fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Gränser: passage och hinder

Gränskontroller i Sverige

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220304:

Polsen 22-03-01:

Gränspolisen i Syd har beredskap för att hantera flyktingar från Ukraina till sidans topp

Gränspolisen i region Syd har de senaste dagarna sett fler kvinnor och barn bland inresande till Sverige från Ukraina och förbereder sig för att kunna hantera större flyktingströmmar vid gränskontrollerna.

Många ukrainska medborgare passerar gränskontrollerna i region Syd även i vanliga fall. 50-60 ukrainska medborgare på en färja är inte ovanligt och vanligtvis är det vuxna män som reser in i Sverige för att arbeta. Nu noterar gränspolisen att fler kvinnor och barn finns bland resenärerna från Ukraina.

Ukrainska medborgare är viseringsfria och får lov att stanna i Sverige i 90 dagar som turister. Än så länge har bara ett begränsat antal uppgett för gränspolisen att de söker asyl.

- De allra flesta som kommer från Ukraina har etablerade kontakter i Sverige och planerar att stanna hos familj eller vänner tills situationen förhoppningsvis förbättrats i Ukraina, säger Mats Berggren, chef för gränspolisen i region Syd.

Polisens roll är att utföra gränskontroller och hänvisar personer som söker asyl att, i möjligaste mån, själva ta sig till Migrationsverkets mottagningsenhet i Malmö.

- Det är viktigt att de som anländer får ett vänligt och professionellt mottagande och vi för en dialog med Migrationsverket om att få ett smidigt arbete vid gränskontrollerna om det framöver skulle komma stora flyktingströmmar.

Frågor från massmedia hänvisas till region Syds presstalesperson, 010 - 561 75 15.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 22-02-24: Hamnen i Trelleborg beredd på flyktingar - om de kommer (Extern länk)

SvT Gävleborg 22-02-24: Polisen i Gävleborg efter utvecklingen i Ukraina: "Kan innebära gränskontroller" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Justitiedepartementet 20-11-05:

Beslut om återinförande av gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har fattat beslut om att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns. Kontroll ska bedrivas från den 12 november 2020 till den 11 maj 2021. En sådan gränskontroll ska bidra till landets säkerhet, ge möjlighet att upptäcka hot från potentiella gärningsmän och förhindra terrorattentat.

Regeringen bedömer andra åtgärder som otillräckliga mot bakgrund av bland annat brister i kontrollen av Schengenområdets yttre gräns. Där finns fortsatta betydande brister då kontroll inte sker i tillräcklig omfattning eller på ett adekvat sätt. Många som reser in i Schengenområdet stannar inte heller i ankomstlandet utan rör sig relativt obehindrat vidare till andra medlemsstater.

- Terrorhotnivån i Sverige är fortsatt på en förhöjd nivå och vår sammanvägda bedömning är att gränskontrollerna till Sverige fortfarande behövs, säger Mikael Damberg.

Därutöver beslutade säkerhetspolischefen i februari 2020 att den sammantagna terrorhotnivån i Sverige fortfarande ska vara förhöjd, på nivå tre av fem, ett beslut som inte har ändrats.

Var gränskontrollerna ska utföras samt utformningen och omfattningen av kontrollen ska anpassas efter vad som är nödvändigt för att bemöta det ovan nämnda hotet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Justitiedepartementet 20-04-30:

Beslut om fortsatt gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har i dag fattat beslut om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det alltjämt föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Kontrollerna kommer att fortgå till och med den 11 november 2020. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

- Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna. Säkerhetspolischefen har beslutat att inte ändra bedömningen om terrorhotnivån som även fortsatt är förhöjd. En gränskontroll vid inre gräns kan bidra till att potentiella gärningsmän upptäcks och på så sätt även till att terrorattentat förhindras. Det finns också kvarvarande brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ett flertal andra Schengenmedlemsstater såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark har också tillfälligt återinfört inre gränskontroll och meddelat att de i likhet med Sverige tänker fortsätta med kontrollerna så länge som ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Justitiedepartementet 19-10-31:

Fortsatt gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det alltjämt föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Kontrollerna kommer att fortgå till den 12 maj 2020. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

- Säkerhetspolisen har inte ändrat sin bedömning om terrorhotnivån som även fortsatt är förhöjd. Det finns också kvarvarande brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen. Sammantaget gör detta att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sveriges agerande ligger i linje med andra Schengenmedlemsstater som Tyskland, Österrike, Norge och Danmark. Dessa länder har också tillfälligt återinfört inre gränskontroll och samtliga har meddelat att de i likhet med Sverige avser fatta beslut som gäller i sex månader samt att de tänker fortsätta med kontrollerna så länge som ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.