fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Väntetid

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 220413:

Sveriges Radio Kalmar 22-04-05:

Ukrainare i Högsby känner sig bortglömda av Migrationsverket till sidans topp

Flyktingarna från Ukraina som bor på Elsabo herrgård i Högsby kommun får för lite svar från Migrationsverket.

Det säger flera personer på boendet som P4 Kalmar talat med.

"Vi blev placerade här och vi ställde mycket frågor men tycker att vi har fått för lite svar. Frågor om barn hur de ska plugga i skolan och hur vi ska lära oss språk", säger Evgenia Serenko via sin tolk.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 22-04-05: Flyktingar saknar information - Migrationsverket: "Får följa upp" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

SvT Norrbotten 21-09-14:

Lång väntan för utvisningshotade familjer i Harads: "Många mår jättedåligt" till sidans topp

På Mötesplatsen i Harads får barn och vuxna som väntar på asyl stöd och gemenskap. Enligt Karin Sandling, diakoniassistent, finns flera familjer som väntat på beslut i sex år eller mer.

Till mötesplatsen kommer de flesta asylsökande som placeras i Harads. Här erbjuds de samvaro som kan göra den långa väntan mer uthärdliig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-09-14: Tioåriga Hanieh kan inte sova - hotas av utvisning trots sex år i Harads (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.