fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Svenska Kyrkan och kristna församlingar

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200208:

Sveriges Kristna Råd 20-02- 06:

Kyrkoledare i möte med Migrationsverket om konvertiter till sidans topp

Idag mötte representanter från Sveriges kristna råd Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer för samtal om konvertiter i asylprocessen. Inom kyrkorna finns en fortsatt kritik mot myndighetens hantering av konvertitärenden.

Dagens samtal hölls på Migrationsverket i Sundbyberg där kyrkorna och myndigheten gav sina bilder av situationen utifrån respektive perspektiv. Därefter följde en diskussion om hur arbetet kan utvecklas. Kyrkorna företräddes av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, missionsdirektor Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Dessutom deltog sakkunniga från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration: Anna Karlgren och George Joseph, samt kommunikatör Mikael Stjernberg.

- Det var ett öppet och dialoginriktat samtal om svåra och komplexa frågor. Det fanns en enighet om problembilden i många av våra frågor. Mikael Ribbenvik bad att få återkomma i flera ärenden och vi var överens om att fortsätta dialogen, sade Antje Jackelén.

I mötet lyfte Anders Arborelius situationen för konvertiter i asylprocessen:

- Kyrkorna ser ett behov av ökad kunskap bland Migrationsverkets handläggare om vad konversioner är och hur processen i kyrkorna går till.

- Vidare anser vi att Migrationsverket behöver medverka till en bättre avvägning och balans mellan värdet av de intyg som präster, pastorer och diakoner skriver och värdet av den bedömning som handläggaren gör efter några timmars intervju. Kyrkornas personal har som regel lärt känna konvertiten i flera månader, i vissa fall flera år, sade Arborelius.

Kyrkoledarna tog bland annat upp situationen på asylboenden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Svenska Kyrkan 19-12-12:

Kyrkornas kommitté för migranter möttes i Berlin till sidans topp

Medlemmar i Churches' Commission for Migrations in Europe (CCME) träffades den 26-27 november 2019 i Berlin för att utbyta information och erfarenheter från de respektive länderna.

I juni 2019 greps Carola Rackete, den tyska kaptenen på räddningsfartyget Sea Watch 3, av italienska myndigheter efter att hon utan tillstånd gått i land på ön Lampedusa med ett 40-tal migranter ombord. Heinrich Bedford-Strohm, överhuvud för Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), reagerade starkt på att Italien nekat fartyget att gå i hamn och gripandet av Carola Rackete. Han lovade att EKD skulle skicka ett eget räddningsfartyg till Medelhavet.

Detta initiativ ledde till att flertalet organisationer i november 2019 bildade den oberoende frivilligorganisationen United4Rescue, med målet att skicka ett räddningsskepp till Medelhavet samt skapa ett tryck på EU:s medlemsländer att agera och inte låta människor dö på flykten över Medelhavet.

(...)

Fiona Kendall från Federationen av evangeliska kyrkor i Italien (FCEI) berättade om de så kallade humanitära korridorer som FCEI etablerat i samarbete med UNCHR. De humanitära korridorerna kan beskrivas som ett ideellt kvotflyktingsystem som innebär att flyktingar kan komma till Italien via säkra vägar. De beviljas uppehållstillstånd och skyddsstatus av italienska myndigheter och de italienska kyrkorna står för boende och annat stöd under en period.? Förhoppningen är att modellen med humanitära korridorer framöver ska kunna spridas till fler länder i Europa.

(...)

Biskop Porphyrios vittnar om flyktingsituationen på Cypern

I en videohälsning berättade biskop Porphyrios från Cyperns kyrka om flyktingsituationen på ön. Det har skett en kraftig ökning av antalet flyktingar som kommer till Cypern. Landet har nu det högsta antalet asylsökande per capita i EU.

Läs mer om United4Rescue (Extern länk)

Läs mer om vidarebosättningsförslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 2020:

16 januari: Kyrkoledare utlyser bön för konvertiter till sidans topp

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

- Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Landets kyrkoledare samlades idag till styrelsemöte för Sveriges kristna råd. Frågan om konvertiter i asylprocessen har skapat ett stort engagemang i kyrkorna. Det var också ett av ärendena vid dagens styrelsemöte där man beslutade att ännu en gång utlysa en särskild bönedag för konvertiter.

- Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

- Vi får regelbundet brev och samtal från kyrkor och församlingsmedlemmar som är djupt involverade i enskilda ärenden samt på strukturell nivå, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

- Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse. Vi nås fortsatt av exempel på olämpliga kunskapsfrågor från myndigheten, fortsätter Wiborn.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Sveriges Kristna Råd 19-12-05:

Kyrkoledare utlyser bön för konvertiter till sidans topp

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

- Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Landets kyrkoledare samlades idag till styrelsemöte för Sveriges kristna råd. Frågan om konvertiter i asylprocessen har skapat ett stort engagemang i kyrkorna. Det var också ett av ärendena vid dagens styrelsemöte där man beslutade att ännu en gång utlysa en särskild bönedag för konvertiter.

- Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

- Vi får regelbundet brev och samtal från kyrkor och församlingsmedlemmar som är djupt involverade i enskilda ärenden samt på strukturell nivå, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

- Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse. Vi nås fortsatt av exempel på olämpliga kunskapsfrågor från myndigheten, fortsätter Wiborn.

(...)

Hela pressmeddelandet samt den speciella bönen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.