fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Allmänt om papperslösa

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 220125:

Sveriges Radio P1-morgon 22-01-11:

Anders Ygeman om skuggsamhället till sidans topp

Efter Expressens avslöjande att en person utan uppehållstillstånd, efterlyst med ett utvisningsbeslut, arbetade för städfirman som anlitades av statsminister Magdalena Andersson - har frågan om hur många som lever illegalt i Sverige, i det som ibland kallas för "skuggsamhället" aktualiserats.

Vilken är anledningen och vad måste göras för att komma åt problemet?

Hör Anders Ygeman, migrations- och intergrationsminister.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-01-24:

Över 10 000 personer med utvisningsbeslut avvikna till sidans topp

Trots politiska löften om att fler utvisningar ska verkställas, visar statistiken knappa förändringar. Under 2021 anmäldes över 10 000 personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd som avvikna och efterlysta av polisen.

- Vi har människor som befinner sig i vårt samhälle som vi inte känner till och som ingen har kontroll över, säger Cajsa Velden, chef på Nationella gränspolisen.

Skuggsamhället i Sverige och de papperslösa människorna, som befinner sig i landet utan laglig rätt, är en återkommande fråga inom migrationsdebatten som återigen blivit högaktuell. Men hur många människor det faktiskt rör sig om kan varken Migrationsverket eller Polismyndigheten svara på.

- Jag upplever att många av de som rör sig i Sverige rör sig också väldigt snabbt över flera gränser inom Europa. Det är svårt att ha kontroll över hur många de är eller var de befinner sig, säger sektionschefen Cajsa Velden på Nationella gränspolisen.

Samtidigt är migrationsexperten Alexandra Segenstedt på Röda Korset kritisk till hur debatten förs.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.