fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Stöd till arbetssökande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210520:

Yobber 21-05-04:

Jobbet handlar inte om pengar, det handlar om framtiden. Om livet. till sidans topp

Med minst godkänt i samtliga ämnen och en utbildning inom bristyrken är studenterna som gått gymnasiet via Nya Gymnasielagen motiverade och redo att ge sig ut i arbetslivet. De står inför kravet att de måste landa en tillsvidare anställning senast sex månader efter examen för att få stanna i Sverige. Nu initierar Arbetskraftsförmedlingensen digital satsning tillsammans med videorekryteringsföretaget Yobber för att ungdomarna ska kunna nå ut till potentiella arbetsgivare.

Den Nya Gymnasielagen syftar till att ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan ska få stanna i Sverige om de genomgår en gymnasieutbildning med minst godkänt i samtliga ämnen - och lyckas att få en tillsvidare anställning redan inom sex månader efter examen. En uppgift tuff för vilken nyutexaminerad gymnasieelev som helst, inte minst i pandemins kölvatten där ungdomsarbetslösheten ökat med 4 procentenheter och uppgår till 24%. Dessutom är tillsvidare anställning i sig ovanligt inom bristyrken som exempelvis i vården och hemtjänsten där timanställningar är den sedvanliga inkörsporten.

"Nya gymnasielagen innebär att vi måste hitta fast anställning senast sex månader efter examen. Lyckas vi inte med det, utvisas vi efter sex år i Sverige. Då slås våra liv i spillror samtidigt som Sverige har lagt ner tid och pengar på vår utbildning helt i onödan." - Sherali Hosseini

Enligt Skolverket kostar en gymnasieplats i Sverige i snitt 125 000 kr per år. En komplett treårig gymnasieutbildning för 375 000 kr är investeringen som har gjorts i ungdomarna som studerar via Nya Gymnasielagen. Samtidigt visar uträkningar från SCB att varje person som har en heltidsanställning bidrar till Sveriges BNP med i snitt 520 000 kr per år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Asylrättscentrum 21-04-27:

Handbok för arbetsgivare till sidans topp

Vill du anställa någon som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och vill vara säker på att anställningen uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd? Nu släpper Asylrättscentrum tillsammans med Right to play en handbok som hjälper dig att göra rätt.

De som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen måste efter att studierna är klara skaffa ett jobb för att få stanna i Sverige. Anställningsvillkoren måste även uppfylla vissa krav för att personen ska få uppehållstillstånd. För att stötta arbetsgivare som vill anställa dessa personer så finns nu den här handboken som ger enkla råd hur de kan göra rätt i processen.

Handboken tar bland annat upp viktiga frågor som storleken på lön, hur man ska tänka om man inte har kollektivavtal och vad som gäller vid provanställning. Handboken ger både praktiska råd, viktig information om vilka regler som gäller och en checklista för vad arbetsgivaren ska ha koll på.

Hämta handboken (Extern länk)

Se även:

Stöd till den unga som ska söka permanent uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Asylrättscentrum 20-12-14:

Handbok om permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? För att du ska få permanent uppehållstillstånd finns det en del krav som du ska uppfylla. Den här handboken förklarar kraven och hur du ansöker om uppehållstillstånd.

I handboken finns checklistor som visar vad du måste ha koll på för att få uppehållstillstånd. Vi förklarar även vad de olika kraven betyder och hur processen går till.

Det kan komma ny information om kraven för permanent uppehållstillstånd. Den här handboken kommer att uppdateras när vi får veta något nytt om reglerna. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen av handboken. Den senaste versionen uppdaterades den 14 december 2020.

Handboken har tagits fram av Asylrättscentrum på uppdrag av och tillsammans med Right To Play med stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Right To Play driver ett projekt tillsammans med aktörer från samtliga samhällsområden för att möjliggöra för fler hållbara anställningar för nyanlända ungdomar. Projektets syfte är att genom Right To Plays metod möjliggöra för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle så att projektet nationellt kan bidra till ökad integration och minskad ungdomsarbetslöshet.

Ladda ner handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Rädda Barnen 20-12-04:

I väntan på livet - om situationen för ungdomar som kommit ensamma till Sverige till sidans topp

Rapporten I väntan på livet lyfter röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015-2016. Deras berättelser tillsammans med erfarenheterna från professionella och ideella som mött ungdomarna i Rädda Barnens verksamheter visar hur den så kallade nya gymnasielagens krav ofta ter sig orimliga att nå upp till.

Rapporten fokuserar på fyra återkommande teman: hälsa, studier, arbete och boende där flera brister i samhället synliggörs.

Vi vill se ett fortsatt stöd för unga som kommit ensamma som barn även när de fyller 18 år, för att här och nu möjliggöra en mjukare övergång in i vuxenlivet och för att ge dem förutsättningar att klara sig själva i framtiden.

Rekommendationer för kommuner

+ Säkerställ att det finns tillräckligt med studieplatser som uppfyller kraven enligt NGL.

+ Möjliggör för ungdomarna att fullfölja påbörjade studier även efter 18-årsdagen - oavsett migrationsrättslig status.

+ Förtydliga i riktlinjer och kommunikation att kommunerna har ansvar för att tillhandahålla boende för de som varaktigt vistas i kommunen, inklusive unga med uppehållstillstånd på NGL.

+ Möjliggör för ensamkommande unga att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.

+ Samverka med civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för ungdomarna, bland annat genom att säkerställa att de har tillgång till grundläggande humanitära behov.

+ Säkerställ att socialtjänsten har god kunskap om vad ungdomarnas rätt till hjälp och stöd innebär utifrån socialtjänstens uppdrag.

+ Socialtjänsten bör aktivt samverka med andra samhällsaktörer som kommer i kontakt med ungdomarna.

Rekommendationer för regioner

+ Öka kunskapen inom vården om rättigheter för barn och unga som lever utan papper.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Hämta sammanfattning samt tidigare rapporter i serien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

FARR 20-11-12:

Förlängning och permanent uppehållstillstånd till sidans topp

Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller gymnasiereglerna. Reglerna är särskilt viktiga för dem som haft uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen" eftersom de riskerar utvisning.

Artikeln innehåller också information för ungdomar som fortfarande studerar på gymnasienivå och behöver förlänga tillståndet. Även i den situationen är reglerna särskilt viktiga för dem som har tillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men de kan också användas för personer som har korta tillstånd av andra skäl och kan få ett längre tillstånd om de går ett gymnasieprogram eller en yrkesutbildning.

Innehåll

+ Allmänt om förlängning

+ Villkor för permanent uppehållstillstånd

+ Särskilt om gymnasielagen och permanent uppehållstillstånd

+ Förlängning av uppehållstillstånd på grund av studier

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Migrationsdomstol godtar sen anmälan till Skatteverket till sidans topp

En person som haft uppehållstillstånd för studier enligt gymnasiereglerna lyckades få en provanställning som övergick i en fast anställning innan hans uppehållstillstånd löpte ut. Han ansökte om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning och bifogade alla handlingar rörande anställningen som krävs. Han fick ändå avslag på grund av att ingen anmälan om anställningen hade kommit in till Skatteverket i juni 2020 då beslutet fattades. Detta är ett av kraven för att uppehållstillstånd ska beviljas. Saken har nu nått migrationsdomstolen. Inför avgörandet hade personen åberopat en underrättelse om anställning som inkommit till Skatteverket i september. Han yrkade om uppehållstillstånd eller i andra hand återförvisning. Migrationsverket medgav yrkandet om återförvisning och domstolen gick på samma linje. Ärendet återförvisas för vidare handläggning av MIgrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

REDO 20-09-19:

AKF och kampanjen REDO inleder samarbete med norrländskt omställningsföretag till sidans topp

"Här finns det jobb!"

"Vet du vad som är så kul", säger Nordisk Kompetens vd Mariam Al-zamani. "Vi har aldrig fått ut så många i arbete som denna period!"

Man skulle kunna tro att det är enormt svårt att matcha arbetssökande med arbetsgivare i tider av Corona, men för Nordisk Kompetens som främst är verksamma i Norr- och Västerbotten har det alltså visat sig vara tvärtom. Kanske för att det i tuffare tider blir ännu viktigare att med säkerhet hitta rätt kompetens och att såväl uppdragsgivare som arbetssökande tar hjälp av proffs för att lyckas om man behöver.

Det Norrlandsbaserade företaget satsar lite extra på att matcha nysvenska arbetssökande med rätt uppdragsgivare och får mycket goda resultat. En av företagets egna konsulter är ett exempel på detta: Frank kom själv till Sverige 2015 som ensamkommande ungdom. Han pluggade hårt, arbetade vid sidan om och engagerade sig på olika sätt för att få in nya svenskar i samhället.

"Jag hade läst och hört om Mariam och jag ville att hon skulle bli min mentor, så jag hörde av mig till henne och frågade om vi kunde ses."

Dessa två drivande och energiska krafter möttes och Mariam insåg snabbt att detta var en person hennes företag skulle ha stor nytta av.

"Frank är väldigt driftig och har ett stort nätverk", säger Mariam. Nu arbetar han alltså själv med att få ut ensamkommande ungdomar i arbetslivet och har genom sin egen bakgrund bra koll på hur det ska gå till på bästa sätt.

"Arbetskraftsförmedlingen och Nordisk Kompetens delar värdegrund och vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft i den delen av Sverige." säger Emma Dalväg, ansvarig för REDOs företagskontakter. "Genom samarbetet hoppas vi kunna hitta arbete åt många unga i norra delen av Sverige. Det är en mycket glädjande utveckling för oss!"

Nordisk Kompetens är ett omställningsföretag med huvudkontor i Luleå och ytterligare kontor på tretton orter i Sverige. Vill du veta mer om samarbetet och hur det kan leda till jobb? Hör av dig till oss så berättar vi mer: info@arbetskraftsförmedlingen.se.

Läs mer (Extern länk)

REDO 20-09-25: "Jobbet handlar om liv och död för de här ungdomarna" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200913:

REDO 20-09-08:

Åre Vatten och Värme ger Rohullah en chans till sidans topp

Rohullah Zahidi gick VVS-utbildning i Stockholm som gymnasieprogram och hade lärlingsplats klar när corona stängde den möjligheten. Med bara sex månader på sig att hitta en ny lärlingsplats enligt Nya gymnasielagen, medan coronan härjade som värst var det ingen lätt uppgift. Den 14/8 var sista chansen. Många i folkrörelsen "Vi står inte ut" och deras vänner engagerade sig för Rohullah. En av dem, Helen Sjöström, kontaktade Åre Vatten och Värme och förklarade brådskan och situationen.

Michel Carlsén, ägare av Åre Vatten och Värme förklarar: "Jag är egentligen ganska invandrarkritisk. Jag tycker att fler nyanlända borde kämpa för att erövra svenska språket, ett arbete och den kultur vi har i Sverige.

När jag blev tillfrågad fick jag hjälp av REDO Arbetskraftsförmedling som sammanför ensamkommande ungdomar och företag att genomföra telefonintervju och att ringa referenser. Sådant som är tidsödande för en egenföretagare. Sedan fick Rohullah resa upp till Åre för personlig intervju. Vi fann varandra snabbt och trots att man märkligt nog inte får börja tillsvidareanställningen med provanställning bestämde jag mig för att ge honom en chans. Vi startade anställningen direkt, hann in med anställningsbeviset till Migrationsverket innan 14/8 och väntar nu på besked.

Rohullah, eller Rolle som jag kallar honom har snabbt funnit sig tillrätta på jobbet. Han har aktivt sökt bostad, utforskar omgivningarna och lär känna nya människor."

Hur känns det då för Rohullah?

"Jag är så glad att jag fått chansen hos Åre Vatten och Värme. Michel och jag klickade direkt, och jag vill göra allt jag kan för att ge tillbaka för den chans han gett mig. Jag gillar naturen och att springa och är nyfiken på hur det är att bo i fjällen. Jag är evigt tacksam till alla som hjälpt mig, speciellt kära Bert Niklasson, min gode man <3, Kinna Skoglund och Helén Sjöström. Jag hoppas att det löser sig för alla ensamkommande ungdomar".

Michel och hans fru Lisa har hjälpt en ung människa som annars skulle blivit utvisad efter gymnasiet. De inspirerar oss andra och visar vad man åstadkommer när man sträcker sig lite extra.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

REDO Motiverad arbetskraft 20-07-21:

"Äldreomsorgslyftet gav Javid, 20 år, fast jobb." till sidans topp

"Jag hade inte förväntat mig detta! Att få fast jobb!", säger Javid Husseini på närapå perfekt svenska med inslag av dalmål. Han skrattar och säger att han fått höra det då och då, att han faktiskt pratar lite dalmål. Han har bott i trakterna sedan han kom till Sverige för drygt fyra år sedan och trivs utmärkt.

"Det är här jag har mitt liv. Jag har fått ett förstahandskontrakt, fast jobb och nu har jag dessutom tagit körkort."

Vägen har varit långt ifrån spikrak, den har kantats av en rad flyttar mellan olika boenden, en tvär sväng vad gäller yrkesval och självklart en massa oro och tvivel.

Javid hade utbildat sig till bilmekaniker, ett yrke han trivdes med.

"Jag valde det eftersom jag helt enkelt inte kände till så många andra yrken. Livet här skiljer sig ju väldigt mycket från livet i Afghanistan och Iran. Och som sagt, jag trivdes bra med att arbeta med bilar."

Förra sommaren började han jobba extra på hemtjänst och tyckte omedelbart om arbetet.

"Det känns så bra att kunna göra något som en medmänniska blir glad av. Ofta säger de äldre jag är hos att de inte vill att jag ska gå, många är så ensamma. Jag känner att jag behövs."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Aftonbladet 20-07-19: Mohammed, 22, fick jobb efter Aftonbladets artikel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Värmdö Kommun 20-06-23:

Värmdö får 1,3 miljoner för arbetsmarknadsprojekt för ensamkommande till sidans topp

Värmdö kommun har tillsammans med Frivilliga Familjehem på Värmdö samt Värmdö församling beviljats projektmedel för ett arbetsmarknadsprojekt riktat mot unga ensamkommande. Projektet syftar i första hand att stötta ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen att få ett fast jobb efter avslutade studier.

Länsstyrelsen har beviljat Värmdö kommun drygt 1,3 miljoner kronor för ett projekt riktat mot de som kom som ensamkommande asylsökande till Värmdö år 2015. Projektet heter Jobbprepp och genomförs tillsammans med Frivilliga Familjehem på Värmdö och Värmdö församling.

- Vi ser det här som en stor tillgång för vårt fortsatta arbete. Det här kan innebära stora vinster för den enskilde och i förlängningen även för kommunen, säger Sandra Von Euler Letsch, enhetschef med ansvar för etablering av nyanlända i Värmdö kommun.

Projektet Jobbprepp har pågått sedan 2019 på ideell grund. Genom att ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen får ett fast jobb efter avslutade studier, så ökar deras möjligheter att få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Värmdö kommuns engagemang i projektet startar omgående och avslutas den 31 december 2022.

Flerårigt projekt

Länsstyrelsen förmedlar medel till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. I motiveringen till att bevilja ansökan står bland annat:

Länsstyrelsen beviljar ansökan då vi bedömer att insatsen svarar mot ett reellt behov hos en utsatt målgrupp vilken grundas på en noggrann behovsanalys. Kommuner har inget lagstadgat ansvar för att ge extra stöd i arbetsmarknadsinsatser till målgruppen varför Länsstyrelsen ser positivt på att Värmdö kommun väljer att undersöka möjligheten till stöttning i detta projekt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Redo Arbetskraftsförmedling 20-05-16:

Ayat fick nyligen permanent uppehållstillstånd efter nästan fem år i Sverige till sidans topp

Ayat Nazari, 22 fick nyligen permanent uppehållstillstånd efter nästan fem år i Sverige.

För två år sedan började Ayat plugga till undersköterska med inriktning på akutsjukvård på komvux i Nacka forum i Stockholm. Efter ett tips från sin mentor sökte han jobb som ledsagare.

"Jag ville ha erfarenhet och började jobba några timmar i veckan samtidigt som jag pluggade."

När det var fyra månader kvar på utbildningen fick han genom en kompis jobb inom äldreomsorgen. Hans arbetsgivare var nöjda med honom och erbjöd fast tjänst när Ayats utbildning tog slut. Det ledde till att Ayat äntligen kunde söka permanent uppehållstillstånd.

"Jag blev väldigt glad och lättad. Jag hade väntat i fem år, det kändes som om jag äntligen kunde slappna av."

Hans nästa mål är att bli sjuksköterska.

"Men först vill jag jobba som undersköterska i några år. Jag trivs bra inom vården, jag gillar att jobba med människor. Det bästa är att se patienternas glädje och känna att man kan göra något bra för dem."

Har du några tips till andra som hoppas på att få permanent uppehållstillstånd?

"För den som pluggar är det viktigt att hitta ett extrajobb så man får erfarenhet. Sitt inte hemma och vänta på att bli färdig med utbildningen. Jag kunde visa att jag hade erfarenhet från mitt ledsagarjobb, vilket hjälpte mig mycket. De ringde mina referenser direkt."

"Det är också bra att plugga till något där det behövs folk, som vården till exempel. Jag hoppas att min historia kan ge andra hopp."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

#vistårinteut 20-02-21:

Civilsamhället startar arbetskraftsförmedling till sidans topp

Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.

Vi hörde av oss och ställde några frågor till Kinna Skoglund, en av grundarna till #vistårinteut, som för några dagar sedan valdes till föreningens ordförande.

Varför startades Arbetskraftsförmedlingen?

- Emma Dalväg, som jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet under lång tid hörde av sig till mig med den här idén i slutet av december 2019. Vi insåg att vi hade mycket gemensamt när det gällde tankar om hållbarhet både för samhället och människor. Vi kände båda också att politiken och myndigheter hade gått i baklås och att civilsamhället tillsammans med näringslivet skulle kunna låsa upp många knutar.

Hur kommer ni att jobba rent konkret?

- Vi håller just nu på att bygga upp en hemsida om föreningen, skaffa organisationsnummer och kontonummer så alla både enskilda och juridiska personer som vill vara en del och samarbeta kan ansluta inom kort. Arbetskraftsförmedlingen kommer bli en kampanjförening vilket innebär att vi kommer driva olika kampanjer mot olika målgrupper och vi kommer samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige samt jobba mot företag för att matcha jobb med ungdomar. Vi tror och vet att det finns många företag, stora som små, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de gör något bra för ungdomar.

Vilka personer är det som sitter i föreningens styrelse?

- Vi är både från olika delar av civilsamhället och personer från näringslivet, med olika kompetenser. Inom några veckor kommer vi att presentera styrelsen på vår hemsida.

I Arbetskraftsförmedlingen stadgar är målen formulerade enligt följande:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Arbetskraftsförmedlingens webbsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.