fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Integration och uppföljning

Diskriminering

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211231:

Sveriges Radio Ekot 21-12-21:

Större risk att barn med utländsk bakgrund blir tvångsomhändertagna till sidans topp

Barn till utlandsfödda föräldrar löper nästan dubbelt så stor risk att tvångsomhändertas av socialtjänsten, det visar statistik som Socialstyrelsen och SCB har tagit fram till Ekot.

Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet, säger att det bland annat beror på att socialtjänsten inte når fram med frivilliga insatser i samma utsträckning till utlandsfödda.

"Asylsökande här borde genomgå en utbildning för att lära sig hur den svenska lagen och kulturen fungerar", säger en förälder som fått sina barn tvångsomhändertagna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

TT / Squid 21-12-04:

Skola flyttar nyanlända - satsar på padel till sidans topp

Upplands Väsbys kommun norr om Stockholm ska spara pengar och låter nyanlända elever flytta ut ur Väsby nya gymnasiums lokaler.

Samtidigt lockar skolan nya elever med padel på schemat.

Enligt kommunens flerårsplan ska dess gymnasieskola göras till ett "attraktivt gymnasiealternativ", vilket kräver att storleken och inriktningen anpassas, skriver Aftonbladet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.