fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Vuxenutbildning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

Utbildningsdepartementet 22-06-02:

50 miljoner kronor extra till folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett till sidans topp

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor skjuts till för insatsen Svenska från dag ett så att folkbildningen kan fortsätta sitt viktiga arbete med att ge flyktingar från Ukraina möjlighet att börja lära sig svenska. Förslaget kommer i dag att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget.

Runtom i Sverige agerar folkbildningen för att möta den uppkomna situationen efter Rysslands invasion av Ukraina. Svenska från dag ett fyller en viktig funktion för många av dem som nu kommer från Ukraina och beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Genom insatserna som studieförbund och folkhögskolor erbjuder får de möjlighet att få kunskaper i svenska och stöd för att kunna delta i arbets- och samhällslivet.

Folkbildningens aktörer har signalerat att efterfrågan på insatser varit stor och att pengarna håller på att eller redan har tagit slut hos vissa studieförbund. Folkhögskolorna har inte kunnat erbjuda verksamhet i den omfattning de önskat för att möta målgruppens behov.

För år 2022 föreslår regeringen därför att 50 miljoner kronor skjuts till för insatsen Svenska från dag ett. Tillsammans med de nästan 90 miljoner kronor som folkbildningens aktörer redan tilldelats för insatsen, finns därmed goda möjligheter att erbjuda verksamhet till såväl de som kommer från Ukraina som andra i målgruppen.

- Studieförbund och folkhögskolor har tagit ett stort ansvar och ställt upp för dem som flyr från kriget i Ukraina och beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Nu ser regeringen till att de får ytterligare medel för att ge flyktingar möjlighet att skaffa sig kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Därmed får flyktingarna från Ukraina större möjlighet att arbeta och leva väl under tiden de befinner sig här, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.