fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Återreseförbud

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210111:

Asylnytt 21-01-11:

Domstol: Samtycke till utvisning ska inte krävas under pågående asylprocedur till sidans topp

En person från Gaza hade kommit till Sverige 2014 och sedan dess haft uppehållstillstånd på grund av verkstllighetshinder i tre perioder. När det senaste tillståndet löpte ut hösten 2019 sökte han på nytt med samma asylskäl som han anfört varje gång, men som inte ansetts tillräckliga. Denna gång fanns inte längre något verkställighetshinder och mannen har därför fått ett beslut om utvisning. Migrationsverket hade också fattat beslut om att ingen tidsfrist för frivilligt återvändande skulle ges på grund av risken för avvikande. Mannen hade uppgett att han inte skulle samarbeta om en utvisning. Därmed fick mannen också beslut om återreseförbud. Migrationsdomstolen ändrar inte utvisningsbeslutet. Men enligt domstolen framstår det inte som rimligt att en person utan tidigare illegal vistelse under pågående asylprocess måste uppge att personen frivilligt tänker återvända till det hemland som de åberopade skyddsskälen gäller, för att det inte ska räknas som risk för avvikande. Återreseförbudet upphävs. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.