fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 5 augusti 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Sveriges Radio Ekot 20-08-03:

Tillfälliga migrationslagen föreslås bli permanent till sidans topp

Förslagen till ändringar i utlänningslagen, som nu skickats ut till ledamöterna i Migrationskommittén, innebär i huvudsak en skärpt migrationspolitik jämfört med hur det var innan. Det splittrar regeringen, där meningarna går helt isär.

Rikard Larsson, socialdemokrat i kommittén, tycker att förslaget är bra.

- Jag tycker att det i huvudsak är ett bra förslag. Det är framför allt de delar som rör vilken längd på uppehållstillstånd man ska ha och vilka regler som ska gälla för att man ska få permanent uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-07-23: Försenat förslag från migrationskommittén (Extern länk)

Radio Sweden 20-07-23: New migration proposal will be delayed (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-07-23:

De påverkas av en ny migrationspolitik till sidans topp

Migrationskommittén skulle på torsdagen samlas för sista gången innan de presenterar förslag för en framtida migrationspolitik för riksdagen.

Kommittén väntas ta ställning till en huvudregel för uppehållstillstånd samt möjligheten till anhöriginvandring, men mötet har skjutits fram på grund av en politisk låsning

Ekots reporter Sofia Broomé har träffat personer som kan komma att beröras av kommitténs förslag, som Saman som kom från Irak för 12 år sedan och 11-åriga Sajad Ahmed och hans pappa Anhed i Finspång.

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om förhandlingarna och många debattinlägg om den framtida migrationspolitiken, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-07-17:

Ny förordning om anmälan av områden som ska undantas ebo-lagstiftningen till sidans topp

Regeringen beslutar om nya regler för att motverka att områden utan sociala och ekonomiska utmaningar undantas ebo-lagstiftningen

Regeringen har beslutat förordningsändringar som till viss del ändrar det anmälningsförfarande som gäller vilka områden som omfattas av en begränsning av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende med bibehållen dagersättning.

Sedan den 1 januari 2020 gäller att en asylsökande som bor i ett område med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Därigenom förväntas fler asylsökande i stället välja att bo i områden med bättre förutsättningar för ett hållbart mottagande.

Vissa av regeringen utpekade kommuner får anmäla till Migrationsverket att ett eller flera områden i kommunen ska omfattas av regleringen. Anmälningsförfarandet ändras nu så att länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att ett område anmäls om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan.

Det ändrade anmälningsförfarandet träder i kraft den 15 augusti 2020.

De nya reglerna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Hämta ändringsförordningen (Extern länk)

SvT Sörmland 20-07-20: Nu ändras ebo-lagen - kan stoppa kommunernas beslut om asylsökande (Extern länk)

SvT Sörmland 20-07-20: Dahlström efter ebo-bakslaget: "Då får det vara nog" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-07-14:

USA/ Comment on proposed changes for asylum and withholding of removal till sidans topp

To whom it may concern,

Human Rights Watch respectfully submits this comment to the Department of Homeland Security's (DHS) Executive Office for Immigration Review on proposed changes to procedures for asylum and withholding of removal; credible fear and reasonable fear, EOIR Docket No. 18-0002, A.G. Order No. 4714-2020, issued June 15, 2020.

Human Rights Watch is a nonprofit, nongovernmental human rights organization. We operate in 90 countries and have been investigating, documenting, and exposing human rights abuses around the world for four decades. We have published numerous reports on the human rights of migrants and asylum seekers within the US immigration system, and on the persecution people have faced because of their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion in countries around the world.

The proposed regulation builds on three years of executive orders, proclamations, and regulations the administration of President Donald Trump has used to undermine the principles of refugee protection that have been enshrined in international law since the close of World War II. Administration policies have already seriously undermined the US asylum system - the proposed regulations would eviscerate it. The proposed rule would radically change long-established definitions and standards under US asylum law, in violation of international law binding on the United States.[1] If implemented, refugees will be sent back to persecution and other serious harm and non-refugees who are entitled to being protected from being tortured will likely be sent to places where they will face the threat of being tortured or killed.

Human Rights Watch therefore urges DHS to withdraw the proposed rule in its entirety.

The proposed rule appears designed to create insurmountable procedural barriers, evidentiary burdens, and qualification standards to prevent three groups, especially, from being able to exercise their right to seek and enjoy asylum in the United States: Central Americans fleeing gang violence; women fleeing domestic abuse; and lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. That said, this regulation would set bars that would make it exceedingly difficult for all categories of people who qualify for and deserve asylum to be recognized as refugees and protected.

Hela kommentaren med beskrivningar av de kritiserade paragraferna (Extern länk)

Human Rights Watch 20-07-14: Trump wants to gut asylum claims. LGBTQ+ people will die (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 20-07-22:

Från Afghanistan/ Criminal law, customary justice and informal dispute resolution till sidans topp

On 22 July 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan - Criminal law, customary justice and informal dispute resolution'.

The newly released report provides an overview of the pluralistic legal system of codified and uncodified, formal and informal (customary) norms which govern Afghan society. The report also focusses on the topic of land dispute as one of the main sources of conflict in Afghanistan, providing information on formal and informal mechanism of dispute resolution, including Taliban's involvement in resolving land disputes. Finally, it describes the practices of blood feuds and revenge killing, including customary blood feud resolution and compensation, and prosecution by the state.

In Afghanistan, justice is administered on the basis of a mixture of overlapping and sometimes contradictory legal codes, which include the 2004 Constitution, international law, statutory law, sharia law, and customary (informal, traditional) law. Many disputes, ranging from disagreements over land to criminal acts, are settled outside of the formal court system, in informal institution such as local jirgas and shuras. Punishment is largely based on the concept of retribution and the type of punishment can differ significantly, but typically it is decided in a manner that is equal to how the perpetrator injured the victim. In territories under their control, the Taliban continued to operate a parallel judicial system, based on a strict interpretation of sharia. In the past years, Taliban courts have become significantly widespread and they are also reported to reach far beyond Taliban-held areas.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-07-13:

Från Afghanistan/ "Ali" nekades asyl i Sverige - men får stanna i Frankrike till sidans topp

Många av de unga ensamkommande afghaner som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 fick nej i Sverige, men kunde söka och få asyl i Frankrike.

- Jag fick tre avslag fån Migrationsverket. Och jag kunde inte fortsätta skolan, jag bestämde mig för att lämna och åka till Frankrike.

Den unge mannen som vi kan kallar Ali kom till Sverige 2015 efter flykten från Afghanistan. Han var 16 år och hade en relation med en jämnårig flicka - som var bortlovad till en annan man.

Hot framfördes och Ali som tillhör folkgruppen hazarer som är utsatta för diskriminering, såg inget annat alternativ än att fly för sitt liv.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 20-07-28:

Från Nigeria/ Nigerians returned from Europe face stigma and growing hardship till sidans topp

'There's no job here, and even my family is ashamed to see me, coming back empty-handed with two kids.'

The EU is doubling down on reducing migration from Africa, funding both voluntary return programmes for those stranded along migration routes before they reach Europe while also doing its best to increase the number of rejected asylum seekers it is deporting.

The two approaches serve the same purpose for Brussels, but the amount of support provided by the EU and international aid groups for people to get back on their feet is radically different depending on whether they are voluntary returnees or deportees.

For now, the coronavirus pandemic has slowed voluntary return programmes and significantly reduced the number of people being deported from EU countries, such as Germany. Once travel restrictions are lifted, however, the EU will likely resume its focus on both policies.

The EU has made Nigeria one of five priority countries in Africa in its efforts to reduce the flow of migrants and asylum seekers. This has involved pouring hundreds of millions of euros into projects in Nigeria to address the "root causes" of migration and funding a "voluntary return" programme run by the UN's migration agency, IOM.

Since its launch in 2017, more than 80,000 people, including 16,800 Nigerians, have been repatriated to 23 African countries after getting stuck or having a change of heart while travelling along often-dangerous migration routes connecting sub-Saharan Africa to North Africa.

Many of the Nigerians who have opted for IOM-facilitated repatriation were stuck in detention centres or exploitative labour situations in Libya. Over the same time period, around 8,400 Nigerians have been deported from Europe, according to official figures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Justitiedepartementet 20-08-03:

Frågor och svar - tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (uppdaterad) till sidans topp

Regeringen har den 2 juli beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 augusti. Regeringen har samtidigt beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Besluten ligger i linje med nya rekommendationer från EU:s ministerråd. Ändringarna börjar att gälla den 4 juli.

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Förbudet gäller från den 19 mars och har efter rekommendationer av kommissionen förlängts vid flera tillfällen.

(...)

Vad gäller för dem som har uppehållstillstånd i Sverige men befinner sig utomlands?

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige undantas från och med den 4 juli från inreseförbudet. Även deras familjemedlemmar undantas. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn.

Vad gäller för familjemedlemmar till svenska medborgare?

Personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare undantas från inreseförbudet. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn.

Det finns i dagsläget inga planer på att införa något särskilt undantag för personer som har en kärleksrelation med någon som vistas i Sverige. Regeringen följer dock frågan.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-08-03:

Tidigare UD-anställd åtalad - ska ha godkänt över hundra visum på felaktiga grunder till sidans topp

Tjänstemannen beviljade ett stort antal visum till personer från Afghanistan. Nu riskerar han fängelse - eftersom hanteringen enligt åklagare skett på felaktiga grunder. Bland bevisen finns förfalskade inbjudningar till tennisveckan i Båstad från storföretaget Ericsson. Men mannens advokat Thomas Bodström tillbakavisar anklagelserna.

Den numera avskedade tjänstemannen hade sin grundanställning hos Migrationsverket men var under flera år utlånad till UD och Sveriges ambassad i Islamabad, Pakistan. Där godkände han de 121 visumansökningar som åtalet gäller - och som enligt åklagaren beviljades på felaktiga grunder och utgör ett grovt tjänstefel.

- Dels är det väldigt många ärenden, dels är det många olika brister i ärendena, säger kammaråklagare Arne Fors till SVT.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-07-15:

Migrationsverket återupptar överföringen av kvotflyktingar till sidans topp

På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet.

FN:s flyktingorganisation UNHCR och IOM* meddelade i juni att de återupptagit sitt arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar. Migrationsverket har efter ett noga övervägande med organisationerna kommit fram till att även Sverige kan återuppta arbetet.

- Under det förberedande arbetet har vi haft ett nära samarbete med Folkhälsomyndigheten. Vår bedömning är att arbetet nu kan återupptas, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Ambitionen är att de första överföringarna ska kunna göras i augusti.

- Vi kommer att genomföra överföringarna, gradvis och i nära dialog med berörda kommuner och regioner. I ett första skede kommer det handla om cirka tjugo personer, säger Oskar Ekblad.

Folkhälsan i Sverige går först

Migrationsverket har samarbetat med Folkhälsomyndigheten för att få råd och rekommendationer för hur överföringar ska kunna ske på säkrast sätt. Parametrar som rör folkhälsa är de viktigaste att beakta i planeringen av överföringarna.

Till exempel får endast personer utan symtom på covid-19 resa. Personer som tillhör någon form av riskgrupp är inte aktuella att få resa till Sverige i nuläget.

- Utgångspunkten är att folkhälsan i Sverige ska gå först. Alla som ska överföras genomgår alltid en hälsoundersökning av sjukvårdspersonal innan avresa, med anledning av pandemin har kontrollerna förstärkts, säger Oskar Ekblad.

Tät dialog

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-07-24: Försenade kvotflyktingar skapar problem för kommuner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / VK 20-07-19:

Italien/ Fartyg dumpade migranter - kapten inför rätta till sidans topp

Kaptenen på ett italienskflaggat fartyg som tvingade tillbaka nödställda migranter till Libyen kommer att ställas inför rätta i italienska Neapel. Fallet är det första i sitt slag att prövas i Italien.

Fartyget plockade upp de 101 migranterna från en icke sjöduglig farkost ute på internationellt vatten i juli 2018, varpå de kördes till Tripoli, Libyen, där de överlämnades till libyska kustbevakningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

InfoMigrants 20-07-20: First trial in Italy over 'migrant pushback' to Libya (Extern länk)

AYS 20-07-23: Ocean Viking detained by Italian coast guard (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-07-17:

Frankrike/ Ministry of the interior responsible for violation of the right to seek asylum till sidans topp

On 8 July 2020, the French Council of State found the Ministry of Interior responsible for the violation of the right to access the asylum procedure at the border between France and Italy.

The decision referred to an incident at the border last May, when a woman and her five-year old son were pushed back to Italy, despite their request to apply for asylum in France after having crossed the border. Council of State condemned the push-back, recalling how it represents a "serious and illegal threat to the people's fundamental right to asylum".

According to Amnesty International, the practice of push-backs at the French border by the authorities has been going on for years. Between 6 and 7 July 2020 alone, 83 people were pushed back from France to Italy without their requests of asylum being registered at the border.

Amnesty International, together with the partner organizations Anafé, La Cimade, Médecins du Monde, MSF and Secours catholique, urges the new Interior Minister, Gerald Darmanin, to introduce new directions for the border police in order to guarantee people's access to the asylum procedure in France and to make these new guidelines public.

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 20-07-30: Salvini kan åtalas för att ha hindrat migranter gå i land (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Legal Centre Lesvos 20-07-13:

Grekland/ Legal Centre Lesvos report details collective expulsions in the Aegean Sea till sidans topp

Greek authorities are unlawfully expelling migrants who have arrived in Greece, and abandoning them at sea on motorless, inflatable vessels. In a report released today by Legal Centre Lesvos, testimonies from 30 survivors detail the systematic, unlawful and inherently violent nature of these collective expulsions.

Since the Greek authorities' one month suspension of the right to seek asylum on 1 March 2020, the Greek government has adopted various unlawful practices that are openly geared towards the deterrence and violent disruption of migrant crossings, with little regard for its obligations deriving from international law and specifically from the non refoulement principle - and even less for the lives of those seeking sanctuary.

While collective expulsions from Greece to Turkey are not new, in recent months Greek authorities have been using rescue equipment - namely inflatable, motorless life rafts - in a new type of dystopic expulsion. Migrants are violently transferred from Greek islands, or from the dinghy upon which they are travelling, to such rafts, which are then left adrift in open water.

In addition to the well-documented practice of non-assistance to migrant dinghies, the Greek authorities have damaged the motor or gasoline tank of migrant dinghies before returning the vessel - and the people on board - to open waters, where they are subsequently abandoned.

These collective expulsions, happening in the Aegean region, are not isolated events. Direct testimonies from survivors, collected by the Legal Centre Lesvos, demonstrate that they are part of a widespread and systematic practice, with a clear modus operandi implemented across various locations in the Aegean Sea and on the Eastern Aegean islands.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 20-07-17: No accountability for deadly shooting, Continued push-backs and evictions, Critique of crack-down on NGOs, German states willing to relocate (Extern länk)

AYS 20-07-16: Spotted, ignored and left for dead: The story of 60 people stranded at sea (Extern länk)

ECRE News 20-07-17: Med: 65 Lives at Risk, Inaction Continues, Evidence Culminates, NGOs Blocked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network 20-07-20:

Slovenien/ Court find Slovenian state guilty of chain pushback to Bosnia-Herzegovina till sidans topp

Civil initiative Info Kolpa, a key member of the Border Violence Monitoring Network, are sharing here the landmark judgement issued on 16th July 2020 by the Slovenian Administrative Court. The findings prove that the national police force carried out an illegal collective expulsion of a member of a persecuted English-speaking minority from Cameroon who wanted to apply for asylum in Slovenia.

The court heard the experience of the applicant, J.D., who was held in a Slovenian police station for two days and denied access to asylum, despite making three verbal requests. After this procedural gatekeeping, the applicant was readmitted to Croatia - under an agreement described by the Slovenian Ombudswoman as "against the European legal order". From Croatia, J.D. was chain refouled to Bosnia-Herzegovina, a pattern analysed in a feature length report by InfoKolpa published in May 2019.

The Administrative Court found that the Republic of Slovenia violated the applicant's right to asylum (Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights), the prohibition of collective expulsions (Article 19 § 1) and the principle of non-refoulement (Article 19 § 2):

"that no one shall be removed, expelled or extradited to a State in which he or she is in serious danger of being subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment".

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om de följande protesterna från människor fortfarande instängda i förvarsanläggningar i Slovenien, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-08-04:

Storbritannien/ Storbritannien kräver att Frankrike ingriper mot migrantbåtar till sidans topp

Fler än 3.400 papperslösa migranter tros ha tagit sig över Engelska kanalen i små gummibåtar i år. Det är nästan dubbelt så många som under hela förra året.

- Franska myndigheter stoppar inte båtarna, inte ens om de just lämnat stranden och bara är några hundra meter ut, säger den brittiska inrikesministern Priti Patel.

Fint sommarväder och svaga vindar har de senaste veckorna lett till att allt fler migranter gett sig ut på Engelska kanalen.

I fredags kom en rekordnotering, då 202 nödställda personer plockades upp av brittisk kustbevakning under en och samma dag. Det rörde sig om ett tjugotal små båtar enbart under det dygnet.

Nya gummibåtar anländer varje dag.

- Att vi ser så många illegala överfarter från Frankrike är oacceptabelt. Och fler migranter fortsätter att anlända till Calais för att försöka ta sig över kanalen. Fransmännen måste ta till tuffare åtgärder, sa den brittiska migrationsministern Chris Philp i söndags.

Men på den franska sidan menar man att myndigheterna redan gör det de kan. Polisen avhyser flyktingar och migranter som tältar runt hamnstaden Calais - ofta påtagligt hårdhänt - och kustremsan patrulleras dagligen av fransk gränspolis.

Under vårens nedstängning av de franska och brittiska ekonomierna minskade frakttrafiken över kanalen, vilket bidrog till att de som hade råd i allt högre utsträckning började anlita båtsmugglare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-07-29:

Afrika/ Thousands of refugees and migrants suffer extreme rights abuses on journeys till sidans topp

Thousands of refugees and migrants are dying, while many are suffering extreme human rights abuses on irregular journeys between West and East Africa and Africa's Mediterranean Coast.

A new report released today by UNHCR, the UN Refugee Agency, and the Mixed Migration Centre (MMC) at the Danish Refugee Council, titled 'On this journey, no one cares if you live or die', details how most people taking these routes suffer or witness unspeakable brutality and inhumanity at the hands of smugglers, traffickers, militias and in some cases even State officials.

"For too long, the harrowing abuses experienced by refugees and migrants along these overland routes have remained largely invisible," said Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees. "This report documents killings and widespread violence of the most brutal nature, perpetrated against desperate people fleeing war, violence and persecution. Strong leadership and concerted action are needed by States in the region, with support from the international community, to end these cruelties, protect the victims and prosecute the criminals responsible."

Collecting accurate data on deaths in the context of irregular mixed population flows controlled by human smugglers and traffickers is extremely difficult as many take place in the shadows and away from the view of authorities and their formal systems for managing data and statistics. However, the report's findings, primarily based on MMC's 4Mi data collection programme, and data from additional sources, suggest that a minimum of 1,750 people died on these journeys in 2018 and 2019. This represents a rate of least 72 deaths per month, making it one of the most deadly routes for refugees and migrants in the world. These deaths are in addition to the thousands who have died or gone missing in recent years attempting desperate journeys across the Mediterranean Sea to Europe after reaching north African shores.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Media page: photos, video testimonies and b-roll footage (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten "On this journey, no one cares if you live or die" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

AYS 20-07-30:

Spanien/ Geographic restrictions in Ceuta and Melilla are illegal, says court till sidans topp

Today the Spanish supreme court recognised the right of asylum seekers in the autonomous city of Ceuta and Melilla to free movement throughout the national territory.

In the Spanish enclaves of Melilla and Ceuta, geographical restrictions were imposed to people applying for asylum. This has been common practice for the last 30 years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-08-03:

Grekland/ EU to provide €130 million for detention centres on Aegean islands till sidans topp

Three new detention centres will be constructed with EU funds on the Aegean islands of Samos, Leros and Kos.

"The disbursement of 130 million euros for the construction of three controlled-access refugee and migrant facilities at the islands of Samos, Leros and Kos has been approved by the European Commission's Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), it was reported on Tuesday.

In a letter to the Migration Ministry, the European Commission said 'it welcomes the ministry's efforts to address the migration crisis in Greece and fully recognizes the urgent need for this financial support.'"

Läs mer (Extern länk)

AYS 20-07-24: Greek Camps on Lockdown until August 2nd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-07-18:

Bosnien/ Devastation in Bosnia: Security forces destroy camp till sidans topp

News from Velika Kladusa: "The situation was already dramatic a couple of days ago and today it is even worse."

Update from NoName Kitchen: "Yesterday, July 16th, special security forces and cleaning workers from the city council picked up the settlement where hundreds of people were living, around the official refugee camp. People have no other place around where to live."

According to the media, radiovkladusa.ba, the removal was of a "wild settlement" and took place "without incident." Yet NoName Kitchen continues describing how devastating the loss is of the "wild settlement" is to the people who needed its shelter:

"According to the information we have received, all the tents, clothes, backpacks, food and belongings in general were thrown away. Some 200 people were transferred to the Lipa refugee camp, an official camp made of giant tents, located far from any urban nucleus and paid for with EU money. Many other people ran away for fear of what might happen to them.

No name kitchen volunteer on Velika Kladu?a told us: "They destroyed everything. I dont have the words to describe you how it looks here. No place to go. Some people is in the woods hiding. No clothes, no tents, no nothing"

The situation is still dramatic. The Miral reception camp finally opened its doors after having people confined for much longer than the government demanded for the rest of the country's citizens, and this has caused many people to leave to try 'the game'. We are seeing pushbacks every week, of all sorts, people being victims of violence permanently, many pushbacks, violent and illegal, from Slovenia and from Italy. Although this happened before, the last 4-6 weeks it is something really striking, especially from Italy, where certain rights, such as the application for asylum, are supposedly tightly protected.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-07-20: Endemic police racism in Tuzla, Bosnia and Herzegovina (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-07-29:

Frankrike/ Fransk polis tömmer flyktingläger av virusoro till sidans topp

Omkring 1 500 migranter har avlägsnats av polis från ett provisoriskt läger i Parisförorten Aubervilliers. De har nu förts till olika typer av härbärgen i och runt huvudstaden.

Enligt fransk polis tömdes det på grund av risken för smittspridning i det trångbodda lägret, där tillgången till vatten och sanitetsanläggningar var begränsad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 20-07-17: Brutal evictions followed by brutal demands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa 20-08-03:

Frankrike, Grekland/ Paris och Frankrike nu i augusti 2020 till sidans topp

Annette Rosengren

Danmark har äntligen öppnat för inresa från Sverige och med det bör det gå att resa landvägen till Frankrike igen. För dem som räknar med att söka internationellt skydd i Frankrike är det bra att hämta information från föreningen Svensktalande migranters vänner i Frankrike, Les Amis des Migrantes Suédophones en France.

Föreningen startade i höstas (2019) och har väldigt bra information för svenskafghaner som söker skydd i Frankrike, webbsidan är på franska och svenska, ja mest på svenska. Det står ingenting om resvägar från Sverige till Frankrike, men det finns mycket om vad man ska tänka på kring asyl i Frankrike och hur det går till. Inte minst för svenska anhöriga är den bra. Föreningen kan hjälpa till på olika sätt.

Sök fram webbsidan www.lamsf.fr . Frågeadressen är info@lamsf.fr. Bra att läsa all information innan en skriver och frågar. Information ligger på olika håll, sök i menyn upptill. Här finns bland annat om vad OFPRA, det franska migrationsverket, vill veta i intervjun, och att en ska berätta och ge många detaljer. Föreningen finns också på Facebook med en klick-länk från webbsidan. På Facebook lägger föreningen ut ny information titt som tätt.

Föreningen ger praktisk hjälp på olika sätt, ger råd och svarar på frågor, kan till exempel översätta svenska dokument till franska och kan agera snabbt i vissa frågor, se webben. Föreningen börjar bli känd, och har fått uppskattande ord av jurister. Sara Brachet har rådgivning på torsdagseftermiddagar på en uppgiven adress i 20:e arrondisementet, se webbsidan. Rådgivningen har varit stängd under coronatiden, och augusti är det semestermånad i Frankrike.

Donera gärna lite finansiellt support om du kan.

Se också den slutna Facebookgruppen Svenska afghaner i Frankrike.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Vårt Europa 20-07-27: Grekland: Hemlöshet i stället för integration. Flyktingar har inte varit pandemispridare men diskrimineras. (Extern länk)

The Guardian 20-07-23: Grekland/ 'How can I find a home?' Promise of Athens turns to despair for refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-07-14:

Jemen/ Tens of thousands of migrants stranded in Yemen fear for their lives till sidans topp

COVID-19 related restrictions have led to a 90 per cent reduction in migrant arrivals in Yemen between February to June; they also have caused tens of thousands of Ethiopian migrants to be stranded on their journeys. These migrants face increasing dangers throughout Yemen-a major transit country on the Horn of Africa-Arabian Gulf migration route-without vital services or a means to return home.

With the route through the country blocked and migrants being forcibly transferred between governorates, at least 14,500 migrants today are estimated to be stranded in Yemen's Aden, Marib, Lahj and Sa'ada governorates. This figure is a base-line estimate; the actual figure is likely to be much higher.

"For nearly six years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant," said Christa Rottensteiner, the International Organization for Migration's (IOM) Chief of Mission in Yemen.

"COVID-19 has made this situation worse - migrants are scapegoated as carriers of the virus and, as a result, suffer exclusion and violence."

IOM works across the Horn of Africa and Arabian Gulf to provide assistance and protection to vulnerable migrants. In 2019, IOM reached nearly 60,000 migrants in Yemen with shelter support, health care, distribution of essential items like hygiene kits, voluntary return assistance and psychosocial support.

Aid agencies like IOM are providing assistance to the stranded migrants, but major funding shortages jeopardize the response, putting lives at risk.

As a reaction to the COVID-19 pandemic, migrants in Yemen have been experiencing verbal and physical harassment, increased detention, movement restrictions as well as forced movements to areas far from main urban centres or services. This is in addition to the abuses many already endure at the hands of smugglers and traffickers-among them exploitation and torture.

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 20-07-21: Internal Displacement in Yemen Exceeds 100,000 in 2020 with COVID-19 an Emerging New Cause (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-07-29:

Libyen/ Three people killed after pushback to Libya till sidans topp

Local authorities shot at a group of 70 people on the move in the Libyan city of Khoms as they disembarked. Two people were killed immediately and another three were injured. One of the injured men passed away on the way to the hospital.

Allegedly, the shooting occurred because the people tried to escape from the authorities after the Libyan Coast Guard intercepted them and brought them back to Libya.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 20-07-28: UNHCR urges investigation following deadly incident at Libya disembarkation point (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-07-21:

Internationellt/ Pandemin pressar världens mest utsatta barn till sidans topp

De mest utsatta barnen i världen står inför nya prövningar när pandemin når konfliktzoner och flyktingläger.

- Barnen har hundratals frågor, säger Unni Krishnan vid biståndsorganisationen War child, som har fått ställa om sin verksamhet under pandemin.

Hur länge kommer detta pågå? Kommer jag ha tillräckligt att äta? Kommer jag kunna gå i skolan igen eller tvingas arbeta? De är några av de många frågor som barn ställer sig, berättar Unni Krishnan.

De senaste månaderna har biståndsorganisationer försökt nå ut med information för att stärka smittskyddet bland människor som har sökt skydd världen över.

En uppgift är att förklara för barn som genomlevt dödliga konflikter, flytt sina hem och kanske förlorat sina nära att ett virus kan vara på väg att ställa deras liv på ända på nytt.

- Det är svårt att hitta en balans mellan att berätta sanningen och att inte måla upp en alltför dyster bild, säger Unni Krishnan, som leder War childs humanitära arbete från huvudkontoret i Nederländerna.

- Barnen är väldigt bekymrade och deras lidande förvärras på många sätt. De har inte tillräckligt att äta, får inte gå ut och leka, får inget sammanhang att uttrycka sig i och tappar kontakten med sina vänner. Allt förstärker oron och vi vet från våra erfarenheter att sådana här händelser kan lämna bestående avtryck.

Svårt tvätta händerna

I början av mars reste Krishnan och hans kollegor till det krigshärjade Sydsudan, där flera miljoner människor har drivits på flykt de senaste åren, både inom landet och till grannländerna. War child är verksamma i flyktingläger där, men också bland grupper som har drivits från sina hem till avlägset belägna områden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Nyheter 20-07-27:

Allt färre migrationsmål avgörs - tusentals fast i asylprocessen till sidans topp

Migrationsdomstolarna har under vårens coronakris mer än halverat takten i sina förhandlingar av asylfall jämfört med tidigare år. Nu tvingas tusentals vänta ännu längre, trots att domstolarna har asylfall från Migrationsverket ända sedan 2015 som inte är avgjorda än.

Det är livsavgörande beslut som fattas i Migrationsdomstolarna. Ändå har domstolarna inte hunnit ikapp att avgöra den stora mängden ärenden som kom under det stora flyktingåret 2015.

- Att gå och bära på den osäkerheten i så många år, är naturligtvis inte bra. Det är inte acceptabelt, det tycker inte vi själva heller, säger Johan Sjöö, lagman på Migrationsdomstolen i Malmö där förhandlingarna i avlägsnandemål, där asyl ingår, har minskat med 56 procent.

Mer än halverat antalet asylförhandlingar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-07-27: SVT:s reporter om granskningen av migrationsdomstolarnas väntetider under corona (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Migrationsdomstol: Gymnasiereglerna används även om förlängningsansökan är sen till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades ett ärende om en person som haft uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och ansökte om förlängning. Han hade dock inte kommit in på en utbildning på gymnasienivå förrän efter att det första tillståndet löpt ut. Han hade därför fått avslag, men enligt migrationsdomstolen finns inget krav i lagen på att studierna ska ha påbörjats innan tillståndet löpt ut och ansökan återförvisades till Migrationsverket. I ett nu aktuellt ärende hade personen missat att göra ansökan innan det första tillståndet löpt ut. Migrationsverket valde då att avvisa ansökan enligt "gymnasielagen" och samtidigt pröva ansökan som en fråga om verkställighetshinder och fattade beslut om avslag enligt Utlänningslagens paragraf 12:18. Migrationsdomstolen påpekar att det inte finns några lagbestämmelser om när en ansökan om förlängning enligt gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen ska ha kommit in. Det finns inte heller någon regel om att avvisa ansökningar. Enligt domstolen borde Migrationsverket ha prövat ansökan i sak och därför återförvisas ärendet. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

Det finns ett par liknande ärenden som återförvisats från förvaltningsrätten.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Ny överklagningstid beviljades av Migrationsöverdomstolen efter dålig information till sidans topp

En tvååring hade fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd. Vårdnadshavaren skickade överklagandet med posten och filmade för säkerhets skull sig själv vid brevlådan. Dagen innan överklagandetiden gick ut talade han med en handläggare och visade videon. Handläggaren lovade kontakta honom om brevet inte kom fram. Detta skedde, men inte förrän då överklagandetiden redan gått ut. Överklagandet registrerades ett par dagar senare och avvisades då som för sent inkommet. Migrationsöverdomstolen hänvisar till förvaltningslagen som stadgar att en myndighet ska hjälpa den enskilde att tillvarata sina intressen. Enligt Migrationsöverdomstolen borde Migrationsverket redan vid besöket ha informerat om att överklagandet inte kommit in och konsekvenserna. Att Migrationsverket inte uppfyllt sin serviceskyldighet är en giltig ursäkt för den sent inkomna handlingen och därför ska överklagandetiden återställas.

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Civil Rights Defenders 20-06-09:

Civil Rights Defenders anmäler Sverige till FN-kommitté till sidans topp

I dagarna har Civil Rights Defenders lämnat in ett klagomål mot Sverige till FN:s funktionsrättskommitté i ett fall där en ung man fått avslag på sin asylansökan. Ungdomen, som diagnostiserats med allvarligt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), har genomgått en asylprocess med stora brister.

Asylprocessen har inte anpassats efter ungdomens förutsättningar och asylbedömningen har brustit eftersom Migrationsverket och migrationsdomstolen inte tagit tillräcklig hänsyn till PTSD:n som en riskfaktor vid ett återvändande till Afghanistan - ett land i väpnad konflikt.

PTSD:n, som även medfört att han utvecklat drag av autism, beskrivs som en livslång funktionsnedsättning med betydelse för hela livssituationen, enligt läkare.

Civil Rights Defenders menar att Sverige brutit mot flera artiklar i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och anmäler Sverige till FN:s funktionsrättskommitté.

- Vi vill att kommittén riktar kritik mot Sveriges rättsosäkra hantering av vår klients asylansökan och uppmanar regeringen att erkänna hans skyddsbehov, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Ungdomen, som idag är 20 år, kom till Sverige utan sina föräldrar när han var 15 år och kom snart därefter i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under uppväxten utsattes han för flera allvarliga händelser, bland annat grovt sexuellt och psykiskt våld. Han har vid flera tillfällen försökt ta sitt liv och enligt läkare är det avgörande att han får tillgång till traumavård och fortsatt känslomässigt och praktiskt stöd från sitt familjehem i Sverige för att minimera risken för psykos eller ytterligare självmordsförsök.

Bristande hänsyn till funktionsrättskonventionen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-07-29:

Polen fälls för kollektiva avvisningar av asylsökande till sidans topp

Europadomstolen publicerade i slutet av juli en skarp dom mot Polen, för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Ärendet rör en enskild och två familjer från Tjetjenien i Ryssland, som gång på gång försökt få komma in i Polen via Belarus (Vitryssland). Men de polska gränsvakterna har lika envist enbart antecknat ekonomiska skäl. Detta är ännu ett exempel på hur asylrätten kränks vid EU:s yttre gränser.

Polen har vägrat släppa in de asylsökande till en asylprocedur. Även då en person bevisligen redan deporterats från Belarus och tvingats fly på nytt från den fruktade säkerhetspolisen i Tjetjenien så har de polska gränsvakterna enbart fört in ekonomiska skäl i formulären. Ibland fanns en polsk advokat på plats men utan att få närvara då den sökande intervjuades. Personerna har muntligt och skriftligt framfört vilken förföljelse de riskerar i Ryssland och varför de inte kan få skydd i Belarus - där beviljas tjetjener bara korta visum. Avvisningsbesluten är snarlika och även om de asylsökande formellt haft möjlighet att överklaga så har detta inte hindrat att de avvisats omedelbart från gränsen.

En rapport från den polska ombudsmannen tyder på att Polen på detta sätt systematiskt har nekat tjetjener att söka asyl. Även inför Europadomstolen har Polen fortsatt hävda att tjetjenerna inte framfört skyddsskäl. Europadomstolens beslut om inhibition enligt "rule 39" har inte respekterats.

Europadomstolen har i ett par andra fall nyligen lagt fast ribban för vad som räknas som pushbacks och/eller kollektiva utvisningar. Spanien och Slovakien har friats för återsändande av personer som Europadomstolen ansåg kunde ha sökt asyl en laglig väg (N.D. and N.T. v. Spain) eller som försökt undvika asylproceduren (Asady and Others v. Slovakia). Men i det domslut mot Polen som nu har avkunnats fanns inga sådana tveksamheter. Polen fälls för brott mot Europakonventionen, artiklarna 3, 13 och 34 samt förbudet mot kollektiv utvisning som finns i ett tilläggsprotokoll. Personen och familjerna ska ersättas med 34.000 euro vardera.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Case of M.K. and Others v. Poland, applications nos. 40503/17, 42902/17 and 43643/17 (Extern länk)

UNHCR 20-07-24: UNHCR calls on Poland to ensure access for people seeking asylum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Ukraina fälls av Europadomstolen för utvisning utan ordentlig asylprocedur till sidans topp

En ung man från Afghanistan försökte år 2010 ta sig in i Europa via Ukraina och Slovakien. Han greps i Slovakien och skickades tillbaka till Ukraina. Där togs han i förvar och fick ett utvisningsbeslut som verkställdes i mars 2011. Enligt mannen hade hans far dödats på grund av sitt arbete för Afghanistansk säkerhetstjänst och han själv hade hotats av skäl som hängde samman med detta. Inför Europadomstolen har han hävdat att både Slovakiens och Ukrainas asylprocedur varit otillräcklig, att han inte fått information på sitt språk och att utvisningen verkställts utan att han haft möljighet att överklaga. Efter utvisningen har han tvingats hålla sig undan och byta bostadsort ofta. Domstolen finner (efter nio års handläggning) att anklagelserna mot Slovakien är ogrundade, men att Ukraina bröt mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter genom att inte utreda den sökandes asylskäl innan han utvisades genom ett beslut grundat på irrelevanta omständigheter och som innehöll motstridiga påståenden och genom att han inte informerades om beslutet förrän han förts till flygplatsen. Han hade dessutom inte informerats om varför han togs i förvar och varken fått tillgång till tolk eller juridiskt biträde.

case of M.S. v. Slovakia and Ukraine, Application no. 17189/11 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Europadomstolen: Ung man med psykiska problem får utvisas till Afghanistan till sidans topp

En ung man av hazara-etnicitet lämnade Afghanistan när han var fem och bodde i Iran, tillsammans med fosterföräldrar sedan de biologiska föräldrarna avlidit. Då pojken var 15 avled även fostermodern och fadern fick uppehållstillstånd i USA. Då pojken inte kunde bevisa att han var adopterad fick han inte komma efter utan klarade sig själv i Iran. Efter att ha utsatts för övergrepp tog han sig till Europa och sökte asyl i Finland 2015. Där har han stridit i upprepade procedurer för att slippa utvisas till Afghanistan. Han har bland annat hävdat att han tillhör en utsatt grupp på grund av posttraumatiskt stressyndrom och depression och kommer inte att klara sig utan nätverk och utan tillgång till vård. Europadomstolen konstaterar till att börja med att situationen i Afghanistan inte är sådan att det finns ett generellt hinder mot utvisning, utan det krävs individuella skäl. Domstolen påpekar att mannen levt i Afghanistan till fem års ålder och är bekant med kulturen. Hans modersmål är dari och han kan bevisligen arbeta eftersom han har två jobb i Finland. Det övergrepp han utsatts för skedde för länge sedan i ett annat land och hans hälsotillstånd är enligt domstolen inte särskilt allvarligt. Grundläggande vård är fritt tillgängligt i Afghanistan. Därmed bedömer domstolen ansökan som uppenbart ogrundad.

M.H. against Finland, application no. 42255/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

EU-domstolen: Barns ålder ska räknas från ansökningsdatum vid familjeåterförening till sidans topp

Målet rör en far och hans tre barn. Pappan bor i Belgien med flyktingstatus och ansökte i slutet av 2013 om att barnen, som då befann sig i Senegal, skulle få komma till honom. Ansökningarna avslogs i mars 2014 med motivering att pappan inte hade uppgett samma födelsedatum för barnen som han gjort i sin asylansökan. Avslaget överklagades men det dröjde till januari 2018 innan domstolen svarade. Då avvisades överklagan utan sakprövning med motivering att barnen som blivit vuxna inte längre hade något intresse i saken. En belgisk högre domstol har bett EU-domstolen om förhandsavgörande rörande vad det spelar för roll om ett barn hunnit bli vuxet i väntan på beslut eller överklagan om familjeåterförening. EU-domstolen konstaterar bland annat att det skulle leda till godtycke och omöjliggöra att sätta barnets bästa främst om långa väntetider kan bli avgörande. I beslutet slår EU-domstolen fast att det datum som gäller för att avgöra om en person ska behandlas som ett barn enligt familjeåterföreningsdirektivet är datum för ansökan. Staten har enligt EU-domstolen inte rätt att lägga ner ett återföreningsärende för att barnet har blivit vuxet. Domen kan få stor betydelse i Sverige som i likhet med Belgien har långa handläggningstider för familjeåterföreningsärenden.

Läs pressmeddelande om målen C-133/19, C-136/19 and C-137/19. B. M. M., B. S.,B. M and B. M. O. v Belgium (Extern länk)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

Asylrättscentrum 20-07-16: Ny viktig dom från EU-domstolen om familjeåterförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

FN-kommitté prickar Danmark för utvisning av par som fått barn utanför äktenskap till sidans topp

Paret har berättat att de träffades som mycket unga och i hemlighet hade en relation. Vid två tillfällen hade de sex i flickans hem när hennes familj var borta. De rymde när de insåg att de väntade barn. En bror till mannen ska ha mördats för att han hjälpt dem fly, men detta har de inte lyckats bevisa. Danmark avslog ansökan, dels för att det ansågs osannolikt att paret skulle ha vågat träffas, dels på grund av en rad motstridigheter och luckor i berättelserna rörande händelseförloppet och datum. Paret som nu är gifta och har tre barn, har förklarat bristerna med att kvinnan är analfabet och att datumen inte varit viktiga. FN:s kommitte för mänskliga rättigheter poängterar att asylbedömningen inte i första hand ska värdera berättelserna utan riskerna vid ett återsändande. Eftersom det är ostridigt att paret fått ett barn som avlats medan de var kvar i hemlandet som ogifta, anser kommittén att de riskerar att utsättas för livsfara eller omänsklig behandling om de återsänds. En minoritet i kommittén är oeniga. De menat att bedömningen borde ha utgått från Danmarks utredning samt att det inte visats att ett gift par riskerar förföljelse i Afghanistan på grund av sin relation före giftermålet. Danmark är dock skyldigt att rätta sig efter majoritetens utslag.

Läs eller hämta dokumentet, communication No. 2685/2015, R.M. and F.M. v Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

EU:s generaladvokat: Styrkt id får krävas av anhörig, men inte bli ensamt avgörande till sidans topp

En person kom till Sverige genom familjeåterförening. När det var dags för förlängning hade det kommit fram att personen uppträtt i olika identiteter och hade blivit utvisad från Norge med återreseförbud på grund av narkotikabrott. I en av sina identiteter hade han tidigare nekats uppehållstillstånd i Sverige, då hans anknytning bedömdes som skenäktenskap. Mannan hade till slut fått tillstånd, men Migrationsverket ville nu neka förlängning, på grund av att han inte hade styrkt sin identitet. Förvaltningsrätten i Malmö har vänt sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Frågorna gäller om Schengenreglerna för inresa ska tillämpas då ansökan görs inne i Sverige och i så fall om undantag kan göras enligt nationella regler. Generaladvokaten klargör att reglerna i gränskodexen gäller vid inresa över yttre gräns vid besök och är inte tillämpliga för den som redan befinner sig i området. Att bevilja uppehållstillstånd för en person som är spärrad i SIS-registret är inte otillåtet, men det ska finnas skäl och den stat som utfärdat återreseförbudet ska konsulteras. Slutligen anser generaladvokaten att det är tillåtet för en medlemsstat att kräva giltig id-handling även vid förlängning av ett uppehållstillstånd, men ansökan får inte avslås enbart för att id-handling saknas. Andra omständigheter måste vägas in. Generaladvokatens yttrande är inte ett slutligt avgörande utan ett förslag till EU-domstolen.

Läs förslaget till förhandsavgörande i mål nr C-193/19 (Extern länk)

Se även följande kommentar, med en annan tolkning av generaladvokatens yttrande:

Dagens Juridik 20-07-21: Krönika av rådman Magnus Åhammar: Om gymnasielagen och generaladvokatens förslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Motstridigheter inte förvånande när protokollet behövt rättas enligt domstol till sidans topp

En man som arbetat för den kurdiska organisationen KDPI i Iran sökte asyl med en lång redogörelse för sina kontakter med organisationen, uppgifter som utförts, omständigheterna kring flykten, utvecklingen sedan han kom till Sverige mm. Han har även lämnat in handlingar, foton som visar kontakter med KDPI-ledare mm. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen på grund av en rad motstridigheter rörande vem som sagt vad, datum mm och bedömer att hoten inte gjorts sannolika. I sin inlaga till domstolen påpekade mannen att protokollen från asylintervjuerna var behäftade med mängder av fel och missuppfattningar som behövde rättas. Migrationsdomstolen håller med Migrationsverket om att dokumenten har lågt bevisvärde. Men domstolen bedömer att mannen lämnat en sammanhängande och detaljerad berättelse som han hållit fast vid och framstår som självupplevd. Enligt domstolen består motstridigheterna främst av uppgifter som redan korrigerats, vissa uppenbara felskrivningar etc. Domstolen påpekar att det inte är förvånande om något datum missats med tanke på den stora mängd rättningar som behövt göras. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Kvinnlig advokat som arbetat för mänskliga rättigheter i Iran blev trodd i domstol till sidans topp

En kvinna som arbetat som advokat och engagerat sig i mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter i Iran mellan 2006 och 2014. Trots att hon hade varit gripen på grund av sitt politiska engagemang fick hon avslag av Migrationsverket. Migrationsdomstolen anser att kvinnan redogjort utförligt för sin bakrund, sina asylskäl och engagemang i Iran och att det inte finns objektiva skäl att ifrågasätta hennes uppgifter. Kvinnan har fortsatt med sina aktiviteter i Sverige och enligt domstolen ger det omfattande skriftliga materialet om detta stöd för att hon har varit aktiv på sociala medier, i människorättsorganisationer och framträtt med föreläsningar och i media. Aktiviteterna ger enligt domstolen uttryck för en genuin övertygelse. Domstolen påpekar att iranska myndigheter övervakar medborgare i utlandet och att personer som tidigare uppmärksammats av myndigheterna granskas vid ett återvändande. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Migrationsdomstol: Minderårig flicka kommer inte att få skydd från övergrepp i Tunisien till sidans topp

En ensamkommande flicka från Tunisien har framfört flera asylskäl som var för sig inte har accepterats. Migrationsverket har dock trott på att hon blivit utsatt för övergrepp av sin far sedan tidig ålder och lider av psykisk ohälsa på grund av detta. Hon fick ändå avslag eftersom hon enligt Migrationsverket inte har sökt skydd hos myndigheterna i hemlandet eller tagit hjälp av sociala skyddsnät som finns där. Flickan hävdar att hon hotats av fadern och riskerar hedersmord om hon skulle anmäla honom. Migrationsdomstolen håller med om att det finns ny lagstiftning i Tunisien som kriminaliserar övergrepp mot barn. Det finns även vissa stödorganisationer och en hjälplinje. Men domstolen anser att flickan i sin utsatta situation, utan stöd i familjen, och med det stigma som finns kring brott som våldtäkt, inte har möjlighet att på egen hand få ett effektivt stöd av myndigheterna. Eftersom hon är minderårig finns inget internflyktsalternativ. Därför beviljas hon uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Ung man med funktionsnedsättningar ska inte utvisas till Afghanistan enligt domstol till sidans topp

En ung man med afghanskt ursprung men uppvuxen i Iran sökte asyl efter en familjefejd som lett till misshandel och hot om ytterligare hämnd från personer både i Iran och i Afghanistan. Han registrerades som ensamkommande barn men skrevs upp i ålder. Enligt Migrationsverket fanns inte en tillräckligt konkret personlig hotbild. Pojken omhändertogs år 2017 enligt LVU då han hade behov av vård och stöd som en minderårig. Han har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, med autistiska drag, tvångsmässiga tendenser och ett gränsöverskridande beteende, eventuellt även PTSD. Migrationsverket hävdar att han kan få stöd i Afghanistan t.ex. genom ERIN och att man kan utgå från att han även har ett socialt nätverk. Migrationsdomstolen däremot konstaterar att mannen, som aldrig varit i Afghanistan och inte har några släktingar där, skulle ha betydande svårigheter att klara sin vardag och försörjning och även bli särskilt utsatt för det våld som förekommer. Han beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-17:

Selma blev utvisad tre gånger som barn - nu får hon stanna till sidans topp

Selma Yohannes kommer till Sverige som barn.

I åtta år gör myndigheterna allt för att kasta ut henne.

Sedan får hon plötsligt stanna.

Nu väljer hon att för första gången berätta sin egen historia.

Sextonåriga Selma drar lakanet över huvudet.

Försöker slippa se de två poliserna som bevakar henne inne på hotellrummet i Örebro.

Nästa morgon ska hon utvisas - ensam i ett privatflygplan.

Långklänningen är ljusrosa och täckt av glitter. Den hänger på garderobsdörren i lägenheten i Karlstad, fullt synlig, för att hon inte ska glömma.

Selma Yohannes, nu 18 år, kastar en blick över axeln som om hon fortfarande befann sig på flykt.

- Jag vill att alla ska veta vad som kan hända när ett barn kommer till Sverige, säger hon.

Tripoli, Libyen 2002-2011

Flykten började innan hon föddes, i ett land hon aldrig besökt. Mamman lämnade fattigdomen och förtrycket i Eritrea för att arbeta i Libyen.

Selma Yohannes växer upp i huvudstaden Tripolis trånga migrantkvarter utan att veta vem hennes pappa är. Hon och hennes fyra syskon är ute och leker nästan jämt.

Men gränderna blir allt mindre trygga.

Nioåriga Selma hör män skrika slagord mot diktatorn Muammar Gaddafi. Det höjs vapen. Inbördeskriget hotar att när som helst bryta ut och landets hundratusentals afrikanska migranter svävar i livsfara.

Familjen får hjälp av en kyrka att ta ett flygplan över det djupblå Medelhavet till Italien. Där lämnar Selmas mamma fingeravtryck och familjen söker asyl. Men efter en kort tid bestämmer sig mamman för att fortsätta resan.

(...)

Hela reportaget (Extern länk)

Aftonbladet 20-07-17: Migrationsverket: Utvisningen av Selma Yohannes var fel (Extern länk)

Peter Franke i Värmlands Folkblad 20-07-21: Förnuftet segrade till slut - men det handlar inte bara om Selma (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-22:

Kompisarna vill stoppa Bukets utvisning: Det är fel till sidans topp

"Låt Buket stanna" står det på skylten som klasskompisar, grannar och den lokala fotbollsföreningen satt upp vid fotbollsplanen.

Nu sluter Vårby gård upp bakom den tioåriga flickan som kan utvisas ensam till Turkiet.

- Sverige säger att alla barn är lika mycket värda, varför behandlar de inte barn lika då, säger kompisen Kethya, 12.

För två veckor sedan gick Buket och hennes familj ensamma och bar på oron över Migrationsverkets beslut att utvisa henne till Turkiet.

I dag, efter att hennes fall blivit känt, delar de oron och kampen för att hon ska få stanna i Sverige med människor över hela landet - och sina grannar i Vårby gård.

Under lördagen samlades barn och vuxna, grannar, vänner och föreningar i området till en stödmanifestation på Vårbyparkens IP.

- Det här är så fel, hon har ju hela sitt liv och sin familj här. Vi vill visa att vi stöttar henne och hoppas att Migrationsverket ändrar sitt beslut, säger Iman Uppman från fotbollsföreningen Vårby gård IF, en av initativtagarna till manifestationen.

"Som en syster för mig"

Miriam Hassan Faqa, 10, är en av de vänner som kommit till områdets fotbollsplan idag. Hon fick veta att hennes kompis Buket kanske kommer att utvisas, efter att hennes mamma läst artikeln i Aftonbladet.

- Jag sa "nej, det kan inte vara sant". Men sen träffade jag och en kompis Buket och frågade henne och då sa hon att det var sant. Vi blev jätteledsna och chockade, hon är som en syster för mig, berättar hon.

Att efter sex år utvisa ett tioårigt barn från sin trygga familj till ett annat land är fel, tycker Miriam. Hon föreställer sig hur det skulle vara om det var hon som skulle utvisas till ett annat land ensam.

- Jag skulle nog gråta varje dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa 20-08-03:

Ung flicka skickas tillbaka från mosterns trygghet i Sverige till Grekland. till sidans topp

Sammanfattat ur UNHCR Greece press review 20 juni-6 juli:

27 juni berättar engelska Independent följande: En 14-årig afghansk flicka förlorade föräldrar och syskon vid överfarten till Lesvos i oktober 2015 i samband med ett skeppshaveri när nästan 70 personer drunknade. Hon led sedan av svår PTSD och flögs från Lesvos till fastlandet, togs om hand av den grekiska frivilligorganisationen Metadrasi (en mycket bra och välrenommerad organisation) och kom att bo i en fosterfamilj i 1 1/2 år. I november 2017 kom hon till Sverige genom återförening med en moster. Hon sökte asyl, började må bättre och känna sig trygg. Men hon fick inte bli kvar hos sin moster och hade så småningom tre avslag. När hon fyllt 18 kom ett brev att hon skulle lämna Sverige. Migrationsdomstolen i Stockholm informerade Independent att hon inte kunde söka asyl i Sverige eftersom hon redan hade fått internationellt skydd i Grekland.

Men Sverige hade kunnat välja att handla enligt humanitära klausuler.

Läs mer i Annette Rosengrens blogg Vårt Europa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-07-14:

Göran och Puttama gifte sig 2016 - får inte bo ihop i Sverige till sidans topp

De har varit gifta i fyra år, men hans fru får inte komma till Sverige.

Enligt Migrationsverket är det ett skenäktenskap - så nu tänker Göran Olsson från Falun utvandra till sin hustru Puttama i Thailand.

Konsekvensen kan bli att hans klassiska korvfabrik, Sveriges äldsta falukorvstillverkare, tvingas slå igen.

Göran och Puttama Olsson gifte sig i den lilla byn Erawan i Thailand den 16 augusti 2016. Det var en högtidlig ceremoni som leddes av en buddistmunk.

Sedan dess kämpar paret - han är i dag 65, hon 41 - för att få bo tillsammans i Sverige. Men Migrationsverket säger bestämt nej och Migrationsdomstolen har två gånger bekräftat beslutet. Enligt de svenska myndigheterna handlar det om ett skenäktenskap.

"Vi vill bo tillsammans"

- Jag älskar min fru, vi vill bo tillsammans. Vi har känt varandra i fem år. Hon har väntat på uppehållstillstånd i fyra år sedan vi gifte oss, säger Göran Olsson.

- Vi har träffats ett tiotal gånger, mest i Thailand men också i Sverige. Vi har kunnat visa logg på tusentals videosamtal och meddelanden. Ändå säger de att det är ett skenäktenskap, säger han.

Migrationsverket avslår parets ansökan med motiveringen att "ditt och Görans äktenskap tillkommit uteslutande i syfte att ge dig uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd i Sverige får därför vägras dig".

Träffades på Facebook

Puttama och Göran träffades på Facebook - och Migrationsverket säger att de gett olika uppgifter om hur de fick kontakt och om den exakta tidpunkten när deras relation blev ett kärleksförhållande.

Enligt verket har de också gett olika information om hur de kommunicerar med varandra och om resor de gjort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-07-15:

Svårare att flytta hem med utländsk partner till sidans topp

Det har blivit svårare för utlandssvenskar att flytta hem till Sverige. Åtminstone om de vill ta med en partner som inte är svensk medborgare.

Den tillfälliga lag som infördes för fyra år sedan, för att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, omfattar även den här gruppen. Tidigare undantogs de. Lena Wickman är en som drabbats.

- Ja, tyvärr är det faktiskt så. Det känns faktiskt ganska bittert. Och vad som är ännu bittrare, det är att det är lättare för oss utlandssvenskar att flytta till andra europeiska länder än att flytta hem till Sverige.

Lena Wickman är gift och bosatt i Kanada sedan 25 år. Hennes söner är svenska medborgare och den äldste flyttade tillbaka till Sverige för fyra år sedan. Nu har Lenas mamma fått en demensdiagnos och hon vill gärna flytta tillbaka till Stockholm, tillsammans med sin kanadensiske man, för att kunna ta hand om sin mamma.

- Jag känner, som hennes dotter, att jag vill vara närmare henne och se till att hon har det bra.

Tidigare var det inte särskilt besvärligt att göra en sådan flytt. Den som var svenska medborgare kunde vända sig till ambassaden i det land där han eller hon bodde och begära uppehållstillstånd för sin partnern, om denne inte var svensk medborgare. Jobb och bostad ordnade man på plats i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-07-15:

Hassan har inte träffat sina barn på fem år: "Kom hit för att trygga deras framtid" till sidans topp

Han trodde att de snart skulle ses igen. Men så blev det inte. Efter fem år väntar Hassan Osari fortfarande på att träffa sina tre barn.

En septembermorgon för fem år sedan vinkade Hassan av sin fru och deras tre barn, elvaåriga Muhammad, nioåriga Salwa och sexårige Abdulmana och satte sig på en båt mot Europa. Sedan dess de inte setts igen.

- Jag visste att det skulle dröja, säger Hassan Osari. Men jag trodde att det skulle ta ett år eller två, inte fem.

Han var rädd att barnen skulle drunkna om han satte dem på den ostadiga gummibåten och tänkte att det var säkrare att åka ensam. Då, i början av hösten 2015, fick alla som flydde från Syrien permanent uppehållstillstånd och möjligheterna till familjeåterförening var goda.

"En svensk kanske inte ens klarar det"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Nyheter 20-07-27:

Coronapandemin försvårar utvisningar - Mustafa har varit inlåst i fem månader till sidans topp

Coronakrisen och stängda gränser påverkar de asylsökande som fått nej till att stanna i Sverige. När många länder stängt sina gränser för utvisade personer hålls hundratals människor inlåsta i Migrationsverkets förvar där väntetiderna kan förlängas när det blir svårare att genomföra utvisningar på grund av pandemi.

Mustafa Huseini, 20 år från Afghanistan, är en av de som väntar. Han har varit inlåst i förvaret i Märsta i mer än fem månader nu.

- Det känns jättejobbigt och jättesvårt att vara inlåst här. Man får inte gå ut, eller plugga, eller göra någonting.

Vågade inte åka tillbaka till Afghanistan

Hans pappa dödades av talibanerna och mamman dog under flykten, så Mustafa vågade inte återvända till Afghanistan när han fick nej till uppehållstillstånd här i Sverige och dröjde sig kvar i landet. När polisen hittade honom sov han i en skrubb hos en landsman och jobbade som papperslös under slavliknande förhållanden på en pizzeria.

"Svårt att verkställa utvisningsärenden"

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-08-03:

Österrike/ Austria doubling down on detentions and surveillance till sidans topp

Despite the fact that deportations have been halted to most countries due to COVID-19 concerns, Austria is still keeping refugees whose asylum claims have been denied in detention with no clear end in sight, our friends from Border Crossing Spielfeld (BCS) report. The Council of Europe had called for authorities to release people in those cases as detention with a view to deport made no sense in times of widespread international travel bans. Trying to deport people to countries where they would not find adequate medical support in case of infection and no chance to make a living in a lock-down situation is also highly questionable. About 300 people are detained though the numbers per country are not clear. Around 300 people are now in limbo with no end in sight.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-07-20:

Malaysia/ Stop plans to cane Rohingya refugees and release those already imprisoned till sidans topp

The Malaysian authorities must immediately abandon plans to whip at least 20 Rohingya men who are being punished simply for trying to seek safety. The government should release all other jailed Rohingya refugees - including women and children - who have been unlawfully singled out, convicted and imprisoned for alleged "immigration offences," which are contrary to international law, Amnesty International said today.

A Malaysian court has the authority to strike out a caning sentence against the Rohingya men in the coming days. The men, who were allowed to disembark from a boat along with hundreds of other people off the country's coast in April, are part of a group of 31 Rohingya men convicted of so-called "offences" under the Immigration Act 1959/63 in June. All 31 men were sentenced to seven months in prison, with at least 20 of the group sentenced to three strokes of the cane.

"The plan to viciously beat Rohingya refugees is not only cruel and inhuman - it's unlawful under international standards. To inflict such a violent punishment as judicial caning amounts to torture," said Rachel Chhoa-Howard, Malaysia Researcher at Amnesty International.

"The men who face violent lashings on top of jail terms have already fled persecution and crimes against humanity in Myanmar. They also survived a dangerous journey at sea to Malaysia in search of safety. The inhumanity of this approach is atrocious."

Together with the men, nine women were also convicted to seven months jail on similar charges of entering and staying in Malaysia without a valid work permit. Fourteen children have been charged, and are also facing jail terms. Malaysia's Immigration Act imposes six strokes of the cane, fines and up to five years' imprisonment for people who are deemed to be in Malaysia irregularly. Amnesty International understands that the hundreds of others who disembarked from the boat in question are currently being held in immigration detention.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Amnesty International 20-07-22: Court ruling against whipping must be first step toward protecting Rohingya refugees (Extern länk)

UNHCR 20-07-24: UNHCR stresses need to end unlawful detention, amidst pandemic (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-07-25:

Papua/ Six years in 'inhuman' detention and now finally free! till sidans topp

The award-winning Kurdish-Iranian journalist who was detained for six years in an offshore Australian immigration centre has been formally granted refugee status in New Zealand.

In 2013, Behrouz Boochani had arrived in Australia by boat and attempted to seek asylum, but under Australia's hardline asylum policy, Boochani was quickly taken to the controversial detention centre in Papua New Guinea.

While in detention, Boochani became a leading voice for the detained using his mobile phone to write the prizewinning book "No Friend But The Mountains".

Speaking to CNN about being granted refugee status, Boochani said

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-07-24:

Europa/ Frontex assists in first voluntary returns on chartered flights till sidans topp

This week, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, supported France with two charter flights for migrants who wanted to return to their country voluntarily.

This was the first time the agency assisted in a voluntary return via chartered flights. As a result, 209 persons were safely flown from France to Albania, respecting all necessary social distancing and sanitary measures.

Frontex had its first voluntary return operation on scheduled flight organised from Cyprus to Georgia in June.

"The charter flights from France were organised under the COVID-19 conditions, which proves that Frontex stands ready to support member states even in the most challenging times," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

"Voluntary returns promote a humane and dignified type of return. With our enhanced mandate, we are happy we can support national authorities in this area as well," he added.

The agency has been able to provide technical assistance to national authorities in voluntary returns since December 2019 when Frontex's expanded mandate entered into force.

Frontex can charter planes for this purpose and can also support acquisition of travel documents for persons who are being returned. In the future, the agency will also help in the post-return phase.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Reliefweb 20-07-18:

Coming back to Afghanistan: Deported minors' needs at a time of COVID-19 till sidans topp

Unaccompanied children on the move have become more common. This demographic shift calls for a transition to child-sensitive return programmes and policies - yet despite increased returns and deportations, support has decreased over the last decade in Afghanistan. COVID-19 has increased the risks of returns, and the response to the pandemic remains insufficient to meet the needs at the border - especially for children and women. This research was conducted by Samuel Hall for War Child UK and UNICEF to assess the impact of COVID-19 on minor deportees and returnees. It provides actionable learning to inform more effective and relevant design, implementation, and adjustment of future interventions targeting minor deportees.

This note is based on research conducted by Samuel Hall for War Child UK and UNICEF in 2019, as well as follow-up calls in April 2020 to assess the impact of COVID-19 on minor deportees and returnees.

The original study was conducted with 403 phone surveys with deportee children, and over 80 qualitative interviews deported children/youth or their parents/guardians across two western provinces - Herat and Badghis. In addition, 29 key informant interviews were conducted with government representatives, CPAN, UN and NGO representatives throughout the course of the research.

In 2020, due to the spread of COVID-19 reaching all 34 provinces of Afghanistan, and with specific concerns in the Western region, additional interviews were conducted with some of the same social workers, guardians and family members. This brief summarises the data available to date.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Ethnic and Migration Studies 20-06-08:

Belgien/ The political ambiguities of undocumented migrants' active citizenship till sidans topp

Thomas Swerts and Stijn Oosterlynck

Existing scholarship on the active citizenship of undocumented migrants is inconclusive on its perils and promises. While some scholars see it as symptomatic of the moral economy that makes legal recognition dependent on demonstrating civic deservingness, others argue that it represents a potential site of contestation against illegalisation. In this paper, we argue that we need to focus on the complex processes that drive undocumented migrants' quest for recognition in order to understand the political ambiguities implicated in how they civically engage themselves. We use the case of CollectActif (CA), an undocumented-led anti-food waste collective in Brussels, to argue that methods of participatory action research (PAR) are better placed than ex-post analyses to show how recognition processes unfold and evolve over time. We show that recognition depends on establishing 'equivalence' to prevailing norms and forms of civic organisation. Hence, CA members generated solidarity and created new publics by behaving as active citizens. Yet, despite increased visibility, CA struggled to be recognised by established actors in the field as actors with equal rights to being and speaking. Based on these findings, we argue that tensions between equivalence and equality help to explain the political ambiguities of active citizenship.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Västerbotten 20-08-03:

Krismöte för papperslösa gav resultat till sidans topp

Det har blivit svårare att samla in pengar till papperslösa under Corona-pandemin.

Nyligen hade nätverket Ingen människa är illegal, i Umeå, krismöte.

Man behövde 15 000 kronor för att hjälpa papperslösa med utgifter för hyra mat och blöjor, bland annat.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 20-07-16:

Till politikerna: Det mullrar i civilsamhället! till sidans topp

Civilsamhället mobiliserar. Civilsamhället vill ha ett land att vara stolt över. Ett land som hjälper människor som har det svårt. Vi ska inte glömma att majoriteten av det svenska folket vill att de ensamkommande och de sjuka ska få stanna, och att familjer får återförenas (Röda korset). Sverige har idag en betydligt strängare asyllagstiftning än de flesta länder i Europa, och vi kan inte förstå varför det måste vara så.

Många i civilsamhället är glada över att förhandlingarna i Migrationskommittén bröt samman. Men vi vet att slaget inte är vunnet. De förslag som lagts ligger kvar på bordet.

Två frågor ligger på civilsamhällets bord:

- Asyllagstiftningen 2021. Det allra bästa vore en återgång till utlänningslagen - bland annat för att den är mycket tydligare än de lagar som stiftats sedan 2015 och som skapat stor oreda. I vilket fall som helst måste humanitära grunder för asyl återinföras, vi behöver gå tillbaka till att permanenta uppehållstillstånd är regel och familjeåterförening ska underlättas.

- Behovet av att nollställa situationen inför den nya lagen. I Sverige finns cirka 10 000 ensamkommande papperslösa afghaner, och det kan bli fler när de studerande gått ut gymnasiet. Det finns 2000 barn med föräldrar som lever i limbo. Det finns ett okänt antal övriga papperslösa och limbolevande. Trots att utvisningstakten ökats så kommer det ta mycket lång tid innan dessa har lämnat landet - om någonsin. Bara de ensamkommande afghanerna kan ta 20 år eller mer att utvisa, till en kostnad av en miljard kronor.

Aktiviteten har varit stor sista tiden, med bland annat många reportage och insändare i media - alltför många för att kunna rapporteras här. Sammanställningen nedan är alltså inte heltäckande.

Aktioner

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till kampanjer och organisationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Flyktingamnesti.se 2020:

Namninsamling: Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande till sidans topp

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Varför är det viktigt?

Det handlar inte om "vi och dom", det handlar om oss.

Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år.

Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.

Sedan de sökte skydd i hos oss, som barn för flera år sedan, har Sveriges ensamkommande ungdomar utsatts för bland annat:

- den tillfälliga begränsningslagen, som trädde i kraft retroaktivt

- bristande rättssäkerhet i asylprocessen

- bristande landinformation om det land dit utvisningarna sker

- godtyckliga åldersuppskrivningar

- rättsosäkra medicinska åldersbedömningar

- den oklara gymnasielagen

Bakom den nationella kampanjen "Håll ihop Sverige" står idag ett stort antal svenska organisationer och företag, samt ett antal "ambassadörer", bland andra ärkebiskop emeritus KG Hammar, författaren och debattören Anders Wijkman, barn- och ungdomsläkaren Henry Ascher, människorättsjuristen Parul Sharma och regissören Suzanne Osten.

(...)

Skriv under namninsamlingen (Extern länk)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-08-01:

Slovenien/ A last desperate attempt for asylum: inside the 'Centre for Aliens" Slovenia. till sidans topp

Protests by Those Deprived of Applying for Asylum in Postojna 'Centre for Aliens', Slovenia

The Centre for Aliens in Postojna is a prison-like institution where foreigners who are 'not welcome' in Slovenia, are detained.

At present, there are approximately 200 people being detained in the Centre for Aliens. The detainees are both asylum seekers, as well as those who have recently arrived to Slovenia via the Balkan route, and were subsequently illegally denied the opportunity to apply for asylum. The latter group are expected to be returned to Croatia and then further on to Bosnia & Herzegovina.

Furthermore, Slovenia does not formally extradite people to a number of different countries. Thus, the entire premise for this institution is that these 'unwelcome' people who were able to apply for asylum will cave under the prison-like conditions in and eventually leave the country voluntarily.

The protest on Tuesday was a demonstration of the plight of people who have risked everything to come to Europe, only to find that their fundamental rights are being ignored.

Footage of the protest shows a detainee cutting his skin in the area of the upper body and neck to protest the humiliating treatment and the involuntary & illegal deportations. The protest also involved a number of detainees showing white papers demanding their right to "freedom of movement".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-07-28:

Europa/ Civic space - experiences of organisations in 2019 till sidans topp

Verbal threats, physical attacks and lack of funding are some of the main challenges for civil society organisations working on human rights in the European Union. Moreover, almost half say that the situation in their country has deteriorated in the last year. These findings come from the second annual consultation, carried out by the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) among civil society organisations across the EU.

The 'Civic space - experiences of organisations in 2019' paper draws on views from 205 civil society organisations from FRA's Fundamental Rights Platform. It shows the main obstacles they face in their work:

+ Almost half of national and local civil society organisations say that the situation in their country has deteriorated.

+ More than half say they faced verbal and online threats and attacks, including hate speech, as well as negative media reports about them.

+ One in five say they experienced a physical attack, targeting either one of their employees/volunteers or their office building.

+ The majority has difficulties accessing or participating in public consultations, mainly due to short deadlines or lack of feedback from the authorities.

+ Many face challenges arising from regulatory frameworks, such as provisions on freedom of expression, assembly and data protection.

+ Availability of, and access to funding is a problem for most civil society organisations. The proposed EU Justice, Rights and Values Fund could assist their finances.

Civil society is an essential component of the democratic system. The quantity, quality and intensity of obstacles affecting civil society's ability to carry out their work provide an indication of a country's general state of fundamental rights, democracy and rule of law.

This second annual consultation shows that many of the human rights organisations that FRA cooperates with continue to face challenges in their daily work.

(...)

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch News 20-07-20:

"Migration management" in the Western Balkans focused on control measures till sidans topp

An internal Council survey of EU member states' assistance for Western Balkans countries shows that the emphasis is very clearly on migration control measures, with "the majority of bilateral support... provided in two areas, namely border management and combating the smuggling of migrants (over 50% of all MS activities)".

The results of the survey "also indicate a very low level of general support in the field of integration (2%) and the legal migration scheme (4%), as well as a relatively low level of support in the fields of asylum (6%), reception (8%) and return (7%)," says the paper.

A detailed Annex examines the results of the survey, which received responses from 23 member states. It refers to "joint HLWG/SCIFA discussions" - this is the High-Level Working Group on Asylum and Migration and the Strategic Committee on Frontiers, Immigration and Asylum, two high-level Council working groups.

A meeting between those two groups in February this year apparently concluded that EU support should focus on:

"promoting efficient border management (including through the conclusion and implementation of all EBCG [European Border and Coast Guard, i.e. Frontex] Status Agreements and through alignment with the EU's common visa policy), increasing capacity for voluntary returns and stepping up support for readmission in countries of origin, combating human smuggling, continuing efforts to strengthen asylum and reception systems, while also building up more political will and ownership of migration actions, efficient exchange of information on irregular movements and migration management capacities among Western Balkan partners and with the EU, funding support."

From transit countries to buffer states

(...)

Hela artikeln med länkar och källor (Extern länk)

Se även:

Frontex 20-07-15: Frontex launches second operation outside EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 20-07-10:

Border pre-screening centres part of new EU migration pact till sidans topp

The European Commission's long-awaited and long-delayed pact on migration will include new asylum centres along the outer rim of the European Union, EUobserver has been told.

The idea is part of a German proposal, floated last year, that seeks to rapidly pre-screen asylum seekers before they enter European Union territory.

Michael Spindelegger, director-general of the Vienna-based International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) told EUobserver on Thursday (9 July) that the European Commission had in fact decided to include it into their upcoming migration pact.

"I got some information that this will be part of these proposals from the European Commission. So this is what I can tell you. I think this really is something that could bring some movement in the whole debate," he said.

Spindelegger was Austria's minister of foreign affairs and finance minister before taking over the ICMPD in 2016, where he has been outspoken in favour of such centres as a means to unblock disagreements among member states on the overhaul of the future EU-wide asylum system.

The German non-paper published in November 2019 proposed a mandatory initial assessment of asylum applications at the external border.

The idea is to prevent irregular and economic migrants from adding to the administrative bottlenecks of bona-fide asylum seekers and refugees.

"Manifestly unfounded or inadmissible applications shall be denied immediately at the external border, and the applicant must not be allowed to enter the EU," stated the paper.

EUobserver understands the new pact may also include a three-tiered approach.

Abusive claims would be immediately dismissed and returned, those clearly in the need for protection would be relocated to an EU state, while the remainder would end up in some sort of facility.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet / Statewatch 20-07-20:

Borders, budgets and beyond: LIBE report sheds light on Frontex's priorities till sidans topp

In February, three MEPs visited the Warsaw headquarters of Frontex, the EU's border agency, to assess implementation of its new mandate, which entered into force in December last year. A report on their mission presents a snapshot of Frontex's current operations, work on deportations and relations with non-EU states, research activities and fundamental rights issues.

The delegation was made up of MEPs that sit on the European Parliament's civil liberties committee (LIBE), from three different political groups: the Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D), European Conservatives and Reformists (ECR), and the liberal Renew Europe group.

Of very high relevance to operations at sea and possible search and rescue activities, especially given recent pressure from Statewatch and other organisations across the world to prevent refoulements to Libya, Frontex's own Fundamental Rights Office reported to the LIBE MEPs that they "advised against the disembarkation of rescued persons in third countries".

The "game changer" of the agency's standing corps of officers, currently being recruited, is also discussed, with hope that it will provide Frontex with an opportunity to improve fundamental rights standards and address the agency's current gender imbalance. However, according to the mission report, "more resources would be needed to properly design and implement the training on fundamental rights". The agency is also of the view that despite measures to encourage women to apply, "gender balance will ... not be possible to achieve".

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Lena Karamanidou, Bernd Kasparek, Respond 20-07-31: Fundamental Rights, Accountability and Transparency: The Case of Frontex (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 20-07-16:

Border surveillance and deaths at sea: Frontex's invisible flights come under scrutiny till sidans topp

Interest in Frontex's "Multipurpose Aerial Surveillance" activities picked up in April this year, when journalist Sergio Scandura documented the presence of Frontex-operated aircraft above the Mediterranean over the Easter weekend. Four migrant boats with approximately 280 people on board were left in distress situations for days, despite repeated calls for intervention, leading directly to "pull-backs" to Libya and deaths at sea.

"For three years, Frontex has been chartering small aircraft for the surveillance of the EU's external borders. First Italy was thus supported, then Croatia followed. Frontex keeps the planes details secret, and the companies also switch off the transponders for position display during operations.

(...)

Because these "push-backs" are prohibited, Frontex has since 2017 been helping with so-called "pull-backs" by bringing refugees back to Libya by the Libyan coast guard rather than by EU units. With the "Multipurpose Aerial Surveillance", Frontex is de facto conducting air reconnaissance for Libya. By November 2019, the EU border agency had notified Libyan authorities about refugee boats on the high seas in at least 42 cases.

(...)

This is probably the reason why Frontex disguises the exact location of its air surveillance. Private maritime rescue organisations have repeatedly pointed out that Frontex aircrafts occasionally switch off their transponders so that they cannot be tracked via ADS-B. In the answer now available, this is confirmed by the EU Commission. According to this, the visibility of the aircraft would disclose "sensitive operational information" and, in combination with other kinds of information, "undermine" the operational objectives

(...)

Hela artikeln med fler länkar och källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-07-27:

FRONTEX support push-backs at sea and at land borders till sidans topp

Matthias Monroy, attentive observer of EU policies at the continent's borders and beyond, published a series of articles (in German and in English) on the practical support provided by FRONTEX to national authorities when carrying out illegal push-backs (in Croatia) and pull-backs (in the central Med).

Since 2015, FRONTEX have chartered small private airplanes of different European companies under the FASS framework. Initially these aircraft were deployed within EU missions such as 'Poseidon', 'Themis' and 'Indalo', in national waters, then the border agency started to send these chartered surveillance flights in the central Mediterranean, to the Libyan SAR zone and to use them over the EU's land borders.

Maritime rescue organisations have repeatedly pointed out that aircraft in the FASS occasionally switch off their transponders so that they cannot be tracked via the ADS-B service. In this way, it is not possible to monitor whether Frontex aircraft are involved in sea rescue cases or not. The EU Commission confirms the digital concealment of the missions. It also does not publish the call signs of state aircraft deployed, which are considered sensitive operational assets.

With such actions, the EU Border Agency have taken over aerial reconnaissance from the Tripoli government in Libya, an action reported in at least 42 cases. This is one more proof of the integral role of European assets and infrastructure in the working of the Libyan coast guard. Recent reports and ECHR cases argue that such a role implies the direct responsibility of European authorities in every single interception carried out by Libyan boats in the central Med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-07-22:

Den nya pakten - The new Asylum and Migration Pact till sidans topp

EU:s stater enades aldrig om ett nytt Common European Asylum System (CEAS) 2018. Största hindret var att flera länder sade nej till att asylsökande skulle fördelas mellan länderna, vilket bland annat Grekland, Italien, Spanien, Cypern och Malta kräver. Efter det har vi haft EU-val till parlamentet, EU har fått en ny ordförande och en ny kommission tillsattes under hösten 2019.

Svenska tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson blev kommissionär för asyl- och migrationsområdet tillsammans med grekiska Margaritis Schinas. De har sagt att de vill göra saker annorlunda och vill få igenom överenskommelser på asylområdet snabbare än processen med förra kommissionens CEAS-förslag 2016. Hur det ska gå till har inte förklarats; de kan ju inte bortse från parlamentet och unionens beslutsordning. Men nu pratas det i alla fall inte om nya CEAS längre utan om The new Asylum and Migration Pact - den nya asyl- och migrationspakten.

Efter landstigningsplattformarna

2018 diskuterades landstigningsplattformar och mottagningsläger för asylsökande utanför EU:s gränser - vilket länderna på andra sidan Medelhavet inte var intresserade av. Sedan kom kommissionens förslag till omarbetat Återtagande/återvändandedirektiv och över huvud taget har asyl- och migrationsdiskussionerna inom EU mest fokuserat återvändande och förstärkningen av EU:s yttre gränser, framför allt mot Turkiet. Mycket resurser och pengar har lagts på det, Frontex har till exempel fått mer resurser och fler gränsbevakare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies blog 20-07-06:

Humanitarian Smugglers? Facilitation directive and the criminalisation of civil society till sidans topp

Laura Schack, PhD researcher in Politics and Information Security, London

Humanitarian actors helping refugees and migrants in Europe have repeatedly faced accusations and charges of migrant smuggling in the last years.

The 2019 arrest of Carola Rackete, the Sea Watch captain, is perhaps the most well-known example, but it is only one of many. For example, at least nine volunteers in Greece conducting search and rescue activities on Lesvos island were arrested and charged for human smuggling, five in 2016 and four in 2018.

In Denmark, almost 300 people were prosecuted and fined for human smuggling in 2016 for helping refugees who were passing through the country. And in 2017, the Iuventa, the search and rescue ship belonging to the NGO Jugend Rettet, was confiscated in Italy while its crew continue to face charges for human smuggling which could result in over 20 years in prison.

The criminal charges laid against these humanitarian actors are based on the Facilitation Directive, the EU's legal framework for tackling human smuggling. This is due to the way in which the directive's ambiguous formulation, which deviates from the UN definition of migrant smuggling and only includes an optional humanitarian exemption, leaves ample space for European authorities to target people and organisations helping refugees and migrants.

Given the shrinking space within which pro-migrant civil society can act, a revision of the Facilitation Directive would send a decisive and vital message.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PIcum blog 20-07-09:

An EU strategy that promotes the rights of all victims - regardless of residence status till sidans topp

On 24 June, the EU adopted its first-ever Strategy on Victims' Rights setting out its priorities for the next five years in this area to reinforce the rights and protections of victims of crime. The strategy has a welcome focus on empowerment, on improving coordination among actors that are critical to ensuring victims' protection and safety, and on the need to take specific steps to support victims in situations of vulnerability.

Being undocumented makes a person especially vulnerable to mistreatment because coming forward to seek help means risking detention and deportation. Our recent study looks at ten European countries and found that half (France, Greece, Italy, the Netherlands, Spain) provide for special residence permits for undocumented victims of domestic violence, as a way to encourage access to justice. The rest do not.

The strategy represents the first time that victims who are undocumented are expressly recognised by the EU - alongside children, survivors of gender-based violence, and human trafficking, among others - as those who are vulnerable to victimisation. This is important for at least three reasons.

1. Improving awareness of, and responses to, victimisation of undocumented people

Too often, irregular migration is framed through the lens of security - security of Europe's borders, of its "way of life". Rarely is it considered through the lens of the individual's security and the ways that being undocumented often puts a person at greater risk of abuse and mistreatment - at the hands of landlords, spouses, strangers, employers, state actors.

For undocumented victims, reporting their mistreatment often does not lead to justice, but instead to being treated as wrongdoers based solely on their administrative status, facing the prospect of detention and deportation. Here are some figures:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

TT / SvD 20-08-02:

Klimatflykt: Världen "har inte några svar" till sidans topp

De pågående översvämningarna i Sydasien driver tiotusentals människor på flykt. Och trots att allt fler riskerar samma öde på grund av klimatrelaterade händelser i framtiden har klimatflyktingar få juridiska rättigheter, och i Sverige har de tagits bort helt.

- Världen har inte några svar på vad som kommer att hända, säger Francesca Rosignoli, forskare inom miljörättvisa och klimatflyktingar vid Stockholms Universitet.

Under den senaste månaden har över 63 000 människor flytt sina hem i Bangladesh på grund av översvämningarna, enligt Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

I världen tvingades under förra året 24,9 miljoner människor på flykt till följd av olika klimat- och väderrelaterade händelser. FN beräknar att antalet i framtiden kommer bli betydligt högre och trots att det föränderliga klimatet ofta ses som en risk för nästa stora flyktingvåg så är statusen för klimatflyktingar väldigt osäker.

Sverige var tidigare ett av få länder som hade miljökatastrofer som skäl för skyddsstatus. Men när den tillfälliga utlänningslagen trädde i kraft 2016 så ströks det och enligt Migrationsverkat har bara en person fått uppehållstillstånd i Sverige av detta skäl någonsin.

Per Strängberg, pressekreterare för Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, säger i ett mejl till TT att det enda sättet att minska antalet klimatflyktingar är att minska klimatförändringarna. Han skriver också: "Det svenska regelverket säkerställer att ingen person avvisas eller utvisas i strid med EU-rätten eller ett svenskt konventionsåtagande".

Ser man till FN:s flyktingkonvention är inte miljö- eller klimatrelaterade händelser skäl till flyktingstatus. Klimatflykting är också ett begrepp som är svårt att definiera av flera skäl, dels då begreppet kan innefatta väldigt olika grupper, dels att kausalt samband kan vara svårt att bevisa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Tedenljung, Amanda, Studentuppsats, Uppsala Universitet 20-06-08: Climate change and forced migration: How climate refugees fit into EU asylum law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-07-30:

UNHCR warns of COVID-19-related trafficking for refugees, displaced and stateless till sidans topp

With COVID-19 increasing needs and vulnerabilities of refugees and internally displaced and stateless people, UNHCR, the UN Refugee Agency, is concerned that the impacts of the pandemic are also heightening their risks to trafficking and exploitation.

"Enforced measures to control the pandemic and worsening socio-economic conditions are having serious implications for those forcibly displaced. Those now faced with lost livelihoods and abject poverty can be targets for traffickers that are unscrupulously exploiting and profiteering from their vulnerabilities," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

Trafficking, a crime in which a person is tricked or trapped into a situation of exploitation for another person's private gain or profit, can take various forms, from sexual exploitation, forced labour, slavery, organ removal, forced recruitment into armed groups, forced marriages and forced begging among others.

While data on trafficking is difficult to come by owing to the hidden nature of the crime, global estimates indicate that millions of people are trafficked worldwide.

"Away from home and with varying accessibilities to essential services and social protection networks in host countries, refugees and internally displaced people are among those most at risk," said Triggs.

"COVID-19-related impacts ranging from movement restrictions to the closure or reduced availability of essential help and support services may confine many victims, limiting their ability to escape or seek help."

Ongoing conflict and displacement also continue to add to the risk of refugees resorting to desperate and dangerous journeys in search of safety, falling prey to criminal smuggling networks.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-07-27: FN: Flyktingar fastnar vid gränserna under coronakrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-07-27:

Tydliga pandemieffekter i Migrationsverkets verksamhet till sidans topp

Coronapandemins effekter har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av Migrationsverkets ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden syns effekterna som tydligast.

- Vi kommer se effekter av pandemin i vår verksamhet även under nästkommande år, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör.

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att såväl söka skydd som att arbeta och studera i Sverige. Det är svårt att förutse hur länge reserestriktionerna och hur pandemin kommer påverka samhället i stort. Därför utgår Migrationsverket i sitt planeringsantagande från att restriktionerna lättas upp och att möjligheterna att resa internationellt gradvis ökar under hösten. Samtidigt kan det inte uteslutas att restriktioner stramas upp eller återinförs om pandemiläget skulle förvärras.

Minskat inflöde av ärenden

Under våren har Migrationsverket sett en stor minskning av antalet nyinkomna ärenden inom flera ärendekategorier, framförallt handlar det om asyl, viseringar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd för studier.

I genomsnitt har ungefär 180 personer i veckan sökt asyl sedan i april. Under vecka 13-20 uppgav endast i genomsnitt tolv procent av de sökande att de rest in i landet i nära anslutning till då asylansökan lämnades in, även om den här siffran ökat något under senare veckor. Reserestriktionerna har med andra ord haft en stor påverkan på antalet asylsökande i Sverige. Med anledning av det rådande läget justeras antalet som väntas söka asyl i Sverige i år ned från 21 000 till cirka 13 000.

(...)

Läs mer och hämta prognosen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-07-27: Antalet asylsökande väntas minska kraftigt (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-07-27: Färre söker asyl trots att skyddsbehov kvarstår (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 20-07-28: Få kan återvända hem på grund av stängda gränser (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 20-07-28: Migrationsverket: Vi förlänger tidsfristen (Extern länk)

Sveriges Radio 20-07-29: Färre beviljas asyl: Hög bifallsandel under tidigare år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-07-20:

Polen/ Polens omstridda migrationsstrategi till sidans topp

Polen är kritiska till EU:s asylpolitik och har kritiserats av unionen för att vägra ta emot flyktingar från bland annat Syrien och Afghanistan. Samtidigt är Polen ett av de EU-länder som tar emot flest migranter utanför EU.

Från grannlandet Ukraina kommer migranter som täcker upp för den polska arbetskraftsbristen som råder till följd av att många har lämnat landet för att arbeta i andra EU-länder.

Hör reportage av Östersjökorrespondent Lubna El-Shanti.

Natalia ställer fram två kaffekoppar på ett av Warszawas mest populära caféer. För ett par år sedan lämnade hon sin hemstad Lviv i västra Ukraina, sin familj och sitt jobb på en grundskola.

- I Lviv, där jag jobbade som lärare på ett barnhem, tjänade jag 2015 ungefär 800 zloty i månaden, motsvarande 1800 kronor, då jobbade jag ungefär 60 timmar i veckan.

- Men när jag kom hit och började på mitt första jobb som diskare på en restaurang, tjänade jag dubbelt så mycket.

Då kunde Natalia inte språket även om hon kunde göra sig någorlunda förstådd på ukrainska, som ju har vissa likheter med polska.

- De bad mig att diska en garnik, en kastrull och jag förstod inte vad det var, men jag försökte komma ihåg och bestämde mig snart att jag skulle lära mig språket, för här skulle jag stanna, fortsätter hon.

I dag är hon arbetsledare på caféet vi sitter på. Hon växlar flytande mellan sitt hemspråk ukrainska och polska, som hon ju pratar med kunderna och personalen här, fastän hon inte har gått några språkkurser. Det hade hon inte tid med. Sedan hon kom hit för tre år sedan har fokus varit att tjäna pengar och få en mer stabil tillvaro, säger Natalia.

- Jag försöker att inte tänka på Lviv, på att åka tillbaka, det är här, i Polen i Warszawa jag lever mitt liv nu.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

REDO Motiverad arbetskraft 20-07-21:

"Äldreomsorgslyftet gav Javid, 20 år, fast jobb." till sidans topp

"Jag hade inte förväntat mig detta! Att få fast jobb!", säger Javid Husseini på närapå perfekt svenska med inslag av dalmål. Han skrattar och säger att han fått höra det då och då, att han faktiskt pratar lite dalmål. Han har bott i trakterna sedan han kom till Sverige för drygt fyra år sedan och trivs utmärkt.

"Det är här jag har mitt liv. Jag har fått ett förstahandskontrakt, fast jobb och nu har jag dessutom tagit körkort."

Vägen har varit långt ifrån spikrak, den har kantats av en rad flyttar mellan olika boenden, en tvär sväng vad gäller yrkesval och självklart en massa oro och tvivel.

Javid hade utbildat sig till bilmekaniker, ett yrke han trivdes med.

"Jag valde det eftersom jag helt enkelt inte kände till så många andra yrken. Livet här skiljer sig ju väldigt mycket från livet i Afghanistan och Iran. Och som sagt, jag trivdes bra med att arbeta med bilar."

Förra sommaren började han jobba extra på hemtjänst och tyckte omedelbart om arbetet.

"Det känns så bra att kunna göra något som en medmänniska blir glad av. Ofta säger de äldre jag är hos att de inte vill att jag ska gå, många är så ensamma. Jag känner att jag behövs."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Aftonbladet 20-07-19: Mohammed, 22, fick jobb efter Aftonbladets artikel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Faktum 20-07-13:

Mörker över en ljusnande framtid till sidans topp

Timor Sultani hade nästan kontraktet i sin hand när pandemin slog till. Mohsen Mohseni har kvar sitt jobb på restaurangen, men hur länge? De har klarat sina studier, bott i Sverige i snart fem år och precis tagit studenten. Men den ljusnande framtiden mörknar när gymnasielagens krav krockar med pandemins effekter.

Sextonåriga Timor Sultani och femtonåriga Mohsen Mohseni kom ensamma till Sverige 2015. Efter fem år i Sverige är läget för båda osäkert, trots att de än så länge har jobb.

De omfattas av gymnasielagen som innebär att de, trots tidigare avslag, kunnat söka uppehållstånd igen. Men för att få permanent uppehållstillstånd måste de senast sex månader efter studenten får en fast anställning, eller ett avtal om minst två års anställning.

Löser de inte det, riskerar de att utvisas till Afghanistan. Ett land som Mohsen Mohseni, uppvuxen i Iran, inte har någon relation till alls.

- Det enda jag vet är det jag ser på tv, att det är krig där, säger Mohsen Mohseni.

Några veckor innan studenten hälsar Mohsen Mohseni välkommen till sitt hem. Flickvännen Fatima Rahimi kommer från köket med en flaska handsprit i handen. Tre år av studier på det estetiska programmet med inriktning design- och mode är snart till ända med studentdagen som grädde på moset. Men till en början hade Mohsen Mohseni ingen tanke på att köpa någon studentmössa.

- Alla vill fira och är glada men jag tänker på min situation. Att jag måste ha ett fast jobb för att få stanna i Sverige. Nu ska det bli kul att bli klar, men jag hade velat plugga vidare. Det finns en utbildning i Borås inom design där jag gärna vill gå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-07-20:

Sommarskolan en livlina för ensamkommande under pandemin till sidans topp

Coronapandemin har inneburit ett liv i större ovisshet för de flesta. För de ensamkommande har ovissheten varit ett normaltillstånd i flera år. På Agapes sommarskola i Göteborg får de något att göra under de kritiska sommarveckorna när samhället stänger ner.

- Man kan lätt tappa fotfästet och kontakten med verkligheten av att bara sitta hemma, säger Matilda Brinck-Larsen, verksamhetschef på Agape.

Trots att solen äntligen har tittat fram efter flera veckor av regn har ett femtontal ungdomar tagit sig till sommarskolan för att plugga engelska i Matteuskyrkans lokaler i Göteborg.

- Det är mycket bättre att använda den här tiden till att lära mig något och tänka på andra saker, säger Murtaza Nori, 20 år.

Jabil Suleban, 21 år, håller med, även om han föredrar ett annat ämne.

- Matte är bäst. Allt i livet är matematik och det funkar på alla språk, säger han.

Volontären Håkan Lindgren, som undervisar i matematik, står en bit bort och skrattar åt kommentaren. Det var han som drog igång verksamheten i frivilligorganisationen Agapes regi förra året.

- Många av våra ungdomar har inte så mycket andra sociala kontakter än via skolan och riskerar att bli väldigt isolerade på somrarna, säger han.

Enligt Matilda Brinck-Larsen, som startade Agape 2017, är somrarna en riskfaktor för alla i någon form av utsatthet, så även de ensamkommande i staden.

- De har levt i ovisshet i flera år. Man kan lätt tappa fotfästet och kontakten med verkligheten av att bara sitta hemma. De behöver tröttas ut på dagen så att de kan sova på natten och gå upp på morgonen och göra något. Om man inte har struktur och rutiner är risken att man hamnar på drift och i destruktiva sammanhang rätt stor, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 20-07-27:

Sharif måste hitta jobb - annars utvisas han till sidans topp

Efter Sharif Omari, 21, tog examen från folkhögskolan har han sex månader på sig att hitta ett fast jobb.

Annars utvisas han.

- Det är inte det att jag inte vill jobba. Jag vill jobba. Men jag hittar inget jobb, säger Sharif.

Coronapandemin har slagit hårt - även mot ensamkommande.

Sharif Omari, 21, från Göteborg, kom till Sverige 2015 och har sedan dess haft både bra och dåliga år.

- Det har varit mycket bra och mycket dåligt. Men 2019 började jag läsa på komvux på gymnasienivå och tog examen nu i juni. Sedan dess är jag arbetslös och letar efter jobb, säger Sharif, som tidigare intervjuats av P4 Göteborg.

Om han inte hittar en tillsvidareanställning eller en anställning på minst två år inom sex månader får han inget uppehållstillstånd - enligt den nya gymnasielagen.

"Jättesvårt och jobbigt"

Ett jobb är villkoret för att stanna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 20-07-22: "Vi har låtit honom leva i limbo" (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 20-07-22: Sharif måste få fast jobb mitt i krisen: "Omöjligt" (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 20-07-22: Sharif om den långa flykten till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristianstadsbladet 20-07-24:

Hon ger energi till de sjuka och svaga till sidans topp

Hanaa Mahana fick en svår start i Sverige efter att ha flytt från krigets Irak. Nu är hon solstrålen som ger andra kärlek och energi i sitt jobb på CSK. Nu är livet precis om hon drömde om en gång i tiden, men som hon nekades att leva.

Har man friska ben och en pigg skalle kanske man inte kommit i kontakt med Hanaa Mahana eller hennes kollegor. Hon är av dem som dagligen står vid servicedisken i CSK:s centralhall och ger en hjälpande hand.

- Jag ordnar till exempel fram färdtjänst eller taxi till de som har svårt att ringa själva, jag visar folk vägen om de inte hittar och kör patienter som behöver rullstol till sina undersökningar, ja allt möjligt. Jag är här för att hjälpa till och jag älskar att göra det, säger hon med ett varmt leende.

Hanaa Mahana berättar att det inte bara är viktigt för henne att de hon hjälper får sitt ärende uträttat. Hon är dessutom alltid mån om att alltid ge det där lilla extra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-07-27:

Han var barnarbetare i Iran - nu driver 17-åringen eget företag i Sverige till sidans topp

När Mohammad Karimi var 7 år gammal jobbade han som barnarbetare i Iran.

I fabriken blev han slagen om han misskötte sig.

I dag är han 17 år och driver eget företag i Borås.

- Det här är det roligaste jag har gjort, säger Mohammad.

17-årige Mohammad Karimi från Borås börjar andra året på gymnasiet till hösten.

När han var 9 år gammal kom han och hans familj till Sverige. Då kunde han bara tala sitt modersmål.

I dag har Mohammad höga betyg, kan tre språk och har nyligen börjat driva eget företag.

- Det här är det roligaste jag har gjort. Man lär sig så extremt mycket, säger Mohammad.

Vill hjälpa barn som inte får gå i skolan

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Nyheter ledare 20-07-30:

Försöken att retuschera 2015 visar att migrationsfrågan fått nya skygglappar till sidans topp

För några år sedan var ett vanligt argument mot ett generöst flyktingmottagande att det fanns andra och enkla lösningar för människor på flykt. Få vill längre prata om dessa påstådda lösningar eller dess pris.

Flyktingåret 2015 är på väg att förändras i vårt medvetande. Ett år då stora delar av det svenska civilsamhället och politiken mobiliserade enorma resurser för att ta emot människor på flykt, inte minst från krigets Syrien, med vars humanitära öde många sympatiserade.

Ganska snart kom samma år att beskrivas som ett år då det var enormt synd om svenskarna, eftersom så många utlänningar kunde ta sig hit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC debatt 20-07-21:

Volymbegreppet kan urholka både asylrätten och demokratin till sidans topp

Att prata om flyktingar i termer av "volymer" skymmer individer som flyr från krig och förföljelse och gör så att de blir en anonym massa. Flyktinginvandring blir i förlängningen enligt denna logik alltid problematisk, skriver Peter Eriksson och Emma Hall, doktorander i historia och historiedidaktik.

I februari 2013 gick den migrationspolitiska debattens vågor höga efter att dåvarande migrationsminister Tobias Billström i fråga om asyl- och anhöriginvandring uttalat att "Där kan vi också prata om volymer och volymproblem". Detta var första gången ordet "volym" fördes in i den migrationspolitiska debatten och ministerns uttalande fick omfattande kritik från flera håll då uttalandet ansågs dehumaniserande och riskerade urholkade asylrätten. Lite drygt sju år efter Billströms då kontroversiella uttalande har talet om volymer i samband med flyktingströmmar letat sig in i debatten på nytt. Denna gång har volymbegreppet dock uppfattats som betydligt mindre kontroversiellt, vilket vi som forskare anser vara minst sagt problematiskt för såväl flykting- som integrationspolitiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 20-07-16: Löfven: Volymmål bryter mot konvention (Extern länk)

Patrik Kronqvist i Expressen: Medier måste syna Löfvens bluff om migrationspolitiken (Extern länk)

MP i Södermanlands Nyheter debatt 20-07-17: Vi behöver medmänsklighet och inte volymmål (Extern länk)

Gunnar Nordmark, ordförande Liberalerna Kronoberg i Smålandsposten 20-07-27: Liberalerna säger nej till volymmål (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-07-15:

Sabuni vill ge samtalen om migration en ny chans till sidans topp

L-ledaren Nyamko Sabuni vill att "fem partier" ska återuppta samtalen om migration eftersom de för några dagar sedan var så "nära en uppgörelse".

"Låt oss göra ett nytt försök", skriver hon ledare på DN Debatt.

Samtalen om en långsiktig uppgörelse i migrationsfrågan bröt samman nyligen, men nu vill Nyamko Sabuni, partiledare (L), att Socialdemokraterna och de fyra gamla allianspartierna ska göra ett nytt försök att komma överens.

Hon anser att det är viktigt att de fem partierna enas om långsiktig blocköverskridande och hållbar lösning - och att det fortfarande finns en chans innan den tillfälliga migrationslagen måste ersättas nästa år.

"Var nära överenskommelse"

"Vår bild är att vi var nära en överenskommelse, trots den svåra frågan om volymmål. Det är därför viktigt att S, M, C, KD och L åter försöker på nytt", skriver Nyamko Sabuni på DN Debatt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter debatt 20-07-15: "Låt oss återuppta samtalen om migration" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren debatt 20-07-25:

Alex Voronov: Sabuni följer högern och struntar i partiprogrammet till sidans topp

Det blir ingen överenskommelse mellan partierna i den parlamentariska migrationskommittén. Med tanke på hur arbetet har gått till är det inget att beklaga.

Partiförhandlingarna var dömda att bryta samman. Moderaterna har sedan länge visat att det är dit de siktat, med en debatt i högt tonläge, ultimativa krav och betoning av konfliktlinjer.

M vill uppenbart ha flyktingpolitiken högt upp på dagordningen fram till valet samt låta den vara tydligt blockskiljande, där M, KD och SD är ett block. I det upplägget ingår inte att sopa undan frågan i en överenskommelse med Socialdemokraterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 20-07-17:

Lotta Ilona Häyrynen: Ni har ju redan fått ert andrum till sidans topp

Migrationsdebatten bygger på svepskäl

För några veckor sedan havererade migrationssamtalen mellan riksdagspartierna. Maken till skådespel har man knappast sett.

Knappt en kvart hann gå efter att migrationskommittén brutit samman före Moderaterna rullade ut kampanjmaterial som skulle skrämma väljarna med Miljöpartiet, medan Socialdemokraterna gjorde sitt bästa för att ducka frågan helt. Centerpartiet la sin vecka på en svårbegriplig balansakt där man å ena sidan var för S och MP men å andra sidan inte alls för att inte stänga dörren till ett nytt allianssamarbete.

Exakt vart Liberalerna tog vägen vet ingen, men under torsdagen dök Nyamko Sabuni upp på DN debatt och önskade att migrationssamtalen ska återupptas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-07-28:

PUT och familjeåterförening - för HBTQI-personers skull till sidans topp

Alla partier som säger sig stå upp för hbtqi-personers rättigheter måste visa det i handling när beslut nu ska fattas om Sveriges migrationspolitik.

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och att hbtqi-personer ska sluta diskrimineras i fråga om familjeåterförening, skriver 22 RFSL-ordförande.

Runtom i Sverige genomförs Pridefestivaler. Nu har startskottet för Stockholm Pride gått.

Trots att detta år är annorlunda fortsätter vi att fira viktiga segrar, samtidigt som vi ser hur situationen riskerar att försämras kraftigt för några av de mest utsatta i vårt community - asylsökande hbtqi-personer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 20-07-14:

Nya humanitära skäl skapar bara oreda och lidande till sidans topp

Det vore ett stort misstag att på nytt låta tusentals icke-flyktingar få stanna i Sverige av humanitära skäl. Det skulle skapa godtycke och stötande incitament.

Hur kom det sig att vågen av apatiska barn i början av 2000-talet inte kom från krigszoner, utan huvudsakligen från delar av forna Sovjetunionen? Borde inte barn som har flytt från krig vara mer traumatiserade än barn som har sluppit det skräckinjagande ljudet av bombflyg?

Svaret är alldeles uppenbart kopplat till möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Krigsflyktingar har aldrig behövt några extra skäl för att beviljas asyl. För migranter utan skyddsskäl däremot var länge möjligheten att få stanna av humanitära skäl en åtråvärd biljett till en framtid i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-08-04:

Förslaget: Färre ska bli svenska medborgare till sidans topp

Uppåt 40 000 färre migranter än tidigare kan bli svenska medborgare fram till år 2023 med det nya förslaget till migrationspolitik.

Det här skapar utanförskap, anser Vänsterpartiets ledamot i Migrationskommittén, Christina Höj Larsen, som är kritisk till förslaget.

- Jag tycker att det är ett väldigt dåligt förslag, som kommer att göra att människor får sämre förutsättningar att bli en del av Sverige. Och det är ändå människor som lever i Sverige. år efter år. Det är en konsekvens av att man ställer hårda krav för att få ett permanent uppehållstillstånd. Jag tror att det kommer att fördjupa människors otrygghet och försämra möjligheterna för Sverige att bli ett helt och bra land.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-08-04:

MP kräver nya migrationsförhandlingar till sidans topp

Regeringen kommer inte att kunna lägga fram en proposition om flyktingpolitiken utifrån Migrationskommitténs arbete som avslutas på fredag.

- Det kommer att behövas nya förhandlingar för att det ska kunna ske, säger Miljöpartiets representant i kommittén Annika Hirvonen Falk till TT.

Något helhetsförslag från kommittén med en majoritet bakom finns inte. På grund av de hårda motsättningarna kring svensk flyktingpolitik blir resultatet i stället enskilda lagförslag som det finns hoppande majoriteter bakom. Vissa förslag, som till exempel en ny humanitär skyddsgrund, står S, MP, C, L och V bakom, medan andra förslag som tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav har andra majoriteter.

Det förslag som kommittén kommer att presentera innebär i huvudsak att den tillfälliga lagen blir permanent. Vissa saker blir mer generösa, som en ny humanitär skyddsgrund, andra blir mer restriktiva.

Miljöpartiet kräver nu att det blir fortsatta förhandlingar i höst.

- Vi behöver en helhet som en majoritet eller åtminstone en tillräckligt stor minoritet står bakom, och då kommer det att behövas nya förhandlingar, säger Annika Hirvonen Falk.

Inhuman politik

Hon ser framför sig att det blir förhandlingar mellan regeringen och Centern och Liberalerna. Det är inte mycket i kommitténs förslag som MP är nöjda med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-08-02:

Uppgifter: S vill köra över MP i asylfrågan till sidans topp

Förhandlingarna om ett "volymmål" för invandringen har splittrat regeringen.

Nu är Socialdemokraterna på väg att ta fram en ny plan för hur Miljöpartiet ska kringgås och en ny överenskommelse med Moderaterna nås, uppger källor för SvD.

- Man ska inte sticka under stol med att de två regeringspartierna inte tycker likadant, säger Rikard Larsson (S), till tidningen.

Förhandlingarna i migrationskommittén brakade samman i början av sommaren, trots att Socialdemokraterna öppnade upp för att gå bakom ryggen på regeringskollegan Miljöpartiet och diskutera det så kallade volymmålet med de borgerliga partierna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-08-04:

M stänger dörren för uppgörelse med S i riksdagen till sidans topp

Att göra upp om den framtida migrationspolitiken i riksdagen, utan att ta vägen via en proposition från regeringen, är inte längre möjligt.

Det anser Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard.

- Det var ont om tid redan då, men det var då som Socialdemokraterna hade möjlighet att göra upp med oss moderater och ta det här genom riksdagen och därmed också slippa göra upp med sin regeringspartner, Miljöpartiet. Men nu har det tåget gått och nu är Socialdemokraterna svaret skyldiga om hur de ska driva det här genom riksdagen. Men jag bedömer, att göra det genom utskottsinitiativ, den möjligheten finns inte längre, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-07-16:

"Asylmottagandet måste bli mer jämställt" till sidans topp

Clara Berglund, Sveriges kvinnolobby, Irene Opira, RIFFI

Under flyktingvågens topp 2015 var 70 procent av alla vuxna som sökte asyl i Sverige män och 90 procent av alla ensamkommande barn och unga var pojkar. De kvinnor som trots alla faror lyckades ta sig hit fortsatte utsättas för kontroll, hot och våld på mansdominerade flyktingförläggningar.

I slutet av året gjorde regeringen helt om. 2016 infördes den "tillfälliga" lagen. Asylsökande fick tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta och anhöriginvandringen begränsades. Sverige gick från EU:s mest generösa asyllagstiftning till ett mottagande på EU:s miniminivå. Kvinnor och flickor fortsatte att missgynnas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Klas Hansson i Dagen 20-07-16: Kvinnor måste få en ny möjlighet i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 20-07-30:

Nu måste de ensamkommande få amnesti till sidans topp

Anne Ramberg, Anna Skarhed, Nanna Töcksberg Zelano

Sveriges hantering av de asylsökande ensamkommande barnen är inhuman och oförnuftig. Exemplen är många.

Musa är en i Sverige utbildad elektriker, 21 år. Han erbjöds fast anställning som elektriker på sin praktikplats, där han var mycket uppskattad. Han har en gudabenådad tenorstämma. Han har under sina fem år i Sverige haft många engagemang som kör- eller solosångare, bland annat i svenska kyrkor. Han är fullt integrerad i det svenska samhället. Varför arbetar han inte, varför sjunger han inte, varför går han inte på Musikhögskolan eller förbereder sig för inträdesproven? Skälet är att han inte anses ha asylskäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Gustav Fridolin i Syre 20-07-29: Så behandlar man inte människor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten insändare 20-07-31:

En desperat mor skickar iväg sin älskade son för att han ska få leva - vilken kärlek! till sidans topp

Signatur: "En förtvivlad mamma"

Sitter och tittar på foton på vår sons Facebook. Fotona är fyra år gamla och visar en pojke i 15-16 års-åldern med lite runda kinder. Bilderna är tagna strax efter att vår son kom till Sverige från Afghanistan.

Jag tittar på bilderna och känslorna väller upp inom mig. Jag tänker på den aktuella debatten, både när det gäller asyllagen men framför allt när det gäller ensamkommande.

Jag tittar på fotona av en älskad son, älskad av oss, hans nya svenska föräldrar och syskon, och älskad av en biologisk mor i Afghanistan. Jag tittar och det värker i mitt bröst och tårarna väller fram. Vilken kärlek att sända iväg sitt enda barn för att han förhoppningsvis skulle överleva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-07-20:

Besluta genast om amnesti för de ensamkommande till sidans topp

Riksdagsledamöter med medmänsklighet på sin agenda bör genast besluta om en amnesti för tusentals ensamkommande ungdomar i Sverige. Valet är ditt - vilken sorts riksdagsledamot vill du vara, skriver bland andra barn- och ungdomsläkaren Henry Ascher och ärkebiskop emeritus KG Hammar.

I sociala medier cirkulerar just nu en kort informationsfilm från Röda Korset. Den handlar om en specifik grupp utsatta ungdomar. Många av dem har redan som barn flytt från krig och förföljelse i ett av världens farligaste länder. Sedan flera år tillbaka utsätts dessa unga krigsflyktingar för en rad statliga övergrepp i ett av mottagarländerna. Det landet är Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 20-07-23:

Vi är många som är svikna av politikerna till sidans topp

I en intervju i Dagen (14/7) går Hans Eklind emot kristna som menar att vi utifrån Bibeln kan säga att vi måste ha en generös flyktingpolitik.

Givetvis ger Bibeln ingen detaljstyrning för hur vi i dag ska bygga upp vårt mottagande av flyktingar. Det finns dock väldigt många bibelställen om att vi måste värna om andra människor och inte stänga vår dörr för nödlidande. Jag upplever att kristna i alla tider har försökt sätta in bibelställen i sin egen tid och också försökt att handla därefter.

Hans Eklind talar också om att han ofta träffar på kristna som inte vågar bekänna sin strama syn på migrationspolitik. Enligt honom är de livrädda för oss andra kristna. Är vi så farliga? Jag och många av mina vänner är livrädda för att de som vi lärt oss älska som våra egna barn ska utvisas till liv som är värre än döden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagen 20-07-14: Hans Eklind (KD): Det finns en åsiktskorridor i svensk kristenhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SAGE Journals 20-06-19:

Who deserves compassion? The moral and emotional dilemmas of volunteering till sidans topp

Gaja Maestri, Pierre Monforte

Since the 'refugee crisis' in 2015, civil society across Europe has participated in an unprecedented wave of support towards migrants. This article focuses on the volunteers engaged in this movement and explores how they relate emotions of compassion and evaluations about the 'deservingness' of refugees. We do so by analysing the moral dilemmas British volunteers face in their interaction with refugees, and the strategies they develop to avoid the difficulties that emerge when judging who the 'deserving' refugees are. We illustrate how these coping strategies lead them to emphasise the practicality of their role and to move beyond logics of deservingness. We argue that these dilemmatic situations reshape the meaning of compassionate acts in ambivalent ways: while reinforcing a tendency to create an emotional distance, they also allow volunteers to challenge idealised representations of refugees and foreground the political nature of their vulnerability.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren 20-07-17:

Socialdemokratisk tankesmedja: "Krigsflyktingar ska stanna i närområdet" till sidans topp

Den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden har släppt rapporten "Ordning och reda i vandringstid". Rapportförfattarna skriver att "dagens asylsystem präglas av allvarliga brister och behöver förnyas" och pratar om en "integrationsdriven" migrationspolitik. Som förslag till förändring vill de öka kontrollen över migrationen till Sverige och föreslår att människor på flykt i första hand ska stanna i närområdet av platsen de flyr från.

- På kort sikt tror vi att antalet flyktingar som tas emot i Sverige måste minska, eftersom att vi tog emot så många på slutet av 10-talet. Nu behöver vi fokusera på att de ska få schyssta förutsättningar för en god integration. Långsiktig finns det inget egenvärde i att Sverige ska ta emot så lite flyktingar som möjligt, utan det ska bero på förutsättningar till integration och läget i omvärlden, säger Daniel Färm, chef på tankesmedjan Tiden.

- Vissa delar av förslagen är stramare än idag. Främst förslagen som gäller krigsflyktingar i massflyktssituationer och att vi föreslår ett nej till amnestier och spårbyten, säger han.

Under 2015 flydde 1,3 miljoner människor till Europa, främst från krig i Syrien, Afghanistan och Irak. Enligt Migrationsverket sökte 163 000 av dem sökte asyl i Sverige det året. Året därpå beviljades 71 562 asylansökningar, en siffra som hamnade på 17 502 förra året.

I samband med vad som kom att kallas "flyktingkrisen" förändrades attityden från "vi ska öppna våra hjärtan" till att gränskontroller infördes i Sverige. En tillfällig migrationslagstiftning infördes och tillfälliga uppehållstillstånd blev norm samtidigt som asylreglerna sänktes till EU:s miniminivå.

Den tillfälliga lagen träder ur kraft den 21 juli 2021 och då är tanken att en ny migrationslag ska införas. Inför det ska en parlamentarisk migrationskommitté utreda den framtida svenska migrationspolitiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Arbetaren 20-07-17: Tankesmedjan "Det var på Tiden" släpper ny rapport (Extern länk)

Maria Malmer Stenergard (M) i Expressen 20-07-31: Morgan Johansson sprider fake news om migrationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omni 20-07-30:

"Jag äcklas av hyckleriet i migrationsdebatten" till sidans topp

SSU-ordföranden Philip Botström vill att den svenska migrationspolitiken görs om i grunden. Situationen på många håll i Sverige är "hopplös", säger han i en stor intervju i Expressen.

- Jag äcklas av hyckleriet som jag har mött i migrationsdebatten, där man inte låtsas om de här problemen, säger Botström som exemplifierar med sin uppväxtort Filipstad som brottas med omfattande arbetslöshet bland nyanlända flyktingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ida Alterå (CUF) i Expressen 20-08-03: Philip Botström är den största hycklaren (Extern länk)

Ayman Fares i Sydöstran 20-07-19: Vägen till helvetet är fullt med S-vänsterns körsbär (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-07-31:

Socialdemokratiska ekonomistudenter: "Sluta ta emot asylansökningar vid gränsen" till sidans topp

Det är Sveriges och hela världens politikers ansvar göra upp med dagens inhumana migrationssystem. Basen för att hjälpa människor på flykt måste vara ett kvotflyktingsystem, skriver medlemmar i Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan.

Vår kapacitet att integrera flyktingar bör styra hur många vi tar emot. Inte hur många som tar sig igenom Europas nålsöga. Sverige har idag inte möjligheten att ge migranter bra villkor utan att riskera behöva ta emot fler migranter än vi kan integrera. Basen för att hjälpa människor på flykt måste vara via FN:s kvotflyktingsystem om vi ska ge migranter säkra vägar till trygghet och goda förutsättningar att etablera sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svar av Conrad Palmcrantz och Edvina Palmcrantz, SSU, i Svenska Dagbladet 20-08-04: "Flyende blir brickor i politiskt spel" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Södermanlands Nyheter debatt 20-07-22:

Dags för Sverige att få en hållbar migrationspolitik till sidans topp

Den fråga som har varit bland de mest omtvistade i Sverige sedan flyktingkrisen 2015 kanske kommer få en riktig lösning. Migrationskommittén har lagt fram ett förslag som inkluderar flera punkter som skulle bidra till en långsiktig och hållbar politik. Kommittén vill bland annat skärpa försörjningskraven för anhöriginvandring, höja tröskeln för permanenta uppehållstillstånd och införa volymmål.

Även om flera av förslagen är ett steg i rätt riktning kvarstår faktum att hela systemet behöver reformeras.Vi i KDU anser att det vore bäst om vi övergick till ett till ett huvudsakligt kvotflyktingsystem, ett system som säkrar att dem som behöver hjälp får hjälp. Dem som söker asyl kan göra det som huvudregel utanför Europas gränser och tas till Sverige utan att riskera sina liv på Medelhavet eller behöva betala flyktingsmugglare ockersummor. Ett kvotflyktingsystem vore optimalt för en långsiktig migrationspolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-07-20:

SD: Sluta använda asylrätten som snuttefilt till sidans topp

Svenska politikers utopiska humanism har bidragit till migrationskommitténs misslyckande.

Det är hög tid att sluta använda värnandet om asylrätten som politisk snuttefilt, skriver Jonas Andersson (SD), ledamot i migrationskommittén.

Asylrätten har aldrig varit lika omdebatterad som nu.

Sammanbrottet i migrationskommittén har satt fingret på de oförenliga ståndpunkter som samtliga partier - utom SD - torgfört sedan 2015.

Dubbeltänket blev särskilt tydligt i våras när en ny asylkris hotade vid Greklands gränser. Den gången hette det att gränsen var stängd och att Grekland hade en skyldighet att hålla den.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Kaldor Centre for International Refugee Law 20-07-09:

The life-or-death cost of being stateless in a global pandemic till sidans topp

Laura van Waas and Ottoline Spearman

For the approximately 15 million stateless people worldwide - who already endure discrimination and denial of basic rights and services - the harm caused by statelessness during the pandemic has risen to an unprecedented level. Being stateless is akin to having a pre-existing medical condition, in the sense that stateless people are already facing many challenges that are now compounded by the pandemic. The stateless are used to being invisible, excluded and marginalised, and this invisibility both catalyses and reinforces structural discrimination and unequal treatment. As the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, has observed, 'the right to a nationality is a fundamental human right, and in this time of crisis it can mean the difference between life or death'.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Impact Report by the Institute on Statelessness and Inclusion (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Committee on the Rights of the Child 20-07-23:

List of issues prior to submission of the sixth and seventh periodic reports of Sweden till sidans topp

1.The State party is requested to submit in writing the information requested below (21,200 words maximum), if possible before 30 June 2021. The replies should take into consideration the Committee's recommendations contained in its concluding observations (CRC/C/SWE/CO/5) adopted on 30 January 2015. The Committee may take up all aspects of children's rights set out in the Convention during the dialogue with the State party.

/Utdrag:/

Asylum-seeking, refugee and migrant children

29.Please provide information on the following:

(a)Any assessments of the impact of the Act on temporary restrictions on the possibility of obtaining a residence permit in Sweden on children's rights, in particular to development, health and education;

(b)Procedures at the national and municipal levels for investigating the disappearances of unaccompanied migrant children from their accommodations and ensuring their protection from sexual exploitation and abuse;

(c)Efforts to explicitly include child-specific forms of persecution and a best interests of the child determination into the immigration legislation that is currently under development, including to ensure that children who are separated and put into care after suffering violence or abuse from their parents are not deported with their abusive parents;

(d)Policies for ensuring that the guardians of unaccompanied migrant children are adequately trained, not over-burdened and able to provide regular support to the children in their care;

(...)

Läs eller ladda ned hela skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2020:

30-31 oktober, Marseille: Advanced ELENA Course: Asylum in Europe: till sidans topp

ensuring protection and fundamental rights compliance

The 2020 Advanced ELENA course on 'Asylum in Europe: ensuring protection and fundamental rights compliance' will take place on Friday 30 October and Saturday 31 October 2020.

The Course will be held at the Mercure Marseille Centre Vieux Port in Marseille, France.

The participants will have the excellent opportunity to explore and discuss the latest developments in asylum and migration law with other practitioners, academics and decision-makers from all over Europe, in an environment that encourages the sharing of national practices and legal strategies.

This year's course will offer an in-depth analysis of the latest developments in the jurisprudence of the CJEU and ECtHR. It will include sessions dedicated respectively to the current challenges of women's protection and gender-based asylum claims; the impact of Covid-19 on the asylum system; and the correlation between a state of emergency and the rule of law. A session will also be dedicated to the analysis of the implications of biometric and data sharing measures on fundamental rights.

Finally, three workshops will offer the chance to engage in in-depth discussions on the following: litigating Dublin transfers of vulnerable applicants; challenging reception conditions of asylum applicants; and addressing statelessness and non-discrimination.

NOTE: In case it will not be possible to host the event due to Covid-19 restriction, including travel and gathering limitations, participants of the course in Marseille will receive a full refund of the fee.

Register to the course (Extern länk)

See Programme (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerås Pride 2020:

13 augusti, online: Godtycke i HBTQ-personers asylprocesser. till sidans topp

19:00 - 20:15 via Zoom: Föreläsning med Joakim Lundqvist.

Anordnat av Västerås Pride och Folkets Juristbyrå

Asylsökande HBTQ-personer möter ofta svårigheter i den svenska asylprocessen. Det är svårt att få skydd i Sverige för den som riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet i sitt hemland. Ett av de större problemen i den svenska asylprocessen är att svenska myndigheter på godtyckliga grunder tagit sig rätten att bestämma vem som alls ska räknas till gruppen HBTQ-personer genom att bedöma om asylsökandes berättelse om sin sexuella läggning eller könstillhörighet är trovärdig.

Joakim Lundqvist, jurist vid Folkets Juristbyrå, föreläser om hur asylsökande HBTQ-personer utsätts för disciplinering och godtycke i den svenska asylprocessen. Joakim Lundqvist har flera års erfarenhet av att företräda asylsökande HBTQ-personer på Sveriges första juristbyrå med fokus på HBTQ-personer.

Länken delas på följande platser

Västerås Pride webbsida (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.