fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Pris och utmärkelser

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210416:

FARR 21-04-02:

FARRs ungdomsstipendium 2021 tilldelas Reza Rahimi till sidans topp

Den 28 mars 2021 höll Flyktinggruppernas riksråd (FARR) ett digitalt årsmöte. Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi, mer om det längst ned i texten.

(...)

FARRs ungdomsstipendium 2021 tilldelas Reza Rahimi

Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi. Reza tilldelas stipendiet för sitt stora stöd till andra asylsökande och hjälp till att deras röster ska höras.

Reza Rahimi är en skrivande människa som berättar mycket om situationen för asylsökande, såväl barn, kvinnor och ensamkommande unga, samt om orättvisor i världen. När de många barnfamiljerna sittstrejkade för sina rättigheter på Norra Bantorget i Stockholm sommaren 2019, var han ett stöd till familjerna och han hjälpte mammorna att skriva och dela sina berättelser. Så har han fortsatt att skriva och dela andras och egna berättelser och kämpa för asylrätten och en värld i fred.

FARRs årliga ungdomsstipendium delas ut sedan 1998. Syftet är att stödja unga människors insatser för asylrätten och/eller öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, ung och inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012 i alltför unga år.

Ida Gunge, ordförande FARR

Linus Ericsson, ordförande FARR

Kontakt: press@farr.se

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

FARR 20-02-22:

Nominera till FARR:s ungdomsstipendium! till sidans topp

Vem ska få FARRs årliga ungdomsstipendium för sina insatser under 2019? Skicka in förslag till stipendiat senast 8 mars!

Du som känner någon ung person eller några ungdomar som gjort en bra insats, ta chansen att nominera, föreslå någon! Syftet med stipendiet är att stödja ungdomars insatser för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Det kan ges till både enskilda individer eller grupper av människor som är under 26 år. Stipendiesumman är 5000 kr.

Läs mer om ungdomsstipendiet till minne av Carl Lundevi här. 2019 års stipendium delas ut på FARRs kursdag 29 mars i Skärholmen, Stockholm. Förslag välkomnas. Skicka nominering och motivering till info@farr.se nu, eller senast den 8 mars.

FARR-medlemmar är också välkomna att skicka in förslag till styrelsen och valberedningen om verksamheten kommande år och vilka som borde sitta i styrelsen. Samma deadline - skicka förslag till info@farr.se eller valberedning@farr.se senast den 8 mars!

Den 28 mars, dagen före årsmötet, håller FARR en öppen kursdag på samma plats.

Läs mer om ungdomsstipendiet (Extern länk)

Anmälan till kursdagen och/eller årsmötet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Svenska Läkaresällskapet oktober 2019:

Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas med Hippokratespriset 2019 till sidans topp

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris "Hippokratespriset 2019" för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Fredrik Tamsen var tidigare anställd som rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren.

Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

- Fredrik Tamsen belönas med årets Hippokratespris för att han på ett föredömligt sätt står upp för vetenskap och läkarens etiska principer, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Han var visat prov på stort mod, civilkurage och stark etisk kompass i sin läkargärning.

- Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris, säger Fredrik Tamsen. Men jag vill ta tillfället i akt och rikta ljuset mot att den oberoende granskning som regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit igång. I den bör man inte bara ta fram en bättre modell för medicinska åldersbedömningar, man bör även analysera hur det kunde gå så här snett. En myndighet som RMV kan inte tillåtas agera i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten.

Motivering

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Nordstan 19-06-26:

Nordstans Företagareförening tackar volontärgrupperna för deras fantastiska insatser till sidans topp

Agape, Frälsningsarmén och Räddningsmissionen får 20 000 kronor vardera som tack för det viktiga arbete de utför i och kring Nordstan.

-Vi vill på detta sätt visa vår tacksamhet till dessa volontära eldsjälar som gör så mycket och hoppas att detta bidrag hjälper lite i deras strävsamma arbete. Vi uppmanar fler att stödja de här föreningarna, säger Martin Barregård Företagareföreningens ordförande.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

#vistårinteut 19-05- 25:

Nominerade till Raoul Wallenbergpriset till sidans topp

Glada och mycket stolta kan vi idag berätta att Sara Edvardson Ehrnborg och Kinna Skoglund är nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2019.

Sara och Kinna var med och grundade nätverket "Vi står inte ut" hösten 2016 och har genom sitt outtröttliga engagemang varit ovärderliga lokomotiv för oss alla.

Med kunskap och kärlek har de visat vägen, formulerat, tänkt, agerat och på ett enastående sätt lyft medmänskligheten i en tid när ledande politikerna i vårt land valde att använda de ensamkommande barnen och ungdomarna till slagpåsar i en signalpolitisk debatt.

Tillsammans har de spridit kraft och hopp som på ett självklart sätt kopplar ihop vår fråga med samhället i stort.

Raoul Wallenbergpriset går till en person/personer som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Raoul Wallenberg Academy 19-06-05:

Ungt Kurage - Vinnare 2019 till sidans topp

Raoul Wallenberg stod upp för andra människor när det gällde. En måste inte göra lika stora handlingar som Raoul för att agera i civilkurage - alla kan göra något i sin egen vardag. Med utmärkelsen Ungt Kurage vill vi uppmärksamma unga mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Årets fem vinnare har utsetts bland förslag från allmänheten och skolor. När andra backat har dessa personer lyft blicken och agerat.

ÅRETS PRISTAGARE ÄR

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan åkte buss mot Vänersborg när en man som inte kunde tala svenska klev ombord. Mannen blev utsatt för rasistiska kommentarer av busschauffören. Merlissa visade civilkurage och sa ifrån när ingen annan gjorde det.

Muhammad J. Muhammadi, 19 år, från Vansbro har delat med sig av sina egna smärtsamma upplevelser från sin uppväxt i böckerna "Ska vi dansa" och "Jag står inte ut men jag slutar aldrig att kämpa".

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från Gnesta har på eget initiativ dragit igång Gnesta Pride. Matilda står upp för alla människors lika värde.

Leon Cadei, 15 år, från Västerås står upp mot rasismen inom, framför allt, hockeyns värld. Leon är själv mörkhyad och har vid ett flertal tillfällen fått höra rasistiska kommentarer och uttalanden på isen. Efter det senaste uttalandet bestämde Leon sig för att göra något åt saken och har polisanmält händelsen.

Stella Watkins och Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd och Hägersten, räddade en man som föll genom isen i Stocksund. Stella och Tor larmade och visade oerhörd sinnesnärvaro och kunskaper i livräddning vilket räddade ett liv.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

FARR 19-04-07:

FARR hyllade ungdomar och veteraner till sidans topp

Ett uppbåd av veteraner och aktivister var med när FARR firade 30 år av kamp för asylrätten den 30 mars. Samma dag utsågs två ungdomsstipendiater, Yahya Aliyar, en av grundarna till Ung i Sverige och Muhammed Juma Muhammedi, författare till boken "Ska vi dansa?" Dagen därpå hölls årsmöte och FARR valde en ny ordförande, Sara Edvardson Ehrnborg. Organisationen stärktes med inte mindre än åtta nya styrelseledamöter som tillför kunskaper och engagemang från hela landet.

Läs mer och se bilder från evenemangen (Extern länk)

Läs mer om stipendiaterna (Extern länk)

Se dokument från årsmötet här, bland annat den nya styrelsen, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

FARR 19-03-26:

Demokratifond ger stöd till insamling av vittnesmål till sidans topp

FARR är en av de organisationer som har valts ut av Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse till att få stöd för ett initiativ för att stärka ungas röster. FARR får bidraget för att samla in vittnesmål från asylsökande barn och unga och sprida kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige. Projektet som nu får finansiellt stöd och stöttning under ett år kommer att ge underlag till en kommission som håller på att startas i samarbete med Linköpings Universitet för att granska asylrättens utveckling de senaste åren.

Läs mer i Stenbecksstiftelsernas pressmeddelande om de projekt som får stöd! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stenbecks Stiftelse 19-03-18:

Trafficking av barn på flykt runt Medelhavet temat för 2020 års Child 10 Awards till sidans topp

- som föregås av öppen nominering

I dag, på årsdagen av EU:s överenskommelse om ett flyktingavtal med Turkiet, tillkännages temat för 2020 års Child 10 Awards som nästa år kommer att gå till 10 modiga och hängivna ledare som alla kämpar för att motverka trafficking och utnyttjande av barn på flykt runt Medelhavet. För första gången är nomineringen till priset öppen och pågår fram till och med 15 maj 2019.

Även om det skett en stor minskning av barn på flykt till Europa så fortsätter båtarna att komma samtidigt som bristerna i mottagningssystemen gör att många barn försvinner, många gånger utan att saknas. Inte sällan hamnar de i lägenheter eller parker i storstäderna där de säljs som sexslavar eller i annan människohandel. Stora brister i boende, mat, basal vård och övervakning för dessa barn gör dem extra sårbara för att utnyttjas. Framför allt de barn som är ensamkommande, papperslösa, oregistrerade eller som försvinner under asylprocessen riskerar att falla offer för människohandel inom såväl tiggeri, slavarbete som sexuella övergrepp.

Runt om Medelhavet arbetar hundratals organisationer med inspirerande och modiga ledare som visar att det går att stå upp för medmänsklighet och mänskliga rättigheter och för de barn som drabbas värst av de den hårda politik vi ser i Europa. I januari nästa år kommer Sverige stå i fokus för sexhandeln med barn i Europa då Child 10 Award 2020 bjuder in tio av de orädda och banbrytande ledare som med sina organisationer kämpar för att stoppa trafficking av barn runt Medelhavet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Sjukhusläkarna 19-03-14:

Larmande rättsläkare får priset Årets Visslare till sidans topp

De slog larm om Rättsmedicinalverkets medicinska metoder för åldersbedömningar i asylärenden. Nu får de visselblåsande rättsläkarna Tommie Olofsson, Fredrik Tamsen, Anna Ybo, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson Sjukhusläkarnas pris Årets visslare.

- Genom det här priset uppmärksammas vår kamp för professionell integritet, vetenskaplighet och god läkaretik. Det ger oss stöd och bekräftelse men även upprättelse, säger Tommie Olofsson, överläkare och tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket. Det känns mycket hedrande och glädjande men också sorgligt. Hedrande och glädjande för just den upprättelse och bekräftelse priset innebär. Sorgligt för att vi var tvungna att bli visselblåsare för att problemen med de medicinska åldersbedömningarna skulle uppmärksammas.

Priset delas ut vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm den 14 mars.

- Att bli visselblåsare är inget som man räknar med i sin karriär men plötsligt står man där om man är modig nog. Vi vill uppmärksamma dessa kollegor för att de stod upp för läkaretiken, att alltid verka efter evidens och beprövad erfarenhet och att aldrig skada, säger Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna.

De sex rättsläkarna tilldelas priset med motiveringen: Ett stort mod utmärker läkarna vid Rättsmedicinalverket (RMV) i Uppsala, som stått upp mot en arbetsgivare som inte velat lyssna, och öppet kritiserat de metoder som de var påtvingade att använda vid åldersbedömning av asylsökande. Läkarna har på ett rakt och tydligt sätt tagit debatten och visat att åldersbedömningarna inte motsvarar deras krav på ett vetenskapligt förhållningssätt, och att de inte är förenliga med deras yrkesetik. Tack vare protesterna har Statens medicin-etiska råd (Smer) skickat en skrivelse till regeringen med uppmaning att tillsätta en oberoende granskning av RMV:s medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Fotnot: Sjukhusläkarna delar sedan 2008 ut priset Årets visslare till den eller de som stått upp för demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare.

Läs mer (Extern länk)

Svenska Dagbladet 19-03-14: Läkare årets visselblåsare: "Priset har varit högt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

FARR 19-03-01:

Föreslå ungdomsstipendiat! till sidans topp

Vet du någon ung person eller ungdomsgrupp som har gjort bra insatser under 2015? Då kan du föreslå mottagare av FARR:s ungdomsstipendium! Utdelningen sker i samband med FARR:s 30-årsjubileum 30 mars 2019.

Sedan 1998 delar FARR ut ett årligt ungdomsstipendium. Syftet är att stödja insatser av ungdomar för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika ursprung. Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012, i alltför unga år. Stipendiesumman är minst 5000 kr och kan ökas om stipendiet delas mellan flera. Skicka ditt förslag senast 10 mars, med motivering, till info@farr.se

Läs mer om stipendiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

UNHCR 19-02-13:

UNHCR delighted as major human rights award presented to a Sudanese refugee till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is delighted that Mr. Abdulaziz Muhamat has received the 2019 Martin Ennals Award at the ceremony in Geneva today.

Recognized as a true leader, human rights and humanitarian advocate, Mr. Muhamat has tirelessly cared for fellow refugees, and eloquently drawn the world's attention to their plight. A refugee himself, Mr Muhamat has spent more than five years under Australia's 'offshore processing' on Manus Island after having fled Sudan. His efforts to represent and give voice to some of the most vulnerable human beings on earth and under the most difficult conditions are a testament to his resilience and humanity.

"I have the deepest admiration for Mr. Muhamat, for his courage, his humanity and indomitable spirit," said Volker Türk, Assistant High Commissioner for Protection, who met with him earlier this week. "His testimony is a wake-up call to the world about what happens when policies dehumanize and mistreat other human beings."

UNHCR continues to urge that solutions be found for all refugees and asylum-seekers under Australia's 'offshore processing' in Papua New Guinea and Nauru as a matter of urgency.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

FARR 18-11-23:

Tio ledare hyllas för sin kamp för barn utan papper till sidans topp

FARR:s Sanna Vestin är en av de tio pristagarna då Hugo Stenbecks stiftelse utser "Child 10" 2018. Utmärkelsen innebär bland annat 10.000 USD till FARR:s arbete och stöd för fortsatt samverkan för barns rättigheter.

Child 10 Awards, som instiftats av Sophie Stenbeck Family Foundation och Sara Damber, identifierar varje år 10 modiga och inspirerande ledare som kämpar för de mest utsatta barnen. Utöver det ekonomiska bidraget får pristagarna organisatoriskt stöd för att utveckla sitt arbete. Child 10 är partipolitiskt obundet och drivs idag av Hugo Stenbecks stiftelse och Sophie Stenbeck Family Foundation. Bland tidigare års uppmärksammade pristagare finns bl. a. Oby Ezekwesili, som tilldelades priset i närvaro av H.M. Drottning Silvia efter att ha initierat uppropet #BringBackOurGirls.

Pristagarna har ofta utsetts från utsatta områden runt om i världen, där barns rättigheter kränks, men försvaras av frivilligorganisationer. I år riktas uppmärksamheten på papperslösa barn som saknar rättigheter även i västvärlden och de tio pristagarna kommer alla från USA eller Sverige. Årets pris delas ut i samarbete med Malmö Stad och Barnrättsbyrån.

Nio av årets pristagare kommer till Malmö för en pris-ceremoni på Scandic Hotel Triangeln den 4 december kl 15:30. En av pristagarna befinner sig själv i en papperslös situation i USA och kan därför inte lämna landet och komma till Malmö. I samband med prisceremonin anordnas även toppmötet Child 10 Summit i Malmö där pristagarna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och bygga vidare på den samlade kunskapen för att fortsätta utveckla arbetet för barn som lever i papperslöshet, berättar stiftelsen.

(...)

Hela artikeln med pristagarna (Extern länk)

Läs mer om Child 10 (Extern länk)

Se film om Sanna Vestin och FARR (Extern länk)

SvT Skåne 18-11-14: Malmöbor prisas för arbete med papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.