fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Polisens tillgång till register mm

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200624:

Justitiedepartementet 20-05-28:

Lagrådsremiss: Bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på nya bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i bland annat utlänningslagen. Förslagen ger Polismyndigheten bättre möjligheter att upptäcka om en person som finns registrerad i Schengens informationssystem (SIS) använder en falsk identitet, till exempel när han eller hon försöker resa in i landet.

SIS är ett system som Schengenländerna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete, straffrättsligt samarbete och migrationskontroll. SIS används till exempel för att föra in uppgifter om efterlysta personer eller så kallade SIS-spärrar för utlänningar som ska nekas tillträde till Schengen.

Bakgrunden till lagrådsremissen är nya EU-regler som ställer krav på medlemsländerna om att fler personer som är registrerade i SIS ska kunna identifieras genom fotografier och fingeravtryck. Många individer kan ha samma eller liknande namn och födelsedatum medan fingeravtryck är unika.

I lagrådsremissen föreslås därför bland annat en ny bestämmelse i utlänningslagen som innebär att utlänningar i vissa fall är skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid gränskontroll eller inre utlänningskontroll, alltså till exempel i situationer när polisen kontrollerar om en utlänning har rätt att vistas i Sverige.

Genom ändringar i en annan lag, lagen om Schengens informationssystem, utökas också Polismyndighetens möjligheter att söka med hjälp av fingeravtryck i SIS och att använda sådana uppgifter som redan finns i systemet.

- Polismyndigheten får nu bättre möjligheter att upptäcka om en person försöker resa in i eller vistas i Sverige under falsk identitet. Detta är viktigt inte minst för säkerheten i landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 december 2020.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.