fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Upprop, mailaktioner och namninsamlingar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211018:

Brinn för barnen 21-09-13:

Tim ska utvisas ensam till Nigeria till sidans topp

Hjälp Tim 3 år att få stanna i Sverige! SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN!

Nu sker det igen och vi behöver ER hjälp. Det är bråttom! Tim som bott hela sitt treåriga liv i Sverige med sitt familjehem, placerad bara några veckor gammal, ska ut ur SITT land. Tim har hela sitt liv här, men nu anser Migrationsverket att han ska ut ur sitt land och bort från sin familj. Till ett land han aldrig varit i. Till ett barnhem eller till människor han aldrig träffat och som talar ett språk han inte kan. Migrationsverket ska ta honom från sin trygghet och kärlek här hemma i Sverige och lämna honom i Nigeria.

Är detta verkligen i linje med barnkonventionen?

NEJ, såklart det inte är!

Barnkonventionen är lag i Sverige. I den står det bland annat att alla beslut som rör barnet ska vara till barnets bästa. Det gör att Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa treåriga Tim. Vi anser att detta beslut går emot allt som har med barnets rättigheter att göra. Detta strider mot allt som har med mänskliga rättigheter att göra.

Skrivet av: Brinn för barnens styrelse

Läs mer och skriv på namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

FARR 20-12-11:

Återupptagna tvångsutvisningar - den första stoppades till sidans topp

På kvällen den 15 december var en tvångsutvisning till Afghanistan planerad, den första på länge. Men i sista stund ställdes flygningen in. Det brev som sju svenska organisationer nyligen sände till Afghanistans flyktingminister kan ha varit en bidragande orsak, enligt Blankspots tidigare bevakning. - men senare har orsaken uppgivits vara Corona-smitta bland personalen (Blankspot 16 dec).

Pressmeddelandet från sju organisationer:

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det sker mitt i en allvarlig pandemi, till ett land söndertrasat av krig, terror och fattigdom.

Läget i det konflikthärjade Afghanistan är värre än någonsin. Taliban erövrar mark, fredssamtalen hotas och befolkningen är hårt drabbad av fattigdom till följd av coronapandemin. Mitt i detta kaos har Sverige för avsikt att återuppta tvångsutvisningarna. Återtagandeavtalet mellan Afghanistan och Sverige anger att tvångsutvisningarna ska vara ordnade, värdiga och säkra, men det är diskutabelt om det ens är möjligt att säkerställa denna typ av ordnade förhållanden i ett land där full väpnad konflikt råder. Utvisade behandlas enligt egen utsago inte med medkänsla och respekt mer än i undantagsfall. Utvisningar har exempelvis genomförts utan någon som helst förberedelsetid för den enskilde. Slutligen sker ingen uppföljning från Sverige huruvida utsatta grupper erhåller tillräckligt skydd under återvändandeprocessen, något som Sverige är skyldiga att göra enligt avtalet med Afghanistan med Afghanistan.

Detta skriver sju svenska organisationer som i ett gemensamt försök att få stopp på de avtalsvidriga utvisningarna har vänt sig till Afghanistans flyktingminister, Mr. Noor Rahman Akhlaqi, med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Landets Fria 20-12-11: Sverige återupptar tvångsutvisningar till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Amnesty International 20-10-22:

Amnesty, Vårdförbundet och andra kräver att rätten till vård ska gälla alla till sidans topp

I dag skickar en rad tunga organisationer och förbund, bland dem Amnesty International, Läkare i Världen, Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svenska läkaresällskapet, en förfrågan om möte med socialminister Lena Hallengren. Syftet är att diskutera tillgången till vård för en av de mest utsatta grupperna i Sverige: EU-medborgare utan det europeiska sjukförsäkringskortet som lever i fattigdom och utanförskap i Sverige.

- Papperslösa och asylsökande har rätt till subventionerad, nödvändig vård i Sverige enligt en lag som antogs 2013. Stora problem finns i tillgång till vård även för dessa grupper, men för utsatta EU-medborgare är det ännu svårare. De omfattas inte av lagen och i praktiken får de höga räkningar för nödvändig vård eller nekas vård helt och hållet. Olika regioner gör på olika sätt och rättsosäkerheten är stor. En bulgarisk kvinna som Amnesty varit i kontakt med fick till exempel räkningar på över 100 000 kronor efter att ha fött barn på ett svenskt sjukhus, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige.

Amnesty och Läkare i Världen har fått vittnesmål från rumänska kvinnor som fått räkningar på tusentals kronor efter besök på gynakuten. En man med ett stort sår på buken nekades operation. En kvinna blev efter ett stort antal aborter nekad att sätta in en kopparspiral. En blev avvisad i kassan på akuten för att hon å ena sidan inte hade EU-sjukförsäkringskortet och å andra sidan inte betraktades som papperslös för att hon hade en rumänsk legitimation.

- Vi hör förtvivlade representanter för hjälporganisationer säga att enda anledningen till att inte människor i den här gruppen dör eller får men för livet är att det finns frivilliga läkare och organisationer som tar emot dem utanför det officiella systemet. Det här är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen.

(...)

Läs mer och hämta uppropet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Amnesty International 20-07-31:

Crew of rescue ship face 20 years in jail on third anniversary of smuggling investigation till sidans topp

On the third anniversary of the seizure of the rescue ship, Iuventa, and the judicial investigation into ten members of its crew, Amnesty International is launching a worldwide solidarity campaign.

The campaign calls on the Italian prosecutor to drop the absurd investigation against the "iuventa10". Despite having saved more than 14,000 lives, they are accused of "facilitating the irregular entry" of migrants into Italy, which carries a sentence of up to 20 years.

"Three years after the baseless criminal investigation began, the iuventa10 crew remain in limbo with the threat of long jail terms hanging over them," said Maria Serrano, Amnesty campaigner on migration.

"The criminalization of rescue at sea has hampered vital lifesaving activities in the Central Mediterranean, and it is part of a wider crackdown on acts of solidarity across Europe. Wrapped up with the fate of these ten men and women are the fates of hundreds of others and thousands of refugees and migrants they are helping."

Prosecutors allege that during three rescues that took place in 2016 and 2017 the Iuventa crew arranged for a direct handover of refugees and migrants from the smugglers and returned to smugglers the empty boats to be reused. The Iuventa crew have denied all accusations. A computerized reconstruction by Forensic Oceanography of the three rescue incidents has demonstrated the iuventa10 were saving lives.

"Our forensic study aimed at assessing the allegations of the Italian authorities. The results are clear: There is no evidence of collusion between the Iuventa's crew and smugglers," said Lorenzo Pezzani, researcher at Goldsmiths University London, Forensic Oceanography.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Flyktingamnesti.se 2020:

Namninsamling: Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande till sidans topp

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Varför är det viktigt?

Det handlar inte om "vi och dom", det handlar om oss.

Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år.

Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.

Sedan de sökte skydd i hos oss, som barn för flera år sedan, har Sveriges ensamkommande ungdomar utsatts för bland annat:

- den tillfälliga begränsningslagen, som trädde i kraft retroaktivt

- bristande rättssäkerhet i asylprocessen

- bristande landinformation om det land dit utvisningarna sker

- godtyckliga åldersuppskrivningar

- rättsosäkra medicinska åldersbedömningar

- den oklara gymnasielagen

Bakom den nationella kampanjen "Håll ihop Sverige" står idag ett stort antal svenska organisationer och företag, samt ett antal "ambassadörer", bland andra ärkebiskop emeritus KG Hammar, författaren och debattören Anders Wijkman, barn- och ungdomsläkaren Henry Ascher, människorättsjuristen Parul Sharma och regissören Suzanne Osten.

(...)

Skriv under namninsamlingen (Extern länk)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200521:

Refugees International 20-05-07:

Call for the EU to protect displaced people during the COVID-19 crisis till sidans topp

To the 27 European Member States

Copy to the European Council, the European Commission, the European Parliament and the relevant EU agencies, namely Frontex, EASO and the EU Fundamental Rights Agency

An emergency which knows no borders: Europe must lead by example and 'leave no one behind'

The past months have seen Europe and the world face unprecedented circumstances following the outbreak of the Corona virus. This public health emergency has shown that we are all in this together - disease does not discriminate between borders, nationalities, or status and only an inclusive response which 'leaves no one behind', will allow us to stop its spread and recover together.

Some states have moved to include all individuals without discrimination in their public health responses, paused evictions from state accommodation for asylum seekers, or have granted residence to all immigrants and asylum seekers with pending residency permits.

At the same time, however, the health crisis has mostly given rise to concerning attempts to use Covid-19 as a pretext to suspend human rights of displaced individuals. At the European Union's external sea borders, while pushbacks continue we've seen the suspension of search and rescue operations and 'closing' of ports of arrival, and at external land borders we've witnessed the withholding of reception conditions and access to asylum. Similarly, at Schengen borders the practices of illegal pushbacks and arbitrary detention continue to unfold.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Rädda Barnen 20-04-03:

Skydda barn på flykt och försvara asylrätten till sidans topp

Mitt under brinnande coronapandemi arbetar Sverige fram ny lagstiftning som riskerar att kraftigt försämra rättigheterna för barn på flykt. Därför säger Rädda Barnen ifrån.

Allt fler barn flyr krig och konflikter. Situationen i konfliktzoner, flyktingläger och vid EU:s yttre gräns är fruktansvärd. Barn fråntas sina mänskliga rättigheter och far illa.

Det är nu barnens rätt till skydd i Sverige avgörs

Coronapandemin överskuggar just nu vår vardag. Samtidigt, under radarn, arbetar Sverige fram en ny migrationslagstiftning som riskerar att kraftigt att försämra rättigheterna för barn som sökt skydd i Sverige. Om vi inte agerar nu kommer barn som rotat sig i Sverige och svårt sjuka barn att utvisas i ännu större utsträckning. Fler familjer kommer tvingas leva splittrade i många år.

Det är nu barns rätt till skydd i Sverige avgörs. Det är nu vi har chansen att visa politikerna att vi inte accepterar att barns rättigheter sätts på undantag.

Skriv under vårt upprop för att visa att vi är många som kräver att:

+ Sverige skyddar barn på flykt och försvarar asylrätten

+ Barn som har rotat sig i Sverige och barn som är svårt sjuka får stanna

+ Barnfamiljer ska kunna återförenas och leva i Sverige

Vi är många - 62 procent av svenska folket vill att svårt sjuka barn ska få stanna i Sverige, 59 procent vill att barn ska få återförenas med sin familj i Sverige och 73 procent vill att barn som rotat sig och pratar språket ska få möjlighet att stanna (Novus 2020). Så om du håller med är du långt ifrån ensam.

Rädda Barnen kräver att:

+ Sverige tar fram en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn på flykt. Barn måste få permanenta lösningar för långsiktig trygghet och skydd.

(...)

Läs mer och skriv under! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

FARR 20-03-09:

Protect our laws and humanity! till sidans topp

To:

Prime minister of the Hellenic Republic, Kyriakos Mitsotakis

President of the European Parliament, David Sassoli

President of the European Council, Charles Michel

President of the European Commission, Ursula von der Leyen

Aten 6 mars 2020:

"The undersigned organisations are deeply concerned about recent developments at the Evros border and the Aegean Islands where people are stranded at the borders of Europe, instrumentalized for political purposes, and subject to violations of their rights" (Undertecknade organisationer är djupt oroade över den senaste utvecklingen vid Evros-gränsen och de Egeiska öarna där människor är strandade vid Europas gränser, cyniskt använda i ett politiskt rävspel och utsatta för allvarliga kränkningar av sina grundläggande mänskliga rättigheter).

Så inleds brevet till Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis, Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och ordförande för EU-kommissionen Ursula von der Leyen.

Organisationerna uppmanar den grekiska regeringen att

+ dra tillbaka den olagliga lagstiftningen som upphäver asylrätten för människor på flykt (Emergency Legislation Decree) och respektera den grekiska statens skyldigheter när det gäller skydd av människoliv, till sjöss och vid landgränserna

+ omedelbart stoppa utvisningar till stater där människors liv och frihet är i fara, eller där de riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

+ låta asylsökande komma till fastlandet, skydda deras välbefinnande och hälsa. De mest utsatta, ensamkommande minderåriga och barnfamiljer bör prioriteras

(...)

Artikeln med länk till hela brevet på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

Human Rights Watch mfl 20-03-04:

NGOs' urgent call to action: emergency relocation of unaccompanied children till sidans topp

We, the undersigned organizations, jointly call on the governments of European Union (EU) Member States to immediately commit to the emergency relocation of unaccompanied children from the Greek islands to other European countries, giving precedence to existing family links and the best interests of the child. Action is all the more urgent in light of the escalating violence on Lesbos[i] and as increased arrivals to the islands could lead to further deterioration of the dangerous conditions in the camps.[ii]

Over 1,800 unaccompanied children live in the EU hotspots - Reception and Identification Centers - on the Greek islands.[iii] Children are deprived of access to their most basic rights such as shelter, water, food, medical and psychosocial care, as well as education.[iv] If each EU Member State relocated just 70 unaccompanied children, these children would no longer be homeless and living in inhumane conditions on the Greek islands.

In October 2019, Citizen Protection Minister Michalis Chrisochoidis sent a letter to all other European Union governments asking them to share responsibility by voluntarily relocating 2,500 unaccompanied children from Greece. On November 6, 2019, he informed the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs that only one country responded.

However, several EU Member States have proven that where there's a will, there's a way. France recently committed to accepting 400 asylum seekers.[v] Mayors in Germany have expressed their willingness to relocate individuals from the islands,[vi] along with Finland[vii] and Ireland, while Serbia and Greece have recently initiated discussion on the transfer for 100 unaccompanied children,[viii] providing a basis for further solidarity.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Canberra Statement 2019:

Canberra LGBTIQ+ statement: Call for signatories till sidans topp

Organisations and individuals are requested to sign the Canberra Statement on access to safety and justice for LGBTIQ+ asylum seekers and refugees. The Canberra Statement was produced as an outcome of the conference "Queer Displacements: Sexuality, Migration and Exile", the first Australian conference on LGBTIQ+ asylum that was held in November 2019. The statement details the ongoing human rights abuses and discrimination that LGBTIQ+ asylum seekers and refugees are experiencing not only in their countries of origin but en route to safety and in host countries. The statement sets out reforms needed to ensure access to safety and justice for LGBTIQ+ asylum seekers and refugees. It is a policy document for organisations and individuals to use in their work.

Canberra Statement (Extern länk)

Sign on to the Canberra Statement (Extern länk)

Undertecknare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Mitt Skifte 2019:

Inte ett år till - Civilsamhällets röst till sidans topp

Vi vill ha en lösning nu för alla barn och unga som drabbats av den tillfälliga lagen.

Vi vill att dom ska få permanenta uppehållstillstånd.

Varför är det här viktigt?

Lagen som skulle skapa "andrum" och "ordning och reda" bryter mot de universella principerna om mänskliga rättigheter. Den bryter mot asylrätten. Den har skapat sorg och smärta för så många. Den tar inte hänsyn till flykt från krig, tortyr, förföljelse, tvångsrekrytering, tvångsgifte, sexslaveri och annan utsatthet.

Underteckna namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Vi står inte ut 2019:

Ge boken om oss till Riksdagen till sidans topp

Vi vill, med er hjälp, ge våra riksdagsledamöter boken om oss som står kvar. En tidig julklapp, helt enkelt.

Vi tycker att denna bok är ett viktigt och starkt vittnesmål, som förtjänar att höras av de som styr vårt land. Vittnesmålet om vad som hände sen, konsekvenserna av den tillfälliga lagen . Både röster från de unga som drabbades, men också hur vi i civilsamhället påverkats. Vi som blivit vittnen till en humanitär katastrof och fått bära där samhället brustit.

Inte minst tänker vi att det är en viktig röst i debatten inför den nya migrationspolitiken.

Vi kan köpa Thord Erikssons bok till ett rabatterat pris på 120 kr/bok. Vill du hjälpa oss genom att köpa en eller flera böcker till våra politiker? (Det går även bra med en halv bok)

Swisha 0732671706 (Helena Lindroos)

banköverföring: Skandiabanken 9159-784777-3

Märk betalningen "dom som står kvar"

Våra röster behöver höras.

Kunskap och kärlek kan förändra världen!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Musiker mot Rasism juli 2019:

Stoppa utvisningen av Abdolah Hoseini och andra HBTQ-personer! till sidans topp

Abdolah Hoseini tvingades fly från Iran då det kom fram att han var homosexuell. I Iran är homosexualitet ett brott som kan ge dödsstraff, dessutom en hedersfråga för familj. I Sverige har Abdolah Hoseini funnit frihet och möjlighet att få vara sig själv. Han har ändå mottagit flera hot, inte minst från andra nyanlända. För att skapa förståelse för hbtq och sin situation har han och hans vän Samiaullah Amiri rest runt i landet och föreläst för flera hundra ungdomar. Dessutom har de anlitats av flera organisationer och festivaler, bl.a. som invigningstalare för West Pride inför 10.000 åhörare. Abdolahs starka engagemang har inspirerat och stärkt många ungdomar, men i hemlandet ses inte hans offentlighet i hbtq-frågan med blida ögon och en utvisning skulle vara direkt livshotande för Abdolah. Abdolah hotas dessutom som så många andra att utvisas till Afghanistan, trots att han aldrig varit i Afghanistan utan levt i Iran. Abdolah saknar familj och skyddsnät i Afghanistan, ett land där homosexualitet straffas hårt och i vissa fall leder till dödsstraff. Abdolah är en god kamrat, duktig och omtyckt elev och han rekommenderas varmt av tidigare arbetsgivare.

Vi kräver att utvisningen av Abdolah Hoseini stoppas och att regeringen står upp för asylrätten för flyktingar med HBTQ-bakgrund då det är en extra utsatt grupp i flertalet länder; ofta är en utvisning förenat med livsfara för individen.

Skriv under namninsamlingen! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Amnesty International 19-06-10:

Namninsamling: Sverige och EU måste ta sitt ansvar för människor på flykt till sidans topp

Libyen. Ett land där flyktingar och migranter misshandlas, torteras, fängslas, våldtas, utsätts för tvångsarbete, kidnappas och utsätts för människohandel.

Libyen. Ett land vars kustbevakning EU samarbetar med.

Under 2018 miste åtminstone 2 275 människor livet på Medelhavet, på väg från Libyen till det Europa man såg som sitt hopp. Andra människor som försökte nå Europa hamnade i sjönöd och togs omhand av libyska kustbevakningen och fördes tillbaka, till samma situation som de trodde sig ha lyckats lämna.

EU:s ledare vet detta. Vi vet alla vad som sker. Vi är medansvariga.

Amnesty kräver att Sverige och EU omedelbart agerar och tar sitt ansvar. Skriv under vårt brev till migrationsminister Morgan Johansson.

Underteckna uppropet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.