fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 31 augusti 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Arbetsmarknadsdepartementet 20-08-27:

Statskontoret ska kartlägga kommunernas mottagandeverksamhet till sidans topp

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagandet av nyanlända är organiserad.

Sveriges kommuner har en viktig roll i mottagandet av nyanlända. Staten ersätter kommunerna för vissa kostnader för mottagandet med ett schablonbelopp, vilket innebär att varje kommun har frihet att bestämma hur medlen används.

I uppdraget till Statskontoret ingår att kartlägga:

+ hur kommunernas mottagandeverksamhet är organiserad och om den sker i samverkan med andra kommuner eller aktörer

+ hur ansvaret för mottagandet är fördelat inom kommunerna

+ vilka särskilda insatser kommunerna finansierar med schablonersättningen

+ hur verksamheter och insatser på området följs upp

+ hur den statliga ersättningen generellt hanteras och hur schablonersättningen fördelas på olika verksamheter inom kommunerna.

Statskontoret ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 april 2021.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 20-08-11:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Anti-Government Elements (AGEs) till sidans topp

On 10 August 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan, Anti-Government Elements (AGEs)'

The EASO COI report Afghanistan, Anti-Government Elements (AGEs) provides an overview of the main Anti-Government Elements (AGEs) in Afghanistan, primarily the Taliban and Islamic State Khorasan Province (ISKP), with a focus on describing their modus operandi, structure and activities with respect to targeted killings and attacks on particular profiles.

The Taliban is an AGE that has been active in Afghanistan for decades. The Taliban leadership ruled Afghanistan from 1996 until 2001, when it was removed from power by US and international forces. The group has continued to conduct an insurgency following its removal. Since 2001, the Taliban have preserved some key principles including a strict interpretation of sharia law in areas under their control. On 29 February 2020, in Doha, the US and the Taliban signed an 'Agreement for Bringing Peace to Afghanistan', after 18 years of war. Despite the agreement with the US, the Taliban have continued their attacks against the Afghan government forces in particular.

Other AGEs operating in Afghanistan and described in this report include Al Qaeda, Haqqani Network and foreign armed groups.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from Denmark, Danish Immigration Service, The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice and by ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-17:

Från Afghanistan/ Key socio-economic indicators on Kabul, Mazar-e Sharif and Herat till sidans topp

On 14 August 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan: Key socio-economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City'.

During 2016, EASO initiated a pilot project to facilitate Member States' cooperation on the development of country guidance notes on Afghanistan. In the context of this project, the need for updated information was identified on topics of relevance for the consideration of Internal Protection Alternative (IPA) in Afghanistan, with a focus on the cities of Kabul, Herat and Mazar-e Sharif. This choice of focus was also kept for the 2020 update of Country Guidance on Afghanistan.

After providing some background information on these three cities, the 2020 EASO COI report Afghanistan, Key socio-economic indicators looks into several socio-economic indicators, including poverty, food security, housing, access to employment, education and healthcare, freedom of movement. The information is provided for the country, and where available for the three cities separately. Additional attention is paid to specific vulnerable groups such as IDPs, returnees, women and children.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from Denmark, Danish Immigration Service and by ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation.

At the end of 2019, with 2.7 million refugees, Afghanistan was the third largest country of origin of refugees in the world. Afghan continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of June 2020.

This report is part of a series of EASO COI reports on Afghanistan due to be published in 2020.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världen Idag 20-08-11:

Från Irak/ Irakier betalas av EU för att lämna Grekland till sidans topp

Den hittills största gruppen migranter som nappat på erbjudandet om 2 000 dollar för att lämna Grekland har nu återvänt till sitt hemland, i detta fall Irak. Det rapporterar grekiska National Herald.

Det var var enligt tidningen 134 irakier som lämnade Aten den 6 augusti, som del av ett större, EU-finansierat åtgärdspaket för att förmå 5 000 migranter att återvända till sina hemländer från Grekland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-24:

Från Venezuela/ EASO publishes a COI report: Venezuela Country Focus till sidans topp

On 20 August 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Venezuela Country Focus'.

This COI report is a joint initiative of EASO and the Secretariat of the Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees (IGC)1.

The report addresses the main topics and questions raised by international protection authorities, decision-makers, and COI researchers. It covers recent developments in the economy, political and security situation, and the humanitarian situation. The report also discusses the most recurring targeted profiles by the government and its security forces. It describes activities of armed pro-government civilian groups (colectivos), including targeted profiles, modus operandi, relation with the government and security forces, and state response for victims of colectivos. Final chapters describe identity and courts documents, entry and exit procedures, and the situation of lesbian, gay, bisexual, trans (LGBT) persons.

Some findings of the report include:

The mass emigration of Venezuelans constitutes one of the largest in recent Latin American history. While the number of Syrians who left their country reached 6.5 million in seven years (2011-2017), the number of Venezuelans who left their country reached 4 million in four years (2015-June 2019).

Venezuela has one of the highest homicide rates in Latin America, despite a decrease in 2019. Armed groups, both domestic and foreign, operate in Venezuela, with distinct objectives, modus operandi, political loyalties and relations with the state.

Colectivos exert political and social control in neighbourhoods where they operate, and have become instrumental in the use of coercive control over protests through the use of violence and often in coordination with security forces.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 20-08-06: Trinidad and Tobago: Deportation of 165 violates international law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Migrationsverket 20-08-18:

Besöksbegränsningar vid ambassaden i Teheran till sidans topp

Ambassaden i Teheran begränsar möjligheterna till besök, vilket bland annat påverkar migrationsärenden. Orsaken till begränsningarna är ökad spridning av coronaviruset.

- Konkret innebär det att bokade utredningar skjuts fram, men det går fortsatt att genomföra korta besök, såsom för att hämta uppehållstillståndskort, säger Agneta Kundoori, tf chef för Migrationsverkets utlandsavdelning.

På senare tid rapporteras om en ökad spridning av coronaviruset i Iran. Svenska ambassaden i Teheran vidtar därför nu ytterligare åtgärder i syfte att skydda besökare och medarbetare och minska risken för smittspridning av covid-19.

Migrationsverket har sedan årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Åtgärderna som ambassaden vidtar påverkar migrationsverksamheten i Iran och innebär till exempel att intervjuer i anknytnings- eller studerandeärenden skjuts upp. Enligt ambassaden kommer redan bokade tider att flyttas fram till efter årsskiftet*. Nya tider bokas utifrån när den ursprungliga ansökan lämnades in.

Kortare besök kan genomföras

Det är inte alla besök som påverkas av ambassadens åtgärd. Kortare besök för att lämna fingeravtryck och ta foto, beställa eller hämta uppehållstillståndskort eller lämna in en ansökan kommer fortsatt att vara möjliga.

- Ambassaden bedömer att kortare besök kan hanteras på ett säkert sätt utifrån smittskyddssynpunkt. Det är de längre intervjubesöken där också handlingar ska hanteras som i dagsläget enligt ambassaden innebär en för stor risk utifrån hur pandemin just nu utvecklas i Iran, säger Agneta Kundoori.

I dagsläget är det knappt 700 redan inbokade intervjuer under hösten som nu skjuts fram till 2021. 90 procent utgörs av anknytningsärenden. Berörda sökande har med start under helgen via mejl börjat fått information om ambassadens åtgärder.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio 20-08-15: Svårt att resa till Sverige trots uppehållstillstånd (Extern länk)

Se även:

Justitiedepartementet, uppdaterad 20-08-27: Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020 (Extern länk)

Justitiedepartementet, uppdaterad 20-08-27: Frågor och svar - tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (Extern länk)

Europeiska unionens råd 20-08-07: Upphävande av reserestriktionerna: Rådet ser över förteckningen över tredjeländer (Extern länk)

Polisen 20-08-28: Så påverkas resandet till Sverige från länder utanför EU/EES av coronapandemin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 20-08-10:

Tunisia cracks down on migrant departures till sidans topp

Tunisia has announced that it has made available naval units, surveillance devices, and search teams at Mediterranean crossing points to counter irregular migrant departures. The Italian government has said that the move was a result of pressure applied by Foreign Minister Luigi Di Maio.

Following pressure from the Italian foreign ministry in recent days, Tunisia announced on August 6 that it had made available more means to counter irregular migrant departures from the North African country. It will be deploying naval units, surveillance devices, and search teams at crossing points.

The decision seems to already be producing results, Italian Foreign Minister Luigi Do Maio noted. "Several boats that left for Italy have been stopped near the Tunisian coast," Di Maio wrote in a Facebook post, adding that "this is an initial response to a complex phenomenon and a challenge that must evolve all of Europe. This is why we have also asked the EU for aid, since the Italian coasts are also European" ones.

Tunisian government announcement

Prior to this latest increase in means to counter irregular emigration, on August 2 the prime minister-designate and outgoing interior minister of Tunisia, Hichem Mechichi, announced that more means would be made available by the Coast Guard in the Sfax region, with the delivery of new equipment.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-08-07:

Spanien/ IOM, UNHCR mourn death of 27 people off West African coast till sidans topp

The International Organization for Migration (IOM), and UNHCR, the UN Refugee Agency, are deeply saddened at the tragic death of 27 people off the West African coast between the Mauritanian city of Nouadhibou and Dakhla, Western Sahara. A lone survivor has been brought to the city of Nouadhibou following a rescue operation by the Mauritanian coastguard on Thursday.

IOM, UNHCR and partners are providing humanitarian assistance such as medical and psychological support.

"Despite COVID 19 mobility restrictions, migrants are still compelled to undertake risky journeys", says IOM Mauritania Chief of Mission Laura Lungarotti.

"While we continue to provide humanitarian assistance hand in hand with the Government of Mauritania and civil society, the need for predictable rescue and assistance procedures remains. This is all the more important whilst public health measures are still in place".

"These deaths are preventable, and they are avoidable," Vincent Cochetel, UNHCR Special Envoy for the Central Mediterranean. "We must take action to target the smugglers and traffickers who offer false promises to migrants and refugees of safe passage to Europe. At the same time, we need to offer effective protection and services to people in countries of asylum and transit to strengthen their socio-economic inclusion and integration with host communities so they don't feel the desperation that drives them to risk their lives on these desperate journeys."

The boat is understood to have left Dakhla, Western Sahara, some days ago and was heading for the Canary Islands before having engine trouble. Those on board were left stranded at sea and began suffering from extreme dehydration. The passengers were mostly from sub-Saharan Africa and included Guineans.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 20-08-06: Många migranter befaras döda i Atlanten (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-08-25: Migrationen ökar över Atlanten (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-08-25: Farlig migrantväg via Kanarieöarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 20-08-04:

Spanien/ After six long years, no justice for border deaths and pushbacks to Morocco till sidans topp

Sixteen Guardia Civil officers have walked free from court in Cádiz following a ruling that there is insufficient evidence to prosecute them for their involvement in the deaths of 15 people who tried to reach Spanish territory by sea, and the 'hot return' (summary expulsion) of 23 other people to Morocco, in February 2014.

The episode, known as the Tarajal case, saw 200 people attempt to reach the Spanish enclave of Ceuta, which is located in North Africa and borders Morocco. Fifteen of those who tried to swim to Ceuta drowned as Guardia Civil officers fired rubber bullets and tear gas to halt their journey, while 23 people who did make it to Ceuta were immediately expelled to Morocco in what is referred to in Spain as a 'hot return' (devolución en caliente).

When the incident came to light a group of civil society organisations (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR; Coordinadora de Barrios; and Observatori DESC) brought a legal challenge seeking justice and compensation for the victims' families, but a court in Ceuta declined to push for an investigation and instead legitimised 'hot returns' because

Following an appeal the case was re-opened in August 2018 by the Cádiz courts, which considered that the testimony of victims and witnesses had not been taken into account. Sixteen Guardia Civil officers who were on the ground that day were asked to appear testify regarding the they took against the group and the lack of assistance offered to people in distress.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 20-08-12:

Spanien/ New Guardia Civil unit, reinforcing the militarisation of the southern border till sidans topp

The Spanish interior ministry has made a major change in the structure of the Guardia Civil, merging existing units in charge of operations against irregular migration via the Atlantic, the Strait of Gibraltar and the Alboran Sea in a newly established 'Borders and Maritime Police Command' (Mando de Fronteras y Policía Marítima), a move that will further militarise Spain's border control operations.

The purpose of the new unit is to strengthen existing capabilities to stop migrant flows from arriving from Northern and Western African countries, in light of "the foreseeable trend for the medium and long-term future of the migratory phenomenon," which "suggests that migratory flows will increase considerably", says the Royal Decree setting out the changes.

The consolidation of the post, which entails merging two existing units, was approved on 4 August. Although some changes were received with dismay by the Guardia Civil, such as giving the National Police primary competence for the National Centre for Critical Infrastructure Protection (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas), in terms of border control the role of the Guardia Civil has been strengthened.

This Borders and Maritime Police Command will be one of four directly under the Ministry of Interior's Directorate-General of the Guardia Civil, and it will oversee the work of two offices: the Prosecutor and Borders Office and the Coast and Marine Police Office.

The former will work on of drug trafficking, smuggling and fraud. It will also perform surveillance of and controls at borders, ports and airports as well as specific activities to control irregular migration by sea. The latter will be tasked with the direction and coordination of Frontex's activities, as well as the National Coordination Center of the European Border Surveillance System, EUROSUR.

(...)

Hela artikeln med länkar och källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-08-29:

Malta/ Malta Punishing Boats for Rescuing Refugees till sidans topp

Twenty-seven migrants who were rescued by the cargo ship Etienne on August 4 after its crew was alerted to the distress call by migrant rescue organization Sea-Watch have been stuck on the ship for more than three weeks.

Since August 4th the ship has been anchored off the shores of Malta waiting for permission to disembark the people who it rescued. Sea-Watch has described the three weeks wait as the "longest stand-off in history."

A statement from representatives of the Shipping Company in charge of the Maersk Etienne explained how the crew on board has provided the migrants "with food, water and blankets and helped them as best they can but explained that the ship is not built for passengers,"

"My relief has now given way to great concern. The refugees are still being held on the ship. I don't get any information about how my brother is doing. I am denied a telephone conversation with him. And I fear that the 27 people might get deported to Tunisia" - said the relative on one of the people currently stuck on the ship

Speaking to The Civil Fleet on Malta's three-week punishment of a merchant vessel, Alarm Phone stated:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-08-14: Malta's authorities once again deliberately refuse rescue (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Roya Citoyenne / Statewatch 20-08-19:

Frankrike/ Appeal for the respect of the rights of exiles at the Italian and other borders till sidans topp

Translation of an appeal circulated by Roya Citoyenne on 17 August 2020, concerning the violation of peoples' rights at the Franco-Italian border through denial of access to the asylum procedure, refoulements, lack of proper accommodation and no access to health care.

Roya Citoyenne is calling for more signatories to the appeal and can be contacted via roya-citoyenne [at] riseup.net.

Appeal for the respect of the fundamental rights of exiles at the Franco-Italian and other borders

On 31 July, Interior Minister Darmanin announced from Rome the creation of a special Franco-Italian brigade to be placed under a single command in the Ventimiglia-la Roya-Menton border region, officially to track down smugglers' networks.

Don't believe a word of it: what human rights associations have been denouncing for years was confirmed on 8 July 2020 by the Council of State: "France is violating the right to the French-Italian border".

For years, French law enforcement agencies have refused to register any asylum applications in this territory, and illegal practices multiply on a daily basis (refoulements, failure to take into account minorities, etc.).

Moreover, France was severely condemned by the European Court of Human Rights on 2 July 2020 for "inhuman and degrading treatment" of asylum seekers. In the name of "humanity and firmness", France increasingly favours repression.

On 1 August, the Italian government closed the "Campo Roia" transit reception camp run by the Italian Red Cross, which is under the authority of the Ministry of the Interior. At the beginning of August, nearly 200 people were already sleeping outside, in deplorable sanitary conditions, without access to drinking water and with very limited access to health care.

(...)

Hela uttalandet med länkar (Extern länk)

Original appeal in French (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-08-23:

Cypern/ Stor läcka avslöjar nya detaljer om Cyperns "gyllene pass" till sidans topp

En läcka med över 1 500 dokument visar att EU-landet Cypern sålt så kallade "gyllene pass" till ryska oligarker, kinesiska affärsmän och andra personer som är dömda eller misstänkta för exempelvis korruption och penningtvätt. Det kan Ekot i dag avslöja i samarbete med tv-bolaget Al Jazira och nättidningen Utrikesmagasinet.

I dagens avslöjande från det Qatar-baserade tv-bolaget Al Jazira, som Ekot tagit del av, avslöjas nu nya detaljer kring Cyperns omfattande handel med pass.

Det som läckan visar riskerar att äventyra EU:s säkerhet, menar experter.

- I och med att EU inte är starkare än den svagaste länken så kan ju det här bli en sorts trojansk häst. Personer som aldrig hade varit i fråga för att få uppehållstillstånd i ett land kan nu få det i ett annat land, säger Björn Fägersten på Utrikespolitiska Institutet, UI.

- Det skapar andra problem av kanske säkerhetspolitisk natur, säger Björn Fägersten.

EU-landet Cypern har länge kritiserats för sin försäljning av så kallade "golden passports", eller gyllene pass. För omkring 20 miljoner kronor har medborgare i länder utanför EU kunnat köpa sig ett cypriotiskt pass och därmed bli EU-medborgare. Passen ger bland annat rätten att leva och resa i hela EU.

Den omfattande läckan, som det Qatar-baserade tv-bolaget Al Jazira fått och som Ekot tagit del av i samarbete med Utrikespolitiska Institutets nättidning Utrikesmagasinet, avslöjar nu att Cypern under åren 2017 till 2019 ska ha sålt minst 2500 gyllene pass till personer som av Al Jazira beskrivs som högriskindivider.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-08-23: Ministern om passförsäljningen: "Luktar korruption lång väg" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-08-19:

Grekland/ Migranter överges på havet av kustbevakningen till sidans topp

Över 1 000 flyktingar och migranter har övergetts på havet av den grekiska kustbevakningen sedan i mars, det visar en granskning av bland annat The New York Times. Merparten av dem har satts i uppblåsbara livflottar.

- Här är vi, titta på oss. De har satt oss i den här båten, säger mannen som filmar. Framför honom trängs ett tjugotal människor under livflottens orangea tygtak. Flera små barn i flytvästar trycker sig mot sina mammor. Utanför skvalpar vågorna.

Människorna i den här videon kom från Syrien till Grekland i mars i år. Men knappt ett dygn efter att ha stigit i land på ön Simi hämtades de av kustbevakningen och placerades på en uppblåsbar livflotte. De kördes ut av kustbevakningens båt och släpptes på Egeiska havet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 20-08-19: Grekland bogserar migranter till havs - sätter dem i livbåtar (Extern länk)

BVMN 20-08-21: Video footage showing involvement of coast guard in maritime pushback (Extern länk)

Eva Cossé, Human Rights Watch 20-08-21: Greece is still denying migrant pushbacks (Extern länk)

Statewatch News 20-08-24: German naval deployments sit back and watch illegal deportations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-08-21:

More Lives lost at Sea till sidans topp

On 17 August 2020 a shipwreck occurred off Libya, leading to the death of 45 people, among them five children. About 37 people survived. They were rescued by local fishermen and were detained upon disembarkation.

The shipwreck occurred although Alarm Phone was constantly keeping the so-called Libyan coast guard informed about the boat in distress. What is a coast guard good for that ignores emergency calls?

Alarm Phone gives a short insight into the communication they had with the so-called Libyan coast guards:

"We gave them the information about the case, but they just replied: "tomorrow". We insisted saying that it was an emergency but he hung up. Alarm Phone tried to call again, it rang, but no one picked the phone."

IOM and UNHCR have now expressed their grief about the loss of lives and called on EU institutions to launch a search and rescue campaign and lift legal restrictions on NGO vessels:

"There is an urgent need to strengthen the current search and rescue capacity to respond to distress calls. There remains a continued absence of any dedicated, EU-led search and rescue programme. We fear that without an urgent increase in search and rescue capacity, there is a risk of another disaster similar to incidents that saw large loss of life on the Central Mediterranean prior to the launch of Mare Nostrum. NGO vessels have played a crucial role in saving lives at sea amid a sharp reduction in European state-led efforts. The humanitarian imperative of saving lives should not be impeded and legal and logistical restrictions on their work must quickly be lifted."

IOM and UNHCR further condemn the Libyan coast guard's practice of detaining rescued people beyond disembarkation and the EU's cooperation with the Libyan coast guard in spite of what is well known:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 20-08-19: Call for action after 45 die in largest shipwreck off Libya coast in 2020 (Extern länk)

SvT Utrikes 20-08-28: Banksy finansierar räddningsbåt i Medelhavet (Extern länk)

SvT Utrikes 20-08-30: Migranter har evakuerats från Banksys fartyg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-08-17:

Nordmakedonien/ Fler migranter smugglas via Nordmakedonien till sidans topp

Det har skett en ökning av antalet migranter som försöker ta sig från Grekland till Central- och Nordeuropa med hjälp av flyktingsmugglare. I Nordmakedonien har den senaste veckan två lastbilar med sammanlagt 148 migranter på stoppats.

Den är den Nordmakedonska polisen som rapporterar om en ökning av antalet flyktingar som olagligt försöker ta vägen från Grekland över Nordmakedonien och Serbien och in i EU.

Enbart i juli stoppades 567 migranter i Nordmakedonien vilket ledde till att nio personer, både serber och nordmakedonier, greps misstänkta för flyktingsmuggling.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 20-08-08:

Kroatien/ Anti-torture Committee carries out visit to examine treatment of migrants till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture (CPT) has just completed a five-day rapid reaction visit to Croatia to examine the treatment of persons attempting to enter the country and apprehended by the police.

The CPT delegation visited a number of border police stations in Croatia as well as the country's main reception centre for foreigners (Je?evo) in order to examine the conditions of detention and formal pre-removal procedures.

The delegation also visited several temporary reception centres and informal migrant settlements in north-west Bosnia and Herzegovina where it interviewed and medically examined many migrants who claimed they had very recently been apprehended by Croatian law enforcement officials within the territory of Croatia and forcibly returned to Bosnia and Herzegovina.

The preliminary observations of the delegation were presented to the Croat authorities at the end of the visit and a full report on the visit will be transmitted to them in due course. The CPT will continue to engage constructively with the Croat authorities with a view to ensuring that all migrants deprived of their liberty are treated in accordance with the CPT's standards, in particular as regards fundamental safeguards against ill-treatment and the effectiveness of police accountability mechanisms.

In the course of the visit, the delegation held consultations with Ms Terezija Gras, State Secretary of the Ministry of Interior and Mr Zoran Ni?eno, Head of the Border Police Directorate.

The delegation also met with representatives of the National Preventive Mechanism (NPM) and non-governmental organizations active in areas of concern to the CPT.

Pressmeddelandet i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 20-08-10:

Storbritannien/ Government takes a hard line on 'small boat' arrivals till sidans topp

The number of people arriving irregularly on British shores has increased in recent weeks, bringing the total for the year to around 4,000. With a number of media outlets treating the issue as an emergency, the government has decided to follow suit and has nown appointed a former marine and senior Home Official official to "a new role leading the UK's response to tackling illegal attempts to reach the UK."

The Home Office announced Sunday 9 August that Dan Mahoney had been appointed as "small boat commander", although his official title is "Clandestine Channel Threat Commander".

Mahoney has previously worked for the UK's Joint Maritime Security Centre, the National Crime Agency and "Border Crime Command at Border Force Heathrow", and his appointment underlines the UK government's determination to further militarise the border in response to the supposed emergency in the Channel.

The Home Office has hopes of using the military to try to control the sea border between Britain and France, although the Ministry of Defence has itself dismissed the idea as "potty", lawyers have condemned the initiative and the "French government has already told Britain it believes the move to be illegal," according to a report in The Guardian. Nevertheless, the Royal Air Force is assisting the Border force with aerial surveillance and talks are ongoing, according to a separate Guardian article.

The appointment of Mahoney as small boat commander follows the announcement last month of a refreshed commitment to UK-French cooperation on addressing migrant smuggling across the Channel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-08-12: Asylum journeys to the UK: A maritime version of The Hunger Games" (Extern länk)

TT / AB 20-08-19: Sudanesisk pojke hittad död på fransk strand (Extern länk)

AYS 20-08-20: Boy drowns in the channel while trying to reach the UK (Extern länk)

ODI 20-08-24: Why so many Sudanese are prepared to risk their lives to reach the UK (Extern länk)

The Guardian 20-08-16: Frankrike/ Refugees crossing Channel tell of beatings by French police (Extern länk)

Läs upprop för lagliga vägar samt flera debattinlägg kring kanalflyktingarna, nedan under rubrikerna "Stöd och solidaritet" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Dagens Vimmerby 20-08-26:

Migrationsverket vill lämna kontoret i Högsby till sidans topp

I takt med att antalet asylsökande i Sverige fortsätter minska krymper även Migrationsverkets verksamhet. Nu har man lagt fram förslag om att dra tillbaka sin närvaro på fyra orter - däribland Högsby.

Högsby och Hultsfred är två av de kommuner som tagit emot flest asylsökande per capita under 2010-talet. Stor del av verksamheten har skötts från kontoret i Högsby, men nu anser Migrationsverket att kontoret inte längre behövs.

Skälet är att antalet asylsökande sjunkit så kraftigt sedan Sverige införde stora åtstramningar. I år väntas 13 000 söka asyl i Sverige. 2015 var det 163 000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 20-08-26: Migrationsverket vill lämna Jönköping (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 20-08-26: Migrationsverket vill avveckla mottagningsenhet och tillfälliga bostäder i Borås (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 20-08-26: Migrationsverket vill stänga kontor i Mariestad (Extern länk)

SvT Väst 20-08-27: Kommunkritik mot att Migrationsverket lämnar Mariestad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-08-25:

Bosnien/ Reckless restrictions leave refugees stranded without protection till sidans topp

The decision by authorities in Bosnia and Herzegovina to impose restrictions on freedom of movement of migrants and asylum-seekers stranded in the country is discriminatory and reckless, said Amnesty International.

On the 19 August, the Coordination Committee on Migration in Una-Sana Canton adopted measures to severely restrict freedom of movement of refugees, migrants and asylum-seekers not accommodated in official reception centres. Roadblocks were put in place to intercept buses in order to inspect passengers. Vigilante groups have been doing the same.

"This decision to further limit the rights and freedoms of already marginalised people on the move is not only unlawful, but potentially reckless," said Amnesty International's Balkans researcher Jelena Sesar.

"The authorities should be working to find solutions to accommodate and support several thousand people outside of official reception centres, rather than targeting them and leaving without protection and at a mercy of vigilante groups."

The measures imposed a full crackdown on migrants and asylum-seekers outside of official reception centres in Una-Sana Canton and activists who support them.

Measures include the complete prohibition of new arrivals into the Canton, ban on transporting migrants and asylum-seekers including in public transport and taxis, ban on gathering of migrants and asylum-seekers in public places and prohibition of providing them with private accommodation.

Police have set up roadblocks to prevent new arrivals, raided squats and private houses and forcibly removed migrants occupying them without providing alternative accommodation. Meanwhile, self-organised vigilante groups have intercepted buses and pulled off migrants and asylum-seekers leaving many of them, including families with children, stranded in administrative no-man's land.

(...)

Läs mer (Extern länk)

AYS 20-08-26: Movement restrictions strand people on the move in Una-Sana Canton (Extern länk)

Se även:

AYS 20-08-10: Bosnia, shocking attempt to burn asylum seekers alive (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 20-08-10:

Europa/ Annette Rosengren: Det pågår inom EU ett krig mot människor på flykt till sidans topp

- och det som sker i Grekland kan ge föraning om unionens kommande asylpolitik

Sedan Grekland fick sin nya regering förra sommaren har landet blivit en hårdhänt mottagare av människor på flykt. Grekland är nu EU:s främsta inreseland för människor som flyr till Europa och grekiska regeringen agerar på olika brutala plan för att flyende ska välja bort EU och Grekland. Med den avsikten agerar Sverige också, en signalpolitik om inhumanitet.

Kriget mot flyktingar sker på flera grekiska arenor: Vid gränsen mot Turkiet med skärpt bevakning finansierad av EU och olagliga pushbacks. Genom asyllagstiftningen med stor risk för inlåsning, förvarstagande, att många inte kommer tillåtas söka asyl och att risken för felaktiga avslag är stor genom snabbheten i processerna, risk för refoulement. Andra arenor: Utsattheten och armodet som väntar den som får skydd i Grekland. Pågående förvarstagande i snart ett halvår av alla asylsökande med hänvisning till coronapandemin. Förberedelser för att mottagningsläger ska bli låsta inrättningar innan året är slut. Försök att eliminera frivilligorganisationer som stöder och försvarar människor på flykt. Språkbruket med ökad användning av ordet illegal i samband med människor på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

The Guardian 20-07-31: Greece's refugees face healthcare crisis as Lesbos Covid-19 centre closes (Extern länk)

Kathimerini 20-08-03: Commission approves 130 mln euros for closed migrant centres on three islands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-08-25:

Bangladesh/ Tre år efter flykten - en hel generation riskerar att gå miste om sin framtid till sidans topp

För tre år sedan flydde över 700 000 rohingyer från Myanmar efter, vad FN kallar, ett skolboksexempel av etnisk rensning. Många flydde till världens största flyktingläger, Cox's Bazar, där nästan 76 000 barn beräknas vara under tre års ålder och alltså har levt hela sina liv i lägret.

- Ett flyktingläger är inte ett bra hem att växa upp i. Även om många barn föddes efter familjernas flykt från Myanmar så formas deras uppväxt av en av 2000-talets största humanitära kriser, säger Anna Eggelind, internationell chef på Rädda Barnen.

Tre år gamla Runa föddes när hennes mamma, pappa och fyra syskon flydde från Myanmar till Bangladesh. Nu bor hon med familjen i världens största flyktingläger, Cox's Bazar, och har själv aldrig upplevt ett liv utanför lägret. Även om Runas mamma Hamida är glad över att familjen nu lever i trygghet så räcker inte pengarna till för att ge tillräckligt med mat till barnen. Därför lider Runa av kronisk undernäring.

- Jag är orolig för mina barns utbildning, deras framtid och deras beteende. Vi kan inte uppfylla deras drömmar. Vi kan inte ta hand om dem tillräckligt. Jag kan inte ge dem bra mat. När de frågar om något kan jag inte ge dem det, säger Runas mamma Hamida.

2017 intervjuade Rädda Barnen kvinnor och barn som flytt från Myanmar och samlat det i rapporten "Horrors I will never forget"* . I princip alla barn vi intervjuade hade sett när en förälder eller någon närstående dödades. Barnen har sett och utsatts för övergrepp som inget barn ska behöva uppleva.

De barn som är kvar i Myanmar riskerar också, precis som barnen i Cox's Bazar, att gå miste om en framtid med utbildning, lek, mat och trygghet. I Myanmar finns det 21 läger där rohingyer och kaman-muslimer tvingats bo sedan 2012. I dessa läger har drygt 32 000 barn under sju år växt upp utan möjlighet att se ett annat liv än det i lägret (siffror från december 2019).

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-08-24:

Brasilien/ UNHCR expands support to refugees and host communities till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is stepping up efforts in Brazil to protect tens of thousands of refugees and migrants from Venezuela and their host communities, as the Latin American country battles the COVID-19 pandemic.

Brazil has become the second worst affected country in the world, with nearly 83,000 confirmed deaths and a continuing increase in confirmed cases.

Considered an epicenter of the pandemic in Latin America, the situation is taking its toll on the most vulnerable - including the poorest, indigenous populations and other native communities, as well as refugees. All have been disproportionately impacted.

Brazil is host to more than 345,000 refugees and asylum seekers, for whom the consequences of the pandemic are especially harsh.

While the total number of refugees who have contracted the virus in Brazil is unknown owing to the fact that disaggregated data based on status is not available and absence of widespread testing, UNHCR is aware of at least 19 COVID-19 related deaths among refugees of whom nine were indigenous Venezuelan refugees.

Since the onset of the pandemic, UNHCR has been supporting local and national authorities in prevention and response efforts. The agency has been scaling-up its support to help mitigate the threat of the virus among refugees, migrants and the local communities hosting them by providing infrastructure to strengthen the national health system, cash assistance, hygiene items and life-saving information such as informative sessions on preventive measures.

Since March, UNHCR has been supporting an emergency hospital in Boa Vista, the capital of the northern border state of Roraima, which has the capacity to treat and isolate up to 1,782 COVID-19 confirmed and suspected patients.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

UNHCR 20-08-28: Costa Rica: COVID-19 driving Nicaraguan refugees to hunger and desperation (Extern länk)

Human Rights Watch 20-08-21: Venezuelan migrants face Covid-19 risk in Aruba detention centers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 20-08-31:

EU-domstolen: Muntlig intervju ska hållas även inför avvisning/utvisning inom EU till sidans topp

En man från Eritrea sökte asyl i Tyskland. Det kom senare fram att han tidigare sökt asyl i Italien och även beviljats flyktingstatus där. Mannen fick avslag i Tyskland eftersom han kom från ett säkert tredje land. Han fick också ett utvisningsbeslut som kunde verkställas med tvång. Saken överklagades till en domstol som slog fast avslaget men upphävde utvisningen (verkställigheten) eftersom den sökande inte hörts vid en personlig intervju. Den exakta frågan rörde om ett beslut måste upphävas om det inte hållits någon personlig intervju eller om det räcker att personen får komma till tals i samband med överklagande. EU-domstolens svar är att den personliga intervjun är av grundläggande betydelse för asylförfarandet. Detta gäller även vid beslut om ärendet ska prövas i sak eller inte. Eftersom det kan förekomma att en person skulle riskera förnedrande behandling i en medlemsstat behöver personen intervjuas. Har en personlig intervju inte hållits ska ärendet återförvisas, om inte domstolen vid överklagandet kan garantera att personen får lägga fram alla sina argument mot beslutet under förhållanden som uppfyller alla villkor för personliga intervjuer i asylprocedurdirektivet.

Mål C-517/17, Milkiyas Addis mot Bundesrepublik Deutschland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 20-08-28:

Familjeliv eller flyktingfördelning? till sidans topp

Om MiÖD, Dublinförordningen och rätten till ett effektivt rättsmedel

GÄSTBLOGG

Karin Åberg är doktorand i internationell rätt vid Göteborgs Universitet och forskar på hur europeisk migrationsrätt samspelar med nationell säkerhet och humanitära värderingar. Hon är även samarbetsjurist i Sverige till den tyska organisationen Equal Rights Beyond Borders, som ger juridisk rådgivning och företräder flyktingar i Aten och på Chios. Via Equal Rights Beyond Border var Karin Åberg ombud i fallet MIG 2020:4.

I efterdyningarna av den så kallade 'flyktingkrisen' 2015 introducerade EU-kommissionen ett flertal nya lagstiftningar och arbetssätt som syftade till att stävja situationen och förhindra dess upprepning. Vissa av dessa var specifikt inriktade på att stoppa asylsökande från att resa vidare inom Europa, förbi de länder de först anlände till. Till exempel introducerades s k 'hotspots', en geografisk begränsning på vissa grekiska och italienska öar som innebar att de asylsökande inte får resa vidare till fastlandet. Istället ska som huvudregel hela asylprocessen genomföras på öarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-08-29:

Nya gymnasielagen - Förlängning (uppdatering) till sidans topp

Texten publicerad 20-04-03, uppdaterad 20-08-29, RÄTTAD rörande inkomstkravet för permanent uppehållstillstånd

FÖRLÄNGNING AV UPPEHÅLLSTILLSTÅND ENLIGT DEN NYA GYMNASIELAGEN

Det tillfälliga uppehållstillståndet varar i 13 månader och du måste ansöka om förlängning innan det går ut (tidigast två månader innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut) för att du inte ska falla ur samhällssystemen. För att få fortsatt tillstånd måste du ha börjat på en utbildning som är godkänd av Migrationsverket. För att kunna få förlängt på grund av gymnasiestudier får du inte ha fyllt 25 år. Finns det risk att du fyller 25 innan beslut tas bör du försöka få fast arbete och även söka tillstånd på grund av arbetet.

Vem handlar det om? Denna artikel är skriven främst för dem som har 13 månaders uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men ungefär samma regler gäller även dig som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov om detta tillstånd inte kan förlängas och du går i gymnasiet. Ungefär samma regler gäller också om du har haft uppehållstillstånd som minderårig på grund av brist på ordnat mottagande. En skillnad är att om du tillhör någon av dessa kategorier kan du få uppehållstillstånd två 13-månadersperioder för att gå ett sådant introduktionsprogram som leder till fortsatta studier (till exempel språkintro). Därefter krävs att du kommit in på ett nationellt program, allmän kurs på folkhögskola eller ett yrkespaket som leder till att söka jobb. Den som har haft ett första uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen kan inte få förlängt för mer än en 13-månadersperiod för introduktionsprogram som leder till fortsatta studier.

För de ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen och ska förlänga sina uppehållstillstånd, finns det två olika grunder som kan ge beviljad förlängning:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Oskäligt att tvinga småbarnsförälder att söka från hemlandet, enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Bosnien som är gift med en svensk medborgare, ansökte om uppehållstillstånd. Kvinnan befann sig redan i Sverige och var gravid med parets första barn. Migrationsverket avslog ansökan eftersom graviditeten inte hindrade kvinnan från att resa till hemlandet. När migrationsdomstolen tog upp fallet hade barnet fötts och kvinnan var gravid för andra gången. Migrationsverket yrkade på avslag ändå och anförde att make och barn kan följa med till Bosnien under väntetiden om 15-19 månader, eller så kan kvinnan besöka Sverige. Migrationsdomstolen fokuserar på frågan om kvinnan får söka från Sverige. Domstolen tar upp att konsekvenserna för barn vid en separation enligt Migrationsöverdomstolen ska väga tyngst i bedömningen, men att det (enligt regeringen i förarbeten) inte får leda till generellt undantag för alla barnfamiljer. Domstolen nämner också barnkonventionens krav på staterna att inte skilja barn från föräldrar om det inte är nödvändigt för barnets bästa. Vidare har EU-domstolen slagit fast att en förälder inte ska utvisas om det betyder att barn som är unionsmedborgare tvingas lämna unionen. Om barnen följer med utsätts de dessutom för andra faror, anknytningen till pappan försvåras. Om även han följer med försvåras integrationen i Sverige. Slutsatsen blir att utvisningsbeslutet upphävs och målet återförvisas till Migrationsverket för att pröva försörjningskrav mm. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Domstol: Förälder får söka från Sverige - försörjningskrav i barnfamilj frågasätts till sidans topp

En snarlik dom som ovanstående från samma förvaltningsrätt rör en kvinna från Filippinerna som är gift med en svensk medborgare. Hon kom till Sverige med en Schengenvisering och fick uppehållstillstånd för besök tre månader. Under besöket gifte hon sig. Hon stannade kvar i Sverige och makarna har nu ett barn och väntar ett andra. Ansökan om uppehållstillstånd gjordes ca två och ett halvt år efter att besökstillståndet löpt ut. Migrationsverket avslog och hänvisade till ansökan från hemlandet Resonemanget i migrationsdomstolen är i princip detsamma som i ärendet med kvinnan från Bosnien. Domstolen påpekar att den långa illegala vistelsen talar för att kvinnan borde återvända till hemlandet, men landar ändå i att de allvarliga konsekvenserna för barnet gör att det framstår som oskäligt att kräva detta. I denna dom kommenteras även Migrationsverkets bedömning av att anknytningen endast ska prövas mot maken och att det alltså föreligger försörjningskrav. Enligt domstolen ska anknytingen prövas mot både maken och barnet. Därför ska inget försörjningskrav gälla. Målet återförvisas till Migrationsverket för sakprövning. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 20-08-30:

Familjens lycka - får återvända till Sverige till sidans topp

Familjen Oraovcanin i Alingsås har bott i Sverige i nio år och har etablerat sig väl med jobb och skola.

Mitt under sommarlovet fick de besked om utvisning och det kändes som allt var på väg att raseras.

Nu ser tillvaron betydligt ljusare ut - familjen har just beviljats uppehållstillstånd på ytterligare två år.

- Vi skriker av glädje, säger Fatmir Oraovcanin.

Glädjen är stor hos Fatmir och Zenaida Oraovcanin, barnen Leila, 16, Amina, 14, och Emin, 9.

I fredags fick de äntligen beskedet att de får bo kvar i Sverige i ytterligare två år. Och de tror att möjligheterna att så småningom få ett permanent uppehållstillstånd nu är stora.

- Vi är jätteglada. Jag vet inte vad jag ska säga. Alla skriker av glädje, säger Fatmir Oraovcanin.

Även Alingsås Tidning har skrivit om familjen och i en rad artiklar beskrivit deras kamp för att få stanna i Sverige. De har bott här sedan 2011.

De lämnade Serbien när Fatmir hade fått arbetstillstånd i Sverige. Familjen fick uppehållstillstånd i två år vilket sedan förlängdes med ytterligare två år.

När de ansökte om permanent uppehållstillstånd avslogs detta eftersom Fatmir inte hade haft en tillräckligt hög inkomst i enlighet med arbetsplatsens kollektivavtal, förklarar familjens advokat Branislav Despotovic.

Åberopade barnens starka anknytning

De överklagade beslutet och åberopade bland annat barnkonventionen och att barnen hade fått en stark anknytning till Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-07-27:

Europa/ Asylum in Europe 2019: human rights under pressure till sidans topp

Evidence from the Asylum Information Database (AIDA) shows that compliance with existing EU asylum law should be a priority

The Asylum Information Database (AIDA) is a database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), containing up-to-date and comprehensive information on asylum procedures, reception conditions, detention and the content of international protection across 23 European countries. ECRE has now concluded the cycle of updating the country reports to cover the year 2019. Despite the challenging circumstances under which many of our national experts had to deliver this year's update, we collectively managed to achieve the objective of providing accurate and quality information on asylum systems in Europe. The database is widely relied upon by European and national policy makers, legal practitioners and Courts, for example, the European Commission uses it in its monitoring activities as does EASO for its annual reports.

The evidence collected through AIDA confirms the worrying trend of violations of human rights of people in need of protection both at the internal and external borders of Europe. It indicates a further restriction of rights in national legal systems and practice, raising serious questions as to compliance with EU law.

Restricting access to asylum, including access to territory

(...)

Hela artikeln med länkar till alla landrapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 20-08-31:

FN:s kommitté mot tortyr litar på Schweiz bedömning av kvinna från Tjetjenien till sidans topp

Fallet rör en kvinna från Tjetjenien i Ryssland och hennes son. Kvinnans man greps 2008 anklagad för koppling till motståndsrörelsen och hon har inte hört av honom sedan dess. Efter detta hade kvinnan blivit utsatt för upprepade husrannsakningar och förhör. Hon hävdar också att hon flera år senare kändes igen av en militär befälhavare som tog in henne i sin bil, frågade ut henne om motståndsrörelsen och våldtog henne innan han kastade ut henne igen. Därefter hade liknande händelser med samme befälhavare skett gång på gång under flera år. Vid det senaste tillfället hade mannen lämnat henne i ett rum med flera andra män som våldtog henne. Efter detta lämnade hon landet med sin son och sökte asyl i Schweiz. De har fått avslag på grund av ett antal ändringar och motstridigheter i deras berättelser och osannolika förklaringar till hur hon skulle ha nåtts av kallelser till polisen efter att hon lämnat landet. Kvinnan har lämnat läkarintyg som förklarar hennes symptom med depression, disassociering och tecken på traumatisering. FN:s kommitté mot tortyr, CAT, följer trots detta Schweiz bedömning att hon inte lyckats bevisa sitt behov av skydd, både på grund av de olika versionerna och kallelserna som inte verkar äkta. Schweiz anses har uppfyllt sin skyldighet att erbjuda medicinsk undersökning och att denna har vägts in i bedömningen. Schweiz har alltså inte brutit mot konventionen.

Communication nr 698/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-08-15:

Aziza kämpade för kvinnors rättigheter - riskerar hedersmord om hon utvisas till sidans topp

Hon är en aktiv självständig kvinna som kämpar för kvinnors rättigheter.

Därför tvingades Aziza Arman fly från sin palestinska familj och hemby efter mordförsök och hot.

Nu ska hon utvisas efter sex år i Sverige - och fruktar att hon kommer att mördas om hon återvänder hem.

- Jag valde Sverige för att det är bästa landet för kvinnor, säger hon.

Palestinska Aziza Arman, 45, är en känd person också utanför sin hemby Kharbatha nära Ramallah på Västbanken. Hon startade en organisation för att hjälpa palestinska kvinnor som förtrycktes av det traditionella palestinska manssamhället och liksom alla palestinier led under den israeliska ockupationen.

Hon organiserade kvinnor så att de skulle kunna tjäna egna pengar på sömnadsarbeten, hon startade en förskola - med svenskt bistånd - som skulle stå fri från påverkan av islamiströrelsen Hamas.

Utsattes för mordförsök

Hon säger att hon var för självständig för sin man och för bysamhället, att hon utsattes för mordförsök - och att hon tvingades fly när hon träffade en annan man. Hon flydde till Sverige där hon nu riskerar utvisning efter sex år, vilket Dagens Nyheter var först med att rapportera om.

- Jag var aktiv och kämpade för mänskliga rättigheter i Palestina. Jag var separerad från min man och träffade en annan. Min exmake och mina bröder ville döda mig för att återställa familjens heder, säger Aziza Arman, som sedan sex år bor med fem av sina sju barn i Sverige.

- Jag tvingades fly. Jag valde Sverige för att det är ett bra land som respekterar kvinnor, det bästa landet för kvinnliga rättigheter. Jag hade sett det när jag besökte Sverige tidigare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nathan Shachar i Dagens nyheter 20-08-09: Sverige sätter sitt rykte på spel genom att utvisa kvinnan som tog kampen mot hedersvåldet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Kvinnor från Somalia och Afghanistan beviljades ny prövning vid graviditet till sidans topp

En ogift kvinna från Somalia hade ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon blev gravid och ansökte då om en ny prövning på grund av de hot som skulle uppstå i familjen och hemlandet om hon skulle föda ett barn utom äktenskapet. Migrationsverket påpekade att det inte uttalats något hot mot henne och såg inget skäl varför hon inte skulle kunna föda sitt barn i hemlandet. Kvinnan från Afghanistan hade utvisats med hänvisning till manligt nätverk i hemlandet. Redan inför överklagandet i grundärendet hade hon anfört att hon haft samlag med en man som hon inte var gift med och att det innebar ett hot. Kvinnan blev gravid men fick missfall. I samband med det fick hennes föräldrar reda på förhållandet och har förskjutit henne. Därefter har hon blivit gravid på nytt. Migrationsverket tvivlar på uppgifterna om vad som blivit känt och anser att övriga omständigheter inte är nya jämfört med det som redan var prövat. Dessutom hade kvinnan sagt till en mottagningshandläggare att hon gift sig. Om hon är gift innebär graviditeteten inget skyddsbehov, enligt Migrationsverket.

I båda fallen är kvinnorna sammanboende med barnafadern. Domstolen (olika domare) anser ändå att det rör sig om nya omständigheter som kan innebära bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljas ny prövning. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31

Migrationsdomstol: Journalist som torterats efter utvisning ska få ny prövning till sidans topp

En person från Azerbajdzjan sökte asyl på grund av att han som politiskt oppositionell riskerade förföljelse men blev inte trodd. Han lämnade Sverige och greps direkt på flygplatsen i Baku. Han hävdar att han utsattes för tortyr och krävdes på uppgifter om oppositionella i Sverige. Han lovade samarbeta och släpptes men började sedan arbeta som kolumnist för en tidning. Han försökte periodvis ligga lågt och inte skriva helt fritt, men vid några tillfällen skrev han artiklar som gjorde att han greps och utsattes för tortyr igen. Efter den senaste kritiska artikeln vågade han inte invänta konsekvenserna utan lämnade landet med hjälp av människosmugglare. Migrationsverket avslog hans begäran om ny prövning med motivering att de nya omständigheterna bara är modifikationer och tillägg. Migrationsdomstolen däremot anser att de nya uppgifterna tillsammans med de tidningsartiklar och intyg från redaktionen som mannen lämnat in gör att det finns objektiva grunder som talar för att han skulle riskera skyddsgrundande behandling i Azerbajdzjan. Därför beviljas han en ny prövning. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 20-08-13:

Utvisningshotade familjen ännu kvar i Göteborg till sidans topp

Nasrin Ghanbari och hennes familj, som hotas av utvisning till Iran, har fått uppskov till 18 augusti. Chansen att få igenom en överklagan är minimal. Familjens vän Anna Gasmi berättar om kampen mot klockan.

GP har tidigare berättat om Nasrin Ghanbari, som hotas av utvisning tillsammans med sin man Hosein och snart sexåriga dottern Atrina. Familjen har fått flera avslag på asylansökningar. Vårens ansökan om arbetstillstånd fick avslag - för att Nasrin tjänade 928 kronor för lite i februari.

Familjens juridiska ombud har medgett slarv i samband med att ansökan skickades in och Nasrin Ghanbaris arbetsgivare försökte beveka Migrationsverket och justera februarilönen i efterhand. Men inget hjälpte och även i Migrationsdomstolen blev det avslag.

Migrationsverket har gett uppskov på utvisningen

Sedan GP skrev om familjens öde har mängder av människor hört av sig och velat stötta. Nasrin Ghanbari berättar att hon är rörd över engagemanget.

- Jag har fått så många meddelanden från människor som undrar vad de kan göra för att hjälpa mig. Det känns fint att många människor tänker på oss, säger hon.

Framtiden för familjen är oviss. Utvisningen som skulle ske 9 augusti blev inte av. Orsaken var att Nasrin Ghanbari mejlade Migrationsverket och fick uppskov till den 18 augusti. Då löper tiden ut för att överklaga den senaste domen till Migrationsöverdomstolen och familjen tänker skicka in en överklagan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ATL, Lantbrukets Affärstidning 20-08-19:

Sveriges yngste fäbodbrukare ska utvisas till sidans topp

För fem år sedan kom Baqer Mosawi till Sverige från Afghanistan. Sedan ett par år tillbaka driver han en fäbodverksamhet i Dalarna som egenföretagare. Nu står det klart att han ska utvisas.

Det är morgon på Prästbodarnas fäbod i Dalarna och Baqer Mosawi har redan varit och uppe i många timmar. Han har mjölkat kor och getter, matat kalvar, ungar och lamm och följt djuren en bit på vägen ut i skogen. Nu kokar han kaffe över öppen eld, äter egentillverkad långfil med blåbärssylt och tar det lugnt en stund innan det är dags att kärna smör och koka messmör. Sen kommer korna hem till kvällsmjölkning.

Baqer Mosawi hann knappt landa på asylboendet i Älvdalen innan han skaffade sig praktik hos en bonde. Från hemlandet hade han erfarenhet av djur och fäbodliv och snart blev han hemmastadd. När bonden ville sluta startade Baqer Mosawi eget företag, tog över verksamheten och vidareutbildade sig i småskaligt mathantverk. I dag förser han lokalbefolkningen med mjölk, ägg, kött och egenkärnat smör, fil och messmör.

Nekas uppehållstillstånd

Men det här livet är på väg att ta slut. Trots att han varit i Sverige i snart fem år, är egenföretagare med djur och har försörjt sig själv i över två år nekas han uppehållstillstånd.

- Jag ska utvisas till Afghanistan, säger han.

Det sista halmstrået är att ansöka om arbetstillstånd, men det måste ske från hemlandet Afghanistan. Dit vare sig vill eller vågar Baqer Mosawi åka. Ansökan kan också göras från tredje land men på grund av coronapandemin är det svårt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Domstol om NGL: Gymnasiestudier måste inte påbörjas innan första tillstånd löper ut till sidans topp

En ung man hade fått 13 månaders tillstånd för studier enligt den så kallade nya gymnasielagen. Tillståndet började gälla den 29 november 2018. Den 2 oktober 2019 ansökte han om förlängt tillstånd. Vid den tidpunkten läste han svenska och skulle enligt sin studieplan fortsätta med matematik på grundskolenivå. Migrationsverket begärde i brev att han senast 27 november skulle visa att han studerade på gymnasial nivå eller introduktionsprogram. Mannen påbörjade följande termin en ettårig vårdutbildning på Komvux. Han har av allt att döma missat korrespondens på grund av tillfälligt ändrad adress, men Komvux informerade MIgrationsverket via e-post i februari. Trots detta avslog Migrationsverket den 6 maj 2020 ansökan om förlängning med motivering att han inte skickat in bevisning till den 27 november 2019 som han uppmanats till. Saken har nu nått Migrationsdomstolen som konstaterar att mannen uppfyller alla villkor för förlängning. Det står inget i lagen om att utlänningen ska ha påbörjat studierna innan det tidigare uppehållstillståndet löpte ut. Därför är det förhållandena då saken prövas som är avgörande. Mannen beviljas uppehållstillstånd för studietiden plus sex månader. Källa förvaltningsrätten i Stockholm. Domen är inte vägledande, men flera liknande domar har nu kommit från migrationsdomstolarna.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Förvaltningsrätten godtar en rad sent inlämnade ansökningar om förlängning enligt NGL till sidans topp

Asylnytt har tidigare redogjort för ett par ärenden där Migrationsverket avvisat ansökningar om förlänging av uppehållstillstånd för studier enligt "Nya gymnasiagen", men där en domstol har återförvisat ärendena för prövning i sak. Förvaltningsrätten i Göteborg har nu tagit samma ställning i en rad liknande ärenden. Det finns ingen bestämmelse i begränsningslagen om när en ansökan för förlängning enligt §16d eller 16h eller 16i ska vara inlämnad. Migrationsverket har jämfört med situationen då en person genomfört spårbyte och därefter ska förlänga sitt arbetstillstånd. Enligt en dom från Migrationsöverdomstolen får en sådan ansökan göras från Sverige om den lämnats in innan det första uppehållstillståndet löpt ut. Men migrationsdomstolen anser inte att den principen är så allmängiltig att den kan bli styrande för de nu aktuella målen. Eftersom det saknas en lagstadgad grund för avvisning så ska ansökningarna prövas i sak. De ansökningar som avvisats av Migrationsverket för att de kommit in för sent återförvisas till Migrationsverket. Domarna är dock inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

AYS 20-08-28:

Spanien/ Melilla: The impossible system till sidans topp

An unaccompanied minor died on Wednesday night while trying to swim towards a passenger ship en route to mainland Spain.

As Solidary Wheels commented, this is not just a death, this is a "direct consequence of a system that makes it impossible for unaccompanied minors to obtain the documentation that allows them to leave Melilla legally," pushing them towards dangerous attempts to reach the mainland, which too many times leads to them getting hurt or paying with their lives.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Väst 20-08-24:

Papperslösa sexbarnspappan: "Jag vill bara ha mat till mina barn" till sidans topp

Bergsjöns kyrka brukar ta emot utsatta grupper en gång i veckan för att dela ut mat. Men på grund av coronapandemin kan de inte samla så många på en gång, och har därför haft svårt att få ut färskvaror till behövande. Mustafa och hans familj har ätit mest bröd och torrvaror sedan i våras.

- Det är lite svårt, säger dottern Angelina, 11 år.

Hör Mustafas och Angelinas berättelse i klippet ovan (de heter egentligen något annat).

Till Bergsjöns kyrka kommer människor som behöver akut hjälp eftersom de hamnat utanför trygghetssystemen av olika anledningar. Det kan vara arbetslösa, nyanlända eller papperslösa.

I vanliga fall brukar kyrkan dela ut både torrvaror och färskvaror som levereras från Stadsmissionen, Räddningsmissionen och Allwin. Men på grund av smittorisken måste de behövande komma till kyrkan under flera dagar, en familj i taget.

Nästan bara torrvaror

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-08-10: Levde flera år som papperslös: "Livet var bara stress och rädsla" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-08-06:

Europa/ 'Why can't I be legal anywhere?': exploited and left stateless by Sweden till sidans topp

Rahman arrived as an unaccompanied minor. Abused and deported, his future is uncertain but his European dream intact

Rahman was out buying food when Spanish police handed him a €500 fine for breaking coronavirus restrictions. "I'll pay this as soon as I get a residence permit," he told them. He laughs as he recalls the incident. "Look how thin I've become, I weigh only 57 kilos," he says. The 21-year-old Palestinian shows his skinny 5ft 7in frame over the webcam.

He speaks in Swedish mixed with Norwegian expressions - his capacity in both languages is testament to the nearly five years spent between the countries as an adolescent. They were formative years, where he learned that even apparently kind gestures such as the offer of a place to stay could open the door to unfathomable cruelty.

It was a time when no matter what Rahman suffered, the legal right to remain in Europe eluded him. His lack of status enabled appalling crimes to be committed against him, and it left the criminals unpunished. He has been exploited and deported but his dream of Europe endures. He has found his way back to the continent but the future is uncertain.

In October 2013, 15-year-old Rahman arrived in Sweden alone. Like so many other young refugees, he had heard good things about Sweden: children are protected, they get to attend school and feel safe, their rights are respected and almost all get to stay.

He grew up in Jordan, his Palestinian parents refugees from Gaza. Jordan's citizenship laws had no place for Rahman, leaving him stateless. When the war in Syria was in its third year, his father wanted to send him across the border to fight the Syrian regime. His mother disagreed and the teenager fled to what she hoped would be a place of safety.

In Sweden, Rahman lived in a refugee shelter, started school and quickly learned the language. He played football in his spare time. But despite his young age and troubles in Jordan, the court of migration in Stockholm rejected his asylum application in the summer of 2014.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ingen Människa är Illegal Stockholm 2020:

Insamling av laptops och surfplattor till sidans topp

Hej alla!

Nu samlar vi in laptops och surfplattor för att täcka it-behoven för dem vi har kontakt med. Vi har önskemål och förfrågningar från både barn och vuxna om laptops som funkar för distansplugg, surf och kolla film.

Maila itgruppen (at) ingenillegal.org om du har nåt att avvara eller vill engagera dig för att minska it-klyftorna!

Alla laptops och surfplattor vi får in rensas helt och ominstalleras med de program som behövs. För att kunna lämna vidare datorer med hyffsad prestanda är vi endast intresserade av laptops som startar och är typ 7-8 år eller nyare.

Har du ingen dator liggandes just nu men ändå vill stötta är pengar alltid ett stort behov. Plusgiro: 47 25 43-8

För stående överföringar: 9960 2604 725438

 till innehållsförteckningen innehåll

Nu är det nog 2020:

Onsdagar 14-18: Skomanifestationer för en mänsklig svensk migrationspolitik till sidans topp

"SVERIGES RÖST FÖR FRED, RÄTTVISA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ska åter höras i världen."

Så lyder en mening ur Socialdemokraternas valmanifest 2014.

Så tycker vi också. Fred, rättvisa, mänskliga rättigheter. Självklara värden som Sverige tidigare varit känt för. Men den svenska migrationspolitiken är numera både orättvis och omänsklig.

VAD SKA VI GÖRA?

Varje onsdag fortsätter skomanifestationerna på olika platser i landet.

* Samla ihop skor. Ställ ut på allmän plats.

* Informera allmänheten och lokalmedia om situationen för Sveriges ensamkommande ungdomar, de utvisninghotade barnfamiljerna, de förvarstagna som sittter inlåsta i Migrationsverkets förvar utan att ha begått något brott, och andra utsatta grupper som drabbas av den nuvarande, omänskliga svenska migrationspolitiken.

VAR RÄDDA OM VARANDRA!

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Tänk på att inte samlas för många, håll avstånd till varandra och tvätta händerna.

(...)

Läs mer på Facebook om detta nätverk, vilka krav som ställs och se kontaktuppgifter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-07-31:

Crew of rescue ship face 20 years in jail on third anniversary of smuggling investigation till sidans topp

On the third anniversary of the seizure of the rescue ship, Iuventa, and the judicial investigation into ten members of its crew, Amnesty International is launching a worldwide solidarity campaign.

The campaign calls on the Italian prosecutor to drop the absurd investigation against the "iuventa10". Despite having saved more than 14,000 lives, they are accused of "facilitating the irregular entry" of migrants into Italy, which carries a sentence of up to 20 years.

"Three years after the baseless criminal investigation began, the iuventa10 crew remain in limbo with the threat of long jail terms hanging over them," said Maria Serrano, Amnesty campaigner on migration.

"The criminalization of rescue at sea has hampered vital lifesaving activities in the Central Mediterranean, and it is part of a wider crackdown on acts of solidarity across Europe. Wrapped up with the fate of these ten men and women are the fates of hundreds of others and thousands of refugees and migrants they are helping."

Prosecutors allege that during three rescues that took place in 2016 and 2017 the Iuventa crew arranged for a direct handover of refugees and migrants from the smugglers and returned to smugglers the empty boats to be reused. The Iuventa crew have denied all accusations. A computerized reconstruction by Forensic Oceanography of the three rescue incidents has demonstrated the iuventa10 were saving lives.

"Our forensic study aimed at assessing the allegations of the Italian authorities. The results are clear: There is no evidence of collusion between the Iuventa's crew and smugglers," said Lorenzo Pezzani, researcher at Goldsmiths University London, Forensic Oceanography.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 20-08-20:

Läkarna som hjälper papperslösa i länet till sidans topp

Amanda Schneider och Amanda Näsman är läkare i Östersund som på fritiden arbetar för organisationen Läkare i Världen Östersund.

"Vi hjälper personer som varit i kontakt med vården och blivit avvisade. I första hand ser vi till att de får vård via vårdcentralerna", säger Amanda Schneider.

"Hälsa är en mänsklig rättighet och mänskliga rättigheter tar inte hänsyn till pass och papper", säger Amanda Näsman.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 20-08-22: Röda Korset vill se mer stöd för papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Joint Council for the Welfare of Immigrants August 2020:

Storbritannien/ Channel crossings - 100 groups demand safe and legal routes now till sidans topp

100 civil society groups, Windrush survivors and religious organisations have come together to demand safe and legal routes now, in response to the government's dangerous rhetoric surrounding recent Channel crossings. The fact is that people seeking protection in the UK can only do so once they reach UK soil. The lack of safe and legal routes by which to reach the UK means that people are pushed into the hands of people smugglers and forced to take dangerous journeys to claim asylum here.

In its response to Channel crossings, the government has so far sought to abdicate all responsibility. We've been here before - if the Home Office is truly serious about learning the lessons of Windrush, they need to listen to expert advice from people who have been through the immigration system, and those who work with them. If they don't, further tragedy at the UK's borders seems unavoidable.

Read the full text of our letter and list of signatories below, and click here to write to your MP urging them to take action.

Dear Priti Patel MP,

We are writing to you regarding the ongoing Channel crossings and the UK government's response, particularly considering your stated commitment to implementing the Windrush Lessons Learned Review Recommendations.

The small number of people seeking entry to the UK in this way are doing so because there are simply no safe and legal routes of entry to the UK. The majority have family or loved ones in the UK, are at risk of exploitation by people traffickers and smugglers and are fleeing war or persecution. Like you, we would like to see an end to Channel crossings which take place in this way. We do not want anyone to have to risk their lives trying to enter the UK.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs flera debattinlägg kring kanalflyktingarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Law Initiative blog 20-08-05:

Refugee-led Organizations: The Time Is Now till sidans topp

Diana Alberghini, Asylum Access

COVID-19 has paralyzed many aspects of our world. But as we stop and reflect what the pandemic means for our future life, we realize that it is not all about restrictions. Quite on the contrary, COVID-19 has also presented us with many opportunities. And while the main focus now is to resume our lives as fast as possible, it will soon become apparent that "back to normal" cannot be fully achieved and that, thankfully, some positive changes have already occurred. The challenge is ensuring they become permanent.

For refugees all over the world, COVID-19 has brought many devastating consequences both in terms of their health but also for their ability to earn a livelihood. In many cases, refugees live in conditions where social distancing is impossible, water scarce and personal protection equipment inaccessible, which are further aggravated by a lack of access to health services and other fundamental rights, such as labor rights. The impact of the coronavirus crisis on refugee communities is being closely analysed and will continue to be in the near future, at least while its repercussions last. For instance, the World Bank-UNHCR Joint Data Center on Forced Displacement (JDC) has created a dedicated space for researchers and practitioners where they can collect and share research findings about the current pandemic. This blog post, however, aims to highlight some of the new opportunities COVID-19 has opened up which, if grasped and developed, could bring about radical changes in the refugee field and revolutionize the current concept of aid and how to provide it.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-08-19:

Internationellt/ Refugee-led organizations need support to continue their vital work till sidans topp

Around the world, refugee-led organizations are taking critical action to prevent the catastrophic impacts of COVID-19 for refugees and host communities.

Despite doing this vital work, refugee-led organizations are desperately underfunded, and face bureaucratic hurdles and other impediments to gain recognition and access sustainable resources.

To address this resource gap, Asylum Access has convened a global coalition of refugee-led organizations and supporters from non-government organizations, universities, social enterprise, and private foundations to launch a campaign called "Refugees Lead," drawing attention to the role of refugees as essential responders. The "Refugees Lead" campaign is hosted by NeedsList, an online platform where individuals and institutions can directly support grassroots refugee-led organizations, and is supported by campaign partners Amnesty International, Basmeh & Zeitooneh, Independent Diplomat, Local Engagement Refugee Research Network, Open Society Foundations, Oxfam International, St Andrew's Refugee Services (StARS), Young Africans for Integral Development (YARID) and Xavier Project.

"As refugee leaders from around the world, we are at the forefront of responding to our community's needs. During COVID-19, groups have worked tirelessly to ensure that our communities receive information, humanitarian aid and other types of much needed support. With direct funding and support we could do so much more," said Robert Hakiza, Executive Director, Young African Refugees for Integration Development (YARID).

The "Refugees Lead" campaign launches on World Humanitarian Day, which, this year, honors real life heroes.

"This year World Humanitarian Day honors 'real-life heroes'. It couldn't be more fitting with refugee leaders at the forefront of supporting their communities," said Sana Mustafa, Associate Director of Partnerships and Engagement, Asylum Access.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Refugees Lead: Refugee-Led Action in Response to COVID-19 (Extern länk)

Yasmin Kayali, co-founder and CCO of Basmeh & Zeitooneh, a refugee-led organization in Lebanon 20-08-19: It's time to fund organizations led by refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

The New Humanitarian 20-08-10:

The legal battle to hold the EU to account for Libya migrant abuses till sidans topp

Eric Reidy

More than 6,500 asylum seekers and migrants have been intercepted at sea and returned to Libya by the Libyan Coast Guard so far this year. Since the EU and Italy began training, funding, equipping, and providing operational assistance to the Libyan Coast Guard in 2017, that number stands at around 40,000 people.

Critics say European support for these interceptions and returns is one of the most glaring examples of the trade-off being made between upholding human rights - a fundamental EU value - and the EU's determination to reduce migration to the continent.

Those intercepted at sea and returned to Libya by the Libyan Coast Guard - predominantly asylum seekers and migrants from East and West Africa - face indefinite detention, extortion, torture, sexual exploitation, and forced labour.

This year alone, thousands have disappeared beyond the reach of UN agencies after being disembarked. Migration detention in Libya functions as a business that generates revenue for armed groups, some of whom have also pressed asylum seekers and migrants into military activities - a practice that is likely a war crime, according to Human Rights Watch.

All of this has been well documented and widely known for years, even as the EU and Italy have stepped up their support for the Libyan Coast Guard. Yet despite their key role in empowering the Coast Guard to return people to Libya, international human rights lawyers have struggled to hold the EU and Italy to account. Boxed in by the limitations of international law, lawyers have had to find increasingly innovative legal strategies to try to establish European complicity in the abuses taking place.

As the EU looks to expand its cooperation with third countries, the outcome of these legal efforts could have broader implications on whether the EU and its member states can be held accountable for the human rights impacts of their external migration policies.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The New Humanitarian 20-08-05: What happens to migrants forcibly returned to Libya? (Extern länk)

IOM 20-08-21: Libyen/ First voluntary return charter in 5 months assists over 100 Ghanaian migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-08-05:

Entry-Exit System pilot project at land borders till sidans topp

The European Union is moving forward with implementing various "smart borders" solutions that will make it easier for genuine travellers to cross Europe's borders while protecting the security of hundreds of millions of Europeans.

Among these is the Entry-Exit System (EES), which will register the entry and departure data of non-EU nationals crossing the external borders of EU Member States. The system will significantly impact the work of border guards and the national authorities, who need to be prepared for important changes at border crossing points.

For this reason Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, will soon be testing various EES technological solutions.

For this project, Frontex is looking for industry solutions for the testing and implementation of EES-compliant equipment, including complete technological solutions, hardware and software, development and integration services with national systems.

During the test, our agency will be able to assess the impact of the system at busy border crossing points and the length of time necessary to capture the required data. Upon its completion, we will be able to advise EU countries on the most appropriate technology to be used.

The procurement procedure will be launched in the second half of this year, with project implementation to follow. Please monitor our website for further announcements.

Läs mer (Extern länk)

Frontex 20-08-11: Frontex helping to bring innovation to future border control (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-08-21:

EU's planned 'deportation machine': expensive, dangerous and lacking in transparency till sidans topp

Plans to increase the number of deportations from the EU will cost hundreds of millions of euros, create giant, opaque and unaccountable agencies and further undermine claims that the EU occupies the moral high ground in its treatment of migrants, argues a new report by the civil liberties organisation Statewatch.

The report, Deportation Union: Rights, accountability, and the EU's push to increase forced removals, provides a critical examination of EU legal and policy measures designed to step up the number of deportations, in particular those coordinated and funded by by Frontex, the EU's border agency.

The plan is for the agency to assist with the deportation of 50,000 people annually in the coming years. Between 2007 and 2018, the agency aided in the deportation of some 53,000 individuals, including over 850 people who were expelled to Afghanistan and almost 300 to Iraq. Expenditure on a number of flights to Afghanistan was labelled "irregular" by EU financial auditors, but no one has been held accountable for this.

The vast majority of deportations coordinated and funded by Frontex head to Albania, Kosovo, Serbia, Tunisia and Nigeria, while Germany, Italy and Spain are the member states making the most use of the agency's 'services'. Frontex is due to be allocated a hugely increased budget in the 2021-2027 period in order to implement its new powers, with the initial proposal from the European Commission seeking €13 billion.

The plan to increase the number of deportations from the EU and step up Frontex's role will be aided by two other developments analysed in depth in the report: attempts to water down rights and protections set out in the EU law governing deportation proceedings; and an increase in the amount of personal data on migrants held in EU databases, at the same time as facilitating swifter access to those systems.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta infografik och rapporten i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Aftonbladet 20-08-15:

Kaos kring bärplockare i byn: "Det är modern slavhandel" till sidans topp

Ilskan växer bland invånarna i Vidsel: "Folk börjar tröttna"

Plötsligt hovrar polishelikoptern över byn i Norrbotten.

Byborna turas om att stå på vakt utanför matbutiken, och menar att orten blivit laglöst land.

Men enligt bärplockarna är de bara här för att jobba och tjäna lite pengar till mat.

- Hemma i Bulgarien bor jag i en barack som jag byggt själv, säger Michal.

Torget i Vidsel, en gång ett levande centrum, har stått igenbommat och dött. Men nu saktar Vidselborna ner när de kör förbi, för att hinna få en glimt av "spektaklet" som pågår.

Här i de utdömda hyreshusen bor sedan några veckor ett hundratal bärplockare, samt minst ett 20-tal barn.

- Vi är från Sofia, Bulgariens huvudstad. I år är sjätte året i Sverige, berättar de, med hjälp av vår bulgariska tolk och fotografen Simons ryskakunskaper.

Barnen snor runt de vuxnas ben. På balkongen hänger kvinnorna färgglad tvätt, männen för hetsiga diskussioner nedanför.

Plötsligt svänger en långtradare in på torget. Den är registrerad i Västerbotten, men chauffören och hans kumpan vill inte uppge sina namn. Vi får senare veta att det är en blåbärsgrossist som säljer bär till stora svenska syltproducenter.

Nu börjar ett febrilt arbete: flera ton blåbär ska lastas på.

"Man känner med barnen"

Bärplockare finns det visserligen gott om i dessa trakter, thailändare och andra. Särskilt ett bärrikt år som detta.

Men denna gång har det spårat ur, enligt Vidselborna Anki och Benny Norman.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-12:

Asylum applications in the EU+ increase, but remain at half pre-COVID-19 levels till sidans topp

Following the gradual relaxation of emergency measures in EU+ countries,1 in June about half as many applications for international protection were lodged compared to the months immediately prior to the COVID-19 outbreak in Europe.

The impact of emergency measures on asylum trends continued to be visible in June. Although the 31 500 applications in June represented a threefold increase from May, this number was still at about half the level prior to the pandemic. In fact, almost all EU+ countries received fewer applications in June than in the first two months of the year. In the first half of 2020 the overall number of asylum applications dropped by 37 % compared to the same period in 2019.

In the coming months, applications for asylum are expected to continue rising but albeit slowly because asylum services are likely to remain partially limited plus travel restrictions with third countries will continue to reduce entry opportunities, especially in the event of a second wave.

Repeated applications are those that are lodged by applicants in the same country following a previous application that was rejected or discontinued. In June, the share of repeated applications decreased slightly (11 %) but remained higher than pre-COVID-19 levels (8 - 9 %).

Syrians and Afghans continued to lodge the most asylum applications, followed by Venezuelans and Colombians who suddenly started to lodge more applications after two months of very low levels indeed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

More information and an interactive data-visualisation (Extern länk)

Frontex 20-08-18: Situation at EU external borders - Arrivals picking up, still down for the year (Extern länk)

IOM 20-08-14: 1,200 missing migrants recorded thus far in 2020 may well undercount totals since Covid-19 outbreak (Extern länk)

TT / AB 20-08-08: Migrantströmmen från Turkiet minskar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-08-30:

Tusentals anhöriga saknas i krig och konflikter till sidans topp

Tiotusentals människor har de senaste åren flytt till Sverige från krig och konflikter. Man alla lyckas inte lämna katastrofområden, utan många försvinner spårlöst.

- Vi söker i dag 5 000 anhöriga, varav 3 000 är barn, berättar Martin Ärnlöv, generalsekreterare för svenska Röda korset.

Över hela världen uppmärksammar och hedrar rödakors- och rödahalvmånerörelsen under söndagen de människor som saknas i eller efter flykt från krig och konflikter.

I totala siffror handlar det om över 145 000 ärenden världen över och av dem gäller 5 000 anhöriga till personer i Sverige. Merparten, 60 procent, av ärendena som organisationen jobbar med rör försvunna barn.

- Vi vill gå ut och uppdatera Sverige på hur många det faktiskt är som saknas. Vi söker i dag 5 000 anhöriga, varav 3 000 är barn, och jag tror att det är lätt för alla att kliva in i känslan att inte veta var en anhörig är, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för svenska Röda korset.

Ett stort mörkertal

Han berättar att bakom de svenska ärendena står 1 300 personer som kontaktat organisationen för att få hjälp med att hitta anhöriga som är försvunna. I samtliga ärenden har man kunnat identifiera de saknade, men mörkertalet tros vara stort.

- Ja, det kan vara betydligt fler än så. I de här fallen handlar det om personer som vi vet vilka de är och som försvunnit i samband med krig och konflikt.

Frågan behöver förenklas

Genom att uppmärksamma frågan på en internationell dag vill man dels nå ut till de som själva är drabbade och har anhöriga som saknas så att de kan ta kontakt, dels vill man aktualisera frågan hos myndigheter och politiker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

REDO 20-08-26:

En perfekt kontakt - Elföretaget fick Alidad som praktikant och gav honom anställning till sidans topp

"Alidad har sådan hög arbetsmoral. Inte bara han, det har även de andra killarna från Afghanistan som vi har anställt. De är dessutom artiga, kommer i tid och behärskar det svenska språket bra."

Det är tydligt att Per Augustsson, arbetsledare på Elkontakt AB, är nöjd med förvärven. På företaget, som inriktar sig på installationer vid nybyggnationer, har man upptäckt fördelen med att anställa personal som ursprungligen kommer från Afghanistan.

"Vi anställer nästan bara folk som har praktiserat hos oss först, då vet vi vad de går för och vi kan delvis forma dem själva. Sköter de sig kan vi i stort sett alltid erbjuda jobb."

Per berättar att kulturen på firman är väldigt snäll. Det är inte bara viktigt att kunna sitt jobb, man ska vara hygglig också, alla måste ro åt samma håll, som han utrycker det.

Att Alidad Haidary passar in är det ingen tvekan om.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ICA-kuriren 20-08-14:

"Jag är 2015" - en digital folkrörelse i solidaritet till sidans topp

2000 människoöden att lära känna och ta till sitt hjärta. Det har Atoosa Farahmand samlat i FB-gruppen Jag är 2015. Här bjuder nyanlända och svenskfödda på ett positivt budskap som en motpol till främlingsfientlighet.

En dag i vintras brast det för Atoosa. Under en längre period hade hon känt oro inför den växande främlingsfientligheten i Sverige. Politiker och medier framställde allt oftare flyktingar som ett problem. Så stod han plötsligt där. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Iklädd jaktkläder och sträng min, med armarna korsade över bröstet. Budskapet i annonsen var "Aldrig mer 2015". Bara några timmar tidigare hade en flykting skjutits till döds vid den grekiska gränsen.

- Jag blev så väldigt ledsen. Vi mottogs med öppna armar 2015. Vi som nu är en del av det svenska samhället, så många som bidrar, följer Sveriges lagar och betalar våra skatter. Då kände vi en stor solidaritet. Nu var vi bara siffror, förklarar Atoosa.

- Jag lät min sambo Oscar ta en bild när jag poserade på samma sätt som Kristersson. Tvärsöver bilden skrev vi "#Jag är 2015". Sedan skrev jag ett öppet brev till Kristersson och till andra folkvalda och la ut text och bild på Facebook. Jag uppmanade också alla som kände sig som en del av flyktingmottagandet 2015 att skriva ner sina berättelser, både svenskar och nyanlända.

Tusentals delningar

Inom bara några timmar hade inlägget delats tusentals gånger och Atoosa översköljdes av positiva kommentarer. När de första historierna började trilla in, med det mallade blå bandet och texten "#Jagär2015" över avsändarens porträtt, blev hon lycklig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 20-08-27:

Trots goda resultat - programmeringsprojekt läggs ner till sidans topp

MatchIT är ett utbildningsprojekt som utbildar programmerare och har riktat sig till nyanlända akademiker.

Trots att projektet gett goda resultat och att många av deltagarna fått kvalificerade arbeten inom IT läggs projektet ner.

"Det som skulle krävas för att det här skulle ske i större omfattning, är att det fanns en ny struktur för det, ett nytt regeringsuppdrag för omskolning och livslångt lärande", säger Olga Szczepankiewicz som är projektledare.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen sport 20-08-21:

Berättar om hemska minnena: "De dog framför mina ögon" till sidans topp

Han stod för två mål i Assyriska IK:s storseger senast och kan vara på väg mot ett genombrott - men vägen dit har varit lång.

I en stor intervju berättar 21-årige Tarek Alnator om sin flykt från kriget Syrien, kampen för att få sin familj till Sverige och framtidsdrömmarna.

- Alla svårigheter jag upplevt har format mig till den jag är nu, säger han.

Det var 2016 som en 16-årig Tarek Alnator bestämde sig för att fly från Syrien.

- I hemlandet var det krig, hela landet blev sönderbombat. Man kunde inte spela fotboll utan var hela tiden rädd för att gå ut för det var bomber och vapen överallt. Då bestämde jag mig för att jag ville ut. Min moster bodde i Sverige och jag pratade med henne och fick råd, säger han.

Resan till Sverige blev allt annat än enkel.

- Jag trodde inte att jag skulle nå Sverige, det var förskräckligt på vägen. Jag åkte igenom många länder innan jag kom till Sverige. Man fick bland annat åka via havet och där såg jag jättemånga döda människor, de dog framför mina ögon, säger han och fortsätter:

- Det var en tuff resa, verkligen. Men jag klarade alla svårigheter och det jag gått igenom har format mig till den jag är nu. Det jag gått igenom var jättetufft, men man måste fortsätta drömma. Efter allt jag sett i hemlandet ville jag bara iväg, rymma och fortsätta leva ett tryggt liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 20-08-26:

Nyanlända känner sig isolerade i Askim: "Ingen möjlighet att integrera oss" till sidans topp

Protesterna var många och högljudda. Men tre år efter att det tillfälliga boendet för nyanlända byggdes i Askimsviken finns idag inga större klagomål från grannarna enligt Fastighetskontoret. Däremot finns andra problem för de boende.

- Vi har ingen möjlighet att integrera med svenskar, och det är viktigt för oss, säger Ikram Al-Haq.

När kommunen 2016 sedan beslutade om att bygga lägenheter i temporära modulhus för nyanlända i Askimsviken i västra Göteborg hördes både protester och oroliga röster. Kritiken handlade bland annat om att både gröna ytor och parkeringsplatser skulle försvinna, men också att kostnaderna för modulboenden skulle vara för stora för skattebetalarna.

2018 flyttade de första nyanlända in i det tillfälliga boendet och nu, två år senare, åker SVT Nyheter Väst dit för att se hur det gått.

Från de boende i lägenheterna möts vi av blandade reaktioner. Alla vi pratar med tycker om bostadsområdet. Men det är trångt och ofta skräpigt.

- Vi har mycket problem. Vi har ingen källare, ingen balkong och en liten lägenhet, säger Massuma Sidiki, som bor i en tvåa tillsammans med sin make och sin 11-årige son.

Svårt med integration

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 20-08-26: Fastighetskontoret om kritiken: "Det håller jag med om" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 20-08-27:

Som nyanländ balanserade Neda studier och jobb på heltid: "kämpa dubbelt" till sidans topp

Som 18-åring kom Neda Babaabadi till Sverige från Iran och kunde inte ett ord svenska, så för att komma ikapp fick hon sen både plugga och arbeta heltid.

Idag föreläser hon om affärsutveckling och tillväxt i verksamheter, har varit Sverigechef på ett stort företag och jobbar nu som affärsutvecklare på ett konsultföretag.

"För att komma ikapp de andra 18-19-åringarna i Sverige så måste jag kämpa dubbelt för att skapa ett nätverk, arbetslivserfarenhet, komma in i samhället och lära mig språket."

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 20-08-29:

Hängande i ringen glömmer Hamed ovissheten: "Jag känner mig fri som en fågel" till sidans topp

Ovissheten är svår att bära. Får han stanna i Sverige eller inte? Men när Hamed Saadi Alkasir greppar sitt Cyr wheel på Stadsparkens scen i Örebro försvinner tid och rum.

29-årige Hamed pekar på ett stort blåmärke på vänster fot. Klämskadan är inte den första sedan han började träna med sin specialbeställda Cyr Wheel - en 12 kilo tung akrobatisk ring i PVC-plast som han beställt från Kanada.

- Nej, oj vad många gånger jag har gjort mig illa under de två år jag tränat, säger Hamed och skrattar.

Drömmer om att bli polis

Han kom till Sverige 2015, ensam, från Iran. Nu började nästa kamp. Lära sig svenska, det märkliga språket med ljud svåra att forma med tungan. Försöka få ett jobb, för att om möjligt få bli kvar i det avlånga landet, långt bort från den tillvaro han flydde från.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Respond Working Paper Series July 2020:

Between Tokenism and Self-Representation: Refugee-Led Advocacy and Inclusion till sidans topp

Haqqi Bahram, Linköping University

There have been increasing efforts at the international level to make migrants and refugees' participation and inclusion in policy more meaningful. Yet, little is known on their perspectives about these possibilities and the outcomes of these efforts. Drawing on the case of one refugee-led initiative, the Network for Refugee Voice (NRV), in attending the drafting process of the Global Compact on Refugees (GCR), this paper describes the refugee-led advocacy approach to attaining meaningful participation and representation on high policy platforms, including the United Nations organizations. I examine NRV members' experience of advocating for refugee inclusion against a background of recent international commitment to refugees' meaningful participation.

Based on interviews, my analysis identifies the achievements as self-evaluated by NRV members as well as the challenges they face while highlighting the obstacles and opportunities for a more inclusive international refugee policy.

Introduction

While migration is a standard characteristic of social life, it is often perceived as a challenge on several levels. This is mainly due to the observed impact of migration on global, political, social and economic affairs as well as its relation to transformative societal changes in contemporary societies (Castles, 2010). In response to the challenges of migration, various policies have emerged aiming at regularizing population movements (Woolfson and Likic-Brboric, 2008; Betts, 2011; Piper and Grugel, 2015). These policies, that are predominantly designed by states and essentially sustain the interests of states, have resulted in what is generally referred to as global migration governance.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aktuellt i Politiken 20-08-05:

Minskad invandring - samtidigt positivare attityder enligt Mångfaldsbarometern till sidans topp

Migrationsverket har kraftigt sänkt sin prognos över antalet människor som väntas invandra till Sverige i år. Samtidigt verkar svenskar ha blivit lite mer positiva till människor med utländsk bakgrund, visar preliminära siffror.

Samtalen i den parlamentariska migrationskommittén brakade samman i början av juli då Moderaterna valde att lämna förhandlingarna. Samtidigt har antalet asylansökningar gått ner kraftigt sedan covid-19 nådde Europa i mars.

I början av året spådde Migrationsverket att 21 000 personer skulle söka asyl i Sverige under 2020. I slutet av juli justerade de ned den prognosen till 13 000.

Pandemin påverkar även antalet ansökningar om uppehållstillstånd för arbete eller studier, som även de skrivs ner kraftigt. Migrationsverket tror att antalet inkomna ansökningar om arbetstillstånd kommer att landa på 12 000, jämfört med en prognos på 39 000 innan pandemin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum blog 20-08-13:

Storbritannien/ Benefit ban leaves women and children to fall through the cracks till sidans topp

This article has been written by Michael Noone who is a correspondent for the Immigration Advice Service.

No Recourse to Public Funds (NRPF) is a condition attached to most UK migrants' Leave to Remain immigration status and means that up until the applicant can meet the requirements for Indefinite Leave to Remain or British Citizenship (which can take as long as ten years), they are prohibited from accessing public funds. The benefits ban excludes them from all welfare schemes, including Universal Credit, child tax credits, carers' allowance, social housing and free school meals for children.

At a parliamentary committee hearing on Wednesday 27 May, MP for East Ham Stephen Timms recounted the struggles of a migrant couple from his constituency. The husband had been stripped of his job due to COVID-19, and his wife's income was less than their monthly rent. Timms informed the Prime Minister that, with 'No Recourse to Public Funds' (NRPF) stamped on their visas, the couple was on the brink of destitution and their two children, both born in the UK, were at high risk.

Astonishingly, the Prime Minister seemed to have no idea what NRPF really was. NRPF was a New Labour policy, extended by Theresa May in 2012, and has been discussed and debated hundreds of times during Johnson's tenure as a serving MP, including over 80 times since he became Prime Minister. A policy which is already negatively impacting the lives of around 100,000 children, most of whom were born in the UK, should be one on which the PM has passing knowledge? After he was informed about the policy, Johnson promised to "find out how many [people] there are in that position" and what the Government could do to help.

Johnson's response elicited hopes of a swift reversal of the cruel measure. However, those hopes were quickly extinguished. When asked about the possibility of dropping the restrictions any time soon, Home Secretary Priti Patel said, "the answer is no".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-08-14:

Kanada/ UNHCR: Residency to asylum-seekers working on COVID-19 frontlines till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes Canada's announcement to open pathways to permanent residency for asylum-seekers in the healthcare sector who have worked on the frontlines of the country's COVID-19 response.

"This is an exemplary act of solidarity which recognises the service and dedication of some of the most marginalized and vulnerable members in society. It is a reminder of the exceptional contributions refugees and asylum-seekers make to the communities that welcome them," said Rema Jamous Imseis, UNHCR's Representative in Canada.

UNHCR understands the decision will benefit asylum-seekers across the country who meet eligibility requirements and who have been playing a crucial role in healthcare institutions during the pandemic.

"We have seen firsthand, across the world, that refugees, asylum-seekers and displaced people have skills and resources that can be part of the solution," Jamous Imseis said.

"They risk their own lives to support and care for others in the fight against COVID-19. From Colombia to Bangladesh, from Uganda to Canada, incredible stories have emerged as people come together to battle a disease that knows no borders".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

TT / AB 20-08-07:

Ytterst osäkert om ny migrationspolitik till sidans topp

Riksdagens partier kan inte komma överens om en ny flyktingpolitik.

Det stod helt klart när Migrationskommittén efter ett drygt år avslutade sitt arbete på fredagen.

Motsättningarna om svensk flyktingpolitik stod i öppen dager när Migrationskommitténs ledamöter kom ut från det sista sammanträdet på Riddarholmen i Stockholm.

- Som helhet tycker vi att det här är bra, sade socialdemokraten Rikard Larsson.

- Det här är en kommitté som kommer att gå till historien som ett mycket stort misslyckande, sade moderaten Tobias Billström.

Men det är inte främst motsättningarna mellan S och M, som egentligen inte står så långt ifrån varandra i migrationspolitiken, som blir den svåra knuten för regeringen framöver. Huvudproblemet finns i regeringen.

Inhuman politik

Kommittén kom inte överens om något helhetsförslag med majoritet bakom sig. I stället lägger man fram en rad enskilda förslag som det finns hoppande majoriteter bakom. Det enda parti som står bakom kommitténs alla förslag är Socialdemokraterna. Miljöpartiet reserverar sig mot de grundläggande förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

- Som helhet tycker vi att det är bra, det ligger nära den tillfälliga lagen och upprätthåller även i fortsättningen en rätt så stram migrationspolitik och ser samtidigt till så att vi kan ge skydd till människor som behöver det, sade Rikard Larsson.

- Det här är i huvudsak en inhuman politik, sade Miljöpartiets representant i kommittén Annika Hirvonen Falk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-08-07: S enda parti bakom ny migrationspolitik (Extern länk)

Sveriges Radio 20-08-07: Total oenighet om framtida migrationspolitiken (Extern länk)

Rikard Larsson, Carina Ohlsson och Ebba Östlin (S) u Expressen 20-08-07: Socialdemokraterna står upp för en ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

TT / SvD 20-08-07: Migrationspolitiken "genuint dilemma" för S (Extern länk)

SvT Nyheter 20-08-12: Stor oenighet mellan partierna - debatt om migrationspolitiken (Extern länk)

SvT Nyheter 20-08-12: Analys: Flyktingpolitiken hotar att spräcka regeringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-08-13:

Uppgörelse långt borta när migrationskommittén avslutas till sidans topp

Eftersom det inte blev en bred uppgörelse mellan partierna i den uppmärksammade migrationskommittén så har idag flera partier lagt fram sina reservationer till de förslag som inom kort skickas över till regeringen.

Sverigedemokraterna presenterade idag helt ett eget alternativ till kommitténs arbete, där målet är att fler ska lämna Sverige än som invandrar av asylrelaterade skäl, säger partiledare Jimmie Åkesson.

- Grunden för hela vårt förslag är att vi på riktigt ska lägga oss på EU:s miniminivå i alla avseenden, och det är en strikt tillämpning, säger han.

Sedan en tid tillbaka har det ju stått klart att det inte blir något helhetsförslag från en majoritet av partierna i migrationskommittén, vars uppgift varit att föreslå ny migrationspolitik när den tillfälliga lagen löper ut nästa sommar. Det blir istället hoppande majoriteter fråga för fråga i betänkandet som regeringen nu ska hantera. Socialdemokraterna är det enda parti som står bakom kommitténs alla förslag, medan regeringspartnern Miljöpartiet bara står bakom ett fåtal punkter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-08-13: S och MP oeniga om 23 av 26 förslag för migrationen (Extern länk)

Expressen 20-08-08: Sjöstedt: Socialdemokraterna huvudansvariga för kollapsen (Extern länk)

TT / Expressen 20-08-14: V avvisar Migrationskommitténs förslag (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-08-20: MP vill skrota delar av migrationskommitténs förslag (Extern länk)

TT / SR 20-08-13: SD vill ha nettominus i asylinvandringen (Extern länk)

SvT Nyheter 20-08-13: Moderaterna vill minska antalet asylsökande (Extern länk)

Expressen 20-08-13: KD: Många utlandsfödda står aldrig på egna ben (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-08-07:

Kyrkoledare: "Migrationskommittén går emot folkets vilja" till sidans topp

Om den tillfälliga migrationslagen görs permanent, går den migrationspolitiska kommittén emot svenska folkets vilja. Det skriver tolv svenska kyrkoledare från Sveriges kristna råd, SKR, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

- Vi är oroliga för att det drivs en politik som triggar varandra till att vara negativ till migration och integration, när folk överlag är mer positiva, eller mindre negativa i alla fall, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Det är i en sista vädjan till migrationspolitiska kommittén om att välja en human väg i migrationspolitiken, som Sveriges kristna råd publicerar en debattartikel i DN på torsdag.

- Vi hoppas och tror att barmhärtighet, en attityd och en värdering där människovärde finns grundlagt i den svenska politiken, kommer att segra till slut. Så vi vill inte ge upp än, men det ser inte ljust ut, säger Karin Wiborn.

Migrationspolitiska kommittén går emot svenska folkets vilja, om de väljer att göra den tillfälliga migrationslagen permanent, anser Sveriges Kristna Råd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning ledare 20-08-07:

Mikael Hermansson: Ett väntat misslyckande till sidans topp

Ska Sverige få en bred och sammanhållen migrationspolitik kan den inte bygga på påståenden eller lösa förhoppningar.

I dag har den parlamentariska Migrationskommittén sitt sista sammanträde. Något samlat förslag till en ny migrationspolitik kommer dock inte att läggas fram, vilket var väntat.

Därmed lär inte regeringen, som är svårt kluven i frågan, gå fram med en proposition till riksdagen i höst om en lag som ska ersätta den tillfälliga utlänningslagen som nu gäller.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 20-08-18:

Vad migrationskommittén borde ha gjort - del 1 till sidans topp

Den 14 juni 2019 beslutade regeringen om direktiv för en parlamentarisk utredning om den framtida svenska migrationspolitiken. I uppdraget till kommittén saknas en vetenskaplig grund och hänsyn till asylsökandes egna erfarenheter av senare års lagändringar på det migrationspolitiska området. Det är en allvarlig brist att kommittén inte tydligt har getts i uppdrag att redovisa hur de förslag till lagändringar och andra åtgärder som läggs fram bygger på etablerad vetenskap. Kommittén borde också redovisa om något förslag frångår den samlade kunskapen från forskningssamhället.

Regeringen borde alltså ha ställt andra frågor till den parlamentariska kommittén mot bakgrund av tidigare forskning om migrationspolitiken och det vi vet om effekterna av den tillfälliga begränsningslagen i ett perspektiv av asylsökande själva.

Asylkommissionen - Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017 - utarbetade mot denna bakgrund under våren ett "skuggdirektiv" som vänder sig till den parlamentariska kommittén, men även till andra intresserade.

Arbetet genomfördes som vi har beskrivit i ett tidigare inlägg på denna blogg i en mindre grupp som sedan i nästa steg vände sig till hela Asylkommissionen och dess associerade forskare för synpunkter och tillägg.

I en serie av blogginlägg kommer vi nu att stegvis presentera Asylkommissionens skuggdirektiv, i syfte att ta vara på den svenska och internationella forskningen på området, i synnerhet forskning som har beaktat asylsökandes erfarenheter av lagstiftningen.

Texterna ska inte läsas som en uttömmande beskrivning av erfarenheter från eller forskning om den svenska asylprocessen men de utgör ett viktigt tillägg till den pågående samhällsdebatten som lider av ett kunskapsmässigt underskott. I detta första inlägg frågar vi varför ett skuggdirektiv behövs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 20-08-25:

Den tillfälliga lagens konsekvenser måste utredas - del 2 till sidans topp

I direktiven till migrationskommittén står följande: "Det svenska asylsystemet ska vara rättssäkert och bygga på individuell prövning. (...) Reglerna måste vara förutsägbara och tydliga." Denna föresats behöver understrykas och därför har Asylkommissionen i sitt skuggdirektiv formulerat flera tilläggsuppdrag till den parlamentariska kommittén. Bland annat behöver konsekvenserna av de senaste årens lagändringar analyseras och vägas in i kommande lagstiftning. En sanningskommission bör tillsättas för att utreda hur barn som sökt asyl utan vårdnadshavare har bemötts.

Omfattande ny lagstiftning de senaste åren, i kombination med nya tolkningar av Migrationsverket och domstolarna samt långa handläggningstider, har lett till en mer oförutsägbar asylprocedur i Sverige. Detta innebär för enskilda allvarliga rättsförluster, vilka till stora delar är oåterkalleliga på grund av tidens gång, och att de sökande lämnar landet eller på annat sätt förlorar kontakt med myndigheterna.

Det är betecknande för migrationsrätten att de mest berörda är uteslutna från möjligheterna att utforma och påverka reglerna. Detta gör konsekvensanalyser och asylrättsliga åtaganden vid ny lagstiftning desto viktigare. Den konsekvensanalys som kommittén ska göra av tidigare lagstiftning och sina egna förslag måste ta utgångspunkt i asylsökandes perspektiv. Detta är nödvändigt för att förstå lagstiftningens faktiska effekter och undvika att upprepa tidigare misstag.

Ett allvarligt problem är de diskriminerande effekter som senare års lagändringar har fått. Ett exempel är ändringar i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) om indraget ekonomiskt stöd vilken lett till att tidigare asylsökande blir ekonomiskt utblottade, bland annat genom förstärkta beroendeförhållanden på arbetsmarknaden. Även myndigheter har varit kritiska då lagändringen för med sig minskad kontakt med de berörda personerna, och det har visat sig svårt att i praktiken få tillgång till vård man har rätt till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 20-08-19:

En katastrof för Sveriges statslösa till sidans topp

Migrationskommitténs förslag på en ändrad migratonspolitik riskerar att leda till att barn som föds i Sverige får leva hela sina liv som statslösa. De hamnar i en omöjlig limbo-situation där de slussas mellan Migrationsverket och gränspolisen. Sverige måste börja agera för statslösas rättigheter, skriver Jehna Al-Moushahidi och Angela Refuerzo Larsson i nybildade Svenska organisationen mot statslöshet.

I Sverige uppskattas det bo minst 30 000 personer som är statslösa. Nu i mitten av augusti ska Migrationskommittén presentera delar av sitt förslag för en fortsatt migrationspolitik. Det kommande förslaget väntas göra den tillfälliga ändringen i utlänningslagen från 2015 permanent och därmed blir också tillfälliga uppehållstillstånd norm. Men en förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd skadar inte endast asylsökande i Sverige, utan också statslösa som är födda här. Minst en tredjedel av dessa uppskattas vara barn. FN:s flyktingorgan UNHCR gjorde en kartläggning av Sverige i slutet av 2016, där de allra flesta som är statslösa är från Syrien, Sverige och Palestina. Detta innebär att många barn som föds idag i Sverige är statslösa. Får deras föräldrar inte permanent uppehållstillstånd så försvårar det också deras möjligheter att få medborgarskap, trots att artikel 7 i Barnkonventionen menar att det är alla barns rätt att få tillhöra ett land genom nationalitet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-08-23:

Sveriges migrationspolitik följer inte barnkonventionen till sidans topp

Med facit i hand ser vi att lagstiftarna tyvärr inte har prioriterat barnets bästa när beslut har tagits om ensamkommande barn och framtidens migrationspolitik.

Men det kan gottgöras, med permanenta uppehållstillstånd och en human migrationspolitik. Det skriver representanter för Läkare i världen och förbundet S:t Lukas.

Många ensamkommande barn som kom till Sverige under flyktingvågen 2015 fick vänta 3-4 år på att få sin asylansökan behandlad. Vissa hann bli vuxna under processen, och de som inte hann fylla 18 blev förmodligen åldersuppskrivna, för att Migrationsverket lättare skulle kunna fatta ett utvisningsbeslut. Om detta inte var möjligt fick kanske barnet ett tillfälligt uppehållstillstånd som på 18-årsdagen förvandlas till ett utvisningsbeslut. Skulle vi kunna göra något liknande mot barn och unga födda i??Sverige?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-08-27:

Migrationskommittén slår mot hbtqi-flyktingar till sidans topp

Migrationskommitténs förslag om anhöriginvandring kan bli förödande för hbtqi-personer. Som anhöriga räknas bara de som har haft möjlighet att bo tillsammans, vilket är omöjligt för hbtqi-personer i många länder. Sverige måste få vara en fristad, skriver Andreas Hernbo och Bosse Parbring (MP).

Nu när Migrationskommitténs förslag om hur Sveriges flyktingpolitik ska utformas har offentliggjorts så kan vi konstatera att flera av dem är förödande. Särskilt för personer som flyr från förföljelse på grund av sin identitet eller tro. Att ständigt leva med skräcken att eventuellt skickas tillbaka till ett land där du riskerar att hamna i utanförskap, utsättas för våld eller i värsta fall bli dödad som följd av Sveriges flyktingpolitik är ohållbart och inhumant.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 20-08-06:

"Integration ett svepskäl för att stoppa flyktingar" till sidans topp

Flera förslag inom flyktingpolitiken försämrar möjligheten till effektiv integration. En sådan politik är inte grundad på vad som är bäst för samhället, skriver MP:s företrädare.

Människor som kommer till Sverige på flykt från krig och förföljelse ska ges bästa möjliga förutsättningar att snabbt bli en av del av vårt land och skapa sig en framtid här. En human migrationspolitik är inte bara att låta den som har asylskäl stanna i Sverige, utan är också en politik som ger goda förutsättningar för dem som får skydd att etablera sig.

Vi är bekymrade över att många som förespråkar minskat flyktingmottagande förvränger debatten om etablering med dåligt underbyggda argument.

Dessa partier hävdar att "vi måste klara integrationen först" och menar att asylrätten ska villkoras mot den svenska integrationsprocessens prestationsförmåga. Detta argument faller platt när de samtidigt driver reformer som kraftigt försvårar integrationen som korta uppehållstillstånd och försämrad familjeåterförening. De som argumenterar för ett minskat mottagande från dagens redan låga nivåer på grund av integrationsproblem, samtidigt som de själva vill försämra möjligheterna till integration, bryr sig inte om etablering - de vill stoppa flyktingmottagandet.

Vi efterfrågar istället en saklig diskussion om vilka insatser som mest effektivt leder till ett självständigt liv för dem som beviljats skydd från krig och förföljelse och gör dem till del av vårt gemensamma välfärdsbygge. Det förtjänar de nyanlända och det förtjänar alla de som arbetar hårt för att hjälpa dem hitta en plats i vårt samhälle. Här följer Miljöpartiets förslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nadine Rosenhall Gomis, Grön ungdom i ETC debatt 20-08-21: Det är dags att vi skärper oss - och inte migrationspolitiken (Extern länk)

Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (M) i Svenska Dagbladet 20-08-09: "MP missar en viktig skillnad i synsätt" (Extern länk)

Annika Hirvonen Falk (MP) i Svenska Dagbladet 20-08-12: "Hur kan M veta vilka som har asylskäl?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 20-08-15:

Stängda gränser kommer inte att fixa integrationen till sidans topp

Max Sjöberg

Det har blivit för mycket fokus på hur flyktingmottagandet kan minskas och för lite på hur de som kommer hit ska komma in i samhället. Det är trist.

Vi är nu inne på det femte året av det andrum som regeringen begärde när de 2015 beslutade om en rad åtgärder för att kraftigt minska antalet personer som sökte asyl och beviljades uppehållstillstånd här. Detta andrum skulle i sin tur användas för att förbättra kapaciteten i mottagandet. Vi var många som hoppades att det skulle innebära stora politiska reformer för att förbättra integrationen. Så blev det inte riktigt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda debatt 20-08-26:

V kräver amnesti för ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Martha Wicklund, Tahera Jafari

Corona-pandemin har satt fingret på väldigt många brister och utmaningar i samhället. Få kommer ha gått igenom krisen helt oberörda, medan andra kommer att drabbas enormt hårt. Och det är alltid de mest utsatta som drabbas allra hårdast och det kan vi i Vänsterpartiet inte gå med på.

Redan innan pandemin slog till har vårt allt hårdare och mer inhumana flyktingmottagande gjort att människor som flytt för sina liv, tvingas tillbaka till de hemska situationer de flydde ifrån. Men en grupp flyktingar är extra utsatta och corona-krisen drabbar dem fruktansvärt hårt. Många av de ensamkommande ungdomar som flytt hit senaste åren lever med ett konstant och skräckinjagande hot och ultimatum, som ingen av deras jämnåriga kompisar som är födda i Sverige tvinga leva och växa upp med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetarbladet insändare 20-08-09:

Många ensamkommande flyktingar missgynnas av de svenska reglerna till sidans topp

Reza Asadi

Många flyktingar som kom 2015 speciellt efter 24/11/2015 missgynnas av de svenska reglerna.

Jag själv är en ensamkommande flykting som kom i december 2015 och började gå i skolan någonstans i juni 2016 då började jag lära mig det svenska språket. Därefter så fortsatte jag plugga vidare på gymnasiet och tog studenten med fina betyg, med den tanke att jag kommer att få uppehållstillstånd precis som alla andra och kan fortsätta plugga vidare på universitet/högskolan.

Jag har tagit studenten samt anpassat mig i den svenska samhället, har lärt mig språket och har inte begått ett enda brott. Jag är också en människa som med mycket möjligt har drömmar om min framtid och vill gärna förverkliga dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-08-25:

Partier vill mildra villkoren i pandemins spår till sidans topp

Gymnasielagen från 2018 lät tusentals unga som nekats asyl läsa färdigt gymnasiet med möjlighet till permanent uppehållstillstånd, för den som inom sex månader efter examen får ett fast jobb. Men efter coronapandemins utbrott har förutsättningarna blivit tuffare. Flera partier vill nu att villkoren mildras.

Mohammad Zare var 2015 ett av dom 35 000 ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige. Eter att ha fått avslag på sin asylansökan fick han tillfälligt uppehållstillstånd genom den så kallade nya gymnasielagen.

- När lagen gick igenom kände jag mig lättad. Men när jag såg reglerna så tänkte jag att det här blir svårt, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-08-25: L: En tillfällig pandemi inte ett argument för permanenta uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad 20-08-12:

(S)kyldiga till en rättsskandal? till sidans topp

Morgan Johansson offrar unga afghaner på den politiska maktens altare.

Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige. 42 000 av dem kom från Afghanistan varav 23 000 var ensamkommande barn. Migrationsverket trixar med siffrorna för att skönmåla sanningen men hur gick det egentligen för den här gruppen asylsökande? Kunde de erbjudas det skydd som de så väl behövde i vårt land?

Naturligtvis hamnade de i Migrationsverkets långa köer som alla andra men där sökande från just Afghanistan medvetet prioriterades ned.

En utvärdering 2017 visar att av de asylsökande från Afghanistan hade 34 procent beviljats asyl.

Samma siffra sjönk till 31,8 procent för 2018, vilket placerar Sverige långt under genomsnittet i Europa. En granskning av statistiken specifikt för gruppen ensamkommande unga från Afghanistan visar att Sverige beviljar dessa i ännu lägre omfattning än hela gruppen asylsökande från Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad 20-08-20:

Migrationsminister driver socialdemokratin från sin solidariska värdegrund till sidans topp

Stefan S Widqvist

Borde inte socialdemokraternas ledande politiker följa partikongressens beslut?

I artikeln "(S)kyldiga till en rättsskandal?", VF 13/8, riktar nätverket "Världen i Värmland" kritik mot Migrationsverkets och Migrationsminister Morgan Johanssons rättsosäkra och inhumana behandling av de unga ensamkommande afghanerna. Kritiken av Morgan Johansson borde dock vidgas och fördjupas, då han gått i spetsen för en socialdemokratisk politik som drivits bort från sin solidariska värdegrund.

Trots att den allt vidare kritiken från de egna leden inom socialdemokratin, som strävar efter en human migrationspolitik, skulle kunna möjliggöra för den socialdemokratiska partiledningen att byta fot och gå partiets fotfolk tillmötes, håller Migrationsminister Morgan Johansson fast vid en politik som direkt gått emot den anständiga socialdemokratiska traditionen från 1960- och 1970-talen.

De socialdemokrater som förespråkar en human politik i riksdagen, i regionerna, på lokalplanet i arbetarkommunerna, inom sidoorganisationerna SSU, S-kvinnorna, HBT-S, S-studenter och Tro och Solidaritet har alltför länge varit tysta i offentligheten, men har nu förhoppningsfullt börjat höja sina röster. Det är hög tid för en kraftfullare samverkan och verkligen kräva att kongressbeslut och partiets principprogram följs, när nu nya förhandlingar krävs inför beslut i Riksdagen. Försvaret av partikongressbesluten gällande en human politik med permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening parat med den självklara individuella asylrätten borde genomsyra varje arbetarkommuns medlemsdiskussion och aktivitet. Detta skulle också möjliggöra en bred blocköverskridande överenskommelse i Riksdagen när beslut om den nya migrationspolitiken skall fattas, då tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bohuslängingen debatt 20-08-06:

Hyckleri är en paradgren för socialdemokraterna till sidans topp

Mimmie Björnsdotter Grönkvist

Socialdemokratena har med inspiration från danska partivänner ändrat linje om migrationen.

Under sommaren har Expressen gjort en intervjuserie med unga politiker. Den 30/7 var det Philip Botströms tur. Botström, som är förbundsordförande för SSU, pratade i intervjun främst om migrationspolitik och integration. När han förespråkar att hjälpa på plats eftersom internationell solidaritet är en socialdemokratisk paradgren, visar han prov på en annan socialdemokratisk favorit: att vända kappan efter vinden.

Philip Botström säger sig vara äcklad av hyckleriet som han tycker att han har mött i migrationsdebatten. Situationen i hemstaden Filipstad beskriver han som hopplös, med nedskärningar som drabbar invandrare och övriga kommuninvånare. Tongångar som skiljer sig från 2015, då Botström (som redan då var förbundsordförande för SSU) talade inför tusentals människor på en Refugees Welcome-manifestation i Göteborg och SSU drev kampanjen "Öppna Europas portar".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-08-11:

"Kvotsystem inte mer spel än dagens politik" till sidans topp

Vi socialdemokrater måste sluta se på dagens migrationssystem som något hugget i sten. Först då kan vi som parti återfå trovärdighet för vår politik, skriver fem S-studenter vid Handelshögskolan i en slutreplik.

Vi skrev den 1/8 en debattartikel om att Sverige borde sluta ta emot flyktingar vid gränsen och istället hjälpa flyktingar genom FN:s kvotflyktingsystem, då dagens system leder till sämre villkor för migranter, farliga vägar för de som flyr och att flyktingar ej hjälps efter behov. I en replik på vårt inlägg menar debattörerna att ett strikt kvotsystem gör människor på flykt till brickor i ett politiskt spel. Vidare riskerar ett kvotbaserat system att skicka tillbaka migranter till platser där deras liv och hälsa är i fara. Slutligen menar debattörerna att man inte bör sammankoppla ekonomiska och sociala problem med flyktingmottagandet, utan att dessa misslyckanden kan härledas från sänkta skatter och underfinansierade välfärdssystem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-08-19:

Svar på skriftlig fråga: Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen till sidans topp

Fråga 2019/20:1748 av Björn Söder (SD)

I Danmark gör man nu en översyn över uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen i Syrien i syfte att dra in uppehållstillstånd grundade på skyddsskäl och avvisa dessa personer från Danmark. Detta efter att situationen i området inte längre är så allvarlig att det berättigar personer därifrån att av skyddsskäl uppbära uppehållstillstånd i Danmark.

Utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye säger följande i ett pressmeddelande: Förra året återvände nästan 100 000 flyktingar till Syrien från de omgivande områdena. Naturligtvis måste deras landsmän som har beviljats skydd i Europa också åka hem när förhållandena i Syrien tillåter det. Under de senaste veckorna har den oberoende flyktingnämnden beslutat att fem personer från Damaskusprovinsen inte har rätt till tillfälligt skydd eftersom förhållandena i området har förbättrats. Därför har jag nu beslutat att vi snabbt måste granska högen med ärenden med flyktingar från Damaskus för att undersöka vem som inte längre behöver skydd i Danmark. Vi är redo med en ganska stor pengapåse för returresor för dem som måste åka tillbaka och återuppbygga sina liv i Syrien.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att i likhet med sin danska kollega påbörja en genomgång av uppehållstillstånd, grundade på skyddsskäl, för människor från Damaskusprovinsen i syfte att dra in tillstånden och avvisa dessa människor från landet?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-08-26:

Svar på skriftlig fråga: Kurs för möjligheter till återvändande till sidans topp

Fråga 2019/20:1931 av Björn Söder (SD)

I Danmark ska asylsökande direkt efter ankomst till landet gå en obligatorisk kurs i vilka möjligheter som erbjuds för ett återvändande till hemlandet ifall det blir ett avslag. För att vägleda migranterna genom detta har man också skapat en ny myndighet, Hjemrejsestyrelsen. Detta rapporterade Jyllands-Posten den 10 augusti 2020.

Den socialdemokratiske utlännings- och integrationsministern Mattias Tesfaye invigde på tisdagen den nya myndigheten.

Hjemrejsestyrelsen beskrivs som central i den danska regeringens ambitioner för att se till att migranter med avslag reser hem.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Skulle ministern kunna tänka sig att föreslå att Sverige inför liknande åtgärder som Danmark med obligatorisk kurs i vilka möjligheter som erbjuds för ett återvändande till hemlandet?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Inledningsvis kan jag konstatera att under åren 2014-2019 lämnade mer än 80 000 före detta asylsökande Sverige. Det är i genomsnitt över 1 100 per månad. Hittills i år har mer än 3 800 personer lämnat Sverige, trots den rådande situationen med Covid-19.

Den som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl har fått ett av- eller utvisningsbeslut ska återvända till sitt hemland, i första hand frivilligt, annars med tvång. Migrationsverket informerar redan under asylprocessen om vad ett eventuellt avslag på asylansökan innebär och vilka möjligheter som då finns, till exempel att ansöka om återetableringsstöd.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Se även:

Svar på fråga 2019/20:1923 av Lars Beckman (M): Kapacitet för att utöka antalet utvisningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 20-08-15:

Därför har M fel om EU:s migrationspolitik till sidans topp

Sverige har redan som det är idag rejält restriktiva regler i EU-jämförelse och det experterna börjar fråga sig är om det ens går att stänga så mycket mer, skriver Abir Al-Sahlani (C).

Att Moderaterna inte var villiga att hitta kompromisser som var både rättssäkra och humana och därför lämnade migrationsförhandlingarna är tråkigt för Sverige. Vi behöver en bred och hållbar migrationspolitik. Men så bara någon dag efter att migrationssamtalen sprack gick Moderaterna, genom sin Europaparlamentariker Tomas Tobé, ut med hur de nu ville att Europas migrationspolitik ska fungera. Gott så, problemet är att deras politik inte fungerar. Det krampaktiga och hjärtlösa synsättet hur de vill att EU ska agera gynnar ingen.

Det stämmer att fler söker asyl i Sverige än i våra grannländer. Därför målas av vissa partier gärna upp en bild av oss som ett land med helt öppna gränser och oseriöst generös asylpolitik. Kruxet är att det inte stämmer. Sverige har redan som det är i?dag rejält restriktiva regler i EU-jämförelse och det experterna börjar fråga sig är om det ens går att stänga så mycket mer. Någonstans går nämligen gränsen för vad som håller i domstol när Sverige tveklöst kommer att dras inför rätta i internationella sammanhang. Flyktingar är inte en kran som kan stängas och öppnas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-08-13:

UNHCR, IOM: Interception at sea is not the solution to channel crossings till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Organization for Migration (IOM) are troubled by the proposal to intercept boats and return those attempting to cross the English Channel irregularly. The foreseen deployment of large naval vessels to deter such crossings and block small, flimsy dinghies may result in harmful and fatal incidents.

Although increasing numbers of people have been crossing the Channel by boat this summer, the numbers remain low and manageable. People forced by wars and persecution to flee their homes and people on the move frequently embark on risky journeys in many parts of the world. Saving lives should be the first priority - both on land and at sea. UNHCR and IOM reiterate their call to governments in Europe and elsewhere to increase search and rescue efforts and combat human smuggling and trafficking rings.

"Irregular movements in the Channel represent a challenge for all states concerned as do similar situations in other regions of Europe. These multi-faceted challenges require practical solutions and cooperation," said Pascale Moreau, UNHCR Director for Europe. "Our collective response should be comprehensive and complementary - from saving lives to combating smuggling rings, expanding legal options, and ensuring that all those who are in need of protection can effectively access it."

Solutions can be achieved for those in need of protection through the asylum system and complementary mechanisms for those in need of other forms of protection such as victims of trafficking and unaccompanied children. At the same time, impediments to return to countries of origin for those who wish to return and/or found not to be in need of international protection have to be consistently addressed, including through cooperation with these countries supported by the EU.

Effectively ensuring that asylum seekers and migrants are aware of their legal options and adequately supported in pursuing them needs to be a priority. Efforts should also be increased to identify and protect the most vulnerable, especially unaccompanied children.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politics comment 20-08-12:

The refugee crisis is fake. The culture war isn't. till sidans topp

Ian Dunt

The first thing to understand about the refugee crisis is that it does not exist. This country is not facing an unsustainable wave of people in boats. It is not dealing with numbers which are impossible to manage.

Globally, a refugee crisis does exist and has for some time. People are desperately fleeing states suffering war, tyranny and societal and economic collapse, particularly in the Middle East and North Africa. But the impact on Britain has been negligible. Countries like Italy and Greece, as obvious landing points into Europe, have been far worse affected.

The number of people trying to reach the UK across the Channel has risen and is probably right now at something like a couple hundred a day. We don't know for sure why, but it's likely to be because lorries - which are often used by asylum seekers to get into the UK - are travelling less due to the pandemic and there are currently decent weather conditions.

In reality, a small and semi-regular flow of people are constantly trying to get into Britain. The numbers are not large, either in absolute terms or in relative ones. In 2018, there were 26,547 asylum applications to the UK. France and Germany get many more.

People seem confused about why refugees often come from France. Probably they assume that the France they have seen on holiday is the same one these people are escaping. That is not true. Many asylum seekers find an extremely hostile reception in the country, in which they are effectively forced into homelessness, made vulnerable to criminal gangs and often brutalised by the police.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 20-08-19:

How the pandemic may be shaping our feelings about people crossing the Channel till sidans topp

Barbara Yoxon

Ice cream company Ben & Jerry's recently engaged in an unlikely exchange with the British government. In a series of tweets, the company pleaded with the home secretary to show more compassion towards immigrants who take on the dangerous journey across the English Channel to seek asylum in the UK, stating that "people cannot be illegal".

In response, Home Office insiders branded the ice cream an "overpriced junk food". The exchange emerged as the home secretary called to change the UK asylum laws to help deter future Channel crossings.

Politicians are not the only ones who are concerned about the Channel arrivals. Major news outlets such as the BBC Breakfast team and Sky News provided a detailed coverage of the migrants arriving on British shores in small boats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 20-08-26:

I've been watching desperate people seek protection in Europe for 20 years till sidans topp

- it's time the narrative, and policies, changed

Heaven Crawley, Research Professor, Coventry University

Despite the exceptional circumstances of 2020, it is just like any other year in one way. Like clockwork, just as summer arrives, we are bombarded with stories of the "migrant invasion". This year the pictures are of people crossing the channel in flimsy boats. Priti Patel, the UK's home secretary, has appointed a Clandestine Channel Threat Commander to reduce the number of people crossing. Something, she tells us, must be done.

We've been here before. Many times.

The summer of 2015 was marked by an endless stream of images of small boats making the perilous crossing across the Mediterranean. More than a million people were fleeing Syria, Afghanistan, Iraq, Eritrea and elsewhere. They were often depicted as "chancers", "cheats" and would-be "terrorists". There was a flurry of compassion when the lifeless body of Aylan Kurdi was washed up on a Turkish beach, but it was short lived.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 20-08-17: When hope is a dinghy in the Channel: how racism in Britain is a crisis of belonging (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Sveriges Radio Ekot 20-08-23:

30 000 statslösa lever i Sverige: "Man lever i ett fängelse" till sidans topp

FN:s flyktingorgan, UNHCR, har satt upp som mål att år 2024 ska ingen människa behöva vara statslös. I Sverige finns cirka 30 000 personer som antingen är statslösa eller vars medborgarskap är okänt.

Abdulla Meri, var själv var statslös i drygt 30 år, innan han blev svensk medborgare 2017. Han beskriver det som en fängelsetillvaro, att sakna medborgarskap.

- Man lever i ett stort fängelse, man förstår ingenting och man saknar alla rättigheter helt enkelt.

Abdulla Meri är född i Syrien, som statslös palestinier. Det innebar bland annat att han gick i en särskild skola i FN:s regi för just palestinska barn. Hans familj kunde inte resa på semester, som han såg kompisarnas familjer göra.

De tilläts inte ha id-handlingar som berättigade till köp av bostad, banklån och annat. Möjligheterna till högre studier var också begränsade, för den statslöse Abdulla Meri.

- Jag kände inte att jag hade något värde. Det var innehav av ett id-kort som skulle ge mig ett värde.

Enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR, finns det nästan fyra miljoner registrerat statslösa runt om i världen. Men den verkliga siffran är mångdubbelt högre. För att vara statslös innebär att leva vid sidan av samhället, även dess statistik.

Statistiska Centralbyrån, SCB, uppger att det förra året fanns 17 500 statslösa i Sverige och nästan 13 000 med okänt medborgarskap.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-08-24:

Sju kriminalvårdare i internutredning: Festade på sexklubb i Georgien vid utvisning till sidans topp

En grupp kriminalvårdare söp och betalade stora summor vid en sexklubb under en tjänsteresa utomlands.

Internutredningen visar att fackliga representanter och kollegor på den aktuella sektionen sedan försökt mörklägga händelsen.

- En tystnadskultur har byggts upp under lång tid, skriver en av internutredarna i sin rapport.

Kriminalvårdarna hade genomfört en utvisningsresa till Afghanistan. På hemvägen fick de stanna för vila över natten i Tbilisi, Georgien.

Sammanlagt deltog 55 svenskar på chartern och av dessa är det sju som nu är aktuella.

Bara en av dessa sju har sedan berättat öppet för internutredarna om det som hände - att det togs lätt på alkoholförbudet som råder under tjänstgöring:

"...redan vid ankomst till hotellet i Tbilisi valde vissa kollegor i sedvanlig ordning att gå direkt till baren på hotellet istället för att vänta på sin tur med incheckning".

"Bjöd på shotsbrickor"

Senare på kvällen gick kollegorna ut för att äta. Många samlades sedan på en bar med livemusik, "Buffalo Bill", och där köpte två av kriminalvårdarna shotsbrickor som de gick runt och bjöd på.

När det stängde ville flera fortsätta att festa och några hade hunnit dra vidare till vad som betecknas en "olämplig bar".

"Det var plåtdörrar och två dörrvakter stod utanför, det var inga neonljus eller någonting annat som antydde att det var en strippklubb eller liknande."

Tre kriminalvårdare satt där i en soffgrupp omgivna av flera kvinnor. När den andra gruppen om ytterligare fyra kollegor anslutit började minst två av svenskarna vara "intima" med tjejerna, enligt internutredningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Läkaresällskapet 2020:

9 september, online: När läkaretiken sätts på prov till sidans topp

Välkommen till Svenska Läkarsällskapets webinar där Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala Universitet delar med sig av sina erfarenheter som tidigare anställd rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Mötet sker via Zoom 9 september kl 17.00-18.00

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren. Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

Fredrik Tamsen tilldelades Svenska Läkaresällskapets etikpris "Hippokratespriset 2019" för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

MEDVERKANDE Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala Universitet. Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation modererar mötet.

TID: Onsdag 9 september kl. 17.00-18.00

KONTAKTPERSON: Sophie Palmquist-Klockhoff program (at) sls.se

ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet

Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal. För dig som följer vår sändning via youtube går det bra att ställa frågor via kommerntarsfältet på youtube alt. via SLS twitterkonto.

Facebook-event (Extern länk)

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2020:

Anmälan till FARR:s kurs 19 september till sidans topp

FARR:s sommarkurs äger rum den 19 september i Falun och på internet. Sista anmälningsdag är den 12 september.

Kursen har flyttats från det planerade datumet 5 september till den 19 september på grund av sen publicering av den parlamentariska migrationskommitténs betänkande. Det kommer att finnas två sätt att delta: på plats på Lugnets kyrka i Falun (där ett maxantal deltagare blir 40 personer eftersom det finns andra personer i lokalerna samtidigt) eller via internet (Zoom). Du får mer information när du har anmält dig!

/Ur programmet:/

9:30 - 9:55 Teknisk check-in

10:00 Välkomsthälsning och presentation

10:15 - 12:00 Förslaget från den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik. Medverkande Sanna Vestin, FARR, Sofia Rönnow-Pessah, Asylrättscentrum, Christina Höj Larsen (V), Ulf Bjereld (S) samt en företrädare för Miljöpartiet.

13:00 - 14:30 Parallella pass, välj mellan nya gymnasielagen och opinonsbildning:

Nya Gymnasielagens regler vid ansökan om permanent uppehållstillstånd. Liisa Korvenranta, FARR, med flera. OBS! Frågor som deltagarna vill ta upp under detta passet mailas i förväg. Maila till kansliet@farr.se fram till den 12 september!

13:00 - 14:30 Alternativt pass: Opinionsbildning. Maja Dahl, kommunikatör Asylrättscentrum

14:45 - 15:45 Nationella och internationella klagoinstanser - en genomgång. Advokat Anna Massarsch, Din Advokat

Se programmet i dess helhet och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 2020

29 september, online: Migrationskommittén i en juridisk kontext till sidans topp

- Utbildning för civilsamhället

Vad betyder förslagen som den parlamentariska kommittén lämnar i sitt betänkande? Asylrättscentrum bjuder in civilsamhället till utbildning i migrationsrätt.

I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som ska diskuteras och svensk rätt är alltmer sammanlänkad med europeisk rätt. Vilken möjlighet har politikerna att driva igenom de förslag de nu lägger och vilka konsekvenser kan det få om förslagen inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden däribland EU-rätten? Asylrättscentrum bjuder in civilsamhället till en utbildning i migrationsrätt.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom det juridiska ramverket som styr utrymmet inom migrationsrätten, förslagens konsekvenser för asylprocessen, samt besvara era frågor om förslagen.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du som är engagerad i en organisation ska få djupare förståelse för de förslag som politikerna lägger och vilka konsekvenser lagstiftningen kan få.

Tid Tisdag 29/9 kl 14:00-16:00

Zoom-länk skickas till anmälda deltagare innan utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri för Asylrättscentrums huvudmän och medlemmar.

För personer från andra organisationer kostar utbildningen 150 kr.

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-08-30:

Fotoutställning av UNHCR: Drömmen om ett hem symboliseras av nyckeln till sidans topp

Fem år efter flykten har de fortfarande kvar nycklarna till sina hem

För exakt fem år sedan hittades treårige Alan Kurdi drunknad på en strand - och blev symbolen för den syriska flyktingkrisen. Vid samma tid flydde Ahmed Ez och Ahmad Terkawi med sina familjer till Sverige. Fortfarande har de kvar nycklarna till de hem som inte längre finns kvar.

- Jag tänker att någon dag åker vi tillbaka till Homs, säger Ahmad Terkawi.

Fotografierna på treårige Alan Kurdi, som spolades upp på en turkisk strand den 2 september 2015, berörde hela världen genom sin grymma, men samtidigt ikoniska, illustration av den pågående flyktingkrisen. Den lille pojken hade drunknat i samband med att familjen hade försökt ta sig från hemlandet Syrien. På bilderna som kablades ut över världen ligger han på mage i vattenbrynet.

Samma år rasade diskussionen i Sverige om inställningen till flyktingmottagandet. Alan Kurdis öde blev en symbol för året då 163.000 personer tog sig över den svenska gränsen för att söka asyl. Många samlades på Stockholms centralstation i väntan på en lösning.

Fem år har gått sedan den där dagen då Alan Kurdi hittades död på stranden. Men för de flyktingar som klarade den farliga passagen under samma period har livet startats om på nytt. På en ny plats, i en ny stad, med nya vänner och i en ny bostad.

En stor del av flyktingarna har samtidigt kvar drömmen om att en dag kunna flytta tillbaka till sitt hemland. Symbolen för detta är ett föremål som många har sparat: nyckeln till bostaden i hemstaden. Detta är ett fenomen som organisationen Sverige för UNHCR nu uppmärksammar genom en fotoutställning på just Centralstationen kallad "Hoppet om ett hem", som pågår från den 31 augusti till den 6 september.

Ödena som representeras av fotografierna är omtumlande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 20-08-12:

Ny dokumentärserie om amerikanska specialstyrkan ICE till sidans topp

En ny dokumentärserie på Netflix ger en unik inblick i den amerikanska specialstyrkan ICE - en myndighet som har till jobb att spåra upp och deportera flyktingar som uppehåller sig olagligt i landet. Filmarna Christina Clusiau och Shaul Schwarz ägnade tre år åt att följa ICE, men också flyktingarna som kämpar för att ta sig igenom ett labyrintiskt migrationssystem.

Immigration Nation, en av de mest strömmade serierna på Netflix just nu, börjar som ett helt vanligt avsitt av Cops där ett kamerateam följer ett gäng brottarstora amerikanska snutar som griper biltjuvar och gatulangare.

Skillnaden är att det denna gång inte är poliser vi följer (även om det står POLICE på deras skyddsvästar) utan ICE-tjänstemän.

Och de som jagas är inte kriminella. Åtminstone inte i traditionell mening.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-07-30:

Updated country profiles for 2020 till sidans topp

On 30 July 2020, the European Court of Human Rights published updated individual country profiles.

The country profiles are factsheets containing data and information on the significant cases considered by the Court, as well as noteworthy cases pending consideration. The updated profiles are provided for each Council of Europe Member State.

Hämta landprofiler (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-08-26:

RSD Procedural Standards till sidans topp

UNHCR has published a revised and updated 2020 version of the Procedural Standards for Refugee Status Determination (RSD) under UNHCR's Mandate (RSD Procedural Standards), originally published in 2003, which set out core standards and best practices to ensure harmonised, efficient and quality UNHCR RSD procedures, including for reception and registration.

2020 RSD Procedural Standards Full Booklet (Extern länk)

2020 RSD Procedural Standards Chapters (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 20-08-28:

Migrationsinfo för alla - den femte utgåvan! till sidans topp

Nu kan du beställa den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Boken ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet - och den ska kunna läsas i de delar man behöver för stunden. Vår önskan är att bistå med ett bättre kunskapsunderlag - för alla. Därför ger vi ut Migrationsinfo för alla.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration i Sverige, EU och världen.

Tove Hovemyr är redaktör för boken och migrationsinfo.se samt sakkunnig på Fores migration- och integrationsprogram. Boken ges ut av Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer och beställ boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.