fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Gränser: passage och hinder

Falska handlingar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200624:

Riksdagen 20-06-10:

Svar på skriftlig fråga: Förkomna pass till sidans topp

Fråga 2019/20:1473 av Fredrik Lindahl (SD)

År 2016 började den då nya lagen om att det både skulle bli dyrare och betydligt mer omständligt att tappa bort sitt pass att gälla. Det infördes även krav på att man endast fick kvittera ut tre pass under en period på fem år. Dåvarande inrikesministern Anders Ygeman (S) tillkännagav i Expressen den 14 april 2016: "Därmed stoppar vi kraftigt det missbruk av svenska pass som har funnits."

Verkligheten blev dessvärre inte så. Trots denna lag försvinner tiotusentals pass varje år, och utvecklingen visar i stället att problemet tycks ha förvärrats. Enligt Polismyndigheten är missbruket med svenska resehandlingar ett stort problem.

Svenska pass innehåller sedan en tid tillbaka biometriska uppgifter i form av fingeravtryck, vilket borde ha stävjat fenomenet. Men den svarta marknaden finns kvar trots möjligheten att vid inresa till Sverige avgöra om passet tillhör rätt person.

Missbruket kring borttappade pass skadar på sikt den legitimitet som omvärlden tillmäter svenska legitimationshandlingar och kan ha långtgående framtida konsekvenser på svenska medborgares möjligheter att resa till andra länder.

Jag vill därför fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av ovanstående?

Svar av Statsrådet Mikael Damberg (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.