fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Offer för människohandel

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200523:

Asylrättscentrum 20-05-19:

Den tillfälliga lagen begränsar möjligheten för traffickingoffer att få uppehållstillstånd till sidans topp

Situationen för människohandelns offer har uppmärksammats mycket de senaste dagarna. En fråga många kanske ställer sig är vad som migrationsrättsligt händer med traffickingoffer som berättar för svenska myndigheter om vad de utsatts för. Det är inte självklart att det leder till att de beviljas ett uppehållstillstånd. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd för personer som har utsatts för människohandel har dessutom begränsats sedan den tillfälliga lagen infördes 2016.

Kan få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande

Det enskilda traffickingoffrets möjlighet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av vad hen har utsatts för beror på situationen för just den personen. Om en person som har utsatts för människohandel vid ett återvändande till sitt hemland på grund av detta riskerar döden eller omänsklig eller förnedrande behandling har personen vad som i migrationsrättslig mening kallas för skyddsskäl. I ett sådant fall kan offret beviljas uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, beroende på omständigheterna i just den personens fall.

Det är dock inte ovanligt att det inte ses som ett skyddsskäl att ha varit utsatt för människohandel. Det kan ha att göra med att människohandeln har ägt rum i ett annat land än där personen i fråga är medborgare eller där den som statslös har sin vanliga vistelseort. Det kan också vara så att svenska myndigheter anser att personen i fråga kan vända sig till sitt hemlands myndigheter för att få skydd mot att på nytt utsättas för trafficking.

Tillfälligt uppehållstillstånd under brottsutredningen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.