fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 20 november debattbilaga

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Norrländska Socialdemokraten 19-10-23:

Mänskliga rättigheter är inget smörgåsbord till sidans topp

Anna Sundström, generalsekretare för Olof Palmes Internationella Center

I många länder omnämns det vi brukar kalla smörgåsbord ofta för "Swedish table" - svenskt bord. Principen om ett bord med många olika rätter där gästerna tar för sig av det som faller dem i smaken sällar sig i raden av svenska exportsuccéer.

Sverige är också känt för att vara en stor FN-vän. Nästa år fyller organisationen 75 år. Samtidigt vänder sig alltfler politiska ledare bort från internationellt samarbete, sätter den egna nationens intressen först, skyller egna tillkortakommanden på överstatlighet och multilaterala överenskommelser. I spåren av nationalistiska och auktoritära framgångar inskränks grundläggande fri och rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 19-10-27:

Människan har rätt att fly till sidans topp

Eva Mjönes och Sundsvalls Asylkommitté

Nyligen fick vi åter ta del av nyhetssändningar med rapporter om bombattacker och markstrider mot civila människor. Turkiet anfaller kurder. En konflikt som drabbar befolkningen, oskyldiga människor som tvingas fly sina hem i stor desperation.

Framför våra ögon ser vi flyende människor, förtvivlade föräldrar som springer och håller sina minderåriga barn i handen. De flyr för sina liv. Men vart ska de ta vägen? Hur långt måste de springa? Var går det att finna tryggheten? Finns den innanför eller utanför landets gränser? Finns den i Europa? Finns den i Sverige? Kan vi ta emot dem? Kan vi ta emot dem, de kommer att bli många?

Den frågan ska inte behöva ställas. Därför att vi ska ta emot dem. Människan har rätt att fly från krig och förtryck och hon har rätt att söka en fristad i ett annat land än sitt hemland. Den rätten finns inskriven i de internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa. I "allmän förklaring" om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948 i FN: s konventioner står i artikel 14: "Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-05:

Riksdagspartierna splittrade i frågan om migration till sidans topp

Efter dagens migrationspolitiska möte där riksdagens alla partier deltog vill Sverigedemokraterna och Moderaterna att Socialdemokraterna ska tydliggöra sin ställning i frågan. Men Socialdemokraterna tycker att partiet är tydligt.

- Jag satt på mötet och de hade möjlighet att ställa alla frågor till mig, men det gjorde de inte, säger Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson Rikard Larsson.

De politiska partierna står långt ifrån varandra när det gäller migrationspolitiken. Medan Moderaterna och Sverigedemokraterna vill tala om volymer vill till exempel Vänsterpartiet tala om permanenta uppehållstillstånd och möjligheter till familjeåterförening. Hur Sveriges migrationspolitik kommer att se ut beror mycket på vilken sida som Socialdemokraterna kommer att välja.

- Socialdemokraterna uttrycker inte någon uppfattning. De är ändå nyckeln till om det ska gå i den ena eller andra riktningen. Jag tycker det är dags för socialdemokraterna att visa om man vill ha mer eller mindre invandring, säger Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.

Även Moderaternas migrationspolitiska talesperson håller med.

- Efter mötet har det har blivit tydligare var majoriteterna ligger. Det gör mig oroad, men med det sagt så hänger väldigt mycket på var Socialdemokraterna landar, säger Maria Malmer Stenergard (M).

V: Vill se en amnesti

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-11-05: Analys: "Splittringen om flyktingpolitiken kommer att bestå" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11-05:

Målet: Bred uppgörelse kring migrationen till sidans topp

I dag samlas den så kallade Migrationskommittén för sitt första egentliga arbetsmöte.

Samtliga riksdagspartier ingår och justitieminister Morgan Johansson är försiktigt optimistisk om att det ska gå att få en bred enighet bakom slutresultatet, som presenteras i augusti nästa år. Så här säger han om förutsättningarna för det.

- Jag hoppas att de är goda, men det beror ju i stor utsträckning på hur oppositionen agerar här. Allt handlar om attityder, men det skulle vara viktigt att få en så bred uppgörelse som möjligt.

Redan innan arbetet inletts har flera partier gjort egna utspel om hur de vill utforma regler för bland annat längden på uppehållstillstånd, och grunderna för dessa uppehållstillstånd. Vid en pressträff i riksdagen nu på förmiddagen ansåg Morgan Johansson att det ändå finns en bred samsyn om att reglerna inte kan avvika från dem i övriga EU.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare 19-11-05:

Migrationspolitiken måste hålla ihop till sidans topp

Sveriges lagstiftning blir aldrig färdig. På senare år har exempelvis förbud mot medlemskap i terrororganisationer, höjda straff för gängkriminella och rätt till aktiv dödshjälp diskuterats. Den sortens levande debatt är en av grundbultarna i en demokrati, där det hela tiden lappas, lagas, läggs till och dras ifrån i lagstiftningen.

Migrationspolitiken är inte ett undantag. Inget regelverk på migrationsområdet kommer att gälla för alltid. Antingen för att verkligheten kräver en justering eller för att en ny politisk majoritet vill se reformer.

Det är värt att ha i bakhuvudet när migrationskommittén, med representanter från alla riksdagspartier, träffades för sitt första riktiga arbetsmöte tidigare i veckan. På bordet fanns enligt TT ett 20-tal olika punkter som går i helt olika riktningar, och med tanke på hur långt ifrån varandra flera av partierna står kommer diskussionen om migrationspolitikens utformning troligtvis att leva vidare även efter att kommittén har avslutat sitt arbete nästa år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-11-05:

V: Vi står upp för rätten till asyl till sidans topp

Krisen i landets kommuner och regioner beror inte på flyktingmottagandet - det är ett resultat av en åldrande befolkning och ökad ojämlikhet. Sverige ska vara en klar och tydlig röst för asylrätt och mänskliga rättigheter, skriver Vänsterpartiets Christina Höj Larsen.

I dagarna sammanträder den parlamentariska kommittén för en framtida migrationspolitik igen. Kommittén ska ta fram en asyllagstiftning som ska ta vid när den tillfälliga lagen löper ut sommaren 2021. Därmed finns det nu en möjlighet att ersätta ett signalpolitiskt hafsverk med en human och rättssäker lagstiftning som ger skydd åt den som behöver och goda förutsättningar att starta ett nytt liv i Sverige. Vänsterpartiet presenterar här våra utgångspunkter i förhandlingarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 19-11-05:

Majoritet mot amnesti för ensamkommande till sidans topp

Vänsterpartiet har lyft en amnesti för ensamkommande i utredningen om migrationspolitiken.

Men Socialdemokraterna och flera andra partier säger nej.

Migrationskommittén höll på tisdagen sitt andra möte. Målet är att nå en bred överenskommelse om Sveriges framtida migrationspolitik.

Men splittringen är djup mellan partierna. Inför mötet hade de, samtliga åtta riksdagspartier, fört fram sammanlagt ett 20-tal egna hjärtefrågor. Hjärtefrågorna är utöver vad kommittén måste ta upp enligt regeringens direktiv och spretar åt olika håll.

- Det är ingen hemlighet att vi står ganska långt ifrån varandra, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

- Som det ser ut just nu riskerar vi en invandringspolitik som leder till en större asylinvandring och det är naturligtvis helt ohållbart.

Vill ha S-besked

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna hoppas att Socialdemokraterna ska sluta upp kring en stram migrationspolitik.

SD:s ledare Jimmie Åkesson var inte nöjd efter mötet.

- Det är dags för Socialdemokraterna att visa om man vill ha mer eller mindre invandring, säger han.

S representant Rickard Larsson ville efter mötet inte gå in på vad som sagts i kommittén.

- Jag tror att det är bra att man håller det inom kommittén hur man arbetar vidare.

På listan över partiernas hjärtefrågor fanns ett förslag från Vänsterpartiet med om amnesti för ensamkommande unga.

- Det kommer inte att finnas något parlamentariskt stöd för en amnesti, säger Centerns migrationspolitiske talesperson Jonny Cato.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-11-05:

Förslagen går åt fel håll - ökar invandringen till sidans topp

M: Vi tänker inte medverka till en mer generös migrationspolitik

Migrationsutredningen är redan på väg åt helt fel håll, mot ökad asylinvandring och amnesti i någon form. Moderaternas förslag om volymmål finns däremot inte med.

I dag träffas återigen den parlamentariska migrationsutredningen, som S+MP-regeringen tillsatt och i vilken samtliga riksdagspartier ingår. Det är till den utredningen statsminister Stefan Löfven numera hänvisar vid samtliga frågor om vilken väg den svenska invandringspolitiken ska ta.

Moderaterna är angelägna om att utredningen ska leda fram till ett hållbart och stabilt regelverk för en stram invandringspolitik i Sverige. Men utredningen fick en dålig start redan när regeringen utformade direktiven i rakt motsatt riktning, bland annat genom att öppna upp för en ytterligare skyddsgrund.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barometern ledare 19-11-06:

Alla ska med är fel modell för migrationspolitiken till sidans topp

Det går inte att se hur samtalen mellan riksdagens partier om en ny migrationspolitik ska kunna utmynna i något. Centerns representant vill inte ens uppge någon gräns för hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot, trots att kvoter per definition hänger ihop med volymer. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ha amnesti för de ensamkommande som fick en andra chans genom gymnasielagen. Artiga samtal kan säkert föras, men det kommer inte att bli något resultat.

Den parlamentariska migrationspolitiska kommittén kommer snarare att gå till historien som institutionaliserad handlingsförlamning. Statsvetare kommer i framtiden att ha en grannlaga uppgift att reda ut hur väljarnas ganska tydliga instruktion till de folkvalda kunde försvinna i det parlamentariska maskineriet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-11-10:

M: Så når vi volymmålet för asylinvandringen till sidans topp

Vi konkretiserar nu volymmålet och presenterar ett antal åtgärder för en betydligt minskad asylinvandring till Sverige. Det skriver Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (M).

De senaste fem åren har totalt över 300 000 asylsökande kommit till Sverige. Vi har länge hört till de EU-länder som haft störst mottagande av asylsökande ställt mot folkmängd. Fortfarande ligger vi högt i ett EU-perspektiv. Sverige var år 2018 på plats sex i EU vad gäller antal asylsökande per capita. Då anlände 21 000 asylsökande till Sverige.

Problemen med den svenska hållningen är i dag uppenbar för de allra flesta. Det handlar om betydande och växande integrationsproblem i form av bidragsberoende, trångboddhet, dåliga skolresultat och gängkriminalitet.

Turkiets offensiv i Syrien har gjort läget i omvärlden än mer osäkert. Turkiets president har återkommande hotat med att "öppna portarna" och skicka miljontals migranter till Europa. Även om det rör sig om skrämselpropaganda finns risken att ett stort antal asylsökande är på väg till Europa och Sverige igen.

Tyvärr verkar S+MP-regeringen helt sakna ens tillstymmelsen till krisinsikt. Nya förslag som kommer att öka invandringen förbereds samtidigt som regeringen återkommande hänvisar till den migrationsutredning som nu tillsatts. Tyvärr är utredningen redan på väg åt helt fel håll, mot ökad asylinvandring och krav på amnestilagstiftning.

För att åstadkomma en stabil och stram invandringspolitik krävs helt andra åtgärder. Dessutom behövs en långsiktighet. Det är just mot den bakgrunden, och mot bakgrund av Sveriges omfattande integrationsproblem, som Moderaterna har föreslagit ett volymmål som innebär betydligt lägre nivå på asylinvandringen till Sverige. Vi bör ligga i nivå med Norge, Danmark och Finland. Det skulle innebära ett mottagande på cirka 5 000-8 000 asylsökande per år, i stället för nuvarande nivå på 21 000 asylsökande per år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 19-11-03:

"Migrationspolitiken måste rikta sig till de mest utsatta" till sidans topp

Asylprocessen behöver bli mer rättssäker, vi måste i större utsträckning fokusera på kvotflyktingar och se över hur nyanlända som inte tar sig via lagliga vägar till Sverige kan ta ett större eget ansvar. Och de personer som får avslag ska lämna landet. Det är några av våra ingångar i Migrationskommitténs arbete, skriver Annie Lööf (C) och Jonny Cato (C).

Migrationskommittén har nu inlett sitt arbete. Syftet är att riksdagspartierna ska enas kring en långsiktig och hållbar migrationspolitik som en majoritet kan stå bakom. Samtalen är viktiga och nödvändiga. Hösten 2015 var Centerpartiet med och slöt den enda migrationsöverenskommelse som hittills har slutits, eftersom vi tror att långsiktighet och stabilitet är särskilt viktigt när det kommer till migrationspolitiken. Sedan dess har ett lappande och lagande till stor del följt, tillfälliga lagar har följt på varandra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sörmlands Nyheter ledare 19-11-07:

C justerar migrationspositionen till sidans topp

Varför står Moderaterna och tjurar när Centerpartiet sträcker ut handen för breda migrationspolitiska uppgörelser?

Det strategiska svaret på den frågan är förstås: Sverigedemokraterna. Spelet om vilka väljare som ska vinnas eller, i det här fallet, inte förloras, är grundskälet.

Moderaterna predikar numera migrationspolitiska volymer och tak. De räknar klumptal av människor, oavsett vilka de är eller vilka förutsättningar de har. De väljare som M vill behålla ser nu grupper och kollektiva identiteter där Centerpartiets i större utsträckning ser individer och personliga skäl.

Med Moderaternas linje - och andra partier med snarlik hållning - har en flykting inga andra väsentliga egenskaper än sitt antal, sitt ursprung och sitt främlingskap. Alla afghanska medborgare ses som likadana, alla syriska likaså. Oberoende av tro, etnicitet, politisk uppfattning, medmänniskans mer individuella egenskaper.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-06:

Svar på skriftlig fråga: Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller till sidans topp

Fråga 2019/20:293 av Johan Forssell (M)

Lagen om särskild utlänningskontroll är ett värdefullt verktyg för att hantera personer som bedöms utgöra kvalificerade säkerhetshot mot Sverige. Efter terrordådet på Drottninggatan 2017 ingicks en överenskommelse om åtgärder mot terrorism. Bland annat skulle lagen om särskild utläggningskontroll ses över, då den i vissa avseenden uppfattas som svårtillämpad och innehåller luckor.

Den 27 april 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag i syfte att minska antalet personer vars identitet inte kan fastställas under vistelsen i Sverige. Ett halvår senare överlämnade utredningen sitt betänkande Klarlagd identitet - Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:93).

I utredningen föreslogs bland annat att Polismyndigheten och Migrationsverket ska få möjlighet att fotografera en utlänning och ta hans eller hennes fingeravtryck om det är så att utlänningens identitet och rätt att vistas i landet inte kan klarläggas vid en kontroll. Vidare föreslog utredningen att Polismyndighetens och Kustbevakningens möjlighet att eftersöka och omhänderta pass och andra identitetshandlingar ska stärkas. I den utsträckning som är nödvändig ansåg utredningen att Polismyndigheten och Kustbevakningen i samband med en inre utlänningskontroll bör få kroppsvisitera och undersöka bagage och andra tillhörigheter i syfte att hitta pass eller andra identitetshandlingar. Vid osäkerhet om personens rätt att vistas i landet framförde utredningen även att pass ska kunna omhändertas till dess att det är klarlagt huruvida utlänningen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet.

(...)

Frågan i sin helhet samt svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-13:

Svar på skriftlig fråga: Avhjälpande av verkställighetshinder till sidans topp

Fråga 2019/20:304 av Ludvig Aspling (SD)

Regeringen har nyligen tagit beslut om utvisning av sex utlänningar enligt lagen 1991:582 om särskild utlänningskontroll (LSU). På grund av läget i respektive persons hemland har det ansetts föreligga verkställighetshinder, och utvisningarna har därmed inte kunnat verkställas. Personerna, som utgör hot mot rikets säkerhet, får därför i princip utan restriktioner gå fria i Sverige. Statsrådet har vid flera tillfällen, bland annat i en interpellation av mig tidigare under hösten, och till Svenska Dagbladet, hävdat att regeringen arbetar aktivt med att avhjälpa verkställighetshinder. Statsrådet har dock inte velat svara på hur regeringen går till väga i detta, eller förbinda sig till att skapa ett regelverk för hur detta ska gå till.

Sverigedemokraterna har lagt fram förslag på hur detta kan genomföras, genom avtal med länder som vi vill utvisa säkerhetsrisker till. Avtalen kan exempelvis följa ett redan beprövat institut, deportation with assurances. Genom diplomatiska medel eller genom att villkora bistånd kan avtal om utvisning av dessa personer bli verklighet. Till vilken grad regeringen är villig att använda dessa medel för att få detta till stånd blir, på grund av statsrådets ovilja att specificera hur arbetet sker, osagt.

Det framstår även oklart hur väl regeringens arbete med att avhjälpa dessa verkställighetshinder faktiskt framskrider. SVT konstaterade i en granskning av tillämpningen av LSU att väldigt få utvisningar på grund av denna lag verkställts; enbart tre av nitton sedan 2004.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vid hur många tillfällen har regeringen avhjälpt verkställighetshinder för utvisningar enligt LSU, och hur många verkställda utvisningar enligt LSU har detta arbete lett till, om det av någon anledning skiljer sig åt?

Dokumentet i sin helhet samt svar av Statsrådet Mikael Damberg (S) (Extern länk)

Skriftlig fråga av Johan Forssell (M): Personer som hotar Sveriges säkerhet (Extern länk)

Skriftlig fråga av Katarina Brännström (M): Utvisning på grund av brott (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-10-27:

Terrorforskaren Magnus Ranstorp: Säpo har flyttat fram sina positioner till sidans topp

Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, har funnits sedan början av 90-talet och används för att utvisa utländska personer som anses hota landets säkerhet. Enligt en granskning som Sveriges Radio Ekot har gjort har LSU använts i ett 40-tal fall, och bara i år har Säkerhetspolisen, Säpo, ansökt om utvisning av 12 personer.

- Säpo har ju definitivt gjort en offensiv som vi inte skådat tidigare. Det är ett ändrat säkerhetsläge och det innebär då att de kanske flyttar fram sina positioner, säger terrorforskaren och debattören Magnus Ranstorp.

På advokatbyrån Fria Advokater har man i många år försvarat personer som anklagats för terrorbrott. Byrån företräder även imamen Abo Raad, som anses vara ett hot mot Sveriges säkerhet och just nu sitter i häkte i väntan på beslut om utvisning. Byrån är kritisk till att bevisningen i LSU-ärendena är sekretessbelagd, ibland delvis även för de myndigheter som fattar besluten, enligt Sveriges Radio Ekots granskning.

Advokaten Thomas Olsson har stor erfarenhet av att företräda terroranklagade. Han menar att Säpo ändrat sin taktik efter att ha insett att deras bevisföring inte håller för att fälla någon i allmän domstol.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-10-27:

Riksdagsledamöterna debatterade LSU - "Måste i sällsynta fall hålla folk inlåsta" till sidans topp

Är Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, rättsosäker eller behöver den skärpas ytterligare?

- Att låsa in människor på obestämd tid känns inte som en attraktiv lösning, men i sällsynta fall så kanske man måste hålla folk inlåsta, säger Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin.

Enligt LSU kan en person frihetsberövas i upp till ett år och dömas till utvisning utan att ha dömts för något brott och utan att få veta vad som ligger bakom anklagelserna. Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen menar att tidsgränsen för LSU helt ska tas bort.

- När den bortre tidsgränsen närmar sig och de släpps ut så kommer de ut som hjältar och förstärker den här problematiken med extremismen. Vi ska jobba för att få till diplomatiska lösningar där vi kan säkerställa att de kan återvända till sina hemländer, eller andra länder som vi kan hitta avtal med, säger han.

"Ingen attraktiv lösning"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-10-27: Exklusiv intervju med terroranklagade imamen Abo Raad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-10-30:

Varför får IS-svenskars medborgarskap skydd? till sidans topp

Moderaterna: Regeringens agerande är insiktslöst och oansvarigt

Hundratals svenskar som anslutit sig till IS har återvänt till Sverige, och många fler lär göra det framöver. I det läget tillsätter regeringen en utredning om medborgarskap där utredaren uttryckligen stoppas från att lämna förslag om att återkalla det svenska medborgarskapet för terrordömda. Det är djupt insiktslöst och oansvarigt.

Regeringen tillsätter så till sist en ny medborgarskapsutredning. Det är bra att Sverige nu äntligen ser ut att införa ett krav på kunskaper i svenska språket och samhällskunskap för medborgarskap. Att vi nu kommer i kapp en snart 20 år gammal debatt ska Liberalerna ha tack för.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-11-18:

M: Undanröj hinder för utvisningar till sidans topp

Det är djupt otillfredsställande att regeringen fortfarande inte har lyckats säkerställa att personer som utgör säkerhetshot mot Sverige kan utvisas ur landet. Det skriver Gunnar Strömmer och Johan Forssell, Moderaterna.

När inrikesminister Mikael Damberg i dag möter riksdagens justitieutskott kommer vi att avkräva regeringen en konkret handlingsplan.

Nu har det snart gått tre veckor sedan regeringen fattade beslut om att sex personer i den radikala islamistiska miljön ska utvisas från Sverige. Ändå försattes personerna på fri fot på grund av att det fanns hinder för att verkställa utvisningarna. Dessa personer bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet av såväl regeringen som Säkerhetspolisen och Migrationsverket. Detta eftersom de bidrar till islamistisk radikalisering. Trots det kan de nu ändå röra sig i princip fritt i det svenska samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-11-05:

Skarp kritik mot Migrationsverket när muslim i slöja utredde om asyl för konvertit till sidans topp

Migrationsverket lät en muslimsk kvinna i slöja hålla i utredningen av en afghansk kille som konverterat till kristen tro. För Dagen berättar konvertiten vad som hände under utredningen.

- Hej, det är Markus.

Så svarar han i telefonen när jag ringer. Det vill säga det namn han själv använder sig av efter att ha blivit kristen, inte det muslimskt klingande namn som står i Migrationsverkets beslut där de redogör för att hans nyfunna tro inte är genuin.

Markus kom till Sverige för fem år sedan och har nekats asyl. Nu riskerar han att utvisas till Afghanistan, ett land som Sverige inte utvisar kristna till på grund av den stora hotbilden mot konvertiter.

"Utredaren reagerade negativt"

Det som gör att Markus fall sticker ut, och som lett till att flera i hans närhet är upprörda, är att när han skulle redogöra för sin konvertering frågades han ut av en kvinna i slöja.

- När jag sa något negativt om islam märkte jag att hon inte gillade det, säger Markus.

Han menar att han inte vågade berätta öppet och fritt, dessutom märkte han hur handläggaren reagerade på vissa delar av hans berättelse.

Strax efteråt kom också beskedet från Migrationsverket. Markus kristna tro ansågs inte genuin.

"Det finns brister i trovärdighet och tillförlitlighet i uppgifterna kring din process att konvertera", står det i beslutet.

"Hennes tro är inte relevant"

Rebecca Ahlstrand är Markus juridiska ombud och hon anser inte att det är lämpligt att en konvertit frågas ut av en person som uppfattas tillhöra den religion konvertiten valt att lämna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 19-11-18:

Ge Abdolah och Samiaullah en fristad i Sverige till sidans topp

Trots sina uppenbara skyddsskäl har mottagarna av årets Jörn Svensson-pris, hbtq-aktivisterna Abdolah Hoseine och Samiaullah Amiri, fått avslag på sina asylansökningar. Tvinga inte in dessa två killar i en dödlig garderob. Det skriver vänsterpartisterna Malin Björk och Christina Höj Larsen.

Abdolah Hoseine och Samiaullah Amiri är två 20-åriga killar som flydde till Sverige för fyra år sen. Det var först här som de lärde känna varandra. Sedan augusti förra året är de båda aktiva i kampen för hbtq-personers rättigheter. Trots sina uppenbara skyddsskäl hotas de nu av utvisning till världens farligaste land, Afghanistan.

Den 2 november tilldelades dessa modiga killar årets Jörn Svensson-pris, som varje år delas ut av Vänsterpartiet till framstående hbtq-aktivister. Priset delades ut under Vänsterdagarna i Göteborg. Med priset vill vi uppmärksamma asylsökande hbtq-personer och deras kamp för att få leva hela liv. Deras liv begränsas först av förtrycket de utsatts för i sina ursprungsländer och sedan återigen när deras skyddsskäl alltför ofta underkänns här i Sverige.

Abdolah är själv gay, medan Samiaullah är straight. Abdolah flydde som tioåring till Iran, där han hamnade i fängelse efter att han påkommits ha sex med sin partner. I fängelset misshandlades och våldtogs han. Tack vare stödet från sin familj lyckades han komma ut ur fängelset och fly till Sverige.

Samiallahs engagemang för hbtq-personer bottnar i en hemsk upplevelse han hade i Afghanistan. Hans bästa vän misshandlades och förnedrades på grund av sin homosexualitet utan att han kunde hjälpa honom. När Samiallah blev vän med Abdolah här i Sverige bestämde han sig för att göra för honom vad han inte kunde göra för sin andre vän.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialpolitik 19-11-06:

Rättsosäkra migrationsbeslut till sidans topp

Carin Flemström

I kölvattnet av 2015 års flyktingvåg antogs nya lagar. Nu flera år senare är det tydligt att tillämpningen inte är rättssäker. Det väcker frågan om migrationsdomstolarna är fristående från politiken.

Den så kallade begränsningslagen från 24 november 2015 kom till för att begränsa antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Det skulle gå ut över världen att Sverige med en smäll hade stängt dörren. Humanitära skäl, synnerliga omständigheter - ja allt som det gått att få uppehållstillstånd för, utöver en mycket hård tillämpning av internationellt överenskomna asylskäl, ströks.

Snabba beslut är sällan väl utredda när det gäller de yttersta konsekvenserna i vårt komplicerade samhälle. Det har nu gått fyra år sedan hösten 2015 och det har funnits gott om tid att åtgärda oförutsedda negativa följder av de lagändringar som gjordes då. Men så har skett i mycket ringa omfattning. Detta ska ses som medvetna politiska ställningstaganden. De lättnader som gjorts till exempel i form av nya gymnasielagen skedde under bilan för socialdemokratin, som en följd av hård intern kritik.

Gymnasielagen fick en sådan utformning att den direkt utestängde många i målgruppen. 3 106 unga har fått avslag och fortfarande är inte alla ärenden avgjorda. Också det är en medveten politisk handling. Var och en kunde räkna ut att detta skulle bli effekten när regelsystemet presenterades.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 19-11-09:

Vi öppnade våra hjärtan - vad gjorde ni? till sidans topp

"Vi har sett vår sons vänner tvångsutvisas till krig och död". Det skriver Helena Dahlin och Örjan Carlbring, frivilliga fadderhemsföräldrar i veckans debatt som riktar sig till riksdagspolitikerna.

Vi är en familj i Jämtland som har öppnat vårt hem för en pojke från Afghanistan. Han har snabbt blivit en del av vår familj, en älskad son och bror till våra biologiska barn. Innan han kom in i våra liv hade vi en föreställning om att det svenska samhället tog hand om dessa traumatiserade, av krig och flykt märkta ungdomar på ett någorlunda bra, anständigt och rättssäkert sätt.

Vi trodde att barn och ungdomar med dokumenterade skyddsskäl som hot, tortyrskador, att man lämnat islam, flytt från tvångsgifte, sålts som sexslav eller att vara en hbtq-person togs på allvar och sågs som självklara anledningar till att få skydd och trygghet i vårt land. Vi trodde inte att man utvisade barn och ungdomar till krig. Till världens farligaste land. Ett land där man riskerar dödsstraff för sin tro, icke-tro, att man vägrar tvångsäktenskap eller är homosexuell.

Vi trodde att vår bonussons upplevelser av asylprocessen var ett hemskt undantag, ett stort missförstånd som skulle rättas till. Vi trodde att våra politiker tog till sig internationella organisationers bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan. Organisationer som UNHCR, Röda korset, Amnesty, Rädda barnen med flera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karlstads-tidningen ledare19-11-13:

Dom som stod kvar till sidans topp

Sverige är inte längre sig likt. Det är väl en kliché som de flesta har tröttnat på vid det här laget? Om det inte vore för att det faktiskt ligger något i den slitna frasen.

Låt oss gå tillbaka till Sverige anno 2015. Jag minns det året så väl; flimrande tv-bilder på människor som trötta vandrade genom Europa med väskor och plastpåsar i händerna. Gräns efter gräns passerades när regeringar inte ville registrera de asylsökande.

En del av vandrarna hamnade hos oss i Sverige. På flykt från krig och förtryck - men på väg mot hopp och trygghet. Ja, mot vad som helst än Syriens rykande ruiner och Afghanistans framryckande talibankrigare. De samlades ofta vid tågstationerna och snart kom civilsamhället på fötter. Kyrkan, Röda Korset och helt vanliga medborgare. Många ställde upp och det med ett stort folkligt stöd i ryggen. En del familjer tog det så långt och öppnade upp sina hem för ensamkommande ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 19-11-06:

Utvisning av småbarnsfar strider mot ny lag till sidans topp

Det är orimligt att en tvåårig pojke ska förlora sin pappa som ska utvisas till Afghanistan. Migrationsverkets beslut strider mot FN:s barnkonvention som blir svensk lag om knappt två månader, skriver Marit Törnqvist.

Tvååriga Ali har sedan han föddes i Östergötland bott med sin svenska mamma och afghanska far. Men han kommer snart att förlora sin pappa. Det låter underligt, för pappan är fullt frisk och hämtar på förskolan varje dag, spelar fotboll med honom på eftermiddagen och läser sagor på kvällen.

Migrationsverket har bestämt att Alis pappa ska utvisas till Afghanistan. Lilla Ali kommer att vara kvar ensam med sin mamma, som är panikslagen vid tanken att förlora sin älskade sambo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UR Play 2019:

Alla barns lika värde till sidans topp

Rättighetsbärarna

Avsnitt 4 av 6

Är alla barn verkligen lika mycket värda? Vi träffar Ramesh som är 14 år och asylsökande. Hur går egentligen migrationslagarna ihop med barnkonventionen? Vi möter även Khulud. Hon anser inte att hon har samma rättigheter som andra barn, på grund av var hon bor och hur hon ser ut. Emma är mamma till Elin, 8 år, som har en utvecklingsstörning och behöver ständig tillsyn och hjälp med alla grundläggande behov. Emma upplever att Elin inte anses vara lika mycket värd som andra barn.

Se inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-10-24:

Gymnasielagen funkar inte - vad gör Löfven? till sidans topp

Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard (M)

Den så kallade gymnasielagen har fullständigt havererat och förra veckan larmade SKL om psykisk ohälsa, prostitution och hemlöshet. Nu måste statsministern ta ansvar: Lagen som aldrig borde ha blivit verklighet får inte övergå i en regelrätt amnesti.

Förra året drev regeringen fram den så kallade gymnasielagen. Förslaget fick hård kritik av Advokatsamfundet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Unicef och Polisen. Tydligast av alla var Lagrådet, som konstaterade att "Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Trots den massiva kritiken klubbades gymnasielagen igenom i riksdagen av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Över 7 000 tillfälliga uppehållstillstånd har nu beviljats enligt lagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 19-10-25:

Elever och lärare: Gymnasielagen är ohållbar till sidans topp

En osäker framtid väntar tusentals ensamkommande som måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. En av dem är 19-årige Mohammad Hoseinzada i Östersund.

Den nya gymnasielagen trädde i kraft 1 juli 2018. De som fått avslag på sin asylansökan får en ny chans att stanna i Sverige om de studerar och sen hittar ett jobb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 19-10-29: Migrationsverket om pressade lärare: Gäller att hålla isär vem som ska göra vad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 19-11-14:

Riksdagen vill ha svar om gymnasielagen till sidans topp

Oklarheter om gymnasielagen, som gett ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige om de studerar, gör att riksdagens socialförsäkringsutskott ber Migrationsverket och Skolverket att komma och förklara läget.

- Jag har från olika håll fått höra att man inte vet vad som gäller, säger Fredrik Malm, som sitter i utskottet för Liberalerna, och talar om lärare, kommuner och ensamkommande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-11-15:

"Gymnasielagen blev ett orättvist lotteri" till sidans topp

Stora kommunala skillnader gör gymnasielagen för unga nyanlända till ett lotteri. Och många ungdomar har dragit en nitlott. Men de allvarligaste bristerna går att åtgärda inom rimlig tid, skriver juristerna Hanna Scott och Anders Roos.

Förra tisdagen höll riksdagens migrationskommitté sitt andra möte. Gymnasielagen, som de senaste två åren varit ett slagträ i den politiska debatten om de ensamkommande ungdomarna som flydde hit under 2015, var en av de många migrationspolitiska knäckfrågor som togs upp av flera partiföreträdare. Insikten att gymnasielagen inte fungerat som avsett verkar till slut ha nått också riksdagspolitikerna som alltför länge stått med armarna i kors.

För att förhindra att lagens syfte helt går i stöpet, behöver ansvariga politiker snabbt åtgärda två av gymnasielagens allvarligaste brister: öka antalet platser på yrkesutbildningar med lägre behörighetskrav inom den kommunala vuxenutbildningen som kan leda till förlängt till uppehållstillstånd, samt tydliggöra riktlinjer för en mer human tolkning av försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.

Bristerna i lagens tillämning förutsågs redan när lagen var ute på remiss. Yrkesutbildningar med lägre behörighetskrav, så kallat yrkespaket har ofta få platser att erbjuda och finns inte heller i alla kommuner. De stora skillnaderna i utbud i kommunerna på just yrkespaket håller nu på att få katastrofala följder. Följder som inte har något att göra med om ungdomarna skött skolan eller inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledare 19-11-18:

Regeringens misstag drabbar de ensamkommande till sidans topp

Gymnasielagen var en riktigt dålig nödlösning. Nu får de unga afghanerna och de svenska kommunerna betala priset.

I början av nästa år får omkring 750 ungdomar veta att de har tre dagar på sig att hitta en ny bostad. Ett hårt slag för vilken människa som helst. Än värre med tanke på att detta handlar om unga människor, ofta utan nätverk att tala om och kanske med bara grundläggande språk och vaga kunskaper om det svenska samhället.

Nyheten från veckan var bara det senaste av många nedslående resultat av den så kallade gymnasielagen, som trädde i kraft den 1 juli 2018.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 19-11-13:

"Utvisningar till Afghanistan en skam för Sverige" till sidans topp

Ungdomar som bott i Sverige i flera år deporteras till en säker undergång i Afghanistan. Regeringen har fastat i en skamlig populistisk retorik, skriver Jan Stattin.

I tisdags kväll skedde en massdeportering av afghanska ungdomar till Afghanistan. De flesta av dem har aldrig varit i landet, utan vuxit upp som flyktingar i Iran eller Pakistan.

De ställs mer eller mindre på gatan i Kabul. Några av dem känner jag till och vet att de är människor som skulle vara till stor nytta i vårt land. Säkert gäller det dem jag inte känner också.

Vad jag dessutom vet är att Afghanistan betecknas som ett av de farligaste länderna i världen och att den regeringen, Migrationsverket och Migrationsdomstolen är ensamt om bedömningen att det går att utvisa dit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-10-29:

Svar på skriftlig fråga: Verkställande av utvisningsbeslut till sidans topp

Fråga 2019/20:227 av Dennis Dioukarev (SD)

En undersökning utförd av en större svensk tidning visar att 47 172 personer som kom till Sverige under immigrationskrisen fick avslag på sin asylansökan och att mindre än hälften av dessa har lämnat Sverige frivilligt. Vidare finns ingen exakt siffra på antalet personer som uppehåller sig illegalt i landet, men av dessa 47 172 har ca 13 000 avvikit.

Det är ett oacceptabelt misslyckande från politikens sida att individer som fått avslag på sin asylansökan i ett av världens kanske mest liberala flyktingsystem inte lämnat landet. Jag förutsätter att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson inte är nöjd med denna situation.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Varför har inte polisen fått tillräckliga resurser och verktyg för att kunna verkställa utvisningsärenden, och hur och när tänker ministern åtgärda problemet?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Återvändandefrågorna är prioriterade för regeringen. För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång.

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att öka återvändandet, både det frivilliga, som ju är huvuddelen av återvändandet, och det som sker med tvång. Polismyndigheten har i flera regleringsbrev i följd uppmanats att fortsätta arbetet med att verkställa fler beslut om av- och utvisning. Den 1 juli 2018 trädde också en lagändring i kraft som ger polisen utökade möjligheter att utföra arbetsplatsinspektioner, vilket har bidragit till att antalet sådana inspektioner har ökat. Detta kommer att underlätta arbetet med att påträffa personer som håller sig undan.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Se även:

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-07:

Interpellationsdebatt: Vård till personer utan tillstånd till sidans topp

Interpellation av Lars Beckman (M)

Av Sveriges 21 regioner har sex (Östergötland, Västernorrland, Gävleborg, Sörmland, Västmanland och Västerbotten) valt att ge utökad vård till vuxna asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i landet, enligt riksdagens utredningstjänst. Omfattningen av den vård som erbjuds är i princip densamma, det vill säga att vård ges i enlighet med vad som gäller för folkbokförda i regionen, men den skiljer sig något avseende till exempel åldersgränser och huruvida utökad tillgång till tandvård ges eller inte.

Kostnaden för den planerade vården för personer som befinner sig illegalt i Sverige är oklar. Sedan 2017 redovisar SKL uppgifter om kostnader för personer som vistas i landet utan tillstånd och som söker vård i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. SKL framhåller att det finns stora brister i statistiken och att uppgifterna därför ska tolkas med stor försiktighet. I rapporten anger SKL kostnaden för hela landet och får då fram att kostnaden för 2016 var ca 193 miljoner kronor och för 2017 ca 222 miljoner kronor, sålunda en ökning jämfört med tidigare år. Regionerna erhåller statsbidrag för vårdkostnaderna för denna grupp.

(...)

Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

1 Vad anser ministern om att regioner och landsting kan erbjuda planerad hälso- och sjukvård till personer som saknar tillstånd att vistas i landet, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbjuda landsting och regioner att ge planerad vård för denna grupp?

2 Avser ministern att vidta några åtgärder för att göra det förbjudet för kommuner att betala ut försörjningsstöd till personer som inte har rätt att befinna sig i Sverige?

3 Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att begreppet vård som inte kan anstå ska tolkas likadant i hela landet?

Interpellationen i sin helhet samt debatten med svar av Socialminister Lena Hallengren (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 19-11-13:

"Löfven driver Åkessons flyktingpolitik" till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven (S) driver i praktiken SD-ledaren Jimmie Åkessons flyktingpolitik. Nu måste regeringen ta initiativ till en lag som ger alla unga som kom hit med den stora flyktingvågen 2015 rätt att stanna, skriver Johanna Johansson.

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven:

Det Sverige gör sig skyldig till gentemot unga ensamkommande asylsökande från framför allt Afghanistan tycker jag är oförsvarbart. Vi öppnade våra dörrar till ett sammanhang som gav gnistor av hopp om framtid, men sliter undan mattan och lämnar dessa unga människor i rädsla och förtvivlan.

Vissa tar sitt liv för att inte tvingas till ett otryggt land de anses tillhöra, men aldrig varit i. Andra reser till Frankrike för att leva som hemlösa där man åtminstone inte blir utslängd.

Fler gömmer sig och vågar inte gå till den skola de har rätt till av rädsla att plötsligt bli hämtade av polisen och satta i förvar för avvisning (och riskerar därmed att skolfrånvaron används emot dem). Listan skulle kunna göras lång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 19-10-24:

Anders Lindberg: S migrationsutspel är Åkessons dröm till sidans topp

I våras grävde ett antal Socialdemokratiska kommunalråd och partiets tankesmedja Tiden upp stridsyxan om migrationspolitiken. Sedan dess har det inte gått en vecka utan att debatten fått stor uppmärksamhet i media.

Kommunalråden, och tankesmedjan Tiden, vill i korthet ha en mer restriktiv migrationspolitik.

Man kan tycka tidpunkten är udda, efter flyktingkrisen ströps invandringen rejält och hittills i år har bara 13 000 människor sökt asyl. Det är en rännil jämfört med tidigare.

Man kan också tycka att Socialdemokratin kanske borde ha annat för sig, som att läsa Finansdepartementets larmrapport om att det till 2026 kommer att saknas 90 miljarder i välfärden. Eftersom vi lever allt längre och inte betalar tillräckligt i skatt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-10-11:

Till våra regeringar: Gå med i koalitionen av villiga! till sidans topp

Organisationer i gemensam vädjan:

Nordiskt och baltiskt deltagande behövs i europeiska överenskommelser för landstigning och omfördelningsmekanismer

26 frivilligorganisationer i de nordiska och baltiska länderna, däribland FARR, har i veckan gått ut med ett öppet brev där våra regeringar uppmanas att engagera sig i den föreslagna överenskommelsen om landstigning, och omfördelning av människor på flykt.

Hela brevet:

Berättelser om och bilder på människor strandsatta på båtar på Medelhavet har sedan länge dominerat media. Människor är fast på båtar i flera veckor utan tillräcklig tillgång till vatten, mat och vård, och riskerar slutligen att nekas tillgång till en asylprocess.

Den nuvarande ad-hoc inställningen, att förhandla "båt för båt" om landstigning, fungerar inte. Det finns ett brådskande behov av att säkerställa säkra räddningsinsatser och skyndsamma och adekvata landstigningar för människor som är fast på öppet hav.

En omförhandling av Dublinförordningen för att etablera en permanent mekanism för omfördelning vore att föredra. Denna mekanism måste säkerställa ett jämnt ansvarstagande mellan de europeiska staterna och förhindra situationer så som den nuvarande humanitära krisen på de Egeiska öarna i Grekland.

Eftersom det hittills har visat sig vara svårt att nå en sådan överenskommelse är de europeiska länderna tvungna att hitta konstruktiva alternativ som respekterar tryggheten och värdigheten för människor som räddats på öppet hav.

Den nyligen grundade "coalition of the willing" och Maltadeklarationen är positiva och betydelsefulla försök till framsteg. Tyskland, Italien, Frankrike och Malta har anslutit sig till deklarationen som antogs den 23 september 2019.Ytterligare europeiska stater har i början av oktober 2019 ställt sig bakom den.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR 19-10-14: To our governments: Join the coalition of the willing (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE 19-10-24:

FN:s kommissarie: Europa äventyrar flyktinghjälpen med sitt agerande i flyktingkrisen till sidans topp

I en exklusiv intervju för Yle säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi att flyktingkrisen för Europas del inte har varit en flyktingkris, utan en politisk kris. Europas reaktion på krisen riskerar att äventyra hela den globala flyktinghjälpen, säger Grandi.

Filippo Grandi tog över FN:s flyktingorgan UNHCR under en av dess mest turbulenta tider någonsin.

Antalet flyktingar var större än någonsin då han valdes år 2016 och har bara fortsatt att öka.

Det är absolut inte fel, eller ens en överdrift, att tala om en flyktingkris säger Grandi till Svenska Yle.

- Nästan 90 procent av de här människorna finns i fattiga länder, utvecklingsländer eller mycket bräckliga länder. I de bästa fallen finns de i länder på medelnivå, i Colombia eller Libanon till exempel. De platser där de i huvudsak inte finns, är i de rikaste länderna i Europa, Nordamerika, Australien och så vidare, säger Grandi.

För många i Europa blev den globala flyktingkrisen aktuell först då syriska flyktingar började försöka ta sig till Europa.

Grandi menar alltså att då man ser till mängden människor, och de resurser som finns till förfogande, har flyktingmängden inte nått krisnivåer i Europa.

Grandi menar att det som utlöstes då inte var en flyktingkris för Europas del, utan en politisk kris.

- Jag lägger skulden på en del politiker som vill beskriva de här människorna som ett hot. Ett hot mot jobb, mot säkerhet, mot värderingar, säger Grandi.

Politisering förgiftade flyktingfrågan

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-11-19:

Dags att tala ut om migrationens kostnad till sidans topp

Christian Ekström, vd Skattebetalarna

Trots allvarlig kritik från Riksrevisionen redan för två år sedan fattas fortfarande migrationspolitiska beslut med undermåliga konsekvensanalyser.

Senast de nya reglerna för familjeåterförening. Bristen på konsekvensanalys betyder inte att konsekvenserna uteblir. Bara att de blir svårare att förutse och parera. Det är orimligt att beslut inom ett så omfattande och omdebatterat politikområde hanteras så lättvindigt och utan insyn i kostnaderna för de som betalar.

Debatten om den svenska migrationspolitiken har präglats av stark polarisering. Inte sällan har den kännetecknats av överdrifter, där önsketänkande ställts mot orealistiska katastrofscenarier. Frågan har laddats ytterligare genom att det från flera håll argumenterats för att flyktinginvandringen skulle vara en ekonomisk vinst eller rent av en nödvändighet för att lösa Sveriges demografiska utmaningar.

Det är begripligt att önska att flyktinginvandring ska vara lönsam. Och det är möjligt att den skulle vara det med en väsentligt annorlunda välfärds- och arbetsmarknadspolitik. Men som det ser ut i dag går det inte att bortse från att den kostar stora pengar. I en ESO-rapport från förra året uppskattar migrationsforskaren Joakim Ruist kostnaden för en flyktinginvandrare till 74 000 kronor per år i snitt under de senaste decennierna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-12:

Moderaterna vill avskaffa lagen om eget boende för asylsökande till sidans topp

Moderaterna vill avskaffa EBO, lagen om eget boende för asylsökande. Alltså den lag som idag ger asylsökande rätt att välja sitt eget boende.

- EBO har skapat extrem segregation, trångboddhet och stora sociala bekymmer, säger Moderatledaren Ulf Kristersson under en pressträff.

Idag väljer omkring hälften av alla asylsökande eget boende. Enligt Moderaternas förslag ska EBO avskaffas, med undantag för de asylsökande som har egen inkomst. De som inte har en inkomst ska bo på Migrationsverkets boenden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 19-11-03: S-politiker: EBO-lagen ger okontrollerad invandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-10-28:

Interna M-krav: Stryp arbetskraftsinvandringen till sidans topp

I regeringsställning införde Moderaterna mer generösa regler för arbetskraftsinvandring till Sverige.

Nu kommer interna krav på att partiet ska tänka om och slakta en av borgerlighetens heliga kor.

- Det känns lite besvärande att vi importerar väldigt lågkvalificerad arbetskraft, säger Lars-Ingvar Ljungman, M-ordförande i Skåne.

De senaste åren har Moderaterna lagt om sin migrationspolitik, den liberala politiken har ersatts av en mycket stramare linje.

Inför den stora migrationsutredningen, där alla partier sitter med, kräver M bland annat ett volymmål för asylinvandringen och mindre anhöriginvandring.

Men på ett område, arbetskraftsinvandringen, har man behållit sin gamla position.

Nu kommer dock interna krav på att M ska tänka om även här.

- Om man nu ska se över vår invandringspolitik i ett bredare perspektiv, tycker jag att man även ska titta på den här delen, säger Lars-Ingvar Ljungman, ordförande för M i Skåne.

Frågan är mycket känslig inom M. Partiets nuvarande linje grundar sig i Alliansregeringens och Miljöpartiets reform från 2008, som blivit en helig ko inom borgerligheten.

Interna krav på att M ska tänka om

Då slopades behovsprövningen, som innebar att facket hade veto om de inte tyckte att det fanns ett behov av att rekrytera arbetskraft utanför EU.

I och med reformen fick företagen bestämma själva vilka som skulle få arbetstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Barometern ledare 19-11-15: Rätt av Moderaterna att ändra kurs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 19-11-05:

Arbetskraftinvandring delar S och MP till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring eftersom han hävdar att de leder till fusk och utnyttjande av människor.

Men regeringspartnern Miljöpartiet vill inte strama åt.

- Även Morgan Johansson behöver förhålla sig till de skrivningar som finns i Januariavtalet som säger att Sverige ska vara ett land som välkomnar människor som söker arbete i Sverige och kvalificerar sig för det, säger MP:s migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling till TT.

Visst ska allt göras för att komma åt fusk, understryker Ling, men:

- Ytterligare villkor eller så är inte det januariavtalet säger.

Morgan Johansson tänker sig att den utredning som ska se över delar av reglerna ska ta sig ett större och annorlunda uppdrag än det som sägs i januariavtalet. Avtalet är det dokument i 73 punkter som ligger till grund för regeringspartiernas samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. C, L och MP var med och drev fram de friare reglerna för arbetskraftsinvandring för omkring tio år sedan och januariavtalet säger att reglerna för den ska värnas.

- Brottsbekämpande myndigheter säger nu med en röst att systemet bjuder in till kriminalitet, sade dock Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11-16:

Liberalerna svänger om arbetskrafts-invandring till sidans topp

Liberalerna svänger i frågan om arbetskraftsinvandring. Knäckfrågan gäller det som kallas spårbyte, alltså asylsökande som får stanna genom att istället bli arbetskraftsinvandrare.

Partiledaren Nyamko Sabuni var redan innan beslutet fattades på landsmötet kritisk mot dagens system.

- De är välkomna, men då får de söka inom ramen för arbetskraftsinvandring.

I beslutet som fattades på landsmötet säger partiet att det inte är rimligt att använda asylsystemet för att få arbetstillstånd. Det underminerar enligt Liberalerna asylrätten. Trots den här kritiken säger partiet inte nej till spårbyte.

I stället lämnas frågan åt riksdagens migrationskommitté. Men det fanns de i förmiddagens debatt som hade en helt annan inställning och ville ha generösare möjlighet till spårbyte. Anna Horn var en av dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 19-11-16:

Hett om arbetskraftsinvandring på L-möte till sidans topp

Arbetskraftsinvandringen orsakade het debatt på Liberalernas landsmöte.

Till slut landade partiet i att inte säga ja till mer generösa regler för att byta spår i asylprocessen.

Debatten började med en motion som föreslog enklare regler för så kallat spårbyte, alltså att den som fått avslag på sin asylansökan i stället kan ansöka om arbetstillstånd.

Förslaget väckte starkt motstånd hos många ombud och flera var uppe i talarstolen och varnade för att enklare regler kan öka risken för missbruk och att det blir en genväg runt lagstiftningen, ett sätt att gå före i kön.

Även partiledaren Nyamko Sabuni är skeptisk till att förenkla reglerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen debatt 19-11-01:

14 kristdemokrater: KD:s försörjningskrav splittrar familjer till sidans topp

Försörjningskrav för familjeåterföreningen innebär familjesplittring som konsekvens, skriver 14 debattörer, bland andra Lennart Bondeson och Camilla Rinaldo Miller.

Barn har alltid rätt till sina föräldrar för att få sina behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodosedda. Det framgår tydligt av föräldrabalken och de folkrättsliga dokument som Sverige åtagit sig att följa. Det är tydligt i FN:s konvention om barns rättigheter som blir svensk lag 2020, konventionen om flyktingars rättsliga ställning, FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna artikel 16 punkt 3 samt Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) artikel 8.

Barnkonventionen säger tydligt att ett barn inte får skiljas från sina föräldrar (artikel 9) och därför ska familjeåterförening hanteras positivt och humant. Dessutom gäller den övergripande artikeln att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.

Därför är det tydligt att föräldrar till barn under 18 år ska undantas från krav på arbete och bostad vid familjeåterförening. Ett barn ska ha ovillkorlig rätt att återförenas med sina föräldrar, vilket hittills har varit Kristdemokraternas tydliga linje.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-06:

Tunga kristdemokrater går emot partiledningen till sidans topp

Elva kristdemokrater, däribland Lars Adaktusson och Acko Ankarberg Johansson, går emot partistyrelsens förslag att införa försörjningskrav för familjeåterförening. "Det är självklart för oss att barn har rätt till båda sina föräldrar", skriver de på DN Debatt.

I helgen samlas Kristdemokraterna till riksting i Umeå. Efter dagens debattartikel står det klart att det kommer att bli strid om partistyrelsens förslag till ny integrationspolitik.

"Majoriteten i KD:s partistyrelse vill införa försörjningskrav för familjeåterförening för att avskräcka föräldrar från att skicka sina barn ensamma hit. Vi blundar inte för att det kan förekomma men stöd saknas för att det skulle vara det vanligaste motivet. Vi säger därför nej och vill behålla rätten till familjeåterförening", skriver elva ledande KD-politiker på DN Debatt.

Bland de som ställer sig bakom artikeln finns bland andra före detta partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och riksdagsledamoten Lars Adaktusson, tidigare Europa-parlamentariker.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ebba Busch Thor i P1-morgon 19-11-08: "Vi ska inte uppmuntra till familjesplittring" (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-11-08: KD:s vägval: "Migrationsfrågan är en hjärtefråga för svensk frikyrklighet." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-10:

KD vill skärpa krav för familjeåterförening till sidans topp

Skärpta försörjningskrav för familjeåterförening delar Kristdemokraterna. Men efter en het debatt sade KD:s riksting klart ja. Tidigare har tunga profiler som Lars Adaktusson och Acko Ankarberg Johansson kritiserat förslaget.

Många ombud deltog i debatten på rikstinget och våndades inför beslutet. De såg en konflikt mellan att Kristdemokraterna vill värna familjen och barnen, samtidigt som partiet vill ha en stramare migrationspolitik.

Även partiledaren Ebba Busch Thor gick upp i talarstolen och talade för att skärpa försörjningskraven.

- Vi har en skyldighet att visa att vi kan fatta också svåra beslut och hantera de svåra frågorna, sade Ebba Busch Thor.

Till slut röstade rikstinget igenom förslaget med klar majoritet.

Gäller för barn

Beslutet innebär att KD ska verka för att försörjningskrav ska gälla för alla flyktingar som vill ta hit sin familj, utom föräldrar som vill ha hit sina minderåriga barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-11-09: Partiets nya beslut om krav för permanent uppehållstillstånd (Extern länk)

Ulf Bjereld blogg 19-11-10: KD vill att 16-åringar ska försörja sina föräldrar - annars hålls familjen splittrad? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-10:

Röda Korset: Försörjningskrav går emot Barnkonventionen till sidans topp

Kristdemokraternas riksting röstade ja till skärpta försörjningskrav för familjeåterförening bland ensamkommande barn. Men Röda Korset hävdar att det blir svårt att förena försörjningskraven med Sveriges internationella åtaganden, framför allt med FN:s barnkonvention.

- Principiellt är rätten att leva med sin familj, särskilt för barn, helt grundläggande, säger Alexandra Segenstedt, jurist och migrationsrådgivare på Röda Korset i Sverige.

På söndagen tog Kristdemokraterna ytterligare ett steg mot en tuffare migrationspolitik. Partiet röstade ja till partistyrelsens linje i frågan om familjeåterförening: Ensamkommande barn måste kunna försörja sin familj om föräldrarna ska få komma till Sverige.

Enligt KD ska ett ensamkommande barn som har fått asyl i Sverige inte ha rätt att ta hit sina föräldrar, och en förälder ska inte ha rätt att ta sin fru eller man till Sverige, men däremot sina barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 19-11-11:

KD talar falskt om familjevärden till sidans topp

Alex Voronov

En tolvårig syrisk pojke har kommit ifrån sina föräldrar under kriget men lyckats ta sig till Sverige med hjälp av släktingar. Han får asyl men för att återförenas med mamma och pappa här måste han kunna försörja dem. Det är innebörden av det förslag som Kristdemokraterna antog på sitt riksting i helgen.

Partiledaren Ebba Busch Thor fick det verkliga scenariot med pojken beskrivet för sig i söndagens Agenda och ställdes inför frågan: Är det rimligt?

Här blev det svårt. Pojkens mamma och pappa har uppenbart skyddsskäl och får därmed asyl i Sverige, menade Busch Thor. Men hur ska föräldrarna ta sig hit, när de enligt KD:s nya förslag inte får resa in reguljärt för att återförenas med den lille sonen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-10-30:

"I Danmark har vi statsrasism" till sidans topp

Den danske poeten Jonas Eika Rasmussen mottog i går kväll Nordiska rådets litteraturpris för sin diktsamling Efter solen. Ett av Skandinaviens tyngsta litteraturpris på 350 000 kronor.

I sitt tacktal riktade han hård kritik mot den danska statsministern Mette Fredriksen (S) som satt i salen strax intill Stefan Löfven.

Här är Eikas tal i sin helhet.

Danske poeten Jonas Eika Rasmussen angrep i går statsminister Mette Frederiksen i direktsändning

Jag står här med tacksamhet och ömhet gentemot dem som jag delar mitt liv med, de som inspirerar mig, de som jag tänker tillsammans med, de som jag gör politik och litteratur med, de som jag organiserar mig tillsammans med.

Boken som får detta pris finns också till på grund av dem. På grund av människor som använder sina krafter, inte till att tjäna den härskande ordningen eller till att inta en lönande ställning inom den, utan för att de tror och hoppas på en annan.

En kultur som inte vilar på patriarkala maktförhållanden, en gemenskap som inte är beroende av uteslutning av andra på rasistiska grunder, ett klasslöst och maktfritt samhälle där våra skapande och kärleksfulla krafter inte tjänar staten och kapitalets dödsmaskiner utan tjänar oss alla och livet i alla dess former, mänskliga likaväl som ickemänskliga.

Jag tror att den rasistiska och islamofobiska nationalism som för närvarande vinner terräng i de nordiska nationalstaterna är beroende av vithet

Jag tror att det i litteraturen finns en dröm om ett språk som inte är beroende av glömska för att betyda något. Ett språk som speglar världen i all dess förtryck och all dess förvivlan, men samtidigt är öppet för det obestämbara, det outsägliga som existerar inom alla ting och ur vilket en ny ordning kan uppstå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Kultur 19-10-30: Danska politiker reagerar på författarens utskällning av regeringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Yle 19-11-14:

Människorättsprofessor: Finlands rykte har fått sig en allvarlig törn till sidans topp

Människorättsprofessorn Martin Scheinin säger att Europeiska människorättsdomstolens utslag är ett viktigt principiellt beslut som kommer att ha en stor betydelse i framtiden.

Europeiska människorättsdomstolen beslutade på torsdagen att Finland bröt mot Europeiska människorättskonventionen då en irakisk man nekats asyl och skickats tillbaka till Bagdad, där han dödades.

Martin Scheinin, professor vid European University Institute i Florens, säger att han känner sig sorgsen eftersom människorättsdomstolens beslut var så väntat.

- Alla visste att det här skulle hända förr eller senare. Finland har gjort så pass många ändringar i utlänningslagen att rättssäkerheten helt enkelt inte fungerar längre. Det finns en allvarlig risk att människor skickas ut från Finland och som sedan blir torterade eller mördade, säger Scheinin.

Enligt Scheinin är det fråga om ett viktigt principiellt beslut eftersom Finland nu tillhör de länder som kränker mot människorättskonventionens allra centralaste artiklar: nummer två och tre, rätten till liv och förbudet mot tortyr.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Yle 19-11-14: Inrikesminister Ohisalo om människorättsdomstolens beslut: "Rättsstaten har misslyckats i att försvara den allra viktigaste rättigheten" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OpenDemocracy 19-11-01:

Refugee stories could do more harm than good till sidans topp

Rifaie Tammas

The pressure of storytelling can leave refugees feeling tokenised and disempowered.

Ever since I was forced to leave Syria five years ago, I have been sharing my personal story in the hope of raising awareness about the human rights violations in my home country. My experience of storytelling has been both positive and disappointing. On the one hand, it has enabled me to make connections with several supportive individuals who made me feel welcome. But on the other hand, the way that refugees are expected to share and curate their stories can do more harm than good.

Last year, I was approached by a prominent TV news network to discuss US airstrikes in Syria. I saw the invitation as an opportunity to share my academic perspective as the topic was closely related to what I was researching as part of my doctoral degree at the time. The interview proceeded with personal questions focused on my life in Syria. As I was not being asked about the airstrikes, I requested to share my view and they agreed.

A few days later, the reporter emailed with me the news clip of their coverage of the strikes. The clip started with a brief summary of what happened. I was then featured for a few seconds, half in tears and conspicuously traumatised while mentioning the loss of my brother and father. The clip then continued with a white Australian observer who gave his "objective" and scholarly analysis of the situation. While the journalist apologised for the "heavy editing", this humiliating experience taught me that despite my background as a citizen journalist and an academic, for some I will forever be a traumatised Syrian refugee whose primary role is to evoke sympathy and tears.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Röda Korset, Rädda Barnen, Unicef 2019:

3 december, Stockholm: Seminarium om barnets rättigheter i återvändandeprocessen till sidans topp

klockan 09.00 - 11.00, Registrering och macka/kaffe från 08:30

Fler barn och unga än tidigare får avslag på sina asylansökningar och förväntas återvända till sitt hemland ensamma eller tillsammans med föräldrar. Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Samtidigt som detta sker har det de senaste åren skett förändringar på migrationsområdet som kraftigt begränsat barns rättigheter. Särskilt på återvändandeområdet lyser barnrättsperspektivet med sin frånvaro.

Syftet med denna dag är att presentera nya studier och erfarenheter på området som tagits fram av medverkande organisationer samt att bidra med goda exempel från andra länder och förslag på förbättringar. Vi har även bjudit in representanter från Justitiedepartementet, Migrationsverket och Polisen för att diskutera dessa frågor.

Program:

09.00 Inledning

Av moderator Alexandra Segenstedt, Sakkunnig migration, Svenska Röda Korset

09.10 UNICEF Sverige - Återvändandeprocessen

UNICEF Sverige berättar utifrån sin senaste rapport om hur processen kring återvändande ser ut för ensamkommande och barn i familj i Sverige. Slutsatser och rekommendationer från rapporten presenteras samt även goda exempel från andra europeiska länder där studien genomförts.

Karin Ödquist Drackner, Barnrättsjurist, UNICEF Sverige.

09.30 Rädda Barnen - Barn och återvändande till Afghanistan

Rädda Barnen presenterar sin senaste rapport "Tankar om att återvända - Barn, unga och vuxna om återvändande till Afghanistan". Rapporten fokuserar på barns, ungas och föräldrars, men även stödpersoners tankar om situationen i Sverige och inför återvändande till Afghanistan. Behovet av stöd för barn och ungdomar, men även för dem som möter dessa lyfts. Rekommendationer för vägen framåt presenteras.

(...)

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aopen access October 2019:

The Refugee Reception Crisis : Polarized Opinions and Mobilizations till sidans topp

Éditions de l'Université de Bruxelles, 2019

The refugee question occupied centre stage at every political debate in Europe since 2015. Starting from the "long summer of migration", the polarization of opinions and attitudes towards asylum seekers among citizens of the EU has grown increasingly. The divergence between hospitality and hostility has also become evident in political reactions.

Authors: Ambrosini, Maurizioorc; Van Hootegem, Arno; Bevelander, Pieter; Daphi, Priska; Diels, Elien; Fouskas, Theodoros; Hellström, Anders; Hinger, Sophie; Hondeghem, Annie; Kováts, András; Mazzola, Alessandro; Mescoli, Elsa; Rea, Andrea; Reidsma, Marije; Roblain, Antoine; Stern, Verena

Editors: Rea, Andrea; Martiniello, Marco; Mazzola, Alessandro; Meuleman, Bartorc

Läs mer och ladda ner boken (Extern länk)

Fler open access publikationer i bloggen "Forced Migration Current Awareness" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bokus 2019:

Bok: Mardröm av Erfan Akbari till sidans topp

Erfan Akbari skriver om sin uppväxt i Iran, sin deportation till Afghanistan, sin flykt till Sverige och sin väntan på besked om asyl. Erfan har levt hela sitt 19-åriga liv som papperslös och vill med sin historia berätta om hur det är att leva med en oviss framtid. Han är en av alla de ensamkommande barn som kom till Sverige under hösten 2015.

Berättelsen i boken är skriven både på svenska och på dari.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regionmuseet Kristianstad 2019:

8 december, Kristianstad: Boksläpp: Salaam Sverige till sidans topp

Sedan våren 2018 har Hamid Akbari, Nasir Ahmad Kazimi och Malin Fahlborg bloggat på Kristianstadsbladet. Läsarna har fått följa de båda ensamkommande killarnas kamp, deras förtvivlan och hopp. Invävt i dessa personliga berättelser får läsarna även ta del av ytterligare människoöden. Dessa berättelser kommer nu ut i bokform.

Bloggen har namnet Salaam Sverige, ett namn som även boken har fått; Salaam Sverige! - människoöden i vår tid. På boksläppet får du träffa de som har skrivit boken. Även flera av de andra ungdomarna, vars röster gör sig hörda genom boken, kommer att vara på plats denna söndag. Vissa har fått uppehållstillstånd här i Sverige, andra inte.

Boken kommer givetvis att finnas till försäljning och det finns möjlighet till signering

Program

Lyssna på:

Hamid, som läser om flykten från Iran till Sverige.

Nasir, som berättar om saknaden.

Malin, då hon återberättar vännen Alis deportation till Afghanistan.

Hematullah, som beviljas uppehållstillstånd medan brodern får avslag.

Mustafa, som har återförenats med sin familj här i Sverige.

Hossin, vars asylskäl godkänns men som trots detta får ett utvisningsbeslut.

Aminullah, då han uttrycker sin tacksamhet över att nu bli accepterad som människa.

Mahmood, som får möjlighet att åka tillbaka till sin pappa för att ta farväl.

Javad, som fick hoppet tillbaka tack vare den så kallade nya gymnasielagen.

Matin, som kommit tillbaka efter en tid i Frankrike.

Marzia, då hon kan förklara hur det kommer sig att det kom fler ensamkommande killar än tjejer till Sverige.

I mån av tid kommer rösterna presenteras i hörsalen.

De som inte hinns med där inne, kommer man som besökare få möjlighet att ta del av, vid minglet i caféet efteråt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 19-10-23:

Bok: En förtvivlad berättelse om människorna vi inte längre bryr oss om till sidans topp

Senare års flyktingdebatt har satt likhetstecken mellan ensamkommande och allmän oreda. Thord Eriksson tecknar den andra bilden i sitt reportage, skriver Kristina Lindquist.

Hösten 2017 får sextonåriga Esmet oväntat besked om uppehållstillstånd. Nyss har han fått avslag, med hänvisning till ett "vuxet nätverk" som ska garantera hans säkerhet i hemlandet Afghanistan. Detta nätverk utgörs enligt Migrationsverket av pojkens storebror - en psykiskt instabil och nästan blind tonåring. Nu är storebror död för egen hand och det tidigare beslutet upphävt, på grund av "nya omständigheter". Och det tragiska fallet blir ett av många i journalisten Thord Erikssons nya reportage- och debattbok "Dom som stod kvar", där han skildrar ett ännu pågående skeende i svensk samtidshistoria.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-11-04:

Nyhetsbrev från EU:s rättighetsbyrå tar upp våld mot migranter i Grekland till sidans topp

Migrants continue to suffer as reception centres remain overcrowded and violence against migrants surges

Significant increase in arrivals in Greece, overcrowding of reception centres and violence against migrants at the borders are some of the fundamental rights concerns FRA identifies in its latest migration quarterly report. It also highlights the situation in the Mediterranean, where boats with migrants were still being forced to remain at sea, waiting for weeks or days until they were allowed to disembark.

The Greek islands saw a significant increase in arrivals over the summer and in September. The reception centres in Greece were completely overcrowded, with some camps hosting eight times as many people as is their capacity. The living conditions in these hotspots were dire, taking a toll on the mental and physical health of refugees.

The situation at the border has been tense, with human rights organisations reporting continuous violations of refugees' rights. In Croatia, NGOs documented police violence against migrants and pushbacks from Croatia to Bosnia and Herzegovina. Pushbacks also continued to be reported from France (to Italy), Hungary, Poland, North Macedonia and Serbia. At sea, several people died after their boat sank. Italy continued to delay the disembarkation of migrants and refugees rescued by NGO vessels. However, small steps towards finding a solution to migrant distribution were made when France, Germany, Italy and Malta agreed on a transitional solution for migrants rescued from distress at sea.

Unaccompanied children continued to face many challenges, especially in Greece, Hungary, Italy, Spain and Croatia. In most countries, there was no secure accommodation for these children and they were frequently becoming victims of trafficking for labour or sexual exploitation. For example, in Croatia, the Ombudsman for children reported about unaccompanied children living in juvenile centres for children with behavioural problems, which cannot provide for appropriate accommodation and care.

(...)

Pressmeddelandet med länk till nyhetsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Migrants Law Project 2019:

It Can Be Done - a podcast about human rights law in action till sidans topp

It Can be Done is a new podcast from the Migrants' Law Project that explores how strategic litigation can be used for social change. Episodes are released every two weeks.

The first series will look at the work of lawyers, activists, and others during the 'refugee crisis' of 2015. For the first time, it will tell the story of how people came together to use strategic litigation to open up safe and legal routes to family reunion for refugees trapped in dire conditions in informal camps on the European mainland. We will focus on the work to reunite children and young people in Calais with family in the UK. Over several episodes, we'll delve into how the legal strategy developed, we'll meet the people involved, we'll learn about the collaborations with charities, doctors and volunteers on the ground, we'll discuss the law, and we'll look at the legacy of the work.

Episode #1: "My name is Kotaiba. I am from Syria"

Episode #2: The Jungle or "The best and worst of humanity in one place"

New episodes will be released every two weeks. You can sign up for alerts here.

Läs mer (Extern länk)

Listen to the podcast on SoundCloud here (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppdrag Granskning 19-10-29:

Han satt felaktigt fängslad som en annan man i tre år - nu berättar han till sidans topp

I flera år satt Medhanie Tesfamariam Behre fängslad, anklagad för att vara en av världens mest ökända människosmugglare. Uppdrag granskning kunde 2018 avslöja bevis för att italienska åklagare, med svenska åklagares inblandning, arresterat och åtalat fel man - I en exklusiv intervju berättar Medhanie Tesfamariam Behre om tiden i fängelse, och känslan när han till slut blev fri.

- Under de här tre åren har domaren kallat mig vid ett annat namn. Men till slut sa han mitt namn och det var tack vare Gud. När jag blev frikänd brast jag ut i gråt, säger Medhanie Tesfamariam Behre till Uppdrag granskning.

Efter katastrofen vid ön Lampedusa i Medelhavet 2013 då 368 flyktingar drunknade, varav många barn, kraftsamlade EU för att komma åt nätverken bakom människosmugglingen. Länder som Italien, Tyskland, England, Holland och Sverige deltog i den största internationella polisinsatsen mot människosmuggling någonsin: "Operation Glauco".

2016 presenterades resultatet. Man hade arresterat en av hjärnorna bakom människosmugglingen mellan Afrikas horn och Europa, den då 35-årige eritreanen Medhanie Yehdego Mered som gick under namnet "Generalen".

Fel man?

Men snart dök rykten upp om att fel person hade arresterats. Åklagarna fortsatte hävda att det var rätt och yrkade på 14 års fängelse för människosmuggling, rättegången startade sommaren 2016.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Yle 19-11-15:

Whatsapp-författaren får lämna den ökända flyktingön Manus efter sex års väntan till sidans topp

Den kurdisk-iranska flyktingen Behrouz Boochani har lyckats lämna den australiska flyktingförläggningen på ön Manus i Papua Nya Guinea. Boochani har väntat i sex år på att lämna ön. Under den här tiden har han blivit känd, bland annat för att ha skrivit en bok genom textmeddelanden på mobilapplikationen Whatsapp.

Författaren och journalisten Boochani lyckades lämna flyktingförläggningen då han beviljades ett turistvisum till Christchurch i Nya Zeeland för delta i ett litteraturevenemang med sin prisbelönta bok "No Friend but the Mountains".

Boochani anlände till Nya Zeeland på torsdagen. Nu hoppas han kunna flytta till USA. Där har han beviljas asyl inom ramen för ett avtal mellan Australien och USA, gällande Australiens båtflyktingförläggningar.

Men andra asylsökande som beviljats asyl i USA inom det här avtalet har fått vänta i flera månader innan de fått komma till landet.

- Jag litar verkligen inte på den här processen. Jag litar inte på det här systemet, säger Boochani till Australiens public-service bolag ABC.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.