fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Övriga offentliga manifestationer och möten

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210603:

Ingen Människa är Illegal Göteborg 2021

6 juni, Göteborg: Spring ner Gränserna till sidans topp

Svartemosse, Söndag kl 14:00

Spring ner gränserna arrangerar även i år ett solidaritetslopp för Ingen Illegal på (anti)nationaldagen. Det ryktas att det kommer att gå att köpa vårt fanzine på plats!

För varje år blir vi sämre på att marknadsföra evenemanget i tid. Men vi joggar på ändå, varje år, för gränslös solidaritet och gemenskap!

Upplägget är alltså följande alternativ

- spring några kilometer längs snitslad bana i underbara svarte mosse naturområde.

- Promenera i samma fantastiska natur.

Båda alternativ kombineras med gött häng och enklare mat och fika. Går också bra att hjälpa till med fixet under dagen för den som vill.

Vi håller det enkelt i år, ingen föranmälan dyk bara upp!

Swisha valfri startavgift till Ingen människa är illegal göteborg på nr: 123 395 6620

Går också bra att swisha även om du inte kommer och bara vill stötta deras viktiga verksamhet. Man kan även donera cash på plats.

Kom inte om du är sjuk eller träffat någon med covid-19. Försök även att hålla avstånd väl på plats. Hela evenemanget är utomhus.

Event på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Stoppa utvisningarna till Afghanistan 20-04-26:

1 maj-tåget FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK växer! till sidans topp

Denna konstiga vår är alla fysiska 1 maj-tåg inställda. Flera organisationer utnyttjar nätet för olika former av manifestationer.

"1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik" försöker efterlikna ett fysiskt tåg där alla är välkomna som ställer upp på huvudparollen.

Här finns banderoller från deltagande nätverk, grupper och organisationer. Här blir det tal och musik. Allt görs i en facebookgrupp. Redan nu finns de flesta banderoller på plats. Till 1 maj kommer alla deltagande individer att släppas in.

Idén kläcktes av en liten grupp privatpersoner som sedan flera år engagerat sig i flyktingfrågan. Demonstrationen är helt fristående från alla organisationer och partier.

- Det är fantastiskt att det har blivit så här stort. Det har varit mycket jobb, men vi har fått ett otroligt stort gensvar från deltagarna, säger Josefina Söderholm, Norrköping, som administrerar gruppen.

Inbjudan har gått ut till många organisationer, grupper och nätverk. Ett femtiotal organisationer har anmält sitt intresse, bland annat FARR - Flyktinggruppernas riksråd, Vi står inte ut och Ensamkommandes förbund liksom många lokala grupper från hela Sverige.

- Jag har engagerat mig i detta för att jag var god man för två grabbar som båda blev åldersuppskrivna med ovetenskapliga metoder. Därför var det självklart för mig att bidra till initiativet genom att skicka ut inbjudningarna, säger Frans Schlyter, också han i Norrköping.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Facebookeventet - se tal och banderoller i efterhand (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sittstrejk för palestinska asylsökande 2020

3 juni, Stockholm: Stå med de palestinska flyktingarna till sidans topp

Kampen som förs här för de palestinska flyktingarna är en kamp för ett värdigt människoliv. I och med Migrationsverkets nya beslut under hösten 2019 lämnas nu hundratals människor utan uppehållstillstånd, där det dessutom råder verkställningshinder, det vill säga att de inte kan utvisas till något land. Beslutet innebär att de inte får tillstånd att stanna, och att de inte heller har någon annanstans att ta vägen.

Vart hamnar alla dessa hundratals personer då? Mitt i mellan, i limbo. Detta innebär förlust av all trygghet i form av jobb, bostad och utbildning.

Kampen som förs här för de palestinska flyktingarna är en kamp för ett värdigt människoliv. Något som Sverige kan, men vägrar ge.

"VAD KAN DU GÖRA?

- Kontakta medieredaktioner och journalister om att uppmärksamma de palestinska flyktingarnas männiöden och kamp för mänsklig värdighet. Uppmundra dem att belysa Migrationsverkets beslut och att gräva i myndighetens verklighetsfrånvända bedömning.

- Uppmana politiker, människorättsorganisationer och andra aktörer att ansluta sig till kampen för de palestinska flyktingarnas värdighet. Uppmana organisationer som påstår sig stå för sådant som barns, flyktingars och arbetares rättigheter att aktivt ifrågasätta och motverka Migrationsverkets beslut.

- Informera vänner och bekanta och de palestinska flyktingarnas situation och motstånd. Håll dig själv informerad genom att till exempel följa Palestinian Refugees Rights in Sweden . Använd informationen till att göra egna aktioner som att dela flygblad, affischera eller andra mer kreativa idéer."

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Gruppen 1 maj 2020 för en mänsklig flyktingpolitik 2020

1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik! till sidans topp

DIGITAL DEMONSTRATION FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK

När vi inte kan tåga på gatorna så demonstrerar vi på facebook!

1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik!

Många organisationer deltar med egna banderoller. Några av dem kommer att framföra tal eller musik med början 1 maj kl. 8.

- Du som vill vara med och demonstrera:

Gå till tåget, klicka "gilla" på det första inlägget och gilla sedan de budskap du tycker om.

1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik!

- Vill din organisation/nätverk/grupp delta med en banderoll?

Kontakta Josefina Söderholm.

- Sprid eventet till dina vänner!

Den 1 maj kommer vi att räkna hur många som har "gillat" första inlägget och därmed deltagit i tåget.

MER INFORMATION

Fyra privatpersoner har tagit initiativ till ett digitalt 1 maj-tåg under mottot "För en mänsklig flyktingpolitik!" Initiativet är fristående från alla organisationer och partipolitiskt obundet, och har bjudit in en mängd organisationer som var och en svarar för sina budskap.

Demonstration får sin slutliga form först under 1 maj. Den pågår under hela dygnet. Från kl 8 kan ni ta del av tal av några av de medverkande.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

Plats för demonstrationen 1 maj (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

FARR 20-03-05:

Stå upp för asylrätten! till sidans topp

"Asylrätten är en mänsklig rättighet och inte förhandlingsbar. Ingen människa som tvingas lämna sitt hem och fly undan krig, våld och förtryck ska nekas skydd. Det har Sverige och andra EU-länder lovat genom att underteckna flera internationella konventioner. Men det är också vår moraliska skyldighet, att vara solidariska med medmänniskor i kris."

Så börjar inbjudan till en manifestation för asylrätten fredag eftermiddag i Stockholm - redan en av flera manifestationer mot de attacker mot asylrätten och övergrepp mot asylsökande som nu pågår vid EU:s gränser.

FARR håller med om detta och uppmanar alla att protestera!

Experter har länge varnat för att EU:s migrationspolitik riskerar att helt urholka asylrätten. Nu ser vi det hända. Sedan flera år har EU ingått avtal med länder som gränsar till EU, så som Turkiet, som syftat till att förhindra att flyktingar och skyddsbehövande tar sig in i EU. Turkiet har nu meddelat att det inte längre hindrar skyddsbehövande från att nå Europa. Samtidigt har EU genom Dublinförordningen i praktiken placerat ansvar för skyddsbehövande på medlemsstater vid EU:s yttre gräns, så som Grekland. Detta trots att Grekland saknar kapacitet att ensamt axla ansvaret. Till följd av Turkiets beslut har Grekland nu meddelat att rätten att söka asyl i Grekland kommer att suspenderas.

Det är inte första gången vi ser sådana scener som under de senaste dagarna har utspelat sig i Grekland. Om EU:s medlemsstater inte axlar ansvaret för människor som söker skydd i Europa, kommer det inte heller vara sista gången.

Vi kräver att Sverige omedelbart verkar för en ansvarsfull europeisk migrationspolitik som respekterar asylrätten. Vi uppmanar Ylva Johansson, för närvarande EU:s kommissionär med ansvar för migration och säkerhet, att göra sitt yttersta för att EU:s medlemsstater gemensamt skall erbjuda skydd till flyktingar och skyddsbehövande.

Manifestationen i Stockholm hålls på Medborgarplatsen kl 16.30, fredag 6 mars

Uttalandet samt länk till facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

FARR 20-02-19:

Palestinier manifesterar för uppehållstillstånd till sidans topp

Åter protesterar palestinier mot att Sverige inte beviljar dem uppehållstillstånd. Sedan mer än en månad pågår en sittstrejk på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg och den 29 februari hålls en stödmanifestation. Protesterna riktar sig både mot utvisningsbesluten till områden i konflikt och mot att palestinier får utvisningsbeslut till länder som inte tar emot dem. Statslösa palestinier hamnar i limbo utan rättigheter, en situation som kan pågå i många år.

I de strejkandes upprop som kan läsas här uppmanas människor att komma förbi och prata med dem och ställa sina frågor. De strävar också efter stöd från andra organisationer och jurister men det är svårt att få uppmärksamhet för ett problem som har varit bestående under så lång tid. En manifestation för de palestinska flyktingarna hålls i Brunnsparken klockan 14 lördagen den 29 februari, se facebook-event!

FARR har flera gånger tidigare protesterat mot hur palestinierna behandlas. Bland dem finns barnfamiljer vars barn är födda och uppvuxna i Sverige, men saknar normala rättigheter. Idag finns palestinier som flytt krigets Syrien bland dem som fått utvisningsbeslut och utvisningsbeslut tas åter för palestinier från Gaza efter ett par års paus.

Många av palestinierna har utvisningsbeslut som inte kan verkställas oberoende av hur de själva agerar. Limbo-situationen beskrevs i en statlig utredning, vars förslag lades fram 2017 men som regeringen tycks ha glömt bort. Läs mer om dessa problem i FARR:s remissvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

De strejkandes upprop (Extern länk)

Facebook-event för stödmanifestation den 29 februari (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Solidaritet med de palestinska flyktingarna i Göteborg 2020

29 februari, Göteborg: Manifestation för de palestinska flyktingarna till sidans topp

Brunnsparken lördag kl 14:00

Lördagen 29:e februari samlas vi så många som möjligt för att uppmärksamma och stötta de palestinska flyktingarna som protesterar mot Migrationsverkets beslut från i höstas!

Eventet uppdateras löpande med mer information.

Missat bakgrunden? Kortfattat innebär Migrationsverkets beslut att hundratals palestinska flyktingar i Sverige, vuxna som barn, förlorar jobb, skola och bostad genom nekade uppehållstillstånd.

För mer information, börja med att kolla in (och sprid!) den här namninsamlingen

Namninsamling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Liv utan gränser 2019:

20 november, många orter: Barnkonventionen gäller alla barn! till sidans topp

Demonstrationer kl. 14:00-17:00

Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige år 2020. Lagen ska alla barn.

Våra barn har också rättigheter. Rätten att leva i trygghet, att vara fria och utvecklas. Rätt till sina föräldrar.

Våra barn har rätt att vara barn utan oroa sig för vilka migrationspolitik och andra politik ett land har.

Vi vill att våra barn ska leva som alla andra barn.

Den 20 november är barnkonventionens dag så vi vill uppmärksamma våra barn situation och höja barns röster.

Kom med och kämpa för alla barns bästa!

Orter som demonstrerar:

Demonstration 20/11:

Stockholm: Följ barnkonventionen! Samling på Norra Bantorget kl 16. Möte på Sergels torg kl 17.

Växjö: Speakers corner, kl 16-18

Luleå: Från Stadsparken till Gula paviljongen, kl 14-17. Kontakt 0739045421 Fatma Jafari

Skellefteå: Torget kl 16. Kontakt Jamshid 0736510611, Shgofa Barez 0790203262

Junsele: Från Filadelfiakyrkan till kommunhuset, kl 14-17

Mellansel:

Västerås: Sigmatorget, kl 14-17

Falun: Stora torget kl 16.30-18

Flen: Nära Röda korset, Norra Kungsgatan 5, kl 14-17

Ronneby:

Härnösand: Torget, kl 14-15. Kontakt Masoume Ataayi 0761380777, Zahra Mirzae 079-011 13 70

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2019:

24 november, 60 orter: Ljusmanifestationer - Inte ett år till - Värna asylrätten till sidans topp

kl 17-18

Den 24 november arrangeras en landsomfattande manifestation på minst 60 orter i Sverige. Tusentals människor tänder ljus för att uppmärksamma konsekvenserna av den tillfälliga begränsningslagen och hur den slagit mot barns och ungas mänskliga rättigheter.

24 november 2015 började Sverige retroaktivt tillämpa lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen skulle minska antalet asylsökande till Sverige men konsekvenserna, väl beskrivna av i princip samtliga remissinstanser, har blivit ödesdigra.

Därför går vi man ur huse den 24 november. Från norr till söder samlas tusentals människor från en mängd olika lokala nätverk, församlingar och föreningar som alla vill att politikerna börjar tala om lösningar och hopp istället för rädsla.

Musik av Aminah Al Fakir och Kristin Amparo

I Stockholm sjunger Songlines Stockholm och Dörrens Kör tillsammans sången "Jag har vandrat över bergen", skriven av Aminah Al Fakir till ljusmanifestationerna 24/11 2016. Kristin Amparo och Nils Kakoseos framför låten "Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa" som skrevs till #vistårinteut julkalender 2016 och som Kristin nyligen gett ut i ny version.

Politiker - visa mod!

Vi vill ha modiga politiker som tar strid för barns och ungas mänskliga rättigheter. Vi vill ha politiker som förstår att barn och unga som varit på flykt behöver trygghet. Vi vill ha politiker som kan lösa situationen för att alla ska kunna fokusera på att bygga tillit mellan civilsamhälle, myndigheter och politiker och för att vi ska kunna vända vindarna.

Kalla det vad ni vill men bara lös det nu - amnesti!

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Alla platser med manifestationer 24 november samt länkar till lokala event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nu är det nog 2019:

24 november, Stockh: Marsch för mänsklighet - Stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

kl. 13:00-16:00 från Norra Bantorget till Mynttorget

Stoppa Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan!

*medverkande organisationer längst ner i detta meddelande*

Hej!

*Vill ni vara med och hålla ihop Sverige?*

Tisdagen den 12 november genomfördes ännu en stor gruppdeportation av ensamma, livrädda ungdomar till Afghanistans huvudstad Kabul, en av världens farligaste städer. Många av ungdomarna är i 20-årsåldern, och kom till Sverige som barn 2015.

(...)

Det är inte värdigt ett av världens rikaste och tryggaste länder, att tvångsutvisa barn och ungdomar till ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder, på grunder som inte är rättssäkra.

*Vi marscherar vi tillsammans!*

Söndagen den 24 november - fyraårsdagen av beslutet om den tillfälliga asyllagen - protesterar vi återigen mot Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan. Vi samlas kl. 12.45 på Norra Bantorget i Stockholm, för avmarsch kl. 13.00 mot Mynttorget i Gamla Stan, där ett program med tal och musik tar vid.

Välkommen att göra inlägg med dina frågor eller förslag! Det behövs till exempel lokal övernattning för tillresta, hjälp med skyltar och banderoller och ekonomiskt stöd till resor.

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Arkiveringsdatum 190826:

Liv utan gränser 2019:

10 september, Stockholm: Demo vid riksdagens öppnande - Vi behöver mer än plåster till sidans topp

DEN HÄR DAGEN SKA HANDLA OM OSS

Vi välkomnar riksdagen tillbaka till verkligheten, hoppas semestern har varit skön. Den här sommaren har vi sittstrejkat varje dag sen 9 juli efter att i fyra års tid farit illa av svensk migrationspolitik. Vi leds av starka mammor och representerar över 100 barnfamiljer från Afghanistan - vi behöver mer än plåster på såren, vi behöver uppehållstillstånd!

16.00 samling Norra Bantorget

16.30 Marsch till Sergels torg

17.00 Manifestation Sergels torg

Mer info kommer om dagen

Läs mer på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NU ÄR DET NOG 2019:

12 september, Stockholm: Marsch för mänsklighet - Stoppa utvisningar till Afghanistan! till sidans topp

Torsdagen den 12 september kl. 13.30 samlas vi på Norra Bantorget i Stockholm, för att marschera till Mynttorget i Gamla stan där ett program med tal och musik tar vid.

Vi kräver ett omedelbart stopp för Sveriges pågående utvisningar till kriget i Afghanistan, ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder.

VARFÖR PROTESTERAR SÅ MÅNGA MOT UTVISNINGARNA TILL AFGHANISTAN?

Det är för att Afghanistan är ett av världens farligaste länder. Flera stora människorättsorganisationer, bland andra Amnesty International, kräver ett stopp för utvisningarna till landet; "Det finns inga säkra områden i Afghanistan."

Svenska kyrkan och Rädda Barnen vill ha ett stopp för utvisningarna.

Och svenska Röda Korset,

Svenska UD avråder från resor till Afghanistan sedan länge.

FN:organet UNHCR ber om världssamfundets stöd till Afghanistan, med anledning av den pågående krisen i landet.

Afghanistans flyktingministrar vädjar: Skicka inte människor hit.

(...)

Läs mer och följ länkar till samtliga nämnda organisationers uttalanden mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Llv utan gränser 2019:

30 juli, Stockholm: Marschera för alla barns och kvinnors rättigheter till sidans topp

Sedan den 9 juli sittstrejkar ett stort antal afghanska barnfamiljer på Norra Bantorget. Familjerna hotas av utvisning bl a på grund av Migrationsverkets tveksamma säkerhetsbedömning av Afghanistan. De har nu organiserat sig i nätverket Liv utan gränser.

16:30 samling Norra Bantorget

17.00 marsch till Mynttorget

20:00 tillbaka till Norra Bantorget

Liv utan gränser kräver:

- att tolkningen av Barnkonventionen i Sverige omfattar även afghanska barn

- att politikerna hittar en lösning så att alla barnfamiljer från Afghanistan får stanna

- att Sverige slutar utvisa kvinnor som utsatts för hedersbrott

Migrationsverket har i uppdrag att följa barnkonventionen som Sverige skrivit under och som blir lag 1 januari 2020. I besluten ska man tag hänsyn till barnets bästa. Detta sker inte! Det kan aldrig vara barnets bästa att skickas till ett av världens farligaste land.

Liv utan gränser protesterar mot Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan! Vi protesterar mot Sveriges migrationspolitik! Vi protesterar mot att Sverige skickar barnen till världens farligaste land.

Tid: Tisdag 30 juli kl 16:30 -20:00

Plats: Samling på Norra Bantorget, marsch till Mynttorget

Arrangör: Familjenätverket Liv utan gränser

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

FARR 19-07-09:

Familjer sittstrejkar mot utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Sedan den 9 juli sittstrejkar famijlenätverket Liv utan gränser mot utvisningar till Afghanistan på Norra Bantorget i Stockholm. Strejken ska enligt uppgift pågå cirka tre veckor fram till den 30 juli.

Liv utan gränser är ett nätverk av asylsökande barnfamiljer från Afghanistan. Många kom till Sverige 2015 men har fortfarande inte fått beslut och lever fortfarande i ovisshet och osäkerhet. Liv utan gränser protesterar mot utvisningar av familjer, barn och kvinnor till Afghanistan - där respekten för barn och kvinnors rättigheter är minst sagt bristfällig. Flera av barnen som ska utvisas är födda i Sverige.

De flesta kommer från Junsele i Västernorrland. De är inte särskilt väl förberedda, men en del har med sig med filtar och varma kläder till i första hand barnen. Några har mat med sig, andra inte. En familj är från gruvsamhället Norberg i Bergslagen där en by utanför numera bebos bara av flyktingar.

Afghanistan är ett livsfarligt land för alla, men framför allt för kvinnor och barn. Den 5 juli dog 14 personer och närmare 200 personer skadades i en bilbomb i provinsen Ghazni. 60 av dessa var skolbarn. Talibanerna tog senare på sig dådet.

Liv utan gränser välkomnar stöd från privatpersoner såväl som ideella organisationer under den kommande sittstrejken. Vill du stötta? Swisha till Refugees Welcome Stockholm, swishnummer 123 28 00 001.

Följ sittstrejken på Facebook, Liv utan gränser (Extern länk)

Vårt Europa 19-07-10: Familjer från Afghanistan sittstrejkar på Norra Bantorget i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Möte med Maryam 2019:

12, 19, 26 juni, Simrishamn: Möte med Maryam onsdagar klockan tretton till sidans topp

Stortorget 13.00.

Sverige vill utvisa över 1800 barn och deras föräldrar till Afghanistan. De flesta av dem har varit i Sverige i över fyra år och minns ofta inget annat hem än Sverige. Det strider mot barnkonventionen att skicka dessa barn till ett land där de, förutom att utsättas för självmordsattacker och bomber, löper stor risk att bli utsatta för tvångsrekrytering, prostitution, tvångsäktenskap och ett liv utan utbildning eller andra basala rättigheter. Vi läser Maryams livshistoria till politikerna lyssnar. Varje vecka på onsdagar på Stortorget i Simrishamn klockan 13.

Maryam representerar alla dessa barnfamiljer. Vill du starta upp någon annanstans i Sverige? Välkommen att kontakta oss.

Facebook-Event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Eritreanska Familjeföreningsgruppen / FARR 19-05-27:

Manifestation för familjeåterförening till sidans topp

En manifestation ägde rum tisdag den 28 maj vid Sergels torg kl 12 och Mynttorget kl 14 av hundratals personer som har nekats familjeåterförening med sina redan etablerade familjer på grund av de orimliga försörjningskrav som infördes med den tillfälliga utlänningslagen. Denna lag förlängs inom kort i ytterligare två år med fortsatta stränga försörjningskrav om inte Socialförsäkringsutskottet lämnar ett annat besked till riksdagen inför den stundande omröstningen.

Förlängningen av lagen innehåller en ny och välkommen bestämmelse om att även alternativt skyddsbehövande och ej enbart konventionsflyktingar tillåts ta hit medlemmar i sin kärnfamilj utan krav på försörjning om ansökan inlämnas inom tre månader från att uppehållstillstånd beviljas. Trots detta kommer många konventionsflyktingar som missade att ansöka inom tre månader (ofta på grund av bristfällig information från myndigheterna) att även fortsättningsvis nekas möjlighet till familjeåterförening om de inte uppfyller försörjningskraven.

Röda korset har i sitt remissvar till propositionen om att förlänga den tillfälliga lagen ansett att syftet med införandet av den tillfälliga lagen var enligt regeringen att minska asylmottagandet i Sverige. Röda Korset har kommit fram till att syftet är uppfyllt pga andra omständigheter. Röda Korset anser också att försörjningskraven är för högt ställda. För en familj med tre barn över sju år måste den härvarande föräldern ha en lön om drygt 27 900 kr före skatt. Medellönen för en lärare som har arbetat i 9,5 år är 27 399 kr. För bilmekaniker är det 21 691 kr, en servitör 19 077 med 5 års erfarenhet. Till det läggs hyreskostnader för minst tre rum där högst två barn får dela på ett rum.

Konventionsflyktingar, som inte kan återförenas i hemlandet, anses ha en särskild stark rätt till familjeåterförening utifrån principen om familjens enhet som kommer till uttryck i Genèvekonventionen.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Se även:

FARR:s rapport om familjesplittring och striden för återförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.