fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Allmänt om mottagande för barn

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211104:

Stockholms Universitet 21-09-15:

Children's lived rights: The everyday politics of asylum-seeking children till sidans topp

Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)

This thesis explores asylum-seeking children's everyday politics in relation to their situation in the Swedish reception system. It engages in a theorization of children's political agency in which a broad definition of politics is adopted to examine and acknowledge the politics embedded in children's everyday spaces and children's everyday actions. Methodologically, it draws on a one-year ethnographic fieldwork and participatory methods with 18 children aged 6-12 years in two institutional settings: the school and the asylum centre. The thesis involves three empirical studies, covering arenas that the children themselves identified as important in their everyday lives.

The first study explores the children's articulated standpoints on "home" underpinned by their experiences of an institutional housing lacking home-like conditions. It shows how the children's articulations identified spatial and relational conditions of "house" and "home" and how they criticized the asylum centre's regulated time-space, which denied them these conditions, for example, desired food practices, spaces for play, privacy and family life. Moreover, the children's experiences of living in an unsafe housing was reinforced through their lived fears, that is, their experiences of threats from the "Police" or "Security" and overly strict treatment from staff members of the "Reception" in addition to their fear of deportation. This study shows how the children's critique implicitly identified how their right to wellbeing in their housing was restricted or denied.

(...)

Hämta avhandlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.