fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Flykt från blodshämnd, klanstrider eller kriminella nätverk

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200523:

Asylnytt 20-05-23:

Politiskt aktiva som hotas av Los Colectivos i Venezuela är flyktingar enligt domstol till sidans topp

Målet rör en kvinna som flytt från Venezuela med sin dotter. Kvinnans sambo i hemlandet har också flytt, men till USA där hans fd fru och barn har asyl. Paret var aktiva i oppositionspartiet Primero Justitia. Konflikten inleddes med att den radikala och beväpnade gruppen Los Colectivos, som står regeringen nära, lade beslag på sambons mark. Myndigheterna kunde inte göra något. Därefter kom hotelser och utpressning. Kvinnans bil, som hade klistermärken från partiet, förstördes. Hotelserna polisanmäldes utan resultat. Migrationsverket anser att det talar emot kvinnan att hon inte sökte asyl förrän efter flera dagar i Sverige samt att sambon inte har sökt asyl. Uppgifterna ifrågasätts inte men Migrationsverket anser inte att kvinnan kan visa vem som hotat dem eller att attentatet mot bilen var riktat mot henne. Dessutom kunde hon lämna landet legalt. MIgrationsdomstolen bedömer däremot att berättelsen verkar självupplevd och att det framgår av landinformation att oppositionella kan utsättas för skyddsgrundande behandling av regimen eller av Los Colectivos. Eftersom det inte finns myndighetsskydd och det är oklart om internflykt är relevant beviljas kvinnan och dottern flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Immigration Impact 19-07-31:

US: Attorney General Barr rolls back asylum protections for families till sidans topp

Attorney General William Barr issued a decision that significantly restricts the ability of many current asylum seekers to win their cases on Monday. In Matter of L-E-A-, Barr issued a new immigration court decision that says people should generally not be granted asylum if they face persecution because of who their family is.

Many individuals currently qualify for asylum because they have been targeted for persecution based on who is in their family. For example, cartels often kill a target's relatives to send a message or governments may go after a political dissident's family as a means of leverage.

Despite the courts granting such "family-based" asylum claims for years, in Matter of L-E-A-, Barr declared that membership in a family would generally not qualify as "membership in a particular social group" for the purposes of asylum law. This essentially means that families are not "social groups" under the law.

Under Barr's decision, "family-based" asylum could largely be eliminated. Barr left in place only a few exceptions. This includes individuals who come from families of "greater societal import" and people from clan-based societies where family groups are significantly larger than in most Western societies.

Although Barr did not give an exact definition for families that are of "greater societal important," it suggests that he believes only some families matter enough to qualify for asylum. For example, the child of a rich and powerful family might qualify for asylum while the child of a poor family might not, even if the motive of the persecutor-and potential for harm or death-is the same.

Barr's decision comes slightly more than a year after former Attorney General Jeff Sessions issued a similarly sweeping decision restricting asylum for victims of domestic violence. That decision was decried by former immigration judges as "an affront to the rule of law." Not surprisingly, asylum grant rates this year have fallen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.