fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 6 mars 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 20-03-03:

Nya EBO-regler: 32 kommuner får anmäla områden till sidans topp

I dagarna får 32 kommuner brev från Migrationsverket med uppmaning om att anmäla områden som har sociala och ekonomiska utmaningar.

Bakgrunden är en ändring i lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA. Den innebär att asylsökande som från och med den 1 juli 2020 väljer att bosätta sig i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar som huvudregel att förlora sin rätt till dagersättning. Reglerna gäller enbart områden i de 32 kommuner som regeringen har angett.

- Den som är asylsökande och planerar att ordna eget boende kommer framåt sommaren att kunna använda en tjänst på Migrationsverkets webbplats som gör det möjligt att få veta om en specifik adress är anmäld eller inte, säger Anna-Johanna Viking, processledare vid Migrationsverket.

För att identifiera vilka delar av kommunen som anmälan omfattar använder Migrationsverket Statistiska centralbyråns koder för demografiska statistikområden, DeSO. DeSO är en regional indelning i mindre geografiska områden som följer läns- och kommungränserna där varje område har en unik kod.

Innan anmälan till Migrationsverket sker ska kommunen ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig. Migrationsverket har däremot inget uppdrag att bedöma de områden som de 32 kommunerna anmäler, utan enbart att tillhandahålla en förteckning över dessa. Den första förteckningen ska vara färdig senast 30 april 2020 och kommer att gälla från den 1 juli 2020. Förteckningen kommer sedan att uppdateras löpande om områden återkallas, men gäller först vid nästkommande årsskifte om områden läggs till.

De asylsökande som redan bor i ett område med ekonomiska och sociala utmaningar påverkas inte av regelförändringen, utan enbart asylsökande som flyttar till ett sådant anmält område från och med den 1 juli 2020.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-02-28:

Anita Linder utsedd till utredare för utredning om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har förordnat Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, som särskild utredare i utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Anita Linder ska bland annat ta ställning till hur en ny grund för uppehållstillstånd ska utformas som ska underlätta för högkvalificerade personer som vill söka arbete eller starta företag i Sverige och åtgärder för att motverka så kallade kompetensutvisningar. Hon ska också kartlägga problem kopplade till missbruk av reglerna och lämna förslag på åtgärder.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Delar av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 1 november 2021.

Läs mer och hämta direktiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-02-21:

Grekland/ Fast procedures cutting the line - Turmoil over closed centres and transfers till sidans topp

According to Greek authorities the accelerated asylum procedure reduced the decision process for new arrivals in 2020 to 24 days, yet leaving out people awaiting decisions for up to two years. The government has been forced to halt expropriation of land to host closed centres for migrants in a showdown with authorities and residents on the Aegean islands and is facing protests from residents on the mainland refusing relocation from the island camps.

On February 15 Greek Migration Minister Notis Mitarakis praised the efficiency of the accelerated asylum procedure introduced in the controversial International Protection Bill in October 2019 and applied from January 1, 2020. The Minster also announced that rejections will lead to return as early as March orApril. The priority of processing cases of new arrivals under the accelerated procedure leaves out people who have awaited decisions for years and comes at the cost of reduced rights and procedural guarantees.

Mitarakis has suspended announced expropriations of land for the creation of new detention camps on five Aegean islands of Lesbos, Chios, Samos, Leros and Kos giving local authorities a week to propose alternative locations for the facilities. The temporary halt followed treats of legal action and a suspension of all cooperation with mainland authorities by the council of the North Aegean Region. Local residents have also staged protests including a rally of hundreds of islanders in Athens to demand speedy transfer to the mainland of thousands of people now hosted in camps on the islands. The islands have also been the scene of police crackdowns of recent protests from inhabitants of the overcrowded camps with a capacity of a little more than 6000 and currently hosting 38,000 people under extremely harsh conditions deemed unsafe and unsanitary by the UN Refugee Agency (UNHCR).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-03-02:

Grekland/ Inhumane asylum measures will put lives at risk till sidans topp

The inhumane measures which the Greek authorities are taking to prevent people from entering the country are an appalling betrayal of Greece's human rights responsibilities and will put the lives of people fleeing violence at risk, Amnesty International said today.

Yesterday, following a meeting of Greece's National Security Council, the authorities announced they would temporarily suspend the registration of asylum claims from people who enter the country irregularly. This measure will be coupled with the immediate return without registration of new arrivals if the return to their country of origin is "possible." It's not clear how the Greek authorities are interpreting "possible" in this context.

"Everyone has a right to seek asylum. Deporting people without due process could mean sending them back to the horrors of war or expose them to grave human rights violations, breaching the fundamental principle of non-refoulement," said Eve Geddie, Director of Amnesty International's European Institutions Office.

''The reckless measures being taken by the Greek authorities are a blatant breach of EU and international law that will put lives at risk. People seeking asylum are once again being used as bargaining chips in a callous political game."

Greece also announced that from today its armed forces will conduct exercises with live ammunition near the Evros land border and the Aegean Sea. Thousands of people have gathered at Turkey's land and sea borders since the Turkish authorities announced on 28 February they would no longer prevent people from crossing there.

According to reports thousands of people have arrived at the borders of Turkey with Greece. Since last Thursday, clashes have been reported between Greek police and people at the land border, with the police using excessive force and indiscriminately firing tear gas into crowds to stop them from crossing into Greece.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 20-03-04: Greece/EU: Respect rights, ease suffering at borders (Extern länk)

Human Rights Watch mfl 20-03-06: Open letter by 85 organizations regarding rights violations of refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-02-21:

Spanien/ New proposal restricting rights of asylum seekers till sidans topp

The Spanish government is working on a proposal for a reform of asylum law, seen by El Pais, that combines changes required to conform with EU legislation with new measures to speed up asylum procedures. The proposal comes to light in the aftermath of a controversial ruling of the European Court of Human Rights (ECtHR) on summary returns to Morocco and amid further reports of unlawful deportations to Mauritania.

The proposal includes the introduction of a 30-day deadline for new asylum applications after which the application will be inadmissible, in line with EU Asylum legislation. The proposal also limits access to protection in detention centers for aliens ('CIEs') and extends the grounds for refusal of applications. People in administrative detention will only have ten days to formalize their asylum application once they have been informed of their right to ask for protection. Any further attempts to apply for asylum will be considered efforts to delay their removal without the possibility to appeal at the court, a provision not contained in EU legislation.

The proposal also incorporates the EU's conception of 'internal flight alternatives' and 'safe country' into Spanish law, meaning that protection can be denied if certain areas in the country of origin are considered safe or if people had their habitual residence in a country considered 'safe', such as Morocco.

As an improvement to the rights of asylum seekers, the proposal also enshrines the recognition of the legal status of asylum applicants from the moment that they express their intention to claim asylum.

To speed up the processing of application, the proposal abolishes the involvement of an interministerial commission in the decision of asylum claims. Currently, the Office for Asylum and Refugees (OAR) is facing a backlog of 120. 000 asylum applications waiting to be processed, but is working to accelerate its pace.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 20-02-25:

Från Afghanistan/ Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar till sidans topp

Denna rapport utgör en uppdatering av en tidigare rapportversion (1.1), vilken publicerats av Lifos, Migrationsverkets dåvarande expertorgan för land- och omvärldsanalys, vars verksamhet sedan 1 maj 2019 istället ingår i den nya funktionen Migrationsanalys.

Version 2.0 har framförallt uppdaterats i de avsnitt som rör befolkningsregistrering, digitalisering av befolkningsregister samt information kopplad till den nationella identitetshandlingen tazkira.

Kapitel 3, 7 och 9 (medborgarskap; andra officiella dokument; konsekvenser av dokumentlöshet) har inte genomgått någon uppdatering i version 2.0.

Migrationsanalys har i uppdateringen också försökt få med detaljinformation som efter- frågats av prövningsverksamheten. Det rör exempelvis information relaterad till tazkira och tazkira-utfärdande, krav för passutfärdande för afghaner i Iran samt passutfärdande vid det afghanska generalkonsulatet i Bonn för afghaner som vistas i Europa samt Turkiet.

Uppdateringen bygger i stor utsträckning på intervjuer som under 2019 och 2020 genomförts med initierade källor i Kabul

Inledning

Afghanska myndigheter har på senare år lagstiftat och initierat en rad åtgärder i syfte att förbättra arbetet med befolkningsregistrering i landet. Åtgärder har vidtagits för att öka det låga antalet registrerade födslar, och efter stor fördröjning har också utfärdandet av den elektroniska tazkiran (e-tazkiran) påbörjats under 2018. Den traditionella pappers-tazkiran är dock alltjämt den dominerande typen av tazkira som utfärdas i landet. Det sker även ett intensivt arbete med digitalisering av gamla manuella tazkira-register, och afghanska myndigheter har sedan 2012 också infört nya maskinläsbara pass vars data samlas i ett digitalt register.

(...)

Hämta rapporten, dokument nr 44055 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-03-03:

Från Palestina/ Domar och riktlinjer för palestinier till sidans topp

I december 2019 publicerade Migrationsverket riktlinjer för asylsökande från Gaza och Västbanken. Ställningstagandet för Gaza bygger på en vägledande dom som slog fast att det åter går att verkställa utvisningar till Gaza. Därmed kan dessa palestinier åter få utvisningsbeslut istället för tillfälliga uppehållstillstånd.

Migrationsverket bedömer att Gaza nu är i väpnad konflikt och personer med individuella skäl kan få asyl. Situationen på Västbanken anses däremot ha förbättrats. Vissa från Västbanken skulle kunna bedömas som "övrig skyddsbehövande" och situationen i Gaza innebär "särskilt ömmande omständigheter" för barn - men dessa skäl används inte under den tillfälliga lagen.

Sedan Sverige erkände Palestina räknas palestinier inte som statslösa om de är registrerade i de palestinska områdena. När det finns praktiska verkställighetshinder blir situationen ändå likartad som för statslösa palestinier. De särskilda reglerna för palestinier som registrerats av FN-organet UNRWA omfattar även medborgare i staten Palestina.

Längre ned i denna artikel beskrivs ett antal domar och riktlinjer som berör både palestinska medborgare och statslösa palestinier.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-03-03:

Statslösa palestinier/ Rättslig kommentar angående bevisvärdet av 00-pass till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar om palestinska 00-pass

Utdrag:

Ett så kallat 00-pass kan inte ensamt godtas för styrkande av identitet i ett ärende om svenskt medborgarskap. Enligt principen om fri bevisprövning kan dock 00-pass tillsammans med andra handlingar och övriga omständigheter utgöra tillräcklig bevisning för att en persons identitet anses styrkt. Samma bedömning gäller i ärenden som prövas enligt utlänningslagen. Ett 00-pass uppfyller det principiella passkravet.

Syfte och bakgrund

Palestinska inrikesministeriet utfärdar resedokument för palestinier bosatta utanför de palestinska områdena som inte är folkbokförda i Palestina. Dessa palestinier saknar palestinskt identitetsnummer. De utfärdas framför allt till statslösa palestinier som är födda och lever i andra arabländer och saknar medborgarskap, men även till personer som lever i diaspora i västländer. Denna typ av pass har också utfärdats av humanitära skäl till personer i konfliktzoner som förlorat sina pass. Resedokumenten börjar med två nollor under rubriken IDNO som står för identifikationsnummer och kallas för 00-pass.

Syftet med den rättsliga kommentaren är att lämna vägledning angående palestinska 00-pass bevisvärde i ärenden om svenskt medborgarskap samt i ärenden som prövas enligt utlänningslagen (2005:716).

(...)

I ett asylärende med palestinska 00-pass där bevislättnadsregeln skulle vara tillämpbar bör slutsatsen i regel vara att man kan göra sin identitet sannolik, men det skulle bli en sammantagen bedömning i varje enskilt ärende. De palestinska 00-passen är äkta passhandlingar och giltigheten ifrågasätts inte. Överensstämmer uppgifterna i passhandlingen med de uppgifter som sökanden lämnat, så bör identiteten bedömas som sannolik.

Hämta kommentaren SR 07-2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-02-21:

Från Syrien/ Denmark: No forced returns to Syria till sidans topp

The Danish government has informed the parties in the Parliament that no forced returns will be carried out to the Syrian capital of Damascus. Despite finding the situation in Damascus safe enough for returns the position of the Danish government is that it does not wish to engage in cooperation with the Syrian regime on forced returns.

In December 2019, the Asylum Appeal Board confirmed the Immigration Services first instance decision to reject the protection need of three asylum seekers from Syria based on a general improvement of the security situation in Damascus. However, the social democratic prime minister Mette Frederiksen stated that Danish authorities will not engage in the cooperation needed to ensure forced returns with the Syrian regime. Minister of Integration Mattias Tesfaye and Minister of Foreign Affairs Jeppe Kofod have informed the members of the Danish Parliament of the position of the Social Democratic government.

While the Danish green left expresses satisfaction with the position of the government it has received critique from the nationalist right.The spokesperson on foreign policy for the Danish People's Party, Soeren Espersen stated: "This seems like a very strange decision. We have been told that returns would start the moment, the situation was peaceful..."

Syrian nationals who have had their asylum cases rejected and refuse to return voluntarily would be referred to return centres under restriction of movement and withdrawal of financial support. However, according to media the long-term plan for such people remain unclear. The Danish government confirms that an increase of returns remains a priority and that it will initiate discussions with European partners on forced returns to Syria.

In 2015 Denmark introduced a controversial temporary protection status for Syrian nationals reducing rights including to family reunification.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-03-03:

Från Syrien/ COI report: "Internally displaced persons, returnees and internal mobility" till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Internally displaced persons, returnees and internal mobility". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants for international protection, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

In January 2020, Syrians lodged almost 8 000 applications, up by 22% compared to the previous month. This is the highest number since the end of 2017, and the continuation of an upward trend observed as of the second half of 2019. As a result, Syrians accounted for 12% of all applications lodged in the EU+; two thirds of such applications were lodged in just two EU+ countries. In the same month, some 5 610 first-instance decisions were issued to Syrian nationals in January, only slightly up from December (+ 10%). The number of pending cases reached a new high: more than 51 800 Syrian applications were awaiting a first-instance decision at the end of January. It must be noted that, at the end of December 2019, the number of Syrian applications awaiting a decision at all instances (thus, including cases in appeal/review) was higher, and stood at 86 435 cases.

The EU+ recognition rate for Syrian applicants continued to decline slightly, and stood at 83% for decisions issued between August 2019 and January 2020, down by three percentage points from the previous semester.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

EASO 20-03-10: EASO publishes a COI report: Syria - Targeting of individuals (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

AYS 20-02-25:

Malta/ How close did the authorities work together with the Libyan Coast Guard? till sidans topp

How tied was the cooperation between The Libyan Coast Guard, the Maltese Government & Armed Forces when it comes to the interception of boats on route to Malta?

A trusted person from the Office of former Prime Minister Joseph Muscat claims to have arranged a secret pact between Maltese authorities and Libyan Coast Guards.

Neville Gafá, a controversial former coordinator in the office of the last Maltese Prime Minister Joseph Muscat, talked about his role in arranging a pact between Malta and the Libyan Coast Guard on intercepting refugee boats making their way to Malta. The statement was made in a public inquiry investigating the killing of the journalist Daphne Caruana Galizia. Gafá explained that he acted on direct orders from the Office of the then Prime Minister Muscat when he, in the summer of 2018, used his private contacts with officials in Libya to set up the procedure with the Libyan Coast Guard. According to Gafá, he would receive information about the position of refugee boats from the Maltese Armed Forces and would hand them over to the Libyan Coast Guard, they in turn would use this information to intercept the boats before they left Libyan waters. Gafá's travel to Libya in question took place in the Summer of 2018. Gafá previously rejected the assertion that he had been traveling as a special envoy of the Prime Minister and was negotiating with Libyan officials. In a news article from November 2018 about the unclear cause and course of Gafá's Libya trips, it was stated that:

"Mr Gafà denied having used any diplomatic designation and said he had travelled to Libya on a "personal trip", meeting ministers who were "friends".

A spokesman for the Office of the Prime Minister had said Mr Gafà did not hold any official meetings in Libya on behalf of the Maltese government."

Times of Malta, November 28th, 2018, see here.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 20-02-27:

Cypern/ Vidöppen gräns på Cypern till sidans topp

EU:s yttre gräns skyddas alltmer på sina håll, men nu ska vi besöka en plats där gränsen på många ställen ligger helt öppen utan några kontroller att tala om.

Det handlar om Cypern, med den södra delen som ingår i EU och där det pratas grekiska och så den norra turkisk-dominerade delen som inte erkänns som ett eget land annat än av Turkiet.

Hit kommer alltfler båtar med flyktingar och migranter bland annat syrier och för många är Cypern en väg in i EU. Vår migrationskorrespondent Alice Petrén besökte nyligen ön.

Det här är George, som sitter på fotbollsklubbens café mitt i byn Pila, som sprider ut sig på båda sidor om gränsen som delar Cypern.

Om caféet här med pokaler bakom glasskivor och torget utanför ligger i EU eller utanför i det turkdominerade Norra Cypern går inte att se. Alldeles bredvid ligger en kyrka OCH en moské och restauranger och affärerna runt om har både grekiska och turkiska namn.

Pila är blandat.

Georgios, en medelålders grekspråkig man, säger att grek- respektive turkcyprioter inte spelar i samma fotbollslag men kommer bra överens.

- Men ingen vet vad som händer imorgon. Östra Medelhavet är som en vulkan som kan få utbrott när som helst, säger han.

Libyen, Syrien - allt handlar om olja, gas och pengar, fortsätter han. Och skrattar till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-02-24: Casino- och spelindustrin på Cypern bidrar till människohandel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-02-29:

Grekland/ Turkiet öppnar gränsen mot Europa för migranter till sidans topp

Turkiets president Erdogan bekräftar nu att man öppnat gränsen mot Europa för flyktingar och migranter, rapporterar nyhetsbyrån AP. Samtidigt kommer uppgifter från grannlandet Grekland att man skjutit tårgas mot människor som samlats vid gränsen för att försöka ta sig in i landet.

- Regeringen följer den här utvecklingen noga. Vi ska inte tillbaka till den situation vi hade 2015, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT Nyheter.

I Kastaniés i nordöstra Grekland sköt polis på lördagsförmiddagen tårgas mot migranterna, skriver TT. Enligt grekiska myndigheter har man hittills stoppat 4 000 människor från att ta sig över gränsen till Europa.

- Regeringen kommer att göra vad som än krävs för att skydda sina gränser, säger talespersonen Stelios Petsas, enligt Reuters.

Inga journalister har enligt Reuters tillåtits närma sig gränsen från den grekiska sidan.

Erdogan: EU borde hålla sina löften

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-02-28: FN:s säkerhetsråd i möte om utecklingen i Idlib (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-29: SvT:s utrikesreporter: Det är kaotiskt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-29:

Grekland/ "Desperat försök att få EU:s uppmärksamhet" till sidans topp

Att öppna den turkiska gränsen är ett desperat försök att fästa EU:s uppmärksamhet på provinsen Idlib i Syrien, menar Turkietkännaren Paul Levin.

- Man kan absolut vara kritisk mot Turkiets beslut, säger han. Å andra sidan: vad gör EU?

Natomedlemmen Turkiet har länge vädjat om de övriga medlemmarnas hjälp med konflikten mot de syriska regeringsstyrkorna. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har också kritiserat EU och har vid upprepade tillfällen hotat med att åter öppna gränsen mot EU för migranter, något som nu alltså har skett. Detta efter att Turkiet nyligen förlorade 33 soldater i ett ryskt flyganfall. Ytterligare en turkisk soldat avled senare av sina skador.

- Jag tror det här ska ses som ett desperat försök att få EU:s uppmärksamhet på Idlibprovinsen. Det kan också vara ett försök att blidka hemmaopinionen, säger Paul Levin, docent och chef för institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet.

Lätta på trycket

En stötesten, säger han, har varit EU:s bristande engagemang för de cirka 3,6 miljoner syriska flyktingar som befinner sig i Turkiet. EU har lovat betala flera miljarder euro i utbyte mot att Turkiet hindrar flyktingarna att ta sig till Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 20-02-29: Kristersson: Hela Europa måste agera (Extern länk)

Dagens Nyheter 20-03-03: Greklands premiärminister: Skamlöst av Turkiet att använda desperata människor (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-04: Turkisk militär uppges smuggla flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-02-28:

Grekland/ Grekland skärper gränsbevakning för att stoppa migranter till sidans topp

Grekland förstärker gränsbevakningen efter beskedet att Turkiet planerar att öppna sin gräns mot Europa. Poliser har placerats ut längs gränsen för att stoppa de personer som försöker passera, rapporterar Reuters.

Uppgiften om att Turkiet ska öppna gränserna mot EU spreds bland annat via den regeringsvänliga tidningen Daily Sabah. Den har inte bekräftats officiellt men har redan fått hundratals migranter att ta sig till den nordvästliga provinsen Edirne, vid landgränsen till Grekland.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02-29:

Grekland/ Morgan Johansson (S): "Vi ska inte tillbaka till situationen 2015" till sidans topp

Migrationsminister Morgan Johansson och M-ledaren Ulf Kristersson är överens: Turkiets beslut att öpnna gränserna mot EU får inte leda till en upprepning av flyktingkrisen 2015.

"Regeringen följer den här utvecklingen noga. Vi ska inte tillbaka till den situation vi hade 2015", skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett sms till SVT Nyheter.

Sedan i fredags gör Turkiets gränsbevakning ingenting för att hålla kvar flyktingar och migranter i landet, vilket har fått tusentals personer att bege sig mot Grekland och Bulgarien.

I Turkiet befinner sig omkring 3,6 miljoner människor som flytt kriget i Syrien. Och efter den syriska regimens offensiv i Idlibprovinsen har ytterligare en miljon människor drivits på flykt, de flesta mot den turkiska gränsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-03-05: Migrationsverket: "Stor skillnad mot flyktingkrisen - nu är gränserna stängda" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-01:

Grekland/ Tusentals nya migranter till grekiska gränsen till sidans topp

Tusentals nya migranter har anlänt till Greklands landgräns mot Turkiet. Samtidigt kallar den grekiska regeringen landets säkerhetsråd till ett krismöte och anklagar även grannlandet för att aktivt eskortera migranter till gränsen.

Efter fredagens turkiska besked om att landet inte längre kommer att hindra migranter som vill ta sig till Europa har nu minst 13 000 samlats vid gränsen i nordöstra Grekland, enligt siffror från FN:s internationella migrationsorganisation (IOM).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 20-02-29: Läkare utan gränser: Kan förvärra läget (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-02: Analys: "Flyktingar spelbrickor i Erdogans höga spel" (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-03-02: Flyktingkrisen – vad händer nu? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-02:

Grekland/ Grekland stoppar alla nya asylansökningar till sidans topp

SVT:s Europakorrespondent om läget vid grekiska gränsen

Greklands nationella säkerhetsråd har samlats för krismöte angående situationen med migranter vid EU:s yttre gräns. SVT:s Europakorrespondent Christoffer Wendick säger att tonläget bland landets politiker nu höjs och är på en helt ny nivå.

- En ledamot för partiet Ny demokrati säger i en intervju att Grekland står inför ett turkiskt invasionsförsök, säger Christoffer Wendick i Morgonstudion.

På söndagskvällen samlades grekiska säkerhetsrådet av landets premiärminister Kyriakos Mitsotakis med anledning av migrantsituationen vid EU:s yttre gräns mellan Grekland och Turkiet. Vad kom ut av mötet?

- Grekland vill höja beredskapen vid gränsen till ett maxläge för att stoppa flöden av flyktingar. Man lägger skulden på Erdogan och det politiska styret i Turkiet. Det andra är att Grekland stoppar alla nya asylansökningar under minst en månad. Det tredje är att landet triggar igång en artikel i EU-fördraget 78.3, nödläge vid EU:s yttre gräns, som gör att man kan ta stöd från andra EU-länder. Man ringer i larmklockan, precis som man gjorde under flyktingkrisen 2015, säger Christoffer Wendick i Morgonstudion.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-02:

Grekland/ Oro för ny flyktingvåg i Grekland till sidans topp

Oron breder ut sig i den lilla grekiska gränsorten Kastanies efter rapporter om att det finns tusentals migranter på andra sidan gränsen som vill till Europa.

- Vi känner oss rädda, det här kommer inte sluta väl, säger Giota Chrisofidou, som bor nära den grekiska gränsstationen i Kastanies i nordöstra Grekland.

- Jag hörde pistolskott och gick ut för att se vad om pågår, säger hon.

Några hundra meter bort ligger den turkiska gränsstationen. Där är det numera fritt fram för flyktingar och migranter att ta sig förbi, och beskedet från Turkiets president Erdogan att man öppnar portarna till Europa för flyktingar och migranter har gjort att tusentals nu flockas längs den 200 kilometer långa landgränsen i hopp om att kunna sig till i Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-02: Uppgifter: Migrant skjuten till döds vid grekiska gränsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-03:

EU-ledare: Det här är vår gräns till sidans topp

Vi stöder Grekland fullt ut, lovar EU-ledningen på plats vid grek-turkiska gränsen.

Turkiets agerande kritiseras hårt - men även EU och Grekland får bister kritik för hårdhänta tag mot flyktingar och migranter.

Vid gränsövergången vid Kastanies i nordöstra Grekland spanas ihärdigt från den grekiska sidan. Inga otillåtna gränsövergångar ska få ske, har grekiska myndigheter lovat.

- Det har bara gjorts ett fåtal försök i dag. Låt oss hoppas att budskapet har gått fram, säger en grekisk arméofficer till nyhetsbyrån Reuters.

I området fanns på tisdagen också EU-institutionernas allra tyngsta företrädare. Permanente rådsordföranden Charles Michel uttalar sitt stöd för "allt" som Grekland har gjort.

- Greklands gränser är EU:s gränser. Vad ni gör är viktigt för Grekland och helt nödvändigt också för EU:s framtid, säger Michel på en presskonferens i Kastanies.

Men han betonar också vikten av att Grekland och grekiska gränsvakter sköter sig i sin uppgift.

- Naturligtvis är det nödvändigt att agera på ett proportionerligt sätt och visa respekt för mänsklig värdighet och internationell rätt. Vi litar på er och er regering, säger Michel.

Anklagar Turkiet

Grekland har svurit på att man inte tänker öppna upp sin gräns. Premiärminister Kyriakos Mitsotakis anklagar Turkiet för att "systematiskt uppmuntra och hjälpa" flyktingar och migranter att illegalt ta sig in i Grekland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-03-03: Krisen vid gränsen tvingar EU-ledare att agera (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-03-04: Det politiska spelet efter att Turkiet öppnat dörren mot Europa (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-02: "EU:s kortsiktiga plan är att backa upp Grekland" (Extern länk)

Frontex 20-03-02: Frontex to launch rapid border intervention at Greece's external borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-05:

Grekland/ Här korsar migranter flod - Grekland förnekar dödsfall till sidans topp

Turkiska tjänstemän anklagar Grekland för att ha skjutit skarpt mot migranter, och dödat minst en person, i gränsområdet. Grekiska myndigheter förnekar dock med kraft uppgifterna.

- Turkiet sprider fejkade nyheter, säger regeringens talesperson Stelios Petsas enligt AFP.

Petsas uttalade sig efter uppgifter från flera turkiska myndigheter till medier om att grekisk gränspersonal öppnat eld nära gränsövergången Kastanies, på den turkiska sidan benämnd Pazarkule. Enligt de turkiska uppgifterna dog en av de beskjutna migranterna sedan på sjukhus av skador i bröstet, och fem andra skadades.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dansk Radio 20-03-05:

Grekland/ Dansk patruljebåd beordret til at sætte flygtninge tilbage i vandet till sidans topp

Dansk Frontex-mandskab nægtede at adlyde kontroversiel ordre i livsfarligt farvand.

Gråmalede skrog hugger i fortøjningerne. Bølgeskvulp slår over betonmolen, der skærmer havnen på den græske ø Kos mod det åbne vand.

En stiv kuling folder dannebrogsflagene i agterenden af de danske patruljebåde ud. De to fartøjer udgør Danmarks bidrag til EU's grænse- og kystvagtsagentur, Frontex.

Siden juni sidste år har de håndteret flere end 1.800 flygtninge og migranter i primitive gummibåde, der krydser det smalle farvand mellem Tyrkiet og Kos. Men det er slut nu.

Siden Tyrkiet i sidste uge åbnede grænserne mod EU, er de danske patruljebåde blevet trukket tilbage. Nu agerer de i stedet øjne og ører for den græske kystvagt, der tager sig af selve håndteringen af de primitive og overfyldte gummibåde.

Det fortæller den danske operationsleder under en briefing for forsvarsminister Trine Bramsen (S), der i går besøgte de 17 danskere ved Frontex-missionen på Kos.

Her gør han det klart, at de lokale græske myndigheder lige nu håndterer flygtninge- og migrantbådene anderledes, end hvad de danske retningslinjer tillader.

- Vores bidrag kommer ikke til at lave handlinger, manøvrer eller andet, der er til fare for liv og helbred, forklarer operationsleder Jens Møller fra Rigspolitiet bagefter.

Han hentyder til videoklip af græske patruljebåde, der sejler tæt på de overfyldte migrantbåde, for at få dem til at vende om. Eller migrantbåde, der bliver slæbt eller puffet tilbage på den tyrkiske side af søgrænsen.

Travlhed siden krise brød ud

Betjente fra Rigspolitiet bemander sammen med besætninger fra Forsvaret de to patruljebåde. Siden sidste uge har de skruet kraftigt op for operationerne.

- Før var opgaven at hjælpe med at samle op og bringe ind til land. Nu er forholdsordren, at vi skal fungere som øjne og så vidt muligt spotte eventuelle migrantbåde på afstand, forklarer han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-05:

Grekland/ Turkiet skickar tusen poliser till grekgräns till sidans topp

Spänningarna ökar vid den grek-turkiska gränsen, där tiotusentals flyktingar har stoppats av Grekland.

Turkiet svarar med att skicka tusen poliser - för att hindra Grekland att pressa tillbaka migranterna.

Greklands beslut att stoppa alla flyktingar som försöker att ta sig in i landet och in i EU har fått Turkiet att reagera.

De tusen poliser som nu skickas till gränsområdet mot Grekland, kring floden Evros (Merci), har till uppgift att hindra de avvisade flyktingarna från att ta sig tillbaka in i Turkiet.

När Turkiets inrikesminister Suleyman Soylu berättade om beslutet från gränsstaden Edrine anklagade han de grekiska myndigheterna för våld.

- De har skadat 164 människor och de har försökt att pressa 4 900 människor tillbaka in i Turkiet, sade han.

35 000 stoppade

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT 20-03-08: Turkisk polis skjuter tårgas över gränsen mot Grekland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-05:

Grekland/ "Första gången jag ser barn i sådan chock" till sidans topp

Familjer med nyfödda, som flytt i båt över den vinterkalla och farliga Evrosfloden. Andra barnfamiljer som vandrat blöta hela nätter för att nå hjälp - bara för att mötas av att de vuxna sätts i fängelse.

Flyktingpersonal vittnar om en mycket svår situation vid Europas gräns.

En afghansk familj med en mamma, tre barn och en sex dagar gammal bebis hade tillbringat ett par dagar på resande fot genom Turkiet innan de nådde gränsen mellan Turkiet och Grekland, dörren till EU och för dem - tryggheten.

Där lyckades de i skydd av mörkret få tag på en båt och ta sig över Evrosfloden, eller Meric som den heter i Turkiet, som separerar Grekland från Turkiet. På sina ställen är den mycket farlig, med starka strömmar. Inte minst nu under vintern, då vattenståndet är högt och nattemperaturen kryper ner mot nollan.

- När jag pratade med dem berättade de att de var rädda att bli avrättade i sitt hemland och att det var därför de gett sig av, berättar Margaritis Petritzikis, som jobbar i flyktingorganet UNHCR:s insats i Evrosområdet sedan flera år.

Många barnfamiljer

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-03-02:

Grekland/ UNHCR statement on the situation at the Turkey-EU border till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is appealing for calm and an easing of tensions on Turkey's borders with the European Union in light of the present increased movements of people there - including refugees and asylum-seekers.

UNHCR is monitoring developments in Turkey and in Greece and is offering its support. As in all such situations it is important that the authorities refrain from any measures that might increase the suffering of vulnerable people.

All States have a right to control their borders and manage irregular movements, but at the same time should refrain from the use of excessive or disproportionate force and maintain systems for handling asylum requests in an orderly manner.

Neither the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees nor EU refugee law provides any legal basis for the suspension of the reception of asylum applications. Article 78(3) of the Treaty of the Functioning of the EU (TFEU) has been evoked by the Greek Government in this regard, however this provision allows for provisional measures to be adopted by the Council, on a proposal from the Commission and in consultation with the European Parliament, in the event that one or more Member States are confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of third country nationals while it cannot suspend the internationally recognized right to seek asylum and the principle of non-refoulement that are also emphasized in EU law. Persons entering irregularly on the territory of a State should also not be punished if they present themselves without delay to the authorities to seek asylum.

On the borders between Turkey and the EU, UNHCR is working with national partners, Turkish Red Crescent, IOM and Unicef, assessing the situation and providing humanitarian assistance where needed. Groups there have included Syrians, Afghans, Iranians, Sudanese and other nationalities - including women, children and families, arriving in precarious conditions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 20-03-05: IOM urges restraint, calls for a humane response on EU-Turkey border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forensic Architecture / AYS 20-02-23:

Medelhavet/ Shipwreck at the Threshold of Europe, Lesvos, Aegean Sea till sidans topp

/beskrivningen nedan from Are You Syrious:/

On 28 October 2015, a migrant boat left the coast of Western Turkey heading to the closest European coast-the Greek island of Lesvos. The sea was rough, and the boat was old and overcrowded with more than 300 passengers. It sank 280m beyond the maritime border into Greece, in EU territorial waters, resulting in the death of at least 43 people. It was the deadliest incident in a period known as the 'long summer of migration', when over a million refugees and migrants attempted to reach EU shores by sea.

The incident was widely reported in international media. That reporting credited Frontex, the EU's border agency, and the Greek coastguard, as having carried out of a successful and competent rescue operation. Our analysis disputes this, however, and opens up possibilities for civil society groups to call for accountability for lives lost in the Mediterranean.

One of the survivors, the artist Amel Alzakout recorded the journey and the shipwreck on a waterproof camera attached to her wrist. This footage provides a unique situated perspective of this tragic event at the threshold of Europe.

Video från skeppsbrottet, sammanställd från flera källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bordermonitoring Bulgaria 20-03-02:

Bulgarien/ Bulgaria is not changing its push-back policy at its border to Turkey till sidans topp

On the 27th of February 2020 the Turkish government announced migrants will no longer be stopped on the Turkish side of the borders to Greece and Bulgaria. Following this statement thousands of migrants are moving on to Edirne, which is located in the three country border region. For this they used buses (non-stop), organized by the Turkish government, some took taxis. While during the night many people tried to cross the Turkish-Greek border, 60 migrants have been pushed back at the Bulgarian-Turkish border on the following morning.

The practice of pushing people back to Turkey has not changed so far. During the last days the Greek border is much worse when it comes to the number of people who have been pushed back in only in a short while, but for Greece and Bulgaria this push back practice is not new. While in the past asylum seekers and Bulgarian government officials have both admitted that the Bulgarian border fence could be easily crossed, the Bulgarian authorities have a bad reputation, regarding their behavior towards migrants. The Bulgarian Defence Minister Krassimir Karakachanov just stated that the bulgarian army is ready at any time.

Media reported that FRONTEX installed 60 additional staff members to the already existing 50 ones at the Bulgarian-Turkish border. This raises the question of whether FRONTEX will only watch the Bulgarian authorities while they go on with their push-back practice in the upcoming days. Until now, the number of crossing incidents around the Turkish-Bulgarian border near Kapžkule/Kapitan Andreevo seem much lower in comparison to the Greek-Turkish border around Pazarkule/Kastanies - both border crossings are only about 10 km away from each other.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-02-21:

Östeuropa/ Balkans: new protests along the EU borders till sidans topp

A new round of marches and protests have taken place in the Balkans along EU's external borders. In Bosnia and Herzegovina 700 people were prevented by police from breaking out of the Miral camp, protesting their conditions as well as abuse by authorities across the border in Croatia.

Following arrests and violent pushbacks at the Serbian border with Hungary at the end of January, another round of protests and marches from people prevented from entering the EU took place in North Macedonia and Serbia this week. In Bosnia and Herzegovina several people were detained when hundreds of inhabitants of the Miral camp located about 10 kilometres from the border with Croatia were confronted by police on February 15. The group was protesting the widespread and well documented abuse by Croatian border police as well as the conditions in the overcrowded Miral camp hosting 1000 people - 300 above capacity.

A resident of the camp was quoted by Reuters for stating: "the Croatian police are very, very bad. We want the border to be opened. Please don't hit us anymore. Don't remove our jackets, shoes, and socks. They take it all." Conditions in the makeshift camps in North-western Bosnia where the Miral camp is located has been criticised by Doctors Without Borders (MSF) for not meeting basic living standards.

Bosnia and Herzegovina is one of the main transit countries for people seeking to enter the EU: "Everybody here wants to go to the border and go to Italy, Germany or France," stated a man from Pakistan to Reuters.

While Bosnian authorities estimates that as many as 50,000 people passed through the country en route to Europe in 2019, according to IOM the number of registered arrivals last year was 29,232. The organisation states that most have fled Pakistan, Afghanistan, Iraq, Iran and Syria, among them "families with children, elderly, unaccompanied migrant children, and those vulnerable to violence, exploitation and abuse".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration Information Source 20-02-27:

USA/ Trump administration policies at the Mexico border bars virtually all from asylum till sidans topp

Through a set of interlocking policies, the Trump administration has walled off the asylum system at the U.S.-Mexico border, guaranteeing that only a miniscule few can successfully gain protection. While the Migrant Protection Protocols, more commonly known as Remain in Mexico, have been a key part of throttling asylum applications, two newer, far less visible programs hold the potential to complete the job.

The Prompt Asylum Case Review (PACR) program and the Humanitarian Asylum Review Program (HARP), which are byproducts of the administration's newly implemented rule barring asylum eligibility for individuals who transit through another country to reach the U.S.-Mexico border, aim to adjudicate any humanitarian claims and remove within ten days those who do not meet the standards. First piloted in El Paso last October, the two programs have been rolled out across other sections of the border recently, giving the government new tools to deny the vast majority of protection claims made by Central Americans, Mexicans, and, potentially, migrants from other corners of the world.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 20-02-27:

Barn fortsatt apatiska i Sverige - men vården saknar kunskap till sidans topp

Ett barn separeras från sina föräldrar, ett annat aktiveras med varma bad, ett tredje vårdas växelvis i hemmet och på sjukhus. Sedan förra året har ett 60-tal barn vårdats för uppgivenhetssyndrom i Sverige - men behandlingsmetoderna skiljer sig åt och läkare söker mer kunskap. Det visar en kartläggning som SVT Nyheter har gjort.

Debatten om de så kallade apatiska barnen, barn med uppgivenhetssyndrom, har blossat upp på nytt efter granskningar av magasinet Filter. Samtidigt har Socialstyrelsens sju år gamla vägledning för hur personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska behandla dessa barn ifrågasatts av läkare.

Det finns inte heller några vetenskapliga studier som svarar på hur man ska sätta diagnosen och inte heller vilken behandling som fungerar. Något Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, nyligen konstaterade i en rapport.

Behandlingsmodell under utveckling

Allt detta har lett till att ett antal läkare har ändrat hur de behandlar barn med uppgivenhetssyndrom, bland annat på Falu lasarett i Dalarna.

För att ta reda på om fler ändrat sina behandlingsmetoder det senaste året har SVT Nyheter skickat ut en enkät till barn- och ungdomspsykiatri-enheterna, BUP, i landets alla regioner.

De allra flesta har inte gjort några förändringar och överväger inte att göra det heller, antingen för att man har haft få patienter eller inga alls med problematiken eller för att man anser att den vård man utarbetat fungerar bra. Det senare gäller bland annat BUP Stockholm.

"Den senaste tidens debatt belyser vikten av en ordentlig genomlysning av uppgivenhetssyndrom på flera plan och en noggrann planering av vilken vård som kan vara mest konstruktiv för barnen", svarar kommunikationsansvarig Liza Junker.

Men andra regioner har utformat egna metoder:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 20-02-27: Deras dotter insjuknade i uppgivenhetssyndrom: "Orkade ingenting" (Extern länk)

SvT Jämtland 20-02-27: Läkaren om vården av apatiska barn: "Det är fattigt med stöd" (Extern länk)

SvT Skåne 20-02-27: Inga fall av apatiska flyktingbarn i Skåne de senaste åren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-03-05:

Vägledning om apatiska barn: Socialstyrelsen vill börja om från början till sidans topp

Socialstyrelsens nya vägledning om hur vården ska hantera barn med uppgivenhetssyndrom dröjer - och kanske inte ens blir verklighet. Myndigheten har kommit fram till att man måste "börja om från början" eftersom läget är så förändrat. Mejlkonversationer som SVT tagit del av visar att man redan i december konstaterade att råden som handlar om permanent uppehållstillstånd kommer att försvinna.

I fjol briserade en ny debatt om barn med uppgivenhetssyndrom efter tidningen Filters artikel där två numera vuxna barn berättade hur de tvingats spela apatiska av sina föräldrar.

Efter artikeln har barnläkare i Dalarna berättat hur man ändrat sina metoder och börjat skilja barnen från sina föräldrar, med goda resultat.

I februari visade också en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, att det inte finns några vetenskapliga studier som svarar på hur man ska sätta diagnosen uppgivenhetssyndrom, eller vilken behandling som fungerar.

SVT:s kartläggning har samtidigt visat att vårdmodellerna spretar över landet, och att man på flera håll sett fram emot en nya råd från Socialstyrelsen.

Myndighetens nuvarande vägledning har inte reviderats sedan 2013. Där heter det bland annat att forskning visat att ett uppehållstillstånd "i de flesta fall är det som kan få en vändning av tillståndet till stånd" och att "hypoteser om simulering, manipulation och förgiftning har visat sig sakna stöd".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Accent 20-03-02:

Civilsamhället avgörande för ensamkommande till sidans topp

Många ensamkommande unga dras in i droghandeln i Sverige - civilsamhällets insatser är avgörande för deras integration visar en ny rapport. IOGT-NTO-föreningen Visol försöker göra skillnad.

En dalahäst, en trädocka, en låda. Under en tisdagskväll på språkcaféet på Vattentorget i Växjö öppnas en resväska med de udda föremålen. Deltagarna får se och känna på prylarna, lära sig om dem och vad de kallas på svenska. Andra får hjälp med läxor och det bjuds på fika.

Språkcaféet har anordnats på liknande vis en gång i veckan av IOGT-NTO-föreningen på Vattentorget. Under 2019 brukade 10-15 ensamkommande ungdomar dyka upp på träffarna. Lena Johansson, sekreterare i Visol, är en av de som haft hand om aktiviteten.

- Det har varit berikande på alla sätt. Kanske kan vi också göra lite nytta i samhället, men också värva nya medlemmar. Vi måste vara medmänniskor som engagerar oss och ser andra människor. Men i år har vi inte hunnit ha några träffar ännu, säger hon.

Flera av Visols medlemmar har även unga killar boende hos sig, och en del av ungdomarna har svenska faddrar. Föreningen har också ordnat fler aktiviteter än språkcaféet för integrationens skull; som att lära en grupp cykla eller skogsutflykter. Andra får lära sig ta svenskt körkort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-27:

Cypern/ Fler asylsökande på Cypern - "Skapar påfrestningar" till sidans topp

Cypern var förra året det land inom EU, som tog emot flest asylansökningar om man ser till landets egen befolkning. Förra året var de asylsökande över 13 000 jämfört med 7 500 året innan.

- Vi är ett litet land med en liten befolkning på drygt en miljon, så vi känner absolut av att siffrorna går upp, säger Corina Drousiotou på Cyperns Flyktingråd.

- Det växande antalet asylsökande skapar påfrestningar både för de mest sårbara personerna och även för själva asylsystemet, fortsätter hon.

Mottagningsplatserna räcker inte till, så många får klara sig själva.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-26:

Grekland/ Generalstrejk utlyst efter protester mot flyktingläger till sidans topp

I Grekland har myndigheterna på öarna Lesbos och Kios utlyst en 24 timmars generalstrejk för att protestera mot regeringens plan att bygga nya slutna mottagningscenter för asylsökande.

Veckans demonstrationer har bemötts av kravallpolis, som skickats till öarna där hundratals lokalbor samlats för att visa sitt missnöje.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-03:

Grekland/ Migranter döms till fängelse i Grekland till sidans topp

Grekland har infört flera åtgärder för att stoppa flyktingar och migranter från att ta sig in i landet. För första gången utdöms nu hårda fängelsestraff till migranter som olovligen korsat Greklands gräns.

- Det utdöms oproportionerligt hårda straff till människor som försöker söka skydd i Grekland, säger Maragitis Petritzikis, som arbetar för UNHCR i norra Grekland.

- Vi pratar om fyra år utan rätt till permission, säger han när vi träffas utanför en stängd mottagningsanläggning som finns i byn Fylakio nära gränsen till Turkiet.

Han har precis kommit tillbaka efter att ha bevakat de snabbrättegångar som nu hålls mot de personer som olagligen tagit sig in i Grekland sedan i lördags, då Turkiet plötsligt började tillåta flyktingar att försöka ta sig in i Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Women for Refugee Women 20-02-11:

Storbritannien/ "Will I ever be safe?" Asylum-seeking women made destitute in the UK till sidans topp

Today, Women for Refugee Women and regional partners publish their new report, Will I ever be safe? Asylum-seeking women made destitute in the UK. The report explores the experiences of 106 destitute asylum-seeking women who have struggled to survive in the UK, making it the largest piece of research on the topic.

Asylum-seeking women are being made homeless, hungry and vulnerable to abuse in the UK:

32 of these 106 women said they were raped or sexually abused in their country of origin and again when destitute in the UK.

Almost half were street homeless while destitute in the UK. 'Rosie', who was trafficked from Nigeria, slept outside for a continuous period of six months, while she was pregnant.

25% said they were raped or experienced sexual violence while sleeping outside.

95% were hungry while destitute.

95% felt depressed; a third tried to kill themselves.

These women have already experienced abuse and violence in their countries of origin:

78% of these 106 women said they had fled gender-based violence in their country of origin.

A third said they were raped by state authorities in their countries of origin.

A quarter of them came from DR Congo, where women have been targeted in ongoing conflicts and repression.

16% are lesbian or bisexual and were targeted because of their sexuality, in countries where homosexuality is illegal, such as Uganda and Cameroon.

Most of the women in the survey were made destitute after their asylum claim was refused, but when they were unable to return to their countries of origin due to their fears of further persecution. Some women were made destitute after getting leave to remain, due to the challenges of moving on to mainstream benefits.

Läs mer och hämta rapporten eller sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-03-04:

Libanon/ Coronaskräck i flyktingläger i Libanon till sidans topp

Coronaskräcken sprider sig i flyktinglägren i Libanon.

Samtidigt väljer nu landet att stänga ner alla skolor och universitet - av rädsla för viruset.

- Det är redan flera föräldrar som väljer att hålla sina barn hemma från skolan, säger socialarbetaren Rafif Sleyman.

Flera av barnen som sitter längs klassrummets långsidor har munskydd som täcker större delen av deras ansikten, det är precis så att ögonen sticker upp under masken. En pojke på ungefär fyra år tycker att munskyddet är krångligt, han vill hellre dra upp den över huvudet och ha det i håret.

Det är den sista dagen på i alla fall en vecka som de syriska flyktingbarnen får vara på utbildningscentrumet i Bekaadalen, för nu har Libanon beslutat att stänga ner sina skolor och universitet då man hoppas att det ska förhindra virusets spridning.

Men redan nu är klasserna för barnen bara halvfulla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan gränser 20-03-03:

Libyen/ Osäkra och inhumana flyktingförvar måste upphöra till sidans topp

Läkare Utan Gränser kräver nu att Libyen upphör med att godtyckligt stänga in människor i förvar. Över 2 000 människor befinner sig just nu inlåsta på obestämd tid utan någon rättslig process och utsätts för övergrepp, tortyr och utpressning.

Natten mellan lördagen den 29 februari och 1 mars dog en 26-årig man i en av de överfulla cellerna efter att en brand bröt i Dhar el Jebel-förvaret, söder om Libyens huvudstad Tripoli. Ett förvar där över 500 flyktingar och migranter godtyckligt fängslats.

- Vår psykolog rapporterar om stor desperation. Människor är i chock efter upprepade trauma utan slut i sikte. Elden och det tragiska dödsfallet är bara en i raden av fruktansvärda övergrepp och trauman som våra patienter har utsatts för i Libyen, säger Christine Nivet, projektkoordinator på Läkare Utan Gränser i Nafusa-bergen.

Läkare Utan Gränser har sedan maj 2019 gett humanitärt stöd till människor som är fast i flyktingförvaret Dhar el Jebel. Teamet ger nu psykologiskt stöd till de överlevande och distribuerar förnödenheter för att ersätta förlorade saker i branden. I byggnaden som brann ner befann sig 50 människor i trånga celler.

Övergrepp, tortyr och utpressning

De flesta människor som just nu är godtyckligt fängslade i förvaret Dhar el Jebel är eritreanska och somaliska asylsökande registrerade hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. De flydde från sina hemländer för att söka säkerhet och asyl och kan inte återvända till sina hem.

- De berättar för oss att de känner sig hjälplösa och isolerade i stängda förvar under långa perioder, vissa ofta upp emot flera år. Deras enda hopp är att få sina asylansökningar behandlade - de måste komma ut, säger Christine Nivet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio 20-03-05:

Migrationsdomstolarnas bedömningar kan vara politiska till sidans topp

Migrationsdomstolarnas beslut om vilka ensamkommande barn som får asyl i Sverige - och vilka som inte får det - kan vara politiskt färgade. Det visar P3 Nyheters granskning.

P3 nyheter har granskat samtliga domar som avkunnats i migrationsdomstolarna från den 1 januari 2018 till och med den 30 juni 2019 som gäller ensamkommande barn som sökt i asyl i Sverige.

I majoriteten av fallen, totalt 730 ärenden, satt nämndemän med och avgjorde vilka som skulle få asyl. Vår granskning visar att dessa ofta dömer olika beroende på vilket politiskt parti de tillhör. Det trots att nämndemännen enligt lagen ska vara opolitiska i sina bedömningar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-02-21:

Bulgarien/ AIDA 2019 update: Bulgaria till sidans topp

The updated Country Report on Bulgaria documents developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

Asylum procedure

+ Draft amendments: In response to the European Commissions' (EC) letter of formal notice on 8 November 2018 concerning the incorrect implementation of European Union (EU) asylum legislation in Bulgaria, the government tabled for public consultations a draft proposal to amend the Law on Asylum and Refugees (LAR). However, the core of the proposal does not address the issues raised by the EC, namely the accommodation and legal representation of unaccompanied minors; the correct identification of and support to vulnerable asylum seekers; the provision of adequate legal assistance; and safeguards for detention. Moreover, while the draft proposal introduces additional provisions on the access to information for unaccompanied children, it deletes the present safeguards that outline the obligations relating to their legal representatives, thereby raising additional concerns in this regard.

+ Access to the territory: Push backs at the main entry point of the country, which borders Turkey, persisted in 2019. Moreover, the Turkish authorities reported that 90,000 individuals were held in the first nine months of the year in the Edirne Province, which borders both Bulgaria and Greece. In 2019, the national border monitoring registered 337 alleged pushback incidents which affected 5,640 individuals. Those who are able to access the territory are also able to transit and exit the country without being detected by the authorities, which is a strategy operated by the latter so as to avoid any responsibility under the Dublin Regulation or under readmission arrangements. As a result, the official statistics on new arrivals are at the lowest since the first influx in 2013.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Santa Clara Journal of International Law 20-01-17:

Matter of A-B- One year later till sidans topp

Winning back gender-based asylum through litigation and legislation

Kate Jastram, Sayoni Maitra

Abstract:

In June 2018, the Attorney General's decision in Matter of A-B- upended U.S. asylumjurisprudence on domestic violence claims. This article draws on a unique dataset of twelve months of reported decisions from the Board of Immigration Appeals and immigration courts to survey Matter of A-B-'s devastating impact in its first year, as well as the continued viability ofsuch claims. It also discusses how Matter of A-B- has fared in the federal courts, including the resounding repudiation of the decision in Grace v. Whitaker and more mixed treatment at the courts of appeals level. The Article concludes by arguing that Congress must act to ensure that gender-based violence claims are adjudicated in a manner consistent with international law, by making simple clarifications to the Immigration and Nationality Act on the particular social group and nexus elements of the refugee definition

Ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 20-02-28:

Familjen utvisas - efter 15 år i Sverige till sidans topp

Pierre Salibi, 26, flydde med familjen till Sverige 2004 men ska nu utvisas. Migrationsverket anser att de kan återvända till Libanon, trots oroligheterna i landet.

14-åriga Sofia, som egentligen heter något annat, är född och uppvuxen i Sverige och utvisas till ett helt främmande land.

Fallet har väckt starka reaktioner på sociala medier där en namninsamling om att familjen ska få stanna kvar i Sverige sprids och har över 8 000 underskrifter idag.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Södertälje 20-02-28: Botkyrkapolitiker tar strid för utvisningshotade familjen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren 20-03-03:

Mohamed utvisades - då agerade Christoffer till sidans topp

När Eskilstuna Simklubbs tränare Mohamed Chwihne utvisades från Sverige i början av februari agerade klubbens Christoffer Andersson direkt. Han startade en insamling, fick stöttning av simklubben och drog in över 16000 kronor till ett visum för Mohamed. "Ett helt brutal sätt att utvisa någon på".

I sex år har Mohamed Chwihne bott i Eskilstuna med sin familj. Här har han gått på gymnasiet och byggt upp ett helt nytt liv. Under tiden har Munktellbadet varit som ett andra hem för honom.

- Han började hos oss när han kom till Sverige. Med tiden blev han tränare och omåttligt populär i klubben, både bland simmare och kollegor. En kanonkille på alla sätt, säger Eskilstuna Simklubbs tränare och arrangemangsansvarig Christoffer Andersson.

Mohameds familj; mamma, pappa samt två yngre syskon, har fått uppehållstillstånd i Sverige. Men för Mohamad, som är född i Uzbekistan (men uppvuxen i Syrien), fanns det inte längre något asylskäl efter han blivit myndig.

- Så fort han blev det spelar familjen inte längre någon roll. Hade han haft en relation så hade det varit en annan sak men som myndig kan man inte söka asyl med anknytning till sin egen familj, säger en märkbart tagen Andersson.

I början av februari tvingades så Mohamad lämna Sverige, helt ensam utan sin familj. Han har nu tagit en tillfällig flykt hos släktingar i Turkiet men inte heller där kan han stanna hur länge som helst.

- Jag får bara vara här en månad innan jag kastas ut, om jag inte skaffar ett visum. Jag kan inte språket och har inga pengar. Åker jag till Uzbekistan hamnar jag i fängelse, säger en bedrövad Mohamed när tidningen når honom i Turkiet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren 20-03-04:

Rosa har sökt asyl i mer än 15 år till sidans topp

I 15 år har Rosa från Armenien hoppats få asyl i Sverige. Hon är utbildad sjuksköterska och vill inget hellre än att börja arbeta och försörja sina tre barn, som alla är födda i Sverige.

Rosa Arakelyan var utbildad sjuksköterska i Armenien och hade arbetat inom yrket i ett år när hon som 25-åring och gravid beslutade sig för att fly till Sverige.

Den politiska situationen i landet var besvärlig.

- Presidenten och hans släktingar bestämde allt. Man kunde inte göra någonting. Det var jättesvårt att bo där, säger hon.

Hon kom till Sverige med sin sambo och deras första barn, Ashot, som i dag är 15 år, föddes här.

I väntan på asylbesked bodde familjen i Malmköping. Rosa var gravid med dottern Tatev, som i dag är 13 år, när hennes sambo hämtades av polis till förvaret i Flen. Under en period av graviditeten var det i stället hon som sattes på förvaret, medan pappan släpptes och fick ta hand om sonen.

De har sedan flyttat omkring mellan olika orter: Eskilstuna, Stockholm, Södertälje, Hälleforsnäs, Mellerud och Trollhättan, där yngsta dottern Anna Maria är född.

De har sökt asyl sammanlagt tre gånger och fått avslag varje gång.

För två år sedan stoppades Rosas sambo av polisen när han var ute och körde bil, och togs till förvaret i Göteborg.

- Vi visste först inte var han fanns, men efter tre dagar ringde han och vi åkte och hälsade på honom, berättar Rosa.

För barnen, och särskilt för den yngsta dottern, var det ett känslofyllt besök.

- Anna Maria grät bara och förstod inte varför vi skulle gå därifrån utan pappa, berättar Ashot.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 20-02-26:

Ali stämde staten - tillbaka i Ludvika för unika rättsprocessen till sidans topp

ABB-ingenjören Ali Omumi vann den juridiska striden mot Migrationsverket och är sedan några månader tillbaka i Ludvika, men nu väntar en ny och unik rättsprocess.

Det är första gången en kompetensutvisad person har stämt staten och på fredag får Ali ett så kallat svaromål från staten.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 20-02-28:

Ett tiotal flyktingar i Säffle gick fel utbildning - riskerar utvisning till sidans topp

Ett tiotal afghanska flyktingar som bor och studerar i Säffle enligt den så kallade flyktinglagen riskerar nu att utvisas. Migrationsverket anser att den vuxenutbildning som de går inte motsvarar gymnasiala studier.

I samband med den stora flyktingvågen 2015 kom bland andra Mirhossein Shirazad till Säffle. Han hade 15 år gammal flytt från Afghanistan. Först utvisades, men sedan räddades han av gymnasielagen.

Utbildningen var inte godkänd

Kommunen gjorde en studieplan och efter att först ha gått på gymnasieskolans introduktionsprogram hamnade han på vuxenutbildningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 20-02-28: Skolchefen i Säffle är kritisk till Migrationsverkets bedömning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-03-02:

"Jag vill att någon ska se oss och vår situation" till sidans topp

I Östergötland finns det 337 ungdomar som fått tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. P4 Östergötland har träffat två av ungdomarna.

Om de hittar ett jobb ett halvår efter att studierna är avklarade kan de få stanna i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ötergötland 20-03-02: Tungt ansvar för skolpersonal (Extern länk)

Läs Röda Korsets larm om hemlösa - och hur civilsamhället skapar arbetsförmedling, nedan under "Papperslösa, gömda, utvisade" och "Stöd och

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Gävleborg 20-02-25:

Rymde från Förvaret i Gävle i stor väska till sidans topp

En man i 20-årsåldern som var inlåst på Migrationsverkets förvar i Gävle misstänks ha rymt från förvaret i en stor väska som två kvinnor som besökte mannen hade med sig, skriver Expressen.

Händelsen inträffade på söndagsförmiddagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-02-25: Migrationsverket om väskrymningen: Jätteolyckligt naturligtvis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 20-03-03:

Danmark/ Response of the Danish authorities to the CPT report on the 2019 visit till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the response of the Danish authorities to paragraph 117 of the report on the Committee's visit to Denmark, which took place in April 2019.

The response concerns the CPT's comments and recommendations on the Ellebæk Centre for Foreigners and Nykøbing Falster Holding Centre.

The Danish Government has made this response public.

A full response by the Danish authorities is due in May 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

International Detention Coalition 20-02-06:

Europa/ Practical guidance on alternatives to detention: Fostering Effective Results till sidans topp

The Council of Europe has published a new handbook outlining key principles and processes to implement alternatives to detention (ATD) in the context of migration. What does it add for civil society working to reduce immigration detention through alternatives?

From theory to practice

The Practical Guidance on Alternatives to Immigration Detention: Fostering Effective Results is based on the Council of Europe's in-depth Analysis of legal and practical aspects of effective alternatives to detention in the context of migration, adopted in 2018. But its central focus is practical implementation. The handbook aims to help fill the implementation gap in relation to ATD by providing "concise and visual" user-friendly guidance to governments on how to develop alternatives that allow states to manage migration without over-reliance on detention.

A focus on process

Within this practical focus, a key innovation of the new guidance is that it looks at processes for developing alternatives to detention. Recognising the need for context-specific actions and tailor-made approaches, it sets out key questions and steps that are at the heart of a developing successful ATD. This includes questions for scoping national contexts and practical steps for governments to plan and test new programmes - manageable steps that governments could take to start moving away from detention. This is a welcome shift from the common focus on 'examples' of ATD, given that there are no one size fits all transferable models in this field.

Reinforcing need for trust and support

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-03-03:

Europa/ People helping refugees risk jail as authorities misuse anti smuggling laws till sidans topp

Across Europe people are being prosecuted and harassed for acts of solidarity towards refugees, asylum-seekers and migrants, including handing out warm clothes, offering shelter, and saving lives at sea, Amnesty International said today.

In a new report, 'Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe', the organization documents how police and prosecutors are misusing already flawed anti-smuggling laws and counter-terrorism measures to target human rights defenders who help refugees, asylum-seekers and migrants.

"The increased focus on limiting and deterring arrivals in Europe has meant that making refugees or migrants feel safer or welcomed is seen as a threat," said Elisa De Pieri, Regional Researcher at Amnesty International.

"The failure of European states to fulfil the basic needs of refugees and migrants means it is often left to ordinary people to provide essential services and support. By punishing the people who step up to fill the gaps, European governments are putting people on the move at even greater risk."

The report examines cases of human rights defenders facing spurious charges between 2017 and 2019, in Croatia, France, Greece, Italy, Malta, Spain, Switzerland, and the UK. It shows how police time, judicial resources, and laws intended to prosecute criminal smuggling networks, are being unfairly used against people who help refugees, migrants and asylum seekers.

Criminalized for offering warm clothes and shelter

Many of the cases in Amnesty's report focus on the charge of "facilitating irregular entry", which has been used to target individuals and NGOs for a wide range of humanitarian and solidarity actions.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-03-03:

USA/ Children sent to Mexico under Trump face abuses, trauma till sidans topp

By Warren Binford and Michael Garcia Bochenek

Protection is in short supply in the Trump administration's Migrant Protection Protocols, the program implemented last year that forces many people seeking asylum, including children, to wait in Mexico while their cases are heard in U.S. immigration courts.

Over the past few months, we've been interviewing children and their families in the program, more aptly known as "Remain in Mexico." What we found is alarming.

Many of those we interviewed said they or their family members have experienced rape, sexual abuse, kidnapping, robbery, and other actual or threatened violence after U.S. immigration officials sent them to Mexico.

The Trump administration claims that it created this policy to protect children and families from trafficking. The claim is disingenuous. Mexico is one of the main source countries for human trafficking victims identified in the United States and has a known problem with child sex trafficking in particular. It's especially disturbing that sending children to Mexico puts them at risk of rape, assault, and other abuse -- risks that are similar to the dangers they and their families may have been fleeing in the first place. The true aim of the policy appears to be to curtail the right to seek asylum in the United States.

Many of these families would have safe places to live in the United States with relatives or friends while they await their asylum hearings. Instead, the U.S. government is systematically sending children and their families to a place that it knows is unsafe for them.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Physicians for Human Rights 20-02-25: "You will never see your child again" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Väst 20-02-25:

Röda korsets larm: Allt fler hemlösa ensamkommande till sidans topp

Nu slår Röda korset larm om att allt fler ensamkommande lever i hemlöshet. Mest utsatt är den grupp som inte omfattas av gymnasielagen - och som enligt hjälporganisation många gånger tvingas sälja sig själva i utbyte mot mat och boende.

I dag saknar 11 800 ensamkommande ungdomar i Sverige rätt till boendestöd, enligt en rapport som Röda korset nyligen har släppt. Det gäller både ungdomar med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och de som är papperslösa eller är i tillståndsprocess. Enligt Röda korset saknar allt fler mat, kläder och tak över huvudet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 20-02-25:

Vahid utan boende - sover ofta på gatan: "Det är kallt" till sidans topp

I väntan på svar från Migrationsverket har Vahid sovit utomhus i Töreboda sammanlagt tre månader det senaste året. Han är en av många ensamkommande ungdomar som står utanför samhällets skyddsnät, utan rätt till varken boende eller ekonomisk ersättning.

Vahid Shirzad kom till Sverige från Afghanistan för fem år sedan och är idag 19 år gammal. Han kom för sent till Sverige för att ha möjlighet att söka asyl enligt gymnasielagen och har istället fått tre utvisningsbeslut.

- Jag kom en vecka för sent. Det är inte bra, jag undrar varför de gjorde så, säger han.

När det tredje utvisningsbeslutet trädde i laga kraft förlorade han rätten till boende och stöd enligt LMA, lagen om mottagande av asylsökande, och var tvungen att lämna landet.

Men när det kom in nya uppgifter om hans situation skickade han in dem till Migrationsverket för en ny prövning. Det var i mars förra året och han fick då laglig rätt att stanna i Sverige, men hade fortfarande inte rätt till boende eller ekonomisk ersättning.

Tvingas sova utomhus

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs om hur civilsamhället skapar arbetsförmedling för ungdomar, nedan under rubriken "Integration och uppföljning"

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

#vistårinteut 20-02-21:

Civilsamhället startar arbetskraftsförmedling till sidans topp

Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.

Vi hörde av oss och ställde några frågor till Kinna Skoglund, en av grundarna till #vistårinteut, som för några dagar sedan valdes till föreningens ordförande.

Varför startades Arbetskraftsförmedlingen?

- Emma Dalväg, som jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet under lång tid hörde av sig till mig med den här idén i slutet av december 2019. Vi insåg att vi hade mycket gemensamt när det gällde tankar om hållbarhet både för samhället och människor. Vi kände båda också att politiken och myndigheter hade gått i baklås och att civilsamhället tillsammans med näringslivet skulle kunna låsa upp många knutar.

Hur kommer ni att jobba rent konkret?

- Vi håller just nu på att bygga upp en hemsida om föreningen, skaffa organisationsnummer och kontonummer så alla både enskilda och juridiska personer som vill vara en del och samarbeta kan ansluta inom kort. Arbetskraftsförmedlingen kommer bli en kampanjförening vilket innebär att vi kommer driva olika kampanjer mot olika målgrupper och vi kommer samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige samt jobba mot företag för att matcha jobb med ungdomar. Vi tror och vet att det finns många företag, stora som små, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de gör något bra för ungdomar.

Vilka personer är det som sitter i föreningens styrelse?

- Vi är både från olika delar av civilsamhället och personer från näringslivet, med olika kompetenser. Inom några veckor kommer vi att presentera styrelsen på vår hemsida.

I Arbetskraftsförmedlingen stadgar är målen formulerade enligt följande:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Arbetskraftsförmedlingens webbsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Offensiv 20-03-03:

Hör Vår Röst! - Allt stöd till iranska flyktingarnas kamp för asyl till sidans topp

En desperat protestaktion pågår mitt i Centrala Göteborg. Människor som flytt från iranska terrorregimen hungerstrejkar i desperat rop på hjälp, för att regeringen, migrationsverket och media ska lyssna.

Iranierna, alla med olika tid i Sverige har organiserat sig i månader då alla är berörda av den svenska flyktingpolitikens åtstramning. Flera har varit i Sverige 5-6 år, någon av dem i hela 12 år och saknar fortfarande asyl. De som deltar i protestaktionen är en spretig grupp på 60 personer med olika behov av skydd, som efter politisk aktivitet mot regimen, tillhörande etnisk eller religiös minoritet eller har en "avvikande" sexuell läggning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 20-02-19:

Commissioner for human rights pushes for visionary pact on asylum and migration till sidans topp

The Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi? published a letter addressed to Vice-President Schinas and Commissioner Johansson in which she lists what she considers the most pressing human rights issues that the Pact on Asylum and Migration needs to address.

The letter criticizes the lack of overall preparedness and necessary coordination in reaction to an increase in the number of people arriving which has led to humanitarian crises in many European countries. It argues that renewed efforts are needed to address these emergencies. It also sets out that the New Pact should ensure adequate search and rescue operations in the Mediterranean, and highlights the detrimental impact of withdrawal of state-led search and rescue operations as well as restrictive measures on private ships. The Commissioner urges a more predictable system of responsibility sharing for people rescued at sea, relocation and family reunification to foster solidarity between EU Member States. In addition, the letter calls for an expansion of safe and legal routes to Europe.

In view of the envisaged cooperation between the EU and third countries, the Commissioner warns that transparency and accountability should be increased to assess the human rights impact of potential external action through the introduction of human rights risk assessments, risk mitigation strategies and increased public scrutiny.

To combat pushbacks and ensure access to asylum, the Commissioner recommends that independent monitoring mechanisms are established and strengthened and that the Pact supports a human rights compliant approach to border management which ensures access to asylum.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Times of Malta 20-02-25:

'I want to restart the EU's migration debate from scratch' till sidans topp

Commissioner Ylva Johansson on sea rescues, relocations and a secret Libyan deal

The European commissioner for home affairs is in Malta for discussions on Tuesday in the latest attempt to agree a deal on how to handle the migration crisis. Ahead of the mission, Ylva Johansson answered questions from Jacob Borg about sea rescues, relocations and a secret Libyan deal.

What does this proposed pact on migration involve? What role do you envisage Malta playing?

After the difficulties the EU has had over the past years, there is an increasing recognition of the fact that migration is a European issue. It became obvious during 2015-2016 that uncoordinated national actions are not enough and that we can only find sustainable, workable solutions on the European level.

By looking at migration comprehensively and opening up the discussion to include all aspects, I strive for a balance where every member state wants and feels obliged to contribute to the solution.

I want to restart the debate from scratch and to achieve this, the first task is to reduce the tension. It is not so much about reaching a pact but an understanding between countries with a very different geographical reality.

It is about developing a new European way of managing migration. I must convince the member states to understand the situation of others. And what I have heard so far in my dialogue with governments is that there is a real will to reach a compromise. I am more optimistic than before starting the tour.

We will take the feedback from our extensive consultations on board in formulating our detailed proposal.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-02-28:

ECRE working paper: Civil society input to EU-Africa cooperation on migration till sidans topp

Author: Andrew Songa*

This working paper outlines the way in which the EU has elevated migration as a key issue within the EU-AU partnership, which resulted in significant financial support for migration-related projects and policies. It goes on to problematize the focus on cooperation geared towards increased returns and readmissions of irregular migrants and enhancement of border security and management. The financial support also produced normative advancements for migration at the AU level, notably the Migration Policy Framework for Africa and the Plan of Action. The paper puts forward recommendations on how the asymmetrical emphasis on return, readmission and reintegration can be rebalanced and what future EU-AU cooperation should focus on.

The article briefly summarises the four dialogue-led processes which have characterised cooperation on migration and asylum policy between the EU and the AU over the last five years, namely: the Rabat Process; the Khartoum Process; the Support to the Africa-EU Migration and Mobility Dialogue (MMD); and the Joint Valletta Action Plan.

It argues that EU concerns about the increased number of people arriving from Libya and the Sahel region have elevated migration as a key issue within the EU-AU partnership, which in turn resulted in significant amounts of funding being invested in it.

A significant part of projects and initiatives supported by the EU are geared towards cooperation on increased returns and readmissions of irregular migrants to countries of origin and transit while also requiring those countries to enhance efforts on border security and management. The paper notes that this has contributed to securitising European development assistance, which has also contributed to the erosion of protection for migrants along migratory routes.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-04:

Migrationsministern: Vi måste återupprätta avtalet med Turkiet till sidans topp

Migrationsminister Morgon Johansson (S) vill inte dra sig ur avtalet med Turkiet och ska försöka få med sig EU i frågan i onsdagens extrainsatta möte med EU:s migrationsministrar.

Mötet i Bryssel har bara en punkt på agendan - läget vid gränsen mellan Grekland och Turkiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvD 20-03-04: Kristersson: Vi behöver förhandla med Erdogan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-03-04: Alice Petrén: Inte troligt med ny flyktingkris i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-05:

"Europa står inför ett mycket farligt ögonblick" till sidans topp

Det anser Gerald Knaus, som är känd som arkitekten bakom det avtal som EU slöt med Turkiet i mars 2016 för att stoppa flyktingar från att komma till Europa och som leder den tyska tankesmedjan ESI - Europe Stability Initiative. Han ser det som mycket illavarslande att två länder i Europa sätter asylrätten ur spel - Grekland och Ungern:

- Detta är ett mycket farligt ögonblick inte bara för Flyktingkonventionen utan för hela vårt rättssystem i Europa, säger Gerald Knaus på telefon från Berlin mycket oroad - apropå att Grekland nu den närmaste månaden inte kommer att ta emot några asylansökningar och inte heller Ungern.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor 20-03-04:

Uttalande om situationen vid EU:s yttre gränser till sidans topp

EU:s inrikesministrar samlades i dag, tillsammans med ministrarna från de Schengenassocierade länderna, till ett extra rådsmöte för att diskutera situationen vid EU:s yttre gränser med Turkiet.

I linje med de skarpa uttalanden som de fyra ordförandena för EU:s institutioner nyligen gjorde under sitt besök vid den grekisk-turkiska gränsen, uttrycker rådet sin solidaritet med Grekland, med Bulgarien och Cypern samt med andra medlemsstater som kan vara drabbade på liknande sätt, inbegripet när det gäller insatser för att förvalta EU:s yttre gränser. EU kommer också att fortsätta att ha ett nära samarbete med partnerna på västra Balkan för att hantera migrationsströmmarna.

Rådet är medvetet om den ökade migrationsbördan och de risker som Turkiet ställs inför på sitt territorium liksom de stora ansträngningar som landet har gjort i och med att man tagit emot 3,7 miljoner migranter och flyktingar, men tar samtidigt starkt avstånd från att Turkiet använder migrationstrycket för politiska syften. Denna situation vid EU:s yttre gränser är inte acceptabel. Rådet förväntar sig att Turkiet fullt ut genomför bestämmelserna i 2016 års gemensamma uttalande med avseende på alla medlemsstater. Uttalandet leder till påtagliga resultat, bland annat genom att stödja Turkiets betydande ansträngningar för att ta emot migranter och flyktingar. Såväl EU som Turkiet tjänar på att detta samarbete och engagemang fortsätter.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Mer från rådets möte den 4 mars (Extern länk)

Mer från rådets möte den 13 mars (Extern länk)

Frontex 20-03-03: Statement by the Frontex Management Board (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-02: "EU:s kortsiktiga plan är att backa upp Grekland" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch February 2020:

Drones for Frontex: unmanned migration control at Europe's borders till sidans topp

Analysis by Matthias Monroy

Instead of providing sea rescue capabilities in the Mediterranean, the EU is expanding air surveillance. Refugees are observed with drones developed for the military. In addition to numerous EU states, countries such as Libya could also use the information obtained.

It is not easy to obtain majorities for legislation in the European Union in the area of migration - unless it is a matter of upgrading the EU's external borders. While the reform of a common EU asylum system has been on hold for years, the European Commission, Parliament and Council agreed to reshape the border agency Frontex with unusual haste shortly before last year's parliamentary elections. A new Regulation has been in force since December 2019,1 under which Frontex intends to build up a "standing corps" of 10,000 uniformed officials by 2027. They can be deployed not just at the EU's external borders, but in 'third countries' as well.

In this way, Frontex will become a "European border police force" with powers that were previously reserved for the member states alone. The core of the new Regulation includes the procurement of the agency's own equipment. The Multiannual Financial Framework, in which the EU determines the distribution of its financial resources from 2021 until 2027, has not yet been decided. According to current plans, however, at least €6 billion are reserved for Frontex in the seven-year budget. The intention is for Frontex to spend a large part of the money, over €2 billion, on aircraft, ships and vehicles.

Hämta analysen från Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-02-21:

Study: Outsourcing does not exempt EU from responsibility till sidans topp

The study "Places of Safety in the Mediterranean: The EU's Policy of Outsourcing Responsibility" assesses the legal implications of disembarkation of migrants and refugees in North African countries by EU state and Frontex vessels.

The study, commissioned by the EU office of the Heinrich-Böll-Stiftung, includes an evaluation of Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia as "Places of Safety" for rescued persons. Taking stock of the recent trend of outsourcing responsibility for refugees and migrants to non-EU actors, the study concludes that the EU and its Member States cannot escape international responsibility by seeking to avoid direct contact with migrants when they actively contribute to violations of the international law of the sea, international refugee law, and essential human rights guarantees.

The study stresses the obligation under international law to provide assistance to persons in distress at sea and to deliver them to a "place of safety", that is a place where the survivors' life is not under threat, where their basic needs are covered, and where they are safe from persecution and chain refoulement. It finds that Libya can under no circumstances be considered a place of safety given the volatile security situation, human rights abuses and return to detention of people intercepted at sea. Detention, torture and persistent reports of refoulement of refugees also raise concerns regarding returns to Algeria, Egypt, Morocco, and Tunisia. Particularly for vulnerable groups these countries do not constitute "places of safety" and screening for protection needs aboard a private vessel is hardly feasible, the study points out.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch mfl 20-03-04:

NGOs' urgent call to action: emergency relocation of unaccompanied children till sidans topp

We, the undersigned organizations, jointly call on the governments of European Union (EU) Member States to immediately commit to the emergency relocation of unaccompanied children from the Greek islands to other European countries, giving precedence to existing family links and the best interests of the child. Action is all the more urgent in light of the escalating violence on Lesbos[i] and as increased arrivals to the islands could lead to further deterioration of the dangerous conditions in the camps.[ii]

Over 1,800 unaccompanied children live in the EU hotspots - Reception and Identification Centers - on the Greek islands.[iii] Children are deprived of access to their most basic rights such as shelter, water, food, medical and psychosocial care, as well as education.[iv] If each EU Member State relocated just 70 unaccompanied children, these children would no longer be homeless and living in inhumane conditions on the Greek islands.

In October 2019, Citizen Protection Minister Michalis Chrisochoidis sent a letter to all other European Union governments asking them to share responsibility by voluntarily relocating 2,500 unaccompanied children from Greece. On November 6, 2019, he informed the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs that only one country responded.

However, several EU Member States have proven that where there's a will, there's a way. France recently committed to accepting 400 asylum seekers.[v] Mayors in Germany have expressed their willingness to relocate individuals from the islands,[vi] along with Finland[vii] and Ireland, while Serbia and Greece have recently initiated discussion on the transfer for 100 unaccompanied children,[viii] providing a basis for further solidarity.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-02-28:

Läget inför genomförandet av nya rättsliga grunder för Schengens informationssystem till sidans topp

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om läget i förberedelserna inför det fullständiga genomförandet av de nya rättsliga grunderna för Schengens informationssystem (SIS) i enlighet med artikel 66.4 i förordning (EU) 2018/1861 och artikel 79.4 i förordning (EU) 2018/1862

Den 28 november 2018 antog Europaparlamentet och rådet tre nya förordningar om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS)1. De nya SIS-förordningarna breddar tillämpningsområdet för och funktionerna i SIS på följande områden:

+ Nya kategorier av registreringar och fler möjligheter med befintliga kategorier av registreringar.

+ Utökade uppgiftskategorier i registreringar i SIS.

+ Nya tekniska möjligheter.

+ Nya biometriska funktioner.

+ Ökad åtkomst till registreringar i SIS på nationell och europeisk nivå.

De nya bestämmelserna kommer att införas i olika faser. Följande milstolpar för genomförandet fastställs i förordningarna:

1 )Genomförandefas I (ska inledas vid slutet av 2019): Europol och medlemmar i de enheter och grupper som utplaceras av Europeiska gräns-och kustbevakningsbyrån (Frontex) får åtkomstbehörighet till samtliga kategorier av registreringar i SIS.

2) Genomförandefas II (ska inledas vid slutet av 2020): Alla medlemsstater kan använda det automatiska systemet för identifiering av fingeravtryck (Afis) för sökningar på grundval av fingeravtryck i SIS.

3) Genomförandefas III (ska inledas vid slutet av 2021): Fullständigt genomförande av de nya SIS-förordningarna

Hämta dokumentet, COM(2020) 72 final (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Parliament Think Tank 20-02-20:

Family reunification rights of refugees and beneficiaries of subsidiary protection till sidans topp

Separation of family members can have devastating consequences on their well-being and ability to rebuild their lives. This is true for everybody, but especially so for persons who have fled persecution or serious harm and have lost family during forced displacement and flight. In the case of beneficiaries of international protection, family separation can affect their ability to engage in many aspects of the integration process, from education and employment to putting down roots, as well as harming their physical and emotional health. That is why family reunification is a fundamental aspect of bringing normality to the lives of such people.

While EU law ensures refugees and holders of subsidiary protection - the two types of beneficiaries of international protection - equal treatment in most areas, differences remain, among others, as regards family reunification in accordance with the Family Reunification Directive. Unlike refugees, beneficiaries of subsidiary protection do not enjoy the favourable conditions associated with the right to family reunification.

After 2015, most EU Member States witnessed a significant increase in the number of asylum-seekers arriving in their territory, paralleled by an increase in the number of beneficiaries of international protection seeking reunification with their families. To establish some form of control over this unprecedented flow of people, Member States shifted away from awarding refugee status towards granting subsidiary protection, thus restricting the possibility of beneficiaries to reunite with their families. According to many legal experts, the fact that beneficiaries of subsidiary protection face stricter requirements regarding family reunification than do refugees disregards the particular circumstances related to their forced displacement and the corresponding difficulties they are likely to face in meeting these stricter requirements.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Europarådet 20-02-10:

New study on gender-based asylum claims and non-refoulement till sidans topp

On 10 February 2020, the Council of Europe published a new study on Gender-based asylum claims and non-refoulement: Articles 60 and 61 of the Istanbul Convention. The purpose of the publication is to support the implementation of these articles by providing policy makers, border and immigration officials and practitioners with practical advice including definitions, information and examples of gender-based violence that may be recognised as forms of persecution or other serious harm. It also illustrates how to ensure that a gender-sensitive interpretation is given to each of the convention grounds, what are the requirements of gender-sensitive reception procedures and gender-sensitive practice and procedure in respect of refugee status determination, and applications for other forms of international protection. It discusses the additional protection of the non-refoulement principle and concludes with a checklist which summarises the requirements of the provisions affecting asylum-seeking and refugee women in Articles 60 and 61 of the Istanbul Convention. The checklist should help in designing and implementing measures in law, policy and practice to implement Articles 60 and 61. This publication belongs to a series of in-depth analyses of articles of the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention).

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The World Bank 20-02-18:

Understanding decisions made on asylum applications in host countries till sidans topp

Ismael Issifou

Abstract

Millions of forcibly displaced people apply for asylum every year facing uncertain outcomes. What can explain cross-country heterogeneity in these outcomes? This study provides estimates of the determinants of asylum admission policies in host countries using a bilateral panel data set covering 201 origin and 113 destination countries between 2000 and 2017. The paper shows that in high-income countries, unlike in low- and middle-income countries, approval policies are influenced by political factors such as political polarization and electoral periods. The study also finds that macroeconomic factors, labor market outcomes, and public spending can play an important role in final decisions on asylum.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-02-27:

Americas: States cracked down on asylum and the right to protest in 2019 till sidans topp

As millions took to the streets to protest rampant violence, inequality, corruption and impunity, or were forced to flee their countries in search of safety, states across the Americas clamped down on the rights to protest and seek asylum last year with flagrant disregard for their obligations under domestic and international law, Amnesty International said today upon launching its annual report for the region.

"2019 brought a renewed assault on human rights across much of the Americas, with intolerant and increasingly authoritarian leaders turning to ever-more violent tactics to stop people from protesting or seeking safety in another country. But we also saw young people stand up and demand change all over the region, triggering broader demonstrations on a massive scale. Their bravery in the face of vicious state repression gives us hope and shows that future generations will not be bullied," said Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International.

"With yet more social unrest, political instability and environmental destruction looming over the region in 2020, the fight for human rights is as urgent as ever. And make no mistake, the political leaders who preach hate and division in a bid to demonize and undermine the rights of others will find themselves on the wrong side of history."

Protest movements, often led by young people, rose up to demand accountability and respect for human rights in countries like Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haiti, Chile and Colombia last year, but authorities typically responded with repressive and often increasingly militarized tactics instead of establishing mechanisms to promote dialogue and address the protesters' concerns.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Ethnic and Migration Studies 20-03-04:

Children of the crisis: Ethnographic perspectives on unaccompanied refugee youth till sidans topp

Volume 46, 2020, Issue 2. Articles:

Children of the crisis: ethnographic perspectives on unaccompanied refugee youth in and en route to Europe. Annika Lems, Kathrin Oester & Sabine Strasser

Family project or individual choice? Exploring agency in young Eritreans' migration. Milena Belloni

The border event in the everyday: hope and constraints in the lives of young unaccompanied asylum seekers in Turkey. Sabine Strasser & Eda Elif Tibet

Children, adults or both? Negotiating adult minors and interests in a state care facility in Malta. Laura Otto

Across the threshold: negotiations of deservingness among unaccompanied young refugees in Sweden. Ulrika Wernesjö

Being inside out: the slippery slope between inclusion and exclusion in a Swiss educational project for unaccompanied refugee youth. Annika Lems

The limits of freedom: migration as a space of freedom and loneliness among Afghan unaccompanied migrant youth. Francesca Meloni

Transitions, capabilities and wellbeing: how Afghan unaccompanied young people experience becoming 'adult' in the UK and beyond. Elaine Chase

Methodological innovations, reflections and dilemmas: the hidden sides of research with migrant young people classified as unaccompanied minors. Elaine Chase, Laura Otto, Milena Belloni, Annika Lems & Ulrika Wernesjö

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-26:

Fler asylsökande till Europa - första gången efter flyktingkrisen till sidans topp

Antalet asylsökande ökar återigen i Europa efter flera års nedgång.

Detta är första gången siffrorna pekar uppåt efter flyktingvågen 2015.

Syrier fortsätter att fly sitt krigshärjade land och är fortfarande den största gruppen asylsökande i Europa.

Afghanerna är nästan lika många och under förra året kom än fler än tidigare. Men den största ökningen hänger ihop med utvecklingen i Venezuela, förra året var de dubbelt så många som året innan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Ekot 20-03-03:

Upprop kräver främlingspass till syrier till sidans topp

Nästan 700 syriska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige kräver regeländringar som gör det lättare att få främlingspass, för att slippa söka pass från den syriska regimen.

Det bor i dag drygt 137 000 personer med syriskt medborgarskap i Sverige. De som har fått uppehållstillstånd med flyktingstatus som grund har rätt att få resedokument från svenska myndigheter, vilket är giltigt i hela världen undantaget hemlandet.

Men de flesta syriska medborgare i Sverige har fått bedömningen alternativt skyddsbehövande, vilket betyder att de antingen får ansöka om pass från den syriska ambassaden eller om ett så kallat främlingspass från svenska myndigheter.

För att få ett främlingspass måste man kunna visa att man är skyddsbehövande på grund av hemlandets regering. Har man fått uppehållstillstånd av andra skäl blir man i regel hänvisad till den syriska ambassaden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Göteborgs-Posten kultur 20-02-25:

America Vera-Zavala: Europa står inför samma dilemma som kung Pelasgos till sidans topp

I det grekiska dramat "De skyddssökande" flyr femtio kvinnor från tvångsgifte över Medelhavet. Kungen på Argos ställdes inför dilemmat - vägra asyl eller ta emot. 2000 år senare står Europas politiker inför samma dilemma.

Är det möjligt att drömma, tänka, skriva om något annat än Syrien idag? Är det möjligt att som politiker i Sverige bortse från de hundratusentals kvinnor och barn som drivs mot gränsen till Turkiet, i ett bottenlöst armod omgivna av det värsta av våld?

Svaret är ett otvivelaktigt ja.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 20-03-04:

Sverige har råd att ta emot fler flyktingar till sidans topp

Migrationsfrågan handlar inte om ekonomi, utan om humanismen som grundinställning. Sverige har tveklöst råd att ta emot fler flyktingar, skriver Tommy Falk.

För några år sedan var svaret självklart. Vi har tillsammans med övriga lyckligt lottade länder kommit överens om att asylrätten ska upprätthållas. De som flyr från krig och förföljelse ska ha möjlighet att hitta en fristad. Det som händer vid den grekiska gränsen mot Turkiet motsäger denna överenskommelse på ett beklämmande sätt.

Något väldigt tydligt har hänt även i det välmenande Sverige. Ingen reser sig tydligen längre upp och säger: "Det är för jävligt att barnfamiljer på flykt från bombkrevader måste övernatta utomhus efter att ha stoppats av taggtråd och tårgas vid Europas gräns."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-03-03:

På Lesbos dör det sista av EU:s medmänsklighet till sidans topp

av Mattias Beijmo

Flyktingarna gestikulerar i den överfulla gummibåten, de har varit till havs i timmar och de bönar och ber att det grekiska kustbevakningsfartyget ska ta dem ombord. Längst bak sitter ett litet barn i knät på någon. De två kulorna från kustbevakarens maskingevär bryter vattenytan ett par meter framför dem. Ljudet av två skott i snabb följd hörs på filmen. Skytten har svart balaklava och skyddsväst, han står i aktern på kustbevakningsskeppet.

En mindre båt närmar sig flyktingarna som nu har panik. Det är en tvåmotorig styrpulpetbåt, ombord finns tre civilklädda män. En av dem har en pistol i handen, han visar den för flyktingarna. Till höger om honom viftar en annan man utåt mot det öppna havet; han skriker något mot människorna i gummibåten. Det nästan 20 meter långa kustbevakningsfartyget förstärker budskapet. Kaptenen styr sina 28 ton i toppfart någon meter framför flyktingarnas gummifarkost. Svallet gör att alla ombord skriker av skräck, vatten kommer in i båten och de är nära att kapsejsa.

Metoderna för att till varje pris stoppa människor från att söka asyl är i sig inget nytt på Egeiska havet. Det finns gott om videomaterial på kustbevakare som där försökt sänka, ramma och skjuta sönder gummibåtar och människor. Det finns bevis för att de ignorerat rop på hjälp från sjunkande farkoster, med dödlig utgång som följd.

Skillnaden är att det varit den turkiska kustbevakningen som gjort skitgörat åt EU och Grekland. Efter att EU:s ledare leende skakat hand med president Erdogans folk i slutet av 2015, outsourcade man uppgiften att stoppa båtarna mot den grekiska övärlden. Turkiet fick miljardbelopp, det glunkades om EU-medlemskap och Bryssel köpte nya båtar och vapen till kustbevakarna för att de mer effektivt skulle avskräcka och hindra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-03-05:

Stå upp för asylrätten! till sidans topp

"Asylrätten är en mänsklig rättighet och inte förhandlingsbar. Ingen människa som tvingas lämna sitt hem och fly undan krig, våld och förtryck ska nekas skydd. Det har Sverige och andra EU-länder lovat genom att underteckna flera internationella konventioner. Men det är också vår moraliska skyldighet, att vara solidariska med medmänniskor i kris."

Så börjar inbjudan till en manifestation för asylrätten fredag eftermiddag i Stockholm - redan en av flera manifestationer mot de attacker mot asylrätten och övergrepp mot asylsökande som nu pågår vid EU:s gränser.

FARR håller med om detta och uppmanar alla att protestera!

Experter har länge varnat för att EU:s migrationspolitik riskerar att helt urholka asylrätten. Nu ser vi det hända. Sedan flera år har EU ingått avtal med länder som gränsar till EU, så som Turkiet, som syftat till att förhindra att flyktingar och skyddsbehövande tar sig in i EU. Turkiet har nu meddelat att det inte längre hindrar skyddsbehövande från att nå Europa. Samtidigt har EU genom Dublinförordningen i praktiken placerat ansvar för skyddsbehövande på medlemsstater vid EU:s yttre gräns, så som Grekland. Detta trots att Grekland saknar kapacitet att ensamt axla ansvaret. Till följd av Turkiets beslut har Grekland nu meddelat att rätten att söka asyl i Grekland kommer att suspenderas.

Det är inte första gången vi ser sådana scener som under de senaste dagarna har utspelat sig i Grekland. Om EU:s medlemsstater inte axlar ansvaret för människor som söker skydd i Europa, kommer det inte heller vara sista gången.

Vi kräver att Sverige omedelbart verkar för en ansvarsfull europeisk migrationspolitik som respekterar asylrätten. Vi uppmanar Ylva Johansson, för närvarande EU:s kommissionär med ansvar för migration och säkerhet, att göra sitt yttersta för att EU:s medlemsstater gemensamt skall erbjuda skydd till flyktingar och skyddsbehövande.

Manifestationen i Stockholm hålls på Medborgarplatsen kl 16.30, fredag 6 mars

Uttalandet samt länk till facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledarkrönika 20-03-03:

Är EU:s beslutsfattare verkligen förvånade? till sidans topp

Sakine Madon

När EU för några år sedan slöt flyktingavtalet med Turkiet var vi många som kritiserade det. Turkietkännaren Halil Karaveli uttryckte det kanske tydligast, när han sa att "EU har ingått ett avtal med djävulen".

Erdogans regim förtrycker sin befolkning och, som Amnesty har påpekat, begår krigsbrott. Inte heller har situationen för de syriska flyktingarna förbättrats.

Är EU:s beslutsfattare förvånade över att Turkiet nu öppnar gränsen mot Europa? Varför skulle Erdogan respektera ingånget avtal, om han kalkylerar att alternativet gynnar honom mer?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-04:

Åkesson (SD) vid grekiska gränsen: Sverige är fullt till sidans topp

SD:s partiledare Jimmie Åkesson har rest till gränsen mellan Turkiet och Grekland. Där delar han ut flygblad om att Sverige inte kan ta emot fler asylansökande.

Andra partiledare i riksdagen kallar hans agerande ynkligt och ovärdigt.

Jimmie Åkesson befinner sig i den turkiska staden Edirne med sin stabschef och några fotografer. Där pratar han med migranter och polisen. På flygblad som han delar ut står det på engelska "Sverige är fullt" och meddelandet signeras med "Svenska folket och Sverigedemokraterna".

- Det finns ingen kapacitet i Sverige att ta emot fler. Det finns inga bostäder. Vi försöker få dem att inte vilja åka till just Sverige, säger Åkesson till tidningen.

Anspelar på M-bild

I ett inlägg på Twitter som partiledaren publicerat står "Stäng gränsen!" följt av "Vi gjorde vad vi kunde för att förhindra migrationskrisen 2015. Vi gör vad vi kan för att hindra en ny migrationskris!"

"Stäng gränsen!" verkar anspela på den bild som Moderaterna lade ut på sociala medier i måndags med partiledaren Ulf Kristersson där det stod "Stärk gränsen!".

Kristersson vill inte uttala sig om lämpligheten i Åkessons agerande. Han tycker det finns viktigare saker för partiledare att göra.

- Vår seriösa uppgift som lagstiftare är att se till att Sverige får en bättre migrationspolitik och att vi använder Sveriges inflytande i Europa till att se till att EU håller EU:s yttre gräns. Jag tänker inte syssla med symbolhandlingar på plats, säger Kristersson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 20-03-05: Salabo tar strid mot Jimmie Åkessons (SD) flygblad (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 20-03-06: Många JO-anmälningar mot partiledarens flygbladsutdelning (Extern länk)

Aftonbladet 20-03-04: Advokat polisanmäler Jimmie Åkesson (SD) (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-06: Jimmie Åkesson utfrågad av turkisk polis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-03-04:

Greklands agerande skadar barn - Sverige måste agera till sidans topp

Politiska framgångar prioriteras framför människors liv. Vi kan inte kapitulera Sveriges titel som en humanitär stormakt. När andra länders politiker använder människoliv som pjäser på en spelbricka behöver Sveriges regering nu kalla andra EU-länder till samtal för att markera mot de övertramp som gjorts i Grekland. Det skriver flera representanter för Unga örnar.

Det som händer vid den turkisk-grekiska gränsen riskerar att eskalera våldet mot alla de som vill använda sin mänskliga rättighet att söka asyl. Grekland och EU behöver skyndsamt ta fram en plan för hur alla människor ska kunna söka asyl på ett rättssäkert sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare 20-03-04:

Sveriges regering stödjer lagbrott till sidans topp

Alex Voronov

Att bryta mot lagen är okej.

Nej, så har inte europeiska politiker uttryckt sig. Men det är innebörden när de i kör stödjer Greklands beslut att "säkra gränsen" mot flyktingar som försöker ta sig in i landet "illegalt".

Ordet illegalt används i Sverige främst av högeroppositionen. Partiledare Ulf Kristersson (M) och Europaparlamentarikern Tomas Tobé (M) gjorde det i helgen på Moderaternas Facebooksida.

Det signalerar att något brottsligt är i görningen, vilket är fel. Det gängse begreppet i bland annat EU:s dokument är irreguljär migration - människor som saknar visum men tar sig till landet ändå reser irreguljärt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-03-04:

M blundar för en humanitär tragedi till sidans topp

Karin Karlsbro, Tina Acketoft (L): Skrämmande när allt handlar om att stoppa flyktingar

Det råder ingen tvekan om att EU behöver ta ett samlat, starkare grepp om ett yttre gränsskydd och att vi behöver skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik.

Men det är skrämmande att fokus i så hög grad har hamnat på att stoppa flyktingar i stället för att hitta lösningar på denna humanitära kris.

Turkiet aviserade i helgen att de inte längre kommer att stoppa flyktingar som vill ta sig till Europa. Därmed bryter de avtalet som ingicks med EU 2016. Trycket på Grekland är nu mycket högt och situationen för de miljontals människor på flykt i Turkiet är både osäker och farlig. Det gäller i synnerhet barn på flykt.

Läget visar än en gång på det akuta behovet av både ett fungerande europeiskt samarbete för att hantera migrationsfrågorna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 20-03-04:

Olof Edsinger: Bygg flyktingläger i Europa till sidans topp

Tusentals migranter står vid den grekiska gränsen och kräver att få komma in i EU. Olof Edsinger föreslår en drastisk åtgärd, flyktingläger på europeisk mark.

Öppna eller stänga gränsen? Debatten pågår för fullt sedan Turkiets president Tayyip Erdogan på eget bevåg sagt upp flyktingavtalet med EU och sett till att tusentals migranter slussats vidare mot den grekiska gränsen.

Just nu utspelar sig kaotiska scener vid gränsövergången, inte minst efter att en person sköts ihjäl.

Asylrätten upphävd

Grekland har på eget bevåg tillfälligt upphävt asylrätten under en månads tid och landets ledande politiker påstår att de mer eller mindre är utsatta för en invasion orkestrerad av landets ärkefiende Turkiet.

På flera håll inom EU stämmer man in med budskapet att hålla gränsen stängd, allt för att inte återupprepa den flyktingsituation som rådde år 2015.

Bygg flyktingläger

Kanske är svaret något annat? Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, föreslår helt enkelt att man ska bygga flyktingläger inne i Europa.

- Det finns ett hyckleri att vi bygger vår nuvarande strategi på att "skitjobbet" ska göras i andra delar av världen där vi inte behöver se det, säger Olof Edsinger till Dagen.

Inte minst anser han att det är olyckligt att EU satt sig i knät på den turkiske presidenten, som Olof Edsinger beskriver som en despotisk ledare.

- Självklart måste människor kunna söka asyl, men hela inramningen här är så absurd eftersom Erdogan använder migranterna som brickor i ett geopolitiskt spel, säger han.

Misslyckande för EU

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 20-03-04:

Flyktingkatastrofen i Grekland kräver att Sverige tar hand om barnen till sidans topp

Efter helgens katastrofala utveckling längs gränsen mellan Grekland och Turkiet måste nu Sveriges regering omedelbart följa de länder som öppnat upp för att skydda barnen i den akuta humanitära katastrof som sker i Grekland, skriver bland andra Jacob Flärdh, generalsekreterare Child 10.

Efter Turkiets beslut att öppna gränserna mot Europa ökar trycket enormt på Grekland som första mottagandeland och tusentals flyktingar försöker nu ta sig över gränsen mot Europa.

Redan innan helgens utveckling var flyktinglägret Moria på ön Lesbos ett läger överbefolkat långt över bristningsgränsen där cirka 20 000 människor varav 42 procent av dem är barn, lever på en plats avsedd för cirka 3000 personer. Över 1000 barn utan medföljande vuxen lever i skogen, utanför lägret, helt utan skydd. Utöver den eskalerande situationen vid Evros i norra Grekland har de senaste dagarnas utveckling också präglats av våldsamma upplopp, demonstrationer, ryktesspridning och attacker mot såväl flyktingar som hjälporganisationer på Lesbos. I detta kaos är det i första hand barn som försvinner och nu måste det till akuta omhändertaganden av de barn som lever helt utan skydd.

Vittnar om övergrepp

Child 10 samarbetar med och stödjer flera gräsrotsorganisationer i Grekland som arbetar direkt med barn i parker, på gator och i flyktinglägren. Vi och våra partnerorganisationer ser hur den allt värre humanitära katastrof som pågår leder till att barn, vissa inte äldre än 6-7 år, redan lever utan säker tillgång till vatten eller mat, ute i skogen, i små tält. Barn i lägren vittnar om övergrepp, droger och våld utan möjlighet till skydd. Barn berättar att de blir sjuka utan möjlighet till vård. Barn som berättar att de är törstiga men inte vågar gå hämta vatten av rädsla för att bli våldtagna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-03-05:

"Ändra systemen för en human flyktingpolitik" till sidans topp

När Turkiet nu öppnat gränsen mot EU igen är det dags att förändra systemen för att skapa en mer human migrationspolitik. Det skriver Ida Alterå och William Fröding, Cuf.

Om bara några veckor är det fyra år sedan EU slöt ett avtal med Turkiet som handlar om att Turkiet hindrar flyktingar att ta sig vidare till resten av Europa i utbyte mot miljardbistånd till landet. Sedan dess har Erdogan upprepade gånger hotat att öppna gränsen mot EU. Häromdagen gjorde han till slut verklighet av hoten och på ett ögonblick slogs illusionen av lugn och ro i unionen i spillror.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-03-03:

Polariserade partier ska ta ställning till ny migrationsvåg till sidans topp

Den infekterade debatten om migrationsfrågan har blossat upp i igen. När Turkiet nu släpper igenom migranter ställs frågan på sin spets.

Det kan påminna om flyktingkrisen 2015 men positionerna hos de politiska partierna är annorlunda 2020.

Under gårdagen gick Moderaterna ut med budskapet "Stärk gränsen!" och Centerpartiets ungdomsförbund kontrade med rakt motsatt budskap: "Öppna gränsen!"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svt 20-03-04: Analys: "Migrantkrisen sätter press på svenska politiker" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 20-03-04:

Lång väg till uppgörelse om asylpolitik till sidans topp

Flera konkreta förslag finns nu på migrationskommitténs bord.

Men vägen är lång till en bred uppgörelse om asylpolitiken.

Halva tiden har gått för partierna i migrationskommittén. I augusti ska de lägga fram ett betänkande om en framtida migrationspolitik för Sverige.

Kommitténs sekretariat har nu tagit fram flera konkreta förslag som man vill att partierna tar ställning till. Sekretariatets bedömning är att de förslag som ligger på bordet på onsdagens möte "till viss del" är "något mer generösa" än den tillfälliga asyllag som gäller fram till sommaren 2021.

Däremot bedöms de vara mer restriktiva än asylreglerna i utlänningslagen som gällde fram till kulmen av flyktingkrisen 2015.

Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson Rikard Larsson vill i nuläget inte gå in på om balansen mellan en striktare och en generösare migrationspolitik är rätt.

- Kommittén har inte landat än, säger han.

Larsson vill inte heller kommentera de enskilda förslagen på bordet.

- Så länge vi inte är klara med alla delar, så är vi inte klara med några delar av frågan heller, säger han.

Sekretariatet påpekar också att förslagen kan komma att uppdateras, kompletteras eller ersättas under det fortsatta arbetets gång, vilket kan förändra den sammanlagda effekten.

Migrationsverket väntas på onsdagens möte muntligt redovisa sin bedömning av konsekvenserna av ett "nollalternativ", det vill säga om inget görs och Sverige går tillbaka till de asylregler som gällde fram till 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-02-26:

"Starkt folkligt stöd för rätt till familjeåterförening" till sidans topp

Svenska kyrkan, Rädda barnen och Röda korset: Den parlamentariska migrationskommittén måste se bortom kortsiktiga politiska intressen.

Vår nya undersökning visar att det finns ett starkt stöd både för rätten till familjeåterförening och för att personer med humanitära skäl ska kunna stanna i Sverige.

"Under århundradena har vi långsamt erövrat en humanism i vårt land. Ibland är den skymd, ibland djupt nedgrävd. Men den finns där som en guldreserv."

Dessa ord kommer från författaren Kerstin Ekman. Sverige har genom historien visat att det finns en stark medmänsklighet och vilja att hjälpa utsatta människor, oavsett var de råkar vara födda. I år är det 75 år sedan överlevare från Förintelsen fick komma till Sverige med Röda korsets vita bussar vid andra världskrigets slut. Politiska flyktingar från Chile på 70-talet och människor på flykt från Balkankriget på 90-talet har fått en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige. Sverige ses som en humanitär förebild på många håll i världen, inte minst tack vare vårt långvariga arbete med biståndsverksamhet.

Vi som skriver den här artikeln ser varje dag att denna medmänsklighet i allra högsta grad lever också i dag. Tusentals frivilliga från våra organisationer jobbar på gräsrotsnivå för att hjälpa samhällets mest utsatta. Det ordnas språkkaféer för nyanlända, boendelösningar för människor som saknar tak över huvudet och det samlas in stora summor pengar för att hjälpa människor i nöd ute i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre debatt 20-02-11:

Många tusen öppna hjärtan som aldrig ger upp till sidans topp

Jiang Millington

Statuera exempel. Visa på handlingskraft. Snygga till siffrorna. Få valuta för muto... förlåt, biståndet till Afghanistan. Javisst, vi förstår vad ni håller på med. Det är därför Morgan Johansson aldrig svarar på frågorna vi ställer i sociala medier. Det är därför Migrationsverket hela tiden ändrar på villkoren så att det inte spelar någon roll hur flitigt de studerat eller hårt de jobbat. Det var aldrig meningen att de skulle få en chans att stanna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-02-29:

Ensamkommande barn lämnas i sticket till sidans topp

Ytterst få ensamkommande barn kommer numera till Sverige. Det betyder att utrymme verkligen finns att ge rimligt stöd till de som anlände tidigare. Men en färsk rapport från Röda Korset visar att dessa i hög grad lämnats i sticket, skriver Thomas Hammarberg.

Det måste nu erkännas - de cirka 35 000 ensamkommande yngre som nådde oss med flyktingvågen 2015 har inte bemötts anständigt. Visst har frivilliga organisationer och enskilda personer gjort enastående insatser för att stödja dessa asylsökande, men de politiska besluten har präglats av den iskalla tidsandan.

Prioriteringen har varit att skicka tillbaka så många som möjligt. Till och med ungdomar som aldrig varit i Afghanistan (utan vuxit upp som flyktingar i Iran) har sänts till Kabul. Mottagandet i detta våldsdrabbade land har dessutom haft påtagliga brister.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dalarnas Tidningar debatt 20-03-04:

Att krossa en driven killes drömmar till sidans topp

Brazer Bozlak

Farzad Rasekh flydde kriget i Afghanistan med hopp en tryggare framtid. Idag, fyra år senare, är han ett levande bevis på hur människor som har gjort en total omställning av livsstil och värderingar i det nya landet, arbetat flitigt och knäckt kulturkoderna blir tvingade att lämna Sverige efter rättsosäkra asylbeslut.

Vintern 2017 kom Farzad in på Basta i Falun och frågade efter jobb med knackig svenska och vemod i blicken. Med varken CV eller arbetserfarenhet valde vi att ge honom en chans mest för att vi tyckte synd om blicken i hans ögon som skrek efter hjälp. Resten är en framgångshistoria som har format vår rekryteringsstrategi - "Alla förtjänar en chans, oavsett erfarenhet eller CV".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-03-01:

Åldersbedömningar splittrar regeringen - utredning dröjer till sidans topp

Frågan om medicinska åldersbedömningar av asylsökande fortsätter att skapa konflikt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ännu finns ingen utredning av undersökningarna.

Asylsökande som anger att de är under 18 år behöver styrka detta när Migrationsverket gör sin asylbedömning. Om de inte kan det har de sedan tre år tillbaka möjlighet att få sin ålder bedömd av Rättsmedicinalverket.

Knän och visdomständer röntgas. Fram till det senaste årsskiftet har fler än 11 000 personer undersökts. Drygt 80 procent har bedömts vara över 18 år.

- Från vår sida är det viktigt att vi inte ifrågasätter om vi ska ha medicinska åldersbedömningar eller inte, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

- Har man åldersbedömningar så måste de ju vara så rättssäkra det bara går och om vi har prövningar där barn bedöms som vuxna så är det inget annat än en rättsskandal, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson i Miljöpartiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-03-04:

Svar på skriftlig fråga: Utvisningar till sidans topp

Fråga 2019/20:978 av Adam Marttinen (SD)

För fyra år sedan uttalade inrikesminister Anders Ygeman att 80 000 asylsökande som fått avslag på sin ansökan skulle utvisas.

Mina frågor till justitite- och migrationsminister Morgan Johansson, som handlar explicit om antalet utvisningar utifrån de tre angivna punkterna nedan och inte om regeringens arbete i övrigt, är:

Hur många av dessa 80 000 har lämnat landet frivilligt respektive genom tvång, hur många personer som har fått avslag på asylansökan har tillkommit under de senaste fyra åren och vilka åtgärder vidtar ministern för att säkerställa att dessa personer utvisas?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman uppskattade i ett uttalande 2016 att 60 000 eller möjligen 80 000 personer skulle komma att återvända under de närmaste åren. Denna uppskattning byggde på det generella antagandet att Migrationsverket skulle avgöra cirka 160 000 ärenden och att cirka 50 procent av dessa skulle resultera i ett avlägsnandebeslut.

Det kan nu konstateras att sedan 2016 har cirka 54 500 personer rest ut från Sverige efter beslut från Migrationsverket eller Polismyndigheten, varav cirka 70 procent självmant och cirka 30 procent med tvång.

I sammanhanget kan också nämnas att antalet asylansökningar i Sverige sedan rekordåret 2015 har minskat kraftigt till en nivå runt 20 000, vilket är den lägsta nivån sedan 2005.

För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar asylpolitik måste den som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Sedan regeringen tillträdde 2014 har en mängd åtgärder vidtagits för att tillse detta.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-03-05:

Why the language we use to talk about refugees matters till sidans topp

By Stefan Simanowitz, Amnesty International

George Orwell's dystopian novel, 1984, opens with Winston Smith writing in his diary about a film he has seen. "One very good one of a ship full of refugees being bombed somewhere in the Mediterranean," he writes. "Audience much amused by shots of a great huge fat man trying to swim away with a helicopter after him, first you saw him wallowing along in the water like a porpoise, then you saw him through the helicopters gunsights, then he was full of holes and the sea round him turned pink and he sank as suddenly as though the holes had let in the water."

This week, a video emerged of a Greek coastguard ship apparently trying to capsize a boat full of refugees at sea, and of the coastguard firing into the sea near their dingy.

This is not Oceania in 1984. This is Europe in 2020.

The incident reportedly took place off the Turkish coast on Monday. It came amid the growing standoff between Turkey and the European Union which has followed President Erdogan's decision to allow refugees and migrants to head towards Turkey's EU land and sea borders with Greece and Bulgaria.

And like the audience in Orwell's cinema, some people were "much amused." One notorious right-wing commentator tweeted the video with the caption: "Love me a bit of Greek coastguard. Come on you wondrous people of Greece. Thighs oiled. Boots strapped. Rage against the invasion."

This language of invasion has been repeated in headlines around the world as newspapers reported how Greece was being "besieged" by "swarms" or "floods" of migrants. Even the New York Times carried a photo caption on Tuesday stating that "Greek authorities have been using tear gas and rubber bullets to repel the hordes."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 20-03-02:

Lena Mellin: På gränsen till sinnessvagt till sidans topp

Varje dag tvingas 44 000 personer lämna sina hem och ge sig ut på flykt.

Vi talar om ohyggliga tragedier, men Ulf Kristersson och Tobias Billström (M) tror att det är roligt och leker maskerad.

Det är inte bara mycket olämpligt, det är på gränsen till sinnessvagt eftersom det skvallrar om en total brist på empati, medkänsla, med andra människor.

Fakta i målet är följande. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befinner sig nära 71 miljoner människor på flykt, det är den högsta siffran sedan andra världskriget och mer än en fördubbling på tjugo år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 20-03-03:

Osmakligt att posera i jaktkläder när asylsökande skjuts ihjäl i Grekland till sidans topp

Att Moderaterna väljer att publicera en bild på en jaktklädd Ulf Kristersson med citatet "Stärk gränsen" samtidigt som en 22-årig asylsökande har skjutits ihjäl vid Greklands gräns är rent osmakligt och visar hur avhumaniseringen av människor har normaliserats i samhället, skriver advokaten Emma Persson.

Ser en bild på Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som poserar i jaktkläder. Bilden pryds av ett citat från honom: "Stärk gränsen". Under i bild står det även "Flyktingkrisen 2015 får aldrig upprepas. Sverige måste stödja Greklands arbete med att skydda EU:s yttre gräns."

Precis innan jag ser den här bilden har jag läst om en 22-årig asylsökande från Syrien som har skjutits ihjäl av grekiska gränsvakter. De som initialt rapporterar om detta är journalisterna Jenan Moussa och Mughira Al Sharif, även Expressen och Svenska Dagbladet återger denna fruktansvärda tragedi. Jenan Moussa skriver på twitter att hon har talat med 22-åringens familj och fått det bekräftat.

Mänsklig rättighet

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. I ett Europa där högerextrema får allt mer inflytande över vår politik verkar många glömma bort det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

TT / NT 20-03-03:

Mordförsök på tjetjensk regimkritiker i Gävle till sidans topp

En känd tjetjensk bloggare överfölls i en bostad i Gävle i förra veckan. Han övermannade angriparen och fick denne i en blodig video att erkänna att han kommit från Moskva.

Även Sverige kan därmed ha blivit skådeplats för attacker mot regimkritiska tjetjener i exil.

Internationella medier har tidigare rapporterat om attacken, men inte i vilket land. TT kan nu berätta att det var i Gävle.

Överfallet skedde den 26 februari i bostaden där den 32-årige bloggaren Tumso Abdurachmanov befann sig. Angriparen, en 29-årig rysk medborgare, häktades i söndags på sannolika skäl misstänkt för mordförsök.

Han förnekar brott, säger kammaråklagare Therese Stensson till TT.

Också offret var inledningsvis misstänkt för brott eftersom båda hade ordentliga skador.

Men utredningen visar att det våld målsägaren utövar gör han i nödvärn.

Målsägaren verkar av allt att döma vara tjetjensk medborgare. Mer än så vill jag inte kommentera om honom, säger Therese Stensson.

"De har min mor"

Med en hammare i högsta hugg gav sig angriparen på bloggaren, som fick en skada i pannan men lyckades försvara sig.

Abdurachmanov filmade och lade ut en video som enligt honom visar efterspelet till attacken. Regimkritikern hörs andas häftigt, visar upp hammaren och frågar ut angriparen som ligger i blodpölar på köksgolvet.

Varifrån kommer du? undrar tjetjenen.

Från Moskva, svarar ryssen till sist.

Försökte du döda mig?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT 20-04-08: Riksenhet utreder försvinnande i Uppsala (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 20-03-04:

Dokumentären Love Child skildrar en iransk familj på flykt till sidans topp

Den eskalerande situationen på gränsen mellan Turkiet och Grekland, där tiotusentals människor på flykt har samlats, gör danska Eva Mulvads dokumentärfilm Love Child extra aktuell.

- Europas politiker tar inte ett gemensamt grepp om problemet. Vi stänger gränsen och vi betalar Turkiet för att hålla en grupp flyktingar kvar där, säger Eva Mulvad till Kulturnyheterna.

Under sex år följde regissören Eva Mulvad och hennes filmteam en iransk familjs kamp för att kunna vara just en familj. Resultatet blev dokumentärfilmen Love Child som nu rullar under Tempo dokumentärfestival i Stockholm.

Ett byråkratiskt limbo

I filmen tvingas Leila, Sahand och deras förbjudna kärleksbarn Mani på flykt från hemlandet Iran för att kunna vara tillsammans.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-03-04:

Elisabeth har hjälpt 30 ensamkommande att komma in i samhället till sidans topp

Bibliotekarien Elisabeth Rundqvist, 58, lägger all ledig tid på att hjälpa ensamkommande i Uppsala.

Hon har två killar boende hos sig på heltid och har stöttat ett trettiotal att komma in i samhället.

- Jag får så mycket glädje tillbaka av alla fantastiska människor jag lärt känna genom åren.

Till vardags arbetar Elisabeth Rundqvist på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Så fort arbetsdagen är slut tar ett helt annat engagemang vid: kampen för dem som försöker komma in i samhället. Men som inte alltid får den hjälp de behöver.

Allt började med flyktingkrisen för några år sedan - och med ett samtal på Elisabeths arbetsplats. Frågan om hur biblioteket skulle arbeta för att göra verksamheten mer tillgänglig för nyanlända diskuteras. Elisabeth började fundera. Vilka var människorna som nu kommit till Sverige? Vad hade de varit med om? Hur såg deras bakgrund ut?

Hon ville ta reda på mer och anmälde sig som volontär för en språkstödjande grupp i Uppsala.

Där och då kunde engagemanget ha stannat.

Så blev det inte.

I stället fördjupades det när två föräldralösa pojkar kom till språkgruppen.

- Majoriteten av de jag hade träffat dittills var vuxna eller tillhörde en familj. De här killarna var bara 14 och 15 år gamla. De kände ingen. De var dessutom placerade i ett familjehem där det bara pratades persiska.

Elisabeth som själv har tre vuxna barn undrade hur pojkarna skulle kunna komma in i samhället när de bara kom i kontakt med det svenska språket en timme i veckan - i en språkgrupp?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.