fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 13 september 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Arbetsmarknadsdepartementet 20-09-11:

Stärkt samhällsinformation för asylsökande till sidans topp

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver den information som Migrationsverket ger asylsökande kan det finnas behov av mer samhällsinformation och språkinsatser för asylsökande som väntar på besked. Här kan civilsamhället och kommuner spela en viktig roll. Genom att avsätta medel för dessa insatser, s.k. TIA-insatser, kommer fler asylsökande och nyanlända att få ta del av samhällsinformation och språkinsatser som kan vara viktiga för att snabba på etableringen för den som får uppehållstillstånd. Migrationsverket fick i april ett uppdrag att planera för och utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbereda inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande (Ju2020/01481/SIM).

Regeringens förslag riktar sig till asylsökande samt personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Medlen fördelas till civilsamhället och kommuner via länsstyrelserna som även har en viktig roll i att samordna och följa upp insatserna.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-09-11:

Ytterligare satsningar för ett tryggare Sverige till sidans topp

Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

(...)

Tillskott till migrationsdomstolarna

Det ligger många oavgjorda mål vid migrationsdomstolarna vilket medför långa handläggningstider. Detta kan försvåra en skyndsam etablering i det svenska samhället för individen och försämrar när det är aktuellt förutsättningarna för en effektiv återvändandeprocess. Regeringen föreslår därför att migrationsdomstolarna ges förbättrade långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva den verksamhet som krävs för att minska balanserna och förkorta handläggningstiderna. Kortare handläggningstider vid migrationsdomstolarna medför mindre ovisshet för individen och lägre utgifter för staten.

För att säkerställa att migrationsdomstolarna har en tillräcklig kapacitet att avgöra fler migrationsmål föreslås 172 miljoner kronor tillföras anslaget 2021, samt beräknas 157 miljoner kronor tillföras 2022 och 280 miljoner kronor från och med 2023.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-09-04:

Ungern/ Hungary: Closing in on itself till sidans topp

As a reaction to the ruling by the Court of Justice of the European Union (CJEU) in May Hungary closed the controversial transit zones and introduced a new asylum system, according to ECRE member Hungarian Helsinki Committee (HHC) de facto removing the country from the CEAS. The closure of the Hungarian borders to foreigners allegedly as a COVID-19 measure, has set the country on coalition course with the European Commission recalling its obligations under Schengen.

After CJEU declared detention of asylum seekers in the transit zones on the Hungarian border with Serbia unlawful in May, the Hungarian Government abolished the system. On 18 June the Act VIII 2020 Transitional Provisions the Termination of the State of Danger and on Medical Preparedness (the Omnibus Bill) was adopted, upholding key measures introduced during the special legal order. This included the government decree related to the asylum system. Under the new system the Hungarian asylum authorities has two months to assess declarations of intent to seek protection that can only be lodged at embassies in neighbouring countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Amnesty International 20-08-19:

Från Afghanistan/ Four million internally displaced - poverty during the pandemic till sidans topp

There are more than four million Internally Displaced People (IDPs) in Afghanistan. Let that sink in.

Now, imagine a potentially deadly disease wreaking havoc in the IDP camps. As of August 17, there have been 37, 600 COVID-19 positive patients identified in Afghanistan with 1,375 deaths reported. Due to the paucity of testing, the true figures are likely to be far higher. Today, on World Humanitarian Day, as we look to honour humanitarian efforts globally, and promote the idea of supporting people in crisis, it is important to bring some of the stories of IDPs to light.

The world is facing the largest humanitarian crisis this year. The Global Humanitarian Review 2020 states that around 168 million people are in need of humanitarian assistance. While humanitarian workers carry a heavy burden, millions of people in need face a daily struggle to survive, to support their families.

Among them are the victims of Afghanistan's enduring conflict, which has forcibly displaced people for more than four decades and continues to claim thousands of civilian lives each year. Amnesty International has been highlighting the tribulations of internally displaced people in Afghanistan for the past decade. But despite the introduction of a new IDP Policy in 2013, little has changed for them. And now, amid a pandemic, many of the problems they face have been exacerbated.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-31:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: State Structure and Security Forces till sidans topp

The focus of this report is on state structure, security institutions and state judiciary in Afghanistan. It is divided into three parts. The first part focuses on presenting an overview of the state structure in Afghanistan, including governance, corruption, and the latest developments on the 2019 elections. The second part focuses on the state security institutions, their mandate and structure, integrity, and the main reported cases of violations perpetrated by these security forces. The third part of the report provides a general overview of the state judiciary, focusing on its capacity, integrity, effectiveness in prosecution, as well as prison conditions.

The Afghan government continues to be involved in multiple and overlapping non-international armed conflicts between government forces and Anti-Government Elements (AGEs), mainly against the Taliban and Islamic State Khorasan Province (ISKP), among others. Governance in Afghanistan continues to be weak, mainly due to corruption within the government, insecurity, unemployment, violation of human rights, lack of rule of law, illiteracy and lack of capacity into administrative reforms.

The report was drafted by EASO COI Sector and produced in line with the EASO COI Report Methodology; it was reviewed by experts from The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice.

With 2.7 million refugees as of the end of 2019, Afghanistan was the third largest country of origin of refugees in the world. Afghan continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of June 2020.

The 'Afghanistan, State Structure and Security Forces' report is part of a series of EASO COI reports on Afghanistan due to be published in 2020.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-08-31:

Från Syrien/ Statslöse Waed: Syrien är inte mitt hemland till sidans topp

När kriget i Syrien bröt ut 2011 bodde många statslösa palestinier i landet. En del av dem flydde till Sverige, men alla får inte stanna här.

Wead Hamdan fick avslag på sin asylansökan för att hon kom från ett säkert område.

- Men Syrien är inte mitt hemland. Varför ska jag åka tillbaka dit? Och Palestina tar inte emot mig, säger Waed Hamdan.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Småland 20-09-04:

Därför kunde misstänkte människosmugglaren inte åtalas - trots dold inspelning till sidans topp

Trots att den före detta S-politikern själv skröt för tidningen Expressens reporter om hur han smugglat "mängder av flyktingar" lades förundersökning om misstänkt människosmuggling ner. Nu berättar åklagaren för SVT Småland att utredningen föll med hans raderade Facebookinlägg.

- Det beror på att man inte kunde styrka brott, säger Anna Edebalk, åklagare vid internationella åklagarkammaren i Malmö till SVT Småland.

Det var var förra hösten som en politiker från Småland erbjöd sig att smuggla ett barn från Grekland till Sverige för 20 000. Men barnet fanns inte och personen som sedan mannen stämde träff med på Kreta var egentligen tidningen Expressens reporter.

Artikeln ledde till en utredning om misstänkt människosmuggling. Men i slutet av augusti lades förundersökningen ner.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-08:

Sverige fortsatt mål för människosmuggling till sidans topp

Trots att asylreglerna skärpts kraftigt i Sverige efter flyktingkrisen 2015 så har intresset för Sverige från människosmugglare inte påverkats nämnvärt, enligt gränspolisens chef Patrik Engström.

Fem år efter flyktingkrisen 2015, då 100.000 personer sökte asyl i Sverige under tre höstmånader, är Sverige fortfarande ett destinationsland för människosmuggling.

- Bland de människor som ägnar sig åt att bedriva människosmuggling, så är det fortsatt intressant att smuggla till Sverige. Vi ser ingen kraftig nedgång i antalet uppdagade människosmugglingsfall till exempel, säger gränspolisens chef Patrik Engström.

Sen flyktingkrisen har Sverige återinfört inre gränskontroller och skärpt asylreglerna, för att som regeringen uttryckte det 2015, ligga på EU:s miniminivå och få asylsökande att söka sig till andra länder i Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-09-08: Människosmugglare: "Nästan ingen vill fly till Sverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-11:

Belarusier söker asyl på Sveriges ambassad i Minsk till sidans topp

I Belarus växer listan över personer som enligt människorättsorganisationer klassas som politiska fångar.

Varje dag sker nya gripanden och tidigare i dag tog sig två personer in på Sveriges ambassad i Minsk för att söka asyl.

I en video inspelad på gården till Sveriges ambassad i Minsk berättar en man hur han tillsammans med sin pappa söker skydd där, undan polisen.

Han berättar hur de båda deltog i en regimkritisk demonstration i staden Vitebsk i söndags, hur hans pappa misshandlades av polis, hur han själv lyckades rädda sin pappa undan poliserna och att de sedan dess har hållit sig gömda av rädsla för ordningsmakten.

Sveriges ambassadör i Belarus har bekräftat att två personer befinner sig på ambassaden och söker asyl. Men Migrationsverket kan inte bevilja en asylansökan som kommer in via en svensk ambassad, utan en sådan måste lämnas hos svensk gränspolis eller någon av migrationsverkets ansökningsenheter, säger Julia Eriksson Pogorzelska på Utrikesdepartementets presstjänst till TT. Vad som händer med de två personerna nu kan hon inte i nuläget gå in på.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-11: Belarusier vill söka asyl vid svenska ambassaden i Minsk (Extern länk)

Sveriges Radio 20-09-12: UD: Belarusier kan inte få asyl på svenska ambassaden (Extern länk)

Expressen 20-09-11: Belarusisk kravallpolis runt svenska ambassaden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-09-11:

Experter: Sverige kan vara skyldigt att hjälpa männen på ambassaden till sidans topp

De två männen som befinner sig på svenska ambassaden i Minsk kan i nuläget inte beviljas asyl. Det finns däremot flera sätt som Sverige kan agera på för att skydda dem, något som Sverige också kan ha en skyldighet att göra, enligt experter som DN talat med.

På fredagen tog sig två män till parkeringen på Sveriges ambassad i Belarus. De båda har uppgett för personalen att de är på flykt undan belarusisk polis, och söker asyl i Sverige.

Så länge männen inte är vid Sveriges gräns kan de inte beviljas asyl, förklarar Louise Dane, doktor i offentlig rätt vid juridiska institutionen på Stockholms universitet.

- För att kunna bevilja asyl i Sverige så måste man vara i Sverige, det framgår tydligt av utlänningslagen, säger hon till DN.

Men Sveriges ansvar tar inte slut för det. Om de båda riskerar tortyr eller omänsklig behandling bör de skyddas, på ett eller annat sätt.

- När det gäller rätten att skyddas mot tortyr och omänsklig behandling så är den absolut och den gäller för Sverige även utomlands, säger Louise Dane.

Svenska ambassadområdet är inte svenskt territorium, men det är okränkbart. Om Sverige bedömer att männen har skyddsbehov kan de antingen hjälpa dem till Sverige, eller låta dem stanna där de är nu.

- Blir de kvar på området kan Belarus mena att ambassaden används på ett sätt som den inte är tänkt för. Och det har de visst fog för, för ett sådant förfarande är kontroversiellt. Men även om Sverige genom ett sådant tillvägagångssätt möjligen bryter mot villkoren för de diplomatiska förbindelserna får belarusiska myndigheter inte gå in på ambassaden, säger Pål Wrange, professor i folkrätt på juridiska institutionen på Stockholms universitet och tidigare folkrättsrådgivare på utrikesdepartementet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-08-27:

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020 till sidans topp

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har idag beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen efter rekommendationer av kommissionen. Regeringen har nu beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Beslutet om förlängning ligger i linje med kommissionens och ministerrådets rekommendationer om att låta inreseförbudet gälla ytterligare en tid.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-09-02:

Medelhavet/ Rapport om barn på flykt sedan 2015: Mer än 700 barn har mist sina liv till sidans topp

Fem år efter Alan Kurdis tragiska död, slår Rädda Barnen larm om att Europa har misslyckats med att hjälpa barn som befinner sig på flykt.

Den 2 september 2015 drunknade treåriga Alan Kurdi utanför Turkiets kust. Sedan dess har mer än 700 barn mist sina liv när de försökt ta sig med båt över Medelhavet.

För de som överlevt väntar en osäker och farlig resa för att nå trygghet. Många av dessa barn befinner sig fortfarande på flykt. Varje dag sedan augusti 2019 har i genomsnitt 10 000 barn strandsatts på de grekiska öarna utan att lyckas ta sig därifrån. 60 procent av dem är under 12 år.

-Vissa av EU-länderna har valt att ta hand om barn som anlänt till Grekland, men många länder har avstått. Det betyder att barn fortsätter att leva i stor utsatthet i de grekiska lägren. Det ser vi på Rädda Barnen som ett stort politiskt misslyckande , säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Ahmed, 15 år från Syrien, befinner sig just nu i Belgrad. Han säger:

"När vi försökte ta oss över gränsen blev vi misshandlade av gränspolisen. Jag tror de ville skrämma oss så att vi inte försökte ta oss över igen. Jag har inte sett min familj på länge nu. Jag lämnade Syrien för att åka till Europa eftersom det inte fanns någon framtid för mig i landet. "

Alan Kurdis död förväntades bli en väckarklocka för att skydda barn på flykt. Men rapporten visar att det istället blev tvärtom. Många av barnen upplever en ännu värre situation. Många europeiska länder reagerade mot flyktvågen genom att stänga sina gränser, minska möjligheterna för barn att återförenas med sina föräldrar samt ta fler barn i förvar. Rapporten visar att barn som sätts i förvar mår psykiskt dåligt efter bara några timmar. De kan inte röra sig fritt, har ingen möjlighet till lek eller att gå i skolan, och vet ofta inte hur länge de kommer att behöva stanna.

Helena Thybell menar att det finns mycket länderna kan göra.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

Intervju i SvT Utrikes 20-09-02: Fem år sedan bilden på Alan Kurdis kropp spreds (Extern länk)

Läs mer om det som hände 2015, nedan under rubriken "Kultur, personer, diverse"

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-09-08:

Malta/ Illegal tactics mar another year of suffering in central Mediterranean till sidans topp

The Maltese government has resorted to dangerous and illegal measures for dealing with the arrivals of refugees and migrants at sea, which are exposing countless people to appalling suffering and risking their lives, Amnesty International revealed today in a report "Waves of impunity: Malta's human rights violations Europe's responsibilities in the Central Mediterranean". As Amnesty is launching this new report, despair is growing aboard the Maersk Etienne, which has been denied a port to disembark for over a month, after rescuing 27 people on a request from Maltese authorities.

The Maltese government's change in approach to arrivals in the central Mediterranean in 2020 has seen them take unlawful, and sometimes unprecedented, measures to avoid assisting refugees and migrants. This escalation of tactics included arranging unlawful pushbacks to Libya, diverting boats towards Italy rather than rescuing people in distress, illegally detaining hundreds of people on ill-equipped ferries off Malta's waters, and signing a new agreement with Libya to prevent people from reaching Malta.

"Malta is stooping to ever more despicable and illegal tactics to shirk their responsibilities to people in need. Shamefully, the EU and Italy have normalized cooperation with Libya on border control, but sending people back to danger in Libya is anything but normal," said Elisa De Pieri, Regional Researcher at Amnesty International.

"EU member states must stop assisting in the return of people to a country where they face unspeakable horrors."

Some of the actions taken by the Maltese authorities may have involved criminal acts being committed, resulting in avoidable deaths, prolonged arbitrary detention, and illegal returns to war-torn Libya. The authorities also used the COVID-19 pandemic as a pretext to declare that Malta was not a safe place to disembark - to discourage people from seeking safety and a decent life in Europe.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-09-08: Medelhavet/ ICS, UNHCR and IOM call on States to end crisis onboard ship (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-08-28:

Medelhavet/ Series of deadly shipwrecks while civilian search and rescue is blocked till sidans topp

Four shipwrecks off Libya cost the lives of more than 100 people over the last weeks and Alarm phone has reported numerous additional incidents of boats in distress or unaccounted for. After rescuing more than 200 people in 48 hours the crew of Sea Watch 4, currently the only active rescue vessel on the Med, urges the release of civilian search and rescue ships blocked in European states.

In just seven days between August 13 and 20 the hotline Alarm Phone received distress calls from 900 people in 14 boats. The organisation states that 100 people have died or gone missing, 160 people remain unaccounted for, and the concerned families of an additional 200 people have reached out.

45 lives were lost on August 17 when a rubber boat carrying 82 people sank off Libya. Despite alerts from Alarm Phone neither Libyan, Tunisian, Italian or Maltese coast guards launched rescue operations and the boat encountered a vessel with armed men, who after extorting the desperate people onboard shot at the rubber boat setting it on fire. Local Tunisian fishermen managed to save 37 people but the rest of the group was lost. On August 18 the tube of a rubber boat carrying around 100 people including children burst leaving it in distress. Alarm Phone unsuccessfully attempted to require help from MRCC Rome as well as the so-called Libyan coast guard and only the intervention of local fishermen saved 65 people from drowning. Another two shipwrecks between Libya and Tunisia resulted in 6 dead and 33 missing on 15 and 18 August.

(...)

Hela artikeln med länkar och källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-08-28:

Östeuropa/ Balkans: New report details illegal pushbacks and border violence till sidans topp

The Border Violence Monitoring Network (BVMN) published its monthly report highlighting 21 incidents of illegal pushbacks during July across the Balkan region. The report shares the experience of 389 people and details rights violations occurring at the external border of the European Union.

The report gives special focus to the testimonies collected from persons pushed back from Romania to Serbia. Two groups described a practise by Romanian authorities apprehending people seeking to transit through Serbian territory in the border region. Reportedly, removing them and detaining them in Romania for short periods and where they were exposed to violent and abusive treatment. According to testimony collected by BVMN in Sid: "All but children were beaten." The striking similarity between the testimonies collected from pushback incidents over 50km apart suggests that such practises represent a structural approach by Romanian authorities.

Further, violent pushbacks from Bosnia to Serbia, across the Drina River, were recorded by video. Police officers were filmed pushing boats towards an island in the middle of the river and people were made swim from mid-way across the water. Groups interviewed by BVMN at the Greek - Macedonian border reported being beaten and kicked by officers allegedly wearing Frontex uniforms. BVMN also summarises testimony of almost daily pushbacks at the Greek Albanian border.

The publication of BVMN's report coincides with the completion of the five-day, rapid reaction visit to Croatia by the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) to examine the treatment of persons attempting to enter the country, the conditions of detention and formal pre removal procedures at a number of border police stations and the country's main reception centre.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

AYS 20-09-04: Croatia: "They are crueler during the night" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-09:

Europa/ Applying for asylum at national borders: EASO report outlines divergences till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published a new report outlining the different practices in EU+ Member States1 using border procedures to process asylum applications.

As part of efforts to establish fast and efficient procedures for international protection in Europe, increasing focus has been put on the external borders of the EU. One solution which has been put forward is a more extensive use of border procedures to efficiently process applicants for international protection directly upon arrival.

A 'border procedure' refers to an application for international protection which is made at the border of a country, such as at an airport or at a land border crossing. In such cases, EU+ countries may choose to decide on such applications directly at the border or in transit zones.

Currently, at the level of national legislation, EU Member States do not have a uniform way of applying the border procedure provided by the Asylum Procedures Directive (APD). As a result, national border procedures are not necessarily comparable, nor applied in similar circumstances.

The report gathers detailed information on national border procedures to inform discussions on the topic. EASO's current mandate focuses on organising, coordinating and promoting the exchange of information across asylum authorities in Member States, as well as with the European Commission, rather than monitoring and evaluating the implementation of asylum procedures in practice. The report therefore concentrates primarily on explaining the current legislation on border procedures in EU+ countries, touching to a lesser extent on their implementation on the ground.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-09-09:

Europa/ Study on the political economy of border control measures till sidans topp

An in-depth study conducted as part of an EU-funded research project picks apart the "political economy of entry governance" in the EU - in short, who is allowed to enter the EU and who is not. The report is "founded on the outlook that any careful analysis of EU entry governance needs to take into account the political economy of border control practices, and how they can be shaped by concerns other than about migration, and by other actors than the public bodies and institutions of the EU or its Member States."

The following text is the introduction to the report.

The entry of migrants has been the focus of public, political and technological discussions and initiatives within the EU. Underpinning entry to the EU level are practices of enforcement and infrastructures of border control. Some are physical, like border guards, others, such as biometric databases and maritime surveillance systems are digital and technological. At the level of public and political discourse, border technologies and new security systems are often portrayed as a panacea to deal with irregular border crossing and political discussions about immigration in European societies. However, the assumption that border control systems constitute neutral technological fixes disregards not just that they constitute interventions against inherently political problems, but also that the systems themselves are produced through political and economic processes. Consequently, this deliverable is founded on the outlook that any careful analysis of EU entry governance needs to take into account the political economy of border control practices, and how they can be shaped by concerns other than about migration, and by other actors than the public bodies and institutions of the EU or its Member States.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-09-11:

Europa/ A human right to seek refuge at Europe's borders: The ECtHR adjusts case law till sidans topp

By Ulrike Brandl, Ass. Prof. & Philip Czech, Senior Scientist, University of Salzburg

The last years have seen a major shift in European states' policy in the field of asylum and migration towards an increasingly muscular surveillance of external borders. This trend has already found its resonance in the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR). Following this shift, the major issue that links several of the most crucial judgments delivered in the past years regards states' obligations arising from the European Convention on Human Rights (ECHR) to receive applications for international protection at their external borders or at the high seas and to preliminarily allow persons seeking protection to stay on their territory or under their jurisdiction until their claim has been decided on. From a legal point of view, the focus not only lies on Article 3 ECHR and its inherent non refoulement obligation but also on a right that had not played a significant role for quite a long time: the prohibition of collective expulsion enshrined in Article 4 of Protocol n°4 to the European Convention on Human Rights. The conclusion that this obligation does not allow the denial of access to the territory without an individualised decision is uncontested. The jurisprudence however still leaves scope for further clarifications what exactly is an individualised decision and inasmuch as a "culpable conduct" on the part of applicants can justify to reject them at the border without examining their individual circumstances.

In N.D. and N.T. vs Spain the Grand Chamber took the chance to clarify the implementations of the prohibition of collective expulsion for the Spanish policy of "hot returns" or push-backs at its enclave in Melilla; the Grand Chamber also established a new and still unclear connection between collective expulsion and legal pathways to submit applications for international protection. The most recent judgment in the case of M.K. vs Poland, delivered on 23 July 2020, provides some further guidance regarding the interpretation of the prohibition of collective expulsion and states' obligations regarding asylum seekers arriving at their borders.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Iris Goldner Lang in EU Migration Law Blog 20-09-04: Which connection between The Greek-Turkish border, the Western Balkans route and the ECtHR's judgment in ND and NT? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-07:

Indonesien/ 300 flyktingar räddade från båt - var till havs ett halvår till sidans topp

Runt 300 rohingya-flyktingar har räddats och förts i land i Aceh-provinsen på den Indonesiska ön Sumatra. Deras båt sågs driva omkring på havet av lokala fiskare och flyktingarna tros ha varit till havs i nästan ett halvår på sin flykt från lägren på gränsen mellan Myanmar och Bangladesh. Man befarar att så många som 30 personer har dött under tiden till havs.

Kvinnor och barn hjälps av från den båt som dom varit ombord på i nära sex månader. På den lilla träbåten fanns nära 300 rohingyer som flytt från området mellan Myanmar och Bangladesh. Ombord fanns 181 kvinnor och 14 barn enligt den indonesiska polisen. Det här är den största grupp av rohingya-flyktingar som man vet har nått fram till Indonesen sedan 2015.

Bilder visar hur kvinnor och barn, många med ansiktsmask, krampaktigt kramar plastpåsar med de få ägodelar de fått med sig på sin flykt när de hjälps av från båten. Många ombord var så svaga att de måste bäras till stranden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 20-09-07: UNHCR welcomes the life-saving disembarkation of 300 Rohingya refugees in Indonesia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Östergötland 20-09-02:

Ghorban väntar fortfarande på asyl till sidans topp

Hösten 2015 är då 13-åriga Ghorban Ali Rostami en av alla de tusentals personer som flyr över medelhavet till Europa. Han lämnade då ett Afghanistan med krig och våld för att så småningom hamna i Norrköping.

Idag har han tagit studenten och känner sig hemma i Sverige, men han väntar fortfarande på att få asyl för att kunna ta ett jobb eller fortsätta studera.

"Jag tycker att jag har gjort allt jag kan", säger Ghorban Ali Rostami.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 20-09-04:

Minnesstund efter självmord bland ensamkommande till sidans topp

Under fredagskvällen samlades människor på Stora Torget i Karlstad vid en tyst minnesstund. Den ordnades till minne av unga ensamkommande asylsökande afghaner som tagit sina liv.

- I kväll vill vi först och främst visa medkänsla för de två som tog sitt liv, men också hjälpa andra så det inte händer igen, säger Abdullah Tajik som är en av initiativtagarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 20-09-04: Ali: "Vi var som familj och växte upp tillsammans" (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 20-09-04: Självmord vanligare bland ensamkommande (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 20-09-04: Elevhälsan ska bli bättre på psykisk ohälsa bland nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget 20-08-15:

Debatt: Samhället tar inte ansvar för sjuka ensamkommande till sidans topp

Mot bättre vetande har samhället vältrat över ansvaret till ideella krafter att hantera sjuka ensamkommande. Det behövs uppsikt över ungdomens välbefinnande och den ideella familjens situation, skriver Elisabet Rundqvist från nätverket Vi står inte ut.

Uppsala kommun är mitt exempel, de flesta svenska kommuner har en likartad situation. Under "andrummet" och efter införandet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har ett stort antal privatpersoner fått rollen som "hjälpare" till ensamkommande barn/unga som samhället övergivit under andrummet.

Uppsala universitets forskning (2016) visade att 76 procent av barn/unga som anlänt utan vårdnadshavare år 2015 diagnostiserades med PTSD (posttraumatisk stress syndrom). I maj år 2016 har Uppsala kommuns socialnämnd uppe till beslut att finansiera forskning om förebyggande traumabehandling. Socialförvaltningen skriver: "Obehandlad riskerar posttraumatisk stress att leda till fullt utvecklad PTSD och långvarig psykisk ohälsa med utanförskap som följd. Behandling av utvecklad PTSD är resurskrävande och tar lång tid."

Migrationsverkets utredningar är för många ytterligare ett övergrepp, att tvingas berätta om våldtäkt, övergrepp och våld blir en förlängning av traumat. Att bli misstrodd fördjupar känslan av ett nytt övergrepp.

Tvingas avsluta behandling

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-09-02:

Önskan: Ta fingeravtryck på patienter till sidans topp

En asylsökande patient som avled på akuten är grunden för en önskan från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg: att kunna identifiera patienter med hjälp av fingeravtryck, rapporterar Dagens Medicin.

Patienten som sökte vård för huvudvärk hade en hjärntumör som inte var diagnostiserad. Det visade sig att personen hade sökt vård för huvudvärken tidigare, fyra gånger. Varje gång fick hen ett reservnummer och dessa nummer kopplades aldrig samman då identiteten inte kunde styrkas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-08-29:

Spanien/ Response needed to the alarming conditions of migrants detained in Melilla till sidans topp

The International Organization for Migration (IOM) and the UN Refugee Agency (UNHCR) call on Spanish authorities to adopt urgent and coordinated measures to respond to the concerning situation of refugees, asylum seekers and migrants hosted in the autonomous city of Melilla, both in the CETI (Center for Temporary Stay of Immigrants) and the city's bullring.

At this very moment the CETI hosts close to 1,400 people, twice its intended capacity, including some 150 children, as well as women and highly vulnerable people with pre-existing medical conditions and profiles that put them at risk of COVID-19. Many of them have fled war or persecution and some have applied for asylum in Spain.

Considering the persistent overcrowding of the CETI, new arrivals are hosted in improvised spaces in extremely inadequate conditions, such as the city's bullring. Despite the efforts taken by the authorities, and with no alternatives, the current hosting conditions make it impossible to practice social distancing and implement sanitation measures that would protect residents from COVID-19.

The recently confirmed cases of COVID-19 in the CETI, added to the described conditions and the lockdown of the center, have triggered fear of infection and tensions amongst the residents, which have been the origin of the protests in the center since Tuesday.

Well aware of the complexity of the issue, IOM and UNHCR urge the relevant authorities to take concrete and coordinated action to improve reception conditions in Melilla, in order to guarantee a reception in accordance with the relevant and specific legal instruments.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 20-08-31:

Italien/ Italy's Lampedusa: Back on the migration front line till sidans topp

An uptick in arrivals this summer has stretched asylum processing facilities on the Italian island of Lampedusa - closer to North Africa than mainland Italy - beyond capacity, adding to the ammunition used by right-wing politicians to stoke fears and tensions over migration during the coronavirus pandemic.

In recent months, asylum seekers and migrants have escaped from overcrowded quarantine centres in various parts of Italy, 28 people rescued at sea have tested positive for COVID-19, and viral outbreaks have been recorded in at least three migration reception centres due to an absence of adequate social distancing space.

Infections among migrants made up less than five percent of Italy's total caseload during the first half of August: In comparison, 25 percent of new infections consisted of Italians returning from abroad. But the migrant infections have provided fodder for right-wing political figures - such as former interior minister Matteo Salvini - who have used the pandemic since it began in March to advance a long-standing anti-migrant agenda.

The UN has warned that the pandemic is leading to a rise in hate speech, xenophobia, and stigmatisation. "Migrants and refugees are among those who have falsely been blamed and vilified for spreading the virus," the UN said in May.

The risk of asylum seekers and migrants transmitting the disease in Italy is low, and the comparatively high number of reported infections among migrants in recent months is due to meticulous testing, according to Pier Luigi Lopalco, an epidemiologist at the University of Pisa.

Asylum seekers and migrants don't pose any "greater threat than tourists coming from other parts of Italy or Europe who, on the other hand, do not get tested at their arrival," Lopalco told The New Humanitarian.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 20-09-04: 353 people disembarked in Italy, 27 remain stranded off Malta, Increase of arrivals in Lampedusa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-09-03:

Grekland/ Vad händer i Moria? till sidans topp

/Asylnytt: Denna notis samt bloggen publicerades före branden i Moria/

En stor del av de flyktingar som tar sig in i EU kommer till Grekland. I transitlägret Moria bor idag ungefär 18 000 människor, lägret är byggt för 3000. Hur ser vardagen ut för människorna som bor där och hur går det till när de ska söka asyl?

I det här avsnittet av Människor & Migration gästas podden av människorättsjuristen Anna Benedictsson som jobbat med både juridisk rådgivning i lägren på Lesbos och search and rescue-insatser. Tillsammans med Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och kommunikationsansvarig Maja Dahl pratar Anna Benedictsson om utvecklingen i lägren, våldet mot flyktingar och hjälparbetare, de snabba ändringarna i grekisk migrationsrätt och hur man arbetar som jurist i en situation där de mänskliga rättigheterna kränks.

I avsnittet diskuteras även Dublinförordningen och Turkietavtalet, samt varför Sverige inte vill vara med och ta emot de ensamkommande barn som bor i lägren, trots att 11 andra EU-länder nu ställer upp.

Läs mer (Extern länk)

AYS 20-09-03: Coronavirus reaches Moria First infection reported from Moria Camp (Extern länk)

Se även:

ECRE 20-09-04: 10,000 people prevented access, lockdown extended, recognition increases (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-09-09:

Grekland/ Grekiska flyktinglägret Moria i lågor till sidans topp

En brand i Greklands största flyktingläger Moria på ön Lesbos har tvingat de omkring 12 000 flyktingar och migranter som bor där att lämna platsen. Enligt räddningstjänsten rör det sig om bränder i och runt lägret, och nyhetsbyrån AFP:s utsända fotograf säger att nästan hela lägret står i lågor.

"Hela lägret brinner. Allting brinner. Människor flyr. Deras hem i Moria är borta", skriver organisationen Stand by Me Lesvos.

Enligt grekiska nyhetsbyrån ANA startade branden efter ett upplopp av asylsökande som isolerats sedan de testats positivt för coronaviruset, eller haft nära kontakt med någon smittad. Men nyhetsbyrån AP rapporterar att de isolerade befinner sig utanför lägret på en plats som inte har påverkats av branden.

35 av de boende ska ha testats positivt för viruset. Än så länge finns inga rapporter om skadade i branden.

"Svår situation"

Omkring 12 000 personer bor i och omkring lägret. Enligt en radiointervju med Stratos Kytelis, borgmästaren för öns största stad Mytilene, vaktar polisen "fler än 12 000 migranter på en motorväg".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-09: "Kommer förvärra en redan giftig polarisering" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-09: "En plats med starka spänningar" (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-09: Branden i flyktinglägret Moria på Lesbos (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-09: Branden i flyktinglägret har blossat upp på nytt (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-09: Christian Ojah: "Det brann överallt. Vi sprang för våra liv" (Extern länk)

AYS 20-09-09: Chaos, despair, ash -Moria in ruins, people in fear of fascist groups (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-09: EU tittar på stöd till migranterna i Lesbos (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-09: Tyskland uppmanar EU länderna att ta emot migranterna (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-09: Volontär: De får varken återvända eller ta sig in till stan (Extern länk)

AYS 20-09-10: Chaos, despair, ash -Moria in ruins, people in fear of fascist groups (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-10: SVT:s korrespondent: "Grekland ser sin chans att kunna avveckla lägret" (Extern länk)

SvT Nyheter 20-09-10: MP: Sverige måste agera efter branden på Lesbos (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-11: Vad gör Sverige för att hjälpa de utsatta på Lesbos? (Extern länk)

SvT Nyheter 20-09-11: Skyttedal (KD) och Björk (V) i klinch om Moria (Extern länk)

Europarådet 20-09-11: Commissioner calls on authorities to provide support to those affected by fire (Extern länk)

Följ händelseutvecklingen i realtid: Are You Syrious? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-11:

Grekland/ Tusentals protesterar efter branden: "Moria är dött" till sidans topp

Tusentals flyktingar hade samlats vid vägspärren mot Mytilini där de nu för tredje dygnet i rad hålls åtskilda från resten av ön efter att flera stora bränder ödelagt det kritiserade flyktinglägret Moria och lämnat drygt 13 000 människor utan boende, mat och vatten.

De slog tomma vattenflaskor mot varandra, skanderade "frihet" och "Moria är dött", vissa höll upp plakat med vädjan till andra EU-länder att hämta dem. "Tyskland, snälla hjälp oss, vi dör här," hade någon skrivit på en kartongbit på tyska.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-11: Öbor kritiska till att bygga upp flyktinglägret (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-11: Grekland bygger provisoriskt flyktingläger på ön Lesbos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-12:

Grekland/ "Ingen vill ha ett nytt Moria på Lesbos" till sidans topp

I dag är den fjärde dagen som flyktingarna sover på gatorna på Lesbos och som kravallpolis spärrat av en av öns viktigaste genomfartsleder.

Grekiska polisen har skjutit tårgas mot migranter som kastat sten under protester efter branden i migrantlägret Moria på ön Lesbos.

Under en presskonferens avslöjade EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas igår att kommissionen kommer att återuppbygga Moria i mindre skala med plats för 5000 personer.

Samtidigt påbörjades uppförandet av ett tillfälligt tältläger vid en militäranläggning utanför Mytilini där 3000 personer, främst barnfamiljer ska placeras. De första beräknas flytta in redan ikväll. Men på Lesbos är det egentligen ingen som vill ha ett nytt Moria.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-12: Hundratals människor demonstrerar på Lesbos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-09-12:

Grekland/ Sverige sträcker inte ut hand till lägerbarn till sidans topp

Tio EU-länder har lovat att ta emot barn från det nedbrunna lägret Moria på Lesbos.

Sverige är inte ett av dem.

Tusentals flyktingar står utan tak över huvudet efter bränder i migrantlägret Moria på ön Lesbos i Grekland.

Tio EU-länder lovade under fredagen att ta emot sammanlagt runt 400 hemlösa barn från lägret. Tyskland och Frankrike säger sig vara beredda att ta emot 100-150 barn vardera.

Inget liknande besked har kommit från Sverige.

Under onsdagen bollade Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) över frågan till Migrationsverket.

"Vad gäller en eventuell överföring av asylsökande från Grekland så är det Migrationsverket som fattar beslut och inte regeringen", sade han i en skriftlig kommentar till TT.

Bara i vissa fall

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs fler kommentarer efter branden, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-08-28:

Belgien/ Legal challenge of COVID measures leaving asylum seekers destitute till sidans topp

Several Belgian organisations have initiated legal proceedings against the Belgian state over the lack of immediate provision of shelter to applicants for international protection. Due to prolonged COVID-19 measures access to the asylum procedure and reception system has been restricted, leaving men, women and children destitute.

Following the COVID-19 outbreak access to the asylum procedure was temporarily suspended. No emergency shelter was provided by the government. In April 2020 access to the asylum procedure was resumed, however, limited. Since then all applicants that want to register an application for international protection are obliged to make an appointment by using an online form (available only in Dutch or French). The completion of the online appointment form does not guarantee swift access to the procedure. It often takes weeks before people are invited for the appointment. Several stakeholders highlighted that the online registration system lacked sufficient consideration of aspects such as technological problems, language barriers, and digital illiteracy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT 20-09-03:

Kamerun/ Självmordsdåd mot flyktingby i Kamerun till sidans topp

Minst sju personer har dödats och fjorton skadats i en självmordsattack i en by som hyser flyktingar i norra Kamerun. Det är den andra dödliga attacken mot flyktingar i det centralafrikanska landet den senaste månaden, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR.

Bombangreppet i tisdags skedde i Goldavi, nära gränsen mot Nigeria. Omkring 18 000 flyktingar uppehåller sig i regionen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR September 2020:

Libyen/ Libya as a safe third country and as a place of safety for disembarkation till sidans topp

UNHCR position on the designations of Libya as a safe third country and as a place of safety for the purpose of disembarkation following rescue at sea

/Utdrag:/

Designation of Libya as a place of safety for the purpose of disembarkation following rescue at sea

33. In the context of rescue at sea and in line with international maritime law, disembarkation is to occur in a predictable manner in a place of safety and in conditions that uphold respect for the human rights of those who are rescued, including adherence to the principle of non-refoulement. When persons are rescued at sea, including by military and commercial vessels, "the need to avoid disembarkation in territories where [their] lives and freedoms (...) would be threatened" is relevant in determining what constitutes a place of safety. In light of the volatile security situation in general and the particular protection risks for foreign nationals (including arbitrary and unlawful detention in substandard conditions in State-run detention centres, and reports of serious violations and abuses against asylum- seekers, refugees and migrants by, among others, militias, traffickers and smugglers), UNHCR does not consider that Libya meets the criteria for being designated as a place of safety for the purpose of disembarkation following rescue at sea.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-09-03:

Internationellt/ Coronaviruset - hälften av världens flyktingbarn går inte i skolan till sidans topp

I en rapport som släpps i dag - "Coming Together for Refugee Education" - varnar UNHCR, FN:s flyktingorgan, för att miljontals unga flyktingars potential hotas ytterligare om inte omedelbara och kraftiga åtgärder vidtas av det internationella samfundet för att motverka COVID-19:s katastrofiska påverkan på flyktingars utbildning. Världens mest utsatta grupper är särskilt i riskzonen. Uppgifterna i rapporten är baserade på siffrorna för inskrivning för skolåret 2019.

Samtidigt som barns utbildning i alla länder påverkats negativt av COVID-19 visar rapporten att flyktingbarn missgynnats särskilt. Redan före pandemin var sannolikheten dubbelt så hög för att ett flyktingbarn inte gick i skolan som ett barn som inte befann sig på flykt. Situationen kommer att ytterligare förvärras; många kanske inte har möjlighet att återuppta sina studier på grund av att skolor stängs, svårigheter att betala skolavgifter, uniformer eller böcker, brist på tillgång till teknik, eller för att de måste arbeta för att försörja sina familjer.

"Hälften av världens flyktingbarn var redan utestängda från skolan", säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie. "Efter allt de har gått igenom kan vi inte beröva dem deras framtid genom att neka dem en utbildning här och nu. Trots de enorma utmaningar som pandemin medför, däribland bättre internationellt stöd till flyktingar och de länder där de befinner sig, kan vi fortsätta med nyskapande metoder och befästa de viktiga framsteg som gjorts när det gäller flyktingars utbildning under de senaste åren."

Utan fortsatt stöd kan dessa hårt vunna framsteg i skolan, på universitet och i yrkesutbildningar vändas i negativ riktning - i vissa fall permanent - vilket potentiellt skulle riskera möjligheterna att uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet 4 (att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet för alla).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 20-09-13:

EU-domstolen om tidsfrist för överklagande av efterföljande ansökan till sidans topp

EU-domstolen har avgett ett förhandsavgörande till en belgisk domstol. Saken gällde en person som lämnat in en ny ansökan (närmast motsvarande en ansökan om verkställighetshinder i Sverige). Ansökan avslogs och beslutet skickades till det belgiska generalkommissariatet för flyktingar och statslösa, detta beroende på att mannen inte uppgivit någon adress. När mannen hämtade ut brevet återstod bara ett par dagar av överklagandetiden om tio dagar och hans överklagan kom in för sent. Mannen har bestridit saken men EU-domstolen godkänner nu både tiden tio dagar och överlämnandet till generalkommissariatet. Förutsättningen är dock 1) att sökande ska informeras om vart deras brev skickas om de inte anmält adress, 2) att det inte blir orimligt svårt för dem att få tillträde dit samt 3) att de faktiskt får tillgång till sina rättigheter inom den utsatta tiden samt 4) att likvärdighetsprincipen upprätthålls.

Domen i mål C-651/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-08-28:

Danmark/ Are most asylum seekers really not credible? till sidans topp

By Michala Clante Bendixen, founder of the Danish organisation Refugees Welcome and the information website REFUGEES.DK.

"Rejected asylum seekers must respect the decision and return home" - it sounds plausible enough to be the political consensus. But a prerequisite for this is of course that the decision of the asylum case was correct to begin with. In Denmark, most rejections are the result of the applicant found not to be credible. I argue that the decisions are not reliable - and that many of the rejected people could therefore be in danger.

As a result of the Danish exceptions to the Maastricht treaty, Denmark is in a particular situation of having an opt-out option in relation to the development of the Common European Asylum System (CEAS) as well as potential legislation related to the announced European Pact on Asylum and Migration. However, Denmark is like all other member states bound by central EU and international law and is also under the Dublin regulation.

Yet, beyond the international conventions, human rights principles and rulings from the international courts, each country has its own asylum procedure, its own legislation, and its own practise. At the core of all asylum cases are the ability of the applicants to provide a coherent and detailed account of often extremely traumatic and confusing experiences. In most cases an asylum applicant would have little or no written documentation or personal papers to support them, and the decision is therefore not based on concrete tangible evidence, witness statements, physical evidence etc. as it would be in a regular court case, but mainly on the assessment of the applicant's personal credibility and the risk he/she is facing in the country of origin. Therefore, the outcome depends to a large extent on the perceptions of the people involved in the procedure: the interviewer, the interpreter, the decisionmaker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned boken på engelska (Extern länk)

På danska: "Velbegrundet Frygt - om troværdighed og risiko i asylsager" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Netherlands Quarterly of Human Rights 20-09-04:

Europa/ Forensic medical reports in asylum cases till sidans topp

The view of the European Court of Human Rights and the Committee against Torture

Marcelle Reneman

National authorities are often reluctant to arrange for a forensic medical examination or to grant important weight to forensic medical reports in asylum cases. They do not (fully) accept that a forensic medical report may change their initial assessment of the credibility of the applicant's asylum account. They may argue that a physician cannot establish the context (date, location, perpetrator) in which the alleged ill-treatment has taken place or the cause of a specific scar or medical problem of the applicant. Moreover, they may contend that the physician concerned did not have the expertise to write a forensic medical report.

This article examines how the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Committee against Torture (CAT) have included forensic medical reports in their assessment of asylum cases and how they have dealt with the 'context', 'causality' and 'expertise' argument. It shows that these bodies do not accept that national authorities refrain from arranging a forensic medical examination or attach no or limited weight to a forensic medical report submitted by the applicant, just because the applicant has made inconsistent, incoherent or vague statements. They also do not accept general references to the 'context', 'causality' and 'expertise' argument. However, they have accepted these arguments in some individual cases, often without clear reasoning.

The article concludes that the ECtHR and CAT could provide more guidance to national authorities concerning the role of forensic medical reports in asylum cases by explicitly weighing the seriousness of the credibility issues against the forensic medical report and by paying attention to the requirements for forensic medical reports laid down in the Istanbul Protocol.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ECRE 20-09-04:

Eritreans granted visas to apply for protection 11 years after being illegally returned till sidans topp

On 30 August 2020, five Eritrean nationals entered Italy after obtaining entry visas in order to access procedures for obtaining international protection after they were illegally returned to Libya in 2009.

Their arrival follows a November 2019 ruling by the Court of Rome, which determined that the rejection and immediate return of 89 individuals to Libya was illegitimate. The Court determined that as a result of the immediate return, the individuals were unable to benefit from international protection due to the illicit action of the Italian authorities. The ruling has therefore highlighted the necessity to expand the field of appreciation for international protection.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 20-09-07:

Utvisa inte västeråsaren Sari till Erdogans Turkiet till sidans topp

Sari Savci, 72 år, Västerås, ansökte om asyl i Sverige i januari 2015. När jag nås av Migrationsverkets beslut att kurdiskan Sari Savci inte får stanna i Sverige, utan utvisas till Turkiet, blir jag djupt besviken och oroad. Besviken för att hon har visat för Migrationsverket att hon i hemlandet är utsatt för förföljelse. Beslutet är helt enkelt omänskligt. Oroad för att förföljelsen av henne riskerar att fortsätta den stund som hon sätter sin fot i Turkiet.

Sari Savci tillhör en känd kurdisk familj som i decennier har arbetat politiskt för kurdernas grundläggande mänskliga rättigheter och titt som tätt förföljts av den turkiska säkerhetspolisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-09-13:

Äktenskap med 14-åring i hemlandet inte skäl för uteslutning enligt domstol till sidans topp

En man från Syrien beviljades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, men ingen statusförklaring trots att han deserterat från militärtjänstgöring, något som bestraffas strängt. Orsaken var att hans fru bara var 14 när de gifte sig. Sexuellt umgänge med barn är enligt Migrationsverket ett grovt brott. Mannen överklagade. Migrationsdomstolen påpekar att bedömningen ska ske från ett internationellt perspektiv och göras enhetligt inom EU. Den nationella lagstiftningen är också ett viktigt kriterium. Men Migrationsöverdomstolen har i ett mål om könsstympning slagit fast att det väger tungt att en gärning som är kriminaliserad i Sverige inte skulle ha lett till åtal här. Att gärningen inte är straffbelagd i hemlandet spelar ingen roll, däremot kan det påverka bedömningen av uppsåtet. i Sverige bedöms en helt frivillig och ömsesidig handling med ett barn som är nära åldersgränsen snarare som sexuellt utnyttjande än som våldtäkt. I flera EU-länder är samtyckesgränsen 14 år. Det är MIgrationsverket som har bevisbördan för att brottet är grovt, men verket har enligt domstolen endast spekulerat om att kvinnan skulle ha varit särskilt utsatt. Sammantaget kommer domstolen fram till att det inte är visat att mannen begått ett grovt brott och han ska därför beviljas flyktingförklaring. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.20-09-13

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-09-10:

Aziza riskerar hedersmord - vann i Migrationsdomstolen till sidans topp

Hon skulle utvisas till sitt hemland där hon riskerar hedersmord - men får nu en ny chans att stanna i Sverige.

Palestinska Aziza Arman är hoppfull igen sedan hon vunnit i Migrationsdomstolen som slår fast att tidigare beslut om utvisning ska omprövas.

- Jag har nytt hopp efter alla avslag, säger hon och tackar Expressen som uppmärksammade hennes fall för tre veckor sedan.

Aziza Arman fick avslag efter avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. I Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Inga överklaganden hjälpte. Den palestinska kvinnan skulle utvisas trots att hon utsatts för våld och mordförsök av sin familj i hembyn - där hon kämpat för kvinnors rättigheter.

- Jag kan inte återvända hem. De kommer att döda mig, sade hon till Expressen den 15 augusti och fick stöd av palestinska sociala aktivister.

Finns hedersrelaterat hot

Nu ger Migrationsdomstolen henne en ny chans. Domstolen anser i sitt nya beslut att den "hedersrelaterade hotbilden" mot henne är så allvarlig att Migrationsverket ska ompröva sitt tidigare beslut att vägra henne uppehållstillstånd.

- Jag är glad efter en lång period av stress, ångest och depression. Beslutet ger mig nytt hopp efter alla avslag jag fick, säger Aziza Arman.

- Jag är också glad för att mina barn är glada. Jag kan känna och se deras hopp nu. Jag hoppas verkligen att Migrationsverket ger oss en chans att stanna i Sverige, säger hon.

Organiserade palestinska kvinnor

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-09-13:

Migrationsdomstol: Jobb-byten hindrar inte PUT på grund av fast arbete till sidans topp

En person hade haft ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats enligt den tillfälliga lagen och skulle förlänga detta. Eftersom han hade fast anställning ansökte han om permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket avslog med motivering att mannen hade haft fyra olika anställningar på kort tid, varav tre uppgetts vara tillsvidareanställningar. Bytena har inte anmälts till Migrationsverket. Därmed ansåg verket att mannen inte hade visat att den aktuella anställningen skulle bli varaktig. Eftersom den ursprungliga grunden för uppehållstillstånd inte fanns kvar fick mannen beslut om utvisning. Vid tidpunkten för domstolens prövning hade mannen bytt jobb igen. Han hade dock en fast anställning som anmälts till Skatteverket och uppfyllde alla villkor. Inget tydde på att arbetsgivaren skulle vara oseriös eller att det rörde sig om ett skenavtal. Därför upphäver domstolen utvisningen och återförvisar ärendet till Migrationsverket för prövning av övriga förutsättningar för permanent uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges domstolar 20-09-09:

Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen till sidans topp

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del som avser ansökan om förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om en ansökan om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för det tidigare uppehållstillståndet löpt ut.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-09-13:

EU-domstolen: Barns ålder ska räknas från ansökningsdatum vid familjeåterförening till sidans topp

I Asylnytt för 20-08-05 refererades ett förhandsavgörande från EU-domstolen som innebar att handläggningstiden inte ska göra att barns rätt till återförening omintetgörs. Detta avgörande har nu refererats av Migrationsverket.

Läs referatet och hämta avgörandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Aftonbladet 20-08-31:

Efter mardrömmen på Haiti - nu får Shabir krama sin dotter till sidans topp

Shabir hade fast jobb i Sverige - men hamnade i en mardröm på Haiti.

Tack vare Aftonbladets läsare har han nu kunnat återförenas med sin hjärtsjuka dotter.

- Det var helt fantastiskt att få krama henne efter så många år, säger han.

För fem år sedan lämnade Shabir Ahmad familjen i Pakistan för att söka asyl i Sverige. Planen var att hustrun Ragiba och parets då tvååriga hjärtsjuka dotter Sahar snart skulle komma efter.

Shabir fick avslag på sin asylansökan, även efter överklaganden. Men eftersom han erbjudits fast jobb på ett behandlingshem utanför Örnsköldsvik räknade han med att uppfylla kraven för att få arbetstillstånd.

För att kunna lämna in en ansökan behövde han dock lämna Sverige.

Få länder släpper in afghaner utan visum. Till sist hittar hans svenska vänner ett land: Haiti.

I maj 2019 reste han dit.

Det var nu mardrömmen - som Aftonbladet berättat om - började.

Fast på Haiti

Först visade sig den svenska hjälporganisationen som lovat att bistå honom inte kunna erbjuda mat eller husrum. Därefter fick han besked om att han fått avslag på sin ansökan om arbetstillstånd. För att få ut beskedet - och kunna överklaga det - behövde han dock infinna sig på en svensk ambassad. Och någon sådan finns inte på Haiti.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-09-12:

Grekland/ Hunger Strike in Inhumane Greek Police Station till sidans topp

On Friday, members of the AYS team in Athens were contacted by one of the people detained in Keratea. Twelve people have been on hunger strike for five days now, while one person had to stop on Thursday.

They are from Iran, Egypt, Syria, Bangladesh, Germany, Ghana, Sri Lanka and other countries. Most have active asylum claims, while three have signed deportation papers, without anyone to translate the documents for them, and only to escape the conditions in which they are being forced to survive.

One individual was transferred there nine days ago, but other people have been detained in these basement cells for up to 10 months. The police station should be a temporary detention facility, and it is not equipped for long-term detention. As the EU's Commission for the Prevention of Torture stated in their last report published in April, "as regards conditions of detention, most police establishments visited were totally unsuitable for holding detained persons for periods of longer than 24 hours."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Corporate Watch 20-08-29:

Storbritannien/ Cast away: the UK's rushed charter flights to deport Channel crossers till sidans topp

Warning: this document contains accounts of violence, attempted suicides and self harm.

The British government has vowed to clamp down on migrants crossing the Channel in small boats, responding as ever to a tabloid media panic. One part of its strategy is a new wave of mass deportations: charter flights, specifically targeting channel-crossers, to France, Germany and Spain.

There have been two flights so far, on the 12 and 26 August. The next one is planned for 3 September. The two recent flights stopped in both Germany (Duesseldorf) and France (Toulouse on the 12, Clermont-Ferrand on the 26). Another flight was planned to Spain on 27 August - but this was cancelled after lawyers managed to get everyone off the flight.

Carried out in a rush by a panicked Home Office, these mass deportations have been particularly brutal, and may have involved serious legal irregularities. This report summarises what we know so far after talking to a number of the people deported and from other sources. It covers:

+ The context: Calais boat crossings and the UK-France deal to stop them.

+ In the UK: Yarl's Wood repurposed as Channel-crosser processing centre; Britannia Hotels; Brook House detention centre as brutal as ever.

+ The flights: detailed timeline of the 26 August charter to Dusseldorf and Clermont-Ferrand.

+ Who's on the flight: refugees including underage minors and torture survivors.

+ Dumped on arrival: people arriving in Germany and France given no opportunity to claim asylum, served with immediate expulsion papers.

+ The legalities: use of the Dublin III regulation to evade responsibility for refugees.

+ Is it illegal?: rushed process leads to numerous irregularities.

"that night, eight people cut themselves"

(...)

Ta del av rapporten (Extern länk)

ECRE News 20-09-04: UK: Transfers under Dublin turn increasingly violent as legal assistance and representation is branded as activism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-09-04:

Europa/ Frontex assists in first joint voluntary return with a charter flight till sidans topp

This week, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, supported Germany, Belgium, France and the Netherlands in voluntary return of 50 people to Iraq. Germany was the organising country.

This was the first time Frontex has assisted in a joint voluntary return via charter flights and the largest recent activity to Iraq.

"The charter flight from Germany was organised under the COVID-19 conditions, which proves that Frontex stands ready to support member states even in the most challenging times," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

"We were glad to see member states cooperating together and with Frontex, in order to accomplish this activity to a challenging destination. With our enhanced mandate, we are happy we can support national authorities in this area as well," he added.

Frontex has been providing technical assistance to national authorities in voluntary returns since December 2019, when Frontex's expanded mandate entered into force.

Frontex can charter planes or cover the costs for chartering planes for this purpose and can also support the acquisition of travel documents for persons who are being returned. In the future, the agency will also help in the post-return phase.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-09-11:

Europa/ UN Special Rapporteur: Ending immigration detention of children till sidans topp

The UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, Felipe González Morales, has produced a report in which he "concludes that the immigration detention of children is effectively avoidable," and that states should focus on "human rights-based alternative care and reception for all migrant children and their families."

"In the report, the Special Rapporteur examines the international legal framework protecting the human rights of migrant children. He reviews the impact of immigration detention on children and existing alternative care and reception solutions. On the basis of information and analysis provided by States, civil society, national human rights institutions and other stakeholders, the Special Rapporteur identifies good practices and concludes that the immigration detention of children is effectively avoidable. The Special Rapporteur recommends that Member States shift away from a focus on enforcement and coercion towards providing human rights-based alternative care and reception for all migrant children and their families."

Notisen hos Statewatch (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-09-06_

Saudiarabien/ Helvetet i Saudiarabien - här lämnas migranter för att dö till sidans topp

I Saudiarabiens flyktingförvar sitter hundratals, kanske tusentals, flyktingar fast under omänskliga förhållanden.

Skakande bilder inifrån ett läger visar hur en man har hängt sig i en snara från en fönsterkarm och en annan ligger död, insvept i filtar.

- Mitt enda brott är att ha lämnat mitt land. Men de slår oss med piskor och elkablar som vi vore mördare, säger en flykting till The Sunday Telegraph.

The Sunday Telegraph har fått bilder inifrån ett flyktingförvar i Saudiarabien skickat till sig via krypterade meddelanden från intagnas insmugglade mobiltelefoner.

Bilder visar tjocka ärr på de intagnas ryggar

En av bilderna, som ansetts vara för känslig för att publicera, visar en man som hänger död från en snara från en fönsterkarm i en innervägg.

En annan tycks visa ett lik som ligger insvept i filtar, en man som ska ha dött av värmeslag.

Andra bilder som de intagna skickat visar hur tjock ärrvävnad, som ser ut att komma från piskrapp, löper längs deras ryggar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Aftonbladet 20-09-08:

Handikappade Ahmad, 23, tvingas ut från boendet till sidans topp

Får tillfälligt bo på akuten i Sundsvall efter Migrationsverkets beslut

23-årige Ahmad har en cp-skada, epilepsi, kan inte prata eller äta själv och behöver vård dygnet runt.

Men efter ett utvisningsbeslut från Migrationsverket står han nu utan hem och utan pengar till mat och mediciner.

- Jag kan inte förstå att de gör så här, säger Anna Berggren, god man för Ahmad.

Ahmad Alrashki, 23, är just nu inlagd på Sundsvalls sjukhus. Inte för att han är i akut behov av sjukhusvård. Utan för att Migrationsverket drog in hans LMA-kort och tvingade honom att flytta från sitt boende med fem dagars varsel, vilket Sundsvalls Tidning var först att berätta om.

- Personalen på boendet valde att sätta Ahmad inne på akuten. Det var det mest humana eftersom han behöver vård och tillsyn dygnet runt, säger Anna Berggren, som är god man för Ahmad sedan två år tillbaka.

"Såg hans oro"

Ahmad har flera diagnoser - en cp-skada, epilepsi och sitter i rullstol. Han kan inte äta eller gå på toaletten utan hjälp och klarar sig inte på egen hand.

Han kan inte prata och berätta i ord vad han känner, men Anna såg hur han mådde när han togs från sitt boende och lämnades på sjukhuset.

- Jag såg honom när han satt med sin lilla mjukisapa i famnen i rullstolen utanför sjukhuset. Och jag såg hans oro i ögonen. Det kändes inte alls bra, säger hon.

Familjen utvisades förra året

Ahmad kom till Sverige från Irak hösten 2015 och sökte asyl tillsammans med sin familj. Sedan 2018 har han dock bott på ett boende, då han behöver omfattande vård och omsorg dygnet runt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-09-03: Handikappade Ahmad dumpad utanför akuten (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-09-03: Socialtjänsten avsvär sig allt ansvar (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-09-04: Lena Asplund (M): Migrationsverket agerar oetiskt (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-09-04: Ingen varaktig lösning för Ahmad i helgen heller (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-09-10: Ahmad får bo kvar på boendet fram till nästa beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 20-09-04:

Bayan Hassan fortsatt hemlös efter utvisningsbeslut till sidans topp

Bayan Hassan från Irak är rullstolsburen och har blivit utvisad efter nio år i Sverige. I fem dagar har hon ockuperat kommunhuset i Sundsvall.

"Jag kan inte sova hos kompisar varje natt. De kan inte dela hem med mig. Jag behöver ett eget rum", säger Bayan Hassan.

"Vi följer socialtjänstlagen och hennes ärende handläggs", säger Håkan Norberg, biträdande verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen, Sundsvalls kommun.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Våsternorrland 20-08-31: Bayan Hassan desperat över utvisningsbesked (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-08-31: Migrationsverket står fast vid att Bayan ska utvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

ATL 20-08-28:

Starka reaktioner mot Baqer Mosawis utvisning till sidans topp

Stöd i sociala medier, en namninsamling och många hjälpsamma telefonsamtal - responsen har varit stor efter ATL:s artikel om Sveriges yngste fäbodbrukare Baqer Mosawi som ska utvisas.

- Jag är glad och tacksam över att så många vill att jag ska få stanna i Sverige, säger han.

Senaste veckan har många som vill hjälpa, ge råd eller ta hand om djuren hört av sig till Baqer Mosawi. Han har till och med blivit erbjuden en fristad - i Kenya.

- Ja, det var en naturguide i Kenya som hörde av sig och sa att Baqer var välkommen dit om han inte fick stanna i Sverige, säger hans kollega Bertil Johansson.

- Den här mannen undersöker just nu om det är möjligt att hans land kan ta emot en afghansk flykting.

"Påverka migrationspolitiken"

Artikeln har delats i olika grupper på sociala medier tusentals gånger och människor uppmanar varandra till att agera för Baqer Mosawi.

- Jag tror att det viktigaste är att försöka påverka politikerna som sitter i kommittén för den framtida svenska migrationspolitiken så att de kan se till att reglerna kring eget företagande blir lika som om man försörjer sig som anställd. Därför har jag sagt till alla som hört av sig att göra det, säger Bertil Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Namninsamling skrivunder.com: Låt Sveriges yngsta fäbodbrukare stanna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 20-09-12:

EU föreslår nya migrationsavtal med Nordafrika till sidans topp

Det kommer flera signaler om att EU vill träffa nya överenskommelser med länder i Nordafrika för att hantera strömmarna av flyktingar och migranter. Den 30 september ska EU-kommissionär Ylva Johansson presentera sitt förslag till en ny migrationspolitik för Europa. Men redan nu talar flera om uppgörelser med externa länder

Men redan nu talar flera om uppgörelser med externa länder.

- Vi vill arbeta mycket mer proaktivt med länder som är transitländer eller ursprungsländer för att bistå dem i migrationskrisen och mer specifikt handlar det om Marocko, Algeriet och Tunisien, sa Frankrikes president Emmanuel Macron, efter toppmötet häromkvällen mellan sju Medelhavsländer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-08-26:

Forty-nine migrant children moved to safety in France till sidans topp

/Texten publicerad före branden i Moria/

In recent days, France has welcomed 49 children flown in from the nightmarish situation in the camps on Greece's Aegean islands, where thousands of asylum seekers and migrants are stranded in horrendous conditions.

On August 20, France relocated to its territory 16 unaccompanied children, followed this week by 33 others. These transfers are part of a European plan to relocate unaccompanied children in overcrowded and dangerous camps on the Greek islands to other European Union countries. Along with France, 10 other countries have agreed to take in at least 1,600 children by the end of the year. France has pledged to take in 350 of them.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-09-11:

Frontex to launch maritime surveillance by aerostat pilot project till sidans topp

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is planning to launch a pilot project for maritime surveillance by aerostat later this year. Earlier tests carried out in Greece in cooperation with the Hellenic Coast Guard proved that aerostats can be successfully used to support EU Member States in maritime border surveillance for law enforcement purposes.

The aim of the pilot will be to assess the capacity and cost efficiency of aerostat platforms for maritime surveillance, as well as to modify and optimise the equipment used based on the lessons learnt from last year's tests. The activity will also help define optimal platform dimensions, payload and capacities for maritime surveillance.

Please monitor our website for upcoming announcements on the launch of the procurement procedure.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 20-09-11:

Updates to Frontex complaints mechanism shrouded in secrecy till sidans topp

EU border agency Frontex is in the process of updating the rules governing its highly-criticised individual complaints mechanism. Attempts to ensure transparency over those updates - which have important implications for the protection of fundamental rights - have, so far, been unsuccesful.

Frontex's individual complaints mechanism was set up by the revamped Regulation of 2016 in response to long-standing demands, including from the European Ombudsman, who had called for such a mechanism since 2013.

The purpose of the mechanism is to allow anyone who believes they have had their rights breached by the action or inaction of officials involved in a Frontex operation to lodge a complaint with the agency, after which it will be dealt with by the agency itself or forwarded on to the relevant national authorities.

As explored in the recent Statewatch publication Deportation Union: Rights, accountability and the EU's push to increase forced removals, the minimum standards to qualify a complaints mechanism as an effective remedy include "institutional independence, accessibility in practice, adequate capacity to conduct thorough and prompt investigations based on evidence, and a suspensive effect in the context of joint expulsions."

Despite additional measures introduced in the 2019 Regulation, concerns still abound, such as the lack of any mention of the possibility to appeal against decisions on the outcome of complaints, or of any time limits for processing complaints. Ultimately, as Deportation Union argues, the complaints mechanism cannot be considered as truly independent and effective.

(...)

Artikeln med källor samt länkar till domar mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-08-28:

Dublin III Regulation in 2019 and During COVID-19: Different figures, Same Conclusions till sidans topp

ECRE's report on the implementation of the Dublin III Regulation in 2019 and the first half of 2020 demonstrates that the European Union's rules on allocation of responsibility are not functioning in practice, resulting in unnecessary, lengthy, and costly procedures both for asylum authorities and applicants for international protection who are left in a prolonged state of limbo, face reduced standards and at are risk of human rights violations.

Based on current practices, case-law and up-to-date statistics from 29 European countries, this report provides an overview of developments relating to the application of the Dublin III Regulation. It indicates that nearly one in three asylum seekers is subject to a Dublin procedure in countries which have received a significant number of applicants in 2019 such as Germany, France, Belgium, the Netherlands or Switzerland. Yet, the number of persons being actually transferred remains low. More than half the countries covered in the report have a transfer rate below 30%. In Belgium, less than one in ten people channelled into the Dublin procedure is transferred to another European country in practice. Reasons for that are various, such as administrative hurdles and delays; practical obstacles resulting from health and security risks; and the incorrect application of the Dublin criteria. Many Member States continue to trigger requests on the ground of irregular entry and issue 'take back' requests to countries with low or insufficient reception capacity and an asylum system that is under pressure, ultimately making the transfer impossible. At the same time, the number of cases in which countries become responsible by default due to non-compliance with the transfer deadline of 6 months has continued to increase significantly; reaching at least 14,000 cases in 2019 - far more than the 2,000 cases registered in 2015.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-09-03:

German Presidency: how can Frontex help deport unaccompanied children? till sidans topp

The implementation of the new mandate of EU border agency Frontex is well under way, and the German Presidency of the Council has raised a question with other member states that is likely to spark controversy: how can the agency assist with the deportation of lone children?

The issue is raised in a paper that was circulated to national delegations in the Council's Integration, Migration and Expulsion (IMEX) working party on 31 August, which seeks views on "Member States' needs, potential organisational or legal requirements and/or challenges," with regard to forced removals, so that "recommendations for implementation by Frontex" can be developed.

The intention is to propel the implementation of Frontex's new mandate, based on legislation agreed in late 2019, which gives the agency significant new powers in the field of deportations - as explained in the recent Statewatch report, Deportation Union.

Deporting unaccompanied children

Specifically, the Presidency's document asks other delegations:

"What do you consider being best practices in preparing returns of (unaccompanied) minors (e.g. in terms of taking the child's best interest into account, providing age-appropriate information, offering counselling services, taking family unity into account, sharing best practices for member state officials involved in the return of minors)?

Does your Member State see a scope for support from Frontex? And if so, how could Frontex provide support with regard to the various stages of return?"

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-09-01:

Return Directive: Which role for courts in an era of executive governance? till sidans topp

Galina Cornelisse, Amsterdam & Madalina Moraru, Masaryk University Brno

(...) The contributors to our book show that European and domestic courts have played a crucial role in transforming the Return Directive from a 'Directive of Shame' to a positive normative example for legal orders around the globe. Judicial interactions in particular have been key for this policy transformation by giving the courts tools to act as gatekeepers for human rights protection and effective implementation of the Directive.

This has not been easy, since the task of those courts involved striking the right balance between competing objectives: they have been required to reconcile the demands of an effective return policy with the protection of the human rights of third-country nationals, or they had to find a compromise between traditions of judicial deference to administrative prerogatives over migration and the enhancement of legal accountability that is the direct consequence of introducing European legislation in this area. The 2018 Proposal for the Recast of the Return Directive put forward by the European Commission has brought back the debate on the design of return management and the vertical and horizontal allocation of powers.

Recast of the Return Directive: one step forward two steps backwards?

In September 2018, the European Commission put forward a proposal for a targeted amendment of the Return Directive. This proposal builds on recommendations the Commission had included in previous soft law measures such as: the Renewed Action Plan, Recommendation and Return Handbook that were issued in 2017. Enhancing the effectiveness of return procedures seems to be the primary reason for the proposed legislative changes. For that reason alone it is highly surprising that the Commission did not conduct an impact assessment which has been carried out by the European Parliament in the form of a substitute impact assessment.

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsöverdomstolen 20-09-03:

Arbets- och uppehållstillstånd kan ges för dagpendling till Sverige till sidans topp

Även om en utlänning endast uppehåller sig i landet när han eller hon arbetar kan kravet på vistelse i 5 kap. 10 § utlänningslagen vara uppfyllt. Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan därför beviljas en utlänning som är bosatt utomlands men dagpendlar till Sverige för att arbeta.

Målnummer UM12506-19, MIG 2020:17.

Hämta domstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Robert Schuman Centre for Advanced Studies September 2020

The end of the right to seek asylum? COVID-19 and the future of refugee protection till sidans topp

Daniel Ghezelbash, Nikolas Feith Tan

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on the institution of asylum, exacerbating longer term trends limiting the ability of asylum seekers to cross-borders to seek protection. As a result, the early months of 2020 saw an effective extinguishment of the right to seek asylum. This working paper examines how this played out in Australia, Canada, Europe and the United States. National and regional responses varied, with Australia and the United States effectively ending asylum seeking. In Europe, some states upheld the right to seek asylum by exempting asylum seekers from general border closures, while other countries used the crisis to suspend the right to seek asylum. Finally, this working paper explores strategies for restoring and protecting the right to seek asylum beyond the pandemic.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

Michael R. Kenwick and Beth A. Simmons, Cambridge University Press 20-08-19: Pandemic Response as Border Politics (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Väst 20-09-04:

Bostadscoacher hjälper nyanlända familjer att hitta eget boende till sidans topp

Efter flyktingkrisen fick runt 1300 nyanlända familjer tillfälliga hyreskontrakt av Göteborgs stad för de första fyra till fem åren i staden. Men nu kommer de behöva skaffa bostad på egen hand. Sedan i våras har kommunen två bostadscoacher som ska hjälpa de här familjerna.

I och med bosättningslagen, som började gälla 2016, är kommuner skyldiga att ordna en bostad till alla med uppehållstillstånd som har anvisats dit.

Bland annat erbjuds så kallade genomgångsbostäder, där hyresgäster får bo upp till fyra år, eller fem om det handlar om en barnfamilj. Under tiden ska man söka en permanent bostad på egen hand.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

REDO 20-09-08:

Åre Vatten och Värme ger Rohullah en chans till sidans topp

Rohullah Zahidi gick VVS-utbildning i Stockholm som gymnasieprogram och hade lärlingsplats klar när corona stängde den möjligheten. Med bara sex månader på sig att hitta en ny lärlingsplats enligt Nya gymnasielagen, medan coronan härjade som värst var det ingen lätt uppgift. Den 14/8 var sista chansen. Många i folkrörelsen "Vi står inte ut" och deras vänner engagerade sig för Rohullah. En av dem, Helen Sjöström, kontaktade Åre Vatten och Värme och förklarade brådskan och situationen.

Michel Carlsén, ägare av Åre Vatten och Värme förklarar: "Jag är egentligen ganska invandrarkritisk. Jag tycker att fler nyanlända borde kämpa för att erövra svenska språket, ett arbete och den kultur vi har i Sverige.

När jag blev tillfrågad fick jag hjälp av REDO Arbetskraftsförmedling som sammanför ensamkommande ungdomar och företag att genomföra telefonintervju och att ringa referenser. Sådant som är tidsödande för en egenföretagare. Sedan fick Rohullah resa upp till Åre för personlig intervju. Vi fann varandra snabbt och trots att man märkligt nog inte får börja tillsvidareanställningen med provanställning bestämde jag mig för att ge honom en chans. Vi startade anställningen direkt, hann in med anställningsbeviset till Migrationsverket innan 14/8 och väntar nu på besked.

Rohullah, eller Rolle som jag kallar honom har snabbt funnit sig tillrätta på jobbet. Han har aktivt sökt bostad, utforskar omgivningarna och lär känna nya människor."

Hur känns det då för Rohullah?

"Jag är så glad att jag fått chansen hos Åre Vatten och Värme. Michel och jag klickade direkt, och jag vill göra allt jag kan för att ge tillbaka för den chans han gett mig. Jag gillar naturen och att springa och är nyfiken på hur det är att bo i fjällen. Jag är evigt tacksam till alla som hjälpt mig, speciellt kära Bert Niklasson, min gode man <3, Kinna Skoglund och Helén Sjöström. Jag hoppas att det löser sig för alla ensamkommande ungdomar".

Michel och hans fru Lisa har hjälpt en ung människa som annars skulle blivit utvisad efter gymnasiet. De inspirerar oss andra och visar vad man åstadkommer när man sträcker sig lite extra.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elektrikern 20-08-31:

Mahdis kamp mot klockan - utan anställning utvisas han till sidans topp

Corona-pandemin har för många inneburit svårigheter. Vi har sett rubriker om permitteringar, varsel, inställda evenemang. Men för vissa har pandemin inneburit helt livsavgörande komplikationer.

- Får jag inte ett fast jobb innan december måste jag lämna Sverige, säger Mahdi Khavari.

Mahdi Khavari var 14 år när han kom till Sverige hösten 2015. Sedan dess har han gått ut grundskolan och tagit studenten från el- och energiprogrammet i Borlänge.

I våras hade han i stort sett en anställning klar på ett stort företag i Falun. Men - så drabbades världen, och Sverige, av en viruspandemi: Corona.

Allt stannade av, och av Mahdis anställning blev inget.

Nu tickar tiden obönhörligen framåt. Den 12 december är sista datum för Mahdi att få en "stadigvarande försörjning" - något som Migrationsverkets jurister tolkat som ett arbete med tillsvidareanställning eller minst två års visstidsanställning.

Bakgrunden är den så kallade "gymnasielagen" som infördes i juli 2018 och som gav de ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige i samband med flyktingvågen 2015 en ny möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd.

Totalt rörde det sig om runt 9 000 personer, de flesta ungdomar från Afghanistan.

En av dessa är alltså Mahdi Khavari. Före 2015 hade han inte ens hört talas om Sverige, inte heller haft tanken på att utbilda sig till elektriker. Hans framtidsdröm då var att fortsätta arbeta på familjens lantbruk tillsammans med sin pappa och bror i hembyn utanför Kabul i Afghanistan.

Men den drömmen fick ett våldsamt slut. Det blossade upp en konflikt om det till lantbruket så livsnödvändiga vattnet.

Mahdi och hans familj tillhörde folkgruppen hazarer, grannbyn befolkades av peshtuner. I konflikten dog en person i grannbyn, och därefter Mahdis pappa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Anna Norling, krönika i Elektrikern: "Ett cyniskt slöseri med unga människoliv" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-09-02: Mahdi har fått fast jobb - hoppas få stanna i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Högskolan i Gävle 20-09-09:

Ökad polarisering mellan könen - De flesta partiers väljare positiva till mångfald till sidans topp

Kvinnorna har aldrig tidigare, sedan mätningarna började 2005, haft så goda erfarenheter av mångfald och de flesta partiers väljare är positiva. Det visar Mångfaldsbarometern från Högskolan i Gävle.

+ Rekordgoda erfarenheter för kvinnorna - men männen uppger försämrade erfarenheter. Allt större andel av kvinnorna har ganska eller mycket goda erfarenheter från att jobba eller studera med människor med utländsk bakgrund. Årets rekordnotering på 78 procent innebär att kvinnorna aldrig tidigare haft så goda erfarenheter sedan mätningarna började 2005 hela 15 procentenheter bättre än bottennoteringen 2007.

+ Partiernas väljare - med undantag av SD - övervägande positiva. Bland Liberalernas, Centerns respektive Socialdemokraternas väljare finns en klar majoritet som är positiva till mångfald; 85, 72 respektive 66 procent. Bland KDs väljare utmärker sig hälften som positiva till mångfald, och endast 14 procent är uttalat negativa. Det finns en större andel positiva än negativa bland Moderaternas väljare, 38 procent, men den största delen av partiets väljare är varken uttalat positiva eller negativa, och uppgår till 47 procent. Sverigedemokraternas väljare utmärker sig i analysen då så många som 72 procent är negativa till mångfald. Var fjärde av partiets väljare är dessutom mycket negativ. Det finns inget annat parti som kommer i närheten och som har så stor andel väljare som är negativa till mångfald, respektive liten andel som är positiva, sex procent.

+ De med högre utbildningsnivå har blivit mer negativa - och de med lägre utbildning mer positiva. Utbildning och attityder till mångfald korrelerar starkt, ju högre utbildning desto större andel med positiva attityder till mångfald. Under 2020 har istället de mer negativa med lägre utbildningsnivå blivit något mer positiva, medan de mer positiva akademikerna blivit mer negativa, dvs mot en harmonisering av attityder, även om det är långt kvar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen 20-09-09:

En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig migrationspolitik till sidans topp

En majoritet av svenskarna är fortfarande för att barn och föräldrar som splittrats på flykt ska kunna återförenas i Sverige, att svårt sjuka barn och vuxna ska ha möjlighet att stanna och att barn som vistats länge i Sverige och lärt sig språket ska kunna stanna här. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

Opinionsundersökningen som följer upp en likadan undersökning från februari 2020 visar att stödet för en medmänsklig migrationspolitik ligger stabilt i samtliga tre ställda frågor. Det gäller oavsett kön, ålder, utbildningsnivå och för boende både i stad och landsbygd. Sedan den första undersökningen gjordes har de förhandlingar som pågått i den migrationspolitiska kommittén blivit offentliga vilket resulterat i en livlig och polariserad debatt om migrationsfrågorna i media. Samtidigt har Sverige och världen drabbats Covid-19 pandemin vilket påverkat de flesta människors vardag, välmående och även mångas ekonomiska trygghet.

Undersökningens resultat (siffror i parentes är från februari)

+ 74 procent (73) instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. 14 procent (13) tar avstånd från det (helt eller delvis).

+ 58 procent (62) instämmer (helt eller delvis) i att personer med humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn eller vuxna, ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 20 procent (19) tar avstånd från det (helt eller delvis).

62 procent (59) instämmer (helt eller delvis) i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige. 24 procent (23) tar avstånd från det (helt eller delvis).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 20-09-09:

Ny studie: Sverige i topp när det gäller förutsättningar för integration till sidans topp

Sverige är i topp bland de europeiska länderna när det gäller bra förutsättningar för att integrera nyanlända personer.

Det visar en ny studie från Malmö universitet.

"Detta säger inte vad som är bra eller dåligt egentligen, utan det här sättet att mäta handlar om vilken ansträngning staten gör för att underlätta integration" säger Henrik Emilsson som är en av forskarna bakom studien.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Asylrättscentrum 20-09-01:

Vad är problemet med snabb lagstiftning? till sidans topp

Den svenska migrationslagstiftningen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Det har varit snabba lagstiftningsprocesser och remisstiderna har i vissa fall varit så korta som 48 timmar. Vad är problemet med snabb lagstiftning och finns det andra rättsområden där lagstiftaren har lika bråttom?

I det här specialavsnittet av Människor & Migration diskuterar Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvariga Maja Dahl med Juridikpoddens Mårten Schultz och Tove Lindgren. Vi avhandlar snabba remissrundor, korta utredningar och vad som händer när lagstiftning inte bara ändras snabbt utan också ofta.

Lyssna eller ladda ned podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-09-11:

Vad kommer det krävas för att få permanent uppehållstillstånd? till sidans topp

Hur ska kraven se ut för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap? Mycket inom migrationspolitiken handlar just nu om krav. När den parlamentariska kommittén lämnar sitt förslag på nya migrationspolitik kommer det troligtvis finnas med ett förslag om krav för permanentuppehållstillstånd. Samtidigt pågår en utredning för införandet av språk- och samhällskunskapskrav för medborgarskap. Men hur ska de olika kraven egentligen se ut?

I det här avsnittet av Människor & Migration reder Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah ut vad som gäller kring de olika kraven. Tillsammans med kommunikationsansvariga Maja Dahl diskuterar de hur kommer de olika kraven se ut. Vad säger forskningen om krav som integrationsmotor? Hur kommer vandelskravet utformas och kan vi lära oss något av vilka konsekvenser det kravet fått i gymnasielagen? Vad kan vi lära oss av andra länder som redan har krav för PUT och medborgarskap? Det är ett samtal om villkorad medborgarintegration, jämställdhetskonsekvenser av försörjningskrav, undantag och vad vi kan lära oss av Danmark.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 20-09-07:

Nya lagen: "Migrationskommittén har inte lyssnat på civilsamhällets kunskap" till sidans topp

Den tillfälliga migrationslagen ska ersättas med en ny lag - men har aldrig utvärderats. Fler skärpningar är att vänta. "Man pratar om siffror och glömmer att det handlar om människor", säger Atoosa Farahmand, som är en av de som fått permanent uppehållstillstånd, till Syre.

När snart 29-åriga Atoosa Farahmand kom till Sverige från Iran 2014 visste hon väldigt lite om det som skulle bli hennes nya hemland. Året efter, 2015, gjorde 163 000 resan genom Europa och anlände till Sverige. Nu finns omkring 80-100 000 av de som kom 2015 kvar här. Men långt ifrån alla har beviljats permanent uppehållstillstånd eller möjligheten att återförenas med sin familj. Jämfört med 2014, 2015 och 2016 kommer väldigt få människor idag till Sverige. Ungefär 13 000 asylsökande väntas i år.

2015 har de senaste fem åren markerat ett tydligt före och efter - och har ofta lyfts fram som någonting negativt av politiker och de som vill minska migrationen till Sverige. Trygghetssystem och välfärd hotades, resurser tog slut och Sverige hade nått sin kapacitet, menade många. En tillfällig asyllag infördes - så strikt att den var på EU:s lägsta nivå. Det är den som gällt sedan den 24 november 2015. Vissa lättnader infördes när den förlängdes förra sommaren och fler gavs möjlighet att få återförenas med sin familj.

Atoosa Farahmand anlände till Sverige när den gamla asyllagen fortfarande gällde. För henne innebar det att hon 2016, efter en lång väntan, fick permanent uppehållstillstånd i Sverige. Hon flydde ensam med hopp om att få leva ett annat liv än det som varit möjligt för henne i Iran. I sitt hemland kunde hon inte leva ett fritt liv. Hon kunde inte heller göra något av det hon älskar: att som kvinna arbeta med musik och dans är förbjudet.

Att komma till Sverige från Iran kändes först som att gå vilse. Hon visste ingenting om det som skulle bli hennes nya hemland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-09:

"Alla 26 förslagen från migrationskommittén ska ut på remiss" till sidans topp

Alla 26 punkter i migrationskommitténs slutbetänkande ska ut på remiss. Det säger Stefan Löfven i en intervju i onsdagens Aktuellt - trots Miljöpartiets protester.

- När regeringen får ett betänkande och det får vi nästa vecka så då börjar processen, säger Stefan Löfven.

Nästa vecka presenteras migrationskommitténs slutbetänkande och tas därmed över av regeringen. Samtliga 26 punkter ska ut på remiss, uppger statsminister Stefan Löfven i Aktuellt.

Miljöpartiet har krävt att utredningen inte ska skickas ut på remiss i sin helhet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-02:

Per Bolund om migrationen: "Övertygad att vi kommer komma överens" till sidans topp

Miljöpartiets språkrör Per Bolund står fast vid hotet att lämna regeringen på grund av migrationspolitiken, men öppnar samtidigt för kompromisser.

- Man går in för att förändra världen med sitt politiska program, men får det inte genomslag måste man fundera på om det är rätt sätt att bedriva politik på. Jag är dock övertygad om att vi kommer komma överens, säger han i Aktuellt.

Självklart är Miljöpartiet beredda att lämna regeringen om migrationspolitiken blir för hård, har avgående språkröret Isabella Lövin sagt. Och enligt Per Bolund står partiet fast vid sina starka värderingar.

- Det var inte många år sedan vi tillsammans sa att vi skulle öppna våra hjärtan, som vi tillsammans i Sverige grät över bilder på Alan Kurdis kropp som sköljdes upp på en strand i Medelhavet. Miljöpartiet vill att Sverige ska vara ett land som inte vänder människor i nöd ryggen, att alla barn som flyr ska få en trygghet.

- Nu är vi ganska ensamma om de värderingarna i svensk politik. Det beklagar jag. Det gör att vi måste vara beredda att föra samtal med andra partier, att hitta en gemensam väg framåt och det är vi alltid beredda att göra, säger han i intervjun i Aktuellt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-09-02: Mats Knutson: Migrationsfrågan inte en framgångsväg för MP (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-09-10:

"Migrationsförslag drabbar människor hårt" till sidans topp

Socialdemokraterna lät M, KD och SD kidnappa migrationskommitténs arbete och försökte hänga med i deras tävling om vem som kan behandla människor på flykt sämst. Det är en väg som bara kan sluta illa, skriver Christina Höj Larsen (V).

I ett år har riksdagspartierna fört samtal om hur Sveriges migrationspolitik ska se ut. På tisdag presenteras resultatet. Det hade kunnat handla om vad människor som flyr från krig och förföljelse behöver. Hur Sverige kan stå upp för asylrätten och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för integration. Det har det inte gjort. I stället har det handlat om hittepåsiffror och om hur vi kan göra Sverige till ett sämre land att leva i för de som kommer hit. Det har inte handlat om människor som du och jag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets parlament 20-09-11:

Moria, Lesbos: chronicle of a disaster foretold till sidans topp

The fires that have now burnt out the Moria camp for refugees, asylum seekers and migrants in Lesbos is a chronicle of a disaster foretold, said Pierre-Alain Fridez (Switzerland, SOC), Chairperson of the PACE Migration Committee. We know what happens when thousands of persons are confined in cramped accommodation with ever-diminishing prospects; we know what will happen if we, as European countries, do not show solidarity with one another; we know the dangers of a backlash by local populations; and we do not need to guess what will happen in a pandemic of the nature of COVID-19 when the virus starts to circulate.

The first step after the fires is to deal with the humanitarian needs of those who were living in the camps. Now more than ever, the issue of resettlement must be on the agenda - and not just for unaccompanied minors and other vulnerable persons. All member States need to use this tragic fire as a wake-up call. Within the Parliamentary Assembly we will exhort parliamentarians across Europe to push their governments to take action, we will prioritise our work on a report on Voluntary relocation for migrants in need of humanitarian protection, and furthermore, together with the UK Parliament, we will be holding a conference/webinar for parliamentarians on the humanitarian relocation of refugee children.

Out of the ashes of Moria, the European Union has a chance to bring together a coherent migration policy in the form of the EU Pact on Migration and Asylum to be presented in September. But it cannot be left to the EU alone. Members of the 47 states of the Council of Europe must work much closer together to tackle migration and asylum challenges, made all the more difficult in times of COVID-19. This has been outlined clearly in a report on Humanitarian consequences of the COVID-19 pandemic for migrants and refugees adopted by our committee on Monday this week.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

School of Blogal Studies 20-09-11:

Upprop bland forskare med anledning av bränderna i Moria, Lesvos till sidans topp

Anja Franck, Alexandra Bousiou, Patricia Lorenzoni, och Helena Lindholm mfl

Med anledning av de bränder som totalförstört Morialägret på Lesvos vill vi uttrycka vår förfäran över utvecklingen på de egeiska öarna under de senaste åren. Vi vill också påtala att bränderna i Moria inte kan ses som en isolerad händelse utan som en direkt konsekvens av EU:s migrations- och gränspolitik.

I kombination med EU:s övriga regelverk och initiativ har den så kallade "hotspots-approachen" skapat en ohållbar situation på de egeiska öarna - där människor tvingas leva under både inhumana och rättsvidriga förhållanden. Ett antal forskningsrapporter har påvisat hur människor under långa perioder bor i läger utan tillgång till de allra mest basala förnödenheter och sanitära faciliteter - men också hur asylprocessen präglas av osäkerhet och ineffektivitet. Människorättsorganisationer och humanitära aktörer har under lång tid varnat för att situationen på Lesvos - och i synnerhet i Morialägret - oundvikligen kommer att leda till en katastrof. Nu är denna katastrof ett faktum.

Som medlemmar i den Europeiska Unionen, och som delaktiga i den politik som nu förs, är det dags för den svenska regeringen att ta sitt ansvar:

För det första, och med anledning av det akuta läget på Lesvos just nu, bör Sverige erbjuda sig att ta emot de människor som tidigare huserades i Moria och som idag står utan tak över huvudet. Speciellt fokus bör här läggas på människor som befinner sig i en särskilt utsatt position, såsom ensamkommande barn.

För det andra bör Sverige verka för att EU överger den inhumana och ineffektiva "hotspots-approachen" samt att de undermåliga läger som idag finns på öar vid EU:s yttre gräns stängs och att dess invånare evakueras till länder som kan erbjuda värdiga förhållanden och en rättssäker asylprövning.

English Translation: Petition from Researchers Regarding the Fires in Moria, Lesvos

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-08-27:

Greece has a deadly new migration policy - and all of Europe is to blame till sidans topp

Every time Athens pushes a refugee boat away, it's the result of an entire continent acting in its perceived self-interest

A vital part of international refugee law is the principle of non-refoulement: the idea that states should not push people seeking asylum back to unsafe countries. In a country like the UK, which does not sit next to a war zone, advocates of "tougher" policies to deter asylum seekers will claim that the principle does not apply, since people who reach Britain's shores will have passed through several peaceful countries before they get there.

But if every country looks only to its own interests, and behaves as if asylum seekers are someone else's problem, then you very quickly end up with a system that traps people in situations where their lives are at risk. That is the system bequeathed by Europe's panicked response to the 2015 refugee crisis, and in recent months, partly under cover of the emergency conditions imposed by the coronavirus pandemic, it has got worse.

The revelation by the New York Times that Greece has secretly expelled more than 1,000 asylum seekers, abandoning many of them on inflatable life rafts in the Aegean Sea, is the latest example of this disturbing trend. Since 2015, Greece has effectively been used by the rest of the EU as a buffer zone against unwanted migration, leaving thousands of refugees in unsanitary camps on islands in the Aegean and on the mainland. At the same time, a hastily arranged EU deal with Turkey saw the latter agree to act as border cop on Europe's behalf, preventing refugees from crossing to Greece in return for financial aid and other diplomatic concessions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad insändare 20-09-03:

Några rader om flyktingarnas verklighet till sidans topp

Öppet brev till S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson

I (S)-kvinnors program kan man läsa, att dessa strävar efter att permanenta uppehållstillstånd ska gälla för alla som beviljas status som flyktingar och skyddsbehövande och att dessa har rätt till familjeåterförening. Min fråga till dig, Carina Ohlsson, som aktivt deltagit i migrationskommittén arbete är: varför har du inte stått för din egen organisations program?

Jag, Carina Larsson, en PRO- och Röda Korset-kvinna på 77 år, har de senaste fyra åren arbetat som kommunal kontaktperson för flyktingar i min hemkommun Torsby, Värmland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC ledare 20-08-31:

Sverige måste coronajustera asylpolitiken till sidans topp

Vem som helst med hjärta och hjärna begriper att efter coronapandemins utbrott har förutsättningarna blivit tuffare.

Covid-19 slog till plötsligt och hårt. Ingen hade räknat med att ställa om livet så totalt. Överallt i samhället har vi tvingats anpassa oss, vi gör vad vi kan för att förhindra spridning.

Staten har gått in med pengar och räddat företag som annars riskerat konkurs. Myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan har fått snabbt ställa om för att ta emot de som blivit ofrivilligt arbetslösa i kölvattnet av pandemin.

Men en grupp struntar vi i, ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan. De får fortsätta springa i ett ekorrhjul som om ingenting har hänt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 20-09-02:

Niklas Otto Olsson: Sluta spela Svarte-Petter om flyktingarna till sidans topp

Det är på dagen, den 2 september, fem år sedan fotona på den treåriga flyktingpojken Alan Kurdis livlösa kropp togs på en medelhavsstrand. Bilderna på pojken med ansiktet ner i sanden fick stor spridning i både traditionella och sociala medier.

Några dagar senare på Medborgarplatsen i Stockholm höll statsminister Stefan Löfven (S) tal på en manifestation till stöd för flyktingar. "Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor", är välkända ord.

Hösten 2015 drog civilsamhället ett stort lass i att stötta och hjälpa dem som flydde till Sverige, många anlände till Malmö och Trelleborg. De flydde undan kriget i Syrien och Irak, många kom också från Afghanistan, Somalia och Eritrea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-09-07:

Svar på skriftlig fråga: Kompetensutvisningar till sidans topp

Fråga 2019/20:2011 av Betty Malmberg (M)

Utvisningar av utländska personer med spetskompetens fortsätter, i strid med rådande debatt och pågående utrednings direktiv. Skälen för utvisning varierar, men oftast handlar det om arbetsgivare som oavsiktligt har begått smärre och obetydliga fel då det gäller arbetstillstånd. Men det finns även exempel på forskare som har fullgjort sin forskarutbildning i Sverige men som utvisas då de under forskarstudierna har genomfört del av sin utbildning i annat land. Allt detta är orimligt.

Som nämnts är en utredning tillsatt, men den kommer inte att avsluta sitt uppdrag förrän den sista december 2021. Därtill kommer en lång beredningsprocess, vilket innebär att riksdagens beslut kommer att dröja. Ännu fler arbetskraftsinvandrare med nyckelkompetens, och som Sverige har stort behov av, riskerar därför att utvisas.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att ge arbetskraftsinvandrare med så kallad nyckelkompetens tillfällig dispens att stanna till dess att riksdagen har fattat beslut om förslaget?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det svenska systemet för arbetskraftsinvandring. Syftet är att göra det lättare för högkvalificerade att arbeta i Sverige, samtidigt som vi tar ett brett grepp om problemen med missbruk och exploatering. Utredaren ska bland annat göra en bred analys av rättsläget och dess konsekvenser när det gäller s.k. kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare och lämna författningsförslag som syftar till att utvisningar som sker på grund av försumbara och ursäktliga brister ska upphöra. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska i den del som rör s.k. kompetensutvisningar redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021.

Det finns ingen möjlighet för regeringen att bevilja enskilda någon form av tillfällig dispens från gällande lagstiftning. Det skulle strida mot grundlagen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-09-05:

"Regeringen måste pausa kompetensutvisningar" till sidans topp

Problemet med så kallade kompetensutvisningar är parkerat i en utredning och lösningen kan dröja till 2022. Regeringen kan och borde pausa utvisningarna redan nu, skriver Thomas Erséus och Andreas Åström, Almega.

Bristen på kvalificerad arbetskraft har under lång tid varit ett stort tillväxthinder i näringslivet. Coronakrisen har förändrat spelplanen på arbetsmarknaden, men många snabbväxande tjänsteföretag, inom exempelvis it-branschen, har fortsatt stora behov att rekrytera utländska topptalanger. Svenska företags rekryteringsproblem har att göra med brister i utbildningssystemet, svag matchning på arbetsmarknaden, långsam integration av nyanlända och en åldrande befolkning. Rekrytering utomlands har därför varit en nödvändig säkerhetsventil som lindrat problemet något.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-09:

Löfvens vändning: Kopplar ihop stor migration med brottsutvecklingen till sidans topp

Socialdemokraterna har bestämt nekat till att gängkriminaliteten kan kopplas till migration.

Men i kvällens utfrågning i Aktuellt låter det annorlunda från Stefan Löfven.

- Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen då blir det så att vi får sociala spänningar i ett samhälle och det är inte bra, säger Stefan Löfven i den förinspelade intervjun.

Stefan Löfven har länge sagt att frågan om gängkriminaliteten inte kan kopplas till migrationen. I SVT:s Agenda i november förra året svarade han till exempel bestämt nej på frågan. Statsministern förklarade att gängkriminaliteten beror på segregation, samhällsklyftor och utanförskapsområden.

Under partiledardebatten i riksdagen på onsdagen fick Stefan Löfven frågan varför han inte såg sambandet mellan en stor invandring och växande kriminalitet.

Då svarade Löfven:

- Med en stor migration där vi inte klarar av integrationen, då följer vi också större risk för de problem som vi ser. Det är glasklart.

"Får sociala spänningar"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-09-09: Analys: "Det här är en helt ny linje för Löfven" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-09-03:

Diplomatiska relationer med länder som vägrar ta emot sina egna medborgare till sidans topp

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1983 av Boriana Åberg (M)

I dag finns det över 600 brottslingar i Sverige som är dömda till utvisning efter avtjänat straff men som inte kan utvisas, då deras hemländer vägrar att ta emot dem. Länder som endast tar emot frivilliga återvändare är Irak, Somalia, Libanon och Eritrea. Det är ytterst stötande att kriminella som har begått grova brott själva kan välja om de ska lämna Sverige eller inte. Det är alldeles uppenbart ett förfarande som strider mot såväl sunt förnuft som hur vårt rättssystem är tänkt att fungera.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

Ser ministern en möjlighet att ta upp denna angelägna fråga i sina kontakter med utrikesministrarna i ovan nämnda länder?

Svar av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utländska medborgare som dömts till utvisning ska självfallet också lämna landet. Detta är en viktig princip. Enligt internationell rätt finns en skyldighet för varje stat att återta sina egna medborgare. Att detta åtagande inte följs är oacceptabelt.

Ett fungerande samarbete med tredje land på migrationsområdet är en viktig del i våra bilaterala relationer. Detta är något jag tar upp med företrädare för berörda länder och också fortsatt ämnar att göra.

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-09-08:

Svar på skriftlig fråga: Verkställande av brottslingars utvisningsdomar till sidans topp

Fråga 2019/20:1982 av Boriana Åberg (M)

Sedan 2016 har det rapporterats att brottslingar som dömts till utvisning släpps fria i Sverige efter avtjänat straff. Enligt uppgifter från polisen fanns det i slutet av oktober 2016 188 personer som dömts till utvisning men släppts på fri fot eftersom det inte gått att verkställa utvisning efter avtjänat straff.

Enligt SR:s program I lagens namn finns det i dag över 600 utvisningsdömda brottslingar som befinner sig på fri fot, utan att polisen vet var de är. Att dessa brottslingar, som har begått grova brott som våldtäkter och misshandel, ska gå fria och åter kunna sätta skräck i sina offer är inget mindre än en rättsskandal.

I en intervju i SR den 24 oktober 2019 gav justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande svar: "Här handlar det helt enkelt om att jobba vidare land efter land för att se att vi får till stånd bra avtal med dem så att vi kan skicka hem deras egna medborgare."

Men anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur fortskrider arbetet med avtalsskrivandet, och när kommer alla hundratals utvisningsdömda verkligen att utvisas?

Svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Sett över tid, från 2014 fram till 2019, så har ungefär 90 procent av besluten om utvisning på grund av brott verkställts.

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att öka återvändandet i stort och möjliggöra av- och utvisningar med tvång till länder dit det tidigare varit svårt. Regeringen kommer även framöver att arbeta intensivt med återvändandefrågorna.

(...)

Hela svaret, som även gällde Ann-Sofie Lifvenhages fråga, se nedan (Extern länk)

Fråga 2019/20:1974 av Ann-Sofie Lifvenhage (M): Utvisningar (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1967 av Björn Söder (SD): Verkställande av utvisningar av brottsdömda (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1998 av Boriana Åberg (M): Straffrabatt till utländska brottslingar (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2048 av Markus Wiechel (SD): Utvisning av utländska brottslingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal on Migration and Human Security 20-08-31:

More than a wall: The rise and fall of US asylum and refugee policy till sidans topp

Ruth Ellen Wasem

Abstract

This article uses a multidisciplinary approach - analyzing historical sources, refugee and asylum admissions data, legislative provisions, and public opinion data - to track the rise and fall of the US asylum and refugee policy. It shows that there has always been a political struggle between people who advocate for a generous refugee and asylum system and those who oppose it. Today, the flexible system of protecting refugees and asylees, established in 1980, is giving way to policies that weaponize them.

It offers a historical analysis of US refugee and asylum policies, as well as xenophobic and nativist attitudes toward refugees. It places Trump administration refugee policies in three categories: those that abandon longstanding US legal principles and policies, most notably non-refoulement and due process; those that block the entry of refugees and asylees; and those that criminalize foreign nationals who attempt to seek asylum in the United States.

The article concludes with an analysis of public opinion research to square the growing public support for refugees and asylees shown in polling data with the subgroup popularity of Donald Trump's harsh xenophobic rhetoric and policies. These seemingly contradictory trends are consistent with research on right-wing populism. It argues that the restoration of generous humanitarian policies requires robust civic engagement and steadfast legislative efforts.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-12:

Jimmie Åkesson vill bli justitieminister till sidans topp

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill bli justitieminister om partiet skulle bilda regering med Moderaterna och Kristdemokraterna efter nästa val, rapporterar Dagens Nyheter. Men, Åkesson får kalla handen av moderatledaren Ulf Kristersson som säger att något regeringssamarbete inte är aktuellt.

Enligt Jimmie Åkesson är partiet nu redo för att ta steget in på regeringskansliet. För att Sverigedemokraterna ska stötta nästa statsminister är budgetinflytande ett minimikrav, men Åkesson säger att det troligen behövs mer än så - ministerposter.

- Ja, det är dags nu. Vi har funnits i riksdagen i tio år och jag tycker att vi har visat att vi är beredda att ta ansvar, säger han och tillägger att han hoppas på ett regeringssamarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna efter valet 2022.

- Och om man tittar på de kommuner där vi styr eller hjälper Moderaterna eller Kristdemokraterna att styra - mitt intryck är att man är väldigt nöjd med de samarbetena, säger han.

Jimmie Åkesson säger vidare till Dagens Nyheter att kontakterna med Moderaterna och Kristdemokraterna utvecklats det senaste året och att han själv har bra kontakt med både Ulf Kristersson och Ebba Busch.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Riksdagen 20-09-09:

Svar på skriftlig fråga: Kostnader för frivilligt återvändande till sidans topp

Fråga 2019/20:2106 av Magdalena Schröder (M)

Enligt OECD-Dac får vissa kostnader kopplade till flyktingmottagande klassas som bistånd. Kostnader för frivilligt återvändande av asylsökande får klassas som bistånd. När det gäller kostnader för frivilligt återvändande av flyktingar har Sverige tidigare använt pengar ur biståndsbudgeten. Men från och med propositionen Höständringsbudget för 2016 (prop. 2016/17:2) ingår inte längre dessa kostnader i det svenska biståndet.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Avser statsrådet att inkludera kostnader för frivilligt återvändande i biståndsramen i enlighet med OECD-Dacs regelverk?

Svar av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Sverige tar ett stort ansvar för den globala flyktingsituationen genom vårt stöd till FN:s flyktingorgan (UNHCR). Sverige har i enlighet med OECD DAC:s riktlinjer möjlighet att såväl kunna hjälpa en person i behov av skydd i ett flyktingläger, som att bekosta omhändertagandet av asylsökande under den första tiden han eller hon befinner sig i Sverige. I budgetpropositionen för 2020 presenterade regeringen den beräkningsmodell som används för att komma fram till kostnader för asylsökande, flyktingar och andra skyddsbehövande inom biståndet.

DAC:s direktiv för flyktingmottagande i givarländer anger vad som kan räknas som bistånd, men det betyder inte att kostnaderna per automatik måste ingå. Tvärtom förespråkar DAC en restriktiv ansats vid beräkning av just dessa kostnader. Regeringen har i enlighet med detta valt att exkludera bland annat kostnader för frivilligt återvändande från biståndsramen.

Den svenska beräkningsmodellen har skickats till DAC för validering och vi avvaktar deras återkoppling. Men jag bedömer att den modell som tagits fram är väl avvägd i termer av vad som ingår i biståndsramen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Norstedts Juridik 20-09-09:

Bok: Verkställighetshinder - En praktisk handbok till sidans topp

Författare: Emilie Hillert, Viktoria Nyström

En person som hotas av utvisning har bara ett sätt att stoppa den: att ge in en ansökan om verkställighetshinder. Det juridiska utrymmet är begränsat och den praktiska tillämpningen komplicerad.

Vad krävs egentligen för att stoppa en utvisning? När ska en ansökan om verkställighetshinder ges in? Vad krävs för att vinna framgång? I varje enskilt ärende uppstår flera frågor som förtjänar noggrann eftertanke före eventuellt agerande.

Verkställighetshinder är en praktisk handbok att använda vid en ansökan om verkställighetshinder. Den vänder sig till dem som kommer i kontakt med utvisningshotade i sin professionella utövning, men också till personer som saknar förkunskaper om juridik, och naturligtvis till dem som hotas av utvisning.

Författarna delar med sig av sina erfarenheter, sin syn på hur man kan resonera, och sina tips på vad som bör beaktas vid en ansökan om verkställighetshinder.

Läs mer och beställ boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världsbiblioteket 2020:

24 september, online: Under den brännande solen: ny roman av Faiaz Dowlatzai till sidans topp

Faiaz Dowlatzai kom 2015 som ung flykting till Sverige från Afghanistan. I hans självbiografiska roman Resan - bortom de månlösa nätterna (Semafor förlag, 2019) fick vi följa hans och systerns försök att ta sig vidare från Turkiet till Europa. En resa som för Faiaz del slutade i turkiskt fängelse.

I uppföljningen: Resan - under den brännande solen, med utgivning i början av hösten 2020, skildras den fortsatta resan, kampen för överlevnad, men också gemenskapen och kärleken.

Faiaz berättar om sig själv, sitt skrivande och de ensamkommandes kamp för en framtid och ett värdigt liv.

Moderator: Katarina Carlsson, verksamhetsledare Reportrar utan gränser

Arrangör: Världsbiblioteket i Solidaritetshuset

Anslut till Messenger-rum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvinna till Kvinna 2020:

24 september, online: Hur påverkas integrationen av Sveriges migrationslagar? till sidans topp

Kvinna till Kvinnas projekt Gemaket stöttar vi unga nyanlända tjejer för att hjälpa dem in i svenska samhället. Hindren för deras integration är många. Mycket grundar sig i nuvarande migrationslagar som sätter krokben och försvårar möjligheten att bygga sig en framtid i Sverige.

Just nu förhandlar Sveriges partier om en ny migrationspolitik. Den nya politiken skulle kunna bidra till ett bättre bemötande och en mer välfungerande integration, men det finns en risk att vi får en politik som fortsätter att straffa och försvåra för nyanlända.

På vårt seminarium kommer vi att diskutera hur Sveriges migrationslagar påverkar integrationen för unga nyanlända kvinnor, samt hur Sveriges framtida migrationspolitik skulle kunna bidra till en bättre integration.

Paneldeltagare:

Annika Hirvonen Falk, Migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Jessica Poh-Janrell, påverkansrådgivare för Kvinna till Kvinna

Moderator: Maja Dahl, Kommunikationsansvarig för Asylrättscentrum

Seminariet sänds live från "Globala torget" här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2020:

30-31 oktober: Advanced ELENA Course - Now also online! till sidans topp

Register by September 25

Asylum in Europe: ensuring protection and fundamental rights compliance

The 2020 Advanced ELENA course on 'Asylum in Europe: ensuring protection and fundamental rights compliance' will take place on Friday 30 October and Saturday 31 October 2020.

The Course will be held at the Mercure Marseille Centre Vieux Port in Marseille, France. For the first time, participants will have a unique opportunity to choose between attending the Advanced ELENA Course in person or online.

The participants will have the excellent opportunity to explore and discuss the latest developments in asylum and migration law with other practitioners, academics and decision-makers from all over Europe, in an environment that encourages the sharing of national practices and legal strategies.

This year's course will offer an in-depth analysis of the latest developments in the jurisprudence of the CJEU and ECtHR. It will include sessions dedicated respectively to the current challenges of women's protection and gender-based asylum claims; the impact of Covid-19 on the asylum system; and the correlation between a state of emergency and the rule of law. A session will also be dedicated to the analysis of the implications of biometric and data sharing measures on fundamental rights.

Finally, three workshops will offer the chance to engage in in-depth discussions on the following: litigating Dublin transfers of vulnerable applicants; challenging reception conditions of asylum applicants; and addressing statelessness and non-discrimination.

A new online version!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Kursprogram (Extern länk till pdf-fil)

Mer om kursen, priser och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 2020:

Seminarium: Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik till sidans topp

(10 september, finns att se på Youtube i efterhand)

Välkommen till ett digitalt seminarium om migrationspolitik!

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

"Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv." - Ur direktiven för den parlamentariska kommittén om framtidens migrationspolitik som kommer att lägga sitt betänkande i september

Under seminariet kommer vi både att diskutera förslagen och de reservationer som finns samt att blicka framåt på den migrationspolitik partierna vill se om fem år. Hur ser en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik ut år 2025 - tio år efter flyktinghösten 2015?

Den internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande och stöttar människor längs flyktvägar och migrationsrutter liksom i många av världens flyktingläger. I Sverige erbjuder vi språkcaféer, center för krigsskadade och torterade, juridiskt stöd för asylsökande och praktisk hjälp med familjeåterförening.

Varmt välkommen!

Medverkande: Rikard Larsson (S), Maria Malmer Stenergard (M), Jonny Cato (C), Christina Höj Larsen (V), Annika Hirvonen Falk (MP), Johann Knigge, chef nationella avdelningen, Svenska Röda Korset. Moderator: Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset

Se seminariet via Youtube (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-09-12:

"Jag har accepterat att livet är en kamp" till sidans topp

Sommaren 2017 blev Fatemeh Khavari ett känt ansikte när hon ledde protesterna mot att unga människor utvisades till Afghanistan. Efter det valde hon att ta en paus. "Jag behövde komma ifatt det jag upplevt som papperslöst barn på flykt och som ny människa i Sverige", säger hon inför att hennes liv blir pjäs på Stockholms Stadsteater Husby.

I en av de första livesändningarna från sittstrejken 2017 sitter ett hundratal ungdomar på Mynttorget i Gamla stan i Stockholm. En handfull har genomskinliga regnponchos på sig. En av dem av är Fatemeh Khavari. Hon sitter i skräddarställning längst fram i mitten, hennes vita kläder ser nästan lysande ut under den genomskinliga plasten. Hon tittar på anteckningar i telefonen och talar sen rakt in i kameran.

"Hej Mikael Ribbenvik. Hoppas du har det bra med dina nära och kära. Vi sitter över hundra unga på Mynttorget. Och vi väntar på dig. Vi väntar på dig för att du är den som kan ge oss unga människor en chans att leva."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-09-02:

Fem år efter Kurdis död: Flykten är farligare till sidans topp

Han drunknade på flykt mot ett bättre liv. Fem år efter det att bilden på Alan Kurdis kropp fick politiker att lova öppna gränser dör fortfarande barn på väg till Europa.

- Rutterna är ännu farligare i dag, säger Karin Ödquist Drackner hos Unicef.

Elva andra syrier dog på samma båt. Men det var bilden på Alan Kurdi som fastnade på miljontals näthinnor sedan hans livlösa kropp spolats upp på en strand i Turkiet.

Den döde treåringen från Kobane i Syrien blev en symbol för de hundratusentals människor som flydde krigets fasor mot Europa. Dagarna efter det att bilden först spreds över världen, den 2 september 2015, trendade hashtaggen #refugeeswelcome i sociala medier och många engagerade sig för flyktingarnas sak.

- Bilden väckte empati och blev ett slag i magen på många människor, säger Jacob Sohlberg, forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

"Inga murar"

Kurdis död uppmärksammades också av politiker i Europa. Pojkens öde lyftes när statsminister Stefan Löfven (S) i ett numera välkänt tal sade "Mitt Europa bygger inte murar". Kritiker citerar honom ofta, eftersom hans regering under hösten som följde i stället svängde mot en mycket tuffare migrationspolitik - precis som andra europeiska länder.

- Många ledare pratade om vikten av en generösare flyktingpolitik. Men allt eftersom flyktingströmmen ökade lade länderna om politiken, även Sverige. Det är möjligt att omläggningen hade kommit ännu tidigare om det inte vore för bilden på Kurdi, men det kan vi bara spekulera i, säger Sohlberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Alice Petrén i P1-morgon om den kraft bilden hade och vad som hänt sedan dess (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-09-01:

Han flydde kriget i Syrien: "Glömmer aldrig" till sidans topp

Fem år har gått sedan flyktingkrisen hösten 2015. Det uppmärksammas med en fotoutställning på Stockholms centralstation där några av de tusentals som tvingades fly porträtteras.

- Vi kommer aldrig glömma den tiden, säger Ahmed Ez om familjens turbulenta veckor på flykt genom Europa.

En pojke hittas uppspolad på stranden i Turkiet den 2 september 2015. Han ligger på mage i en obekväm ställning med vågor som smeker hans ansikte.

Han är död, bara tre år gammal, och när bilderna kablas ut förfasas en hel värld.

Alan Kurdi var, tillsammans med sin familj, på flykt från krigets Syrien när flyktingbåten sjönk på Medelhavet - pappan Abdullah Kurdi var den enda som överlevde.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR hade över 300 000 människor redan då riskerat sina liv för att korsa Medelhavet.

Av dessa hade 2 600 dött.

Sent på natten samma dag nådde Ahmed Ez Malmö tillsammans med sin fru Lama Mhaikel, deras då fyraåriga dotter och fruns kusin efter flera veckor på flykt.

- Resan till Sverige var jättesvår och det fanns många gånger då vi var rädda. När man flyr från ett krig är en trygg plats det enda man vill ha, säger Ahmed Ez.

Bor i Stockholm

Från Turkiet tog han och familjen sig via Grekland, Makedonien, Serbien, Ungern, Österrike och Tyskland med slutdestination Sverige. En resa som bland annat innefattade båt, färja, tåg, buss och taxi.

- Den svåraste delen av resan var i Ungern eftersom vi promenerade en hel natt längs ungerska gränsen. Vi var tvungna att undvika både polisen och tjuvar. Jag hade min dotter på min axel. Hon var fyra då och det var henne jag var mest orolig för, säger Ahmed Ez.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-09-02:

Saeed Alnahhal: 2015 tog vi gummibåten över Medelhavet för att fly till Sverige till sidans topp

En av dem som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 var DN:s Saeed Alnahhal. Här berättar han själv om den livsfarliga färden över Medelhavet och familjens flykt genom tio länder i Europa.

Jag har just fått ett pass för första gången i mitt liv - ett svenskt pass. Det skedde efter att jag äntligen fått svenskt medborgarskap, fem år efter att jag kom till Sverige.

Före flykten till Sverige hade jag aldrig funderat på att skaffa pass. Jag föddes och växte upp i en stad i Syrien där nästan alla var inställda på att bo kvar. Och detta gällde fram till början på 2014, tre år efter revolutionen hade utbrutit.

Trots frekventa missil- och flygbombningar av al-Assadregimen var de första tre åren under revolutionen ganska behagliga. Vi hade förmånen att delta i ett försök till förändring av samhället som sedan länge hade varit på gång. Min hemstad Yabroud var en oas i kriget, som Austin Tice, den amerikanska journalisten som skulle försvinna senare i de regimkontrollerade områdena, skrev i Washington Post.

På fredagsmorgonen den 14 mars 2014 mötte jag mitt oundvikliga öde. Det var ett ögonblick som jag hade väntat på sedan vi förstod att världen hade bestämt sig att lämna syrierna ensamma i deras förtvivlade kamp mot diktatorn. Men upplevelsen blev annorlunda.

Nyheten kom. Regimen, med millitärt stöd av libanesiska Hizbollah, hade vunnit striden och tog sig in i Yabroud. Det lugn som följer efter att en tids intensiva bombningar upphör är skrämmande. Plötsliga ljud av skottsalvor och vrålande bilmotorer fyller luften. Jag hade några minuter på mig att hämta min ryggsäck, som jag packat ihop för några veckor tidigare, och ge mig iväg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-08-30:

Tyskland/ How Angela Merkel's great migrant gamble paid off till sidans topp

Philip Oltermann

Mohammad Hallak found the key to unlock the mysteries of his new homeland when he realised you could switch the subtitles on your Netflix account to German. The 21-year-old Syrian from Aleppo jotted down words he didn't know, increased his vocabulary and quickly became fluent. Last year, he passed his end of high school exams with a grade of 1.5, the top mark in his year group.

Five years to the month after arriving in Germany as an unaccompanied minor, Hallak is now in his third term studying computer science at the Westphalian University of Applied Sciences and harbours an aspiration to become an IT entrepreneur. "Germany was always my goal", he says, in the mumbled sing-song of the Ruhr valley dialect. "I've always had a funny feeling that I belong here."

Hallak, an exceptionally motivated student with high social aptitude, is not representative of all the 1.7 million people who applied for asylum in Germany between 2015 and 2019, making it the country with the fifth highest population of refugees in the world. Some of those with whom he trekked through Turkey and across the Mediterranean, he says, haven't picked up more than a few words and "just chill".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Godmorgon Världen 20-09-06:

Hur har flyktingkrisen ritat om den politiska kartan? till sidans topp

För fem år sedan stod statsminister Stefan Löfven på Medborgarplatsen i Stockholm och uttalade de ofta citerade orden "Mitt Europa bygger inte murar".

Bara ett år tidigare uppmanade dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt sommartal svenska folket att öppna sina hjärtan för de som flyr till Sverige. Men mitt under flyktingkrisen 2015 höjdes istället röster för en stramare migrationspolitik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.