fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Allmänt

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 191120:

FARR 19-11- 09:

FARR policy in English till sidans topp

Here you find some information on the situation for asylum seekers in Sweden and policy statements of the Swedish Network of Refugee Support Groups, FARR. The examples are chosen to reflect subjects discussed in many countries, not at least within the European Union.

/Subtitles:/

+ Legal and safe pathways to protection

+ Internal flight alternatives and security assessments

+ The situation for stateless asylum-seekers in Sweden

+ Temporary residence permits

+ Vulnerable groups

+ Unaccompanied minors and age

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Reliefweb 19-04-23:

Displaced and Disconnected - Connectivity for Refugees till sidans topp

Executive Summary

UNHCR recognizes that one of the 'hard stops' in facilitating mobile connectivity and access to finance for displaced populations is non-conducive regulatory environments. In particular, ID-related legal requirements have proven a significant barrier to access. For example, a refugee who cannot legally activate a mobile connection, open a bank account or access a mobile money wallet in his or her own name may be further marginalized and disempowered as access to information, communication, cash assistance, and transfers is severely limited. Moreover, the lack of legal certainty, inconsistently applied regulations or sudden changes in regulatory expectations as regards identification can disrupt the delivery of humanitarian assistance.

As such, UNHCR undertook research in partnership with the GSM Association (GSMA) in the latter half of 2018 to examine these access barriers across 20 priority countries:

Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad,

Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Jordan, Kenya, Lebanon, Mauritania, Niger,

Nigeria, Rwanda, Tanzania, Turkey, Uganda, and Zambia. The results of the study demonstrate that:

+ In a majority of countries, displaced persons continue to face legal barriers to accessing SIM cards and opening bank and mobile money accounts in their own name. Many of the issues relate to proof-of-identity documentation for the displaced. There are both policy issues at play (i.e. government positions to restrict access to ID credentials), as well as operational concerns (e.g. the time it takes for governments to issue ID credentials to displaced groups).

(...)

Läs mer, hämta studien och landrapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-17:

Rådgivningsbyrån blir Asylrättscentrum till sidans topp

Vid föreningens årsmöte den 24 april beslutades att Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar byter namn till Asylrättscentrum. Syftet med ett kortare och mer rättvisande namn är att öka möjligheten att uppnå vår övergripande målsättning - en rättssäker och konventionsenlig asylprocess.

Asylrättscentrum beskriver på ett korrekt och lättförståeligt sätt vilka vi är och vad vi gör. Asylrätt understryker att vi ägnar oss åt juridisk verksamhet och är en korrekt beskrivning av den juridik vi fokuserar på. Vi markerar att vi är ett centrum för policydialog och analys om asylrätt. Genom att byta namn till Asylrättscentrum hoppas vi kunna öka våra möjligheter att nå ut till en större grupp av intressenter. Det engelska namnet blir Swedish Refugee Law Center. Vi ändrar inte vårt organisationsnummer, kontaktuppgifter eller vår struktur i övrigt på grund av namnbytet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.