fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Ambassadernas roll i migrationsfrågor

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190503:

Migrationsverket 19-04-17:

Migrationsverket ska ta över migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda övertagandet av migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter från och med den 1 januari 2020.

- Vi ser fram emot att samla ansvaret för hela verksamheten eftersom det skapar ökad tydlighet för de sökande, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

I en statlig utredning och en rapport från Statskontoret föreslås att Migrationsverket ska ta över ansvaret för migrationsverksamheten vid svenska ambassader och konsulat i utlandet. Migrationsverket har därför fått i uppdrag att förbereda för en ansvarsövergång den 1 januari 2020.

- Nu kommer vi att titta på vilka nödvändiga åtgärder som vi behöver vidta för att övergången ska ske så smidigt som möjligt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ansvaret för migrationsverksamheten vid svenska myndigheter i utlandet ligger i dag på respektive utlandsmyndighet, som i sin tur lyder under Utrikesdepartementet. Migrationsverket bistår redan utlandsmyndigheterna med verksamhetsstöd i hanteringen av migrationsärenden.

Befintlig migrationsverksamhet

Den planerade ansvarsövergången till Migrationsverket innefattar befintlig migrationsverksamhet vid svenska ambassader och konsulat. Det innebär att myndigheten får ansvar för utsänd personal från Sverige som arbetar heltid med migrationsärenden i utlandet, samt rekryteringen av dessa.

Utlandsmyndigheterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för rekrytering av lokalt anställd personal som arbetar med migration. Däremot tar Migrationsverket över kostnadsansvaret för dem.

Vårpropositionen som presenterades förra veckan innehöll förslag om anslagsökning med anledning av det utökade uppdraget. För detta föreslås Migrationsverket få 165,5 miljoner kronor 2020.

Artikeln med frågor och svar samt länkar till utredningen och verkets remissyttrande (Extern länk)

Justitiedepartementet 19-04-25: Uppdrag till Migrationsverket att förbereda övertagande av huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.