fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Stöd till utvisade

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211104:

Dagens Nyheter 21-11-02:

Hon åkte till Östafrika för att fortsätta att hjälpa den utvisade familjen till sidans topp

De träffades för ungefär ett år sedan när Betty var gravid, ensam med två barn och utvisningshotad. Sedan dess har Mona Edqvist stöttat familjen och blivit något av en extra mormor för barnen.

Nu har hon även åkt till Bettys hemland i Östafrika för att fortsätta hjälpa dem.

- Jag kan inte bara släppa taget om dem utan att veta att de klarar sig, säger Mona, nyligen hemkommen från sin resa.

Mona Edqvist visar ett videoklipp som Betty hade skickat till henne innan avresan. Där berättar hon för barnen att Mona kommer på besök. Barnen börjar jubla.

- Vad ska Mona ta med sig till er?, frågar Betty.

Den fyraåriga flickan behöver inte tänka länge.

- Marabou, tjuter hon och hoppar upp och ner.

DN har följt familjen sedan förra hösten då mamman, som vi kallade för Betty, bodde i en av Migrationsverkets lägenheter på en mindre ort i Västsverige. Hon var då gravid i åttonde månaden och ensam med två små barn, båda födda och uppvuxna i Sverige.

Hon hade lämnat en våldsam relation med en man som hade uppehållstillstånd och därmed förlorade hon sina chanser att få stanna. Det pågår inget krig i hennes hemland och barnen ansågs enligt Migrationsverket ha starkare band till mamman - alltså ska de utvisas med henne.

Det var ungefär då som Mona, på uppdrag av socialtjänsten, blev deras kontaktfamilj.

För att avlasta Betty sov barnen över hos Mona med jämna mellanrum och hon blev något av en bonusmormor för dem.

Den sista tiden innan utvisningen bodde hela familjen i hennes lilla vindslägenhet i Göteborg. I mitten av juli körde hon dem till flygplatsen.

För barnen blev det första gången de skulle lämna Sveriges gränser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.