call' for those in power till sidans topp

The deaths of two children and two adults after a migrant boat sank off the coast of northern France should serve as a "wake-up call" to those in power, charities have said.

Fifteen others were taken to hospital but the French authorities believe at least one more could be lost at sea.

Care4Calais urged the government to create legal routes for refugees to reach the UK.

UK PM Boris Johnson pledged to "crack down" on gangs facilitating crossings.

An investigation into the cause of the sinking has been opened by the public prosecutor in Dunkirk.

What happens to migrants who reach the UK?

The French Coastguard has confirmed searches at sea for any further people from the boat carrying migrants that capsized did not resume on Wednesday.

They were stood down on Tuesday evening pending any further information coming to light.

Charity Care4Calais said the "loss of life should be a wake-up call for those in power in France and the UK".

It said creating a new system which would allow asylum seekers to apply for refuge in the UK from outside its borders would "put an end to terrifying, dangerous sea crossings and stop tragedy striking again".

Save The Children called for a "joint plan" from London and Paris to ensure the safety of vulnerable families, adding: "The English Channel must not become a graveyard for children."

Mr Johnson said his thoughts were with the victims' loved ones.

"We have offered the French authorities every support as they investigate this terrible incident, and will do all we can to crack down on the ruthless criminal gangs who prey on vulnerable people by facilitating these dangerous journeys," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-10-30: From bad to worse for people risking their lives to reach the UK from France (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-10-30:

Kanada/ UNHCR lauds increase in resettlement levels as part of Immigration Plan till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes Canada's 2021-2023 Immigration Plan, which includes an increase in refugee resettlement levels for the next three years as part of an overall increase to Canadian immigration.

"We greatly appreciate Canada's continued leadership in refugee resettlement, at a critical time when the gap between the number of refugees in need and the places made available by governments has never been greater," said Rema Jamous Imseis, UNHCR's Representative in Canada.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

House Judiciary Dems 20-10-29:

USA/ Committee releases report on Trump administration family separation policy till sidans topp

Family separation policy was "driven by an Administration that was willfully blind to its cruelty and determined to go to unthinkable extremes to deliver on political promises..."

Today, the House Judiciary Committee released the findings of its 21-month investigation into the development and execution of the Trump Administration's family separation policy, which resulted in more than 2,500 migrant children becoming unnecessarily separated from their parents.

The report, entitled "The Trump Administration's Family Separation Policy: Trauma, Destruction, and Chaos," provides the first complete narrative of the inhumane family separation policy, in the Administration's own words. The investigation revealed the Trump Administration's family separation policy lasted far longer than is commonly known and was marked by reckless incompetence and intentional cruelty. Worse still, administration officials knew that the government lacked the capacity to track separated family members and moved forward with separations anyway. As a result, efforts to reunify separated children continue to this day.

"The Committee's report makes clear that Trump Administration was willing to go to extreme lengths, including ripping young children and children with disabilities from the arms of their parents, to stop migrants fleeing violence from seeking protection in the United States," said Judiciary Committee Chairman Jerrold Nadler (D-NY) and Immigration Subcommittee Chair Zoe Lofgren (D-CA) in a joint statement. "Now, more than year since the end of this cruel policy, the Trump Administration has failed to reunite hundreds of children with their families. The incompetence is unforgiveable. As we move forward, we need a whole of government approach to reunite these families and put an end to this dark chapter in our nation's history."

The Committee's report draws the following conclusions:

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Buzzfeed News 20-10-28:

USA/ Border officials turned away unaccompanied children more than 13,000 times till sidans topp

"This is an enormous number of children who are being summarily sent back without any due process, potentially to serious or fatal danger."

The Department of Homeland Security has expelled unaccompanied immigrant children from the US border more than 13,000 times since March, when the Trump administration gave the agency unprecedented powers to close off access at the border during the coronavirus pandemic, according to an internal document obtained by BuzzFeed News.

The figure represents a major jump in child expulsions since the CDC issued an order allowing border officials to expel nearly all immigrants crossing from Mexico as the coronavirus was spreading rapidly across the world in March.

"This is an enormous number of children who are being summarily sent back without any due process, potentially to serious or fatal danger," said Lee Gelernt, an attorney with the ACLU who has been working to stop the order.

Previously, unaccompanied children were sent to government-run shelters as they attempted to pursue their asylum cases. But the Trump administration has argued that the policy is necessary to prevent the spread of the coronavirus in the US and has been a key tool for border agents.

Expulsions are legally different than deportations, which would mean an immigrant had actually undergone the immigration process and found to not be legally allowed to stay in the US. Critics say the government is using the public health orders as an excuse to violate federal laws that govern the processing of unaccompanied minors at the border.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights First 20-10-30: Government records shed light on illegal expulsions of asylum seekers and children (Extern länk)

The New York Times 20-10-30: U.S. Expels migrant children from other countries to Mexico (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NPR 20-11-11:

USA/ Biden plans to reopen america to refugees after Trump slashed admissions till sidans topp

President-elect Joe Biden has pledged to reassert America's commitment to refugees after the Trump White House's slashing of the resettlement program, part of the current president's anti-immigration drive.

In 2016, President Barack Obama aimed to admit 110,000 refugees. President Trump lowered the cap on refugee admissions every year of his presidency. For fiscal year 2021, he set the cap at 15,000, the lowest on record.

Biden promises to take a starkly different approach from his predecessor: to "set the annual global refugee admissions cap to 125,000, and seek to raise it over time."

For decades, the United States led the world in offering protection to people fleeing persecution in other countries. Now the Biden presidency will mark a return to the political consensus that the U.S. should continue to do so, refugee policy experts say.

But while the president has the authority to set refugee admissions numbers, it will take time to rebuild the nation's resettlement program after four years of the Trump administration largely dismantling it, according to Becca Heller, executive director of the International Refugee Assistance Project.

"The point is not to hit 125,000 - the point is to signal both to the rest of the world and also to the domestic population in our own government that this is a priority again," Heller says. "It's less relevant if we hit the exact number and more relevant that we say, 'Admitting refugees is really important. We are going to aim at this high number and invest in infrastructure and get as close as we can.' "

Here's a look at some of the main challenges ahead for the Biden presidency as it seeks to roll back the sweeping changes to the refugee program.

Budget cuts have gutted the infrastructure for resettling refugees

Nine religious or community-based organizations known as resettlement agencies have contracts with the State Department to resettle refugees.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Ekot 20-11-09:

BRÅ: Ändra på asylboendena för att minska brotten till sidans topp

För att undvika konflikter och våld bör stora asylboenden med många personer i samma rum undvikas, och maxgränsen för antalet personer som delar rum på boendena bör ses över. Det föreslår Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, i en rapport som Ekot tagit del av.

Asylboende är bostäder som Migrationsverket erbjuder alla som ansöker om asyl i Sverige, under tiden som deras asylärende utreds.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har kartlagt all polisanmäld brottslighet på landets kollektiva asylboenden under 2018.

Det handlar om totalt runt 600 anmälda brott under året. Främst misshandel skadegörelse och narkotikabrott. Enligt rapporten finns det sannolikt ett stort mörkertal av brott som aldrig anmäls.

- Ofta är det småsaker som blir stora. Det kan vara att någon tänder en lampa när någon annan vill sova. Och till slut när man bor tillsammans, med kanske upp till sex personer i samma rum, så blir det droppen som får bägaren att rinna över. Och det gäller vid många av fallen vid misshandel och olaga hot, säger Sara Merenius, rapportförfattare vid BRÅ.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 20-11-09: Elin dödshotades på asylboende: "Bra idé se över maxgränsen" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Refugee Studies 20-10-27:

A study on the placement of unaccompanied minors at compulsory care in Sweden till sidans topp

Are the problems and motives clear enough? A study on the placement of unaccompanied asylum-seeking minors at compulsory care institutions in Sweden

Mehdi Ghazinour, Arian Rostami, Malin Eriksson, Mojgan Padyab, Malin Wimelius

Abstract

The Swedish National Board of Institutional Care (SNBIC) is an independent governmental agency that provides compulsory care for minors with psychosocial problems, criminal behavior, and substance abuse. During recent years, a noticeable number of the youth placed at compulsory care institutions have been asylum-seeking minors who have arrived in Sweden without parents or guardians. This steady increase in placements has raised questions and concerns among the involved actors regarding the motives and needs underlying these placements. This qualitative study investigates the main motives that lead unaccompanied asylum-seeking minors to be placed at SNBIC residential homes and the problems that are to be solved during their placement, according to social workers and SNBIC staff.

The study is based on 28 in-depth interviews with social workers and SNBIC staff. Findings indicate clear disagreement between social workers and SNBIC staff with regard to the motives for placing unaccompanied minors at SNBIC homes. Although the social workers and SNBIC staff explain that most of the unaccompanied youth placed at SNBIC homes have some form of criminal behavior or substance abuse, SNBIC staff believe, in some cases, the problem is not sufficiently serious to warrant compulsory care. As these disagreements and misunderstandings between the actors have an impact on their collaboration and, consequently, the situation of the unaccompanied minors, all attempts to reach a consensus on the leading causes for placement and the problems that need to be solved with SNBIC placement would increase security for both the young people and the relevant staff.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT debatt 20-11- 05:

Utsatta barn behöver Flyktingbarnmottagningen till sidans topp

Flyktingbarnmottagningen i Göteborg, en specialistmottagning som vårdar barn med somatiska och psykiatriska skador, står inför ett nedläggningsbeslut. Utan Flyktingbarnmottagningen får barnen inte tillgång till sina rättigheter, skriver samtliga medarbetare på Fridh Advokatbyrå Göteborg.

Flyktingbarnmottagningen i Göteborg, en specialistmottagning som vårdar barn med somatiska och psykiatriska skador kopplade till flyktingskap, står inför ett nedläggningsbeslut. Anledningen är nedskärningar från Västra Götalandsregionen. Beslutet att genomföra just denna nedskärning drabbar dock en grupp som redan är extremt utsatt i vårt samhälle.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-11-05:

Undervisning i svenska ska bli mer rättvis till sidans topp

Alltför många elever får inte den undervisning i svenska språket som de behöver. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att se över svenskämnena.

- För att klara sig bra i Sverige, för att kunna studera vidare och få ett bra jobb, måste man behärska svenska. Jag vill att alla elever ska mötas av höga förväntningar och krav och lära sig svenska i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström till TT.

Det uppdrag som regeringen ger Skolverket handlar om att se över de två svenskämnena - svenska och svenska som andraspråk - i grund- och gymnasieskolan, särskolan och komvux. Det är svenska som andraspråk som är i fokus.

Anna Ekström konstaterar att det har flera svagheter. Ett är att svenska som andraspråk inte är utformat för totala nybörjare, alltså nyanlända som behöver börja från början. Ett annat problem är att det är otydligt vilka elever som ska läsa svenska respektive svenska som andraspråk. Därmed finns det en risk för att en del elever hamnar fel, och inte lär sig så mycket som de skulle kunna. Det råder dessutom stor brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk.

- Jag är helt enkelt inte nöjd med situationen, säger Ekström.

Föräldrars önskemål

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 20-10-30:

Asylboenden ska stängas - Känslorna svallade över under informationsmöte till sidans topp

Migrationsverket håller på att organisera om sin verksamhet. Istället för att ha asylboenden i mängder av kommuner så ska flyktingarna koncentreras till fem platser i landet.

Vid ett informationsmöte i Valdemarsvik är det starka känslor. Flyktingarna där vill inte flytta från orten. Någon säger att han ska låsa in sig i sitt rum och vägra komma ut när Migrationsverket kommer.

- Jag är chockad, vår lägenhet är inte ett slott men det är en trygghet, det är vårt hem, säger Nour Al-Baaj som efter att ha flytt från Syrien kämpat under många år för att få en fast plats för sin familj.

150 personer tvingas flytta från Valdemarsvik

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Öst 20-10- 30: Asylboenden ska stängas - över hela landet (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 20-10-31: Planen: De asylsökande ska flytta från länet (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 20-11-01: Hoppet nästan ute för Sjötoftaskolan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-10-30:

Grekland/ Day of shame on Lesvos - PIKPA under eviction till sidans topp

Since 2015, PIKPA has provided housing to the most vulnerable: people who are disabled, sick or pregnant, unaccompanied children and the families of victims of shipwrecks, as well as local people in times of crisis. They have supported over 30,000 people. Yet, this morning, at the time of writing, it is under eviction.

Yesterday, at 8.30 am Lesvos Solidarity was informed that first reception would evict the residents of PIKPA immediately and take them to the old Kara Tepe camp. They brought two buses and one army truck to carry away the residents and their possessions, asking people who have lived in this space for months, or even years, to pack up their lives immediately. The eviction was halted, giving residents one more night of safety.

This morning, the police returned, despite last minute appeals and pressure from international and local groups.

Karl Kopp, CEO of the PRO ASYL Foundation, calls the threatened evacuation of the self-organized camp PIKPA "outrageous and nothing to justify. The Greek Government is committed one human rights violation after the next and is blatantly violating human dignity".

So far the eviction has resulted in one hospitalisation. The stress of losing your home is immense and psychosocial, medical team, lawyers, interpreters still not allowed inside.

The Government stated in September that they would be evicted by October 31st and have issued a statement about today's eviction. But many believed that this could not happen, that such callousness would not be acted out.

The eviction is carried out despite the fact that PIKPA is not an illegal structure and has been operating since the year 2015, with the full co-operation of the competent Ministry of Labour and Social Solidarity, with the No. D22/45812/164/30-10-2015 a document to the Municipality of Lesvos approved the use of THE PIKPA facilities as a temporary accommodation for vulnerable groups of refugees and asylum seekers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International 20-10-30: Joint statement: Respect PIKPA spirit - Respect humanity and dignity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-02:

Grekland/ Another fire hits Vathy camp on Samos till sidans topp

According to Samos Volunteers and Aegean Boat Report, a fire broke out last night in the Vathy camp on the island of Samos, destroying around 150 tents and other accommodation structures, and threatening the lives and already precarious conditions of migrant families living there. Currently, around 250 people have been displaced. The causes of the fire remain undetermined. The camp has been in a continuous lockdown due to COVID-19.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Investigate Europe 20-11-02:

Grekland/ Moria: Logbook of horrors till sidans topp

By Stavros Malichudis and Iliana Papangeli

We found a personnel logbook in the ashes of Europe's most notorious refugee camp, Moria, located on the Greek island of Lesbos. It shows the horrors that unaccompanied minors were left to endure, documented by the people who were there to protect them-even as they often felt unable and helpless to do so. It's a first-hand document of Europe's failure to protect the most vulnerable group of asylum seekers. Since the fires in Moria in September, the situation for minor migrants in Lesbos has only become worse.

Lesbos, Greece: It's a cold morning in November 2018, when a careworker at Moria's "safe zone" makes a revolting discovery. Fanis* walks into the guardroom to pick up a box of mandarin oranges for the children. Inside the box, he finds a dead rat.

It's not the first time this has happened. "Serious problem with the rats, and danger of infusion of diseases to the beneficiaries and the personnel," the care worker notes down in a hardcover logbook at the end of his shift.

This is not his only concern that morning.

The massive rainfall of the night before has flooded the guardroom, Fanis goes on to write; it is the room where the fridge and the heating unit are located. The rain has also seeped into 'Container No 5', which houses some of the unaccompanied minors in the camp.

Without silicone insulation and protection, he warns, the situation remains unsafe and puts lives in danger. "Danger of electrocution," the social worker writes, before he puts his pen away and shuts the notebook.

A notebook that documents Moria's horrifying story

Till the evening of September 8, 2020, when multiple fires razed it to the ground, Moria had been Europe's most notorious refugee facility, synonymous for years with dehumanising and dangerous conditions for its thousands of residents.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om undersökningen:

Investigate Europe January 2020: Minor migrants: Detained In Europe's prisons (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-10-29:

Serbien/ A traumatic wake-up for hundreds forcibly moved to a camp in the south till sidans topp

The situation in Serbia as reported by field teams across the country, the people themselves who are on the move , and by the Asylum Protection Centre, is on the verge of becoming alarmingly similar to that of the winter of 2016/17, due to a lack of a systemic approach in providing assistance and lodging to the people across the country, lack of information for the people in question and constant insecurity due to the oppressive approach and aggressive treatment by the police.

n the early hours of Wednesday morning, members of the Border Violence Monitoring Network in Serbia were contacted by people on the move whose squats in Subotica had been raided by police. Over the course of the day others reached out from the Subotica Reception and Transit Centre (RTC) and from the capital, Belgrade, to confirm the same story. Police entered these areas and rounded up large groups of people. Some of the contacts reported use of excessive force to coerce them into large buses. Those in the group estimated that 300 people were taken altogether, in six to eight buses. They were then driven for around six hours to the Pre?evo camp in the south of Serbia, and during this time they had no access to food or water.

On one of the buses, a member of the group asked officers where they were being taken, andthey were told "to Turkey". One individual from the group, a Moroccan male, reports that he has been the victim of a chain pushback from Austria to Hungary to Serbia, and sent us images of severe injuries perpetrated by officers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylum Matters 20-11- 02:

Storbritannien/ 'Locked into poverty' - report shows reality of life on asylum support till sidans topp

Asylum Matters today publishes a new report which reveals a picture of poverty, exclusion and hardship for people seeking asylum reliant on Government support payments - as ministers choose to increase rates by just 3p a week.

Asylum support levels force individuals and families to live in poverty for months, or even years at a time, as they wait for a decision on their asylum claim. This can have a devastating impact on the physical and mental health and wellbeing of both adults and children.

We worked with more than 30 of our partner organisations across England, Wales and Scotland this summer to hear from people in the asylum system on their experiences of living on asylum support.

Our report sets out the findings of our survey among 184 people seeking asylum, and reveals that:

92% of respondents did not have enough money to buy all they need;

84% said they don't always have enough money to buy food;

Just 2% of families can afford to buy the shoes and clothes they need for themselves and their children;

63% of people stated they could not always afford the medicines they needed;

Only 1 in 4 people stated they could afford essential cleaning products;

95% of people stated they could not afford to travel by public transport;

Only 1 in 10 people could afford data and phone credit they needed.

Meanwhile, recent polling data found that 64% of people in key marginal constituencies thought the amount people currently receive on asylum support was too little.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-11-06:

Storbritannien/ Legal interventions challenge Home Office hard line on asylum seekers till sidans topp

Unaccompanied minors cannot be housed together with adult asylum seekers in hotels, the High Court has ruled. 'Removal Window' ruled unlawful by the Court of Appeal. Eviction of refused asylum seekers from state provided housing amid second wave stopped through ruling.

The High Court has ruled against Hillingdon council that unaccompanied minors cannot be placed with adult asylum seekers in hotel accommodation after three underaged asylum seekers won the right to be taken into the care of social services. Antonia Benfield, the barrister acting for the three children, commented: "Many children arriving in the UK as unaccompanied asylum-seeking children have undergone traumatic journeys. They are particularly vulnerable and require safe and stable accommodation. Increasingly, children are being accommodated alongside adult asylum-seekers in temporary hotel accommodation. This case importantly recognises the particular needs and vulnerabilities of children who have recently arrived in the UK." Several other unaccompanied minors are reportedly considering legal action against local authorities and are likely to be affected by the ruling against Hillingdon council.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-11- 04:

Egypten/ Protests over brutal killing of a child met with violence and arrests till sidans topp

The Egyptian authorities must immediately unconditionally release all Sudanese refugees and migrants detained solely in relation to their peaceful protests over the chilling killing and mutilation of a Sudanese child in Cairo on 29 October, and effectively investigate the beating and other ill-treatment of protesters by security forces, Amnesty International said today.

Egyptian security forces dispersed two peaceful protests using tear gas and water cannon, and arbitrarily arrested tens of Sudanese refugees and migrants. Protesters were subjected to beatings with batons, racial and xenophobic slurs and other forms of ill-treatment. At least 10 individuals are currently detained, and a prosecutor is expected to decide whether to release them or extend their detention today.

News of the horrific killing of Mohamed Hasan, a 12-year-old Sudanese child, by an Egyptian man on 29 October prompted dozens of members of the Sudanese community to gather in front of Masaken Othman where the child had lived, while others protested in front of the UNHCR office in 6th October City, an area in the western part of Greater Cairo, which is home to a large number of refugees and migrants. Protesters also voiced anger about violence and discrimination they have endured in Egypt, amid the state's failure to protect them.

"There can be no justification for the Egyptian security forces' brutal crackdown on Sudanese refugees and migrants who took the streets to demand justice for the horrifying killing of a child. The way the security forces are lashing out against people exercising their rights to freedom of expression and peaceful assembly is abhorrent and must immediately end," said Philip Luther, Amnesty International's Middle East and North Africa Research and Advocacy Director.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-11- 10:

Etiopien/ Situationen för eritreanska asylsökande och flyktingar i Etiopien till sidans topp

/Utdrag:/

Eritreaner utgör den tredje största flyktinggruppen i Etiopien. I juni 2020 fanns 172750 registrerade flyktingar i landet, vilket var en marginell minskning jämfört med 2018, då antalet uppgick till 173879. Gränsöppningen mellan Etiopien och Eritrea i september 2018 medförde en mycket kraftig ökning av antalet nyanlända asylsökande från Eritrea (främst kvinnor och barn). Gränsöppningen blev emellertid kortvarig, då gränsövergångarna successivt började stängas redan vid årsskiftet 2018-2019. I mars 2019 var samtliga övergångar stängda, dock enbart från den eritreanska sidan.

Ny asylprocess I slutet av januari 2020 antog Etiopien en ny policy, varpå situationen för eritreaner ändrades markant. En ny asylprocess introducerades, vilket innebär att den sedan länge etablerade praxisen att bevilja flyktingstatus prima facie ersattes med individuell flyktingstatusbedömning. Dessutom utesluts vissa grupper automatiskt från asylprocessen.

Den nya asylprocessen för eritreaner rapporterades i slutet av september 2020 fortsätta att implementeras. Det är även fortsatt så att vissa grupper utesluts från asylprocessen och alltså inte kan ansöka om asyl i Etiopien. Detta har lett till en mycket kraftig minskning av asylsökande, även om eritreaner fortsätter att passera den numera stängda landgränsen.

Enligt en internationell organisation är det svårt att säga exakt vilka grupper som utesluts från asylprocessen, då inget kommunicerats i skrift. Generellt uppger statliga Agency for Refugee and Returnee Administration (ARRA) att personer som flyr från nationaltjänsten eller från andra livshotande omständigheter i Eritrea kan ansöka om asyl. Bland annat ensamkommande barn och personer som kommer för att återförenas med familj i Etiopen eller någon annan-stans tycks dock inte kunna fådel av asylprocessen

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

TT / SvT 20-11- 06:

Provanställning kan räcka för uppehållstillstånd till sidans topp

Provanställning kan räcka för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige, enligt Migrationsverkets nya bedömning.

De som vill få permanent uppehållstillstånd måste enligt en tillfällig lag kunna visa på en säker försörjning, exempelvis ha en fast anställning eller vara egenföretagare. Personer med provanställning, en relativt osäker anställningsform, har alltså tidigare inte beviljats permanent uppehållstillstånd.

Men nu kan det bli andra bud. Migrationsverket bedömer att det i "vissa fall kan vara möjligt att få ett permanent uppehållstillstånd trots att man har en provanställning", skriver myndigheten på sin sajt. Förutsättningen är att det är tydligt att provanställningen kommer att övergå i en tillsvidareanställning.

Individuell bedömning

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-10- 29:

EU-dom flyttar fokus från besluts- till ansökningsdatum i familjeåterföreningsärenden till sidans topp

Det är personens ålder vid ansökningsdatum som avgör om den som ansöker om familjeåterförening ska betraktas som barn eller inte vid beslutstillfället. Det är innebörden av en dom från EU-domstolen. Nu har Migrationsverket uppdaterat sin rättsliga styrning utifrån domen.

EU-domstolen grundar sitt avgörande på syftet med EU:s familjeåterföreningsdirektiv, vilket är att främja familjeåterförening. Men även rätten till privat- och familjeliv samt principen om barnets bästa ligger till grund för domstolens bedömning.

- Enligt domen är det viktigt att alla sökande i alla medlemsstater får en likartad och förutsägbar prövning i sitt familjeåterföreningsärende. Tiden mellan inlämnad ansökan och beslutsdatum ska inte vara en avgörande faktor enligt domen, säger verkets tillförordnade rättschef Carl Bexelius.

Hittills har Migrationsverket utgått från att beslut ska fattas utifrån personens ålder vid beslutstillfället. Det har gjorts med stöd av vägledande avgöranden från bland annat Migrationsöverdomstolen.

- EU-domen innebär därför en stor förändring jämfört med hur Migrationsverket hittills handlagt familjeåterföreningsärenden, säger Carl Bexelius.

Domen är överordnad nationell rätt, gäller omedelbart och är bindande för alla EU:s medlemsstater.

Efter att ha analyserat domen har Migrationsverket nu uppdaterat sin rättsliga styrning. Enligt den ska alla anknytningsansökningar som omfattas av EU:s familjeåterföreningsdirektiv handläggas utifrån innebörden av EU-domstolens dom. Men förutom personer som omfattas av direktivet ska även barn till unionsmedborgare och personer som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande omfattas.

- Det beror på att den svenska lagstiftaren inkluderade alternativt skyddsbehövande när familjeåterföreningsdirektivet infördes i svensk lagstiftning, säger Carl Bexelius.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-10- 26:

Utlandssvenskar måste splittra familjen för att flytta hem: "Barnen mår dåligt" till sidans topp

Jonas och hans fru Yashoda har varit ifrån varandra i flera månader. Och så kan det fortsätta - tills hon har fått ett uppehållstillstånd. Yashoda får nämligen inte bo i Sverige under ansökningsprocessen, trots att de har två små barn.

- Enligt Migrationsverket är barn inte ett tillräckligt starkt skäl för att vi ska få vara tillsammans under processen, säger Jonas.

Migrationskommittén vill göra det lättare för utlandssvenskar att flytta hem med sina utländska partner genom att slopa försörjningskravet.

Men förslaget hjälper inte mot de långa handläggningstiderna, som många utlandssvenskar upplever är det värsta problemet. Deras partner får nämligen inte vara i Sverige när de ansöker om uppehållstillstånd - trots att processen kan ta uppåt två år.

- Just försörjningskravet är inte det som gör att handläggningstiden kan dra ut på tiden, säger Irene Sokolow vid Migrationsverkets presstjänst.

Det spelar inte heller någon roll om det finns barn med i bilden.

Jonas och hans två barn, tre och fem år gamla, har varit ifrån barnens mamma Yashoda i tre månader. De väntar fortfarande på ett beslut.

- Enligt Migrationsverket är två små barn inte ett tillräckligt starkt skäl för att vi ska få vara tillsammans under processen.

- Barnen mår dåligt av att mamma inte är här.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

YLE 20-10-23:

Statsåklagaren: Utvisad irakiers dotter åtalas för grovt bedrägeri och grov förfalskning till sidans topp

Statsåklagaren har väckt åtal i fallet där den asylsökande irakiern Ali utvisades år 2017 och senare påstods vara död. Europadomstolen hann fälla Finland i ärendet, men senare visade det sig att domstolen hade försetts med felaktiga uppgifter och förfalskade dokument.

De som nu åklagas för grovt bedrägeri och grov förfalskning är en kvinna född 1996 och en man född 1994. Det handlar om den utvisade irakierns dotter och hennes före detta man.

Falska bevis

Dottern hade enligt åtalet på felaktiga grunder överklagat utvisningen till Europeiska somstolen för de mänskliga rättigheterna.

Domstolen hade fått felaktiga uppgifter om den asylsökandes död och de skriftliga bevisen i ärendet hade varit förfalskade.

Dottern och hennes ex-man har också åtalats för att ha uppvisat förfalskade dokument som bevis i Helsingfors förvaltningsdomstol åren 2017-2019.

Åtal har dessutom väckts mot dottern för osann utsaga vid myndighetsförfarande. Hon ska ha ljugit i ett förhör med den asylsökande irakiern år 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 20-11-07:

16-åriga Shamiram ska utvisas efter fem år i Sverige till sidans topp

Hösten det året Shamiram Hardo skulle fylla elva år kom hon till Sverige med sin familj som flytt från Syrien via Egypten. Nu ska familjen utvisas.

Hon går första året på Karolinska gymnasiet. Hon har drömmar om framtiden som alla tonåringar. Men i veckan fick familjen beskedet att de ska utvisas till Egypten på tisdag.

- Jag blev chockad. Beslutet går inte att överklaga. De hämtar oss på måndag, säger hon.

Hon är snart 16 år. För nästan exakt fem år sedan, i oktober 2015, kom hon till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 20-11-10:

Utvisningen av Shamiram uteblev - Gränspolisen: "Familjen har avvikit" till sidans topp

Idag skulle Shamiram Hardo och hennes familj ha utvisats till Egypten, men det har inte skett. Orsaken är att gränspolisen i Örebro inte vet vart familjen befinner sig. Samtidigt jobbas det intensivt från politiskt håll för att upphäva beslutet.

Murad Artin (V) har hjälpt familjen och familjens ombud med en ny handling i ärendet, som Artin menar kan vara avgörande.

- Jag vill inte gå in på detaljer men det är en handling på arabiska som jag översatt till svenska. Den handlingen bekräftar att det är fara för familjens liv om de skickas tillbaka, säger Örebropolitikern Murad Artin (V) som engagerat sig i ärendet.

Skulle hämtats av polis

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 20-11-05:

Funktionshindrade flyktingar hindras från familjeförening till sidans topp

Abraham Araya, som är nästan helt blind, kom till Sverige för elva år sedan.

Först nu i höst har han fått börja läsa svenska på sfi.

"Det är svårt att bo utan familj när man är synskadad", säger han, men för att återförenas med familjen krävs att man kan försörja dem och ha en större bostad.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalabygden 20-10-26:

Baqer stoppad av polis - måste "frivilligt" välja att lämna Sverige under veckan till sidans topp

Sveriges yngste fäbodbrukare stoppades när han skulle leverera ost

Protesterna mot att Sveriges yngste fäbodbrukare, 22-årige Baqer Mosawi, skulle tvingas lämna landet hjälpte inte. I förra veckan stoppades Baqer av polisen i samband med att han skulle leverera ost till en kund. Under måndagen kom ett mail med information om att resan till Afghanistan skulle ske "om två dagar".

Baqer kom till Sverige från Afghanistan i samband med flyktingskrisen 2015. När Baqers asylansökan nekades ansökte han om att få ändra sin ansökan till att istället gälla ett arbetstillstånd.

För att få ett arbetstillstånd som företagare måste man kunna uppvisa att man har försörjning för minst två år framåt. Det kan Baqer visa genom det femåriga stöd som han fått från Jordbruksverkets EU-stöd till unga jordbrukare.

Andra regler för företagare

Men egenföretagare måste ansöka om arbetstillstånd från ett annat land. Som anställd hade han enbart behövt visa upp att han haft anställning under minst fyra månader och ansökan hade fått lämnas in i Sverige.

Just att ansökan får lämnas in i Sverige är avgörande för att Baqer ska kunna fortsätta sitt företag. Att handlägga ansökan om arbetstillstånd beräknas ta minst ett år och skulle kunna bli ända upp till 18 månader. Det innebär att Baqer skulle tvingas lämna sina djur under minst ett års tid. Detta samtidigt som det är akut brist på unga fäbodbrukare.

Under förra veckan skulle Baqer leverera ost till en kund men blev då stoppad av polisen som tog hans pass och meddelade att han var tvungen att lämna Sverige inom kort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylkommissionen 20-10-30:

Coronahanteringen på Migrationsverkets förvar bristfällig visar rapport till sidans topp

Trängsel, begränsad tillgång till hälsoscreening och brister i rengörings- och hygienrutiner. Det vittnar flera personer i Migrationsverkets förvar om i en ny rapport framtagen inom ramen för Asylkommissionen.

Coronapandemin har drabbat många grupper hårt, inte minst de som inte har eller ges möjlighet att följa myndigheternas uppmaningar för att bromsa smittspridningen. En av de grupper som drabbas särskilt hårt i Sverige är personer som frihetsberövats och som sitter i Migrationsverkets förvar, detta enligt en rapport framtagen av frivilliga och forskare knutna till Asylkommissionen, som är ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och professionella - se nedan.

Den nya rapporten visar att personer i förvaren är oroliga över att åtgärderna för att säkerställa fysisk och psykisk hälsa på förvaren är bristfälliga. De vittnar om trängsel, svårigheter att hålla avstånd, brister i hygienrutiner och bristfällig information.

- De hade fått lite information om viruset och rekommenderades att "tvätta händerna och hålla fysiskt avstånd till andra", rekommendationer som är mycket svåra att följa i en låst och begränsad miljö, säger Häyhtiö och Rundqvist som deltagit i arbetet med rapporten.

Rapporten grundar sig på en enkät som Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) skickade ut till förvarstagna på fem av Migrationsverkets sex förvar under våren 2020. I enkäten ställdes frågor om hygien- och rengöringsrutiner, hälso- och sjukvård samt tillgång till information om Covid-19. Svaren analyserades i samarbete mellan forskare och frivilliga i FARR som också är författare till rapporten. De 58 enkätsvaren motsvarade 22 procent av det totala antalet personer i förvar under perioden för undersökningen.

Social distansering svår

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-10- 28:

Människor och Migration podd: Brott, utvisningar och CIA på Bromma till sidans topp

Vilka brott leder till utvisning och vad händer när man inte kan utvisa en person som begått ett brott i Sverige? I det här avsnittet av Människor & Migration reder Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah ut vad som gäller vid brott och utvisningar. Det är ett samtal om möjlighet att överklaga, rättssäkra processer, säkerhetsutvisningar och vandelskrav. Dessutom pratar vi om de så kallade Egyptenavvisningarna och prinicipen om non-refoulement.

Avsnittet produceras och programleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på Soundcloud, Spotify, iTunes och valfri podcast-app.

I avsnittet lyfter Anna Lindblad en tabell som visar karenstiden för ansökan om medborgarskap för personer begått brott. Klicka här för att läsa hela tabellen.

Till podden via Soundcloud (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 20-10-28:

Nu utvisas Diyora, 18 - fick två dagar att boka biljett till sidans topp

Efter lång tid så kom beslutet - Diyora Pazilova, 18, utvisas från Sverige.

Hon måste säga hejdå till sin pappa, sina vänner - hela sitt liv och tvingas åka till Kazakstan - ett land hon inte vet mycket om.

- Jag känner mig helt krossad, säger Diyora Pazilova.

Kvällsposten har berättat om Diyora Pazilovas fall. I våras tog hon studenten från Naturprogrammet på Malmö Latinskola. Samtidigt visste hon att hon förmodligen snart skulle tvingas lämna landet hon kallar sitt hem.

Under onsdagen fick familjen ett brev - de hade två dagar på sig att boka biljetter annars skulle polisen ta över. Enligt Diyora skulle brevet kommit redan för fem dagar sedan.

- Jag ringde Migrationsverket och de sa att det tyvärr blev som det blev men att de inte kunde förlänga. Det blev stressigt, säger Diyora Pazilova.

Nu är biljetterna bokade. Den 5 november åker Diyora och hennes mamma till Kazakstan, ett land som i princip är helt främmande för 18-åringen.

- Föreställ dig att lämna allt du gjort de senaste åtta åren bakom dig. Din andra barndom, säger Diyora Pazilova.

Kvar i Sverige finns hennes pappa, vänner och framtid.

Migrationsverkets beslut

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OHCHR 20-11-05:

Bosnien/ UN experts: Bosnia must investigate attacks against woman aiding migrants till sidans topp

UN human rights experts today called on the Bosnian government to investigate a smear campaign and death threats against a woman human rights defender working for the rights of refugees and migrants.

"Instead of criminalizing migration and human rights defenders who help migrants, the government of Bosnia and Herzegovina must guarantee the human rights of all individuals, without regard for their nationality or immigration status," said Mary Lawlor, the UN special rapporteur on the situation of human rights defenders.

She spoke out after an online hate campaign intensified against Ms Zehida Bihorac, an elementary school teacher and woman human rights defender. She works in the northwest of the country, in Una-Sana Canton bordering EU member Croatia.

Authorities trying to stop the flow have ordered refugees, migrants and asylum-seekers to camps, where there are few services. Since 2018, Ms Bihorac has given them medicine, clothes, food and sleeping bags and has documented their situation.

"As a result of her activities, this brave woman human rights defender has been subjected to a concerted campaign by a Facebook group who have issued death threats against her and have branded her an 'immoral woman' and 'unfit to teach children'," said Lawlor.

"Women human rights defenders taking an active role against injustice often pay with personal attacks against themselves, their profession, their families or their decisions," Lawlor said, while adding that "These defamatory messages portray those who defend the human rights of migrants as criminals instead of recognizing their legitimate work."

Ms. Bihorac has also been filmed, followed and verbally assaulted while performing her legitimate human rights work. She filed a complaint with the local police, but no action has been taken.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11- 07:

Bosnien/ Bosnia & Herzegovina signs repatriation agreement with Pakistan till sidans topp

On Wednesday, the Bosnian and Pakistani governments signed a mutual repatriation agreement. From now on, Pakistan will accept its citizens deported from Bosnia & Herzegovina for not having valid paperwork.

Earlier this year, the former Bosnian security minister Fahrudin Radoncic declared the Pakistani ambassador to the country persona non grata after he claimed that the South Asian country was not cooperating in identifying its citizens that were in Bosnia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deportation Monitoring Aegean 20-10-30:

Grekland/ Sentenced to 50 years in prison - Freedom for Amir & Razuli till sidans topp

When Amir and Razuli tried to reach Greece on a rubber boat in March 2020, they were attacked by the Greek coast guard who tried to push them back to Turkey by force. The attack caused the boat to sink and the coast guard had to take them on board. Amir and Razuli were arbitrarily charged with "facilitating illegal entry" and "provoking a shipwreck", in addition to their own entry. On the 8th of September 2020 they were sentenced to 50 years in prison.

Amir and Razuli, 25 and 23, fled from Afghanistan trying to reach Europe in search of a life in safety. With Europe's ever-increasing closure of borders and the lack of safe and legal ways to enter Europe and claim asylum, they were forced to embark on the dangerous journey on a rubber boat across the Aegean Sea. Amongst the other people in the boat was also Amir's young daughter and his heavily pregnant wife.*

They made their journey in March 2020, the month in which the Greek government announced the suspension of one of the most fundamental human rights - the right to apply for asylum -, and consequently charged people seeking protection with their own "illegal entry", blatantly contradicting EU law and the Geneva Convention.

The Greek coast guard attacked the boat as soon as they had entered Greek waters and tried to push it back into Turkish waters using metal poles. In doing so, they punctured the boat, causing water to enter and putting the life of the people onboard at risk.

As the boat was about to sink, the coast guard eventually took them on board.

Following this deeply traumatizing experience, the coast guard proceeded with heavily beating up Amir and Razuli, arbitrarily accusing the two of being the smugglers. According to Amir's wife who had to witness all of this together with her daughter, they only stopped when she held up their young child in front of her husband begging the men to stop.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network 20-11- 05:

Europa/ Shrinking Space: Report on criminalisation of solidarity in the Western Balkans till sidans topp

Today activists from BVMN, with support from network member Centre for Peace Studies, are releasing a new publication about contemporary pressures on solidarity work on the Balkan Route.

This report documents the trend to de-legitimise, stigmatise and criminalise acts of humanity and solidarity with people on the move. It seeks to provide an overview, including some selected cases from Serbia, Bosnia-Herzegovina and Croatia as well as analysis of particular key events. For this purpose semi-structured interviews with different grassroots actors who were impacted by forms of criminalisation of solidarity were conducted between January and November of 2019.

The report seeks to contextualise different tropes within criminalisation, including:

Formal Criminalisation

Policing, Repression and Informal Criminalisation

Scrutiny

Obstruction of Individuals and Organisations

Arbitrary and Informal Acts of Policing

Verbal Violence

Physical Violence

While this is by no means a complete inventory of the repression civil society actors and people on the move face in the region, we hope to raise awareness of this threat to freedom and solidarity.Taking this report as a starting point we will continue to document cases of repression and criminalisation in the region and urge others to do the same. This dynamic of repression, especially targeting local solidarity actors and people on the move, is of concern now more than ever because of the changes taking place in the region during Covid-19.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Amnesty International 20-10-22:

Amnesty, Vårdförbundet och andra kräver att rätten till vård ska gälla alla till sidans topp

I dag skickar en rad tunga organisationer och förbund, bland dem Amnesty International, Läkare i Världen, Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svenska läkaresällskapet, en förfrågan om möte med socialminister Lena Hallengren. Syftet är att diskutera tillgången till vård för en av de mest utsatta grupperna i Sverige: EU-medborgare utan det europeiska sjukförsäkringskortet som lever i fattigdom och utanförskap i Sverige.

- Papperslösa och asylsökande har rätt till subventionerad, nödvändig vård i Sverige enligt en lag som antogs 2013. Stora problem finns i tillgång till vård även för dessa grupper, men för utsatta EU-medborgare är det ännu svårare. De omfattas inte av lagen och i praktiken får de höga räkningar för nödvändig vård eller nekas vård helt och hållet. Olika regioner gör på olika sätt och rättsosäkerheten är stor. En bulgarisk kvinna som Amnesty varit i kontakt med fick till exempel räkningar på över 100 000 kronor efter att ha fött barn på ett svenskt sjukhus, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige.

Amnesty och Läkare i Världen har fått vittnesmål från rumänska kvinnor som fått räkningar på tusentals kronor efter besök på gynakuten. En man med ett stort sår på buken nekades operation. En kvinna blev efter ett stort antal aborter nekad att sätta in en kopparspiral. En blev avvisad i kassan på akuten för att hon å ena sidan inte hade EU-sjukförsäkringskortet och å andra sidan inte betraktades som papperslös för att hon hade en rumänsk legitimation.

- Vi hör förtvivlade representanter för hjälporganisationer säga att enda anledningen till att inte människor i den här gruppen dör eller får men för livet är att det finns frivilliga läkare och organisationer som tar emot dem utanför det officiella systemet. Det här är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen.

(...)

Läs mer och hämta uppropet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 20-11-07:

Gymnasieklassen startade namninsamling mot utvisningsbeslut till sidans topp

Eleverna i klass ESA20 på Karolinska gymnasiet har startat en namninsamling med hopp om att stoppa utvisningen av klasskamraten Shamiram. Det har gett stort eko, med över 20 000 personer namnunderskrifter från hela landet.

Det var strax efter att beskedet om utvisningen nått klassen som de bestämde sig för att starta en digital namninsamling. Där beskriver de Shamirams historia och berättar om utvisningen som väntar henne och hennes familj på tisdag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 20-11-09: Elever skolstrejkar - klasskamrat ska utvisas (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-08: Politiker vill stoppa Örebrofamiljens utvisning: "För jävligt" (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-12: Fler politiker ställer sig bakom utvisningshotad Örebrofamilj (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 20-11-19: Utvisning av skolelev i Örebro blir riksdagsfråga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 20-11-11:

Lokalt nätverk i Östersund försöker hjälpa de ensamkommande till sidans topp

De ensamkommande har hamnat i kläm på flera olika sätt. Det anser nätverket Fem-över-tolv som bildats i Östersund. SVT Jämtland träffade en av de engagerade, Örjan Carlbring, som berättar hur ungdomarna ständigt slits mellan hopp och förtvivlan.

- Det viktigaste är att de ungdomarna som varit här nu i flera år ska få stanna, säger Örjan Carlbring.

Nätverket Fem-över-tolv i Östersund består av människor som på olika sätt engagerat sig i de ensamkommande.

- Vi fick förfrågan om en kille kunde bo hos oss. Han hade blivit uppskriven i ålder och fick därför inte bo kvar i sitt HVB-hem, säger Örjan Carlbring.

Klockan tickar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Bellingcat 20-10-23:

Frontex at Fault: European border force complicit in 'illegal' pushbacks till sidans topp

Vessels from the European Border and Coast Guard Agency, Frontex, have been complicit in maritime "pushback" operations to drive away refugees and migrants attempting to enter the European Union via Greek waters, a joint investigation by Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD and TV Asahi has found.

Open source data suggests Frontex assets were actively involved in one pushback incident at the Greek-Turkish maritime border in the Aegean Sea, were present at another and have been in the vicinity of four more since March.

Although Frontex assets were not at the immediate scene of those latter four incidents, the signature of a pushback is distinctive, and would likely have been visible on radar, with visual tools common on such vessels or to the naked eye.

The Greek Coast Guard (HCG) has long been accused of illegal pushbacks.

These are described by the European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), a legal and educational non-profit, as incidents where refugees and migrants are forced back over a border without consideration of individual circumstances and without any possibility to apply for asylum or to put forward arguments against the measures taken.

In the Aegean Sea, pushbacks generally occur in two ways. The first type is the most common: Dinghies travelling from Turkey to Greece are blocked from landing on Greek soil by the HCG. This could mean either physically blocking the dinghy until it runs out of fuel, or disabling the engine. After the engine no longer works the dinghy can then either be pushed back into Turkish territorial water with waves, or towed if the wind is not favourable.

The second type of pushback is employed when people have managed to land on Greek soil. In this case they are detained, placed in a liferaft with no means of propulsion, towed into the middle of the Aegean Sea and then abandoned.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frontex 20-10-27: Frontex launches internal inquiry into incidents recently reported by media (Extern länk)

Statewatch News 20-11-05: Pullback to Turkey organised by Greek official on German boat as part of Frontex operation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringskansliet 20-10-28:

Faktapromemoria: Meddelande om en ny migrations- och asylpakt till sidans topp

/Regeringen har publicerat flera faktapromemorior med förklaringar på svenska om EU-kommissionens förslag till ny migrations- och asylpakt. Promemoriorna innehåller genomgångar av innehållet, eventuella effekter i Sverige och preliminär svensk ståndpunkt. Här följer utdrag ur den preliminära ståndpunkten om pakten:/

(...) Barns rättigheter ska tillgodoses. Regeringen välkomnar att kommissionen slår fast att barns behov är prioriterade. Det är viktigt att i första hand beakta barnets bästa vid alla åtgärder som rör barn och att barnets rätt att bli hörd respekteras.

Regeringen välkomnar en stärkt samordning vad gäller sjöräddningsinsatser och att det tydliggörs att skyldigheten att rädda människor i sjönöd inte får kriminaliseras. Regeringen ser positivt på att det ska presenteras en ny EU- handlingsplan mot smuggling av migranter i syfte att bekämpa kriminella nätverk genom att främja samarbete och stödja brottsbekämpande insatser.

En väl fungerande ordning för migrationspolitiken inom EU är beroende av ett stärkt samarbete med strategiskt utvalda partnerländer. Regeringen välkomnar ett fördjupat samarbete med prioriterade tredjeländer för att motverka grundorsaker till irreguljär migration och tvångsfördrivning och för att stärka ursprungs- och transitländers egen kapacitet att hantera alla aspekter av migration.

Regeringen välkomnar att kommissionen framhåller behovet av ett effektivt och gemensamt EU-system för återvändande. En väl fungerande och rättssäker ordning för återvändande är avgörande för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem.

Regeringen välkomnar ansatsen att utöka antalet vidarebosättningsplatser i EU. Vidarebosättning är ett viktigt sätt att visa solidaritet och en säker och laglig väg in i EU för personer i behov av internationellt skydd. Regeringen ser även positivt på kommissionens rekommendation för att främja andra lagliga vägar.

(...)

Läs eller ladda ned hela promemorian (Extern länk)

Faktapromemoria: Förordning om asyl- och migrationshantering (Extern länk)

Faktapromemoria: Ändrat förslag till asylprocedurförordning (Extern länk)

Faktapromemoria: Förordning om införande av screening för tredjelandsmedborgare vid yttre gräns (Extern länk)

Faktapromemoria: Förordning om hantering av krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Council / Statewatch 20-11- 06:

Presidency placing heavy emphasis on externalisation, deportations, border controls till sidans topp

Discussions in the Council on the measures proposed as part of the EU's new 'Pact on Migration and Asylum' are ongoing. The aim is to find consensus on key points prior to Justice and Home Affairs Council meetings in November and December. The German Presidency set out its thinking on the proposals in a discussion paper circulated on 28 October, and published here. Externalisation, deportations, operations against migrant smuggling and tougher border controls are high on the Presidency's agenda.

See: NOTE from: Presidency to: Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA): A new way forward on European migration and asylum policy - Presidency discussion paper (12272/20, LIMITE, 28 October 2020, pdf)

Excerpts from the document follow, emphasis added:

"irregularly arriving persons not eligible for protection should in principle not be authorised to enter the EU, or leave the EU again as soon as possible."

This refers to the "border screening" procedure, whereby camps would be established at the EU's external borders and effectively be deemed not part of EU territory.

"Key elements of a comprehensive approach

3. The Council expressly welcomes the fact that the new Pact is designed to strengthen the external dimension of European migration policy. All aspects of migration and forced displacement can only be addressed effectively in cooperation with third countries, and through a whole-of-the-route approach. The problem of irregular arrivals to the European Union must be addressed as early as possible... North Africa, the Western Balkans, Turkey and sub-Saharan Africa and the so-called Silk Route should be prioritised, taking into account, inter alia the number of asylum seekers coming to Europe and the average EU-wide rejection rate.

4. ...Successful examples of cooperation on migrant smuggling should be replicated and expanded as part of the new action plan on migrant smuggling.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 10-11-06:

Facing fifth infringement procedure related to asylum since 2015 till sidans topp

Calling for access to the asylum procedure in line with EU law, the European Commission has, for the fifth time since 2015, opened asylum related infringement procedures against Hungary. The measure comes as a reaction to the restrictions of access, with the lodge of the intent to seek protection through embassies in neighbouring countries as a compulsory precondition.

In line with the critique raised by ECRE member the Hungarian Helsinki Committee (HHC), the letter of formal notice of the European Commission states: "[it] considers that new asylum procedures set out in the Hungarian Act and Decree introduced in response to the coronavirus pandemic are in breach of EU law, in particular the Asylum Procedures Directive (Directive 2013/32/EU) interpreted in light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Hungary has 2 months to reply to the arguments raised by the Commission. Otherwise, the Commission may decide to send a reasoned opinion.

This represents the fifth infringement procedure related to asylum policies from the Commission against Hungary since 2015, including also non-compliance with the compulsory relocation scheme of 2015, the automatic and unlawful detention and the deprivation of food of over 30 detainees in the now abolished transit zones, and the "Stop Soros" legislative package with inadmissibility ground to dismiss practically all asylum applications without having to examine them and criminalising human rights activities.

Two non-asylum related infringement procedures against Hungary were concluded this year alone with Hungary found in violation of EU law by the Court of Justice of the European Union (CJEU), according to Co-chair of the Hungarian Helsinki Committee András Kristóf Kádár with Hungary failing to implement at least one of those judgements.

(...)

Artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 20-10-23:

Rättsligt ställningstagande om uppehållstillstånd efter tillstånd för arbete i fyra år till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd samt permanent uppehållstillstånd efter uppehållstillstånd för arbete i fyra år - RS/005/2020 (version 2.0)

/Ur sammanfattning:/

Sammanfattning

+ För att en person ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd, med stöd av 5 kap. 5 § utlänningslagen, på grund av arbete räcker det inte att han eller hon i formell mening uppfyller bestämmelsens krav på att ha haft uppehållstillstånd för arbete i fyra år under de senaste sju åren. Det krävs även att förutsättningarna för arbetstillståndet varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder och att personen under denna tid fått en tillräckligt stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden.

+ Vid bedömning av om en person fått en tillräckligt stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden är det av betydelse i vilken utsträckning han eller hon arbetat under de fyra åren med uppehållstillstånd för arbete. Som regel krävs att personen inte arbetat kortare tid än tre år och åtta månader (jmf MIG 2019:16).

+ Tid som en person varit sjukskriven eller föräldraledig medan han eller hon hade ett uppehållstillstånd för arbete kan beaktas vid bedömningen av hans eller hennes anknytning till den svenska arbetsmarknaden under förutsätt-ning att det faktiskt utförda arbetet inte varit begränsat.

+ Förlängning av arbetstillstånd upp till en sammanlagd tillståndstid om högst fyra år ska inte beviljas om förutsättningarna för arbetstillståndet inte varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden.

+ Fortsatt tidsbegränsat arbetstillstånd upp till en sammanlagd tillståndstid om högst sex år får endast beviljas om det finns särskilda skäl. Ett grund-läggande krav för särskilda skäl är att förutsättningarna för tidigare arbets-tillstånd varit uppfyllda.

(...)

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-10-23:

Färre söker asyl - lägsta siffran på 20 år till sidans topp

Den lägsta nivån sedan millennieskiftet. Så sammanfattar Migrationsverket årets sista prognos över antalet asylsökande till Sverige.

Minskningen innebär att kostnaderna för migration väntas sjunka drastiskt.

Jämfört med juliprognosen skrivs siffran upp något - från 13 000 asylsökande till 13 500 - men nivåerna är fortsatt rekordlåga, enligt Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

- Vi har ett läge i dag med ett historiskt lågt antal asylsökande. Främsta orsaken är de globala reserestriktionerna. Även om man tar sig med båt över Medelhavet är det svårt att sedan ta sig vidare från länder som Italien och Grekland, säger han.

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen ett flerårigt tillskott till migrationsdomstolarna, vilket kommer att bli extra märkbart när antalet ärenden samtidigt minskar.

- Sökande kommer att få svar snabbare än annars och människor kommer att lämna boenden inom mottagningssystemet snabbare. Det gör i sin tur att kostnaderna för migration kommer att minska kraftigt, säger Holmer.

"Svårare än någonsin"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-10- 23:

Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet till sidans topp

Sju månader efter pandemins utbrott har ett nytt läge infunnit sig på Migrationsverket. Färre asylsökande, färre platsbesök och fler utredningar på distans är några av de förändringar som skett det senaste halvåret.

- Det går fortfarande inte att med säkerhet förutspå hur restriktionerna världen över kommer att utvecklas, vilket gör prognosarbetet alltmer komplext, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Sedan pandemins utbrott har antalet personer som tagit sig till Sverige för att söka skydd varit förhållandevis lågt. Efter sommaren har det dock skett en viss ökning av antalet asylsökande. Utvecklingen hänger ihop med en uppluckring av de reserestriktioner som infördes under våren främst inom Europa, vilket har gjort det något lättare att resa in i Sverige. Smittspridningen ökar dock snabbt just nu, särskilt i södra Europa. Det har inneburit att flera länder har infört nya restriktioner.

- Dessutom bedömer vi att det tillfälliga inreseförbudet till EU, som gäller till och med den 31 oktober, sannolikt kommer att förlängas, säger Henrik Holmer.

Bedömningen är att antalet asylsökande i år blir omkring 13 500, vilket är 500 fler jämfört med föregående prognos, från juli i år. Antalet asylsökande i år väntas därmed bli det lägsta sedan millennieskiftet.

Färre inskrivna i mottagningssystemet

I budgetpropositionen för 2021 föreslås ett flerårigt tillskott till migrationsdomstolarna. Därmed räknar Domstolsverket med att domstolarna kan avgöra betydligt fler asylmål de kommande åren jämfört med juliprognosen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Malmöhus 20-11- 01:

Tvist om hemlös familj i Staffanstorp prövas i högsta instans till sidans topp

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet där socialtjänsterna i Staffanstorp och Malmö bollade en hemlös barnfamilj mellan sig. Staffanstorp tog emot dem som nyanlända, men ordnade bostad åt dem i Malmö.

Nu ska högsta instans pröva vilken kommun som skulle ha hjälpt dem när de blev hemlösa.

"Detta gäller många kommuner, i alla fall i den här regionen", säger Karin Palmqvist (M), ordförande för socialnämnden i Staffanstorp.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 20-11-11:

Försörjningsstöd och barnfattigdom ökar - stor ekonomisk belastning för Ludvika till sidans topp

I Ludvika har antalet flyktingar från 2015 ökat de senaste åren, andelen har växt mest i hela Dalarna då många har valt att flytta hit. Något som märks i kön till försörjningsstöd och som inte bara påverkar arbetslösa vuxna utan även barnen i hög grad.

De första två åren är det Arbetsförmedlingen som står för försörjningen genom ett så kallat etableringsstöd. Därefter går ansvaret över till kommunen där man är bosatt om det är så att man inte har någon annan försörjning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-11-11:

Populärt bland flyktingar att flytta till Karlshamn till sidans topp

Karlshamn är en av kommunerna i Sverige som ligger i topp på listan över platserna dit flest flyktingar procentuellt sett har flyttat sedan flyktingkrisen 2015.

Blekingekommunen hamnar på plats fyra av 290 kommuner.

Under 2015-års flyktingvåg kommunplacerades 290 flyktingar i Karlshamn. Därefter har många flyktingar valt att flytta till staden och siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att det i december 2019 bodde 454 personer i Karlshamn, av de som kom till Sverige 2015.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Blekinge 20-11-11: Hon flydde från Syrien - hittade hem i Karlshamn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-10-22:

Har nio dagar på sig att hitta ett jobb - annars utvisas han till sidans topp

Khan Noori är en av de många ungdomar som kom till Sverige hösten 2015 och omfattades av den nya gymnasielagen. Nu har han nio dagar på sig att hitta en anställning - annars utvisas han till Afghanistan, ett land han aldrig har varit i.

- Jag känner mig så rädd och stressad så jag kan inte sova om nätterna.

Khan Noori kom till Sverige från Pakistan hösten 2015. Som många andra nyanlända bedömdes Khan enligt Migrationsverket vara ett år äldre än den ålder han själv angett.

När han enligt egen uppgift fyllt 17 år behövde han därför flytta från sitt hem på Lidingö till ett vuxenboende i Boden då hans ålder i pappren nu var 18 år.

- Allt var nytt. Jag förlorade mina kompisar, skolan, allt, säger han.

Han började på en gymnasieskola i Boden men efter sex månader på vuxenboendet fick han flytta igen. Boendet stängde ner och han flyttades till Åre.

- Där fick jag kämpa igen. Jag var så deprimerad och sov bara hela tiden. Jag bestämde mig för att jag måste tillbaka till Stockholm och fortsätta med skolan.

Sommaren 2018 kom Khan Noori tillbaka till Stockholm och återvände till skolan han gått i tidigare. Han blev klar med sin undersköterskeutbildning i våras och hoppades på att få en fast anställning.

- Ingen visste att corona skulle komma, vi tänkte att det kanske skulle gå att få ett jobb på sex månader. Jag hoppas att lagen ändras och vi kanske kan få mer tid att skaffa ett jobb, sex månader räcker inte.

Under sin utbildning gjorde han praktik på ett äldreboende under ett och halvt år, förhoppningen var att få ett jobb där efter praktiken men så blev det inte.

Efter att ha sökt över hundra jobb sen dess har Khan fortfarande inte hittat en fast anställning. Han tror att det försvårar sökprocessen när man saknar viktiga verktyg som kontaktnät som många nyanlända inte har.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 20-10- 29: Utbildad elektriker - men reglerna stoppar Hassan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-11-09:

Göteborgs kommun säger nej till fastanställningar av ensamkommande till sidans topp

Förslaget från de rödgrönrosa partierna om att Göteborgs stad ska hjälpa ensamkommande från att utvisas ur landet genom att ordna fasta anställningar i kommunen får inte stöd.

Alliansen har beslutat sig för att rösta nej, och Socialdemokraterna väntas göra detsamma.

Nödrop från olika delar av landet har kommit tätt under hösten: Många av de ensamkommande, företrädesvis från Afghanistan, som kom till Sverige under flyktingkrisåren, har svårt att klara de krav om fast anställning som ställs i den omarbetade så kallade gymnasielagen för att beviljas uppehållstillstånd.

Enligt uppgifter i Sveriges Radio riskerar 630 personer att utvisas nu i december med hänvisning just till denna lag.

Det gällande regelverket säger att de som omfattas har max sex månader på sig efter avslutad utbildning att visa upp ett intyg på att man har en anställning på minst två år. Nyligen meddelade dock regeringen att kravet kommer att lättas så att det räcker med ett års anställning.

Efter inspiration från Halmstads kommun som 15 september beslöt att införa vad man kallade en ny anställningsrutin, har Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ i Göteborg föreslagit att kommunstyrelsen fattar beslut om en liknande variant.

De rödgrönrosa argumenterar: "Många av de unga ensamkommande har hamnat i en olycklig situation som inte kunde förutses genom att de ställs inför utmaningen att just under pågående pandemi försöka få en fast anställning inom sex månader. Det gör att de jämfört med andra som också drabbats av pandemin i Sverige hamnat i en nästan omöjlig situation".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arbete 20-11-11:

Fast jobb eller utvisning till sidans topp

De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.

Vår resa börjar med ett ryck. Det har gått ett tag sedan förra körlektionen. Men snart får Zahoor Dostizada kläm på det hela, och när backspeglar och döda vinklar är kollade rullar vi behagligt ut från parkeringen och vidare ut i det sensommarvackra landskapet på Värmdö i Stockholm.

En smal passage under landsvägen blir den första prövningen.

-?Nu får du smygköra fram här och kika försiktigt så att det inte kommer någon, säger Eva Brandsma som handleder från passagerarsätet.

Jag och Eva är gamla kollegor. Vi har inte setts på många år, men på Facebook har jag följt hennes växande engagemang för ensamkommande barn i sin hemkommun. Barn som sedan flyktingkrisen 2015 nu växt upp till unga män.

I våras tog de första studenten. Många har läst praktiska utbildningar, liksom Zahoor som gick ut fordonsprogrammet. Men för att få stanna i Sverige permanent återstår en svåröverstiglig uppgift: Att hitta ett fast jobb inom sex månader.

Tidsfristen går ut innan jul.

Det är därför jag sitter här i baksätet på bilen medan Zahoor, under överinseende av Eva, saktar in vid ett övergångsställe. Jag vill veta: Är det ens möjligt att få fast jobb direkt efter studenten på dagens arbetsmarknad? Vad händer om man misslyckas?

I lagen är svaret glasklart. Ett misslyckande innebär utvisning. I praktiken en enkel biljett till våldets och fattigdomens Afghanistan, där de flesta ensamkommande har sina rötter. För Zahoor, i likhet med många andra, är det en okänd plats. De har vuxit upp som flyktingar i Pakistan eller Iran.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arbete ledare 20-11-11:

Helle Klein: Ge ungdomarna amnesti nu till sidans topp

Flyktingpolitiken har lagt ansvaret för de asylsökandes framtid på arbetsgivarna. Det är absurt och måste ändras.

De unga ensamkommande afghanska flyktingarna fick en andra chans men villkoren är absurda. Först drabbades de av flyktingbyråkratins senfärdighet. Åren gick och de hann rota sig i Sverige. De hann dessutom att fylla 18 år och skulle plötsligt utvisas till ett land många aldrig hade växt upp i.

Kritiken blev högljudd och regeringen införde den så kallade gymnasielagen. Ungdomarna fick möjlighet att stanna med tillfälliga uppehållstillstånd mot villkoret att de studerade på gymnasiet och sedan skaffade sig ett fast jobb inom sex månader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 20-11-11:

Arash vill stanna i Åre: "Att få bo här och ett fast jobb - det är allt jag vill ha" till sidans topp

Det kom 620 ensamkommande till Jämtlands län 2015. Nu när det gått fem år är runt 300 kvar i länet. Vi träffade Mahdi, Arash och Abbas som bor i Åre kommun - ett tryggt liv, men med pressen att hitta fast anställning.

Livet är egentligen fantastiskt - inget krig, skola och vänner, säger de. Men Mahdi, Arash och Abbas är väl medvetna om kravet på att fixa ett fast jobb efter att de läst in gymnasiebehörighet på Åredalens folkhögskola.

- Det ska, det måste gå, säger Abbas Nouri.

Dagarna fylls med studier, fotboll och extrajobb.

Jobbdrömmar

- Jag jobbar på ett hotell i Åre. Om jag får önska skulle jag vilja arbeta som skådespelare eller frisör. Allt beror på hur livet går, säger Arash Surosh.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-11-09:

Här är de vanligaste inkomstkällorna till sidans topp

Det har varit svårt för de asylsökande som kom till Sverige under flyktingkrisen att få jobb. Bara omkring 30 procent av dem som kom 2015 är nu förvärvsarbetande, visar siffror som Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram på SVT:s uppdrag.

Statistiska centralbyrån, SCB, har på SVT:s begäran tagit fram siffror på personer som kom till Sverige som flykting 2015 försörjer sig i dag.

Mindre städer och tätort

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frälsningsarmé 20-11- 09:

Frälsningsarméns kursmaterial ger asylsökande nyckeln till Sverige till sidans topp

I 24 år har kvinnor i asylprocess kunnat delta i gemenskap, lära sig om det svenska samhället och förbättra sina språkkunskaper på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla. Nu lanserar Frälsningsarmén ett beställningsbart undervisningsmaterial för andra aktörer som vänder sig till asylsökande.

- Vi ser att det här är nyckeln för att hjälpa asylsökande att lära sig svenska och att leva i Sverige, så att de snabbt kan komma in i samhället när de får uppehållstillstånd, säger Jenny Alm som är verksamhetschef för kvinnocentret.

Till Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla i nordvästra Stockholm kommer kvinnor från olika länder som befinner sig i asylprocess. Det är en tid av väntan som kan innebära oro och frustration men centret erbjuder gemenskap och meningsfull sysselsättning för besökarna som kan delta i olika aktiviteter och lära sig om sitt nya land.

För drygt två år sedan påbörjades ett projekt för att ta fram en undervisningsplan med tillhörande studiematerial riktat till denna målgrupp. Det hela har testats på elever och utvärderats och förfinats med tiden.

- Intresset slog i höjden när vi startade med detta, vi har haft 80-100 deltagare per termin, säger Karin Asplund, projektledare.

Materialet med namnet "Lär känna Sverige och lär dig svenska" är utformat för att tillgodose kunskapsbehov hos den i asylprocess. Hänsyn tas även till olika förkunskapsnivåer.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 20-10-26:

Nyanlända lär sig svenska på bondgårdar till sidans topp

Grön arena heter projektet som drivs av Hushållningssällskapet där bondgårdar blir en väg in i samhället för nyanlända.

Tolv gårdar i hela Sverige är med i projektet dit personer får komma och arbeta och en av dem är Lindberga gård utanför Stöde.

"Det är jättefriskt här och allt är grönt, jag kan inte beskriva det är jättehärligt här", säger Abel Hadgo, en av dem nyanlända som arbetar på gården.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 20-11-09:

Här gör Sayed sitt prov - drömmer om att bli kock till sidans topp

Få av flyktingarna som kom till Sverige under 2015 har jobb idag, visar SVT:s granskning. SVT Nyheter Småland träffade Sayed Amir Maraf Khil, precis när han ska göra ett praktiskt prov - som kan leda till drömjobbet.

SVT har med statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) granskat hur flyktingarna som kom till Sverige 2015 försörjer sig i dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 20-11-09:

"Jag har fått nytt jobb, nytt liv" till sidans topp

Han flydde med fru och barn från Syrien efter att deras hem bombats - och kom till flyktingboendet i Viebäck utanför Nässjö.

Fem år har gått sedan dess och i dag bor familjen i en lägenhet i Tranås och Fadi Shakra har jobb som tandtekniker, medan frun studerar.

"Jag har fått nytt jobb, nytt liv", säger Fadi Shakra som fått permanent uppehållstillstånd liksom resten av familjen.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 20-11-09: Adiams resa - från flykting till studier i migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-11-09:

Fem år efter flyktingkrisen - Sami, 22: "En omtumlande tid" till sidans topp

Nästan 1 800 flyktingar placerades i Blekinge under flyktingkrisen 2015. Sami Mirza från Afghanistan var en av dem. Nu fem år senare ser han tillbaka på en omtumlande tid.

- Jag hade ingen förkunskap om Sverige alls innan jag kom hit. Det enda jag visste var att det var ett säkert land, säger Sami Mirza.

Bor i Karlskrona

Den 17 augusti 2015 kom Sami Mirza till Sverige. Han placerades i Bräkne-Hoby men bor nu i Karlskrona. Han beskriver den första tiden i Sverige som förvirrande och omtumlande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 20-11-11:

Efter fem år i Sverige återförenades Jamil och Amani till sidans topp

Jamil Al Harash var en av de syriska flyktingar som kom till Sverige 2015. Livet har varit tufft, men för några månader sedan vände det till det bättre.

Innan Jamil flydde till Sverige var han med om en olycka som förändrade hans liv. Nu är det nästan omöjligt för honom att gå ut och ta en promenad runt gården.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxford Journal of Refugee Studies 20-10-08:

Linking migration aspirations to integration prospects: Syrian refugees in Sweden till sidans topp

Marco Borselli, Toon van Meijl

Abstract

In this article, we examine the shifting role of aspirations in migration and integration processes by focusing on the experiences of a group of Syrian refugees settling in Sweden. We demonstrate that aspirations and capabilities may be used to study the lives of refugees (and immigrants) before, during, and after migration and that through a sequential study of aspirations it is possible to determine how refugees come to envision possible life trajectories in destination countries. Understanding the relevance of refugees' aspirations and the effects that other actors have on these is important to recognize refugees' active role in shaping migration and integration dynamics.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Aftonbladet 20-10-24:

Morgan Johansson: "Ska inte vara magnet för asylsökande" till sidans topp

- Sverige ska inte längre via sin lagstiftning vara ett slags magnet för asylsökande.

Det sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson när han intervjuades i P1 på lördagen.

I Ekots Lördagsintervju fick ministern frågor om vad migrationskommitténs förslag till skärpt permanent migrationslagstiftning kommer att leda till. Morgan Johansson svarade:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M) i Aftonbladet 20-10-28: Jo, ministern - vi har en hög invandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-11-09:

Var går Europas gränser? till sidans topp

I juli 2016 röstade Sveriges riksdag igenom den tillfälliga begränsningslagen som gjorde att Sverige numera i många delar ligger på EU:s miniminivå. När Sverige nu ska få en ny migrationslagstiftning hörs argumentet att Sveriges lagstiftning inte kan skilja sig från hur det ser ut i övriga EU-länder. Men hur ser migrationslagstiftningen ut i andra EU-länder? Finns det en europeisk nivå? I den här rapporten analyserar vår jurist Linnea Midtsian fem centrala rättsområden inom migrationsområdet ur ett Europarättsligt perspektiv.

Rapporten är delvis ett resultat av den informationsinsamlingsresa som tre av Asylrättscentrums jurister gjorde under hösten 2019. Utifrån möten med internationella organisationer och myndigheter, och internationella rapporter om flyktingmottagande, jämför rapporten såväl reglering som tillämpningen i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige.

Skillnad i både lagstiftning och tillämpning

Rapporten visar att de fyra länderna skiljer sig i både lagstiftning och tillämpning. En stor skillnad syns i skyddsprövningen och i vilken utsträckning ansökningar om uppehållstillstånd avslås. Tittar man på antalet nekade uppehållstillstånd för personer som flytt Syrien nekar Frankrike uppehållstillstånd till 40% av de sökande, Nederländerna 22%, Sverige 20 % och Tyskland 0,2%. För personer som söker asyl från Afghanistan avslår Sverige 54 procent av asylansökningarna jämfört med Tysklands 37 % och Frankrikes 38 %.

När det gäller längden på uppehållstillstånden ligger både Tyskland och Sverige runt EU:s miniminivå, medan Nederländerna har 5 år för både flyktingar och alternativt skyddsbehövande, och Frankrike ger 10 år till flyktingar och 4 år till alternativt skyddsbehövande.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen blogg 20-11-02:

Kommittén borde ha lagt fram förslag i syfte att stärka rätten till familjeliv och privatliv till sidans topp

Enligt regeringens ursprungliga direktiv till utredningen om Sveriges framtida migrationspolitik skulle den parlamentariska kommittén "ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar". Kommittén borde i detta arbete ha tagit hänsyn till vad som är hållbart för individen samt vilka lösningar som skapar långsiktighet och sammanhållning, i synnerhet i uppdraget om familjeåterförening.

Att lösningarna är hållbara för individen är nödvändigt även för att det internationella samfundets system för att skydda flyktingar ska fungera. Det behövs ett helhetsperspektiv som syftar till lösningar som förhindrar att människor på flykt eller deras anhöriga blir strandsatta i gränsläger eller transitländer utan permanent skydd eller möjlighet att skapa ett liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 20-11-11:

Nytt bråk väntar i regeringen om migrationen till sidans topp

Striden om framtidens migrationspolitik är inte över. Asyl- och människorättsorganisationer sågar migrationskommitténs förslag och varnar för att bland andra våldsutsatta kvinnor kommer i kläm. Och Miljöpartiet anser - tvärtemot Socialdemokraterna - att regeringen måste ta hänsyn till de synpunkter som kommer in.

Den 7 oktober meddelande Socialdemokraterna och Miljöpartiet att man var överens om hur migrationskommitténs förslag på en ny migrationspolitik ska hanteras. Men vad man man egentligen enats om råder det nu delade meningar.

Klart är att migrationskommitténs förslag skickats ut på remiss i sin helhet och att det ska ligga till grund för en proposition. Enligt migrationsminister Morgan Johansson kan det enbart bli aktuellt med mindre justeringar utifrån de remissvar som kommer in. Ska förändringar vara aktuella måste regeringspartierna vara överens, menar han.

- Är vi inte det, då är det betänkandet som gäller, sa han i Ekots lördagsintervju nyligen.

Men Miljöpartiet - som i somras hotade att lämna regeringen på grund av de förslag på en mer restriktiv migrationspolitik som då diskuterades - reagerade mot Morgan Johanssons uttalande.

- Det kommer också behöva göras förändringar i det förslaget. Dels förändringar som vi är överens om, dels också förändringar utifrån remisskritiken. Och jag förväntar mig ganska allvarlig kritik, på många punkter. Så vi är inte färdiga, sa Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson (MP) till Ekot.

Tillfälliga lagen blir permanent

Kritik utlovas också från organisationer som just nu håller på och formulerar sina remissvar, både när det gäller detaljer och enskilda delar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-11-01:

"Stryp pengarna till EU:s gränspolis" till sidans topp

Det finns nu bevis för att EU:s egen gränspolis, Frontex, begår grova människorättsbrott. Våra skattepengar ska inte gå till att kränka människors rätt att söka asyl, än mindre till att sätta människors liv i direkt fara, skriver Malin Björk (V).

Av världens över 70 miljoner flyktingar söker sig en bråkdel till tryggheten i Europa. Men istället för att ta sitt lagstadgade ansvar och ta emot dessa människor och ge dem en rättssäker asylprövning gör EU och många av EU:s medlemsländer precis tvärtom. Oerhörda resurser läggs på att hålla människor på flykt borta från Europa, även med grovt våld.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tomas Tobé i Svenska Dagbladet 20-11-03: "Frontex behövs för Europas yttre gräns" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-10-30:

88 organisationer bakom uttalande om EU:s nya pakt till sidans topp

FARR är en av de just nu 88 organisationer som ställt sig bakom ett uttalande om EU-kommissionens förslag till "en ny migrations- och asylpakt". Initiativtagare till uttalandet är ECRE (European Council in Refugees and Exiles). I uttalandet kräver organisationerna bland annat att EU och medlemsstaterna ska säkra kapaciteten för sök- och räddningsaktioner och avlasta EU:s gränsländer. Medlemsstaterna uppmanas samtidigt att avvisa förslagen om särskilda asylprocedurer vid gränsen som kommer att minska rättssäkerheten och öka förvarstagandet. Organisationerna pekar på de dåliga erfarenheterna från "hotspots" som lösning.

Pakten som organisationerna kommenterar är den som kommissionären Ylva Johansson presenterade för EU-kommissionens räkning för några veckor sedan. Pakten innebär en omstart för förhandlingarna om EU:s kommande asylsystem med tillägg av flera nya förordningar och omarbetningar av andra. Den har ett stort fokus på återvändande. Alla asylsökande ska screenas vid gränsen och på några dagar delas upp i kategorier. De flesta som kommer från länder varifrån få brukar få asyl ska hållas kvar vid gränsen och få en snabb asylprocedur som kan övergå direkt i återvändande-procedur. De medlemsländer som inte har så stort tryck av sökande förväntas bidra till en pott för omlokalisering eller annat stöd. I andra hand ska kvoter tillämpas. Det ska vara möjligt för en medlemsstat att bidra genom att administrera återsändande istället för att ta emot asylsökande för en vanlig asylprocedur.

Hela paketet är mycket omfattande med flera typer av procedurer för olika situationer. Uttalandet nedan från de 88 organisationerna förklarar och analyserar huvuddelarna.

Läs uttalandet på svenska (Extern länk)

Hämta uttalandet som pdf-fil på svenska (Extern länk)

Till uttalandet på engelska och andra språk (längs ned på sidan) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-11-10:

New monitoring mechanisms should ensure fundamental rights and accountability till sidans topp

The shocking images of migrants and asylum-seekers abused by Croatian authorities are part of the persistent and well-documented trend of human rights violations taking place at European borders. They are also a reflection of the widespread impunity of European Union (EU) Member States' border authorities and demonstrate the urgent need to address this in a systematic manner.

As part of the recently announced Pact on Migration and Asylum, the European Commission proposed the establishment of an independent monitoring mechanism to investigate allegations of fundamental rights violations at borders. The proposed monitoring mechanism has the potential to address violations but only if it is expanded in scope; independence is ensured; accountability for violations is strengthened; and suitable consequences follow governments' non-compliance. Failing this, the mechanism risks being a fig leaf behind which violations continue. The role of the Fundamental Rights Agency in developing guidance on the mechanism is welcome but since this guidance will not be binding on Member States, it does not address these concerns.

While Members of the European Parliament and representatives of EU Member States assess the proposal and prepare for negotiations, the undersigned organisations urge the following changes:

Scope: Expand the scope of the monitoring to apply to all alleged fundamental rights violations by national border management authorities or during border control activities

(...)

Läs mer och ladda ned uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-11-11:

The shift from temporary to immediate protection in the new European Pact till sidans topp

By Dr Meltem Ineli-Ciger, Assistant Professor, Suleyman Demirel University.

The European Commission presented the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum (hereinafter Proposal for a Migration and Asylum Crisis Regulation) as part of the new European Pact on Asylum and Migration on 23 September 2020. The Proposed Regulation seeks to repeal the Temporary Protection Directive 2001/55/EC and aims at introducing immediate protection instead.

A closer look at the new immediate protection status reveals that immediate protection resembles a lot to temporary protection in some respects though there are a number of differences.

Motivation behind introduction of the immediate protection status can be identified as to establish a group protection status that would be applied in situations of crisis as opposed to the Temporary Protection Directive which remains, to this date, unimplemented.

To increase the protection framework's chances of implementation, the Commission has changed the name of the protection status from temporary to immediate protection, simplified its activation/triggering mechanism, narrowed down its scope and limited its duration. Nevertheless, will these changes really increase the likelihood of implementation of the immediate protection status and make a difference in practice?

This blog post intends to find an answer to the said question by reviewing the newly proposed immediate protection framework and comparing it with the temporary protection status.

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Lilian Tsourdi in EU Migration Law Blog 20-11-06: The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration (Extern länk)

Daniel Thym in EU Migration Law Blog 20-10-29: Secondary Movements: Overcoming the Lack of Trust among the Member States? (Extern länk)

Lyra Jakuleviciene in EU Migrtion Law Blog 20-10-27: Re-decoration of existing practices? Proposed screening procedures at the EU external borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten insändare 20-10- 19:

Ensamkommande kan göra nytta i sina hemländer till sidans topp

Hur ska deras hemländer kunna utvecklas och bli en bättre plats om alla som vill något större flyr därifrån, skriver Ing-Marie.

Jag saknar ett perspektiv i debatten gällande de så kallade"ensamkommande" som riskerar att utvisas om de inte får något arbete i Sverge. Dessa, mestadels unga afghanska män, har på eget initiativ tagit sig hit. Här har de fått bo i en demokrati i flera år. Här har de fått lära sig vår kultur och våra värderingar ett nytt språk samt fått en svensk gymnasieutbildning. Mig veterligt har allt detta betalats av den svenska staten - en fantastisk gåva som är få förunnad! Självklart var syftet med deras långa resa att de skulle få stanna här och få ett bättre liv än det som kunde förväntats i hemlandet. De flesta människor tänker trots allt främst på sitt eget väl och ve.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Birgitta Lundström i Göteborgs-Posten 20-10-24: Låt de ensamkommande få stanna! (Extern länk)

"Ing-Marie" i Göteborgs-Posten 20-11-01: Ska verkligen alla ensamkommande få stanna? (Extern länk)

Birgitta Lundström i Göteborgs-Posten 20-11-05: Ska ensamkommande som riskerar utvisning känna tacksamhet? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad debatt 20-10- 22:

Behandlingen av de ensamkommande ungdomarna är omänsklig till sidans topp

Svenska kyrkan har länge uppmanat till en human flyktingpolitik. Svenska kyrkan vet att asylprocesser är komplexa och tar heller inte ställning i enskilda asylärenden. Men när människor kommer i kläm av systemet måste kyrkan reagera, skriver Karin Sarja, kyrkoherde i Gävle.

Sverige har som land mycket att vara stolt över när det gäller människor på flykt. Vi har öppnat dörren och varit en fristad för många människor som behövt undkomma krig och förföljelse. Allt har inte varit enkelt, vilket är vanligt i mänskliga relationer, men mycket har berikat oss.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad debatt 20-10- 25:

"Ta bort orimliga krav i den nya gymnasielagen." till sidans topp

Tusentals ungdomar riskerar att få sina liv förstörda om inte regeringen agerar. Omänskliga krav ställs på de unga som sökt asyl i Sverige och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i och med den nya gymnasielagen. Det skriver företrädare för olika kretsar inom Röda Korset, Fryshuset, Frälsningsarmén och Svenska kyrkan tillsammans med en rad andra företrädare för den ideella sektorn.

Under hösten 2015 anlände många ensamkommande unga under 18 år till Sverige. De fick vänta länge på beslut från Migrationsverket.

För att ge dem en chans att få stanna i landet fattade riksdagen beslut om en tillfällig lag, den nya gymnasielagen. Den gav fler än 7?500 ensamkommande, som fått avslag på sin asylansökan, tidsbegränsat uppehållstillstånd för att de skulle kunna slutföra sina gymnasiestudier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 20-11-02:

Rödgrönrosas nya förslag: Anställ ensamkommande till sidans topp

De Rödgrönrosa i Göteborg, V, MP och Fi, har i ett förslag till kommunstyrelsen lagt fram att de vill se att ensamkommande som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden ska få en fast anställning eller ett avtal om anställning i kommunen.

Gymnasielagen som trädde i kraft 2018 gör att asylsökande kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.

Efter det har man ett halvår på sig att hitta ett jobb och då få stanna i landet. Det som krävs för att få stanna i Sverige är en fast anställning eller att det i avtalet handlar om en anställning i minst två år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT ledarkrönika 20-11-02:

Ska ensamkommande vara de enda som vi inte hjälper under pandemin? till sidans topp

Csaba Bene Perlenberg

Ensamkommande kan inte vara den enda grupp i det svenska samhället som inte får åtnjuta särskilda regler, undantag eller stöd till följd av covid-19 och pandemin.

Den omdiskuterade gymnasielagen var ett försök att lösa en hopplös situation. Bland de strax över 163 000 personerna som under hösten 2015 sökte ett tryggt och frihetligt liv i Sverige fanns cirka 35 000 barn eller unga som klassificerades som så kallade ensamkommande.

Genom att villkora uppehållstillstånd och avkräva genomförd gymnasieutbildning och fast anställning eller en anställning om minst två år redan ett halvår efter studenten, skulle merparten av de ensamkommande få stanna. Under tiden skulle tillfälliga uppehållstillstånd gälla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-11- 04:

Dumt att utvisa de ensamkommande som vi redan investerat i till sidans topp

Jörgen Fogelklou kallar förslaget om att göra de som omfattats av den tillfälliga lagen om gymnasiestudier anställningsbara, dåraktigt. Han hänvisar till att de inte har asylskäl och kallar initiativet för en gräddfil. Okunnigt, skriver Matilda Brinck Larsen.

Asylskälet är ovidkommande här. De unga som omfattas av gymnasielagen har personnummer som vilken ungdom som helst i vår stad. Men konsekvensen (om de inte blir anställda) är att de förlorar sina 4 sista siffror och med det sin juridiska status. Då omfattas de inte av samma möjligheter som andra ungdomar utan anställning, att studera vidare eller innefattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Gymnasielagen säger att om man studerat och fått godkänt (på utbildningar det lagts miljoner på att starta upp) så behöver man fast anställning eller anställning över minst 2 år, inom 6 månader efter avslutade studier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialpolitik 20-11-01:

"Släpp ostraffade frihetsberövade från förvaren under pandemin" till sidans topp

Sofia Häyhtiö, Annika Lindberg, Anna Lundberg, Elisabet Rundqvist

Dödstalen på grund av Covid-19 stiger och många länder upplever nu en andra våg av pandemin. Bland dem som drabbas särskilt hårt, i Sverige och i andra länder, är personer som inte fått sina skyddsskäl erkända och frihetsberövats i väntan på utvisning. Pandemin har tydligt visat hur regeringar prioriterar gränsövervakning framför människors hälsa.

I Sverige fortsätter myndigheterna att frihetsberöva asylsökande personer som meddelats beslut om utvisning, trots att många länder har stängt sina gränser och trots att detta äventyrar deras rättigheter och hälsa.

Under våren 2020 när Covid-19 spreds som mest, skickade Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ut en enkät till förvarstagna på fem av Migrationsverkets sex förvar. I enkäten ställdes frågor om hygien- och rengöringsrutiner, hälso- och sjukvård samt tillgång till information om Covid-19. Svaren analyserades i samarbete mellan undertecknande forskare och frivilliga i FARR.

I Migrationsverkets officiella riktlinjer för förvars

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-11- 03:

Därför är det fel att se på invandrare som en kostnad till sidans topp

Skulle det inte finnas kvinnor som tog de lågavlönade jobben i offentlig sektor skulle männen vara tvungna att göra det. Det är exakt likadant med utrikesfödda, skriver Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson.

I en replik på vår artikel om att invandrare arbetar fler timmar än svenskfödda, menar debattörerna att vi ger en missvisande bild av läget. Inte när det gäller hur mycket respektive grupp arbetar, men slutsatsen att utan invandring skulle pensionsåldern höjas eller välfärden skäras ned. Invandring är enligt debattörerna en belastning för välfärden. De hänvisar till forskaren Joakim Ruist och menar att det råder enighet i detta. Det gör det verkligen inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 20-11-10:

"Inrätta avgränsade och stängda asylansökningsområden." till sidans topp

Någon kan säkert tycka att det låter hårt och inhumant med asylansökningsområden, men vår avsikt är att påskynda asylprocessen, stärka rättssäkerhet och humanism. Det skriver Michael Anefur och Magnus Jakobsson, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna.

Sverige och Europa har problem med att leva upp till sina internationella åtaganden när det gäller flyktingar. I Europa pågår en kamp om vem som ska "slippa" hjälpa människor i nöd samtidigt som vissa länder byggt upp flyktingläger med vedervärdiga förhållanden.

Sveriges asylsystem tar lång tid och brister i rättssäkerhet och humanitet. Kommunerna och den ideella sektorn får ta ansvar för uppgifter som rimligen är statens.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-10-22:

"Sverige skadas inte av att människor kommer hit och försörjer sig själva" till sidans topp

Caspian Rehbinder, Timbro: Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder kronor i ökad produktion och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter.

När Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad (S) går till storms mot arbetskraftsinvandringen är det inte mycket nytt under solen - partiets motstånd mot att låta människor från andra länder jobba i Sverige är väl känt. Men som vanligt håller inte argumenten för närmare prövning.

Sedan reformen 2008 kan människor från andra länder komma och jobba i Sverige som arbetskraftsinvandrare. För att få komma måste de ha ett arbete på plats, försörja sig själva och ha kollektivavtalsenliga löner och villkor, och arbetet måste ha varit utlyst hos Arbetsförmedlingen i tio dagar. Rådström Baastad skriver att vi "utestänger människor i Sverige från att ta de jobben med sämre integration till följd". Det stämmer inte.

Varje år gör Arbetsförmedlingen bedömningar av huruvida det är brist, balans eller överskott på arbetskraft för olika yrken. Av de beviljade arbetstillstånden 2018, 2019 och 2020 går så gott som alla till bristyrken.

Den svenska modellen för arbetskraftsinvandring är värdefull. Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder kronor i ökad produktion och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. Företag som annars inte hade kunnat expandera kan växa, vilket skapar fler jobb. Arbetskraftsinvandringen möjliggör allt från klockreparationer och tyghandel till tung industri och programmering. OECD har också konstaterat att Sverige är ett av de mest attraktiva länderna för högkvalificerad arbetskraft, delvis tack vare vårt enkla regelverk för arbetstillstånd - som Socialdemokraterna vill riva upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 20-11-02:

"Ska virus avgöra rätt till uppehållstillstånd?" till sidans topp

Madeleine Käärik

Pandemin, och rätt att arbeta och vistas i landet - är det två relevanta företeelser?

För de flesta av oss - inte alls. Vi försöker att hålla oss friska och hoppas på att viruset ger sig så småningom med bättre behandling och profylax. Invandrare med arbetstillstånd ser dock ett annat perspektiv framför sig...

En humanitär katastrof håller på att utvecklas berörande tusentals lagligt arbetande invånare i Sverige - utan att situationen fått adekvat uppmärksamhet.

Redan i april månad i år uttalade Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i klartext i sin intervju till Dagens nyheter att tusentals personer kommer att förlora sina arbetstillstånd på grund av den pågående pandemin. Det har nu gått ett halvår, och varken regeringen, lagstiftaren eller politikerna har agerat på denna varningssignal från den berörda myndigheten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-11-05:

Sluta med kompetensutvisningar tills lagarna har ändrats till sidans topp

Reglerna för människor med tillstånd att arbeta i Sverige är uppbyggda på så sätt att små byråkratiska misstag kan leda till att människor med efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden utvisas från Sverige. Vi tycker att det är orimligt att människor som gjort rätt för sig, arbetat, betalat skatt och skapat sig ett nytt liv i vårt land blir utvisade på grund av bisarra regler, skriver Robert Hannah (L) och Kjell Björkqvist (L).

Fallet med Nasrin Ghanbari, hennes make Hosein och sexåriga dotter Atrina, som tidigare har uppmärksammats av GP, visar tydligt hur kompetensutvisningar förstör liv för människor som bidrar till vårt land. Migrationsverket beslutade att utvisa Nasrin eftersom hon tjänat 928 kronor för lite i februari månad. Familjen Ghanbari levde emellertid då på två fasta inkomster, betalade för eget boende och hade ett ordnat liv. Maken Hosein har varit politiskt engagerad i hemlandet för ett avskaffande av dödsstraffet och riskerar därför fängelsestraff vid en utvisning till Iran. De sökte sig därför till Sverige där Nasrin lyckades hitta en fast anställning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Sveriges Radio Skaraborg 20-10- 28:

Danny vill inspirera andra flyktingar att integreras i samhället till sidans topp

Från kriget till ett nytt liv är titeln på Danny Maroukys bok om sin och familjens väg från Syrien till Skövde.

Boken är skriven på arabiska, och Danny hoppas att den ska uppmuntra andra nyanlända att bättre integreras i det svenska samhället.

"Det är vi tillsammans som nu bygger Sverige", säger Danny Marouky.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svensk Fotboll 20-10- 21:

Flyktingvågen - fem år senare till sidans topp

År 2015 sökte sig 163 000 människor till Sverige. Många av dom fick hjälp av det svenska föreningslivet och kanske allra främst fotbollen. "Jag tror att vi är en naturlig port till samhället eftersom vi är flexibla och kan mobilisera snabbt", säger Sonja Dousa lagledare i Kista SC i norra Stockholm.

När flyktingvågen kulminerade hösten 2015 sattes stora delar av samhällets resurser och beredskap i rullning. Inte minst svensk idrott, med fotbollen som dominerande aktör, mobiliserade kraftfullt för att erbjuda alla nyanlända en plats och en möjlighet att motionera.

Sonja Dousa i Kista SC minns hur det var när klubben öppnade både omklädningsrum och samlingslokal.

- Bara i vår samlingslokal låg det madrasser överallt. Det handlade om att ge barnfamiljer tak över huvudet så att de slapp sova ute. För oss var självklart att vi skulle hjälpa till. Jag frågade inte ens styrelsen när jag öppnade upp våra lokaler, säger Sonja Dousa, som själv sov på en liten yogamatta under ett bord.

Hur stor den svenska idrottsrörelsens, och i synnerhet fotbollens insats, var under den stora flyktingvågen är omöjligt att svara på.

Riksidrottsförbundet (RF) har dock undersökt hur många projekt som genomförts efter 2015 där idrottsföreningar tilldelats särskilda projektmedel från RF för riktat stöd mot gruppen nyanlända. Drygt 3 000 sådana projekt genomfördes av Sveriges idrottsföreningar i så gott som alla kommuner åren 2015-2018.

Och åren 2016-2018 samlade föreningarnas aktiviteter i dessa projekt mellan 300 000 och 400 000 deltagartillfällen per år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.