fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Svenska Kyrkan och kristna församlingar

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200208:

Sveriges Kristna Råd 20-02- 06:

Kyrkoledare i möte med Migrationsverket om konvertiter till sidans topp

Idag mötte representanter från Sveriges kristna råd Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer för samtal om konvertiter i asylprocessen. Inom kyrkorna finns en fortsatt kritik mot myndighetens hantering av konvertitärenden.

Dagens samtal hölls på Migrationsverket i Sundbyberg där kyrkorna och myndigheten gav sina bilder av situationen utifrån respektive perspektiv. Därefter följde en diskussion om hur arbetet kan utvecklas. Kyrkorna företräddes av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, missionsdirektor Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Dessutom deltog sakkunniga från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration: Anna Karlgren och George Joseph, samt kommunikatör Mikael Stjernberg.

- Det var ett öppet och dialoginriktat samtal om svåra och komplexa frågor. Det fanns en enighet om problembilden i många av våra frågor. Mikael Ribbenvik bad att få återkomma i flera ärenden och vi var överens om att fortsätta dialogen, sade Antje Jackelén.

I mötet lyfte Anders Arborelius situationen för konvertiter i asylprocessen:

- Kyrkorna ser ett behov av ökad kunskap bland Migrationsverkets handläggare om vad konversioner är och hur processen i kyrkorna går till.

- Vidare anser vi att Migrationsverket behöver medverka till en bättre avvägning och balans mellan värdet av de intyg som präster, pastorer och diakoner skriver och värdet av den bedömning som handläggaren gör efter några timmars intervju. Kyrkornas personal har som regel lärt känna konvertiten i flera månader, i vissa fall flera år, sade Arborelius.

Kyrkoledarna tog bland annat upp situationen på asylboenden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Svenska Kyrkan 19-12-12:

Kyrkornas kommitté för migranter möttes i Berlin till sidans topp

Medlemmar i Churches' Commission for Migrations in Europe (CCME) träffades den 26-27 november 2019 i Berlin för att utbyta information och erfarenheter från de respektive länderna.

I juni 2019 greps Carola Rackete, den tyska kaptenen på räddningsfartyget Sea Watch 3, av italienska myndigheter efter att hon utan tillstånd gått i land på ön Lampedusa med ett 40-tal migranter ombord. Heinrich Bedford-Strohm, överhuvud för Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), reagerade starkt på att Italien nekat fartyget att gå i hamn och gripandet av Carola Rackete. Han lovade att EKD skulle skicka ett eget räddningsfartyg till Medelhavet.

Detta initiativ ledde till att flertalet organisationer i november 2019 bildade den oberoende frivilligorganisationen United4Rescue, med målet att skicka ett räddningsskepp till Medelhavet samt skapa ett tryck på EU:s medlemsländer att agera och inte låta människor dö på flykten över Medelhavet.

(...)

Fiona Kendall från Federationen av evangeliska kyrkor i Italien (FCEI) berättade om de så kallade humanitära korridorer som FCEI etablerat i samarbete med UNCHR. De humanitära korridorerna kan beskrivas som ett ideellt kvotflyktingsystem som innebär att flyktingar kan komma till Italien via säkra vägar. De beviljas uppehållstillstånd och skyddsstatus av italienska myndigheter och de italienska kyrkorna står för boende och annat stöd under en period.? Förhoppningen är att modellen med humanitära korridorer framöver ska kunna spridas till fler länder i Europa.

(...)

Biskop Porphyrios vittnar om flyktingsituationen på Cypern

I en videohälsning berättade biskop Porphyrios från Cyperns kyrka om flyktingsituationen på ön. Det har skett en kraftig ökning av antalet flyktingar som kommer till Cypern. Landet har nu det högsta antalet asylsökande per capita i EU.

Läs mer om United4Rescue (Extern länk)

Läs mer om vidarebosättningsförslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 2020:

16 januari: Kyrkoledare utlyser bön för konvertiter till sidans topp

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

- Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Landets kyrkoledare samlades idag till styrelsemöte för Sveriges kristna råd. Frågan om konvertiter i asylprocessen har skapat ett stort engagemang i kyrkorna. Det var också ett av ärendena vid dagens styrelsemöte där man beslutade att ännu en gång utlysa en särskild bönedag för konvertiter.

- Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

- Vi får regelbundet brev och samtal från kyrkor och församlingsmedlemmar som är djupt involverade i enskilda ärenden samt på strukturell nivå, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

- Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse. Vi nås fortsatt av exempel på olämpliga kunskapsfrågor från myndigheten, fortsätter Wiborn.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Sveriges Kristna Råd 19-12-05:

Kyrkoledare utlyser bön för konvertiter till sidans topp

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

- Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Landets kyrkoledare samlades idag till styrelsemöte för Sveriges kristna råd. Frågan om konvertiter i asylprocessen har skapat ett stort engagemang i kyrkorna. Det var också ett av ärendena vid dagens styrelsemöte där man beslutade att ännu en gång utlysa en särskild bönedag för konvertiter.

- Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

- Vi får regelbundet brev och samtal från kyrkor och församlingsmedlemmar som är djupt involverade i enskilda ärenden samt på strukturell nivå, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

- Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse. Vi nås fortsatt av exempel på olämpliga kunskapsfrågor från myndigheten, fortsätter Wiborn.

(...)

Hela pressmeddelandet samt den speciella bönen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

Sveriges Kristna Råd 19-01-14:

Svensk kristenhet i ljusmanifestation på Sergels torg för konvertiter till sidans topp

På onsdag kväll samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst för konvertiter i Filadelfiakyrkan och därefter en ljusmanifestation på Sergels torg. Liknande manifestationer kommer att hållas i flera städer samma kväll. Gudstjänsten i Stockholm kommer att sänds live på webben för den som inte kan närvara.

Landets kyrkoledare vill genom detta uppmärksamma de systematiska brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen. Genom en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation på Sergels torg vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, ge möjlighet för alla som vill, att bidra till att frågan blir uppmärksammad. Det handlar om att Migrationsverkets bedömning av konvertiternas trovärdighet ska anpassas efter hur vetenskapen idag ser på konversioner och till att fler konvertiter får sina asylskäl godkända.

Förbönsgudstjänsten hålls på onsdag i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5) klockan 18.00 dit alla är välkomna. Gudstjänsten kommer att innehålla sång av Maria Gustin Bergström, förbön och kyrkoledarna kommer att dela med sig av berättelser om konvertiter och deras situation. Därefter hålls en ljusmanifestation på Sergels torg som börjar cirka klockan 19.10. Liknande manifestationer kommer samma kväll att arrangeras i Göteborg, Linköping, Jönköping, Timrå, Härnösand, Umeå, Åre och Sandviken.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 19-01-15: Förbön hålls i länet för att stödja asylsökande kristna konvertiter (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 19-01-16: Ljusmanifestation för asylsökande som bytt religion (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Visby Domkyrkoförsamling 2018:

6-12 januari, Visby: Det räcker nu! - Plattform för denna Bön- och fasteaktion till sidans topp

I solidaritet med de utvisningshotade unga ordnas under perioden söndag 6 - lördag 12 januari en Bön- och fasteaktion i domkyrkan. Sluta utvisa unga till krigets helvete i Afghanistan!

Julefriden 2018 krossades av svenska myndigheter

Vid den tiden utgick ett påbud att alla unga som drömt och hoppats på en framtid - och också gjort allt för att skapa den - istället skulle utvisas till krigets helvete i Afghanistan.

Julen som traditionsenligt är barnens högtid blev inte det julen 2018. Runt om i Sverige har den gångna julen varit ett helvete för många unga. De väntar på sitt utvisningsbeslut - eller så har de redan fått det och istället för tomten så har de fått vänta på polisen som kan dyka upp när som helst för att verkställa utvisningen. Runt dessa ungdomar finns dessutom en massa engagerade människor som bryr sig om dessa ungas ve och väl. I de svenska bygderna finns många som öppnat sina hjärtan. Ja, svenska myndigheter har saboterat mångas jul i år.

Många av de afghanska flyktingarna som kom hit på hösten 2015 var barn då de passerade Sveriges gräns. Som sådana hade de rätt till skydd i vårt land. Men myndigheterna hann inte med. Köerna för att behandlas av Migrationsmyndigheten blev så långa att barnen i många fall hann fylla 18 år. Eller så "åldersuppskrevs" de enligt en helt ny och dokumenterat bristfällig ordning. Plötsligt var barnen inte längre barn - och kunde lättare utvisas. Nu behövde inte de svenska myndigheterna längre ta hänsyn till Dublinförordningen som säger att ensamkommande barn normalt inte överförs till annat land. Av Dublinförordningen framgår att barnets bästa ska var en fråga av största vikt för medlemsstaterna.

Men nu hann barnen fylla 18 år - eller så bestämde svenska myndigheter att de var äldre än vad de själva uppgett.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 2019:

Landets kyrkor samlas till förbönsgudstjänst och ljusmanifestation för konvertiter till sidans topp

I nästa vecka samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst och ljusmanifestation i centrala Stockholm. Landets kyrkoledare vill genom detta uppmärksamma de systematiska brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen.

Många lokala församlingar runt om i landet har de senaste åren fått kontakt med asylsökande och nyanlända, ofta med muslimsk bakgrund, som blivit intresserade av kristen tro. Många av dem har konverterat eller uttryckt en vilja att göra det. En stor andel av dem som konverterat har inte betraktats som trovärdiga av Migrationsverket och deras skäl för att få asyl i Sverige har inte godtagits.

Genom en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, ge möjlighet för alla som vill, att bidra till att frågan blir uppmärksammad. Det handlar om att Migrationsverkets bedömning av konvertiternas trovärdighet ska anpassas efter hur vetenskapen idag ser på konversioner och till att fler konvertiter får sina asylskäl godkända.

Många av landets kyrkoledare kommer att närvara vid förbönsgudstjänsten, däribland Lasse Svensson, Equmeniakyrkan. Han säger:

­ Att arbeta med och för människor på flykt är en självklarhet för oss som kyrka och det diakonala uppdrag vi bär på. Därför tycker vi att det är angeläget att delta med både förbön och att visa vårt engagemang för konvertiter och asylsökande.

Förbönsgudstjänsten hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5) onsdagen den 16 januari, klockan 18.00, dit alla är välkomna. Gudstjänsten kommer att innehålla sång, förbön och även berättelser om konvertiter. Därefter hålls en ljusmanifestation på Sergels torg.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.