fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Socialt stöd mm för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200426:

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 20-04-10:

Stöttepelaren: "Skänk din lunch till en papperslös skolungdom!" till sidans topp

Papperslösa skolungdomar får ingen skollunch under coronakrisen

Den 18 mars blev jag intervjuad i "Eftermiddag i Radio P4 Stockholm" av Karin Adelsköld. Här är en utskrift av det jag hade tänkt säga - även om jag sedan inte hann med allting.

Igår gick ni ut och bad människor som jobbar hemma att skänka sin lunch till bättre behövande, varför det?

När skolorna stänger och eleverna ska jobba hemifrån går de miste om sin skollunch. För många är detta det enda ordentliga mål mat de får på hela dagen.

Den grupp vi i Stöttepelaren jobbar med är unga människor som kommit till Sverige som asylsökande. Idag har de varken trygghet, bostad och pengar, men många går ändå i skolan och hoppas på att få en ny prövning av sin asylansökan.

De sover hos kompisar, eller i värsta fall på gatan eller i tunnelbanan.

Vi och andra hjälporganisationer försöker hjälpa till med pengar till det allra nödvändigaste. Men det räcker inte på långa vägar.

Nu i coronatider är stänger dessutom flera volontärverksamheter. Ungdomarna har ingenstans att sova, ingenstans att sköta sin hygien. Och ingen mat. Blir de sjuka har de ingenstans att ta vägen.

Hur viktig är det här målet med skolmat för en ung papperslös?

De som är papperslösa har bokstavligen inga pengar. Skolmaten får fungera som frukost, lunch och middag.

Skolmaten är viktig även för dem som väntar på uppehållstillstånd och får ett litet bidrag från Migrationsverket, 1 800 kronor per månad.

Hur ser det ut i Stockholm just nu?

Vi har kontakt med ungefär 100 papperslösa ungdomar. Vi hjälper dem med SL-kort, telefonladdningar och lite matpengar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

#vistårinteut 20-02-21:

Civilsamhället startar arbetskraftsförmedling till sidans topp

Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.

Vi hörde av oss och ställde några frågor till Kinna Skoglund, en av grundarna till #vistårinteut, som för några dagar sedan valdes till föreningens ordförande.

Varför startades Arbetskraftsförmedlingen?

- Emma Dalväg, som jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet under lång tid hörde av sig till mig med den här idén i slutet av december 2019. Vi insåg att vi hade mycket gemensamt när det gällde tankar om hållbarhet både för samhället och människor. Vi kände båda också att politiken och myndigheter hade gått i baklås och att civilsamhället tillsammans med näringslivet skulle kunna låsa upp många knutar.

Hur kommer ni att jobba rent konkret?

- Vi håller just nu på att bygga upp en hemsida om föreningen, skaffa organisationsnummer och kontonummer så alla både enskilda och juridiska personer som vill vara en del och samarbeta kan ansluta inom kort. Arbetskraftsförmedlingen kommer bli en kampanjförening vilket innebär att vi kommer driva olika kampanjer mot olika målgrupper och vi kommer samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige samt jobba mot företag för att matcha jobb med ungdomar. Vi tror och vet att det finns många företag, stora som små, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de gör något bra för ungdomar.

Vilka personer är det som sitter i föreningens styrelse?

- Vi är både från olika delar av civilsamhället och personer från näringslivet, med olika kompetenser. Inom några veckor kommer vi att presentera styrelsen på vår hemsida.

I Arbetskraftsförmedlingen stadgar är målen formulerade enligt följande:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Arbetskraftsförmedlingens webbsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.