fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Tillfällig fristad för författare/kulturarbetare

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Asylnytt 22-06-19:

Nytt rättsligt ställningstagande om fristadskonstnärer till sidans topp

Det nya ställningstagandet är rubricerat som en version 2 av en tidigare utgåva, men det är rejält utbyggt och mer än dubbelt så långt, med avsnitt om villkoren rörande försörjningskrav, tillståndstid mm vid förstagångsansökan, förlängning, permanentning och tillstånd för anhöriga. En grundregel är att konstnären från början omfattas av ett fristadsprogram och har blivit inbjuden till Sverige. Försörjningen ska under de första två åren bestå av stipendium och konstnären får då inte ta anställning. Eventuella medföljande familjemedlemmar kan dock få arbetstillstånd. Efter de första två åren finns möjlighet att förlänga uppehållstillståndet genom egen försörjning - men försörjningen får inte bestå av anställning. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas om vissa villkor är uppfyllda efter minst tre års tillstånd. Familjeanknytning kommer om konstnären får permanent tillstånd att bedömas enligt en annan paragraf vilket kan medföra att ansökan måste göras från utlandet om inte något undantag kan tillämpas.

Hämta RS/059/2021 version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.