fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Aktiviteter för aktivister

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211231:

Sveriges Radio Gävleborg 21-12-20:

Sista mötet för asylkommittén i Gävleborg till sidans topp

Vid årsskiftet kommer Asylkommittén i Gävleborg att upphöra, det skriver Gefle Dagblad.

Föreningen grundades 1999 och det sista styrelsemötet äger rum på måndag kväll.

"Vi har försökt engagera nya, yngre förmågor men det har inte gått", säger Maud Lindgren som tidigare har varit ordförande under många år.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Asylkommissionens blogg 21-11-26:

Aktivistforskning - en reflektion till sidans topp

Av Emma Söderman, Socialhögskolan, Lunds universitet

I mina studier och under min forskarutbildning har jag funderat mycket över hur jag genom såväl aktivism som forskning kan bidra till kampen för migranters rättigheter. Genom aktivism i ett sammanhang av asylrättsrörelsen i Sverige och Europa, lärde jag mig om vilka problem som människor som sökt en fristad konfronterades med, problem som jag därefter undersökte och analyserade vidare genom exempelvis uppsatser i mänskliga rättigheter och globala politiska studier. Genom min förankring i rörelser för migranters rättigheter tänkte jag att jag hade ett viktigt bidrag till akademin, ett bidrag som handlade om att synliggöra och analysera villkor för grupper i samhällets marginaler, och som även handlade om att i någon mån "ge" dessa människor en röst. När jag blev antagen som doktorand i socialt arbete fortsatte jag att arbeta med aktivism för migranters rättigheter och det kom även att bli fokus för min avhandling. Akademiska texter som problematiserade den inneboende maktrelationen i tanken om att "ge" någon en röst, gav mig viktiga tankeställare och nyanserade min något naiva inställning till givandet av röst. Samtidigt fann jag också akademiska texter som betonade att forskare också har en etisk och politisk skyldighet att också ge något tillbaka till de människor och grupper de involverar i sin forskning. Således fann jag i akademiska texter både en problematisering av mina utgångspunkter, och argument för att hålla fast vid min tanke om att det går att kombinera, och till och med, att aktivism för migranters rättigheter och forskning bör kombineras. I följande text beskriver jag kort hur jag gått tillväga för att genomföra aktivistforskning i ett sammanhang av migrationskontroll. Med hjälp av ett analytiskt perspektiv av tid, argumenterar jag även för dess nödvändighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.