fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Väntetid

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210921:

SvT Norrbotten 21-09-14:

Lång väntan för utvisningshotade familjer i Harads: "Många mår jättedåligt" till sidans topp

På Mötesplatsen i Harads får barn och vuxna som väntar på asyl stöd och gemenskap. Enligt Karin Sandling, diakoniassistent, finns flera familjer som väntat på beslut i sex år eller mer.

Till mötesplatsen kommer de flesta asylsökande som placeras i Harads. Här erbjuds de samvaro som kan göra den långa väntan mer uthärdliig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-09-14: Tioåriga Hanieh kan inte sova - hotas av utvisning trots sex år i Harads (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Asylkommissionen blogg 21-04-19:

Om väntan och makt i migrationsprocessen till sidans topp

Alla har vi erfarenhet av väntan. Men för den som väntar i migrationsprocessen är tiden ett restriktivt verktyg i andras händer. I denna gästblogg för Asylkommissionen skriver Hilda Gustafsson om väntan som policy och maktmedel. Hilda är doktorand vid institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet.

Inspiration till denna text kommer från mina intervjuer med familjer i väntan och med hjälp av forskning kring väntan och migration - till stor hjälp var boken Waiting and the temporalities of irregular migration (Jacobsen, Karlsen & Khosravi, eds. 2020).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Asylkommissionen blogg 21-04-13:

The breathing space or temporary protection from the perspective of refugees till sidans topp

Regeringens avsikt med att bara ge korta uppehållstillstånd är att öka nyanländas incitament att söka jobb. Men i det långa perspektivet har tidsbegränsade tillstånd en negativ effekt på integrationen på arbetsmaknaden. Detta är resultatet av en studie som Yevgeniya Zavela presenterar i dagens gästblogg.

The breathing space or impact of temporary protection on integration from the perspective of refugees

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The working paper including all the references accessible on the website of London University (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.