fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Tvångsmedel, hot och deportationer

Sanktioner mot hjälpare

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211122:

Sveriges Radio 21-11-10:

Misstänkt svensk människosmugglare gripen till sidans topp

En svensk person har frihetsberövats i Polen misstänkt för flyktingsmuggling. Det bekräftar UD:s pressjour för Ekot.

UD säger vidare att Sveriges ambassad nu står i kontakt med polska myndigheter rörande den frihetsberövade svensken.

Uppskattningsvis 4 000 människor från framförallt Mellanöstern finns vid gränsen mellan Belarus och Polen i väntan på att ta sig in i EU, berättar vår korrespondent Lubna El Shanti.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

AYS 21-01-29:

"Stansted 15" Activists win appeal against terrorist accusation till sidans topp

A High Court in the UK has overturned the previous sentencing of 15 activists who peacefully attempted to prevent the deportation of 60 people at Stansted Airport in 2017. The appeal of the so-called "Stansted 15" has been upheld, challenging their initial convictions made under terrorism laws.

The "Stansted 15" were tried in relation to their non-violent attempt to prevent the deportation of 60 people on a charter flight bound for Ghana and Nigeria at Stansted Airport in 2017. Of the 60 individuals due to have been deported, at least four have since been granted permission to remain in the UK, with others still pursuing their claims.

This is a great victory not only for the 15 activists who saw themselves unjustly accused and sentenced under terrorist (!) laws, but for all of those people who continue fighting unlawful and risky deportations.

It is worth re-sharing here the contribution of one of those people whose deportation was stopped by the "Stansted 15".

Fire at Folkestone

A fire has broken out and fire engines have been called to Napier Barracks in Folkestone following an upsetting afternoon for the residents. They each received an impersonal letter from Clearspings, the accommodation provider, saying they would be split into new 'bubbles' and would need to self-isolate for a further ten days. Following last week's transfers, many had thought they had a chance of leaving the camp. The letter was a great disappointment.

There is an ongoing investigation as to whether the fire was started deliberately, but the local authorities' response was one of display of force and aggressiveness, as riot police was sent to the scene.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.