fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Pris och utmärkelser

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210416:

FARR 21-04-02:

FARRs ungdomsstipendium 2021 tilldelas Reza Rahimi till sidans topp

Den 28 mars 2021 höll Flyktinggruppernas riksråd (FARR) ett digitalt årsmöte. Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi, mer om det längst ned i texten.

(...)

FARRs ungdomsstipendium 2021 tilldelas Reza Rahimi

Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi. Reza tilldelas stipendiet för sitt stora stöd till andra asylsökande och hjälp till att deras röster ska höras.

Reza Rahimi är en skrivande människa som berättar mycket om situationen för asylsökande, såväl barn, kvinnor och ensamkommande unga, samt om orättvisor i världen. När de många barnfamiljerna sittstrejkade för sina rättigheter på Norra Bantorget i Stockholm sommaren 2019, var han ett stöd till familjerna och han hjälpte mammorna att skriva och dela sina berättelser. Så har han fortsatt att skriva och dela andras och egna berättelser och kämpa för asylrätten och en värld i fred.

FARRs årliga ungdomsstipendium delas ut sedan 1998. Syftet är att stödja unga människors insatser för asylrätten och/eller öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, ung och inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012 i alltför unga år.

Ida Gunge, ordförande FARR

Linus Ericsson, ordförande FARR

Kontakt: press@farr.se

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

FARR 20-02-22:

Nominera till FARR:s ungdomsstipendium! till sidans topp

Vem ska få FARRs årliga ungdomsstipendium för sina insatser under 2019? Skicka in förslag till stipendiat senast 8 mars!

Du som känner någon ung person eller några ungdomar som gjort en bra insats, ta chansen att nominera, föreslå någon! Syftet med stipendiet är att stödja ungdomars insatser för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Det kan ges till både enskilda individer eller grupper av människor som är under 26 år. Stipendiesumman är 5000 kr.

Läs mer om ungdomsstipendiet till minne av Carl Lundevi här. 2019 års stipendium delas ut på FARRs kursdag 29 mars i Skärholmen, Stockholm. Förslag välkomnas. Skicka nominering och motivering till info@farr.se nu, eller senast den 8 mars.

FARR-medlemmar är också välkomna att skicka in förslag till styrelsen och valberedningen om verksamheten kommande år och vilka som borde sitta i styrelsen. Samma deadline - skicka förslag till info@farr.se eller valberedning@farr.se senast den 8 mars!

Den 28 mars, dagen före årsmötet, håller FARR en öppen kursdag på samma plats.

Läs mer om ungdomsstipendiet (Extern länk)

Anmälan till kursdagen och/eller årsmötet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Svenska Läkaresällskapet oktober 2019:

Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas med Hippokratespriset 2019 till sidans topp

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris "Hippokratespriset 2019" för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Fredrik Tamsen var tidigare anställd som rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren.

Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

- Fredrik Tamsen belönas med årets Hippokratespris för att han på ett föredömligt sätt står upp för vetenskap och läkarens etiska principer, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Han var visat prov på stort mod, civilkurage och stark etisk kompass i sin läkargärning.

- Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris, säger Fredrik Tamsen. Men jag vill ta tillfället i akt och rikta ljuset mot att den oberoende granskning som regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit igång. I den bör man inte bara ta fram en bättre modell för medicinska åldersbedömningar, man bör även analysera hur det kunde gå så här snett. En myndighet som RMV kan inte tillåtas agera i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten.

Motivering

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Nordstan 19-06-26:

Nordstans Företagareförening tackar volontärgrupperna för deras fantastiska insatser till sidans topp

Agape, Frälsningsarmén och Räddningsmissionen får 20 000 kronor vardera som tack för det viktiga arbete de utför i och kring Nordstan.

-Vi vill på detta sätt visa vår tacksamhet till dessa volontära eldsjälar som gör så mycket och hoppas att detta bidrag hjälper lite i deras strävsamma arbete. Vi uppmanar fler att stödja de här föreningarna, säger Martin Barregård Företagareföreningens ordförande.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

#vistårinteut 19-05- 25:

Nominerade till Raoul Wallenbergpriset till sidans topp

Glada och mycket stolta kan vi idag berätta att Sara Edvardson Ehrnborg och Kinna Skoglund är nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2019.

Sara och Kinna var med och grundade nätverket "Vi står inte ut" hösten 2016 och har genom sitt outtröttliga engagemang varit ovärderliga lokomotiv för oss alla.

Med kunskap och kärlek har de visat vägen, formulerat, tänkt, agerat och på ett enastående sätt lyft medmänskligheten i en tid när ledande politikerna i vårt land valde att använda de ensamkommande barnen och ungdomarna till slagpåsar i en signalpolitisk debatt.

Tillsammans har de spridit kraft och hopp som på ett självklart sätt kopplar ihop vår fråga med samhället i stort.

Raoul Wallenbergpriset går till en person/personer som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Raoul Wallenberg Academy 19-06-05:

Ungt Kurage - Vinnare 2019 till sidans topp

Raoul Wallenberg stod upp för andra människor när det gällde. En måste inte göra lika stora handlingar som Raoul för att agera i civilkurage - alla kan göra något i sin egen vardag. Med utmärkelsen Ungt Kurage vill vi uppmärksamma unga mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Årets fem vinnare har utsetts bland förslag från allmänheten och skolor. När andra backat har dessa personer lyft blicken och agerat.

ÅRETS PRISTAGARE ÄR

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan åkte buss mot Vänersborg när en man som inte kunde tala svenska klev ombord. Mannen blev utsatt för rasistiska kommentarer av busschauffören. Merlissa visade civilkurage och sa ifrån när ingen annan gjorde det.

Muhammad J. Muhammadi, 19 år, från Vansbro har delat med sig av sina egna smärtsamma upplevelser från sin uppväxt i böckerna "Ska vi dansa" och "Jag står inte ut men jag slutar aldrig att kämpa".

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från Gnesta har på eget initiativ dragit igång Gnesta Pride. Matilda står upp för alla människors lika värde.

Leon Cadei, 15 år, från Västerås står upp mot rasismen inom, framför allt, hockeyns värld. Leon är själv mörkhyad och har vid ett flertal tillfällen fått höra rasistiska kommentarer och uttalanden på isen. Efter det senaste uttalandet bestämde Leon sig för att göra något åt saken och har polisanmält händelsen.

Stella Watkins och Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd och Hägersten, räddade en man som föll genom isen i Stocksund. Stella och Tor larmade och visade oerhörd sinnesnärvaro och kunskaper i livräddning vilket räddade ett liv.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.