fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Förläggningar och boende

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 190302:

Disabled Refugees Welcome 19-03-01:

DRW's observations on the situation of disabled asylum seekers in Sweden till sidans topp

Sweden has laws and regulations that are meant to ensure that asylum seekers are guaranteed a legally certain asylum procedure. Everyone is to have their case thoroughly tried by competent authorities. With this perspective Sweden could be seen as a good example compared to other EU countries. However, experiences shared by disabled asylum seekers with DRW reveal that the system fails them.

The system has enormous gaps in regards to the disability perspective, failing to guarantee legal certainty for asylum seekers with disabilities.

First of all Migration Agency is not detecting disability at an early stage in the asylum process. The consequences of this negligence causes other problems to arise such as:

+ Miscommunication in the asylum process with someone having a hearing impairment, that could imply that the persons reasons for seeking asylum are not communicated, affecting the possibility of a granted asylum.

+ Information given is inaccessible for persons with seeing impairments, neuropsychiatric diagnoses and intellectual disability which implies that asylum seekers are not being properly informed on rights, procedures and possible access to social support.

+ Lack of accessible information can mean that people are not aware of having the right to choose their case worker.

Another structural limitation is that health checks are not designed to assess asylum seekers with non normative abilities that are not visible. Consequently these persons face health deterioration and suffering, as well as various problems such as decreased motivation and life quality.

(...)

Läs mer, även om psykosociala problem samt sammanfattning av hinder och krav (Extern länk)

Se även:

Disabled Refugees Welcome mid-project report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.