fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Samordningsnummer mm

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220518:

Justitiedepartementet 22-05-12:

Flera åtgärder med anledning av flyktingsituationen och kriget i Ukraina till sidans topp

Vid en pressträff på torsdagen presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman flera nya åtgärder kopplade till flyktingsituationen och Rysslands krig mot Ukraina. Vid pressträffen medverkade även Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

En jämnare fördelning av boendeplatser över landet

Boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av massflyktsdirektivet ska fördelas jämnare över landet. Det framgår i en lagrådsremiss som regeringen beslutade i dag. Det innebär bland annat att Migrationsverket får anvisa kommuner att ordna boende för personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. När ansökan har lämnats in omfattas dessa personer även av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

- Vi ska inte tillbaka till 2015 då en del kommuner fick ta ett mycket stort ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll och med en jämn fördelning över hela landet, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Samordningsnummer för de som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet att komma i arbete och få en inkomst. Ett sätt är att förenkla processen med att få ett samordningsnummer, det vill säga en identitetsbeteckning för de som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Inom kort kommer regeringen därför besluta att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer för de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Det innebär att personerna inte själva behöver ansöka om detta hos Skatteverket. Samordningsnumret kommer även underlätta kontakterna med vård och skola. Förslaget är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Finansdepartementet 21-06-24:

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer till sidans topp

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet har varit att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.

I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella brister i systemet.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.