fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Procedurens inverkan på anställda och stödpersoner

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210314:

MDPI 21-02-10:

Managing expectations: Impacts of hostile migration policies on practitioners till sidans topp

Victoria Canning

Abstract

The acknowledgement that asylum systems across Europe are "hostile environments" for migrant groups has increased in academic and practitioner consciousness, particularly in the aftermath of the 2015 refugee reception crisis. However, although the impacts of socio-political hostilities on migrants are well documented, little has been written about the implications of border restrictions on practitioners working with refugee populations. This article expands the focus of hostilities to consider the variable impacts of intensified bordering practices on this group. Based on qualitative research which included 74 interviews undertaken across Britain, Denmark, and Sweden (2016-2018), it outlines the experiences of practitioners working with refugee populations. It highlights that increasingly restrictive or punitive approaches to immigration have had multiple negative effects on practitioners working in this sector. This has potential for longer term negative impacts on practitioners, but also-importantly-refugee populations who require various forms of legal aid, or social and psychological support.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll


Arkivet innehåller inga klipp om detta ämne från de senaste tolv månaderna. Återgå till huvudrubriken för att välja ett annat ämne!

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.