fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Skolkamrater och andra barn

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210616:

Sveriges Radio Örebro 21-06-11:

40 000 underskrifter lämnas över för utvisningshotad klasskamrat till sidans topp

När de fick reda på att Shamiran Hardo skulle utvisas agerade klasskamraterna Alice Lindgren och Jolin Blommé direkt.

Eleverna på estetprogrammet på Karolinska skolan stod under veckan utanför skolan och fortsatte med namninsamlingen de påbörjat för att hjälpa Shamiran.

Namninsamlingen är uppe i 40 000 underskrifter, vilken de presenterade för riksdagsledamoten Rasmus Ling.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

SvT Örebro 20-11-07:

Gymnasieklassen startade namninsamling mot utvisningsbeslut till sidans topp

Eleverna i klass ESA20 på Karolinska gymnasiet har startat en namninsamling med hopp om att stoppa utvisningen av klasskamraten Shamiram. Det har gett stort eko, med över 20 000 personer namnunderskrifter från hela landet.

Det var strax efter att beskedet om utvisningen nått klassen som de bestämde sig för att starta en digital namninsamling. Där beskriver de Shamirams historia och berättar om utvisningen som väntar henne och hennes familj på tisdag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 20-11-09: Elever skolstrejkar - klasskamrat ska utvisas (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-08: Politiker vill stoppa Örebrofamiljens utvisning: "För jävligt" (Extern länk)

SvT Örebro 20-11-12: Fler politiker ställer sig bakom utvisningshotad Örebrofamilj (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 20-11-19: Utvisning av skolelev i Örebro blir riksdagsfråga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.