fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Stödkonserter och fester

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200521:

UNHCR 2020:

28 maj, Youtube: A virtual charity concert to aid UNHCR'S coronavirus response till sidans topp

International artists, professors and friends from 30 countries, join Maestro Shlomo Mintz, team up for globe-spanning performance in support of the UN Refugee Agency's COVID-19 appeal.

More than 50 musicians from around the world are contributing their talents and time to a joint virtual concert performance to raise funds for UNHCR, the UN Refugee Agency's COVID-19 response.

United in Music is slated to premiere on Thursday 28 May at 18:00 GMT (12:00 EST) and will be hosted and streamed on UNHCR's global YouTube channels. The musical charity fundraiser was initiated by Shlomo Mintz, a world-renowned violin virtuoso and conductor, as a response to an invitation from Christine Mori and Alexis Spieldenner of Canadian-based Bravo Niagara! Festival of the Arts. The duo invited Maestro Mintz to collaborate on a virtual performance of Vivaldi's celebrated Concerto for Four Violins, together with musicians of different orchestras based in Canada, New Zealand, the United Kingdom and the United States. Upon Maestro's Mintz invitation the program was extended with Rachmanoniv's Vocalise curated by Q-Toi, bringing together professors, concert artists, and students from 29 countries. United in Music will be recorded remotely by the diverse ensemble of artists in their respective homes. The artists will be performing works by Vivaldi, Kreisler and Rachmaninoff.

All donations from the concert go to UNHCR to help protect refugees and the communities that welcome them in the ongoing global fight against COVID-19.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR 19-12-12:

A$AP Rocky donerar pengar till FARR till sidans topp

A$AP Rocky skänker en del av biljettintäkterna från gårdagens konsert till FARR:s arbete med asylsökande och flyktingar.

En del av intäkterna från A$AP Rockys konsert i Stockholm den 11 december kommer att doneras till Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) med syfte att stärka stödet till alla dem som dagligen arbetar för och med asylsökande och flyktingar runt om i Sverige.

- När vi träffade A$AP Rocky igår, visade han ett genuint intresse för våra frågor. Vi är tacksamma för hans generositet och engagemang. Det finns ett enormt stort behov av att stärka arbetet för att återupprätta en human och solidarisk flyktingpolitik i Sverige, säger Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande FARR.

Donationen kommer oavkortat att gå till att erbjuda stöd för människor på flykt och till att stärka kampen för asylrätten och de mänskliga rättigheterna i Sverige. Summan är ännu inte fastställd men oavsett detta är den ett tillskott till FARR:s ideella verksamhet, som främst finansieras av medlemsavgifter, gåvor och projektbidrag.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.