fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Verksamhet med föreningar och frivilliga

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200208:

Clowner utan gränser 20-01- 28:

Lek och cirkus ger asylsökande psykosocialt stöd till sidans topp

Situationen för asylsökande i Sverige är svår och den psykiska ohälsan utbredd. Därför driver Clowner utan Gränser sedan två år projektet Cirkus för hopp och styrka med stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Turnén har besökt orter runt om i Sverige, bland annat: Skåne, Halland, Blekinge, Södermanland, Västmanland, Stockholms län, Småland, Kalmar län, Västra Götaland, Dalarna, Gävleborgs län, Jämtland mm.

Syftet är att genom lekfulla aktiviteter ge asylsökande ensamkommande ungdomar samt barn och vårdnadshavare psykosocialt stöd. Utbildningar för personal och volontärer som arbetar med människor på flykt anordnas också för att ge nya kreativa verktyg. En extern utvärdering av arbetet visar nu att organisationen i hög grad uppfyller de mål som satts upp inom projektet och att deltagarna uppfattar aktiviteterna som meningsfulla och självstärkande.

Ensamkommande ungdomar lyfter känslor av gemenskap och närhet efter cirkusworkshop

Den externa utvärderingen baseras på observation och intervjuer. I många intervjuer med ensamkommande ungdomar återkommer att föreställningen varit inspirerande och gett lust att själv försöka sig på akrobatik, jonglering och andra nya saker under workshopen. Aktiviteterna var på en nivå som krävde koncentration och fokus men var samtidigt inte för svåra vilket gjorde att de uppfattades som roliga och självstärkande.

- Innan visste jag ingenting men jag träffade goa människor, fick ett härligt möte och jag vågade prova nya saker. Jag tror det gör att jag blivit lite modigare och vågar prova andra nya svåra saker.

Citat från intervju med 19-åring efter föreställning och workshop.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.