fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Regler för vidarebosättning (kvotflyktingar)

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210904:

Justitiedepartementet 21-08-15:

Regeringsbeslut med anledning av läget i Afghanistan till sidans topp

Regeringen har idag, på begäran av Migrationsverket, vid ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat att bland annat tillfälligt ta bort kravet på att man måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Med anledning av det snabbt försämrade säkerhetsläget i Afghanistan har Migrationsverket, Försvarsmakten och Sveriges ambassad i Afghanistan under en tid arbetat intensivt med frågan om att snarast kunna föra ut både svensk personal och lokal anställd afghansk personal och deras familjer ut ur Afghanistan. Det regelverk Sverige har för vidarebosättning av flyktingar kan användas, det så kallade kvotflyktingssystemet.

Genom de ändringar som regeringen idag har fattat beslut om bereds möjlighet att detta regelverk nu kan användas för att ge skydd åt nuvarande och tidigare lokalanställda samt deras familjer.

Bland annat så tas kravet på att personer måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas tillfälligt bort. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Genom ett regeringskanslibeslut så har också 500-gränsen för akutplatser inom ramen för kvotflyktingsystemet tillfälligt tagits bort, för att ge utrymme åt Migrationsverket att besluta om de platser som behövs. Enligt gällande regler så kan svenska utlandsmyndigheter föreslå vilka enskilda individer som kan komma ifråga för vidarebosättning.

Se även:

Försvarsdepartementet mfl 21-08-27: Digital pressträff med anledning av läget i Afghanistan, kan ses i efterhand (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.