fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Konflikter mellan asylsökande

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 201111:

Sveriges Radio Ekot 20-11-09:

BRÅ: Ändra på asylboendena för att minska brotten till sidans topp

För att undvika konflikter och våld bör stora asylboenden med många personer i samma rum undvikas, och maxgränsen för antalet personer som delar rum på boendena bör ses över. Det föreslår Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, i en rapport som Ekot tagit del av.

Asylboende är bostäder som Migrationsverket erbjuder alla som ansöker om asyl i Sverige, under tiden som deras asylärende utreds.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har kartlagt all polisanmäld brottslighet på landets kollektiva asylboenden under 2018.

Det handlar om totalt runt 600 anmälda brott under året. Främst misshandel skadegörelse och narkotikabrott. Enligt rapporten finns det sannolikt ett stort mörkertal av brott som aldrig anmäls.

- Ofta är det småsaker som blir stora. Det kan vara att någon tänder en lampa när någon annan vill sova. Och till slut när man bor tillsammans, med kanske upp till sex personer i samma rum, så blir det droppen som får bägaren att rinna över. Och det gäller vid många av fallen vid misshandel och olaga hot, säger Sara Merenius, rapportförfattare vid BRÅ.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 20-11-09: Elin dödshotades på asylboende: "Bra idé se över maxgränsen" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.