fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 10 april 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

UNHCR 20-03-31:

Observations on the proposal to introduce a list of safe countries of origin till sidans topp

Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Representation for Northern Europe on the proposal to introduce in Sweden a list of safe countries of origin ("Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer, Ds 2020:2")

/Utdrag:/

6. The stated purpose of the Proposal is to make the asylum procedure more efficient by accelerating the procedure for manifestly unfounded claims and thereby avoiding unreasonable costs for society, as well as reducing secondary movements by aligning Swedish rules on safe countries of origin with those of many other EU countries. Harmonization is an important goal if viewed as a means to achieve a fairer and more effective asylum system which reflects international standards and fundamental rights. UNHCR further recognizes that rendering asylum procedures more efficient is a key objective, not only for States, but also for individuals concerned. Therefore, UNHCR in general supports the goal of fair and efficient processing and the use of accelerated procedures for manifestly unfounded as well as manifestly well-founded claims. At the same time, efficient asylum procedures must be operationalized in a way that ensures fairness, including access to an effective remedy, and adheres to the principle of non- refoulement.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-04-01:

Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer till sidans topp

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer, Ds 2020:2.

/Remisstiden har gått ut och på denna sida finns länkar till organisationer som har svarat på remissen/

Till listan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-03-30:

Beslutet klart: Malmö vill undantas från ebo-lagen till sidans topp

Segregationen i Malmö måste bort. Det är kommunens viktigaste motivering för att redan tidigt i vintras flagga för att man vill att hela Malmö undantas från ebo, lagen om eget boende.

På måndagen klubbade kommunstyrelsens arbetsutskott formellt steg ett av tre i beslutet. Nästa instans är kommunstyrelsen och till slut kommunfullmäktige.

- Efter många års kamp kan ebo äntligen ändras. För att ändringen ska få någon effekt måste hela kommunen undantas. Det blir en viktig bit i att få bort det skuggsamhälle som hänsynslöst utnyttjar människor som är i en utsatt livssituation, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 20-03-25: Beslut i Kommunstyrelsen: Undanta hela Göteborg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-03-31:

Inrikesministern tar emot utredning om ökat skydd mot säkerhetshot till sidans topp

I dag, tisdag den 31 mars, lämnar Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter över sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår bland annat en ny lag som gör det lättare att utvisa kvalificerade säkerhetshot och skärpta straff för utvisade som trotsar återreseförbud till Sverige eller bryter mot anmälningsskyldigheten.

Utredningen har haft i uppdrag att se över lagen om särskild utlänningskontroll, utlänningslagen och utlänningsförordningen.

- Arbetet med att motverka terrorism tar inte paus i coronatider. Att skärpa regelverk för att öka skyddet mot säkerhetshot är prioriterat för regeringen. Jag har nu tagit emot utredningen och kommer direkt att skicka den på remiss, säger inrikesminister Mikael Damberg som i dag tog emot betänkandet av utredare Gunnel Lindberg.

Utredningen föreslår bland annat att lagen om särskild utlänningskontroll ersätts av en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Enligt den föreslagna lagen ska det bli lättare att utvisa en utlänning om han eller hon kan antas komma att göra sig skyldig till en gärning som är belagd med straff enligt den nyligen föreslagna terroristbrottslagen. Kravet för att utvisa på denna grund är lägre än enligt den nuvarande lagen. Även risken för att personen kan komma att begå andra terrorismrelaterade brott, till exempel finansiering av eller rekrytering till terrorism, ska kunna leda till utvisning. En utlänning får enligt förslaget även utvisas om han eller hon på annat sätt kan utgöra ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Beslut om utvisningar kommer dock fortsatt inte kunna verkställas om det föreligger hinder, t.ex. på grund av att det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta utredningen, SOU 2020:16 (Extern länk)

Se remissinstanserna (Extern länk)

SvT Nyheter 20-03-31: Statlig utredning föreslår ny lag som underlättar att utvisa kvalificerade säkerhetshot (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-04-01:

Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Riksdagen anser att utredningens uppdrag behöver kompletteras och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att senast den 1 maj 2020 besluta om nya direktiv för utredningen. Syftet är att få fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet.

Förslaget om nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring var ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Beslut om TK till regeringen om nya direktiv till utredning om arbetskraftsinvandring Avslag motioner

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

/Ur betänkandet:/

Utskottet föreslår nu att uppdraget även ska omfatta att lämna författningsförslag dels i syfte att de s.k. kompetensutvisningarna, dvs. utvisningar som sker på grund av brister eller avvikelser som är försumbara och ursäktliga, ska upphöra, dels om skärpta straff för arbetsgivare som utnyttjar systemet med arbetskraftsinvandring och rätt till skadestånd för arbetstagare som utnyttjats. Vidare bör utredningen vid behov föreslå en ny brottsrubricering. Slutligen ska utredaren lägga fram förslag på en ordning där själva anställningskontraktet ska bifogas vid ansökan till Migrationsverket.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår ett tiotal yrkanden från allmänna motionstiden 2019/20.

I betänkandet finns en reservation om avslag på förslaget till initiativ (S, C, L, MP) och fyra särskilda yttranden (M, SD, V, KD).

Samlingssida med motioner, betänkande, reservationer, debatt och beslut (Extern länk)

Webb-tv och protokoll från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-03-27:

Grekland/ Parliament ratifies emergency decree amid intensifying critique till sidans topp

UN Special Rapportour urges immediate action from the Greek authorities to stop violence, abuse and pushbacks at the Greek Turkish border. The Greek Parliament ratified on March 26, the controversial emergency decree suspending asylum procedures. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament calls for the evacuation of 42,000 people from the Greek islands due to COVID-19.

Special Rapporteur on the human rights of migrants Felipe González Morales, expressed concern: "about the reported pushbacks of asylum seekers and migrants, which constitutes a violation of the prohibition of collective expulsions and the principle of non-refoulement." Morales was also alarmed by reports of assaults and violence against asylum seekers from Greek security officers and unidentified armed men and hostility and violence against humanitarian workers, human rights defenders and journalists in the country. When Greece suspended asylum procedures on 1 March the Rapporteur urged for a change of the decision and stated that it had: "no legal basis in international human rights law". ECRE member, Greek Council for Refugees applied on March 23 before the Council of State for the annulment of the act suspending asylum applications and urged the President of the Democracy to recall the act and the Greek Parliament not to ratify it.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04- 03:

Grekland/ Greek ban on asylum applications overturned till sidans topp

People who arrived in Greece in march will be able to apply for asylum, EU commissioner says

In a video conference from the European Parliament's LIBE Committee, Ylva Johansson discussed the situation at the EU's external borders in Greece and how the EU plans to handle the situation going forward.

Something she said that will hopefully bring relief to many people is that those who came to Greece in March will be able to apply for asylum after all, which is a reversal of Greece's previous law.

The commissioner also outlined an ambitious plan to help Greece curtail the spread of COVID-19 in camps, which appeared in Ritsona camp yesterday. She announced that the EU will send money and medical equipment to Greece. Vulnerable people such as the elderly and the sick will be relocated to hotel rooms in order to separate them from unsanitary conditions in the camps. Relocations of unaccompanied minors that were promised weeks ago should start this week - "before Easter, at the least". Given how long just the resettlement of unaccompanied minors has dragged on, it could be some time before these measures are implemented.

She said that although the primary responsibility to fix the situation in Greece lies with the Greek government, the EU and international organizations must help as well. The commissioner stressed the importance of solidarity and tolerance even in times of crisis and condemned xenophobia against people on the move.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious mfl 20-04- 01:

Slovenien/ Open letter to EU institutions regarding the response to the pandemic till sidans topp

Subject: The Government of Slovenia's military response to a health emergency

Dear Ursula von der Leyen, Juan Fernando Lopez Aguilar, Michael O'Flaherty and Donald Tusk,

the civil initiative InfoKolpa, Radio ?tudent, Border Violence Monitoring Network, Are You Syrious? and Doctors for Asylees would like to bring to attention the alarming steps taken by the government of Slovenia in response to the COVID-19 pandemic.

The government of Slovenia is abusing the pandemic to continue its politics of fear and discrimination against one of the most vulnerable populations in Europe - migrants and refugees stuck on the Balkan route. In Slovenia, the politics of fear have led to a campaign in the parliament to invoke the controversial Article 37.a of the Defence Act. Activation of the article would give the Slovenian army unclear jurisdiction for the "protection of the broader border" area. However, there is substantial concern that such indefinite military power would expand into martial law across the country.

The new Slovenian government has been in power since 13. 3. 2020 and has already aggressively expanded its rule. It replaced the heads of the police force and the ministry of defense's intelligence and security service (OVS) and dismissed the head of the armed forces. Thus, bringing the state security apparatus directly under its control. Rapid personnel shifts in crucial institutions, barring journalists from press conferences, and media attacks amidst the pandemic demand close attention and caution.

As the world is experiencing a health emergency and humanitarian catastrophe, the Slovenian government is labeling the fight against the pandemic as a security threat. Consequently, the government called to grant the army police jurisdiction on the Schengen border with Croatia. Army's presence at the border would nominally be for the containment of the pandemic. However, in practice, it would prevent people from seeking shelter and international protection in the European Union (EU).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Danish Institute for International Studies 20-03- 25:

Från Etiopien/ The hardships of return migration till sidans topp

New DIIS Report documents the psychosocial challenges of Ethiopian male return migrants

Every year, hundreds of thousands of migrants return to Ethiopia from abroad, many of them forced. The arduous irregular journeys that many Ethiopian migrants take, particularly men, expose them to extreme levels of physical, psychological and sexual violence.

Building on interviews with Ethiopian male returnees, this new DIIS Report documents both the inhuman conditions of migration that most of these men are faced with during their travels, but also the difficulties of returning to a place that may not be felt as 'home' anymore. The report shows how processes of returning are neither easy or pleasant as most returnees are faced with social stigma, economic hardship and traumas from their migration journeys.

The report questions the very notion of re-integration. The life-altering and irreparable effects of migration for Ethiopian men, seldom for the better, means that what was before will never be again. As such, there are no processes of development, forms of treatment or possibilities of employment that can bring one back to how things were. That does not mean that support in adjusting to a new life after migration journeys is not possible, it simply means that the objective can never be to reinstate migrants 'back' into their communities with any expectation that they can resume social relations or positions like things were before.

The report is financed by the Danish Red Cross.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

JO 20-04- 09:

Kritik mot ambassad i Teheran för handläggningen av ett ärende om visering till sidans topp

Kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för handläggningen av ett ärende om Schengenvisering där sökanden gjort gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet

En iransk medborgare ansökte om en Schengenvisering vid Sveriges ambassad i Teheran. Hon gjorde gällande att hon omfattades av det s.k. rörlighetsdirektivet och att hon därför bl.a. inte skulle behöva betala någon ansökningsavgift. Vid flera tillfällen sökte hon vägledning från ambassaden om vilka handlingar hon behövde ge in för att visa att hon omfattades av direktivet. Ambassaden krävde dock att hon skulle betala en avgift och prövade hennes ansökan enligt både rörlighetsdirektivet och de allmänna bestämmelserna i den s.k. viseringskodexen. Ansökan avslogs. När hon på nytt försökte ansöka om en Schengenvisering nekades hon att lämna in ansökan om hon inte betalade ansökningsavgiften.

JO uttalar att en myndighet inte bör påtvinga en sökande en prövning som går utöver det som sökanden har begärt och åberopat i sin ansökan, särskilt inte om den prövningen förutsätter att sökanden betalar en avgift. Ambassaden borde därför inte ha prövat ansökan enligt de allmänna bestämmelserna i viseringskodexen utan att först ha frågat sökanden om hon önskade en sådan prövning efter att ambassaden avslagit hennes ansökan enligt rörlighetsdirektivet. Vidare finner JO att ambassaden saknade rättsligt stöd för att ta ut en avgift av sökanden eftersom hon gjorde gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet. JO uttalar att det inte är möjligt att, som ambassaden gjorde, ta ut en avgift utan rättsligt stöd och hänvisa sökanden till att ansöka om återbetalning om det senare skulle visa sig att avgiften inte hade behövt betalas. Ambassaden borde inte heller ha nekat att ta emot en ny ansökan med hänvisning till att ansökningsavgiften inte hade betalats.

(...)

Hela sammanfattningen med länk till beslut 2625-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch March 2020:

Italy renews Memorandum with Libya, secret Malta-Libya deal surfaces till sidans topp

Analysis by Yasha Maccanico

The 2017 Memorandum of Understanding (MoU) between Italy and Libya was tacitly renewed without amendments on 2 February 2020, amid widespread criticism over its legality and effects since October 2019. Appeals from civil society and MPs for the MoU to be scrapped were repeated at the time of its renewal, including the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi?, calling on the Italian government to "urgently suspend the co- operation activities in place with the Libyan Coast Guard."

This article outlines the parliamentary debate that accompanied the interior minister's declared intention to renew the MoU in November 2019. Luciana Lamorgese, the interior minister, promised improvements, despite acknowledging the agreement's inherent flaws and problematic nature. An outline of the arguments by MPs from across the political spectrum is followed by a focus on the debate's blind spots, omissions and biases.

Instrumental reasoning is used to justify systemic abuses against migrants and refugees, as well as collusion with criminals, to stop migration flows. A crucial requirement for the official account at the EU and national levels to work, is to disregard judicial sentences and official statements that repeatedly declare that the MoU, returns to Libya and cooperation with the Libyan coastguard are unlawful because they contravene the international normative framework.

The interior minister informs Parliament

On 6 November 2019, the Italian interior minister, Luciana Lamorgese, informed Parliament of developments regarding renewal of the MoU between Italy and Libya, signed on 2 February 2017 by the then Italian prime minister, Paolo Gentiloni, and the Libyan (Government of National Accord, GNA) president, Al-Serraj.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Analysis by Yasha Maccanico March 2020: Anti-migration cooperation between the EU, Italy and Libya: some truths (Extern länk)

Statewach Observatory: Refugee crisis: latest news from across Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-03-30:

Grekland/ MEPs, migration policy experts call for urgent action to uphold refugee rights till sidans topp

Over 100 MEPs from four political groups in the European Parliament have called on the European Commission to take action so that "fundamental rights and the right to asylum" are upheld in Greece. Their calls have been echoed by dozens of migration policy experts working on EU-funded projects.

The MEPs' letter, sent on 25 March and signed by MEPs from the Greens/EFA, GUE/NGL, Socialists & Democrats and Renew Europe groups, highlights "serious concerns regarding the use of COVID 19 epidemic to justify denial of the right to seek international protection at our borders, detention of asylum-seekers and forced returns to situations of danger."

The letter from EU-funded researchers, who have worked on numerous collaborative research projects examining how to improve EU migration policy, expresses "paramount concern regarding the violent course of action that is taken by the EU and individual member states in these testing times," and notes that the EU's actions are "doubly disturbing" - firstly, because expert advice and knowledge has been totally disregarded; and secondly, because the policies being promoted and implemented on the ground "fail to meet minimal human rights standards".

The MEPs also urge the Commission "to act regarding the serious deficiencies that have started in Greece before the COVID-19 outbreak and keep deteriorating," in particular with regard to the Greek government's decision to suspend access to the asylum procedure for a month.

"This is not to be understood as a "monthly delay" in the possibility to lodge an application but, literally, as banning access to all asylum procedures for the people who enter the country irregularly in seek of international protection, whilst there are no legal entry possibilities provided," says the letter.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 20-03-30:

Grekland/ 'Are we in Greece?': Migrants seize their chance in Europe quest till sidans topp

Some attempt to cut through a barbed wire fence while others hunt for wood and rocks to throw at police. The thousands of migrants at the Kastanies border town between Turkey and Greece are desperate to reach Europe and furious with Greeks who "won't open the gates".

Hundreds of Greek soldiers and armed police have fired tear gas in an attempt to hold back what they fear could become a flood of people trying to cross the border.

The standoff follows Turkish President Recep Tayyip Erdogan's decision to allow refugees to cross into Europe from Turkey which he says cannot handle new waves of people fleeing Syria. It already hosts 3.6 million Syrian refugees.

A few kilometres from the tense scenes at Kastanies, hundreds of migrants made it into northern Greece, crossing the Evros River which runs along the frontier for 200 kilometres.

"Are we in Greece?" asks a young Afghan man walking towards the town of Orestiada in search of a taxi or a train to Athens.

Loudspeaker warnings

Since Erdo?an's unwelcome announcement, armed security forces have patrolled the Greek shores of the Evros - which has become a common crossing point - using loudspeakers to warn anyone within earshot not to enter Greek territory. Drones also monitor migrant movements.

But the border area is vast and hard to cover for the surveillance teams.

"Evros river has a huge length and there are some convenient passages," to cross over, explains Christos Metios, regional governor of Eastern Macedonia and Thrace.

"The Greek forces are making efforts, but some migrants can slip through," he told Skai TV.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03- 29:

Grekland/ Tusentals migranter och flyktingar vid turk-grekiska gränsen flyttas till läger till sidans topp

Turkiet har fört bort omkring 6 000 människor, som befinner sig vid gränsen till Grekland, till läger i nio olika provinser med anledning av coronavirusutbrottet.

- När den här epidemin är över kommer vi inte att hindra de som vill lämna, säger Turkiets inrikesminister Suleyman Soylu.

I slutet av februari beslutade Turkiet att öppna gränsen mot Europa.

Tusentals människor tog då chansen att försöka korsa gränsen genom Grekland. Väl där möttes de av gränspolis och tårgas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 20-03-27: The end of a cynical game (Extern länk)

Medium 20-03-24: Podcast: Turkey and Greece - the story behind the headlines (Extern länk)

TT / AB 20-04-03: Minst två döda vid den turk-grekiska gränsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-02:

Medelhavet/ IRINI ships will not search but rescue - Civilian vessel back at sea till sidans topp

While the main mandate of the EUNAVFOR Med IRINI operation is to uphold the UN arms embargo on Libya its ships will comply with their obligations under international law and rescue people at sea. Sea-Eye, an association for the rescue of fleeing people in the central Med, stated that its search and rescue vessel Alan Kurdi is off on its first mission in eight weeks after receiving green light to cast off from Spanish authorities on March 30.

Speaking on the mandate of the EUNAVFOR Med IRINI operation, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell underlined that: "These ships are not patrolling the sea looking for people to be rescued..." However, Borell went on to say: "Anyone in the sea has to be rescued. That is international law" and that: "there is an agreement among the Member States that will participate in the mission how to proceed, where to disembark and how to share the burden." The IRINI mandate includes as secondary tasks capacity building and training of the so-called Libyan Coast Guard and Navy and to contribute to the disruption of the business model of human smuggling and trafficking networks. WatchTheMed Alarm Phone commented on those elements of the new operation: "Irini's operational area is much further east in order to avoid migrant boats. But as before it will support the so-called Libyan Coastguard in intercepting people fleeing from war."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-03- 27:

Europa/ Fundamental rights of refugees and migrants at European borders till sidans topp

Joint publication from Council of Europe and Fundamental Rights Agency (EU)

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees of the Council of Europe, together with the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) have published a note on the main fundamental rights safeguards applicable at their member states' external borders.

The note aims to support EU and Council of Europe member states in their duties when taking protective measures, including to contain the spread of the Covid-19 virus, and addressing questions related to public order, public health, or national security challenges.

States have a right to control the entry of non-nationals into their territory. While they have to protect their external borders and safeguard public order and public health, they also have a duty to protect people's fundamental rights. These safeguards are stemming from EU law and CoE instruments, as they apply at the EU's external borders, bearing in mind that relevant CoE instruments apply to all borders.

The note focuses on questions such as:

1. What duties do Member States have when protecting their external borders?

2. Which remedies should be in place in case of excessive use of force at the borders?

3. What are the rules in place when people cross borders unlawfully?

4. Can access to asylum be suspended?

5. How to respect the principle of non-refoulement ?

6. What can be done to help the most vulnerable, in particular unaccompanied children?

For more information, see also the Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, produced jointly by FRA and the European Court of Human Rights.

(...)

Läs mer och hämta meddelandet om gränskontrollerna (samt uttalande om hur fängslade och förvarstagna ska behandlas) (Extern länk)

Direktlänk till meddelandet "Fundamental rights of refugees, asylum applicants and migrants at the European borders" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-04-02:

USA/ COVID-19 policies risk asylum seekers' lives till sidans topp

The Migrant Protection Protocols (MPP) program, known as "Remain in Mexico," is driving asylum seekers to stay in unhygienic camps and shelters in Mexican border cities where they are at heightened risk of contracting the COVID-19 virus, Human Rights Watch said today. Additionally, the United States announced new travel restrictions on March 20, 2020 that would allow US border agents to deny entry to people who previously may have been held in border detention centers in the US, including unaccompanied children and other asylum seekers, trying to cross the border.

The US Department of Homeland Security (DHS) should immediately end the MPP program and reverse the new travel restrictions, Human Rights Watch said. Asylum seekers removed from the MPP program should not be detained, but rather paroled into the United States with quarantine or other measures as necessary for public health. Any policies closing the border to asylum seekers would violate US and international rights obligations.

"The US government is pushing people who are in the process of seeking asylum, including children, to live in unhygienic conditions that unnecessarily increase their risk of contracting the coronavirus," said Ariana Sawyer, US border researcher at Human Rights Watch. "The US has an obligation under international law not to compel people to risk their right to life in order to pursue their right to seek asylum."

Under the MPP program, non-Mexican asylum seekers in the United States are returned to cities in Mexico while awaiting asylum hearings in US immigration courts, where they often appear in mass group hearings. Immigration attorneys, judges, and prosecutors have called for the Department of Justice to suspend immigration court hearings to protect public health. Immigration courts have since announced that all MPP hearings scheduled through May 1 will be rescheduled, effectively stranding asylum seekers in the program in Mexico.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Grace Meng, Human Rights Watch 20-04-07: Trump administration using pandemic as excuse to target asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-03-24:

Moçambique/ 64 döda hittade i container till sidans topp

Över 60 människor har hittats döda i en container i Moçambique uppger landets hälsodepartement, enligt AFP.

Polisen fann de 64 döda personerna i en container som transporterades med lastbil i provinsen Tete, västra Moçambique, rapporterar Sic Noticia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

JO 20-04- 03:

Kritik mot Migrationsverket för att ha lämnat felaktig och vilseledande information till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha lämnat felaktig och vilseledande information på sin webbplats och i ett standardiserat mejlsvar

I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot Migrationsverkets hantering av hennes begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Med anledning av anmälan tog JO del av innehållet på en sida på Migrationsverkets webbplats där verket samlat information för den som vill begära ut bl.a. allmänna handlingar. På sidan fanns också ett formulär för att begära ut handlingar.

JO konstaterar att den information som Migrationsverket lämnat på sin webbplats till den som vill ta del av allmänna handlingar varit vilseledande och missvisande. Vidare har det kommit fram att Migrationsverket skickat ett standardiserat mejlsvar med felaktig och vilseledande information till personer som begärt att få ta del av allmänna handlingar. JO kritiserar Migrationsverket för dessa brister.

JO uttalar också att Migrationsverkets formulär för begäran om att ta del av handlingar är utformat på ett olämpligt sätt med hänsyn till anonymitetsskyddet.

Avslutningsvis noterar JO att Migrationsverket åtgärdat några av bristerna sedan JO inledde sin utredning men att en del brister kvarstår. JO förutsätter att dessa brister åtgärdas.

Sammanfattningen med länk till beslutet 8346-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-03-24:

Advokater larmar: Smittorisk i Migrationsverkets lokaler till sidans topp

En allmän smittspridning av coronaviruset pågår i samhället, enligt Folkhälsomyndigheten.

Trots det samlas hundratals människor varje dag i Migrationsverkets lokaler i Stockholm.

- Det här kan vara en av de största smittspridarna vi har i Stockholm i dag, säger advokat Enar Bostedt.

På Migrationsverket i Sundbyberg i Stockholm hanteras en rad olika asylärenden. Man kan både boka tider eller komma dit på drop-in för att få hjälp med alltifrån sitt boende till att hämta pass.

De senaste veckorna har det, trots coronapandemin, varit fullt med folk i myndighetens lokaler. Det berättar Enar Bostedt, som är advokat och arbetar mycket med asylrätt.

- Problemet är för de sökande. Det har varit bristfällig information från start och i Sundbyberg sitter det flera hundra, tätt packat, i väntrummet. Alla går på samma toaletter. Folk går in och ut från väntsalen hela tiden. Det bör vara en stor risk för smittspridning, säger han.

Han säger också att flera av hans kolleger inte vill besöka lokalerna på grund av smittorisken.

- Många biträden vill inte gå dit längre.

"Väldigt utsatt grupp"

Karin Gyllenring är också advokat som jobbar med asylrätt. Hon har flera klienter i Stockholmsområdet och besöker ofta Migrationsverket i Sundbyberg.

- Jag var där så sent som i fredags eftermiddag, då var det drygt 100 personer på plats i väntrummet. Det är inte bra att vi sitter och väntar på det sättet.

Hon säger att övriga dagar hon varit på plats de senaste veckorna har det varit "uppemot 300 personer i väntrummet på en och samma gång".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 20-03-25: Migrationsverkets personal vädjar om hjälp: Smitthärd (Extern länk)

Expressen 20-03- 27: Migrationsverket pausar stora delar av verksamheten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-03-30:

Så påverkas Migrationsverkets verksamhet av coronaviruset till sidans topp

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

- Vi sätter in åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, samtidigt som fokus ligger på att upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Precis som andra delar av samhället arbetar Migrationsverket med att anpassa sin verksamhet för att bidra till minskad smittspridning. Sökande uppmanas att i första hand kontakta verket genom telefon, mejl eller digitalt istället för att besöka Migrationsverket receptioner. De medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmuntras göra det.

Mikael Ribbenvik har också fattat beslutet att tillfälligt pausa genomförandet av vissa muntliga utredningar under 14 dagar från och med måndag 30 mars, och att begränsa antalet besökare i verkets receptioner. Sökande som berörs av pausade utredningar kommer att kontaktas av Migrationsverket.

- Vi gör denna åtgärd för att under tiden utreda och planera för hur de berörda muntliga utredningarna ska kunna genomföras på ett sätt som är tryggt för medarbetare och sökande utifrån risken för smitta.

Han utesluter inte ytterligare åtgärder längre fram.

- Vi ser fortlöpande över om justeringar behöver göras när det gäller insatser för att minska risken för smittspridning, säger Mikael Ribbenvik.

Upprätthålla centrala uppgifter

Myndigheten har också fokus på att upprätthålla de centrala uppgifter som bedöms som samhällsviktig verksamhet. Det inkluderar att värna asylrätten och upprätthålla den reglerade invandringen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Rättsligt ställningstagande angående ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök med anledning av coronautbrottet (covid-19) - SR 08/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-08:

Så arbetar Migrationsverket med att begränsa smittspridning på boenden till sidans topp

För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen.

- Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Inriktningen är som tidigare att Migrationsverket aktivt arbetar med att placera asylsökande i lägenhetsboenden framför boenden där man delar matsal och har andra gemensamma utrymmen.

- Detta blir ännu viktigare i det läge vi befinner oss i och vi prioriterar särskilt att personer som ingår i riskgruppen, exempelvis de som är 70 år och äldre, får egna lägenheter och annat stöd som de kan behöva, säger Jennie Sörman.

Som en följd av åtgärderna bromsar Migrationsverket merparten av den avveckling av boendeplatser som de senaste åren har pågått och som skett till följd av ett minskat antal asylsökande. Detta för att behålla fler tillgängliga platser i verksamheten så att det finns möjlighet att bo glesare än tidigare.

I samband med att en person behöver flytta gör Migrationsverkets personal i dialog med den enskilde en bedömning av huruvida personen tillhör en riskgrupp eller har sjukdomssymtom. Enbart personer som är symtomfria flyttas.

- Om man har symtom är man isolerad på den plats där man bor. Inga personer som uppvisar sjukdomssymtom flyttas mellan boenden, säger Jennie Sörman.

Inför alla transporter görs en bedömning av vilket transportmedel som är det lämpligaste.

- I de flesta fall är det abonnerade bussar eller taxi, här behöver en avvägning göras inför varje resa, säger Jennie Sörman.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-04- 09:

Asylsökande flyttas till Mellansel och Junsele till sidans topp

Folkhälsomyndighetens råd att avstå från onödiga resor gäller alla. Migrationsverket väljer ändå att flytta asylsökande mellan sina boenden.

Enligt Migrationsverket följer man de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har satt upp för att minska spridningen av covid-19. Ändå väljer myndigheten att flytta asylsökande mellan olika boenden. Den senaste tiden har asylsökande flyttats till både Junsele och Mellansel.

- Det förekommer fortfarande att personer behöver flytta mellan boenden även under den här tidsperioden och under rådande förhållanden. Det vi gör är att vi både minimerar antalet flyttar och bara flyttar symptomfria personer, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Risk med kollektiva boenden

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-03-30:

Information about Corona for asylum-seekers or people residing without papers till sidans topp

Many people are talking about the corona/covid-19 virus right now. The Swedish Refugee Law Center gathers information about how this affects asylum-seekers and people residing in Sweden without papers. When we receive important new information, we will update this page.

What is corona/covid-19 and how does it affect me?

Corona/covid-19 is a virus spreading all over the world. There are things you can do to lower the risk of getting the disease yourself or infecting others. You can read more about this here:

Not all people that suspect they have caught corona/covid-19 needs to see a doctor. Most people do not get critically ill from the disease. Most people experience fever, coughing, headache, the sniffles and/or general body pain. The advice in most cases is to stay at home and try to treat yourself. It is very important to not meet other people if you feel any of the symptoms listed above. This advice is the same for all people in Sweden, not just asylum-seekers or people residing in Sweden without papers.

Some people can however get critically ill from the disease. People over 70 years old and people with cardiovascular diseases, lung diseases, diabetes and/or high blood pressure are facing the highest risk of getting critically ill. People in the mentioned risk-groups may need health care more often than others. Some people with corona/covid-19 can experience breathing difficulties. That condition can need hospital care.

What happens if I suspect that I have caught corona/covid-19 and I have an appointment at the Swedish Migration Agency?

The Swedish Migration Agency has decided to paus some of the application interviews between den March 30th and April 14th.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Information på lätt svenska (Extern länk)

Information in other languages (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-02:

Portugal/ COVID-19 Measure - Services ensured for people with pending applications till sidans topp

On 27 March the Portuguese government announced measures to ensure the right to health and public service for people with pending residence applications, such as asylum applications or people having applied for regularisation.

The decision states inter alia that persons who applied for international protection or applied for regularisation are considered to be regularly in the country and thereby qualified for health care and public services. The measures as presented are temporary and do not result in automatic asylum or regularisation.

The decision establishes a series of documents that should be considered valid in all public services and allow their holders to have access to the national healthcare System and to social support measures, to enter into housing rental contracts and employment contracts, to open bank accounts and to contract essential public services (non-exhaustive list). Applicants only need to provide evidence of an ongoing request to qualify, meaning that no new types of residence permits are being issued.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-03-25:

Grekland/ Possible catastrophe: Hear from a few aid workers still in Greece till sidans topp

Many humanitarian aid workers on the islands have had to leave because of the pandemic and legal situation in Greece, leaving a deepening shortage of volunteers.

Three among those who remain on Lesvos told German news media their observations, mostly concerning the feeling of a ticking time bomb:

Amanda Muñoz de Toro, lawyer and director of the Fenix legal organization:

"Because of the corona danger, we now had to halve our team; only those who have experience of crises are allowed to stay. We have around 2000 clients, so a lot to do. We take care of women who have experienced sexual violence while fleeing or at camp, the family repatriations of unaccompanied minors and we prepare vulnerable cases for their interviews, since many do not even know their rights.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

121 organizations in open letter 20-03-25: Protect the most vulnerable to ensure protection for everyone! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04-02:

Grekland/ Migrantläger i Grekland isoleras i två veckor till sidans topp

Grekland isolerar migrantlägret Ritsona, åtta mil norr om Aten, i två veckor. Minst 21 personer som bor där har konstaterats smittade av coronaviruset. Nu begränsas tillgången till lägret och mat kommer att levereras till de boende, enligt migrationsdepartementet.

Det första fallet från Ritsona upptäcktes när en asylsökande kvinna nyligen förlöstes på ett sjukhus i Aten. Det var också det första fallet som bekräftades bland alla asylsökande som lever i Greklands läger. Staten har genomfört flera vaccinationskampanjer de senaste åren, men inte testat brett för viruset.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-04- 02: Greek camp in 14-day coronavirus lockdown (Extern länk)

AYS 20-03-31: Refugee woman who gave birth in Athens tests COVID-19 positive (Extern länk)

IOM 20-04-02: IOM raises concern over increasing COVID-19 cases recorded in Greece mainland refugee and migrant Camp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04-07:

Grekland/ Riot police violently raid a detention centre in Greece till sidans topp

70 members of the riot police stormed a detention centre and were beating the confined people confined with batons. Reportedly, there are five people in a critical condition, many were injured and people had not been given food for a long time, according to the first reports that AYS and other groups received.

The most comprehensive report of the incident reads: The government and the Minister of Civil Protection are responsible for the barbaric crackdown on migrant protests over food in the midst of the corona pandemic. Not only are they cynically indifferent to the human lives of the 450 migrants held in the PRO.KE.K.A (Pre-removal Detention Centre), but they are endangering their health with bad food and that of poor nutrition quality.

On April 3, when the food arrived, they found that it was not eatable, and refused to eat it. This kind of food was simply "not for humans".

Officials have promised that this will change, which did not happen, however.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-04-07:

Grekland/ 'Coronavirus doesn't respect barbed wire': concern mounts for Greek camps till sidans topp

The spectre of coronavirus striking severely overcrowded refugee camps in Greece has hovered menacingly for months.

International aid organisations, human rights groups and doctors have sounded the alarm. With the spread of the pandemic, calls for action to prevent impending medical catastrophe have become shriller. In Aegean islands on the frontline of the crisis, health carers speak of days gained, not won.

But an outbreak of the disease in two facilities near Athens has intensified concerns over the estimated 36,000 men, women and children stranded on remote isles opposite the Turkish coast.

Installations on Lesbos, Samos, Chios, Leros and Kos - at six times over capacity, sprawling, wretched and congested - where social distancing, and other precautionary measures are an impossible privilege, offer fertile ground for Covid-19.

"Time is on nobody's side," said Dutch physician Steven van de Vijver, the driving force behind an online petition urging EU leaders to bring refugees to safety by agreeing to take them in from Greece. Since its launch last week, more than 6,000 European doctors have signed the appeal.

"It's going to require superhuman force and a lot of luck now to stop this potentially lethal virus penetrating island camps," he said. "At this point, I would say it's almost impossible that it won't happen."

After two weeks working in Moria, the squalid and notoriously overpopulated holding facility on Lesbos, De Vijver realised it was an illusion to think that, in such conditions, Covid-19 could be kept under control.

"It would be a miracle and it's dangerous to expect miracles to happen. Coronavirus doesn't respect borders or barbed wire. People, camp workers, go in and out all the time, and with them the risk of the virus," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aljazeera 20-04-05: Second Greek migrant camp under coronavirus lockdown (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-03-27:

Bosnien/ Decision to confine thousands of migrants into camp puts lives at risk till sidans topp

Responding to the decision of the local authorities in Una-Sana Canton in Bosnia and Herzegovina to forcefully transfer and confine thousands of migrants living in the area to an inadequate tent camp in Lipa, Amnesty's Europe Deputy Director Massimo Moratti said:

"Forcing people, many of whom are already vulnerable, into a hastily set up remote tent facility without ensuring adequate access to water and sanitation, spaces to self-isolate and accessible medical care is inhumane and will put people at greater risk of infection and preventable deaths.

"Confining people in potentially harmful conditions cannot be justified on the grounds of public health. In the context of the COVID-19 pandemic, the authorities in Bosnia have a responsibility to address the needs of all marginalised groups and ensure humane living conditions, including access to water, sanitation and hygiene, as well as appropriate medical care, for all people, including migrants and asylum-seekers.

"Restrictions on the rights of migrants and asylum-seekers in the context of the COVID-19 public health emergency have to be lawful, necessary and proportionate and should not discriminate against or put at risk already marginalised people. These measures fail on all counts."

Background

Thousands of refugees, migrants and asylum-seekers trying to make their way into Europe are currently stranded in Una-Sana Canton in the north-west of Bosnia and Herzegovina. While about 4,100 are accommodated in the temporary reception facilities managed by International Organization for Migration (IOM), an estimated 3,000 are sleeping in squats in abandoned buildings or sleeping rough and are now at risk of being relocated to the Lipa camp.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04- 05:

Tyskland/ Protests in German reception centres till sidans topp

Protests in German reception centres as more residents test positive

The numbers of confirmed COVID-19 cases within refugee structures has continued to increase over the weekend, leading to rising tensions in camps all over the country, with many being put under quarantine. Information for residents is scarce at best about the measures that have been taken. The supply of food, NFIs and sanitary products is poor and the call for social distancing is completely impossible to achieve.

A refugee centre in the German town of Halberstadt in Sachsen-Anhalt has been under quarantine since Friday 27th March. Up until the time of writing thirty people have been tested positive for the virus and have been isolated in another facility. The centre accommodates more than 800 people who are now under quarantine. The premises are police controlled, which effectively means people are locked in. Rooms are shared between up to 6 people. The canteen is now closed. People must queue to receive the meagre food boxes instead.

They have not been allowed to leave the premises for ten days now. Frustration about the unsatisfactory food distribution, a lack of sanitary products, and the overall situation that does not allow the residents to practise physical distancing due to a lack of space increased during the week. The sanitisers, soap and toilet paper provided are not enough. From what we could gather, up to 50 people share a single toilet, which obviously highly increases the risk of infection.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-03-26:

Frankrike/ NGOs urged sanitary measure to those stuck in Calais and Grand-Synthe till sidans topp

On 16 March, 24 NGOs sent an open letter to the prefects and the mayors of Calais and Grand-Synthe to demand urgent measures to address the sanitary crisis at the border between France and the UK and protect the people stuck there from the COVID-19.

Despite a recent assurance from President Emmanuel Macron, that the care of vulnerable people is a priority during the COVID-19 crisis, asylum seekers stuck on the French coast in Calais and Grand-Synthe remain exposed. According to an open letter from organisations working in the informal camps: "the situation of exiled people is unspeakable: lack of accommodation, cold, humidity, stress, fatigue, crowding together in light tents, daily expulsion from places of life, deplorable sanitary conditions." The organisations demand the right to shelter and housing, decent living conditions, food distribution and improved sanitary conditions.

Civil society organisations are facing difficulties in providing a minimum of aid to people, due to the closure of day centres and the drop in the number of available volunteers. Juliette Delapace, project manager of Caritas France, commented the closure of their centre in Calais: "Now we have had to close the hundreds of people we give somewhere warm and safe to stay for a few hours really have nobody to help them and nowhere to go. (...) They can't even call the emergency services because to do that you need to be able to charge your phone".

On 23 March, the mayor of Calais, Natacha Bouchat, announced the decision to set up a closed system for the reception and confinement of migrants. The centre was to be based in the region of Hauts de France, far from Calais and Grand Synthe, keeping people away from the border. At the moment, about 800 people are estimated to live in Calais camp.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

British Medical Journal 20-03-26:

Bangladesh/ The world's largest refugee camp prepares for covid-19 till sidans topp

Nearly a million refugees live in overcrowded conditions in the camps of south Bangladesh. Gaia Vince reports on the growing fears of an imminent, catastrophic outbreak of covid-19

Bangladesh, with its 168 million inhabitants, is one of the poorest and most densely populated countries in the world. Millions live cheek by jowl in slums, where 10 or more households share a toilet. People move around the country on packed buses, and still throng to markets and mosques. Last week, for instance, tens of thousands gathered in a field to pray for an end to covid-19.

On 26 March the government imposed a lockdown, including banning public transport, in a bid to combat the growing pandemic, although hundreds of workers have been crowding onto private vehicles, such as trucks, instead. Bangladesh has seen the number of confirmed cases of covid-19 rise above 39, with four known deaths. The south Asian nation responded earlier in March by banning flights, shutting down schools, and promoting hygiene and social distancing measures. With very limited testing, however, and only in the capital, Dhaka, the true number of cases is expected to be far higher, and the low income nation's capacity to treat critically ill patients is limited.

And there's one further factor-the overcrowded conditions of the world's biggest refugee camp, located in Cox's Bazar in the far south east of Bangladesh.

The second poorest district in the country, Cox's Bazar is home to over 855?000 Rohingya refugees from neighbouring Myanmar (former Burma), as well as visiting aid workers.1

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04-05:

Libanon/ Virusoro i överfulla flyktinglägren i Libanon till sidans topp

De lever redan under svåra förhållanden i överfulla läger.

Nu måste hundratusentals palestinska och syriska flyktingar i Libanon förbereda sig, bäst de kan, för ett stundande virusutbrott.

Hittills har bara några enstaka personer testat positivt för det nya coronaviruset i lägren, jämfört med 520 totalt i Libanon. Men när utbrottet börjar ta fart ordentligt är flyktingarna - som bor tätt ihop med begränsad tillgång till grundläggande förnödenheter - särskilt sårbara.

- Det finns mycket små möjligheter att isolera sig, säger Huda Samra, talesperson för FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA, till nyhetsbyrån AFP.

Det finns över 174 000 palestinska flyktingar i Libanon, enligt officiella siffror. Men enligt vissa uppskattningar kan de vara uppemot en halv miljon.

De flesta bor i läger som genom alla år sedan deras äldre släktingar flydde staten Israels bildande 1948 blivit permanenta bostadsområden.

Omöjligt hålla avstånd

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 20-04-02: Refugees at Risk in COVID-19 Response - Discrimination risks harming Syrians, Lebanese alike (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-04-03:

Libyen/ humanitarian crisis worsening amid deepening conflict and COVID-19 threat till sidans topp

One year since the launch of a military offensive in Tripoli, Libya, fighting is further worsening with COVID-19 now bringing new threats, warns UNHCR, the UN Refugee Agency.

More than 300 civilians have been killed and 150,000 others displaced from their homes since last April. Despite the tentative agreement on a humanitarian truce, fighting escalated significantly in the past week. The deteriorating security has also undermined the ability of the tens of thousands of formerly displaced persons to safely return to their areas of origin.

Meanwhile, the authorities have now confirmed ten cases of COVID-19 and one death in Libya, raising new fears about the ability of the country's weakened health services to respond.

The ongoing conflict has severely impacted the country's health system and medical services, which have limited financial resources and face shortages of basic equipment and medicines. Many hospitals or health facilities, located in areas close to the conflict, have also been damaged or closed.

UNHCR and partners are providing generators, ambulances, prefab-containers and tented clinics, in support of local health-care services. We are also raising public health awareness amongst refugees, asylum-seekers and Libyans, through posters, text messages and social media, aimed at mitigating the risks of exposure to COVID-19.

Together with other humanitarian agencies, UNHCR is calling on the Libyan authorities to ensure the access and inclusion of all population groups in Libya to health surveillance, preparedness, response plans and activities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-03- 31:

Internationellt/ UNHCR Policy and Guidance in the Context of the COVID-19 Response till sidans topp

Documents relating to protection considerations in the context of the COVID-19 response

New topic page. Includes UNHCR guidance on AGD considerations, gender-based violence concerns, protection, and risk communication and engagement.

Till samlingssidan (Extern länk)

Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international protection in the context of the COVID-19 response, 16 March 2020 (Extern länk)

Risk Communication and Community Engagement (RCCE) - COVID-19, 21 March 2020 (Extern länk)

Age, Gender and Diversity Considerations - COVID-19, 21 March 2020 (Extern länk)

Gender-based violence prevention, risk mitigation and response during COVID-19, 26 March 2020 (Extern länk)

THE COVID-19 CRISIS: KEY PROTECTION MESSAGES, 31 March 2020 (Extern länk)

IOM 20-03-20: COVID-19 does not discriminate; nor should our response (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 20-04-03:

Internationellt/ Coronaviruset kan få förödande konsekvenser för barn på flykt till sidans topp

Coronaviruset sprider sig snabbt över vår värld, och de miljontals barn som lever på flykt kommer inte att skonas. Sannolikt kommer viruset snart få fäste i flyktingläger, där många lever extremt trångt utan tillgång till rinnande vatten och sjukvård. UNICEF arbetar för att hindra spridning av viruset, men vi kan inte göra det ensamma.

Hela 31 miljoner barn befinner sig just nu på flykt. De flesta har inte möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller hålla fysiskt avstånd för att hindra smittspridning. De har inte heller lyxen att komma i kontakt med en läkare när de är sjuka. Alla dessa barn är redan idag i stort behov av hjälp, och om coronaviruset får fäste i de överfulla flyktinglägren kan konsekvenserna bli katastrofala.

UNICEFs högsta chef Henrietta Fore uppmanar nu samtliga insatser att försöka nå barn och familjer som befinner sig på flykt med den hjälp de behöver. Vi måste säkerställa att de får tillgång till tester och sjukvård, och att de nås av information om hur spridning av viruset kan förebyggas. Det är mycket brådskande att se till att de får tillgång till vatten, tvål och säkerhet, och att de ges möjlighet att hålla fysiskt avstånd till andra människor.

Det är även väsentligt att ta fram en plan för hur vi på ett säkert sätt ska kunna hjälpa de barn som har blivit separerade från sina föräldrar eller vars föräldrar har dött. Rörelsebegränsning och stängning av gränser till följd av coronaviruset får inte hindra barns rätt att söka asyl och återförenas med sina familjemedlemmar. Inte heller ska det hindra hjälparbetare att nå fram med humanitär hjälp till de mest utsatta.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar tillsammans med partners för att hindra spridning av coronaviruset bland barn och familjer på flykt. Det gör vi bland annat genom att:

+ Leverera hygienartiklar och säkra tillgången till rent vatten.

+ Hindra smittan från att spridas i skyddsrum, läger och bostadsområden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

FARR 20-04-03:

Nya gymnasielagen - Förlängning till sidans topp

Förutsättningar för uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen

FÖRLÄNGNING AV UPPEHÅLLSTILLSTÅND ENLIGT DEN NYA GYMNASIELAGEN

Det tillfälliga uppehållstillståndet varar i 13 månader och du måste ansöka om förlängning innan det går ut (tidigast två månader innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut) för att du inte ska falla ur samhällssystemen. Enligt Migrationsverket ska du ha påbörjat en utbildning som är godkänd av Migrationsverket, innan det 13 månader långa uppehållstillståndet går ut. För att kunna få förlängt på grund av gymnasiestudier får du inte ha fyllt 25 år. Finns det risk att du fyller 25 innan beslut tas bör du försöka få fast arbete och även söka tillstånd på grund av arbetet.

Vem handlar det om? Denna artikel är skriven främst för dem som har 13 månaders uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men ungefär samma regler gäller även dig som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov om detta tillstånd inte kan förlängas och du går i gymnasiet. Ungefär samma regler gäller också om du har haft uppehållstillstånd som minderårig på grund av brist på ordnat mottagande. En skillnad är att om du tillhör någon av dessa kategorier kan du få uppehållstillstånd två 13-månadersperioder för att gå ett sådant introduktionsprogram som leder till fortsatta studier (till exempel språkintro). Därefter krävs att du kommit in på ett nationellt program, allmän kurs på folkhögskola eller ett yrkespaket som leder till att söka jobb. Den som har haft ett första uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen kan inte få förlängt för mer än en 13-månadersperiod för introduktionsprogram som leder till fortsatta studier.

För de ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen och ska förlänga sina uppehållstillstånd, finns det två olika grunder som kan ge beviljad förlängning:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-09:

Belgien/ AIDA 2019 update: Belgium till sidans topp

The updated country report on Belgium documents developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

2019 was marked by a significant delay in the processing of asylum applications, and the lack of reception accommodation, resulting in asylum seekers left homeless and destitute. Despite the numerous warnings of the federal reception agency for asylum seekers Fedasil as well as civil society actors, a new reception crisis emerged in 2019. This is due to the government' scaling down of capacity to adapt reception systems to a drop in asylum applications in previous years, which was therefore not able to address the increase of applications for international protection in 2019. Moreover, as a result of the lack of staff within the determining authority, asylum procedures took longer and asylum seekers had to remain in reception centers for longer periods. The saturation of Fedasil's reception network also led to a suspension of resettlement operations of refugees since July 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-02:

Cypern/ AIDA 2019 update: Cyprus till sidans topp

The updated AIDA Country Report on Cyprus documents numerous legislative, policy and practice developments relating to the asylum procedure, reception conditions, detention of asylum seekers, and content of international protection.

Significant changes have been set in motion with respect to the asylum system in Cyprus during 2019 and early 2020. These changes, as well as proposed amendments, have been put in place as a result of the increasingly high numbers of arrivals to the country as well as reactions to the escalation of Covid-19. In particular, the conversion of an Emergency Reception Centre into a First Registration Reception Centre with an increased capacity is underway. The centre is intended to reach a capacity of approximately 800 persons however it currently has a capacity of 350-400. Since Covid-19 developments this centre is operating as a closed centre and is hosting around 700 persons. No time-limit to this de facto detention has been announced. Such practice appears to be in stark contrast to case-law developments in 2019 where the International Protection Administrative Court of Cyprus has annulled detention decisions on the basis that there had been a lack of examination of alternative measures to detention and an absence of a proportionality and necessity examination prior to ordering the detention.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-02:

Frankrike/ AIDA 2019 update: France till sidans topp

The updated AIDA Country Report on France details legislative and practice-related developments in asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection.

Access to the territory

In 2019, France notified the European Commission of the temporary reintroduction of border control at internal borders until 30 April 2020. The Council of State has further validated in October 2019 a decision of reintroduction of temporary border controls that had been taken in 2018. The practice of systematic refusal of entry of persons arriving at the Italian land border persisted in 2019 regardless of protection needs of asylum seekers, including unaccompanied minors.

Asylum procedures

The length of the asylum procedure remains a concern. While the average waiting time to register asylum claims has decreased since 2018, the Council of State confirmed in July 2019 that waiting times remained an issue and ordered the authorities to take measures to comply with the time limits laid down in law. In the Ile-de-France region, asylum seekers face an additional administrative layer in the registration process resulting from the telephone appointment system operated by the French Office of Immigration and Integration (OFII). In November 2019, the Administrative Court of Paris thus ordered the Prefecture to increase the number of daily appointments.

Reception conditions

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-02:

Nederländerna/ AIDA 2019 update: Netherlands till sidans topp

The updated country report on the Netherlands documents developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

2019 has been marked by a significant delay in the asylum procedure, which further continued in 2020. In February 2020, almost 9,000 asylum seekers were still awaiting - some of them for almost two years - the start of their asylum procedure. Asylum seekers stay in a rest and preparation period, which should normally take around six days after which the actual asylum procedure should start. In 2018, this period has been considerably extended. Due to capacity problems within the Immigration Authorities (IND), this has not changed in 2019. The rest and preparation period still takes about 12 months (in general 47 weeks) before the general asylum procedure takes place. The Secretary of State of Justice announced that it will be difficult to reduce the delay by 2021, but measures are being taken to limit the delay. The Dutch Council for Refugees reported that the excessive waiting time in the rest and preparation period created tension in the centers and serious concerns among asylum seekers about family reunification.

Due to the long waiting times at the IND, applicants also spend longer periods in the reception centres. The COA has announced that they will need 5000 extra places in 2020 due to this development. At the end of 2019, the State Secretary announced she wanted to open separate reception locations for applicants originating from safe countries of origin. However, at this point there have been no concrete plans for these locations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-09:

Schweiz/ AIDA 2019 update: Switzerland till sidans topp

The updated country report on Switzerland describes the functioning of the new asylum procedure which entered into force in March 2019. It documents the most recent legislative and practice-related changes in the asylum procedure, reception conditions, detention and content of international protection.

New asylum procedure

The overall aim of the new system is to significantly speed up the procedure, including by bringing together the main actors of the procedure "under the same roof"; namely in federal centres located in six defined regions in Switzerland. The reform sets up several procedures (accelerated, extended, Dublin) strictly limited in time, thus shortening processing times and deadlines for appeals.

Against that backdrop, the new asylum system introduces several safeguards such as the right for asylum seekers to receive information, free counselling and legal representation at first instance, regardless of the applicable procedure. However, the shortened deadlines put the asylum authorities under significant pressure and risk to undermine an adequate examination of medical needs and related evidence. This was confirmed by the recent case law of the Federal Administrative Court which highlighted several shortcomings in this regard.

Reception conditions

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-03-26:

Slovenien/ AIDA 2019 update: Slovenia till sidans topp

The updated country report on Slovenia documents developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

Reports of individuals being denied access to the asylum procedure by Slovenian police at the Slovenian border with Croatia have continued to surface in 2019, a practice which has persisted since 2018. An independent investigation by the Slovenian Ombudsman has revealed that there is an absence of a thorough assessment of the personal circumstances of individuals at the border by the police. Moreover, according to statistics in 2019, expressions of the intention to apply for asylum remain very low, despite a rise in the number of documented illegal border crossings. This has led the Slovenian Ombudsman and NGOs in the country to conclude that individuals are prevented from expressing their intention to apply for international protection; a finding which is only reinforced by data highlighting a significant increase in 2019 of the number of returns to Croatia based on the bilateral readmission agreement between Slovenia and Croatia.

In a similar vein, the updated report notes recent jurisprudential developments in Slovenia pertaining to access to the territory, notably legislative amendments which would allow the state to limit access to the territory for asylum seekers in case of a large number of arrivals. According to a recent ruling of the Constitutional Court in Slovenia, such amendments were in violation of the principle of non-refoulement.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-09:

Spanien/ AIDA 2019 update: Spain till sidans topp

The updated country report on Spain documents the most recent developments in the Spanish asylum system, i.e. legislative and practice-related changes in the asylum procedure, reception conditions, detention and content of international protection. It demonstrates that Spain still faces important difficulties in adapting to the increase of new arrivals and the number of applications for international protection.

Access to territory

Refusal of entry, collective expulsions and push backs persisted throughout 2019, as a result of which asylum applicants resort to dangerous practices and put their lives at risk to access the territory. While the European Court of Human Rights (ECtHR) judgment of February 2020 in the case of N.D and N.T v Spain failed to condemn Spain for such practices, civil society organisations and other actors have continued to raise serious concerns and to document the numerous incidents occuring at the Spanish border.

Asylum procedure

The average processing times of asylum claims (which can reach up to 2 years), the significant increase of the backlog of cases (111,740 at the end of 2019 compared to 68,779 at the end of 2018) as well as the quality of the asylum procedure continue to be heavily criticised. The situation of vulnerable groups is of particular concern as identification and referral mechanisms are still lacking. More particularly, several NGOs have qualified the lack of support to victims of human trafficking as one of the most important issue in 2019, despite the Government's efforts on the matter.

Reception and detention conditions

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-03-26:

Österrike/ AIDA 2019 update: Austria till sidans topp

The updated AIDA Country Report on Austria documents numerous legislative, policy and practice developments relating to the asylum procedure, reception conditions, detention of asylum seekers, and content of international protection.

It draws particular attention to the introduction of the law establishing a Federal Agency for Supervision and Support Services (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, BBU-G) which will drastically change the Austrian legal aid system. This law foresees that the new Federal Agency will be in charge of providing both reception conditions (i.e. basic care) and legal assistance to asylum seekers in first and second instance as of January 2021, thus excluding the possibility for NGOs to receive funding to that end. The cancellation of their contracts with the Government has been confirmed at the end of February 2020. Moreover, the Federal Agency falls under the responsibility of the Ministry of Interior, whose influence will inevitably affect the provision of objective and independent legal assistance.

Other persisting issues relate to the conditions in return and detention centres, as confirmed by several civil society organisations and United Nations (UN) bodies. Detention of vulnerable persons, capacity gaps and the lack of training of detention staff remain unaddressed concerns. Furthermore, the increased focus of the determining authority on procedures withdrawing the protection status, in particular of Afghan nationals, has also been reported in 2019 and seems to be exacerbated by important discrepancies in the rulings of the Administrative Court and the Constitutional Court on the matter.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Syre 20-03- 24:

Sverige vill utvisa Alis pappa till sidans topp

Marie Nordström och Habib Niazi fick sonen Ali Nordström 2017. I år fyller han tre år och kan - om Migrationsverket får bestämma - bli av med sin pappa. Habib får inte stanna i Sverige. Den svenska asylprocessen är sedan 2015 varken sig lik eller värdig Sverige, menar asylrättsjuristen Almina Imamovic.

Ödeshög, den 3 mars 2020. I köket en halv trappa upp från markplan ställer Habib fram punschrullar och bryggkaffe på köksbordet. Utanför Migrationsverkets förvar i Märsta och på flera andra platser i Sverige startar i nästan samma stund protester mot kvällens deportation till Afghanistan.

43 namn finns på gränspolisens lista. När planet landar i Kabul kliver 22 unga afghaner av.

Det hade kunnat vara han. Habib vet det alltför väl. Han lever just nu i limbo, efter att ha avböjt att skriva på Migrationsverkets papper om att han återvänder frivilligt till Afghanistan. Hoppet är att beviljas en ny asylprövning.

- Jag tänker bara på mitt barn. Ingenting annat, säger han.

Snart treåriga Ali sitter i Habibs knä, han pratar och skrattar. Energi han samlat under middagsvilan på förskolan. I dag hämtade både Habib och Marie. Annars turas de om. Sedan Ali föddes 2017 har de tagit hand om honom tillsammans. Marie och Ali är svenska medborgare - pappa Habib är afghansk medborgare.

Marie, Habib och Ali flyttade in i lägenheten den första januari i år. Bordet och stolarna fick de billigt, allt för under tusen kronor. I vardagsrummet står en stor hörnsoffa och i andra ändan av rummet har Ali en lekhörna. I sovrummet har Ali en egen säng som Habib byggt på skolan där han pluggar.

Lärarna berömde hantverket. Habib ler när han berättar det. Han vill jobba med bygg i framtiden. Kanske kan han också utbilda sig till svetsare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 20-03-25:

Sharif har ingen födelsedag - riskerar att utvisas till sidans topp

Sharif Rahmini har fast jobb, boende och pass - allt som krävs för ett arbetstillstånd. Nu riskerar han utvisning eftersom Migrationsverket bedömer att han inte kan styrka sin identitet.

När Sharif Rahimi kom till Europa för fyra år sedan hade han hade bara sin tazkira med sig, ett handskrivet identitetsdokument utfärdat av afghanska myndigheter.

Enligt Migrationsverkets information om Afghanistan kan tazkiror se olika ut, beroende på vilken tid de utfärdades, och det kan variera hur födelsedatum anges i handlingen. Ibland står det födelseår och datum, men oftast anges bara hur gammal tazkira-innehavaren var ett visst år.

- När jag föddes i Kabul var det krig. Hur skulle de då kunna fira min födelsedag? Det gick inte ens att hålla bröllop för att talibanerna inte tillåter musik, säger Sharif.

Skaffade jobb

Sharif fick ett fiktivt personnummer i Sverige av Migrationsverket efter en åldersbedömning. I Arvika lärde han sig svenska och började på gymnasiet, men eftersom han inte kunde omfattas av den nya gymnasielagen bestämde han sig för att skaffa ett fast jobb istället och ansöka om arbetstillstånd.

Använde fiktivt personnummer

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-31:

Oro kring uppehållstillstånd efter stora varsel till sidans topp

Bland personer med tillfälligt uppehållstillstånd ökar oron för att förlora möjlighet till uppehållstillstånd eller familjeåterförening, då många riskerar att förlora inkomster i och med coronakrisen.

I går presenterade Arbetsförmedlingen rekordhöga varseltal, och myndighetens bedömning är att det kommer att slå hårdast mot de som är nya på arbetsmarknaden, bland annat utrikesfödda.

För någon som har tillfälligt uppehållstillstånd krävs egen försörjning för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd eller familjeåterförening.

Kawa Mohamed, från Syrien, driver en frisörsalong och jobbar deltid som hemspråkshandledare. Han har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och är nu orolig för framtiden

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

#vistårinteut 20-04- 08:

Alarmerande vittnesmål om coronaviruset från förvaren till sidans topp

#Vistårinteut har nåtts av vittnesmål om en ohållbar situation inne på förvaren runt om i landet .

Små ytor där många personer lever tätt inpå varandra. Gemensamma toaletter och hygienutrymmen. Mycket knapp information och inga möjligheter att hålla avstånd till varandra. Personal som saknar utbildning och nya människor som kommer in från olika platser. Ingen kunskap kring de intagnas underliggande sjukdomar och svårigheter att få kontakt med medicinsk kunnig personal. Så ser situationen ut för de intagna och för personalen som jobbar på Migrationsverkets förvar på olika platser i Sverige.

En ungdom på ett av förvaren skriver:

"Att sitta här och se nya personer komma in dag efter dag gör mig rädd och orolig för man vet ju inte var de har varit eller om de är smittad. De finns bland oss också ett par som är bekräftad att de är smittad. De finns ingen chans att komma undan när vi inte har utrymma för att skydda oss. Jag är inte svensk medborgare men jag är en människa"

Några med tydliga symptom isolerades inte tillräckligt fort och smittan har spridit sig bland de förvarstagna. Enligt uppgift till oss är det idag 5 personer på förvaret i Märsta som är isolerade pga uppvisade symptom. Vi har även fått uppgifter om att en av de som är isolerade för COVID19 symptom har någon form av hjärtfel.

Insynen utifrån är minimal och stämningen är mycket pressad.

Vi vet att gällande reseförbud och stängda gränser gör att det är svårt att verkställa utvisningar under rådande situation. Afghanistan har även speciellt gått ut med att de enbart tar emot frivilliga återvändare i dagsläget.

Som en följd av att tvångsutvisningarna är stoppade är det inte heller längre försvarbart att hålla människor inlåsta på förvaren och därför har en del nu släppts ut. De som blir frisläppta får istället anmäla sig regelbundet hos polisen.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-04- 04:

Coronaviruset stoppar utvisningar från Sverige till sidans topp

Reseförbud och stängda gränser i coronapandemins spår gör att nästan inga utvisningar går att genomföra. Polisen har nu börjat släppa ut människor som sitter i förvar i väntan på utvisning.

- Det är ett stort problem, säger Patrik Engström, chef för Gränspolissektionen på Noa.

Migrationsverkets arbete påverkas i stor utsträckning av att coronaviruset sprids över världen. Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och befinner sig utomlands kan inte ta sig in i Sverige på grund av inreseförbudet. Kvotflyktingars resor skjuts också upp.

Samtidigt är det svårt att genomföra utvisningar av personer som ska lämna landet.

- Det sker i väldigt liten omfattning. Vi hade ett fåtal personer förra veckan som utvisades och återvände självmant. Men att tvångsutvisa är väldigt svårt just nu, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket har i dagsläget runt 5 000 så kallade öppna aktiva ärenden, personer som skulle kunna återvända till sina hemländer i dag. Men på grund av stängda gränser i hemländerna och reseförbud som stoppar flygtrafiken kan många av dem inte återvända.

De ärenden som lämnats över till polisen, så kallade tvångsutvisningar, påverkas också.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAYK 20-04- 07:

Hungerstrejk på förvaret i Ljungbyhed till sidans topp

Ett tjugotal personer på förvaret i Ljungbyhed har sedan igår hungerstrejkat i protest mot att de hålls fängslade trots att de inte kan bli deporterade.

På grund av coronakrisen kan inte svenska myndigheter deportera flyktingar. Detta har fått intagna på förvaret i Ljungbyhed att hungerstrejka. Målet för dem är att bli släppta.

- Vi är inte kriminella, vi sitter här för att de ska utvisa oss. Nu kan de inte utvisa oss då har de ingen anledning att hålla oss, säger Ahmad, en av personerna som strejkar.

Även situationen kring corona oroar intagna på förvaret i Ljungbyhed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-03-26:

Tyskland/ Temporary suspension of Dublin returns due to COVID-19 till sidans topp

The German Ministry of Interior confirms the temporary suspension of transfers under the Dublin Regulation to and from all EU Member States due to the Coronavirus. The European Commission and EU Member States will be informed about this decision - an obligation under the Dublin Regulation. Returns to third-countries can still take place.

In practice, the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), which is responsible for asylum procedures in Germany, already stopped Dublin transfers last week because of travel restrictions across Europe. The agency clarified that the temporary suspension does not mean that EU Member States are not willing or obliged to implement Dublin transfers but that they are currently not possible. In addition, the temporary suspension does not lead to the expiry of the six months' time limit for the transfer. The regular six months' time limit, after which the responsibility of the asylum procedure would pass to Germany, is only on hold.

Ulla Jelpke, German Member of Parliament from the Left party Die Linke, and German NGO PRO ASYL call for a general stop of any returns due to the Coronavirus. PRO ASYL also demands a continuation of the six months' time limit for Dublin transfers as otherwise the affected asylum-seekers remain in a limbo.

Germany returned 22.097 persons in 2019, thereof 8423 under the Dublin Regulation. Main destinations for returns to third-countries were Albania, Georgia and Serbia. Under the Dublin Regulation, the main destinations for asylum seekers transferred by Germany were Italy and France.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies kommentar 20-03- 25:

UK/ Detention and COVID-19: Why releasing those in detention keeps us all safer till sidans topp

Post by Executive Board, Border Criminologies

As we await the outcome of today's High Court Case arguing for urgent release of people held in detention, especially those with underlying conditions, Border Criminologies reiterates our call to prioritise the health and wellbeing and rights of migrant groups, including those in detention. It is important that the government acts now, before health services fall under increased pressure.

Evidence from multiple sources around the world, including, in the UK, shows that, as a whole, those in detention are a vulnerable population and that healthcare provision within detention centres is not as good as it is outside. In the UK specifically, initial results from the detainee Measure of the Quality of Life in Detention (MQLD) questionnaire, which was distributed, consecutively, across all seven Immigration Removal Centres (IRCs) in operation in the UK, between July 4 and September 20, 2019 to women and in men confined within them found high levels of concern among the detained population about their health well before the virus. This same survey identified high levels of distress across all IRCs, even those which scored better on some of the service provision parameters than others.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-04- 07:

Kanada/ Immigration detainees in Canada desperate for release, transparency till sidans topp

Some released, remainder face serious risks from COVID-19

On April 1, Canadian authorities released several detainees from the Laval Immigration Holding Centre in Quebec. Some had gone on hunger strike to protest the lack of protection from COVID-19 in detention facilities. "We felt abandoned," one man told Human Rights Watch. "We heard about the new measures that were being taken, like social distancing. But nothing changed for us in detention; it was like those measures were not meant for us, just for Canadians."

Canada's quickened release of some immigration detainees is encouraging, but the seriousness of the situation requires a more systemic approach. As of April 1, 64 detainees remained in Canada's three detention facilities - down from 98 on March 25. Many more immigration detainees - held only on the basis of their immigration status - are in maximum-security jails, where social distancing is even more challenging.

Even under regular circumstances, confinement causes many immigration detainees to develop mental health conditions. They do not have a set release date or access to meaningful mental health care and rehabilitation services, and are under constant threat of deportation. This often compounds existing mental health conditions and prior trauma, particularly for asylum seekers.

But the COVID-19 threat makes the situation worse. In late March, authorities confirmed an employee at the Toronto Immigration Holding Centre tested positive for COVID-19 and had begun to exhibit symptoms. A detainee subsequently released from the same facility also tested positive.

In a March 19 petition, immigration detainees pleaded to be released for fear of contamination from the "security staff who are in contact with the external world every day." Detainees have no control over who enters the space in which they are confined, who touches the utensils they use to eat, or who searches them.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 20-04-07: USA: Amid COVID-19 pandemic, authorities must release immigration detainees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets mr-kommissionär 20-03- 26:

Internationellt/ Commissioner calls for release of detainees during Covid-19 crisis till sidans topp

Statement by Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi?

"I call on all Council of Europe member states to review the situation of rejected asylum seekers and irregular migrants in immigration detention, and to release them to the maximum extent possible.

In the face of the global Covid-19 pandemic, many member states have had to suspend forced returns of persons no longer authorised to stay on their territories, including so-called Dublin returns, and it is unclear when these might be resumed. Under human rights law, immigration detention for the purpose of such returns can only be lawful as long as it is feasible that return can indeed take place. This prospect is clearly not in sight in many cases at the moment. Furthermore, immigration detention facilities generally provide poor opportunities for social distancing and other measures to protect against Covid-19 infection for migrants and staff.

Releases have been reported in several member states, including Belgium, Spain, the Netherlands and the United Kingdom, with the latter country having just announced a review of the situation of all those in immigration detention. It is now important that this process continues and that other member states follow suit. The release of the most vulnerable should be prioritised. Since the immigration detention of children, whether unaccompanied or with their families, is never in their best interest, they should be released immediately. The authorities of member states should also refrain from issuing new detention orders to persons who are unlikely to be removed in the near future.

Member states should also ensure that those released from detention are given appropriate access to accommodation and basic services, including health care. This is necessary to safeguard their dignity and also to protect public health in member states.

The release of immigration detainees is only one measure member states can take during the Covid-19 pandemic to protect the rights of persons deprived of their liberty more generally, as well as those of asylum seekers and migrants".

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Europarådet 20-03-23: Anti-torture Committee issues statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty (Extern länk)

Human Rights Watch 20-03-12: US: COVID-19 threatens people behind bars (Extern länk)

Human Rights Watch 20-03-27: Europe: Curb immigration detention amid pandemic (Extern länk)

Human Rights Watch 20-03-30: Myanmar: Displacement camps are COVID-19 tinderboxes (Extern länk)

Human Rights Watch 20-03-31: Greece: Nearly 2,000 new arrivals detained in overcrowded, mainland camps (Extern länk)

Amnesty International 20-04-07: USA: Amid COVID-19 pandemic, authorities must release immigration detainees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 20-03- 24:

Frankrike/ Council of Europe anti-torture Committee publishes report on France till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its ad hoc visit to France, which took place from 23 to 30 November 2018, together with the response of the French authorities.

The main objective of the visit was to examine the treatment and conditions of detention of persons deprived of their liberty under immigration and asylum law.

The main conclusions of the CPT are set out in the executive summary of the report.

In their response, the French authorities provide information on the measures taken to implement the recommendations made in the CPT's report.

The CPT report and the response of the authorities have been made public at the request of the French Government.

Hämta rapporten och Frankrikes svar, endast på franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Kvällsposten 20-04-04:

Ensamkommande jobbar med riskgrupp - utan lön till sidans topp

Malmö stad har anställt ensamkommande som fått besked om utvisning.

Flera jobbar i frontlinjen mot coronaviruset.

Kvällsposten har följt en av dem.

När han kommer hem från jobbet hör han hur folk applåderar för att uppmuntra vårdpersonal.

Själv får han inte ut sin lön.

Malmö i coronakrisens tid.

På ett gruppboende för personer som är minst åttio år och dementa, samhällets sköraste och största riskgrupp för covid-19, står en ensamkommande kille och kämpar för de äldre.

Han hjälper dem i deras vardag, att klä på sig, att äta, att få det så gott som möjligt under sina sista år i livet.

Efter jobbpasset stiger han ut, fiskar upp telefonen och ringer Malmö stad.

Han säger att han ännu inte fått ut sin lön och undrar hur han ska göra.

Personen på andra sidan luren låter arg. "Hur kan de anställa någon utan personnummer?"

- Det är svårt att klara sig utan pengar, suckar han.

Vi går förbi Möllevångstorget, där en del restauranger bojkottas av invånare sedan Kvällspostens/Expressens reporter Johanna Karlsson avslöjat att personal jobbar för småpengar under slavliknande förhållanden.

Den unge mannen kom till Sverige, så som många ensamkommande, hösten 2015.

Ungefär 35 369 kom till landet det året.

Här har han varit hemlös och jobbat svart för småpengar men också fortsatt studera och lärt sig språket snabbt.

Hela tiden har han haft som målsättning att jobba inom vården.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 20-03- 30:

Papperslösa får hjälp på vårdcentral i Bergsjön till sidans topp

Papperslösa personer, som är en extra utsatt grupp under coronapandemin, får vård på vårdcentralen Nötkärnan i Bergsjön.

Papperslösa saknar tillstånd att befinna sig i Sverige men har enligt Socialstyrelsens riktlinjer ändå rätt till vård som inte kan vänta.

"De är välkomna till oss på samma vilkor som alla andra, oavsett juridisk status", säger Christer Andersson, chef för Nötkärnans vårdcentral.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Opulens debatt 20-03-31:

Halleluja corona! till sidans topp

"När hela världen är panikslagen, kan han koppla av. Rädslan för corona går för honom inte att jämföra med rädslan för en utvisning." Marit Törnqvist är författare och tecknare, nominerad till ALMA-priset till Astrid Lindgrens minne som delas ut i eftermiddag, och flyktingaktivist engagerad i bland annat kampanjen Håll ihop Sverige

"Halleluja corona, Afghanistan tar inte emot oss längre!"

Jag får meddelandet tidigt på morgonen av en papperslös flykting. Han är dödshotad i Afghanistan och har levt i stress och oro som gömd under drygt två år nu. Han lider av mardrömmar, panikångest och sömnlöshet. Till och med Amnesty Sverige har yttrat sig i mannens ärende och bekräftat att en utvisning är livshotande för honom, men Migrationsverket tror sig veta bättre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 20-03-31:

Germany halts deportations to Afghanistan in light of coronavirus till sidans topp

Germany has suspended deportations to Afghanistan for the time being. The decision comes as a response to a request by Afghan authorities, the German interior ministry said.

Due to the current coronavirus crisis and associated travel restrictions, the German government announced it would indefinitely stop deportations of failed asylum seekers to Afghanistan.

The decision comes after Afghan authorities had requested the German government to suspend the deportations, a spokesperson of the interior ministry told German media on Monday.

The transfer of asylum seekers from Germany to other EU member states (so-called Dublin transfers) had already been suspended last week.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Rädda Barnen 20-04-03:

Skydda barn på flykt och försvara asylrätten till sidans topp

Mitt under brinnande coronapandemi arbetar Sverige fram ny lagstiftning som riskerar att kraftigt försämra rättigheterna för barn på flykt. Därför säger Rädda Barnen ifrån.

Allt fler barn flyr krig och konflikter. Situationen i konfliktzoner, flyktingläger och vid EU:s yttre gräns är fruktansvärd. Barn fråntas sina mänskliga rättigheter och far illa.

Det är nu barnens rätt till skydd i Sverige avgörs

Coronapandemin överskuggar just nu vår vardag. Samtidigt, under radarn, arbetar Sverige fram en ny migrationslagstiftning som riskerar att kraftigt att försämra rättigheterna för barn som sökt skydd i Sverige. Om vi inte agerar nu kommer barn som rotat sig i Sverige och svårt sjuka barn att utvisas i ännu större utsträckning. Fler familjer kommer tvingas leva splittrade i många år.

Det är nu barns rätt till skydd i Sverige avgörs. Det är nu vi har chansen att visa politikerna att vi inte accepterar att barns rättigheter sätts på undantag.

Skriv under vårt upprop för att visa att vi är många som kräver att:

+ Sverige skyddar barn på flykt och försvarar asylrätten

+ Barn som har rotat sig i Sverige och barn som är svårt sjuka får stanna

+ Barnfamiljer ska kunna återförenas och leva i Sverige

Vi är många - 62 procent av svenska folket vill att svårt sjuka barn ska få stanna i Sverige, 59 procent vill att barn ska få återförenas med sin familj i Sverige och 73 procent vill att barn som rotat sig och pratar språket ska få möjlighet att stanna (Novus 2020). Så om du håller med är du långt ifrån ensam.

Rädda Barnen kräver att:

+ Sverige tar fram en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn på flykt. Barn måste få permanenta lösningar för långsiktig trygghet och skydd.

(...)

Läs mer och skriv under! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 20-04-03:

Member States continue to support Frontex operations in Greece till sidans topp

Most of the EU Member States and Schengen-Associated Countries taking part in Frontex operations in Greece have decided to extend their deployment, as requested by the Agency. This support highlights the European assistance for Greece at its land and sea borders, despite the difficulties caused by the outbreak of COVID-19.

Just yesterday, 116 German and 19 Danish officers were transported to and from Greece as part of a rotation in Frontex sea and land operations in Greece. The new officers will assist the Greek authorities with border control. Their charter flights were organised by Germany and co-financed by Frontex.

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, currently deploys 624 officers along the Greek land and maritime borders.

The Agency is taking all necessary steps to protect the staff deployed in its operations by providing the necessary protective gear.

"In these difficult times, we all think of the importance of essential personnel in our countries. But we must not forget about those who are still protecting Europe's external borders. Frontex deploys in Greece officers from 21 EU Member and Schengen Associated Countries who work far away from their homes and families. We do our utmost to make their work as safe as possible," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

Frontex has opened an ad-hoc logistics facility in Greece to provide a safe and secure storage facility for Frontex to hold Personal Protective Equipment (PPE) for use in Greece, Bulgaria and the Western Balkans. Frontex, which is in the process of launching the European Border and Coast Guard standing corps, is also in discussions to create a long-term logistics hub to support operations in the region.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-26:

Klart för ny EU-insats på Medelhavet till sidans topp

Med några få dagars marginal har EU:s medlemsländer till sist enats om en ny sjöinsats på Medelhavet, formellt främst för att övervaka vapenembargot mot Libyen.

Insatsen har döpts till Irini - som betyder fred på grekiska - och ersätter den tidigare insatsen Sophia, vars mandat löper ut den 31 mars.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-02:

EU-domstol fäller länder som inte tog emot flyktingar till sidans topp

Ungern, Polen och Tjeckien bröt mot EU:s regler när de vägrade ta emot asylsökande under flyktingkrisen. Det slog EU-domstolen fast idag.

Under flyktingkrisen, hösten 2015, beslutade EU-länderna att avlasta Grekland och Italien genom att tillfälligt omfördela 120 000 asylsökande från de länderna.

Polen, Ungern och Tjeckien vägrade. Och bröt därmed mot EU:s lagar och regler, enligt en dom från EU-domstolen som kom idag.

De argument som länderna fört fram, att omfördelade flyktingar skulle utgöra ett hot mot deras säkert, lag och ordning är inte giltigt enligt domstolen.

EU-domstolen avslog också ländernas argument att det fanns formella fel i beslutet i sig.

Domen kan leda till dryga böter, om EU-kommissionen väljer att gå den vägen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Europaportalen 20-04-02: EU-dom: Olagligt att inte ta emot flyktingar (Extern länk)

Pressmeddelande från EU-domstolen 20-04-02: Brott mot unionsrätten att inte delta i fördelning av asylsökande (Extern länk)

Läs domen i de förenade målen C-715/17, C-718/17 och C-719/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-04-05:

EU ska hjälpa Grekland att evakuera asylsökande till sidans topp

EU planerar att hjälpa Grekland att evakuera asylsökande från lägren och i den kommande veckan inleds omplaceringen av ensamkommande barn.

Många biståndsorganisationer har i veckor varnat för att coronasmittan kan slå hårt mot de tättboende i lägren och i torsdags sattes ett första asylläger i Grekland i karantän, efter att 20 personer testats positiva med covid-19.

EU:s krishanteringsplan rör i första hand de mest sårbara, säger migrationskommissionär Ylva Johansson.

- Ja den innebär att man gör bedömningar i varje läger av vilka som är de mest utsatta. Enligt Läkare utan gränser, som har gjort en preliminär sådan, så kan det kanske handla om ett tusental personer. Vi har iordningställt hotellrum och lägenheter på öarna, som man kan flytta personerna till, så att de snabbt kommer ut därifrån, säger Ylva Johansson, EU kommissionär med ansvar för migration.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04- 08:

Tyskland tar emot barn från grekiska läger till sidans topp

Tyskland ska under de kommande veckorna ta emot 500 ensamkommande barn och unga från grekiska flyktingläger.

De 500 ensamkommande befinner i nuläget bland annat i migrantläger på de grekiska öarna Lesbos och Chios.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 20-04-15: UN agencies welcome first relocation of unaccompanied children from Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-03-27:

Regeringen måste omgående ta emot barnen till sidans topp

Rädda Barnen om ett eventuellt virusutbrott i grekiska flyktingläger

Det finns nu en stor risk att den redan mycket allvarliga situationen för barnen i de grekiska lägren förvärras på grund av Covid-19. Rädda Barnen uppmanar därför Sveriges regering att ansluta sig till de länder som nu söker en lösning för att ta emot ensamkommande barn och familjer. En lösning måste ske omgående innan viruset sprids.

Omkring 40 900 asylsökande lever på de grekiska öarna. Av dem är 34 % barn, och hälften av dem är under 12 år gamla. Lägren är just nu i lock down, och i takt med att fler anländer är osäkerheten stor kring hur en eventuell ökning av människornas behov kommer tillgodoses.

Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell kommenterar:

"Situationen på de grekiska öarna är fullkomligt ohållbar, med stora hälso- och säkerhetsrisker som särskilt påverkar barn. Det finns i princip ingen tillgång till vatten eller hälso- och sjukvård i lägren. På Lesbos finns bara ett sjukhus med ett fåtal sängar tillgängliga. Social distansering är omöjligt när tusentals människor lever tätt inpå varandra."

Endast en global respons kommer att kunna stoppa virusets spridning och de stora påfrestningar som Covid-19 innebär för Europas länder. Akuta insatser för att skydda barn och familjer bör vidtas, på ett sätt som tar hänsyn till hälsorisker kopplade till Covid-19.

Vi välkomnar att flera EU-länder nu visat tecken på att vilja ta emot barn från Grekland. I brev till Morgan Johansson och Mikael Damberg har Rädda Barnen tryckt på för att även Sverige ska delta i omfördelningen av både ensamkommande barn och barnfamiljer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

FRA 20-03-30:

Migrant children continue to face serious risks across Europe till sidans topp

In a year that marked 30 years of the United Nation's child rights convention, 2019 saw many migrant children in the EU with their rights under threat. The latest report from the EU Agency for Fundamental Rights draws attention to the plight of migrant children as they enter and stay in the EU or return to their home countries.

The 'Children in migration in 2019' report looks at the migration situation in 2019. It pulls together the main issues identified in FRA's Quarterly Bulletins on migration in selected EU Member States.

In 2019, Member States apprehended over 140,000 migrants entering the EU unauthorised. About 33,000 were children. Over 5,000 were unaccompanied.

This exposes children to greater risk - the risk of violence, exploitation, trafficking and abuse.

The latest FRA report highlights the 10 main challenges migrant children face. These include:

1. The risk of death or injury when trying to enter the EU by sea or land.

2. Being stranded - In 2019, twice as many rescue vessels could not dock immediately compared to 2018. This left over 780 children stranded on board, often in bad weather and in poor health for over a week.

3. Being pushed back, sometimes violently, at the border without assessing whether they are at risk of persecution or danger. This contravenes international and EU law. Non-governmental organisations (NGOs) estimate that authorities pushed back at least 1,230 children on the Western Balkan route.

4. Not enough space in reception centres for asylum-seeking children, particularly unaccompanied children with special protection needs. This applied to Cyprus, France, Greece, Italy, Malta and Spain.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-03-27:

Final report on refugee and migrant children in Europe till sidans topp

Migration and refugees: Council of Europe presents achievements and sets out new objectives

In a report published today, the Council of Europe takes stock of achievements and sets out new objectives for protecting vulnerable migrants and refugees, including children.

"The Council of Europe will continue to play a key role in the protection and promotion of human rights of the most vulnerable, such as refugee and migrant children. Their protection is a long-term commitment", said Council of Europe Secretary General, Marija Pejcinovic Buric

The Special Representative on Migration and Refugees, Drahoslav Stefánek, presented the Final Report of the implementation of the Action Plan on protecting refugee and migrant children in Europe (2017-2019) to the Council of Europe's Committee of Ministers.

"We have largely attained the objectives through concrete actions, such as Committee of Ministers recommendations, practical guidance and sharing good practices. At the same time, several new activities have been carried out in the areas of alternatives to immigration detention, education, social inclusion, and human rights training courses. Other areas we need to explore are the rights of refugee and migrant women, border procedures and returns, but above all, there is a need to pursue a more positive narrative and a more constructive approach towards migrants and refugees", said the Special Representative.

In addition, the Action Plan implementation process identified a need for a direct dialogue with national migration authorities, which led to the creation of a network of focal points from the member states. The aim of the network is to exchange good practices and enhance co-operation between the different stakeholders, including facilitating the sharing of information on relevant Council of Europe activities in the field of migration.

Läs pressmeddelandet (Extern länk)

"Refugee and migrant children in Europe"- Final report on the implementation of the Action Plan 2017-2019 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees International 20-03- 30:

Addressing the threat of the novel Coronavirus in humanitarian emergencies till sidans topp

Introduction

The world is gripped by a truly global public health emergency. From New York to Wuhan, attention and resources are being directed to fight the spread of COVID-19, a disease caused by the novel coronavirus (officially, SARS-CoV-2). On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) officially declared the situation a pandemic.[1] Healthcare systems in even the most advanced countries are being overwhelmed. As the pandemic[2] spreads, the coronavirus will disproportionately impact the world's most vulnerable, among them refugees, asylum seekers, and internally displaced people (IDPs). These populations must be included in the global response to the virus. This is essential to protecting not only these communities, but societies at large.

The scale and speed of the pandemic underscore how deeply interconnected the world's populations are. Nevertheless, at precisely the moment when global solidarity and cooperation are essential, many nations are turning inward as they seek to protect their citizens. But a virus does not respect borders. Nor does it discriminate. A truly effective response, not to mention a morally correct one, also must not discriminate.

The world's more than 70 million forcibly displaced people-including refugees, asylum seekers, IDPs, and other forced migrants-are among the most vulnerable. Already, their displacement leaves them disadvantaged in many ways. The impact of the epidemic both exacerbates and is exacerbated by the conditions in which they live. A series of factors make them extremely vulnerable to the spread of the virus.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 20-03-30:

Asylkommissionen välkomnar bidrag till antologi till sidans topp

Asylkommissionen planerar sin första bok, en antologi med bidrag om existerande forskning, rapporter från frivilligorganisationer och andra inslag. Vi tror att de olika perspektiven kan ge en djupare förståelse av samhällsutvecklingen.

Asylkommissionen är fortfarande i början av projektet att granska vad som hänt asylsökande i Sverige efter 2015, och vilka effekter det haft. Mycket forskning pågår. Vi kan inte redan nu komma med kommissionens slutsatser. Men samtidigt genomlever många människor konsekvenserna av den förändrade asylpolitiken just nu - medan politiker och media fokuserar på andra aspekter och hur antalet asylsökande skulle kunna minskas ytterligare.

Genom en antologi vill vi kommunicera redan existerande forskning och en del av de erfarenheter som gjorde att Asylkommissionen startade.

Många förslag till bidrag har kommit in, från forskare och från enskilda med egen erfarenhet eller andra specifika kunskaper. Men vi ser gärna fler förslag. Professor Anna Lundberg och docent Sabine Gruber, Linköpings Universitet, tillsammans med docent Torun Elsrud, Linnéuniversitetet, utgör redaktion och kommer att granska förslagen.

Deadline för abstracts för forskare och andra förslag till bidrag är den 15 april.

Artikeln med länk till inbjudan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Prio Blogs 20-03-27:

How Will the COVID-19 Pandemic Reshape Refugee and Migration Governance? till sidans topp

Kristin B. Sandvik and Adèle Garnier

This blog post identifies marginalization, legal distancing and the ambiguity of care as the key characteristics of the COVID-19 pandemic response currently reshaping refugee and migration governance.

Almost three months into the COVID-19 outbreak, the impact is becoming clear: the pandemic will reshape the governance of international migration and forced displacement. This piece provides some early reflections on the direct and indirect consequences and possible post-pandemic trajectories. The geographical examples are selective, but we hope, illustrative. While responses so far vacillate between care and control, with an emphasis on care for domestic populations and control of migrant movement and interaction, there is likely to be a long-term impact of the proliferation and routinization of extraordinary practices.

Direct consequences

The exacerbation of marginalization through herding, lockdowns and de-facto expulsions

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04-09:

Europa/ Will working restraints be lifted so refugees can save the agricultural sector? till sidans topp

In times of crisis, refugees are suddenly good enough to work on Europe's fields

Under the slogan "I Was a Foreigner" a new campaign has been started in Italy in order to call on the government to issue stay permits for undocumented migrant workers in Italy. Since many foreign field workers are not able to enter Italy due to travel restrictions, a high number of field workers is missing to keep the agricultural sectors working. It is assumed that this lack will cause many farmers to rely on the illegal work of undocumented migrants. They in turn would not be protected against exploitation and deportation and would be exposed to health danger. To grant them stay and work permits would allow the farmers to rely on their work but at the same time enable better protection for the workers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03- 31:

Migrantarbetare utnyttjas av rekryteringsfirmor - tvingas betala för jobb till sidans topp

Prem Tamang och Bir Moktan bor i en by utanför Katmandu i Nepal. I flera år arbetade de i en av Top Gloves handskfabriker i Malaysia. De berättar att de var tvungna att betala över 10 000 svenska kronor till rekryteringsagenter - för att få jobben.

Efter larm om allvarliga kränkningar av migrantarbetarnas mänskliga rättigheter reste Region Östergötland och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling till Malaysia förra sommaren, för att undersöka tre fabriker som tillverkar operationshandskar åt den svenska sjukvården. Det var efter den här resan som Hållbar Upphandling tog emot anmälan om misstänkt korruption mot en av underleverantörerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Nyheter 20-04-03:

Tusentals kan förlora sina uppehållstillstånd till sidans topp

Tusentals människor riskerar att förlora sina uppehållstillstånd i coronapandemin. Det handlar om tillstånd som grundas på arbete eller inkomst.

- Det finns inte någonting i lagstiftningen som tar hänsyn till den här situationen, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Stora delar av Migrationsverkets arbete påverkas av det nya coronavirusets framfart i världen. Samtidigt som beslutsverksamheten är i full gång går nästan inga utvisningar att genomföra och människor som fått tillstånd att komma till Sverige kan inte ta sig hit.

- Detta är en eskalerande situation. Den går både snabbt och ökar i omfattning. Vi kommer nog behöva fatta många beslut framöver, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

En av de grupper han pekar ut som mest drabbade är de vars uppehållstillstånd bygger på arbete eller en viss inkomst. Bara av de tillfälliga arbetstillstånden finns i dag drygt 5.000 i restaurangbranschen, en av de branscher där flest varslats om uppsägning i mars, enligt Arbetsförmedlingen.

- Vi får jättemånga frågor kring detta, säger Mikael Ribbenvik.

Han berättar att Migrationsverket har lyft problematiken till regeringen.

- Vi har signalerat att det här förmodligen kommer att göra att många blir av med arbetet och därmed uppehållstillståndet.

I dagsläget finns det ingenting i lagstiftningen som tillåter några undantag, enligt Mikael Ribbenvik.

- Det finns ingen möjlighet att behålla ditt uppehållstillstånd om du blir av med ditt arbete, om ditt uppehållstillstånd bygger på det.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) hälsar dock via sin pressekreterare att det inte finns några planer på att se över lagstiftningen i denna fråga.

När det gäller permitteringar är läget för gruppen annorlunda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 20-04-04:

Mörka utsikter för ensamkommande i coronapandemins spår till sidans topp

Coronaviruset slår hårt mot hela det svenska samhället.

För de ensamkommande vars liv i Sverige hänger på att de snart får jobb gör pandemin en redan svår situation än värre.

- Det här känns på samma sätt som när jag fick mitt sista avslag. Jag känner stress och oro nu, säger Mahdi, som måste få jobb inom fem och en halv månad för att få uppehållstillstånd.

På frivilligorganisationen Agapes mötesplats i Matteuskyrkan i Majorna sitter Mahdi vid ett bord. Hit har han ofta kommit för att få hjälp under sina fem år i Sverige. Vårsolen skiner in på hans händer från de stora fönstren. Det doftar av kycklinggrytan som snart ska serveras som lunch för några av de 300 personer som Agape har kontakt med.

För Mahdi är det inte coronaviruset i sig som oroar mest. Han är försiktig och inte så rädd för att bli sjuk. Det är virusets konsekvenser på hans framtid som ger honom stress.

Många av de unga personer som invandrat till Sverige de senaste åren innefattas av den nya gymnasielag som innebär att de kan få uppehållstillstånd under tiden för gymnasiestudier. För förlängt uppehållstillstånd behöver de senast sex månader efter avslutade gymnasiala studier ha fått en anställning på minst två års tid framöver.

För att öka chanserna till att snabbt få jobb efter studierna har många av de ensamkommande som gymnasielagen innefattar valt att gå något av de yrkespaket som startats upp. De är speciella gymnasiala program på kortare tid inom branscher som när paketen lanserades var i stort behov av arbetskraft. Exempelvis finns i Göteborg utbildningar inom bygg, hotell och vård och omsorg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 20-03-27:

Så samarbetar Bergsjön för att hjälpa gymnasieelever till sidans topp

Trångboddhet och svag uppkoppling gör den nya gymnasievardagen svår för många elever i Bergsjön. Men när skolans miljö står stängd har andra platser öppnat där gymnasielever kan studera i lugn och ro.

- Det här är en bra chans om man inte orkar plugga hemma, det känns som du är i skolan här, säger eleven Anab Abdinajib Hasan.

Sedan en vecka tillbaka står Sveriges gymnasieskolor tomma. På regeringens rekommendationer sker numer all verksamhet på distans. Lektionerna hålls digitalt över nätet, lärarna går bara att prata med i telefon eller via chatt och någon skolmat får eleverna inte ta del av.

Den nya skoldagen ställer helt andra krav på gymnasieeleverna och deras omgivning. Ett fungerande uppkoppling behövs. En lugn plats att sitta på likaså.

Varken det ena eller det andra är någon självklarhet för många av eleverna i Bergsjön.

Det var med det i åtanke som flera av verksamheterna runt Rymdtorget nu gått samman för att erbjuda gymnasieelever en plats att studera på under dagtid.

I en ring på det vårsoliga torget sitter representanter från biblioteket, kyrkan, stadsdelen och läxhjälpsföreningen Bergjöns Studiecenter Läxhjälpen som finns i stadsdelen.

När beslutet om att skicka hem alla gymnasieelever kom började de här parterna prata med varandra. Vad kunde göras för att så många som möjligt skulle kunna klara av sina studier - trots att förutsättningarna förändrats drastiskt?

70 platser under dagtid

Lösningen har blivit att man tillsammans kan erbjuda cirka 70 platser som gymnasieelever kan nyttja under dagtid.

Några finns på biblioteket, några i hyresgästföreningen på Siriusgatans lokaler och några i kyrkan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Göteborgs-Posten debatt 20-04-03:

Vi måste skydda de med tillfälliga uppehållstillstånd till sidans topp

Coronakrisens mest katastrofala konsekvenser kommer att drabba människor som lever med tillfälliga uppehållstillstånd. Nu måste Sverige se över möjligheterna att göra tillfälliga uppehållstillstånd permanenta, för att skydda några av samhällets mest marginaliserade människor, skriver bland andra Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic Relief Sverige.

Industrier stannar upp, hotellrum bokas av och restaurangbord gapar tomma. De ekonomiska effekterna av coronavirusets spridning över Sverige och världen är omfattande.

För att lindra slaget har den svenska regeringen och samarbetspartierna bland annat inrättat krispaket för drabbade branscher och gjort förändringar i regelverket kring a-kassan. På så vis hoppas man täta revorna i skyddsnäten för att hindra att människor faller igenom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 20-04-01:

"De utan skyddsskäl får godtyckligen svårare att legalisera vistelse" till sidans topp

av Linus Gabrielsson, advokat, Tomas Fridh, advokat och Emma Salomonsson

En sökande av internationellt skydd har normalt efter en avslutad asylprocess möjlighet att söka arbetstillstånd om denne under processen arbetat i 4 månader, så kallat spårbyte. Migrationsöverdomstolen bedömde i ett avgörande den 24:e mars, MIG 2020:5, att en klagande efter avslutad asylprocess inte kunde begagna sig av detta. Samtliga rekvisit för tillstånd i målet var uppfyllda men klaganden anses inte ha rätt till spårbyte eftersom han innan sin asylansökan haft uppehållstillstånd på grund av arbete.

Klaganden kom till Sverige med arbetstillstånd i juni 2012 och har enligt vad som går att utläsa av domen arbetat i Sverige sedan dess och fram till överdomstolens dom, i och med vilken klaganden inte längre har rätt att arbeta.

Överdomstolen understryker i sin dom att bestämmelsen om spårbyte inte får "skapa en ordning som leder till att asylsystemet utnyttjas av den som vill få tillträde till arbetsmarknaden". De anger även att förarbetena ger "tydligt uttryck för att regeln är avsedd för en personkrets som påbörjar sin etablering på arbetsmarknaden under asylprocessen". Det ska då för det första sägas att författarna inte håller med om att det kan anses tydligt framgå av förarbetet att arbetet måste ha påbörjats under asylansökan (se prop 2007/2008:147 s. 47-48).

För det andra får det anses anmärkningsvärt att överdomstolen finner att lagen ska tolkas på detta sätt nu, när den varit i kraft i över 11 år.

För det tredje har inte den ordning som rått fram tills överdomstolens avgörande lett till att asylrätten utnyttjas av den som vill få tillträde till arbetsmarknaden. Den som söker asyl efter en period av arbetstillstånd har ju redan givits tillträde till arbetsmarknaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden debatt 20-04-02:

Överge inte barn och unga på flykt under covid-19 till sidans topp

Spridningen av covid-19 kan få dödliga konsekvenser för barn och unga på flykt. Därför bör de och andra marginaliserade människor inkluderas i Sveriges krisplan, skriver 21 ungdomsrörelser.

Covid-19 sätter barn och unga i livsfara vid EU:s gräns. Sveriges relationer med omvärlden och vårt moraliska ansvar står på spel när hanteringen av smittan får dödliga konsekvenser. Ungdomsrörelsen kräver att Sverige står upp för asylrätten när pandemin fortsätter att breda ut sig.

I spåret av virusets spridning hotas asylrätten i Europa. Land efter land tar tillfället i akt att stänga sina gränser. Sveriges flyktingkvot dras in för att hindra spridningen av viruset.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ulf Bjereld blogg 20-03-27:

I Coronans spår - utvisa inte unga som omfattats av gymnasielagen till Afghanistan! till sidans topp

I dessa Corona-tider är det viktigt att vi tar hand om varandra. Särskilt viktigt är det att vi tar hand om de människor som är allra mest utsatta. En sådan grupp är de unga ensamkommande som sökte asyl i Sverige hösten 2015 och som nu omfattas av gymnasielagen.

Snart går dessa unga människor ut sin gymnasieutbildning. Enligt lagen har de då sex månader på sig att skaffa sig en fast anställning. Annars kommer de att utvisas - väldigt många av dem till krigets och terrorns Afghanistan. (En artikel i Dagens ETC uppmärksammar saken - men bakom betalvägg.)

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Bertil Egerö, docent emer, Bertil Hagström, allmänläkare: Öppet brev till Lena Hallengren: Corona sprids i "Skuggsverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-04-04:

"Gymnasielagen blir ännu mer absurd" till sidans topp

Det är orimligt att kräva att ensamkommande ska få fast jobb efter gymnasiet med tanke på den senaste tidens utveckling av coronapandemin i samhället. Det skriver studenten Najib Bege, som själv kom som ensamkommande för nio år sedan.

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Denna nya lag var till för cirka 9000 ensamkommande ungdomar som har väntat på sin asylprocess i mer än tre år och som fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Dessa ensamkommande ungdomar fick en ny möjlighet att få uppehållstillstånd om de går i gymnasiet och läser en yrkesutbildning. När de blir klara med sin utbildning måste de enligt lagen få en fast tjänst inom sex månader, annars riskerar de att bli utvisade.

Riksdagen visste att detta är näst intill omöjligt. Varför röstade politikerna på att driva igenom denna omöjliga nya gymnasielag?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 20-03-31:

Frivilliga: Coronahotet gör det nödvändigt med permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Öppet brev till Sveriges riksdag och regering

I dessa kristider har riksdagen visat att det går att stifta lagar med mycket kort beredningstid, om situationen är tillräckligt akut.

Vi vill påpeka det akuta behovet av ytterligare två lagar, som ska ge permanenta uppehållstillstånd till de ungdomar som omfattas av "gymnasielagen" samt till alla afghaner som sökt asyl i Sverige. Vi räknar med att regering och riksdag även i dessa fall visar krismedvetande och handlingskraft.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-04-04:

Låt alla som kom till Sverige 2015 få stanna till sidans topp

Mängder av människor sägs upp på grund av coronasmittan. Läget är mycket allvarligt för tiotusentals människor.

Det drabbar även de ensamkommande ungdomar som kom till Sverige 2015. Många av de 9 000 som söker uppehållstillstånd i enighet med Nya gymnasielagen riskerar nu att utvisas på grund av uppsägning eller sänkta löner, som gör att de inte längre uppfyller de krav som ställs i lagen.

Samma hot hänger över de ungdomar som avslutar studierna nu i juni, och då måste hitta ett fast jobb inom sex månader för att få uppehållstillstånd. På grund av coronakrisen blir detta extremt svårt, eftersom de branscher där det varit enklast att få fast jobb, är de som nu permitterar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristianstadsbladet ledare 20-04- 06:

Heltokigt att ge de ensamkommande amnesti nu till sidans topp

Migrationen frestar på Sveriges ekonomi. Att i dessa svåra tider ge en grupp som inte ens har skyddsskäl permanent uppehållstillstånd är därför både orättvist och destruktivt dyrt. Argumentet att de annars blir papperslösa håller inte.

Miljöpartiet har länge velat att de som fick stanna lite längre enligt den omstridda gymnasielagen i stället skulle få permanenta uppehållstillstånd, och den linjen håller partiet stenhårt fast vid. Just nu används coronakrisen som argument, då många av de unga riskerar att utvisas om de inte får jobb.

Men när svensk ekonomi är i urusel form är det snarare migrationsbantning som behövs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 20-04-07:

Nu måste ensamkommande få amnesti till sidans topp

På grund av coronaviruset blir det så gott som omöjligt för ensamkommande som går gymnasiet att få det jobb som krävs efter examen. Nu måste ensamkommande beviljas amnesti, skriver Faiaz Dowlatzai, ordförande i Ensamkommandes förbund.

Hösten 2015 sökte cirka 160.000 människor asyl i Sverige. Året därpå fick 70.000 av dem permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.

Många andra tvingades genomgå en medicinsk åldersbedömning. Dessutom tillkom den nya gymnasielagen, som gav möjlighet till vissa ensamkommande att få tillfälligt uppehållstillstånd. Den är orealistisk med sitt krav på att få en anställning på minst två år, kort tid efter avslutad gymnasieexamen.

Migrationsverket pressade flyktingar från framför allt Afghanistan och Kurdistan att lämna landet eftersom de inte ansågs ha tillräckliga asylskäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna 20-04-08:

Till folkhälsomyndigheterna: Hur hanterar ni smittspridningen bland papperslösa? till sidans topp

Karin Fridell Anter

Jag arbetar som volontär med ungdomar som sökt asyl i Sverige och som nu, med eller utan uppehållstillstånd, lever under otrygga förhållanden och ofta utan bostad. De är oroliga för vad som ska hända dem om de blir coronasmittade och jag har därför skrivit till Folkhälsomyndigheten med dessa frågor:

De personer som saknar hem har svårt att hålla på kravet att tvätta händerna och att hålla avstånd till andra. Många har inte ens tillgång till tvål och vatten. Finns några åtgärder för att underlätta denna situation?

Om en person som är hemlös känner symptom som kan vara corona - vad ska hen göra? Hen kan inte stanna hemma, eftersom det inte finns någon hem. Risken är stor att hen för vidare smitta om hen fortsätta att sova på tunnelbanan, på järnvägsstationen eller i bästa fall i härbärgen med många människor. Det är också risk att hen själv blir värre sjuk när det inte finns en säng att sova i. Finns några åtgärder för att förhindra att detta sker?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-04-09:

Var är stödpaketen för de asylsökande? till sidans topp

Den misär som många lever i har förvärrats i coronakrisen. Alla människor är skapade och älskade av Gud. Vilka åtgärdspaket presenteras för att ge särskilt stöd åt hemlösa, asylsökande, tillfälliga arbetsmigranter och de som väntar på utvisning? skriver Sveriges kristna råd.

Hela världen går igenom en kris som ingen av oss har upplevt hittills. Den påverkar oss alla, om än på olika sätt. Samtidigt som vi delar oro och osäkerhet med hela världens befolkning, ser vi också hur människor samverkar och stödjer varandra. Grannar hjälper till med att handla, permitterad och varslad personal omskolar sig, telefonkedjor skapas och så vidare. Vi ser mycket gott som händer i spåren av den allmänna osäkerheten.

Regering, riksdag och myndigheter visar handlingskraft. Risker för det fortsatta samhällsbygget identifieras och åtgärdspaket presenteras på löpande band. Det är bra. Dessutom måste vi tänka på att det finns människor, precis som innan coronaepidemin fick fäste i vår värld, som också nu är de mest utsatta och som drabbas hårdast

Vissa härbärgen har stängt

Riskgrupper uppmanas att stanna hemma för att undvika att bli smittade. Samtidigt vet vi att cirka 33 000 personer i Sverige är hemlösa. Många papperslösa har gått under jord och lever under svåra förhållanden. En del har tak över huvudet men lever i trångboddhet och blir därmed extra utsatta för smittspridning. Andra har inget hem att stänga in sig i under denna "isoleringstid" och vissa härbärgen är nu stängda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf blogg 20-04-04:

Invandringen räddar liv! till sidans topp

Av Andreas Magnusson

Om Sverige hade tillämpat den stängda gränser-politik som allt fler har förordat på senare år skulle vi ha saknat ungefär 67 000 personer inom vård- och omsorgsarbetet idag. Det hade varit förödande under Corona-pandemin.

Det finns idag ungefär 42 000 yrkesverksamma läkare i Sverige. Ungefär en tredjedel av dessa är födda utomlands.

Det finns idag ungefär 110 000 yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige. Ungefär en sjättedel av dessa är födda utomlands.

Det finns idag ungefär 140 000 yrkesverksamma undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Av dessa är ungefär en fjärdedel födda utomlands.

Just nu har vi alltså i runda slängar 14 000 läkare, 18 000 sjuksköterskor och 35 000 undersköterskor som har fötts i ett annat land. De har kommit till Sverige som flyktingar eller genom arbetskraftsinvandring är nu är helt nödvändiga för att vi ska kunna klara kampen mot Corona-pandemin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR mfl 20-03-31:

The rights and health of refugees, migrants and stateless must be protected till sidans topp

Joint press release from OHCHR, IOM, UNHCR and WHO

In the face of the COVID-19 crisis, we are all vulnerable. The virus has shown that it does not discriminate - but many refugees, those forcibly displaced, the stateless and migrants are at heightened risk.

Three-quarters of the world's refugees and many migrants are hosted in developing regions where health systems are already overwhelmed and under-capacitated. Many live in overcrowded camps, settlements, makeshift shelters or reception centres, where they lack adequate access to health services, clean water and sanitation.

The situation for refugees and migrants held in formal and informal places of detention, in cramped and unsanitary conditions, is particularly worrying. Considering the lethal consequences a COVID-19 outbreak would have, they should be released without delay. Migrant children and their families and those detained without a sufficient legal basis should be immediately released.

This disease can be controlled only if there is an inclusive approach which protects every individual's rights to life and health. Migrants and refugees are disproportionately vulnerable to exclusion, stigma and discrimination, particularly when undocumented. To avert a catastrophe, governments must do all they can to protect the rights and the health of everyone. Protecting the rights and the health of all people will in fact help control the spread of the virus.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

AYS 20-03-29: Demands from a pandemic (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MigrEurop 20-04-02:

From the "war against the virus" to the war against exiles till sidans topp

Security responses to Covid-19 exacerbate violence at borders

The Greek hotspots in which exiles are crammed without any protection of their rights or from the pandemic are an example of the precarization of their trajectories by the security policies of States. Migreurop denounces the violence inflicted onto exiles in the name of the "war against the virus", their unequal treatment with regard to the pandemic, and demands the immediate closure of all spaces of migrant detention in order to ensure their right to be protected.

Today, Migreurop publishes a video denouncing the existence and functioning of the hotspots, these centres designed to sort migrants created by the European Union (EU) in Italy and Greece in 2016. In this last country, neither relocations to Member States nor returns to Turkey on the basis of a "dirty deal" have met the commitments and are now blocked. The hotspots were thus de facto turned into open-air prisons. More than 42 000 migrants are currently contained in 5 Greek hotspots with a capacity of 6,000 places. The Moria hotspot, on the island of Lesbos, contains 20,000 persons on its own (for 2,800 places). In addition to the intolerable overcrowding, the lack of sanitary infrastructures (drinking water, showers, toilets) and food, the accommodation in tents that leads to deaths from hypothermia every year, the recurring fires, now comes the Covid-19. Faced with this pandemic, European States are asking to their citizens to take steps to protect themselves, particularly through self-isolation, but migrants do not have this privilege. On March 22nd 2020, the Greek authorities announced the forced confinement of exiles in the camps on Greek territory, including hotspots. Their overcrowding makes the prevention of the spreading of the virus almost impossible, despite the self-organized efforts of exiles. These measures knowingly expose the exiles to a serious and imminent risk of contamination.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

MigrEurop March 2020: A coalition to "shield" migrants and refugees against violence at the borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Huddinge direkt 20-03- 26:

Skyll inte ert misslyckande på oss till sidans topp

I praktiken har lagen om tillfälliga uppehållstillstånd drivit fram att vi nyanlända inte kan planera våra liv. Hur ska vi då kunna integreras?, skriver Ali Zardadi.

Integrationen är ett av de mest aktuella ämnena i debatten. Det är också en viktig politisk fråga och det har varit en av de mest avgörande frågorna under valrörelsen.

Min uppfattning är att integration handlar om två viktiga delar: kulturintegration och ekonomisk integration. Det vill säga dels hur man kan integreras kulturellt i det svenska samhället, dels hur fort kan man komma ut på arbetsmarknaden och försörja sig själv.

Det diskuteras mycket om "integrationsmisslyckandet". Ofta skylls det på nyanlända. "Ja, det är de som inte vill jobba och vill leva på våra skattepengar. Det är de som inte accepterar svenska värderingar".

Men frågan är om det är sant?

Här får du svar: Den tillfälliga migrationslagen är det största hindret i integrationsarbetet. Den gör att de som sökte asyl i Sverige efter den 24 november 2015 inte kan få permanent uppehållstillstånd. I praktiken har lagen drivit fram att de som drabbats av den inte kan planera sina liv. Man har ett tillfälligt jobb, en tillfällig studieplan, ett tillfälligt personnummer, en tillfällig trygghet.

Naturligtvis blir allt svårt när man lever i ovisshet. Den tillfälliga lagen medför att man inte lär sig språket, som är nyckeln i integrationsarbete. Man är orolig för om man kan få stanna eller inte och då är det svårt att fokusera på språkinlärning.

Det pinsammaste är att de politiker som själva har röstat för den tillfälliga lagen nu säger att

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-04-01:

Nej till motioner om integration och medborgarskap till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om integration, i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst att det redan pågår arbete på området.

Förslagen rör bland annat nyanlända invandrares etablering, samhällsorientering för nyanlända invandrare och civilsamhällets roll i integrationsprocessen.

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2019 om svenskt medborgarskap. Förslagen handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt förlängning av tiden för hemvist.

Samlingssida med motioner, betänkande, reservationer, debatt och beslut om integration (Extern länk)

Webb-tv och protokoll från debatten (Extern länk)

Samlingssida med motioner, betänkande, reservationer, debatt och beslut om medborgarskap (Extern länk)

Webb-tv och protokoll från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-03-25:

Svar på skriftlig fråga: EU och asylrätten till sidans topp

Fråga 2019/20:1103 EU och asylrätten av Yasmine Posio (V)

För snart fyra år sedan slöt EU och Turkiet en överenskommelse som, i stora drag, innebar att Turkiet skulle ta ansvar för att hålla gränsen mot EU stängd för flyktingar, från först och främst det krigsdrabbade Syrien, i utbyte mot pengar.

Vänsterpartiet har sedan överenskommelsen slöts kritiserat Turkiet som har som enskilt land fått ansvaret att härbärgera över 3 miljoner flyktingar som EU:s då 28 länder inte ansåg sig kunna ta emot. Vänsterpartiet hävdade också att överenskommelsen skulle ge Erdo?an legitimitet att gå i än mer auktoritär riktning. Att detta har skett är tydligt om man tittar på hur den turkiska regeringen behandlar den politiska oppositionen samt Turkiets invasion i Syrien.

För en tid sedan beslutade den turkiska regeringen att den inte längre skulle följa sin del av överenskommelsen, och i början av mars meddelade den grekiska regeringen att den som svar inte kommer att ta emot några asylansökningar under den kommande månaden i avskräckande syfte.

Förhållandena vid den turkiska gränsen har därmed blivit ohållbara. Sverige måste agera när människor på flykt bemöts med våld och tårgas vid EU:s yttersta gräns och unionens lösning på situationen är att böja sig för Erdo?ans utpressning och ge Turkiet ytterligare flera miljarder kronor. Pengar som medlemsländerna hade kunnat använda till flyktingmottagande och på så sätt börjat arbeta för en lösning på den kris som många människor befinner sig i.

Vad som händer vid EU:s yttre gräns är hela unionens ansvar. Sverige måste verka för att EU står upp för asylrätten och dess andemening. I stället för avtal med auktoritära regimer som Turkiets krävs verkligt ansvarstagande från samtliga EU:s medlemsländer i mottagande och omfördelning av människor på flykt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vad avser ministern att göra för att EU ska följa asylrätten i stället för att skjuta över hela ansvaret för de människor som är på flykt på Turkiet?

Frågan med svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1101 av Christina Höj Larsen V: Asylrätten (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1069 av Christina Höj Larsen V: Sveriges ansvar för människor på flykt (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga av Christina Höj Larsen V: EU:s respekt för asylrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT Nyheter 20-03-31:

Journalisten Sajid Hussain försvunnen i Sverige till sidans topp

Den pakistanska journalisten Sajid Hussain, som har bott i Sverige sedan han fick politisk asyl här 2017, har varit spårlöst försvunnen sedan 2 mars.

- Det första vi tänker på är att Pakistans säkerhetstjänst kan vara inblandad. I det här läget går det inte att utesluta att försvinnandet är kopplat till hans arbete, säger Erik Halkjaer, ordförande för svenska Reportrar utan gränser till Aftonbladet.

Det har gått drygt en månad sedan någon hörde något från Sajid Hussain. Hussain bodde sedan några månader tillbaka i en lägenhet i Akalla i Stockholm tillsammans med sin vän Abdul Malik. Men den 2 mars tog Hussain avsked av sin vän för att ta tåget till Uppsala där han skulle flytta in i ett nytt studentboende.

- Han tog sina väskor och lämnade lägenheten. Allt var som vanligt. Han var på gott humör och glad över sitt nya boende, säger Abdul Malik till Aftonbladet.

De talades vid över telefon en gång efter det, men därefter har varken Hussains vänner eller hans fru, som bor kvar i Pakistan, hört något från honom.

- Vi är oroliga för hans säkerhet och välmående. Det är väldigt ovanligt för en journalist som Hussain att åka någonstans utan att meddela oss, säger hans fru Shahnaz Baloch till Al Jazeera.

Flydde från Pakistan 2012

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-03-31: Pakistansk journalist spårlöst försvunnen - sågs senast i Uppsala (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-03-30:

Säkerhetstjänst pekas ut för försvinnande i Uppsala till sidans topp

Den 39-årige journalisten skulle flytta in i sin nya lägenhet i Uppsala - när han försvann spårlöst.

Uppsalapolisen utreder ärendet som även följs Säpo.

- Det första vi tänker på är att Pakistans säkerhetstjänst kan vara inblandad, säger Erik Halkjaer, ordförande i organisationen Reportrar utan gränser.

Journalisten Sajid Hussain är spårlöst försvunnen sedan den 2 mars.

Under den dryga månaden som gått har varken hans vänner eller hans fru i Pakistan hört ett ljud.

En av journalistens vänner i Sverige, Abdul Malik, 30, berättar om sitt sista möte med Sajid Hussain. De två hade delat lägenhet i Akalla i några månader men den 2 mars skulle Sajid Hussain flytta till ett nytt studentboende i Uppsala.

- Han tog sina väskor och lämnade lägenheten. Allt var som vanligt. Han var på gott humör och glad över sitt nya boende, säger Abdul Malik.

Telefonen avstängd

Vännen berättar att han pratade i telefon med Sajid Hussain vid 14-tiden.

- Han sa att han skulle kvittera ut nycklarna och vi bestämde att höras igen när han fått tillgång till rummet.

Men när Abdul Malik försökte ringa senare under dagen var telefonen avstängd. Och det har den varit sedan dess.

Flera av journalistens vänner vittnar om att Sajid Hussain hade mycket att se fram emot vid tidpunkten för försvinnandet.

Han jobbade som timlärare i baluchiska (ett nordvästiranskt språk) på Uppsala universitet, han studerade vid ett mastersprogram på samma institution, och hemma i Pakistan hade hustrun och de två barnen nyligen varit på intervju på Sveriges ambassad i Islamabad för att kunna återförenas med Sajid Hussain i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-03-31:

European Convention on Human Rights: new free online training course till sidans topp

The 47-nation Council of Europe has launched an updated version of its free online "Introduction to the European Convention on Human Rights", a 5-hour interactive training course aimed at legal professionals, public authorities, civil society and students.

"Europe has the strongest system of international human rights protection anywhere in the world, thanks to the European Convention on Human Rights. For the system to fulfil its potential, we need lawyers, judges, government officials, NGOs and other professionals across Europe to learn how it functions and to use that knowledge in their daily work," said Council of Europe Secretary General Marija Pej?inovi? Buri?.

The updated course is part of the Council of Europe's extensive HELP programme Human Rights Education for Legal Professionals.

It contains modules on the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights and - for the first time - the execution of judgments from the Strasbourg court, which is essential in helping to raise human rights standards.

The updated course is now available in English, with several other language versions due to be released in the coming months.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 20-04- 06:

Webbinarium: Asylkommissionen presenterar aktuell kunskap! till sidans topp

#Asylkommissionens webbinarium från den 25 mars, modererat av Anna Lundberg finns nu på youtube!

Filmen är klippt av Sofia Häyhtiö. Ta tillfället i akt och se kort-kortfilmen #höross! från Asylkommissionens hearing i november.

Lyssna på dr Louise Dane, knuten till Barnrättscentrum vid #SU: Vad betyder barnkonventionen? Docent Torun Elsrud talar om de många avslagens tyranni och juriststudenten @Anders Roos om tolkningen av begreppet "viljeyttring" vid tillämpning av gymnasielagen.

Ett viktigt arbete för kommissionen presenterades också på webbinariet, av studenter vid #LiU och #MaU, som gjort en #forskningsöversikt. Särskilt tack till er, Josefin Åström, Alva Nissen, Hammam Skaik och Linnea Roslund Gustavsson för ett fantastiskt arbete. Forskningsöversikten kommer att få en mer genomgripande presentation senare i vår. Den är viktig för att vi ska kunna dra slutsatser i Asylkommissionen på basis av tidigare studier och rapporter.

Inlägget på Linköpings Universitets hemsida (Extern länk)

Direkt till webbinariet på Youtube (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-04-02:

Flyktingvågen till Malmö 2015 har blivit bok till sidans topp

De flera tusen eldsjälar som tog emot de många flyktingarna som kom hösten 2015 måste få sina historier bevarade för framtiden. Det menar man på Stadsarkivet i Malmö som samlat en del av dem i boken "Ankomst Malmö".

Flyktingvågen under hösten 2015 var en historisk händelse, menar man på Stadsarkivet i Malmö. Sedan världskriget hade aldrig tidigare så många flyktingar sökt sig till Sverige. Alla med sin egen historia, som tonårige Hamid som gjorde ett självporträtt.

- Jag tog ner den från ett boende som Hamid varit på ett par veckor i Malmö. Teckningen satt ovanför hans säng, och nu finns den i vårt arkiv, säger Karin Sjöberg, arkivpedagog på Stadsarkivet.

Men också de flera tusen som tog emot flyktingarna har en minnesvärd historia och nu har hon i en bok sammanställt de flesta av det hundratal historier som hon fått in via intervjuer och inskickade berättelser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.